Raport z badania dotyczącego dziedzictwa archeologicznego.
Powrót
Okładkapublikacjiprzedstawiaczarnobiałezdjęciezaczytku naczynia
Data publikacji: 23 grudnia 2021

Przedstawiamy „Raport z badania świadomości potrzeby i zakresu realizacji działań popularyzatorskich dotyczących dziedzictwa archeologicznego wśród środowisk archeologicznych”.

Badanie miało na celu sprawdzenie, jak archeolodzy polscy rozumieją potrzebę popularyzacji archeologii, czy takie działania prowadzą i w jakim zakresie, oraz jak oceniają stopień upowszechnienia archeologii i potrzeby w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się.

Do pobrania:

„Raport z badania świadomości potrzeby i zakresu realizacji działań popularyzatorskich dotyczących dziedzictwa archeologicznego wśród środowisk archeologicznych”

Skip to content