Cyfrowa rewolucja w dostępności wiedzy o zabytkach. NID udostępni ponad 1,3 mln dokumentów dotyczących zabytków na portalu zabytek.pl
Powrót
Konferencja POPC
Data publikacji: 5 września 2022

Zbiory obejmujące karty ewidencyjne, fiszki, mapy, zdjęcia, rysunki, plany, spuścizny, scany 3D obiektów i tysiące dokumentów opisujących polskie zabytki są już dostępne na portalu zabytek.pl, prowadzonym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zdigitalizowana dokumentacja ma za zadanie nie tylko poszerzanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego kraju, ale także ocalenie go od zapomnienia. Przez ostatnie ponad trzy lata interdyscyplinarny zespół NID, w skład którego wchodziło kilkudziesięciu specjalistów skanowało zebrane dokumenty, przygotowując je do udostępnienia w formie cyfrowej na dedykowanym portalu. Prace zostały zrealizowane w ramach projektu „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, dzięki dofinansowaniu ze strony Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Finalny efekt projektu zakłada zeskanowanie oraz udostępnienie ponad 1,3 mln dokumentów dotyczących dziedzictwa kulturowego.

Zapraszamy na konferencję prasową podsumowującą realizację projektu, która odbędzie się w dniu 12 września 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Konferencja będzie dostępna online na portalu You Tube NID. Szczegóły wkrótce.

Skip to content