IX Ogólnopolska Sesja Naukowa Polskie art déco. Moda i biżuteria
Powrót
Patronat Art Deco
Data publikacji: 20 czerwca 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa objął patronatem honorowym “IX Ogólnopolską Sesję Naukową Polskie art déco. Moda i biżuteria”, organizowaną przez Muzeum Mazowieckie w Płocku. Sesja odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2022 roku w auli nowego gmachu muzealnego przy ul. Kolegialnej 6.

Patronat merytoryczny nad tegoroczną edycją objęli uznani eksperci i inicjatorzy badań w zakresie rodzimego art déco: prof. dr hab. Anna Sieradzka, prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski i dr Anna Kostrzyńska-Miłosz. Wygłoszone referaty zostaną zebrane i opublikowane w recenzowanym tomie posesyjnym w ramach znanej serii Polskie Art Déco, wydanym we współpracy z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk – współorganizatorem konferencji. Nadchodząca IX sesja będzie jednocześnie pierwszym spotkaniem koncentrującym się wokół szerokiego spektrum zagadnień związanych z modą i biżuterią okresu międzywojnia.

Płockie muzeum, powszechnie znane z ekspozycji sztuki przełomu XIX i XX wieku, zwłaszcza secesyjnej, jest obecnie jednym z nielicznych ośrodków eksperckich w kraju kolekcjonujących dziedzictwo dwudziestolecia międzywojennego i skupiających badania specjalistów w tym zakresie.

Poświęcona rodzimej sztuce międzywojennej konferencja Polskie art déco organizowana jest cyklicznie od 2006 roku, ciesząc się dużym zainteresowaniem historyków sztuki, konserwatorów zabytków, kolekcjonerów, antykwariuszy i pasjonatów. Od samego początku sesji towarzyszą ważne osobistości polskiej historii sztuki. Zainicjowana przez prof. Irenę Huml konferencja ma szczególne znaczenie dla pogłębiania stanu badań nad sztuką i kulturą okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jest również wyjątkową okazją do integracji całego środowiska naukowego, dając niepowtarzalną możliwość współpracy i wymiany doświadczeń.

Skip to content