NID i CAS na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Powrót
Katarzyna Ziętal, Dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej, Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowy Instytut Dziedzictwa podpisują porozumienie
Data publikacji: 15 grudnia 2021

Narodowy Instytut Dziedzictwa i Centrum Archiwistyki Społecznej podpisały porozumienie którego przedmiotem jest współpraca na rzecz popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego – ginących zwyczajów, zawodów i umiejętności przekazywanych z pokolenia na pokolenie. NID, który chroni i popularyzuje to dziedzictwo zaprosił do współpracy CAS.

Zadaniem Centrum jest aktywizacja depozytariuszy tego dziedzictwa do jego utrwalania oraz zabezpieczenie cennych zbiorów.
W ramach współpracy zostaną opracowane wskazówki dotyczące dokumentowania i archiwizacji zasobów, program szkoleń dla depozytariuszy wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wypracowanie model współpracy depozytariuszy z lokalnymi instytucjami kultury. Opracowane zbiory będą archiwizowane w Otwartym Systemie Archiwizacji. W przyszłym roku zostaną przeprowadzone pilotażowe szkolenia.

Czytaj więcej:

cas.org.pl

niematerialne.nid.pl

Skip to content