„Nowoczesne technologie w inwentaryzacji zabytków architektury (…)” szkolenie dla ekspertów w zakresie skanowania 3D obiektów architektury
Powrót
Szkolenie D aktualnosci
Data publikacji: 26 sierpnia 2022

W ramach projektów obecnie prowadzonych przez Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, odbyło się szkolenie pt. „Nowoczesne technologie w inwentaryzacji zabytków architektury. Spójny system zbierania, opracowania i prezentacji danych cyfrowych jako podstawa działań konserwatorskich na terenach zagrożonych wojną” skierowane do ekspertów w zakresie skanowania 3D obiektów architektury. Spotkanie przeprowadził Karol Czajkowski z Centrum Kompetencji ds. Digitalizacji Zabytków w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Od kilkunastu lat NID, to centrum kompetencji w zakresie digitalizacji zabytków w Polsce.

Powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie realizuje zadania niosące pomoc dla ratowania ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. Od początku konfliktu do ponad 100 instytucji kultury na Ukrainie dotarły transporty z materiałami do zabezpieczenia dziedzictwa materialnego. Dotychczasowa wartość działań pomocowych na Ukrainie wyniosła ponad milion euro, z czego prawie połowa pochodziła z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Centrum Pomocy prowadzi również szereg innych działań, od monitorowania informacji o stratach w zakresie architektury i stanowisk archeologicznych w warunkach wojennych, wsparcie eksperckie i szkoleniowe, po wspieranie Ukrainy na forum międzynarodowym. Jednym z efektów działań było przygotowanie „Specjalnego Raportu na temat dziedzictwa niematerialnego relokowanych wspólnot ukraińskich w Polsce” poświęconego problematyce ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego uciekających przed wojną społeczności ukraińskich w Polsce.

Skip to content