Specjalista ds. badań
Powrót
Data publikacji: 12 lipca 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika  na stanowisko: Specjalista ds. badań w Zespole ds. upowszechniania wiedzy

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie badań i ewaluacji dotyczących współczesnego znaczenia dziedzictwa kulturowego oraz statystyki dziedzictwa
 • analizowanie i opracowywanie wyników badań oraz materiałów tematycznych w tym zakresie
 • wsparcie prac nad przygotowaniem i realizacją zaplanowanych w ramach zadania działań z zakresu upowszechniania problematyki statystyki dziedzictwa, udział w przygotowywaniu konferencji, seminariów i warsztatów realizowanych przez Zespół ds. upowszechniania wiedzy
 • współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym oraz innymi podmiotami
 • obsługa zamówień i przetargów dotyczących badań i/ lub ewaluacji

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe magisterskie o profilu społecznym lub humanistycznym
 • minimum 1 rok doświadczenia w zakresie realizacja projektów badawczych i/ lub ewaluacyjnych
 • praktyczna znajomość różnych technik badawczych oraz narzędzi do analizy danych
 • umiejętność analizy i interpretacji wyników badań oraz komunikowania ich w formie raportów
 • umiejętność weryfikowania i syntetyzowania informacji
 • dokładność i rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość sektora kultury w Polsce i zagadnień z obszaru polityk kulturalnych
 • umiejętność prezentacji / wystąpień przed dużą publiczności
 • doświadczenie związane z realizacją zamówień w trybie Prawa Zamówień Publicznych
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowych ze środków publicznych
 • tytuł naukowy w stopniu doktora lub otwarty przewód doktorski

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny – w tytule pliku prosimy zawrzeć imię i nazwisko

Termin składania dokumentów: 19 sierpnia 2022 roku

Sposób składania dokumentów:
Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „rekrutacja Specjalista ds. badań”

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content