Konferencja “CEL: DZIEDZICTWO. Ochrona dóbr kultury – polskie odpowiedzi na bieżące wyzwania”
Powrót
Plakat promujący Konferencję
Data publikacji: 15 kwietnia 2022

Narodowy Instytutu Dziedzictwa zaprasza do udziału w Konferencji.

Wskutek działań wojennych wojsk rosyjskich na Ukrainie zniszczeniu uległ Sobór Zaśnięcia Matki Bożej, zabytkowe budynki uniwersytetu im. Wasyla Karazina w Charkowie, Akademia Sztuk Pięknych w stolicy i muzeum znanej ludowej malarki Marii Prymaczenko, której prace, po raz pierwszy w Polsce, oglądaliśmy w Willi Decjusza w 2020 r. Dyrektorzy i kustosze ukraińskich instytucji kultury kierują do międzynarodowej społeczności dramatyczne apele o pomoc. W odpowiedzi na nie trwają zbiórki, organizowane są transporty i inne działania pomocowe. Wydarzenia ostatnich wojennych dni wymagają natychmiastowych działań, ale wiemy także, że proces zabezpieczania, odbudowy i restauracji zabytków i dzieł sztuki będzie wymagał długofalowego wysiłku społeczności międzynarodowej.

Konferencja, która odbędzie się w dn. 21-22. kwietnia br. w Krakowie, w Willi Decjusza pt.: „CEL: DZIEDZICTWO. Ochrona dóbr kultury – polskie odpowiedzi na bieżące wyzwania” zaplanowana została kilka miesięcy temu i miała na celu prezentację wyników dwuletniego projektu pt.: „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin”, realizowanego w latach 2020-2022, jako przedmiot współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Willa Decjusza w Krakowie, Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Instytutem Kultury Willa Decjusza w Krakowie, w ramach Programu Edukacja, z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu Państwa Polskiego.
Celem projektu było opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych, opracowanie programu kursów w zakresie ochrony dóbr kultury oraz przygotowanie pakietu publikacji. Projekt pokazał złożoność problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego i zweryfikował ofertę programową, która jest obecnie dostępna na rynku.
Wypracowane efekty i wnioski z poszczególnych etapów projektu oraz przede wszystkim bieżące wydarzenia utwierdzają nas w przekonaniu, iż ochrona dóbr kultury to proces stale aktualny w każdym kontekście. Program konferencji obejmuje tematy takie jak: prawo humanitarne, obowiązki administratorów i zarządców zabytków, zagadnienia konserwacji ratunkowej czy plany ochrony zabytków i przygotowanie obiektów i zajmującego się nimi personelu do sprostania zagrożeniom i wyzwaniom to kwestie, które w ciągu ostatnich dni nabrały priorytetowego znaczenia. Tym bardziej pokazanie działań z perspektywy polskiej i międzynarodowej zyskuje na znaczeniu. Wojna i postępujące zniszczenia w Ukrainie uzmysławiają, że liczne dobra kultury, które objęte są ochroną Konwencji Haskiej, nadal pomimo wielu wysiłków i apeli są celem świadomych ataków.

Każda z sytuacji kryzysowych: konflikt zbrojny, katastrofa naturalna, przestępczość czy nawet zaniedbanie, wymaga innego zestawu kompetencji i planu dziania. Niezbędne jest ugruntowywanie i systematyczne pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony dziedzictwa kultury, w szczególności przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektów zabytkowych i instytucji gromadzących dobra kultury.

Zapraszamy do udziału w Konferencji!

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.
Przewidziana jest transmisja online oraz tłumaczenie PL_EN.

Rejestracja

W sprawach dotyczących konferencji prosimy pisać na adres:
justyna.pawlik@willadecjusza.pl

PATRONAT HONOROWY:
PROF. JACEK MAJCHROWSKI, PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PATRON WYDARZENIA:
NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA

PATRONI MEDIALNI:
POLSKIE RADIO DLA ZAGRANICY
RADIO KRAKÓW
KWARTALNIK „HERITO”
MAGICZNY KRAKÓW

Do zobaczenia w Krakowie!

Skip to content