Wystawa „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” dostępna dla zwiedzających w Białymstoku
Powrót
Bialystok wystawa aktualnosci
Data publikacji: 1 lipca 2022

1 lipca o godz. 13:00 na Rynku Kościuszki przy ul. Sienkiewicza 4 w Białymstoku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”, organizowanej pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wystawa zrealizowana w ścisłej współpracy z Pracownią Terenową NID w Białymstoku była piątym wydarzeniem z cyklu 15 planowanych pokazów, które odbędą się w Ośrodkach i Pracowniach Terenowych NID na terenie całego kraju. Otwarciu wystawy towarzyszyła prezentacja „Kartki z kalendarza. Historia działalności Pracowni Terenowej NID w Białymstoku”.

Białostocką wystawę “Przyszłym pokoleniom” otworzyła dr hab. Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która podkreśliła, że:

Działalność Narodowego Instytutu Dziedzictwa i jego pracowników jest w pełni skierowana na ochronę zabytków i dziedzictwa niematerialnego. Właśnie owocami tej pracy chcemy się z Państwem podzielić otwierając dzisiejszą wystawę. Przy tej okazji, chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na wspaniałe zabytki i niezwykle bogate dziedzictwo regionu, ale również na pracę osób, które są związane z Białymstokiem – zespołem Pracowni Terenowej NID. Każdego dnia wspieramy wszystkich właścicieli i samorządy w ich pracy na rzecz zabytków. Wiemy, że jest to praca, która wymaga specjalistycznej wiedzy i stąd potrzebne są takie instytucje jak Narodowy Instytut Dziedzictwa. Przed nami wiele wyzwań, również w kwestii zmian w systemie ochrony zabytków, wynikających chociażby ze zmian klimatycznych, mających wpływ w szczególności na zachowanie stanu architektury drewnianej.

Otwarciu wystawy towarzyszyła prezentacja „Kartki z kalendarza. Historia działalności Pracowni Terenowej NID w Białymstoku”. Otwierająca spotkanie Iwona Górska, Kierownik Pracowni Terenowej NID w Białymstoku podkreśliła, że:

– Jest nam niezmiernie miło, że w tak piękną rocznicę, jaką jest 60-lecie Narodowego Instytutu Dziedzictwa mamy możliwość przywitać Państwa w poszczególnych regionach Polski i zaprezentować lokalne dziedzictwo, zarówno materialne jak i niematerialne. Dziękuję zespołowi Pracowni Terenowej w Białymstoku za wsparcie przy organizacji wystawy. Cieszę się, że mieliśmy okazję prezentacji naszego dorobku. Zapraszam do odwiedzania wystawy oraz udziału w organizowanych przez nas aktywnościach.

W czasie prezentacji odczytano również list Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego, który zauważył, że “Dziedzictwo narodowe stanowi dorobek wszystkich pokoleń Polaków. Ochrona wartości z nim związanych jest niezwykle doniosłą misją. Cieszę się, że już 60 lat oddanie realizuje ją Narodowy Instytut Dziedzictwa, którego ważnym ogniwem jest Pracownia Terenowa w Białymstoku. Z okazji tak wspaniałego jubileuszu serdecznie Państwu gratuluję znakomicie spełnionej służby społecznej. Wśród różnorodnych, podejmowanych przez Państwa przedsięwzięć, szczególnie doceniam bardzo korzystną współpracę z samorządem województwa podlaskiego w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego w naszym regionie”.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zgłębienia wiedzy na temat działalności Pracowni Terenowej NID w Białymstoku. Dr Grzegorz Ryżewski – główny specjalista białostockiej pracowni opowiedział również o dziedzictwie kulturowym województwa podlaskiego. Z kolei Joanna Kotyńska-Stetkiewicz i Aneta Kułak przybliżyły uczestnikom kluczowe projekty realizowane przez pracownię z Białegostoku – “Zabytek Zadbany” oraz “Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim”.

Wystawę można oglądać codziennie do 31 lipca.

Jubileusz Narodowego Instytutu Dziedzictwa odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Wydarzenia organizowane w ramach Jubileuszu 60 lat misji NID są finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patron medialny Jubileuszu 60 lat misji NID:

Skip to content