Startuje konkurs architektoniczny “Twój dom – dialog z tradycją”
Powrót
grafika
Data publikacji: 20 lipca 2021

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza konkurs architektoniczny „Twój dom – dialog z tradycją”. Pierwszym regionem, którego dotyczy konkursowe wyzwanie jest Śląsk. Przewidziano dwie kategorie – dla profesjonalistów oraz dla studentów. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski, pula nagród wynosi 70 tys. złotych, a projekty można składać do 21 września 2021 r.

W tegorocznej edycji konkursu „Twój dom – dialog z tradycją”, w pierwszej kolejności organizatorzy zapraszają do twórczej dyskusji nad dziedzictwem architektury wsi województwa śląskiego – jednego z najbardziej zróżnicowanych historycznie i kulturowo obszarów Polski. W kolejnych miesiącach wystartują edycje poświęcone architekturze wsi dwóch kolejnych województw – podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wolnostojącego domu jednorodzinnego. Projekt ma być tzw. projektem gotowym, czyli przeznaczonym do wielokrotnego zastosowania oraz wpisywać się w tradycyjny, wiejski krajobraz kulturowy województwa śląskiego. Celem konkursu jest znalezienie nowych wzorców jednorodzinnej zabudowy, kontynuujących najlepsze tradycje budownictwa wiejskiego i podmiejskiego. Sąd konkursowy przyzna dodatkowe punkty projektom wpisującym się w filozofię Europejskiego Zielonego Ładu (czyli m.in. racjonalne gospodarowanie energią).

W konkursie „Twój dom – dialog z tradycją” mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, zespoły projektowe, profesjonalni architekci oraz studenci wydziałów architektury z całej Polski. W przypadku zespołów projektowych – co najmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia projektowe.

W konkursie przyznane zostaną nagrody finansowe oraz honorowe wyróżnienia.


Nagrody finansowe w kategorii profesjonalistów:
I nagroda – 25 000 zł brutto
II nagroda – 20 000 zł brutto
III nagroda – 15 000 zł brutto

Nagrody finansowe w kategorii studenckiej:
I nagroda – 6 000 zł brutto
II nagroda – 3 000 zł brutto
III nagroda – 1 000 zł brutto

Nagrodzone i wyróżnione projekty będą przeznaczone do sprzedaży i ukażą się w specjalnej pokonkursowej publikacji oraz na pokonkursowej wystawie.

Na etapie „śląskim” organizatorzy konkursu czekają na pytania potencjalnych uczestników dotyczące regulaminu do 30 lipca. Odpowiedzi zostaną udostępnione do 16 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Architektów Polskich – Oddziału w Katowicach. Termin składania prac konkursowych to 21 września 2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone 13 października 2021 r.

Regulamin oraz niezbędne dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://www.sarp.katowice.pl/

Pytania dotyczące regulaminu należy wysyłać na adres: twojdom.dialogztradycja@gmail.com wpisując w temacie wiadomości „Konkurs TWÓJ DOM – dialog z tradycją – pytania”.

Kontakt do sekretarza organizacyjnego konkursu: arch. Arkadiusz Płomecki, tel. 602 196 333.

Partnerami konkursu w województwie śląskim są: Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Częstochowa, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Architektura-Murator.

Skip to content