Wspólnie dla dziedzictwa 2021 r. – wyniki naboru
Powrót
NID wspolnie dla dziedzictwa
Data publikacji: 28 lipca 2021

W ramach naboru złożono 193 wnioski.

Z powodu błędów formalnych odrzucono 17 wniosków.

Zgodnie z regulaminem programu dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 51 wniosków, jednak środki pozostające w dyspozycji Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa były niewystarczające na dofinansowanie wszystkich tych zadań. W związku z tym, na podstawie §10 ust. 16 regulaminu programu, Dyrektor NID podjął decyzję o podniesieniu progu punktowego do 79 pkt. Wobec powyższego dofinansowanie otrzymało 27 zadań.

Do pobrania:

Wyniki naboru 2021

Skład zespołu sterującego 2021

Skip to content