Współpraca Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie
Powrót
Dyrektor Muzeum Produkcji Zapalek w Czestochowie
Data publikacji: 3 czerwca 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczął współpracę z Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie. Doświadczeni specjaliści i eksperci NID wesprą proces przygotowania programu odnowy tego wyjątkowego miejsca, z cennym parkiem maszynowym.

Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie jest jedynym czynnym muzeum zapałek w Europie. Jest ono pierwszą, a tym samym najstarszą fabryką zapałek na ziemiach polskich. Linia produkcyjna z lat 30. XX jest unikatowym zabytkiem techniki. Do niedawna w fabryce produkowane były zapałki z popularnej linii Black Cat. Z fabryką związany jest również najstarszy zabytek polskiej kinematografii – film przedstawiający pożar, który wybuchł w jej wnętrzach w 1913 r.

Narodowy Instytut Dziedzictwa wspiera gminy i wszystkie podmioty działające na ich terenie w procesach planowania i wdrażania programów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych występujących na obszarach zdiagnozowanego kryzysu. W Narodowym Instytucie Dziedzictwa działa osiem Centrów Kompetencji NID ds. rewitalizacji, w których prowadzona jest działalność szkoleniowa, informacyjna i doradcza na rzecz gmin realizujących programy rewitalizacyjne przy wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego.

W Instytucie prowadzony jest program pn. „Wzorcowa rewitalizacja”, w ramach którego wypracowywane są modelowe rozwiązania włączania dziedzictwa w rewitalizację.

Narodowy Instytut Dziedzictwa tworzy opracowania, publikacje, materiały edukacyjne i promocyjne.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/

Skip to content