Specjalista ds. zmian klimatu
Powrót
Data publikacji: 12 lipca 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika  na stanowisko: Specjalista ds. zmian klimatu w Zespole ds. upowszechniania wiedzy

Zakres obowiązków:

 • uczestnictwo w zadaniach realizowanych przez Instytut z zakresu ochrony zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem projektów z zakresu ochrony zabytków w związku ze zmianami klimatycznymi
 • uczestnictwo w innych zadaniach edukacyjnych, pracach rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych przez Zespół, zlecanych przez Kierownika

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe magisterskie o profilu: architektura, architektura krajobrazu, ochrona środowiska, planowanie i gospodarka przestrzenna, geografia, archeologia, budownictwo, i pokrewne
 • zainteresowanie tematyką zmian klimatu oraz ich wpływu na zasób zabytkowy, mitygacją skutków zmian klimatu na zabytki
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego
 • dokładność i rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania
 • doświadczenie związane z realizacją zamówień w trybie Prawa Zamówień Publicznych

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość metod i sposobów prowadzenia działań renowacyjnych w budynkach historycznych i zabytkowych
 • doświadczenie w projektach
 • znajomość baz danych GIS
 • znajomość języka angielskiego

Wymiar zatrudnienia: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny – w tytule pliku prosimy zawrzeć imię i nazwisko
Termin składania dokumentów: 19 sierpnia 2022 roku
Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „rekrutacja Specjalista ds. zmian klimatu”

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego  terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content