Powrót
Dokumentacja PP PKZ

Na polecenie Ministra Kultury i Sztuki w latach 1995-2001 Ośrodek Dokumentacji Zabytków przejął na terenie całego kraju w użyczenie materiały archiwalne dawnych jednostek organizacyjnych Przedsiębiorstwa Państwowego Pracowni Konserwacji Zabytków. Najnowszą umowę użyczenia zawarto 24 czerwca 2016 roku pomiędzy Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków S.A. a Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Przyjęte materiały pochodzą z lat 1948-2002 i obejmują teren całego kraju.

DOKUMENTACJA AKTOWA (ok. 157 456 j.a.)

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (ok. 79 607 j.a.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA (ok. 921 350 j.a.)

Zespół ds. archiwaliów

Materiały po PP PKZ Oddział Warszawa pochodzą z lat 1948-1998. Obejmują tereny całego kraju i poszczególnych obiektów z zagranicy. W ich skład wchodzi m. in. dokumentacja historyczno-architektoniczna, historyczno-urbanistyczna, badań archeologicznych, architektonicznych, etnograficznych; dokumentacja konserwatorska; ekspertyzy; studia i opracowania badawcze, laboratoryjne, metod konserwatorskich; dokumentacja projektowa, projektowo-techniczna, a także matryce dokumentacji projektowej. Ponadto dokumentacja fotogrametryczna i fotograficzna oraz materiały archiwalne sesji, konferencji i wystaw PP PKZ, wydawnictwa własne i akta administracyjne.

Materiały po PP PKZ Oddział Zamość pochodzą z okresu od lat 60. XX wieku do 1991 roku. Obejmują tereny dawnych województw: bialsko-podlaskiego, chełmskiego i zamojskiego. W ich skład m. in. wchodzi dokumentacja naukowo-badawcza, konserwatorska, naukowo-historyczna i projektowo-techniczna.

UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW

Pracownia Terenowa w Białymstoku

Materiały po PP PKZ Oddział Białystok pochodzą z lat 1962-1990. Obejmują tereny dawnych województw: białostockiego, bialsko-podlaskiego, łomżyńskiego i suwalskiego. W ich skład m. in. wchodzą studia historyczno-urbanistyczne, historyczno-architektoniczne i wystroju wnętrz, projekty, inwentaryzacje, kosztorysy.

UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW – Pracownia Terenowa w Białymstoku

Oddział Terenowy w Gdańsku

Materiały po PP PKZ Oddział Gdańsk pochodzą z lat 1951-1993. Obejmują tereny dawnych województw: gdańskiego, elbląskiego, koszalińskiego, słupskiego i olsztyńskiego oraz pojedyncze obiekty z terenu Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Francji i Algierii. W ich skład m. in wchodzi dokumentacja naukowo-historyczna oraz badawczo-konserwatorska zabytków ruchomych i nieruchomych, dokumentacje projektowe; dokumentacje naukowo-badawcze i projektowe.

Udostępnianie:

  • codziennie w godzinach 9.00-14.00 (za wyjątkiem środy),
  • po uprzednim złożeniu wniosku i telefonicznym umówieniu się na wizytę,
  • wniosek można złożyć osobiście lub mailowo.

Do pobrania:

Wykaz dokumentacji PP PKZ Oddział Gdańsk

UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW – Oddział Terenowy w Gdańsku

Pracownia Terenowa w Kielcach

Materiały po PP PKZ Oddział Kielce pochodzą z lat 1960-1997. Obejmują tereny dawnych województw: kieleckiego, piotrkowskiego i radomskiego. W ich skład m. in. wchodzi dokumentacja etnograficzna, materiały badawczo-archeologiczne, studia historyczno-urbanistyczne, wykazy cmentarzy żydowskich i innych wyznań, dokumentacje techniczne obiektów zabytkowych w Rydze i Moskwie (obcojęzyczną), dokumentacje kosztorysowe i akta administracyjne.

UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW – Pracownia Terenowa w Kielcach

Oddział Terenowy w Krakowie

Materiały po PP PKZ Oddział Kraków i po Pracowni Badań Archeologicznych PP PKZ w Tarnowie pochodzą od lat 50. XX wieku do 1995 roku. Obejmują tereny dawnych województw: krakowskiego, kieleckiego, katowickiego, nowosądeckiego, przemyskiego, tarnowskiego, tarnobrzeskiego i m. Krakowa. W ich skład m. in. wchodzi dokumentacja projektowo-techniczna, dokumentacja naukowo-historyczna, naukowo-konserwatorska, badań architektonicznych, archeologiczno-konserwatorska, konserwacji dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego oraz kamienia i metalu, a także dokumentacja polowa, matryce, ozalidy.

UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW – Oddział Terenowy w Krakowie

Pracownia Terenowa w Lublinie

Materiały po PP PKZ Oddział Lublin pochodzą z okresu od lat 60. XX wieku do 1991 roku. Obejmują tereny dawnych województw: lubelskiego, bialsko-podlaskiego i chełmskiego. W ich skład wchodzi dokumentacja naukowo-konserwatorska, prac konserwatorskich dzieł sztuki, badań archeologicznych, studia historyczno-urbanistyczne i ruralistyczne miast, wsi i osad, dokumentacje monograficzne naukowo-historyczne kamienic, pałaców, dworów, architektury sakralnej, przemysłowej, zabudowy wiejskiej; inwentaryzacje obiektów zabytkowych, dokumentacje projektowe techniczne.

UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW – Pracownia Terenowa w Lublinie

Pracownia Terenowa w Łodzi

Materiały po PP PKZ Oddział Łódź pochodzą z lat 1970-1995. Obejmują tereny dawnych województw: gdańskiego, kaliskiego, katowickiego, kieleckiego, konińskiego, m. Krakowa, lubelskiego, łódzkiego, m. Łodzi, nowosądeckiego, płockiego, radomskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, warszawskiego, m. Warszawy oraz miast za granicą: Tallinna, Rygi, Moskwy i Poczdamu. W ich skład wchodzi dokumentacja: naukowo-historyczna, powykonawcza zabytków architektury, etnograficzna, archeologiczna, projektowo-techniczna, konserwatorska malarstwa, mebli, tkanin oraz matryce dokumentacji projektowej i akta administracyjne.

UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW – Pracownia Terenowa w Łodzi

Oddział Terenowy w Poznaniu

Materiały po PP PKZ Oddział Poznań i Oddział Zielona Góra pochodzą z lat 1954-1987. Obejmują tereny dawnych województw: poznańskiego, kaliskiego, konińskiego, piotrkowskiego, leszczyńskiego i zielonogórskiego (obecnych zaś województw: wielkopolskiego i lubuskiego oraz łódzkiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego), a także Niemiec (Poczdam, Münchengladbach), Czech (Bardejov), Rosji (Moskwa), Austrii i USA. W ich skład wchodzą studia architektoniczne i urbanistyczne miast, dokumentacja konserwatorska malarstwa, rzeźby, mebli i wyposażenia oraz dokumentacja fotograficzna.

UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW – Oddział Terenowy w Poznaniu

Oddział Terenowy w Rzeszowie

Materiały po PP PKZ Oddział Rzeszów pochodzą z lat 1970-1990. Obejmują tereny dawnych województw: rzeszowskiego, krośnieńskiego, przemyskiego i tarnobrzeskiego.  W ich skład wchodzi dokumentacja: historyczno-architektoniczna, historyczno-urbanistyczna, projektowa, badań archeologicznych i konserwatorskich oraz matryce dokumentacji projektowej.

UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW – Oddział Terenowy w Rzeszowie

Pracownia Terenowa w Szczecinie

Materiały po PP PKZ Oddział Szczecin pochodzą z lat 1956-1990. Obejmują tereny dawnych województw: szczecińskiego, koszalińskiego, gorzowskiego, słupskiego, pilskiego i zielonogórskiego, pochodzące z lat 1956-1990. W ich skład wchodzi dokumentacja projektowo-techniczna, historyczno-architektoniczna i historyczno-urbanistyczna; ewidencje dendrologiczno-techniczne zabytkowych zespołów zieleni; dokumentacje badań archeologicznych, architektonicznych, urbanistycznych i etnograficznych oraz dokumentacje konserwatorskie dzieł sztuki.

UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW – Pracownia Terenowa w Szczecinie

Pracownia Terenowa w Toruniu

Materiały po PP PKZ Oddział Toruń pochodzą z lat 1955-1991. Obejmują tereny dawnych województw: toruńskiego, bydgoskiego i włocławskiego. W ich skład wchodzi dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dokumentacja konserwatorsko-architektoniczna i naukowo-historyczna oraz inwentaryzacje.

UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW – Pracownia Terenowa w Toruniu

Oddział Terenowy we Wrocławiu

Materiały po PP PKZ Oddział Wrocław pochodzą z lat 1956-1993. Obejmują tereny dawnych województw: wrocławskiego, jeleniogórskiego, legnickiego, opolskiego i wałbrzyskiego, a także pojedyncze obiekty z terenów obecnych województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz misji zagranicznych w Estonii (Tallin, Tartu), Niemczech (Bonn, Poczdam) i na Słowacji (Koszyce). W ich skład wchodzą studialne opracowania naukowo-historyczne urbanistyczne, architektoniczne i stylistyczne, opracowania badawcze architektoniczne, opracowania konserwacji dzieł sztuki, inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, projekty techniczne, koncepcje, programy, ekspertyzy.

Do pobrania:

PKZ Wrocław Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej

PKZ Wrocław Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

PKZ Wrocław Pracownia Badań Architektonicznych

PKZ Wrocław Pracownia Projektowa

UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW – Oddział Terenowy we Wrocławiu

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content