Powrót
Dokumentacja PP PKZ

Na polecenie Ministra Kultury i Sztuki w latach 1995-2001 Ośrodek Dokumentacji Zabytków przejął na terenie całego kraju w użyczenie materiały archiwalne dawnych jednostek organizacyjnych Przedsiębiorstwa Państwowego Pracowni Konserwacji Zabytków. Najnowszą umowę użyczenia zawarto 24 czerwca 2016 roku pomiędzy Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków S.A. a Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Przyjęte materiały pochodzą z lat 1948-2002 i obejmują teren całego kraju.

DOKUMENTACJA AKTOWA (ok. 157 456 j.a.)

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (ok. 79 607 j.a.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA (ok. 921 350 j.a.)

Szanowni Państwo,

w związku z pracami związanymi z przeniesieniem magazynu archiwaliów w dniach 07.08 – 29.09.2023, dokumentacja przechowywana w Dziale Archiwaliów (spuścizny naukowe, dokumentacja PP PKZ oraz fototeka) nie będzie udostępniana.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dział Archiwaliów

Materiały po PP PKZ Oddział Warszawa pochodzą z lat 1948-1998. Obejmują tereny całego kraju i poszczególnych obiektów z zagranicy. W ich skład wchodzi m. in. dokumentacja historyczno-architektoniczna, historyczno-urbanistyczna, badań archeologicznych, architektonicznych, etnograficznych; dokumentacja konserwatorska; ekspertyzy; studia i opracowania badawcze, laboratoryjne, metod konserwatorskich; dokumentacja projektowa, projektowo-techniczna, a także matryce dokumentacji projektowej. Ponadto dokumentacja fotogrametryczna i fotograficzna oraz materiały archiwalne sesji, konferencji i wystaw PP PKZ, wydawnictwa własne i akta administracyjne.

Materiały po PP PKZ Oddział Zamość pochodzą z okresu od lat 60. XX wieku do 1991 roku. Obejmują tereny dawnych województw: bialsko-podlaskiego, chełmskiego i zamojskiego. W ich skład m. in. wchodzi dokumentacja naukowo-badawcza, konserwatorska, naukowo-historyczna i projektowo-techniczna.

Udostępnienie zasobów:
Dział Archiwaliów

Oddział Terenowy w Białymstoku

Materiały po PP PKZ Oddział Białystok pochodzą z lat 1962-1990. Obejmują tereny dawnych województw: białostockiego, bialsko-podlaskiego, łomżyńskiego i suwalskiego. W ich skład m. in. wchodzą studia historyczno-urbanistyczne, historyczno-architektoniczne i wystroju wnętrz, projekty, inwentaryzacje, kosztorysy.

Udostępnienie zasobów:
Oddział Terenowy w Białymstoku

Oddział Terenowy w Gdańsku

Materiały po PP PKZ Oddział Gdańsk pochodzą z lat 1951-1993. Obejmują tereny dawnych województw: gdańskiego, elbląskiego, koszalińskiego, słupskiego i olsztyńskiego oraz pojedyncze obiekty z terenu Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Francji i Algierii. W ich skład m. in wchodzi dokumentacja naukowo-historyczna oraz badawczo-konserwatorska zabytków ruchomych i nieruchomych, dokumentacje projektowe; dokumentacje naukowo-badawcze i projektowe.

Udostępnienie:

  • codziennie w godzinach 9.00-14.00 (za wyjątkiem środy),
  • po uprzednim złożeniu wniosku i telefonicznym umówieniu się na wizytę,
  • wniosek można złożyć osobiście lub mailowo.

Do pobrania:

Wykaz dokumentacji PP PKZ Oddział Gdańsk

Udostępnienie zasobów:
Oddział Terenowy w Gdańsku

Oddział Terenowy w Kielcach

Materiały po PP PKZ Oddział Kielce pochodzą z lat 1960-1997. Obejmują tereny dawnych województw: kieleckiego, piotrkowskiego i radomskiego. W ich skład m. in. wchodzi dokumentacja etnograficzna, materiały badawczo-archeologiczne, studia historyczno-urbanistyczne, wykazy cmentarzy żydowskich i innych wyznań, dokumentacje techniczne obiektów zabytkowych w Rydze i Moskwie (obcojęzyczną), dokumentacje kosztorysowe i akta administracyjne.

Udostępnienie zasobów:
Oddział Terenowy w Kielcach

Oddział Terenowy w Krakowie

Materiały po PP PKZ Oddział Kraków i po Pracowni Badań Archeologicznych PP PKZ w Tarnowie pochodzą od lat 50. XX wieku do 1995 roku. Obejmują tereny dawnych województw: krakowskiego, kieleckiego, katowickiego, nowosądeckiego, przemyskiego, tarnowskiego, tarnobrzeskiego i m. Krakowa. W ich skład m. in. wchodzi dokumentacja projektowo-techniczna, dokumentacja naukowo-historyczna, naukowo-konserwatorska, badań architektonicznych, archeologiczno-konserwatorska, konserwacji dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego oraz kamienia i metalu, a także dokumentacja polowa, matryce, ozalidy.

Udostępnienie zasobów:
Oddział Terenowy w Krakowie

Oddział Terenowy w Lublinie

Materiały po PP PKZ Oddział Lublin pochodzą z okresu od lat 60. XX wieku do 1991 roku. Obejmują tereny dawnych województw: lubelskiego, bialsko-podlaskiego i chełmskiego. W ich skład wchodzi dokumentacja naukowo-konserwatorska, prac konserwatorskich dzieł sztuki, badań archeologicznych, studia historyczno-urbanistyczne i ruralistyczne miast, wsi i osad, dokumentacje monograficzne naukowo-historyczne kamienic, pałaców, dworów, architektury sakralnej, przemysłowej, zabudowy wiejskiej; inwentaryzacje obiektów zabytkowych, dokumentacje projektowe techniczne.

Udostępnienie zasobów:
Oddział Terenowy w Lublinie

Oddział Terenowy w Łodzi

Materiały po PP PKZ Oddział Łódź pochodzą z lat 1970-1995. Obejmują tereny dawnych województw: gdańskiego, kaliskiego, katowickiego, kieleckiego, konińskiego, m. Krakowa, lubelskiego, łódzkiego, m. Łodzi, nowosądeckiego, płockiego, radomskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, warszawskiego, m. Warszawy oraz miast za granicą: Tallinna, Rygi, Moskwy i Poczdamu. W ich skład wchodzi dokumentacja: naukowo-historyczna, powykonawcza zabytków architektury, etnograficzna, archeologiczna, projektowo-techniczna, konserwatorska malarstwa, mebli, tkanin oraz matryce dokumentacji projektowej i akta administracyjne.

Udostępnienie zasobów:
Oddział Terenowy w Łodzi

Oddział Terenowy w Poznaniu

Materiały po PP PKZ Oddział Poznań i Oddział Zielona Góra pochodzą z lat 1954-1987. Obejmują tereny dawnych województw: poznańskiego, kaliskiego, konińskiego, piotrkowskiego, leszczyńskiego i zielonogórskiego (obecnych zaś województw: wielkopolskiego i lubuskiego oraz łódzkiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego), a także Niemiec (Poczdam, Münchengladbach), Czech (Bardejov), Rosji (Moskwa), Austrii i USA. W ich skład wchodzą studia architektoniczne i urbanistyczne miast, dokumentacja konserwatorska malarstwa, rzeźby, mebli i wyposażenia oraz dokumentacja fotograficzna.

Udostępnienie zasobów:
Oddział Terenowy w Poznaniu

Oddział Terenowy w Rzeszowie

Materiały po PP PKZ Oddział Rzeszów pochodzą z lat 1970-1990. Obejmują tereny dawnych województw: rzeszowskiego, krośnieńskiego, przemyskiego i tarnobrzeskiego.  W ich skład wchodzi dokumentacja: historyczno-architektoniczna, historyczno-urbanistyczna, projektowa, badań archeologicznych i konserwatorskich oraz matryce dokumentacji projektowej.

Udostępnienie zasobów:
Oddział Terenowy w Rzeszowie

Oddział Terenowy w Szczecinie

Materiały po PP PKZ Oddział Szczecin pochodzą z lat 1956-1990. Obejmują tereny dawnych województw: szczecińskiego, koszalińskiego, gorzowskiego, słupskiego, pilskiego i zielonogórskiego, pochodzące z lat 1956-1990. W ich skład wchodzi dokumentacja projektowo-techniczna, historyczno-architektoniczna i historyczno-urbanistyczna; ewidencje dendrologiczno-techniczne zabytkowych zespołów zieleni; dokumentacje badań archeologicznych, architektonicznych, urbanistycznych i etnograficznych oraz dokumentacje konserwatorskie dzieł sztuki.

Udostępnienie zasobów:
Oddział Terenowy w Szczecinie

Oddział Terenowy w Toruniu

Materiały po PP PKZ Oddział Toruń pochodzą z lat 1955-1991. Obejmują tereny dawnych województw: toruńskiego, bydgoskiego i włocławskiego. W ich skład wchodzi dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dokumentacja konserwatorsko-architektoniczna i naukowo-historyczna oraz inwentaryzacje.

Udostępnienie zasobów:
Oddział Terenowy w Toruniu

Oddział Terenowy we Wrocławiu

Materiały po PP PKZ Oddział Wrocław pochodzą z lat 1956-1993. Obejmują tereny dawnych województw: wrocławskiego, jeleniogórskiego, legnickiego, opolskiego i wałbrzyskiego, a także pojedyncze obiekty z terenów obecnych województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz misji zagranicznych w Estonii (Tallin, Tartu), Niemczech (Bonn, Poczdam) i na Słowacji (Koszyce). W ich skład wchodzą studialne opracowania naukowo-historyczne urbanistyczne, architektoniczne i stylistyczne, opracowania badawcze architektoniczne, opracowania konserwacji dzieł sztuki, inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, projekty techniczne, koncepcje, programy, ekspertyzy.

Do pobrania:

PKZ Wrocław Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej

PKZ Wrocław Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

PKZ Wrocław Pracownia Badań Architektonicznych

PKZ Wrocław Pracownia Projektowa

Udostępnienie zasobów:
Oddział Terenowy we Wrocławiu

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content