Powrót
Spuścizny naukowe

Spuścizny naukowe to najczęściej zbiory prywatne po wybitnych badaczach uzyskane w wyniku użyczenia, zakupu, przekazania lub daru. Pierwsza spuścizna trafiła do Ośrodka Dokumentacji Zabytków w czasie jego tworzenia w 1962 roku. Ostatnia została przyjęta w 2018 roku.

Spuścizna po Euzebiuszu Łopacińskim
Zbiór wypisów sporządzonych ze zbiorów m.in. przedwojennego Archiwum Głównego Akt Dawnych, a zatem z dokumentacji, która w dużej mierze uległa zniszczeniu w trakcie Powstania Warszawskiego. Wypisy zawierają informacje na temat artystów i rzemieślników oraz innych przedstawicieli kultury i sztuki.

Udostępnienie zasobów

Notaty prof. Władysława Knapińskiego
Rękopis przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie dotyczący historii kościołów Diecezji Warszawskiej w jej granicach z ostatnich dekad XIX w. stworzony w czasie opracowywania haseł do polskiej edycji „Encyklopedii kościelnej”. Zawiera on cenne informacje dotyczące świątyń katolickich na wzmiankowanym obszarze. Posiadamy jego odpis.

Udostępnienie zasobów

Spuścizna po prof. Włodzimierzu Demetrykiewiczu
Materiały do historii sztuki w Polsce, a zwłaszcza zabytków architektury (głównie Krakowa i Tarnowa). W swoim zasobie posiadamy tylko jej fragment. Właściwa spuścizna przechowywana jest w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie i w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Udostępnienie zasobów

Notaty Juliana Pagaczewskiego

Zestaw wypisów i notatek dotyczących architektury polskiej z czasów saskich. Sporządził je w trakcie pobytu w Archiwum Państwowym w Dreźnie (1920 r.)

Udostępnienie zasobów

Spuścizna po prof. Gerardzie Ciołku
Zbiór planów, obwolut oraz księgozbiór tematyczny dotyczące m.in. architektury rezydencjonalnej, zabytkowych założeń parkowych oraz ogrodów klasztornych.

Udostępnienie zasobów

Spuścizna po Janie Glince

Dotyczy przede wszystkim Białostocczyzny ze szczególnym uwzględnieniem działalności fundacyjnej Branickich z linii Gryfitów.

Udostępnienie zasobów

Spuścizna po Dariuszu Kaczmarzyku
Dokumentacja z inwentaryzacji zabytków województwa warszawskiego. Zawiera zarówno opracowania autorskie jak i dokumentacje pomocniczą wytworzoną przez innych aktotwórców.

Udostępnienie zasobów

Spuścizna po prof. Wojciechu Kalinowskim
Zawiera m.in. pochodną jego pracy naukowej oraz aktywności na polu dydaktycznym.

Udostępnienie zasobów

Spuścizna po Januszu Kubiaku

Zawiera m.in. opracowania autorskie, fragmenty opracowań zbiorczych, wypisy archiwalne i bibliograficzne a także teksty innych autorów.

Udostępnienie zasobów

Spuścizna po prof. Bohdanie Marconim

Prywatne archiwum zasłużonego konserwatora malarstwa, w którym zebrano pochodną jego aktywności nie tylko na polu renowacji zabytkowych płócien (w tym m.in. „Bitwy pod Grunwaldem” Jana Matejki) ale też zapis działalności w ramach międzynarodowych organizacji konserwatorskich.

Udostępnienie zasobów

Spuścizna po Rudolfie Mękickim

Kustoszu Muzeum Narodowego im. Króla Jana III Sobieskiego. Wraz z żoną Julią prowadził on prace inwentaryzacyjne na zamku w Podhorcach (lata 30. XX w.) czego pochodną była dokumentacja składająca się na ów zbiór.

Udostępnienie zasobów

Spuścizna po prof. Franciszku Piaściku

Zbiór zawierający zarówno dokumentacje aktową (rękopisy, maszynopisy etc.) jak również m.in. planistyczną oraz formularze ankiet.

Udostępnienie zasobów

Spuścizna po Kazimierzu Saskim

Materiały na temat obiektów architektonicznych z terenu Warszawy odbudowywanych pod jego nadzorem.

Udostępnienie zasobów

Spuścizna po prof. Ignacym Tłoczku
Zbiór dotyczy budownictwa wiejskiego i zabytków architektury drewnianej.

Udostępnienie zasobów

Zbiór rysunków prof. Czesława Thulliego
Zbiór odrysów ikonografii przechowywanej niegdyś w lwowskiej Bibliotece Pawlikowskich. Odrysy powstały w latach 1912-1915.

Udostępnienie zasobów

Zbiór negatywów Romana Aftanazego

Zbiór około 450 sztuk szklanych negatywów ze szczególnym uwzględnieniem zamków i posesji dworskich z wspomnianych w tytule jego pracy kresów.

Udostępnienie zasobów

Synoptica relatio seu brevis descriptio cenventuum in provincia Majoris et Minoris Poloniae partisque Prussiae fundatorum facta A.D. 1735
Odpis rękopisu z 1735 r. sporządzonego w języku łacińskim przez zakonnika Ludwika Miske (1692-1768). Na polecenie swoich zwierzchników rozpoznał on archiwa polskiej prowincji franciszkanów przybliżając ówczesny stan miejscowych klasztorów.

Udostępnienie zasobów

Opisy Zabytków Starożytności w Guberni Płockiej przez Delegację wysłaną z polecenia Rady Administracyjnej Królestwa w roku 1851 zebrane

Odpis z rękopisu znajdującego się w zasobie Muzeum Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (273 strony maszynopisu). Opracowany został na podstawie jednego z tomów opisu wykonanego pod kierownictwem Kazimierza Stronczyńskiego (1809-1894) przez delegacje powstałą z polecenie Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego w 1851 r.

Udostępnienie zasobów

Materiały dotyczące strat w dziedzinie dóbr kultury poniesionych w wyniku II wojny światowej oraz problemu rewindykacji dóbr kultury zagrabionych przez okupantów
Spisy oraz zestawienia sporządzone przez pracowników muzealnych oraz przedstawicieli służb konserwatorskich po roku 1945. Zgodnie z tytułem dotyczą strat w sferze dób kultury poniesionych przez Polskę w trakcie II wojny światowej oraz problemu rewindykacji tych z nich, które zostały zagrabione.

Udostępnienie zasobów

Zbiór ilustrowanych kart pocztowych
Ponad trzysta kart pocztowych z przełomu XIX i XX w. oraz z pocz. XXI w. ukazujące zarówno obiekty architektoniczne na terytorium współczesnej Polski, jak i I i II Rzeczypospolitej.

Udostępnienie zasobów

Bibliografia Konserwatorska odsyła do zawartości czasopism i książek z których większość znajduje się w Bibliotece NID

Używając klucza geograficznego w układzie alfabetycznym odnosi się do treści potencjalnie cennych dla konserwatorów zabytków, historyków sztuki, regionalistów i badaczy zajmujących się dziedzictwem. Główną autorką katalogu była pani Maria Łotysz.

Katalog kartkowy

Udostępnienie zasobów

Zbiór fotografii Andrzeja Nitscha
Fotografie dokumentujące zniszczenia Warszawy dokonane przez Niemców w toku powstania warszawskiego i po jego zakończeniu. Pochodzą z prywatnego archiwum Andrzeja Nitscha.

Udostępnienie zasobów

Zbiór przeźroczy Lecha Krzyżanowskiego
Slajdy w większości wykonane przez pracownika Przedsiębiorstwa Państwowego Pracowni Konserwacji Zabytków. Złożyły się na nie zdjęcia zabytkowej architektury m.in. z Azji Południowo-Wschodniej oraz Warszawy.

Udostępnienie zasobów

Spuścizna po Krzysztofie Biskupie

W skład spuścizny naukowej wchodzą, oprócz książek, wydawnictw drukowanych i czasopism, materiały archiwalne takie jak: kserokopie wydawnictw drukowanych oraz inne archiwalia (materiały dotyczące fortyfikacji polskich i zagranicznych, zabytków techniki oraz innych obiektów zabytkowych).

Udostępnienie zasobów: Oddział Terenowy w Gdańsku

Spuścizna po Pracowni Krajobrazu Kulturowego w Kielcach.
Spuścizna po dr. Marianie Korneckim
Zbiór rękopisów, notatek z prac terenowych, maszynopisów opublikowanych artykułów oraz kilka tysięcy fotografii zabytków z terenu województwa małopolskiego i innych regionów Polski. Materiały pochodzą z okresu od lat 50. XX w. do 2000.

Udostępnienie zasobów: Oddział Terenowy w Krakowie

Spuścizna po WOAK (Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski w Lesznie z siedzibą w Trzebinach).
W skład zbioru wchodzą: dokumentacja kartograficzna z naniesionymi stanowiskami archeologicznymi; dokumentacja z badań archeologicznych i interwencji terenowych; plany warstwicowe stanowisk archeologicznych; dokumentacja fotograficzna (zdjęcia lotnicze: wglądówki, pozytywy; dok. fot. z wykopalisk: stykówki, negatywy, slajdy).

Udostępnienie zasobów: Pracownia Terenowa -Zespół Pałacowo-Parkowy w Trzebinach

Spuścizna po Wojciechu Sobockim
Wynik wieloletniej pasji dokumentowania drewnianej architektury cerkiewnej dawnego województwa rzeszowskiego. Zgromadzone materiały to fotografie, reprodukcje archiwalnych fotografii, rysunki pomiarowe, opisy i wypiski do dziejów budownictwa cerkiewnego w Polsce południowo-wschodniej.

Udostępnienie zasobów: Oddział Terenowy w Rzeszowie

Spuścizna po Krzysztofie Eysymoncie
Obejmuje materiały przygotowane do wydanego w 1997 roku „Katalogu zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego”.

Udostępnienie zasobów – Oddział Terenowy we Wrocławiu

Spuścizna po prof. Mirosławie Przyłęckim
Stanowi dość skromny wybór archiwaliów wyselekcjonowany przez żonę zmarłego Profesora. Wśród opracowań znajduje się między innymi zbiór referatów dotyczących ogólnych zagadnień związanych z odbudową i konserwacją zabytków na Dolnym Śląsku, rewaloryzacją zabytkowych miast, budowli obronnych oraz działalnością służb konserwatorskich. Przekazane została także dokumentacja naukowa i techniczna dla pojedynczych obiektów zabytkowych, między innymi z terenu Oleśnicy i Legnicy, a także opracowania projektowe obiektów nowo wznoszonych (np. Dom Pielgrzyma na Górze Świętej Anny). Część dokumentacji rysunkowej przekazana została w rulonach. Ponadto w ramach spuścizny znalazł się częściowo opisany, nieusystematyzowany zbiór negatywów i fotografii.

Udostępnienie zasobów: Oddział Terenowy we Wrocławiu

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content