Otwarcie wystawy “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” w Katowicach
Powrót
nid katowice
Data publikacji: 13 lipca 2022

12 lipca o godz. 13:00 na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”. Otwarciu towarzyszyła konferencja “Dziedzictwo kulturowe Śląska. Działalność Pracowni Terenowej NID w Katowicach”.

Katowicka wystawa “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” to ósmy z cyklu 15 planowanych pokazów wystawy NID w oddziałach terenowych. W otwarciu, które odbyło się na Placu Grubiorza, przy ul. Dobrowolskiego 1, na terenie Muzeum Śląskiego wzięli udział m.in. dr hab. Katarzyna Zalasińska – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Agnieszka Olczyk – Kierownik Pracowni Terenowej NID w Katowicach, Dariusz Ptaś – Sekretarz Województwa Śląskiego, Łukasz Konarzewski – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Maria Czarnecka – Dyrektor Muzeum Śląskiego. Wydarzenie otworzyła Agnieszka Olczyk – kierownik Pracowni Terenowej NID w Katowicach.

W czasie oficjalnego otwarcia dr hab. Katarzyna Zalasińska podkreśliła, że:

Dzisiaj doceniamy pracę zarówno obecnego jak i wcześniejszego zespołu Pracowni Terenowej NID w Katowicach, za którą dziękujemy. 60 lat pracy na rzecz ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego to ważny moment w działalności każdej instytucji i czas podsumowań, ale też wyznaczania planów na przyszłość. Dzisiaj Narodowy Instytut Dziedzictwa rozwija swoje zadania, przyjmuje nowe obowiązki, ale misja pozostaje niezmienna, czyli badanie i dokumentowanie zabytków. Misja ta będzie aktualna tak długo, jak będzie istniał system ochrony zabytków.

Łukasz Konarzewski – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków obecny na obchodach Jubileuszu NID powiedział:

Dziękuję Pracowni Terenowej NID w Katowicach za wszystkie opinie, którymi się posiłkujemy od lat. Są ich setki. Szczególnie dziękuję za opinie dotyczących miejsc, które staramy się wpisać do rejestru zabytków województwa śląskiego. Dziękuję za te wszystkie dokonania oraz wielkie wsparcie, którym dla nas jesteście i zawsze będziemy korzystać z waszej wiedzy i doświadczenia.

W czasie otwarcia Sekretarz Województwa Śląskiego – Dariusz Ptaś odczytał list Marszałka Województwa Śląskiego – Łukasza Chełstowskiego, który skierował do dyrekcji oraz pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa słowa uznania, nawiązując do wieloletniej realizacji powierzonej NID misji:

Narodowy Instytut Dziedzictwa obchodzi w tym roku 60-lecie swojego powstania i działalności, która pozwala kolejnym pokoleniom poznawać, czerpać wiedzę oraz podziwiać materialne oraz niematerialne dziedzictwo naszego narodu. To niezwykła misja, jaką Państwo pełnicie przez te wszystkie lata. Ochrona zabytków, ich odbudowa, prowadzenie prac konserwatorskich ale także podtrzymywanie tradycji polskich regionów, ich folkloru, sztuki i rzemiosła tradycyjnego jest niezwykle ważną profesją. Województwo śląskie wiele zawdzięcza Państwa działalności. Zaangażowanie Pracowni Terenowej NID w realizację zadań związanych z dokumentowaniem, wnioskowaniem czy popularyzacją zabytków oraz dziedzictwa niematerialnego z terenów województwa jest nieocenione. Każdego dnia Państwa zespół stara się ocalić od zapomnienia oraz zachować dla przyszłych pokoleń zabytki i niematerialną kulturę województwa śląskiego, za co bardzo dziękuję. To wymaga nie tylko wytrwałości, ale przede wszystkim powołania. Dziedzictwo kulturowe, którego jesteśmy spadkobiercami to ogromny potencjał. Umożliwia ono nasz rozwój, uwrażliwia na to co piękne i ponadczasowe. W ten sposób pozostawione zabytki stanowią swoistego rodzaju most, który łączy nas z dokonaniami naszych przodków.

Przybyłych do Muzeum Śląskiego gości przywitała również dyrektor muzeum – Maria Czarnecka, która podkreśliła, że:

Jesteśmy na terenie dawnej kopalni Katowice, a te przepiękne budynki, które są zabytkami architektury przemysłowej doskonale wpisują się w dzisiejsze wydarzenie. Wspólną misją Instytutu Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Śląskiego jest dbałość o dziedzictwo materialne i niematerialne.

Na zakończenie oficjalnego otwarcia wystawy Agnieszka Olczyk – Kierownik Pracowni Terenowej NID w Katowicach przypomniała zebranym, że

Pracownia Terenowa NID w Katowicach już ponad 13 lat zajmuje się dokumentowaniem, badaniem, ochroną i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego w wymiarze materialnym i niematerialnym. Realizujemy misję NID na terenie naszego regionu, wspieramy merytorycznie działalność tutejszych służb konserwatorskich, współdziałamy z samorządami pod kątem waloryzacji dziedzictwa kulturowego oraz formułowania optymalnych kierunków ochrony i opieki nad zabytkami, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, depozytariuszami niematerialnego dziedzictwa kulturowego, właścicielami zabytków, instytucjami kultury przy okazji upowszechniania standardów opieki nad zabytkami, realizacji konkursów „Zabytek Zadbany”, „Samorząd dla dziedzictwa” czy też „Twój dom – dialog z dziedzictwem. Ważnym obszarem naszej działalności są również wydarzenia kulturalne takie jak Europejskie Dni Dziedzictwa.

Organizatorzy zaprosili również gości do udziału w konferencji “Dziedzictwo Kulturowe Śląska. Działalność Pracowni Terenowej NID w Katowicach”, która odbyła się w Audytorium Muzeum Śląskiego. Spotkanie to było okazją do zaprezentowania przez zespół Pracowni Terenowej dorobku oddziału z ostatnich kilkunastu lat, jak i przybliżenia najważniejszych zadań z zakresu badania, dokumentowania, upowszechniania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz współpracy z lokalnymi służbami konserwatorskimi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, opiekunami zabytków oraz depozytariuszami niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Wystawę „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” w Katowicach można oglądać codziennie do 8 sierpnia br.

Jubileusz Narodowego Instytutu Dziedzictwa odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Wystawa „Przyszłym pokoleniom” 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” w Katowicach została objęta ponadto honorowymi patronatami Wojewody Śląskiego – Jarosława Wieczorka oraz Marszałka Województwa Śląskiego – Jakuba Chełstowskiego.

Fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa

Skip to content