Powrót
Biblioteka
O bibliotece

Biblioteka powstała jako część powołanego w 1962 roku Ośrodka Dokumentacji Zabytków. Podstawą jej działalności stał się bogaty zbiór druków Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Pełnił on początkowo rolę księgozbioru podręcznego dla pracowników ówczesnego ODZ, a także zaplecza merytorycznego do ich codziennej pracy. Z czasem okazał się również niezwykle przydatny szerszemu gronu specjalistów, w tym historykom sztuki, konserwatorom czy muzealnikom.

Biblioteka NID jest biblioteką specjalistyczną, a jej obecny księgozbiór liczy około 60 000 woluminów książek i czasopism. Gromadzi i udostępnia przede wszystkim literaturę dotyczącą zabytków w Polsce oraz ochrony, konserwacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Zbiory biblioteczne udostępniane są wszystkim zainteresowanym wyłącznie na miejscu, prawo do wypożyczania mają tylko pracownicy Instytutu.

Do pobrania:

Regulamin Biblioteki NID

Kontakt:
Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek w godzinach 9:00 – 14:00
środa – nieczynne
czwartek, piątek w godzinach 9:00 – 14:00

Z Biblioteki można skorzystać wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

Wykaz nabytków bibliotecznych

2022

maj
liczba nowości: 59

 1. Chaos Warszawa : porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu / Joanna Kusiak. – Warszawa : Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana : Muzeum Warszawy, 2017.
 2. O salach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w latach międzywojennych i architekcie Stanisławie Miecznikowskim / Jarosław Maciej Zawadzki ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Kancelaria Senatu, 2021.
 3. Rewitalizacja krajobrazu kulturowego : szanse i zagrożenia / redakcja naukowa Piotr Opałka i Anna Opałka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Wojewódzki Opolski Konserwator Zabytków. – Nysa : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ; Opole : Uniwersytet Opolski, 2020.
 4. Skok w nieznane : procesy modernizacyjne, architektura i polityki przestrzenne w Kaliszu początków XX wieku / Makary Górzyński ; Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Ośrodek Badań Regionalnych. – Kalisz : Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2022.
 5. Dzieła sztuki : konserwacja i badania / pod redakcją Justyny Olszewskiej-Świetlik. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Sztuk Pięknych : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2021.
 6. Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku / Katarzyna Lenczowska-Soboń. – Stan prawny na 1 stycznia 2022 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2022.
 7. „Zgody nie wyrażono” : problem budownictwa sakralnego w diecezji łódzkiej 1945-1989 / Mateusz Opaliński. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2018.
 8. Herse : warszawski dom mody / Agnieszka Dąbrowska. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2019.
 9. Konstytucyjna regulacja dziedzictwa narodowego oraz dóbr kultury / Anna Frankiewicz-Bodynek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
 10. Obsesja porządku : niemieccy architekci planują w okupowanej Polsce : 1939-1945 / Niels Gutschow. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.
 11. Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogranicza / redakcja naukowa Maciej Duda, Szymon Michał Buczyński. – Warszawa : Difin, 2021.
 12. Zabytek : odkrywanie tajemnic : problematyka badań i konserwacji / pod redakcją Justyny Olszewskiej-Świetlik. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2021.
 13. Pilzno : monografia miasta do 1945 roku / pod red. ks. Bogdana Stanaszka. – Pilzno : Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej : współpraca Burmistrz : Dom Kultury, 2018.
 14. Rysunki architektoniczne w aktach Dyrekcji Ubezpieczeń : Kielce. Cz. 3, Dawne wsie podmiejskie Białogon, Czarnów, Domaszowice, Dyminy, Szydłówek / opracował Krzysztof Myśliński. – Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2021.
 15. Dzieło potężne w dolinach Bobrzy, Czarnej i Kamiennej : zabytki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego na fotografii dawnej i współczesnej / projekt plastyczny wystawy Alicja Ciosek ; skład katalogu Mariusz Stec. – Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2021.
 16. Ginące miejsca : kujawsko-pomorskie / Michał Jankowski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Pejzaż, 2021.
 17. Sieć sakralnych obiektów cerkiewnych w granicach współczesnej Polski / Witold Kołbuk. – Lublin : Wydawnictwo Werset, 2021.
 18. Józef Chełmoński : „Męczeństwo św. Bartłomieja” : obraz z kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach / Elżbieta Charazińska. – Radziejowice : Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, 2014.
 19. O kaliskich fortepianach : fotografie i dokumenty ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej / Anna Roth. – Kalisz : Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, 2018.
 20. Przestępstwa przeciwko dobrom kultury w międzynarodowym prawie karnym / Marcin Rau. – Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021.
 21. Splendor Cathedralis / Krzysztof Myśliński. – Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2021.
 22. Alina Scholtz : projektantka warszawskiej zieleni / red. Anna Wrońska, Ewelina Solarek. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2021.
 23. Zręczni : historie z warszawskich pracowni i warsztatów / Katarzyna Chudyńska-Szuchnik. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2019.
 24. Przewodnik architektoniczny po Wrzeszczu / wstęp Jakub Szczepański, teksty Aurelia Bladowska, Klaudiusz Grabowski, Anna Półtorzycka, ilustracje Michał Pecko, koncepcja Natalia Koralewa, Jakub Knera. – Gdańsk-Wrzeszcz : Fundacja Palma, 2021.
 25. Kościół św. Jakuba w Toruniu : historia w ziemi zapisana / Krystyna Sulkowska-Tuszyńska. – Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2022.
 26. Ląd Pomnikiem Historii : dawne opactwo cysterskie z XII w. z perspektywy dekady 2009-2019 / Mariusz Chamarczuk. – Ląd nad Wartą : Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego, 2020.
 27. Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń : wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów / red. Krzysztof T. Kociołek. – Kraków : Wydawnictwo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, 2017.
 28. Local architecture heritage in the integrated approach : research – protection – education / Magdalena Żmudzińska-Nowak. – Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019.
 29. Pałac w Dukli : skarby utracone / Jan Spytek Tarnowski. – Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2022.
 30. Czas wielkich zadań Dagoberta Freya i Asmusa barona von Troschke (wrzesień 1939 – październik 1942) : dokumentacja Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków Sztuki w Polsce w planach i działaniach niemieckich badaczy dziedzictwa kulturowego na Wschodzie i służb ochrony zabytków w Generalnym Gubernatorstwie / Tadeusz Zadrożny. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 31. Laudatissimus Phidias noster : rzeźbiarz Johann Riedel SJ (1654-1736) między czeską tradycją cechową a francuską sztuką akademicką / Paweł Migasiewicz. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2021.
 32. Malarz : Józef Chełmoński / Joanna M. Sosnowska. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2021.
 33. Między Krakowem a Paryżem : twórczość graficzna i malarska Jana Rubczaka / Katarzyna Anna Kesling. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 34. Niewidoczna : rzeźbiarka Hanna Nałkowska / Magdalena Kasa. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 35. Dioecesis Nostrae Patroni : wydawnictwo jubileuszowe z okazji trzydziestej rocznicy erygowania Diecezji Toruńskiej / pod red. Juliusza Raczkowskiego. – Toruń, TNOiK Dom Organizatora, 2022.
 36. Henryk Hirszenberg (1885-1955) i środowisko żydowskich architektów w Łodzi / Krzysztof Stefański. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.
 37. Pontyfikalia biskupie w zbiorach klasztoru zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych / Rafał Maria Antoszczuk OFMConv. – Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2021.
 38. Juliusz Kossak 1824-1899, Wojciech Kossak 1856-1942 / red. Eliza Ptaszyńska, Małgorzata Wiśniewska. – Suwałki : Muzeum Okręgowe, 2018.
 39. Witold Cyprian Bieliński : rzeźbiarz, malarz, patriota / Zofia Eichstaedt-Jabłońska. – Pruszcz Gdański : Wydawnictwo JASNE, 2013.
 40. Huculszczyzna 2018 : XX Wyprawa Naukowa Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie / redakcja: Katarzyna Błaszczyk, Katarzyna Gawlińska, Patryk Wacławiak, Włodzimierz Witkowski. – Łódź : Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej : Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej „IX Piętro”, 2019.
 41. Kalwaria Zebrzydowska na pocztówce / Zygmunt Wojciech Gola. – Kalwaria Zebrzydowska : „Calvarianum”, 2002.
 42. Kalwarie polskie : perspektywa komunikacyjna / Marek Prejs. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022.
 43. Kościół bielański : pokamedulski / Michał Janocha. – Izabelin-Warszawa : Rosikon Press, 2012.
 44. Lwów miasto trzech katedr : śladami wielokulturowej architektury sakralnej / Jerzy Kazimierz Babiak, Jurij Smirnow. – Poznań ; Lwów : Silva Rerum, 2021.
 45. Świętokrzyskie widoki : Kieleckie i Sandomierskie w dawnej fotografii z kolekcji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości / Tomisław Giergiel, Piotr Jamski, Wojciech Kalwat, Lidia Ujazdowska. – Sandomierz : Muzeum Okręgowe ; Warszawa : Fundacja Świętokrzyska Góry Historii : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 46. Zamość miasto UNESCO : pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki / zdj. Wiesław Lipiec, Marek Marcola, Adolf Wituch. – Zamość : Miasto Zamość, 2013.
 47. Zosia Koszelanka rysuje dla Braci Jabłkowskich albo rodzinny miszmasz z Warszawą w tle / Małgorzata Trzcińska-Dąbrowska. – Warszawa : Bellona, 2021.
 48. Historia zamknięta w kamieniu / Piotr Nowak, Ryszard Sierociński. – Tum : Prof-Art Ryszard Sierociński, 2018.
 49. Lokalne polityki pamięci zmarłych : „cmentarze nieistniejących cmentarzy” w Gdańsku i Wrocławiu / Izabela Skórzyńska, Anna Wachowiak. – Poznań : Instytut Historii UAM, 2016.
 50. Przeminęło? / Bożena Steinborn. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2022.
 51. Zachowane w pamięci… / Daniela Stankiewicz. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2022.
 52. Zapomniane dziedzictwo : dawne cmentarze Poznania i Wielkopolski / pod red. Jerzego Kołackiego. – Poznań : Wydział Historii UAM, 2022.
 53. Lela : życie i twórczość Anieli z Wolskich Pawlikowskiej (1901-1980) / Marta Trojanowska. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2021.
 54. Orońsko : in horto artis = w ogrodzie sztuki / Maciej Świątkowski. – Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2021.
 55. Przestrzeń i obywatele starej Warszawy od schyłku XV wieku do 1569 roku / Krzysztof Mrozowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.
 56. Rozwój miasta przez pryzmat procesów rewitalizacji : przykład Krakowa : 2004-2017 / Marcin Kopeć. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017.
 57. Dom Zdrojowy : kurort Brzeźno : 1893-2021 / Jan Daniluk. – Gdańsk : Hevelianum, 2021.
 58. Dawna Legnica : obraz miasta w grafice i malarstwie w zbiorach Muzeum Miedzi / Grażyna Humeńczuk. – Legnica : Muzeum Miedzi w Legnicy, 2020.

marzec-kwiecień
liczba nowości: 55

 1. Murowane budowle obronne w Polsce X-XVII w. T. 1 / Adam Wagner. – Warszawa : Bellona, 2019.
 2. Murowane budowle obronne w Polsce X-XVII w. T. 2 / Adam Wagner. – Warszawa : Bellona, 2019.
 3. Inwentaryzacja i katalog zabytków jako podstawa ochrony i polityki konserwatorskiej : metody, osiągnięcia, zamierzenia / redaktor merytoryczny prof. dr hab. Jakub Lewicki. – Warszawa : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, 2020.
 4. Artystyczne dzieje kolegiaty Świętego Jana Chrzciciela w Skalbmierzu / Wojciech Sowała. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2022.
 5. Kościół parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi / Piotr S. Szlezynger. – Wydanie II, rozszerzone i uzupełnione. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2022.
 6. Królewskie miasto : trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia 1454-1793 : wystawa na 160-lecie Muzeum Okręgowego w Toruniu : katalog / red. Michał Kurkowski. – Toruń : Muzeum Okręgowe w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2021.
 7. Na tropach Cystersów : Byszewo-Koronowo / Bogna Derkowska-Kostkowska. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2022.
 8. Pro lege et pro grege : dekoracja stropu belkowego Izby Stołowej Górnej w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich / Joanna Kaczmarczyk, Małgorzata Misztal. – Kielce : Muzeum Narodowe w Kielcach, 2021.
 9. Bydgoszcz nad wodą / Anna Nadolska, Karol Kantorski, Wojciech Woźniak. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2021.
 10. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. T. 6/1 / redaktor naczelny Józef Flizikowski ; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. – Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2020.
 11. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. T. 6/2 / redaktor naczelny Józef Flizikowski ; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. – Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2020.
 12. Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. T. 7, Województwo lubelskie. z. 3, Powiat łukowski / Piotr Czepas ; Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. – Łódź ; Warszawa : MAiE : IAiE PAN, 2020.
 13. Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych granicznych ośrodków kolejowych Polski / Weronika Dragan. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021.
 14. Odzież i akcesoria stroju w średniowiecznym Elblągu / Anna Rybarczyk. – Łódź : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami, 2021.
 15. Sukiennictwo w średniowiecznej Polsce / Jerzy Maik. – Łódź : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami, 2021.
 16. Wokół ulicy Karmelickiej / Walery Bubień. – Kraków : Muzeum Krakowa, 2020.
 17. Kowadła i młotki : dom, warsztat i wytwórczość gdańskiego złotnika w XVIII wieku / Jacek Kriegseisen. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021.
 18. Socrealizm i socrealizmy : architektura wnętrz w Polsce 1949-1956 / Aleksander Sumorok. – Łódź : Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, 2021.
 19. Krainy pamięci : o dziedzictwie i tożsamości we współczesnej Europie / Sharon Macdonald. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2021.
 20. Młyny i tartaki wodne doliny Popradu / Bogdan Potoniec. – Nowy Sącz : Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, 2021.
 21. Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / autorzy tekstów Diana Błońska, Kazimierz Butelski, Andrzej Chwalba, Mateusz Drożdż, Jadwiga Gwizdałówna, Paul Jaskot, Kamil Karski, Żanna Komar, Krzysztof Lenartowicz, Dominik Lulewicz, Rafał Ochęduszko, Jacek Purchla, Monika Rydiger, Michał Wiśniewski, Barbara Zbroja ; red. nauk. Jacek Purchla ; tłum. Dorota Żywczak. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022.
 22. Eques polonus : rycerski pomnik nagrobny w sztuce polskiej XVI wieku jako wyraz stanowego prestiżu szlachty / Rafał Stanisław Nawrocki. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2021.
 23. Heritage and environment / edited by Agata Wąsowska-Pawlik and Jacek Purchla. – Kraków : International Cultural Centre, 2021.
 24. Inwentarze gmin żydowskich z ziem polskich 1918-1939 : studium źródłoznawcze / Tomasz Kawski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021.
 25. Kutno : powstanie i rozwój małego ośrodka miejskiego w ujęciu interdyscyplinarnym / praca zbiorowa pod redakcją Artura Gintera, Judyty Ginter. – Kutno : Łódź, Muzeum Regionalne w Kutnie ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.
 26. Łódź Kamienice / Jacek Kusiński, Krzysztof Stefański, Marcin Szymański. – Łódź : Wydawnictwo Kusiński, 2021.
 27. Obiekty sportowe Łodzi : od miejskich parków i placów po stadiony i hale sportowe / Sebastian Glica, Mirosław Jaskulski. – Łódź : Muzeum Miasta Łodzi, 2021.
 28. W obliczu przemian i nowej rzeczywistości : sztuka lat 1919-1939 : studia z historii sztuki / [redakcja Daria Rutkowska-Siuda, Olga Tuszyńska-Szczepaniak, Agnieszka Lorenc-Karczewska, Małgorzata Wróblewska Markiewicz]. – Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki ; Łódź : Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, 2021.
 29. Zamek w Działdowie : dzieje budowy i problemy konserwatorskie / Wojciech Wółkowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021.
 30. Złota obecność : bizantyjskie korzenie polskiej ikony / Anna Palusińska. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020.
 31. Dzieje i sztuka Polskiego Spisza / Andrzej Skorupa, Rafał Monita. – Kraków : Ludźmierz : Wydawnictwo Astraia, 2021.
 32. Hafty krakowskie do połowy wieku XV i ich twórcy / Katarzyna Moskal. – Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2021.
 33. Kościelisko : kościół św. Kazimierza / Andrzej Skorupa, Rafał Monita. – Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2022.
 34. Tkaniny zabytkowe z okresu od XV do XVII wieku ze zbiorów krakowskich kościołów i klasztorów. T. 1, Tkaniny z XV i XVI wieku / redakcja i noty katalogowe Natalia Krupa ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. – Kraków : Tkaniny z XV i XVI wieku, 2021.
 35. Viktoria Park i Tivoli : restauracje-ogrody : toruńskie przedmieścia sprzed lat / Katarzyna Kluczwajd. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2021.
 36. Zaleszczyki : riwiera przedwojennej Polski / Jan Skłodowski. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2021.
 37. Modlnica : kościół św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej / Stanisław Nowina Konopka, Rafał Monita. – Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2021.
 38. „Otoczyć naród swój pięknem…” : dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku na tle prądów europejskich / Adrianna Dominika Sznapik. – Warszawa : Instytut Historii PAN, 2021.
 39. Nieznane twarze Koszalina : miejsca, których już nie ma / zespół redakcyjny pod kierunkiem Doroty Cywińskiej: Krzysztof Urbanowicz, Zbigniew Wojtkiewicz. – Koszalin : Archiwum Państwowe w Koszalinie, 2021.
 40. Dawna architektura Politechniki Łódzkiej : pałac rodziny Scheiblerów / Krystyna Popiel, Małgorzata Wilbik. – Łódź : Muzeum Politechniki Łódzkiej : nakładem Politechniki Łódzkiej : 2021.
 41. Portret konny Stanisława Kostki Potockiego Jacques’a-Louisa Davida w kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie / pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej i Joanny Paprockiej-Gajek ; autorki tekstów: Anna Guzowska, Anna Kwiatkowska, Dominika Walawender-Musz. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2021.
 42. Fisharmonia w kulturze ziem polskich XIX i XX wieku / Janusz Musialik. – Lublin : Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2022.
 43. Organy Jana Śliwińskiego z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy-Zdroju / Andrzej Gładysz. – Lublin : Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2022.
 44. Pro publico bono : 40 lat Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków : 1981-2021 / pod red. Jacka Rulewicza, Romana Marcinka. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2021.
 45. Secesja w Toruniu : architektura i plastyka, twórcy i dzieła / red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski. – Toruń : Stowarzyszenie Historyków Sztuki : Książnica Kopernikańska, 2021.
 46. Socrealizm w Toruniu : architektura, plastyka, bohaterowie / [redakcja naukowa: Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2021.
 47. Caravaggio i inni mistrzowie : arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego / redaktor katalogu włoskiego Maria Cristina Bandera, redakcja naukowa wydania polskiego Artur Badach. – Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2021.
 48. Castrum Bene 15 : a castle as a status symbol / edited by Artur Boguszewicz, Janina Radziszewska. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2020.
 49. Crème de la crème : katalog nabytków nie wszystkich Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum : 2020 / red. serii Tatiana Hardej ; red. prow. Monika Baranowska. – Warszawa : Arx Regia Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2021.
 50. Dawne ratusze warmińskie : geneza form architektonicznych i ochrona konserwatorska / Wiesława Chodkowska. – Olsztyn : Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2021.
 51. Mistrzostwo rysunku : Andrzej Radwański (1711-1762) / Natalia Koziara-Ochęduszko. – Kraków : Wydawnictwo Zamku Królewskiego na Wawelu, 2022.
 52. Warszawskie wnętrza : zabytkowe lokale miejskie – między zachowaniem a modernizacją : Warszawska Konferencja Konserwatorska / redakcja merytoryczna Anna Jagiellak. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, 2021.
 53. Zamek Królewski w okresie II Rzeczypospolitej : rezydencja prezydenta Mościckiego / red. nauk. Anna Czekaj ; red. Tatiana Hardej, Anna Wlaźnik. – Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2021.
 54. Letnisko : subiektywny przewodnik po linii otwockiej / Agnieszka Kowalska. – Warszawa : Dom Spotkań z Historią, 2021.
 55. Maria i Kazimierz Piechotkowie : wspomnienia architektów / Maria i Kazimierz Piechotkowie ; redaktor prowadząca Katarzyna Madoń-Mitzner. – Warszawa : Dom Spotkań z Historią, 2021.

styczeń-luty
liczba nowości: 55

 1. Architektura sakralna dekanatu kępińskiego : historia i współczesność / Jerzy Kazimierz Babiak. – Kępno ; Poznań : Silva Rerum, 2021.
 2. Collegium Maius w Poznaniu / Maciej Michalski, Zenon Pałat. – Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2020.
 3. Collegium Minus w Poznaniu / Maciej Michalski, Jakub Skutecki – Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2021.
 4. Dziedzictwo architektoniczne : ochrona i badania obiektów zabytkowych / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020.
 5. Dziedzictwo architektoniczne : zabytki kolejnictwa / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020.
 6. Dziedzictwo kulturowe w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju / red. Michał Pawleta, Arkadiusz Marciniak. – Kraków : Universitas ; Poznań : Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, 2021.
 7. Polskie ogrody XVIII wieku : kompozycje, style, kontekst kulturowy / Seweryn Malawski. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2021.
 8. Funkcja i estetyka : detale nowoczesnej architektury mieszkaniowej lat 30. XX w. / Grzegorz Mika. – Warszawa : Fundacja Hereditas, 2021.
 9. Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella : opracowanie krytyczne / autorzy opracowania dr Daniel Gosk, Aleksander Masłowski, Bartłomiej Butryn ; współpraca Aleksandra Siuciak ; tłumaczenia Aleksander Masłowski. – Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2021.
 10. Plac jako zagadnienie urbanistyczne / Ewa Grochowska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021.
 11. Podróż w przeszłość Wieliczki / Barbara Konwerska. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ; Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 2022.
 12. Warszawa : perła północy / Maria Barbasiewicz. – Warszawa : PWN 2021.
 13. Autobusem i trolejbusem przez lubelskie osiedla 1945-1989 / Jacek Pudło, Michał Krawczyk. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2021.
 14. Łódzkie mozaiki i inne monumentalne akcenty plastyczne czasów PRL / Bartosz Stępień. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2021.
 15. Łódź : kalendarium XX wieku : 1901-2000 / Grażyna Kobojek. – Łódź : Piątek Trzynastego Wydawnictwo, 2005.
 16. Radomskie latarenki adresowe / Paweł Puton. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2021.
 17. Warszawa na nowo : fotografie reporterskie 1945-1949 = Warsaw reborn : reportage photography 1945-1949 / koncepcja i wybór zdjęć Anna Brzezińska, Katarzyna Madoń-Mitzner. – Warszawa : Dom Spotkań z Historią, 2020.
 18. Architektura i planowanie przestrzenne uniwersytetów od średniowiecza do połowy XIX wieku / Barbara Arciszewska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.
 19. Modernizm między budynkami / Agnieszka Kępkowicz, Małgorzata Sosnowska, Ilona Woźniak-Kostecka. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.
 20. Rewitalizacja i jej wpływ na gospodarkę miasta : studium przypadków / Ewa M. Boryczka. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
 21. Żydzi głogowscy : dzieje i kultura / Franz D. Lucas, Margret Heitmann ; przeł. z jęz. niem. Joanna Obruśnik-Jagla. – Głogów : Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2013.
 22. Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski / [redakcja Henryk Machajewski]. – Poznań : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział Wielkopolski, 2018.
 23. Dom na Śląsku : katalog projektów domów jednorodzinnych dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa śląskiego / [koncepcja i opracowanie katalogu: Iwona Liżewska]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2022].
 24. Hafty wilanowskie = Wilanów embroidery / [tekst: Elżbieta Piskorz-Branekova ; rysunki – wzory haftu: Elżbieta Piskorz-Branekova ; redakcja: Robert Andrzej Dul, Grażyna Leśniak]. – [Warszawa] : Województwo Mazowieckie, 2020.
 25. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego : krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego / [redakcja Katarzyna Sadowska-Mazur ; opracowanie tekstów Katarzyna Sadowska-Mazur, Amudena Rutkowska, Julia Włodarczyk]. – Wydanie piąte rozszerzone. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2021.
 26. Monografia młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju / Jan Bałchan, Rafał Eysymontt, Rainer Sachs, Maciej Szymczyk. – Duszniki-Zdrój : Muzeum Papiernictwa, 2018.
 27. Od ratusza do muzeum : początki Muzeum Gdańska 1970-1989 / pod redakcją Ewy Barylewskiej-Szymańskiej i Janusza Dragacza. – Gdańsk : Wydawnictwo Muzeum Gdańska, 2020.
 28. Procedura postępowania przy odtwarzaniu ogrodzeń na historycznych cmentarzach żydowskich = Procedure for the Reconstruction of Fencing in Historic Jewish Cemeteries / opracowanie Maciej Rymkiewicz. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2022].
 29. Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej = Project of Marking Jewish Cemeteries in the Republic of Poland. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2022].
 30. Strażnicy dziedzictwa / [scenariusz i tekst Katarzyna Zarzycka ; ilustracje Kamila Róża Korta]. – [Warszawa] : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2021.
 31. Wzornik : szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie / Alicja Woźniak. – Łódź : Łódzki Dom Kultury, 2018.
 32. Kredens Babuni / oprac. Magdalena Przysiężna-Pizarska, red. Krzysztof Spychała ; Narodowy Instytut Dziedzictwa. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Odział Terenowy w Opolu, 2021.
 33. Szlakiem średniowiecznych grodzisk wzdłuż dolnego biegu Nysy Kłodzkiej / Krzysztof Spychała ; Narodowy Instytut Dziedzictwa. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2021.
 34. W głównym nurcie dziejów : Katedra Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim od końca XIII wieku do roku 2017 / pod red. Dariusza A. Rymara ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim. – Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Gorzów Wielkopolski : przy współpracy Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, 2021.
 35. Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kowalskiemu / redakcja naukowa Marlena Jankowska, Paulina Gwoździewicz-Matan, Piotr Stec. – Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 36. Canaletto : mistrz miejskiego pejzażu / Luba Ristujczina. – Bielsko Biała : Wydawnictwo Dragon, 2021.
 37. Jakby luksusowo : przewodnik po architekturze Warszawy lat 90. / Aleksandra Stępień-Dąbrowska. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2021.
 38. Mała architektura sakralna Kaszub : perspektywa antropologiczna / red. Katarzyna Marciniak. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2016.
 39. Spis orientaliów w zbiorach polskich publicznych i prywatnych w roku 1939 / Arnold Kunst ; wydał i wstępem opatrzył Marek Mejor. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa : Pracownia Studiów nad Buddyzmem. Wydział Orientalistyczny. Uniwersytet Warszawski, 2021.
 40. Wilamowianie i ich stroje : dokumentacja językowego i kulturowego dziedzictwa Wilamowic / red. Bartłomiej Chromik, Tymoteusz Król, Maria Małanicz-Przybylska. – Warszawa : Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową. Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.
 41. 650 lat herbu miasta Krakowa : wystawa dedykowana Profesorowi Marianowi Friedbergowi w pięćdziesiątą rocznicę śmierci : katalog wystawy / scenariusz Zenon Piech ; opracowanie merytoryczne Bożena Lesiak-Przybył, Zenon Piech, Aldona Warzecha. – Kraków : Archiwum Narodowe, 2019.
 42. Jan Ziarnko czy Jean le Grain? : twórczość lwowskiego artysty w XVII-wiecznym Paryżu / Małgorzata Biłozór-Salwa. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, 2021.
 43. #miasto : Łódź w krajobrazie miast / Andrzej Olejniczak. – Łódź : Biuro Architekta Miasta, 2017.
 44. Miejsce, które ratuje : prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą / redakcja naukowa Michał Wardzyński. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton ; Ratowo : Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie, 2020.
 45. Nowe funkcje w zabytkach / pod redakcją Ireny Kontny. – Katowice : Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków : Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, 2020.
 46. Przestrzeń publiczna / pod redakcją Ireny Kontny. – Katowice : Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków : Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, 2021.
 47. Architektura na Mazowszu od końca XVIII do końca XX wieku / pod red. Andrzeja Pieńkosa. – Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury ; Truskaw : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2021.
 48. Haft kujawski wczoraj i dziś : katalog ściegów, motywów i wzorów. Cz. 2. – Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, 2021.
 49. Haft kujawski wczoraj i dziś : katalog wzorów. Cz. 1 / Dorota Kalinowska. – Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, 2021.
 50. Inwentaryzacja zabytków w Polsce : dzieje, metody, osiągnięcia / red. Michał F. Woźniak. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2021.
 51. 70/70 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka : wystawa jubileuszowa : katalog / redaktor naczelny Jan Godłowski. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 2021.
 52. Budownictwo mieszkaniowe Płocka (1918-1939) / Piotr Gryszpanowicz, Piotr Wiliński ; Politechnika Warszawska. – Płock : Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Instytut Budownictwa, 2021.
 53. Ochrona dóbr kultury : plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie : katalog wystawy / pod red. Tadeusza Skoczka ; [autor tekstu: Andrzej Kotecki]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości, 2021.
 54. Katalog solniczek : muzeum żup Krakowskich Wieliczka : nabytki z lat 2014-2020 / Klementyna Ochniak-Dudek. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 2021.
 55. Wieliczka w czasach autonomii galicyjskiej : relacje między Miastem a Kopalnią / Klementyna Ochniak-Dudek. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 2021.
2021

liczba nowości: 471

listopad-grudzień
liczba nowości: 85

 1. Przewodnik po sowieckich umocnieniach z lat 1940-1941 : Linia Mołotowa w Przemyślu i Medyce / Tomasz Zając, Karol Kicman. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2021.
 2. Architektoniczne i kulturowe transformacje Nysy : konceptualizacja idei / redakcja Tomasz Drewniak, Jakub Lewicki ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Gmina Nysa. – Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2017.
 3. „By skreślić historię naszych zbiorów” : polskie kolekcje artystyczne / Tomasz F. de Rosset. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021.
 4. Franciszek Wyleżuch / Patryk Oczko. – Tychy : Urząd Miasta Tychy : Muzeum Miejskie w Tychach, [2021].
 5. Marek Dziekoński : koncepcja, kreacja, konteksty / Patryk Oczko. – Tychy : Muzeum Miejskie, 2017.
 6. Przestrzeń miasta w gospodarce socjalistycznej : industrializacja i budownictwo mieszkaniowe w latach 1950 – 1980 w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku / Jakub Kujawa. – Poznań : Wydział Historii UAM, 2020.
 7. Studia o muzealnej pamięci na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej do roku 1918 / redakcja Tomasz F. de Rosset, Aldona Tołysz, Małgorzata Wawrzak. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 8. Suwalski słownik biograficzny. T. 1/ redaktor Zbigniew Fałtynowicz, kierownik projektu Jerzy Brzozowski. – Suwałki : Muzeum Okręgowe ; Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe ; 2021.
 9. Tychy : sztuka w przestrzeni miasta / Patryk Oczko. – Wydanie drugie, rozszerzone. – Tychy : Miejskie Centrum Kultury w Tychach : Muzeum Miejskie w Tychach, 2020.
 10. Wokół malarstwa monachijskiego : wiek XIX : Monachium, Wiedeń, Paryż : studia i szkice / pod redakcją Elizy Ptaszyńskiej. – Suwałki : Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2020.
 11. Z piaskowca i z marmuru : dzieła mistrza Pokornego / Maria Lipok-Bierwiaczonek ; zdjęcia autorki. – Tychy : Muzeum Miejskie, 2020.
 12. Historie gdańskich dzielnic. T. 3, Nowy Port / pod red. Janusza Dargacza, Katarzyny Kurkowskiej i Leszka Molendowskiego. – Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2021.
 13. Kolory Gdańska : kompozycje barwne fasad od XVI do końca XVIII wieku / Anna Kriegseisen. – Gdańsk : Wydawnictwo Muzeum Gdańska, 2021.
 14. The Tourist-Historic City : Retrospect and Prospect of Managing the Heritage City / Gregory John Ashworth and John Tunbridge. – 1st ed. – Amsterdam ; New York : Pergamon, 2000.
 15. Toruń średniowieczny i nowożytny / [red. nauk. Jadwiga Chudziakowa, Alina Sosnowska] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
 16. Valuing Cultural Heritage : Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artifacts / edited by Såtle Navrud and Richard C. Ready. – Cheltenham : Edward Elgar, 2002.
 17. Wstecz : historia Warszawy do początku / Błażej Brzostek. – Wydanie I. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2021.
 18. rocznica otwarcia Muzeum Pałacu w Rogalinie, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu / teksty Ewa Leszczyńska ; wstęp Adam Soćko. – Poznań : Muzeum Narodowe, 2019.
 19. Antonio Canova and his Polish Clientele / Katarzyna Mikocka-Rachubowa. – Warsaw : Institute of Art. Polish Academy of Sciences ; 2021.
 20. Architekci w miastach XIX i XX wieku / [red. Agnieszka Wysocka, Lech Łybik]. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury ; Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 2021.
 21. Artistic patronage in Central Europe – from private foundations to state art : proceedings of the 27th Conference of the Working Group of German and Polish Art Historians and Conservators in Warsaw, 19-21 September 2019 / ed. by Jakub Adamski. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN : Instytut Historii Sztuki UW, 2021.
 22. Dawna Hajnówka : zabudowa, obiekty, imprezy, mieszkańcy / Ryszard Pater. – Hajnówka : Urząd Miasta Hajnówka, 2021.
 23. Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim / Agnieszka Pawłowska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019.
 24. Jubilerstwo w międzywojennej Warszawie : rzemiosło – ludzie – biżuteria / Agata Lipczik. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2021.
 25. O czym opowiadają detale na bydgoskich budynkach / Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2020.
 26. Obrazy Szczecina, Szczecin w obrazach : malarstwo, rysunek i grafika = Bilder von Stettin, Stettin in Bildern : Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafik = Pictures of Szczecin, Szczecin in pictures : paintings, drawings and prints / redakcja = Herausgeben von = edited by Dariusz Kacprzak, Szymon Jeż ; teksty = Beiträge = essays Ewa Gwiazdowska, Szymon Jeż, Dariusz Kacprzak. – Szczecin : Walkowska Wydawnictwo, 2020.
 27. Polskie wybrzeże w okresie międzywojennym na archiwalnych zdjęciach i pocztówkach / Maciej Maksymowicz. – Gdańsk : Narodowe Muzeum Morskie 2021.
 28. Die postindustrielle Stadt und ihr Erbe im 21. Jahrhundert – Schutz, Erhaltung, Revitalisierung : Beiträge der 25. Konferenz des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Lodz 11 – 14. Oktober 2017 / Hrsg. des Bd. Krzysztof Stefański, Paul Zalewski. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN ; Łódź : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.
 29. Szlakiem muzeów etnograficznych na wolnym powietrzu : w poszukiwaniu wiejskiego krajobrazu / Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2020.
 30. Sztuka małych form : studia nad produkcją i wzornictwem polskiej biżuterii w latach 1945-1989 / Michał Myśliński. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 31. Śladami hrabiny Anieli Potulickiej / Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2020.
 32. Ulica Cieszkowskiego w Bydgoszczy : krótka ulica : ciekawa historia / Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2020.
 33. Zbąszyń zapoznana twierdza / redakcja Jerzy Stiller. – Zbąszyń : Urząd Miejski, [2019].
 34. Metasieci w proaktywnym podejściu do planowania rewaloryzacji zabytkowych obiektów budowlanych / Grzegorz Śladowski. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2021.
 35. Miraże natury i architektury : prace naukowe dedykowane profesorowi Tadeuszowi Bernatowiczowi / pod red. Aliny Barczyk, Piotra Gryglewskiego. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Instytut Historii Sztuki. Uniwersytet Łódzki ; [Warszawa] : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, 2021.
 36. Bruśnieńskie krzyże przydrożne : historia w kamieniu / oprac. Grzegorz Ciećka, Daniel Potkański, Tomasz Stelmaski. – Lubaczów : Muzeum Kresów w Lubaczowie, 2021.
 37. Sztuka polska. [T. 6], Sztuka XIX wieku (z uzupełnieniem o sztukę Śląska i Pomorza Zachodniego) / Jerzy Malinowski redaktor naukowy tomu ; [autorzy]: Ewa Grochowska, Dariusz Kacprzak, Lech Lechowicz, Piotr Łukaszewicz, Wanda Maria Rudzińska, Krzysztof Stefański, Małgorzata Szafrańska, Piotr Szubert, Ewa Wieruch-Jankowska. – Warszawa : Arkady, 2021.
 38. Sztuka zagrabiona 2 : Madonna znika pod szklanką kawy / Włodzimierz Kalicki, Monika Kuhnke. – Warszawa : Agora S.A., 2021.
 39. Architekt dobra i piękna : rzecz o Stanisławie Niemczyku / Barbara Siemińska, Ewa Chudyba. – Chybie : Prasa Lokalna. Wydawnictwo, 2021.
 40. Cud jedności : architektura i plastyka dwudziestolecia międzywojennego / redakcja Katarzyna Wojtczak. – Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury : Fundacja Terytoria Książki, 2019.
 41. Plan londyński : niezrealizowana wizja odbudowy Warszawy (1945-1946) / opracowanie Mikołaj Getka-Kenig. – Warszawa : Instytut Pileckiego, 2021.
 42. Przewodniki turystyczne i ich znaczenie dla popularyzacji ustaleń polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku / Dominik Ziarkowski. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
 43. Św. Jan od nowa : odbudowa kościoła św. Jana w Gdańsku 1945-2020 / Iwona Berent. – Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2021.
 44. Tadeusz Kantor 1947 : nowoczesne doświadczenie z nauką, sztuką i Paryżem w tle / Wojciech Bałus. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021.
 45. Warszawa szlakiem „Gościńca” Adama Jarzębskiego : rekonstrukcja miasta z roku 1643 w 25 obrazach / Tomasz Kuls. – Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska, 2020.
 46. Badania konserwatorskie w procesie rewaloryzacji architektury / Małgorzata Korpała. – Wydanie drugie, poprawione. – Warszawa : Fundacja Hereditas, 2018.
 47. Wilanów to nie tylko obecni mieszkańcy : Cmentarz Wilanowski 1816-2016 / Wojciech Parzyński. – Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, 2021.
 48. Do źródła / Marek Walczak. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2020.
 49. Drewniane cerkwie : ukryte skarby wspólnej turystyki Karpat / [redakcja i wstęp Piotr Zubowski ; opisy cerkwi Barbara Łuczkowska, Janusz Mazur, Piotr Zubowski ; fotografie i biogramy Ołeh Chawawczak, Serhij Denysenko, Robert Dowhanycz, Serhij Hudak, Krystian Kłysewicz, Jurij Kryliweć, Marek Kuziemski, Tomasz Michalski, Tomasz Mielnik, Alicja Mróz ; tłumaczenia Serhij Hladyshuk]. – Lubaczów : Muzeum Kresów w Lubaczowie, 2021.
 50.  Drewniane skarbczyki dam : historia kobiet w meblach zapisana / Małgorzata Korżel-Kraśna. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021.
 51. Wrocław według Bacha / Aurelia Zduńczyk. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021.
 52. Fortyfikacje Festung Breslau / Stanisław Kolouszek. – Jelenia Góra : Archiwum – System, 2014.
 53. Jerzy Gottfried : architekt / koncepcja, oprac. merytoryczne, red. Iga Herok-Turska ; projekt i oprac. graf. Jarosław Kaczmarski. – Katowice : Biblioteka Śląska w Katowicach : SARP. Oddział, 2015.
 54. Jurand Jarecki : architekt / koncepcja i opracowanie merytoryczne Iga Herok-Turska, współpraca Dominika Śliwińska, Ryszard Nakonieczny, Przemysław Czernek. – Katowice : Biblioteka Śląska w Katowicach, 2018.
 55. Kaplica zamkowa w Raciborzu : perła gotyku i pomnik dziejowy / Grzegorz Wawoczny. – Racibórz : Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, 2016.
 56. Freski fundacji Władysława II Jagiełły w kolegiacie wiślickiej / Piotr Ł. Grotowski. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
 57. Budownictwo wojskowe w Łodzi / pod red. Witolda Jarno i Przemysława Waingertnera. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Kotliński : Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
 58. Dworzec Warszawa Główna i linia średnicowa : 1921-1949 / Marek Ćwikła. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2021.
 59. Tempus edax rerum : utracone kościoły Krakowa wzniesione w okresie od X do XVIII wieku / Tomasz Gwiazda ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020.
 60. Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury / Andrzej Moś ; Uniwersytet Gdański. Wydział Prawa i Administracji. – Stan prawny: 15 czerwca 2021 r. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021.
 61. Strój górali orawskich / redakcja Robert Kowalczyk ; fotografie Łukasz Sowiński ; [teksty Jadwiga Pilch, Karolina Kowalczyk, Krzysztof Pieronek, Marcin Kowalczyk, Robert Kowalczyk]. – Jabłonka : Orawskie Centrum Kultury ; Kraków : Agent PR, 2018.
 62. Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów : antologia wczesnych tekstów. T. 1, 1766-1882 / redakcja Tomasz F. de Rosset, Michał F. Woźniak, Ewelina Bednarz Doiczmanowa. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 63. Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów : antologia wczesnych tekstów. T. 2, 1882-1917 / red. Tomasz F. de Rosset, Michał F. Woźniak, Ewelina Bednarz Doiczmanowa. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 64. Zamki gotyckie / autor koncepcji i koordynator wydawnictwa: Ewa Krupa ; tekst: Lech Łbik. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2021.
 65. Pomniki historii / autor koncepcji i koordynator wydawnictwa: Ewa Krupa ; redakcja: Agnieszka Wysocka, Lech Łbik. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2020.
 66. Przełomowe lata 1918-1920 / autor koncepcji i koordynator wydawnictwa: Ewa Krupa ; autorzy tekstów: Lech Łbik, Krystian Strauss. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2018.
 67. Cuda na fasadach : detale szczecińskich budynków. [Cz. 2] / Michał Rembas. – Szczecin : Bratek Michał Rembas, 2016.
 68. Cuda na fasadach : detale szczecińskich budynków / Michał Rembas. – Wydanie drugie. – Szczecin : Bratek Michał Rembas, 2021.
 69. Gdańsk – Shipyard – „Solidarity” : Industrial and Freedom Heritage of the Gdańsk Shipyard / author Andrzej Trzeciak, translation Lindex, text editing Dariusz Rudziński, design Piotr Berezowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2021.
 70. Gdańsk – Stocznia – „Solidarność” : przemysłowe i wolnościowe dziedzictwo Stoczni Gdańskiej / autor tekstu Andrzej Trzeciak, redakcja Dariusz Rudziński, opracowanie graficzne Piotr Berezowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2021.
 71. Ochrona dziedzictwa dla przyszłych pokoleń : Narodowy Instytut Dziedzictwa : działalność 2020 / Narodowy Instytut Dziedzictwa. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2021].
 72. Zabytek zadbany AD 2021 / [tekst Hanna Mackiewicz]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2021.
 73. Kurhany na Roztoczu / praca zbiorowa pod red. Grzegorza Mączki ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. – Lublin : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2021.
 74. Wczesnośredniowieczna Wiślica : urbs famosissima in regno Lechitarum / Nina Glińska. – Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.

wrzesień-październik
liczba nowości: 85

 1. 20 lat Fundacji „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” : od fragmentu do transgranicznego miejsca światowego dziedzictwa 1993-2013 / aut. Arielle Kohlschmidt & Jan Hufenbach ; aut. podp. pod zdj. Astrid Roscher ; red. Cord Panning, Astrid Roscher, Cornelia Wenzel ; tł. Mirosława Kowęzowska, Iwona Politt, Jerzy Bielerzewski. – Bad Muskau : Fundacja „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”, 2013.
 2. 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3. V : polskie elity a upadek Rzeczypospolitej : katalog wystawy / red. naukowy Angela Sołtys, red. prowadzący Anna Wlaźnik. – Warszawa : Arx Regia – Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum, 2021.
 3. Architektura i budownictwo Mazowsza XII-XVIII wieku / pod red. Michała Wardzyńskiego. – Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury ; Truskaw : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2020.
 4. Architektura, miasto, piękno : pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Agaty Zachariasz, Miłosza Zielińskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2021.
 5. Architektura, miasto, piękno : pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Artura Jasińskiego, Macieja Skazy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2021.
 6. Miejska gra w zielone : zieleń 65 miast na prawach powiatu w latach 2005-2017 / Barbara Kołodziej. – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2019.
 7. Regnum defendo ense et alis tego stricto : Malbork w Prusach Królewskich. Tom 1, Prusy Królewskie i Malbork w okresie staropolskim (1454-1772) / redakcja naukowa Rafał Panfil, Artur Dobry ; autorzy Janusz Trupinda, Artur Dobry, Rafał Panfil [i 16 pozostałych]. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2021.
 8. Cmentarz : dziedzictwo materialne i duchowe / redakcja naukowa Teresa Klimowicz, Agata Rybińska, Monika Tarajko. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021.
 9. Dwudziestowieczne plany urbanistyczne Rybnika i ich realizacje / Jacek Kamiński. – Rybnik : Muzeum im. o. Emila Drobnego, 2020.
 10. Historyczne oznaczenia strycharskie na ceramice budowlanej województwa lubuskiego / Alicja Duda. – Zielona Góra : [Alicja Duda], 2021.
 11. Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej : konteksty, podmioty, zarządzanie / Armin Mikos von Rohrscheidt. – Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe : Poznańskie Centrum Dziedzictwa, 2021.
 12. Jakle, kiecki i zopaski : strój ludowy ziemi rybnickiej / Aleksandra Grabiec. – Rybnik : Muzeum, 2015.
 13. Kontekst historyczny polskiej edukacji plastycznej / Anna Marta Żukowska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.
 14. Przemiany w szkutnictwie rzecznym w Polsce : studium archeologiczne / Waldemar Ossowski ; z oprac. Cezarego Żrodowskiego pt. Cyfrowa rekonstrukcja kształtu historycznych jednostek śródlądowych. – Gdańsk : Centralne Muzeum Morskie, 2010.
 15. Rośliny i zwierzęta : atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza = Plants & animals : atlases of natural history in the age of Linnaeus / autorzy tekstów = authors of texts Julia Czapla, Julia Fiedorczuk, Agnieszka Fluda-Krokos, Anna Olszewska, Krzysztof Radoszek, Paulina Roszak-Niemirska, Agata Wąsowska-Pawlik ; tłumaczenie = translation Jessica Taylor-Kucia. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury = International Cultural Centre, 2020.
 16. Sztuka książki : o kształceniu graficznym w środowisku akademickim Krakowa i Warszawy w latach 1918-1989 / Anna Boguszewska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.
 17. Zarys dziejów cmentarza przy zabytkowym kościele w Bełku / redakcja Anna Grabowska-Rogus, Ewa Kulik. – Rybnik : Muzeum im. o. Emila Drobnego, 2021.
 18. Badania w sektorze kultury : przyszłość i zmiana / red. Agnieszka Konior, Olga Kosińska, Anna Pluszyńska. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2021.
 19. Jan Szpakowicz : przestrzeń elementarna / Łukasz Wojciechowski, Aleksandra Czupkiewicz. – Wrocław : Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2021.
 20. Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste III : Zborník Gotická cesta 3/2018 / zost. Michaela Kalinová. – Rožňava : Občianske združenie Gotická cesta ; Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020.
 21. Polski Słownik Biograficzny. T. 53/2, z. 217, Teodorowicz Feliks – Tetmajer Adolf / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2020.
 22. Polski Słownik Biograficzny. T. 53/3, z. 218, Tetmajer Adolf – Themerson Stefan / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2021.
 23. Raport. 15 / red. Sławomir Kadrow. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 24. Willa Lentza : historia (od)nowa / Maciej Słomiński, Michał Dębowski. – Szczecin : Willa Lentza, 2021.
 25. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych / Agnieszka Konior. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2021.
 26. Kościół św. Leonarda : zabytków lipnickich korona / aut. Zbigniew Kras, Joanna Wieliczka-Szarkowa, Maria Fortuna-Sudor ; tł. na jęz. ang. Marta Białecka. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2013.
 27. Naziemne skarby kultury / oprac. Jan Flasza ; Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. – Bochnia : Muzeum w Bochni im. prof. Stanisława Fischera, 2020.
 28. Nowe życie dziedzictwa przemysłowego : materialne/niematerialne / red. Łukasz Gaweł, Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2017.
 29. Pomnik Niepodległości : Kościół pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku / Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski. – Białystok : Fundacja Ochrony Zabytków „Na Rubieży”, 2019.
 30. Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Bochni / Iwona Zawidzka. – Bochnia : Muzeum wBochni im. prof. Stanisława Fischera, 2018.
 31. Święty kąt : o religijności ludowej / Iwona Zawidzka. – Bochnia : Muzeum im. prof. Stanisława Fischera, 2016.
 32. Widoki architektury w grafice XIX wieku : z problematyki kształtowania kanonu zabytków narodowych / Ewa Skotniczna. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2018.
 33. Bitwa pod piramidami / Paweł Jędryczak, Romuad Nowak. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2021.
 34. Dziedzictwo Torunia i ziemi chełmińskiej : odkrycia i reinterpretacje / pod red. Moniki Jakubek-Raczkowskiej. – Toruń, TNOiK Dom Organizatora, 2021.
 35. Jego wysokość but / pod redakcją Małgorzaty Wrześniak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020.
 36. Między architekturą nowoczesną a tradycyjną […] między konstrukcją a formą : prace naukowe dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Stefańskiemu / pod redakcją Piotra Gryglewskiego, Tadeusza Bernatowicza, Darii Rutkowskiej-Siudy. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
 37. Panorama i panoramy / Beata Stragierowicz. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2021.
 38. Panorama Racławicka / Romuald Nowak, Beata Stragierowicz. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2021.
 39. Panorama Siedmiogrodzka / Romuald Nowak, Beata Stragierowicz. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2021.
 40. Sibi, suisque et Patriae ornamento : fundacje artystyczne Koniecpolskich w XV–XVII wieku / Zbigniew Bania. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.
 41. Studies in archeological ceramology / edited by Zbigniew Kobyliński. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; 2020.
 42. Textus et pictura : średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych / pod redakcją Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Marty Czyżak. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, copyright 2019.
 43. Wokół dziedzictwa : historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocznicę śmierci prof. Jerzego Remera / pod redakcją Michała Pszczółkowskiego, Marcina Zdanowskiego, Karoliny Zimnej-Kaweckiej. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2020.
 44. Die Holzkonstruktionen / Franz Stade ; mit einem Nachw. von Klaus Röder. – Leipzig : Reprint-Verlag, [1994].
 45. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w powiecie bocheńskim / Iwona Zawidzka. – Bochnia : Muzeum im. Stanisława Fischera, 2005.
 46. Mistrzowie igły : kilka kart z dziejów bocheńskiego cechu krawieckiego w XVI i XVII stuleciu / Anetta Stachoń. – Bochnia : Muzeum im. Stanisława Fischera, 2001.
 47. Varia historiae : wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza / red. Jan Flasza, Krzysztof Polek. – Bochnia : Muzeum im. Stanisława Fischera, 2018.
 48. Białostockie krzyże i kapliczki / oprac. Marta Wróbel. – Białystok : Urząd Miejski. Departament Kultury, Promocji i Sportu, 2017.
 49. Dziedzictwo poprzemysłowe jako element zintegrowanego zarządzania miastem / Filip Moterski. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
 50. Park Żeromskiego w Warszawie / autor tekstu Danuta Sikora ; redakcja Grażyna Waluga ; Zarząd Zieleni m. st. Warszawy. – Warszawa : Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 2018.
 51. Twierdza i miasto / pod redakcją Zbigniewa Pilarczyka. – Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2020.
 52. Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie (1931-1939) / Natasza Styrna. – Warszawa : Wydawnictwo „Neriton”, 2009.
 53. 90 lat osiedla willowego w Katowicach-Śródmieściu / red. Krzysztof Kraus. – Katowice : Fundacja Dom Modernisty, 2018.
 54. Cmentarz bernardyński w Wilnie 1810-2010 / zespół red. Rimantas Miknys, Jonas Glemža, J. Marcinkevičius, Virgilijus Pugačiauskas, Sigitas Narbutas, Andrzej Przewoźnik, Tomasz Merta. – Wilno : Wydawnictwo Versus Aureus, 2013.
 55. Nowożytne zabytki sztuki protestanckiej na terenie obecnego powiatu słupskiego : (nastawy ołtarzowe, kazalnice, ołtarze ambonowe, chrzcielnice, epitafia, płyty nagrobne, obrazy, prospekty organowe, loże, ławy, empory, inne zabytki) / Katarzyna Bartosiewicz. – Słupsk : Starostwo Powiatowe w Słupsku, 2021.
 56. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie ogrodów szreberowskich i jordanowskiego w Katowicach / Ryszard Nakonieczny. – Wydanie drugie. – Katowice : Fundacja Dom Modernisty, 2018.
 57. Willmann w Warszawie : Willmann Encore – męczeństwa apostołów : Willmann – opus minor / pod red. Mirosława Nowaka i Marka Pierzchały ; Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. – Warszawa : Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, 2020.
 58. Dawna architektura Politechniki Łódzkiej : willa Józefa Richtera = Historic architecture of the Lodz University of Technology : Joseph Richter’s Villa / Krystyna Popiel, Małgorzata Wilbik. – Łódź : Pracownia Historyczna Politechniki Łódzkiej, 2017.
 59. Detal w architekturze Politechniki Łódzkiej / autor tekstów Renata Przewłocka-Sionek. – Łódź : Pracownia Historyczna Politechniki Łódzkiej, 2011.
 60. Jan Kossowski (1898-1958) : spotkanie z architekturą / Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020.
 61. Odbudowa miast Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej : wybrane problemy / redakcja Paweł Migdalski ; Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Stargardzie. – Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe ; Stargard : Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, 2021.
 62. Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / redakcja naukowa Jacek Purchla. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019.
 63. Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka / red. nauk. Mateusz Hübner, Krzysztof Zieliński. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2016.
 64. Kłopoty ze sztuka ludową : gust, ideologie, nowoczesność / Ewa Klekot. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria ; Fundacja Terytoria Książki, 2021.
 65. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. T. 5 / red. nauk. Katarzyna Kolendo-Korczak ; oprac. Katarzyna Kolendo-Korczak, Zbigniew Michalczyk, Anna Oleńska, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz, Marcin Zgliński ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020.
 66. Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska : płyty nagrobne Bazyliki Mariackiej / Elżbieta Starek, Grzegorz Kotłowski ; zdjęcia Lucyna Lewandowska. – Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2021.
 67. Miniaturowe światy : historia domków dla lalek / Piotr Oczko – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2021.
 68. Bazylika Archikatedralna w Przemyślu / Juliusz Bachta, Marek Wojnarowski. – Przemyśl : Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa, 2019.
 69. Kłopotliwe dziedzictwo? : architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce / pod redakcją naukową Jacka Purchli i Żanny Komar. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020.
 70. Libri veritatis Atanazego Raczyńskiego : suplement / opracowanie Kamila Kłudkiewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019.
 71. Niewiasty Starego i Nowego Testamentu : ryciny z kolekcji ks. dr. Jana Kwolka : katalog zbiorów / Piotr Lasota. – Przemyśl : Wydawnictwo Muzeum Archidiecezjalnego, 2020.
 72. Obraz jako obiekt teoretyczny : studia z teorii i historii badań nad sztuką. T. 2 / pod redakcją Łukasza Kiepuszewskiego, Michała Haake, Piotra Juszkiewicza ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.
 73. Utracone arcydzieło : losy obrazu „Targ na jarzyny” Józefa Pankiewicza / Michał Haake. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.
 74. Wędrujące Madonny : wizerunki Madonn kresowych na Podkarpaciu : materiały z konferencji naukowych odbytych w latach 2016-2020 w Przemyślu / redakcja i opracowanie graficzne Marek Wojnarowski. – Przemyśl : Centrum Kulturalne w Przemyślu : przy współpracy Muzeum Archidiecezjalnego im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa w Przemyślu, 2020.
 75. Częstochowska Hodegetria / Wojciech Kurpik. – Wydanie 2, rozszerzone. – Jasna Góra : Wydawnictwo Paulinianum, 2020.
 76. Management Plan of the UNESCO World Heritage site „Town of Bamberg“ / conceptual development by Patricia Alberth, Hannah Röhlen, Diana Büttner, Hannah Gröner ; City of Bamberg World Heritage Office. – Bamberg : City of Bamberg World Heritage Office, 2019.
 77. Obraz wsi w wyobrażeniach mieszkańców : miejsca i ludzie / Elżbieta Szot-Radziszewska. – Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013.
 78. Portret w Polsce XVI wieku / Przemysław Mrozowski. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2021.
 79. Niepodległość i nowoczesność : studia z historii sztuki / pod redakcją Lecha Karwowskiego, Dariusza Kacprzaka, Szymona Piotra Kubiaka. – Szczecin : Muzeum Narodowe w Szczecinie ; Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki : Fundacja Kultura Miejsca, 2019.
 80. Ornament, forma i symbolika w sztuce ludowej na Żmudzi / Józef Perkowski ; redakcja naukowa i wprowadzenie Justyna Słomska-Nowak. – Toruń : Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, 2018.
 81. Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku / Piotr Chomik, Roman Andrzej Płoński, Marek Ławreszuk. – Białystok : Fundacja Vidovdan, 2018.
 82. Cmentarze wojenne z I wojny światowej : gawęda przewodnicka. Cz. 1, Okręg I – Nowy Żmigród, Okręg II – Jasło / Roman Frodyma ; [rysunki cmentarzy Waldemar Hübner]. – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus – Rafał Barski : Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, 2015.
 83. Cmentarze wojenne z I wojny światowej : gawęda przewodnicka. Cz. 2, Okręg III – Gorlice, Okręg IV – Łużna, Okręg V – Pilzno / Roman Frodyma. – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus – Rafał Barski : Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, 2019.
 84. Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej : przewodnik turystyczny / Roman Frodyma. – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus – Rafał Barski : Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, 2017.
 85. Pozór kostiumu : historyzm i orientalizm w modzie kobiecej w Polsce od XVIII do początku XX wieku / Małgorzata Możdżyńska-Nawotka. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021.

lipiec-sierpień
liczba nowości: 63

 1. Cerkwie w Polsce południowo-wschodniej / fotografie Kamil Paluszek, wstęp Jarosław Giemza, Damian Nowak – Rzeszów : Wydawnictwo Libra, 2021.
 2. Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich : historia i treści ideowe architektury / Alina Barczyk. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.
 3. ŚRÓD PN : ilustrowany atlas architektury Śródmieścia Północnego = an illustrated atlas of Śródmieście Północne architecture / koncepcja i projekt = concept and design Magdalena Piwowar ; wybór i tekst = selection and text Michał Kempiński, Ewa Ziajkowska ; ilustracje = illustrations Kamila Doniec, Maciej Drążkiewicz, Mateusz Gryzło, Maria Łomiak, Peter Łyczkowski. – Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, 2021.
 4. Architektura powojennych szpitali Łodzi na tle uwarunkowań epoki / Joanna Borowczyk. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018.
 5. Architektura schronisk i zajazdów w dolinie Dzikiej Orlicy na pograniczu polsko-czeskim / Jacek Suchodolski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2021.
 6. Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : Łozina i okolice / opracowanie autorskie Arkadiusz Dobrzyniecki ; [fotografie kolorowe i czarnobiałe Małgorzata Kujda]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 7. Łódź U Like 2018 : 10. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury : zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć : monografia / redakcja: Katarzyna Błaszczyk, Włodzimierz Witkowski ; Politechnika Łódzka. Instytut Architektury i Urbanistyki. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019.
 8. Muzea kościelne wobec nowych wyzwań / pod red. nauk. Natanaeli Wiesławy Błażejczyk, Piotra Majewskiego. – Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2019.
 9. Rekonstrukcje, dekonstrukcje, (nad)interpretacje : studia o losach architektury środkowoeuropejskich miast i rezydencji w aspekcie politycznym (XIX-XXI wiek) / Tomasz Torbus. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, 2019.
 10. Rewitalizacja miast : w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania / pod red. Marii Dankowskiej i Bartosza M. Walczaka. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018.
 11. Architektura XX wieku : jej badania i popularyzacja w Gdyni i w Europie = Architecture of the 20th century research and popularisation in Gdynia and Europe / redakcja naukowa artykułów Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch. – Gdynia : Urząd Miasta Gdyni ; Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2019.
 12. Klasztor kanoników regularnych laterańskich w Błoniu : przeszłość na nowo odkryta 1288-1819-1912-2019 / Marcin Wojciech Solarz, Jarosław Ilski ; redakcja Wiesława Wideryńska, Katarzyna Meyza. – Błonie : Muzeum Ziemi Błońskiej ; Warszawa : Trzecia Strona, 2020.
 13. Malarstwo niderlandzkie i flamandzkie w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu / Joanna Winiewicz-Wolska. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 2021.
 14. Archaeological sites and monuments in the care of the state : sharing our experiences / ed. by Chris Corlett. – Namur : Europae Archaeologiae Consilium : Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2019.
 15. Archaeology and Public Benefit : Moving the Debate Forward / ed. by Sadie Watson – Namur : Europae Archaeologiae Consilium : Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2020.
 16. Development-led Archaeology in Europe : Meeting the Needs of Archaeologists, Developers and the Public / ed. by Agnes Stefánsdóttir. – Budapeszt : Europae Archaeologiae Consilium : Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2019.
 17. Digital archaeological heritage / ed. by Keith May. – Namur : Europae Archaeologiae Consilium, 2016.
 18. Kapliczki i krzyże na terenie miasta Mińsk Mazowiecki / red. Janusz Kuligowski, Michał Rogala, Piotr Wojdyga. – Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 2010.
 19. Odzyskany blask : barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL. Cz. 2 / red. Krzysztof Przylicki. – Lublin : Muzeum KUL, 2019.
 20. Odzyskany blask : barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL / red. Krzysztof Przylicki. – Lublin : Muzeum KUL, 2018.
 21. Eryka i Jan Drostowie : mistrzowie szkła ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Barbara Banaś. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021.
 22. Kolegiata w Głogowie : historia, odbudowa, zabytek / praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Boka ; autorzy: Antoni Bok, Jerzy Dymytryszyn, Marek Robert Górniak, Andrzej Sadowski, Rafał Zendran. – Głogów : Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, 2020.
 23. Segmenty dziedzictwa kulturowego : między ochroną dziedzictwa materialnego a niematerialnego / red. nauk. Piotr Dobosz, Witold Górny, Adam Kozień, Anna Mazur. – Kraków : AT Wydawnictwo, 2020.
 24. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 5, Powiat krośnieński, Gminy Bobrowice, Bytnica i Dąbie / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2016.
 25. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 14, Powiat żarski, Gmina Żary / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2021.
 26. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 15, Powiat żagański, Gminy Brzeźnica, Gozdnica, Iłowa i Małomice / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2021.
 27. Jako serce pośrodku ciała… : kultura artystyczna kościoła Mariackiego w Krakowie / pod red. Marka Walczaka i Agaty Wolskiej. – Kraków : Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2021.
 28. Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów / Piotr Kołpak. – Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2020.
 29. Mapy miasta : dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa / red. Anna Niedźwiedź, Kaja Kajder. – Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2020.
 30. O budowaniu królestwa : książęce i królewskie fundacje architektoniczne w Małopolsce jako środek reprezentacji władzy 1243-1370 / Piotr Pajor. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana” : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.
 31. Renowacja elementów architektury / Anna Sieniawska-Kuras, Piotr Potocki. – Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”, 2012.
 32. Sen o Warszawie / Janusz Targowski. – Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2021.
 33. Piękno niedostrzegane : detal architektoniczny zabytkowego terenu Uniwersytetu Warszawskiego / [autor scenariusza wystawy Krzysztof Mordyński ; tłumaczenie Anne-Marie Fabianowska]. – Warszawa : Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego : Uniwersytet Warszawski, 2020.
 34. Podróż za marzeniami : kultura uzdrowiskowa w Europie / Bożena Płonka-Syroka, Paulina Suchecka. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021.
 35. Tkanina : cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych badań / red. nauk. tomu Karolina Stanilewicz. – Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki ; Łódź : Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, 2020.
 36. Architektura w służbie nauki : dawny Wydział Medyczny we Wrocławiu / Małgorzata Wójtowicz. – Wrocław : Muzeum Architektury we Wrocławiu : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2020.
 37. Trzy początki 1918/1945/1989 / [redakcja i teksty Michał Duda, Małgorzata Devosges-Cuber ; tłumaczenie Anna Molik, Grzegorz Piątkowski]. – Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.
 38. WUWA 1929-2019 : wrocławska wystawa Werkbundu / Jadwiga Urbanik ; [redaktor naukowy: Jerzy Ilkosz]. – Wrocław : Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2019.
 39. 4 i 5 Pomorska Sesja Sprawozdawcza za lata 2016 i 2018 / pod redakcją Mirosława Fudzińskiego ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku, Fundacja Ochrony Zabytków w Gdańsku, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Gdańsku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Delegatura w Słupsku. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2020.
 40. Kolekcje : kształtowanie, historia, dziedzictwo utracone = Collections : development, history, lost heritage / pod redakcją dr Magdaleny Mielnik = edited by dr Magdalena Mielnik. – Gdańsk : Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2020.
 41. Kronika wschowskich Bernardynów czyli Archivium klasztoru wschowskiego Braci Mniejszych Obserwantów, w którym [opisane jest] wprowadzenie, fundacja, a następnie wygnanie przez dysydenckich mieszkańców – odstępców od prawdziwej wiary, ponowne wprowadzenie a następnie nowa fundacja przez życzliwych patronów, i protektorów, rozwój i sprawy godne zapamiętania : z dokumentów i rękopisów opowiedziana Roku Pańskiego 1790 / pod redakcją Alojzego Pańczaka ; tłumaczenie Pius Turbański, Alojzy Pańczak. – Wschowa : Stowarzyszenie Czas A.R.T ; Muzeum Ziemi Wschowskiej, 2019.
 42. Wschowskie ulice. Cz. 2, Polskie Przedmieście. 1 / Dariusz Czwojdrak. – Wschowa : Stowarzyszenie Czas A.R.T., 2018.
 43. Wschowskie ulice. Cz. 3, Polskie Przedmieście. 2 / Dariusz Czwojdrak, Przemysław Wojciech. – Wschowa : Stowarzyszenie Czas A.R.T., 2018.
 44. Zbiory naukowe Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej z perspektywy 100 lat / Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ; redaktor Maria Brykowska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020.
 45. Zbiory naukowe Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej z perspektywy 100 lat / Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ; redaktor naukowy serii Małgorzata Rozbicka. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020.
 46. Augsburg jako ośrodek rytownictwa wobec Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku : zapomniane konteksty / Zbigniew Michalczyk. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, 2020.
 47. Imago Lesnae : ikonografia dawnego Leszna : katalog / redakcja Kamila Szymańska. – Leszno : Muzeum Okręgowe, 2020.
 48. Polska : siła obrazu / redakcja Iwona Danielewicz, Agnieszka Rosales Rodríguez. – Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2020.
 49. Przekształcenia małych miast w Polsce : studium wybranych miast w strefie podmiejskiej Warszawy / Anna Majewska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021.
 50. Tożsamość polska = Polish National Identity / koncepcja, redakcja, teksty Mariusz Knorowski. – Warszawa : Muzeum Plakatu w Wilanowie. Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie ; 2019.
 51. Utracone kamienice warszawskie doby wczesnego modernizmu (1909-1914) / Piotr Kilanowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021.
 52. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 112, Valle – Verner / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2021.
 53. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 113, Vernet – Voigt, David / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2021.
 54. Dzieje kościoła pw. św. Trójcy oraz dworu w Nowym Mieście nad Wartą / Dariusz Andrzejczak, Witold Miedziak. – Nowe Miasto nad Wartą : Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą, 2020.
 55. Żołynia, Rynek 1, Kamienica Dąbrowskich / tekst Magdalena Kątnik-Kowalska ; zdjęcia Marcin Plezia. – Żołynia : Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni, 2021.
 56. Analiza porównawcza zapraw iniekcyjnych do podklejania malowideł ściennych : produktów handlowych i mieszanek własnych / Karina Ewa Niedzielska. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2020.
 57. Architekt Akademii : Adolf Szyszko-Bohusz w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych / Michał Pilikowski. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2020.
 58. Prace magisterskie 2018/2019. T. 7 / [kom. red. Grażyna Korpal et al.] ; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2020.
 59. Studia jubileuszowe : 70 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie / redakcja: Małgorzata Nowalińska. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2020.
 60. Galeria Morska Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku / Monika Jankiewicz-Brzostowska, Liliana Giełdon. – Gdańsk : Narodowe Muzeum Morskie, 2020.
 61. Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych / Katarzyna Hodor. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 62. Rysunki architektoniczne w aktach Dyrekcji Ubezpieczeń : Kielce. Cz. 1, Rynek, ul. Duża, ul. Jana Pawła II, pl. NMP, pl. Zamkowy / oprac. Krzysztof Myśliński. – Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2019.
 63. Rysunki architektoniczne w aktach Dyrekcji Ubezpieczeń : Kielce. Cz. 2, ul. Mała, ul. Leśna, ul. Piotrkowska, ul. Sienkiewicza, ul. Wesoła / oprac. Krzysztof Myśliński. – Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2020.

maj-czerwiec
liczba nowości: 70

 1. Architektura w służbie medycyny : ewolucja układów architektoniczno-urbanistycznych szpitali dla psychicznie chorych na przykładzie pruskich prowincjonalnych zakładów leczniczo-opiekuńczych z XIX i początku XX stulecia / Daria Bręczewska-Kulesza. – Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2020.
 2. Cultural Heritage in the European Union : a Critical Inquiry into Law and Policy / edited by Andrzej Jakubowski, Kristin Hausler, Francesca Fiorentini. – Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2019.
 3. Gematria, geometria i inne fenomeny w architekturze judaizmu / Mateusz Michalski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020.
 4. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie : szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Cz. 10, Adolf van der Laan – Lucas van Leyden / Magdalena Adamska, Jan Motyka ; Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2020.
 5. Pałace Dolnego Śląska. 1 , Powiat trzebnicki : gmina Trzebnica i Zawonia / Damian Dąbrowski. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2020.
 6. Prezentacja interpretacyjna zabytków architektury w ochronie dziedzictwa kulturowego / Jolanta Sroczyńska. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2018.
 7. Przestrzeń podmiejska : wybrane zagadnienia struktury funkcjonalno-przestrzennej / Tomasz Bajwoluk. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2020.
 8. Stary Fordon : synergia w rewitalizacji / Ewa Raczyńska-Mąkowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2020.
 9. Ustawa o muzeach : komentarz / Ziemowit Cieślik, Iwona Gredka-Ligarska, Paulina Gwoździewicz-Matan, Irena Lipowicz, Andrzej Matan, Kamil Zeidler ; [wstęp prof. dr hab. Stanisław Waltoś]. – Stan prawny na 1 marca 2021 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.
 10. Dziedzictwo architektoniczne : badania oraz adaptacje budowli sakralnych i obronnych / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 11. Dziedzictwo architektoniczne : badania podstawowe i ich dokumentowanie / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.
 12. Dziedzictwo architektoniczne : rekonstrukcje i badania obiektów zabytkowych / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017.
 13. Dziedzictwo architektoniczne : restauracje i adaptacje zabytków / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.
 14. Dziedzictwo architektoniczne : w kręgu świata przyrodniczego i budowli miejskich / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 15. Dziedzictwo architektoniczne : z badań i konserwacji dachów, posadzek oraz ścian ceglanych / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 16. Dzieje Zamku Królewskiego w Sandomierzu / Bożena Ewa Wódz. – Sandomierz : Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,.
 17. Górzno : szlakiem gminnych kapliczek i krzyży / red: Krzysztof Magdziak, Dariusz Pudełko.
 18. Ustawa o muzeach : komentarz / Adam Barbasiewicz. – Stan prawny: listopad 2020. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021.
 19. W Gdańsku i w szerokim świecie / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2021.
 20. Domek Młynarzy i inne gdańskie różności / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2018.
 21. Gdański Król Żurawi / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2010.
 22. Gdańskie Spichlerze : piękno zapomniane / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Marpress, 2017.
 23. Kościół Świętego Józefa w Gdańsku : dzieje i zabytki / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2020.
 24. Od Aksamitnej do Żytniej : ulice Starego Gdańska / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo „Marpress”, 2017.
 25. Od Gyddanyzc do Wielkiego Gdańska : dzielnice Gdańska : nazwy, historia / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Marpress, 2018.
 26. Opowieści Starego Gdańska / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo „Marpress”, 2009.
 27. Sto jeden razy Gdańsk / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo „Marpress”, 2017.
 28. Inowrocław na tle polityki historycznej Polski : z okazji 700-letniej rocznicy wyroku w procesie polsko-krzyżackim w Inowrocławiu / Stanisław Koc. – Inowrocław : Drukarnia Totem s.c., 2021.
 29. Miasto w procesie przemian od czasów nowożytnych do współczesności = La ville et le processus de transition de l’époque moderne à nos jours / pod redakcją Magdaleny Gibiec, Doroty Wiśniewskiej, Leszka Ziątkowskiego. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019.
 30. Nekropolie biskupie w nowożytnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.) : prawodawstwo, lokalizacja pochówków, formy komemoracji / Krzysztof Rafał Prokop. – Kraków ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 31. Budując system : ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie 19 i 20 wieku / Andrzej Laskowski. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020.
 32. Niezniszczalny : Bohdan Pniewski – architekt salonu i władzy / Grzegorz Piątek ; Teatr Wielki – Opera Narodowa. – Warszawa : Wydawnictwo Filtry, 2021.
 33. Osiedla Wrocławia : historia / red. Halina Okólska we współpracy z Tomaszem Kozubkiem. – Wrocław : Wydawnictwo Gajt 1991 s.c. : Muzeum Miejskie Wrocławia, 2021.
 34. Inwentaryzacja zabytków architektury w lwowskim okręgu konserwatorskim 1920​–1939 : szkice z dziejów / Piotr Lasek. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 35. Pałac Królewski na Wawelu w czasach Zygmunta Starego : cztery studia / Stanisław Mossakowski. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 36. Sanktuaria polskie / Adam Bujak, tekst Czesław Ryszka. – Kraków : Biały Kruk, 2021.
 37. Arcydzieła z Watykanu : wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II / redaktor naukowy Beata Gadomska ; redaktor prowadzący Monika Baranowska. – Warszawa : Arx Regia – Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2020.
 38. Eseje o arrasach króla Zygmunta Augusta / Magdalena Piwocka. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2020.
 39. Umarł król : 650. rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego / redaktorzy naukowi katalogu Paweł Tyszka, Michał Zawadzki. – Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2020.
 40. Wszystkie arrasy króla : powroty: 2021-1961-1921 / autorzy tekstów Magdalena Ozga, Magdalena Piwocka, Jerzy Holc. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2021.
 41. Cmentarzyska kultur pomorskiej i przeworskiej w Głogowie-Nosocicach / Artur Błażejewski, Marcin Bohr, Adrianna Chrzanowska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2020.
 42. Grudziądz-Rządz (Rondsen, Kr. Graudenz), stan. 1 : archiwalne cmentarzysko kultury oksywskiej i wielbarskiej / Małgorzata Kurzyńska ; z autorskim udziałem Sebastiana Chrupka, Aldony Garbacz-Klempki, Michała Jankowskiego, Anny Juga-Szymańskiej, Łukasza Kowalskiego, Tomasza Kozielca, Małgorzaty Pronobis-Gajdzis, Izabeli Szter ; Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. – Grudziądz : Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu, 2020.
 43. Małe Czyste : gm. Stolno, stanowisko 20 : wielokulturowe stanowisko sepulkralne na ziemi chełmińskiej / pod red. Ewy Bokiniec. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika : Muzeum Okręgowe, 2020.
 44. Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie : badania archeologiczno-architektoniczne 1941-2017 / Teresa Rodzińska-Chorąży, Andrzej Tyc, Wacław Gojniczek, Bożena Czwojdrak, Jana Gryc, Zofia Jagosz-Zarzycka, Bogusław Chorąży, Grzegorz Chromik, Łukasz Łukaszewski. – Cieszyn ; Kraków : Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2020.
 45. Śląska fabryka fajek glinianych w Zborowskiem : wyniki badań, studia, konteksty / red. nauk. Barbara Papaj. – Chorzów : Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 2020.
 46. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Tarnawie Rzepińskiej / pod red. Bartłomieja Gruszki, Arkadiusza Michalaka. – Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 47. Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu / red. Dariusz Poliński. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. : Jagielloński Instytut Wydawniczy : Europejska Fundacja „Pamięć i Dziedzictwo”, 2020.
 48. Żelazna Nowa : stanowisko 2 : cmentarzysko ludności kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu / Małgorzata Cieślak-Kopyt, Dorota Pogodzińska. – Radom : Muzeum im. Jacka Malczewskiego ; Pękowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2020.
 49. Nazwać, żeby ocalić : klasycy myśli konserwatorskiej wobec reliktów przeszłości / Janusz Krawczyk. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 50. Zagraniczne podróże budowniczych (architektów, kamieniarzy, murarzy) i rzeźbiarzy w łacińskiej Europie od X do pierwszej połowy XIV wieku w świetle źródeł pisanych / Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak, Marcin Wiewióra. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 51. Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych / Małgorzata Joanna Węgrzak. – Stan prawny na dzień 17 listopada 2020 r. – Gdańsk : Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020.
 52. Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia : dobre praktyki / [redakcja: Artur Gaweł, Karolina Radłowska i Przemysław Sianko]. – Białystok ; Wasilków : Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 2017.
 53. Dziedzictwo rzemiosła artystycznego : tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja. T. 1 / pod red. Piotra Niemcewicza i Marty Chylińskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 54. Krajka : sokólska tkanina ludowa / Aleksandra Pluta, Edyta Wiśniewska. – Wasilków : Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 2019.
 55. Mistrzowie reliefu : najcenniejsze plakiety XV-XVIII w. z dawnej kolekcji Andrzeja Ciechanowskiego / Artur Badach. – Warszawa : Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, 2020.
 56. PAOJ : przewodnik architektoniczny dla osiedla domków fińskich na Jazdowie / Magda Koźluk, Mateusz Potempski, Dariusz Śmiechowski. – Warszawa : SAWAPW, 2019.
 57. Witraże : sztuka wciąż odkrywana / red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka. – Kraków : Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona ; Legnica : Wydawnictwo Edytor, 2020.
 58. Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie / Artur Gaweł. – Wydanie III, poprawione i rozszerzone. – Wasilków : Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 2021.
 59. Anatomia grabieży : polityka Rosji wobec polskiego dziedzictwa kultury od XVII do XXI wieku / Dariusz Matelski. – Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021.
 60. Model rewitalizacji miast polskich : na tle doświadczeń niemieckich / Aleksandra Jadach-Sepioło. – Warszawa ; Kraków : Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2021.
 61. Od zakazu do wolności : historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki / Mateusz Maria Bieczyński. – Poznań : Silva Rerum : Uniwersytet Artystyczny, 2017.
 62. Artystyczne Przedmieście : o dawnych i współczesnych malarzach, grafikach i rzeźbiarzach sanockiego Przedmieścia / Jerzy Chytła. – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus, 2020.
 63. Bene ordinata et eleganter picta : kościół św. Jerzego w Gliwicach-Ostropie (1667-1719-2019) : monografia wydana z okazji 350. rocznicy budowy kościoła oraz 300. rocznicy jej poświęcenia / autorzy: Jerzy Gorzelik, Piotr Górecki, Aleksander Konieczny, Michał Marchacz, Anna Szadkowska, Antonina Żaba ; rozdział wprowadzający: Michał Wilner. – Gliwice ; Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO : Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2019.
 64. Figuralne płyty nagrobne na Śląsku i Łużycach w okresie baroku (1650-1750) / Małgorzata Stankiewicz. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2021.
 65. Z dziejów Marmurów Kieleckich (1876-2016) / pod redakcją Jana Główki i Jerzego Szczepańskiego ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. – Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2020.
 66. Cerkwie Sądecczyzny / Zbigniew Muzyk. – Nowy Sącz : Wydawnictwo „Koliber”, 2013.
 67. Cerkwie : wschodnia część Beskidu Niskiego / Zbigniew Muzyk. – Nowy Sącz : Wydawnictwo „Fundacja”, 2002.
 68. Grody i zamki nad Dunajcem i Popradem / Krzysztof Moskal. – Nowy Sącz : Wydawnictwo „Koliber”, 2011.
 69. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych / Alina Maciejewska, Agnieszka Turek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 70. Spodek w Zenicie : przewodnik po architekturze lat 1945-1989 w województwie śląskim / Anna Syska. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2020.

kwiecień
liczba nowości: 67

 1. Aleksander Kotsis (1836-1877) : odcienie realizmu / red. Aleksandra Krypczyk-De Barra ; [aut. tekstów Aleksandra Krypczyk-De Barra, Andrzej Szczerski, Monika Tarnowska-Reszczyńska]. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2021.
 2. Andrzej Paszkowski i dzieje willi „Kozłówka” / Artur Bojarski. – Legionowo : Muzeum Historyczne w Legionowie, 2021.
 3. Obłędne ogrody : terapeutyczne właściwości krajobrazu jako podstawa kompozycji zespołów szpitali psychiatrycznych XIX i na początku XX wieku / Anna Staniewska. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2020.
 4. Jubileusz 300-lecia istnienia Parafii w Medyni Głogowskiej : 1718-2018 / tekst Irena Plizga, kalendarium Danuta Gołojuch, korekta i konsultacje Lucyna Solak. – Medynia Głogowska : parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 2018.
 5. Ksiądz Franciszek Miklasiński (1870-1928) / Krzysztof Haptaś. – Kolbuszowa : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, 2016.
 6. Męska rzecz / pod red. Małgorzaty Wrześniak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2020.
 7. Wysoka k. Łańcuta : studia, szkice i materiały z dziejów parafii i miejscowości / pod red. abpa Adama Szala i ks. Sławomira Zycha. – Wysoka ; Przemyśl : Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 2014.
 8. Wysoka k. Łańcuta : studia, szkice i materiały z dziejów parafii i miejscowości. T. 2 / pod red. abpa Adama Szala i ks. Sławomira Zycha. – Wysoka ; Przemyśl : Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 2019.
 9. Archi(w)tektura Henryka Nahorskiego / Marta Leśniakowska, Iwona Jastrzębska-Puzowska, Katarzyna Gębarowska. – Bydgoszcz : Fundacja Farbiarnia, 2019.
 10. Kościół farny w Strzyżowie / rys historyczny Ludwik Grzebień ; zdjęcia Igor Witowicz. – Strzyżów : Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP ; Rzeszów : Larus Studio Witold Ziaja, 2016.
 11. Majerscy dla katedry przemyskiej : historia restauracji katedry przemyskiej obrządku łacińskiego w kontekście działalności Ferdynanda i Stanisława Majerskich / Bartosz Podubny. – Przemyśl ; Żołynia : Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni, 2020.
 12. Muzealna twarz Klio : wybór tekstów z lat 1999-2019 / Piotr Majewski. – Warszawa : Bellona : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2020.
 13. Renesansowy dwór obronny w Łękach Górnych / Barbara Bosak, Antoni Bosak. – Krosno : Wydawnictwo „Ruthenus” Rafał Barski, 2014.
 14. Park Mużakowski = Muskauer Park : plan : Łęknica/Bad Muskau. – Aktualizacja 2017. – [Polska] : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2021].
 15. Dzwony i wieże królewskiej Katedry na Wawelu : Dzwon Zygmunta / Mieczysław Rokosz. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
 16. Dzwony pożyczone : studia historyczne i prawne nad problematyką strat dóbr kultury / Marceli Tureczek. – Poznań : Instytut Zachodni, 2020.
 17. Kopice : historia utraconego piękna / Janusz L. Dobesz, Irma Kozina, Maciej Mischok. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2020.
 18. In principio : mit początku w kulturze średniowiecznej Europy : tom dedykowany pamięci prof. Jacka Wiesiołowskiego : materiały XXXVII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej / pod redakcją Jacka Kowalskiego i Witolda Miedziaka. – 398 s. : fot. barw. ; 24 cm.
 19. Sacrum na płótnie malowane : zasłony wielkopostne kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce / Ewa Kocój, Maria Borczuch-Białkowska, Lucyna Borczuch. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
 20. Planty, promenady, ringi : śródmiejskie założenia pierścieniowe Gdańska, Poznania, Wrocławia i Krakowa / Łukasz Bugalski. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2020.
 21. Alfons Karny : Galeria Portretów Wielkich Polaków / tekst Ryszard Saciuk. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, [2018].
 22. Bydgoszcz nie tylko pieniądzem stała / Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ; opracowanie: Jolanta Szałkowska-Łoś, Józef Łoś. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 2020.
 23. Cmentarze i pomniki I wojny światowej po stuleciu : stan badań i ochrony / red. Małgorzata Karczewska. – Białystok : Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2019.
 24. Jan Stanisławski i jego uczniowie : z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków / opracowanie merytoryczne Inga Kopciewicz. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 2020.
 25. Metropolitan Jewish cemeteries of the 19th and 20th centuries in Central and Eastern Europe : a comparative study / Rudolf Klein. – Petersberg : Michael Imhof Verlag GmbH & Co. KG, 2018.
 26. Miejsca pamięci czynu niepodległościowego na północno-wschodnim Mazowszu / Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski. – Białystok : środek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2019.
 27. Muzeum Podlaskie prezentuje / pod redakcją Waldemara F. Wilczewskiego. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2020.
 28. Pamięć o Niepodległej na północno-wschodnim Mazowszu / red. Maciej Karczewski. – Białystok : Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2019.
 29. Ruch turystyczny w Kopalni Soli Wieliczka w okresie zarządu austriackiego (1772-1918) / Barbara Konwerska. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 2020.
 30. W namiotach wezyrskich : komemoracja wojen tureckich w kulturze szlacheckiej / Sabine Jagodzinski. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020.
 31. Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju / Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, 2020.
 32. Polejowscy : karta z dziejów lwowskiego środowiska artystycznego w drugiej połowie XVIII wieku / Agata Dworzak. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika ; Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” : Uniwersytet Jagielloński, 2020.
 33. Tramwaje lwowskie 1880-1944 / Jan Szajner, Marcin Rechłowicz. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2020.
 34. The Old Town in Warsaw – Authenticity Unknow : Perservation and Conservation of the Plaster and Wall Paintings on the UNESCO World Heritage List / edited by Anna Jagiellak. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 35. Warszawskie Stare Miasto – autentyzm nieznany : zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO / redakcja merytoryczna Anna Jagiellak. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 36. Freski supraskie : relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyńskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu / redakcja Adam Ruta ; współpraca redakcyjna Aneta Jurgilewicz-Stępień i inni. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego, 2019.
 37. Katalog ręczników ludowych gminy Orla / Alina Dębowska, Katarzyna Sołub, Jerzy Sołub. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2019.
 38. Kościoły Grybowa : monografia historyczno-artystyczna / Józef Skrabski. – Kraków : DodoEditor, 2010.
 39. W kręgu Branickich : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, maj-wrzesień 2019 / tekst Anna Dąbrowska ; noty katalogowe Anna Dąbrowska, Joanna Tomalska-Więcek. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2019.
 40. Drewniane kościoły : od Tatr po Gorce / Zbigniew Muzyk. – Wyd. 2 popr. – Nowy Sącz : „Wydawnictwo Fundacja” : Drukarnia BAAD, 2006.
 41. Drewniane kościoły : Ziemia Tarnowska – część południowa / ks. Tadeusz Bukowski. – Nowy Sącz : „Wydawnictwo Fundacja”, 2005.
 42. Szkłem malowane : problematyka konserwatorska emalierstwa / Alina Tomaszewska-Szewczyk. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 43. Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek / pod redakcją Marcina Szymy i Marka Walczaka. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana” : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.
 44. Opolski Informator Konserwatorski / Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Opolu. – Opole : Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Opolu, 1981-. R. 2020.
 45. Lubuskie Materiały Konserwatorskie / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ; [Jarosław Lewczuk red.]. – Zielona Góra : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003-. T. 17 (2020).
 46. Ikona i Logos : [zeszyty muzealne Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku]. – Białystok : Muzeum Podlaskie, 2019-. T. 1 (2019).
 47. Podlaskie Zeszyty Archeologiczne / Muzeum Podlaskie w Białymstoku. – Białystok : Muzeum Podlaskie, 2005-. T. 14-15 (2020).
 48. Osowa : osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą / Danuta Jaskanis, Paweł Szymański. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku ; Warszawa : Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.
 49. Jaćwieskie ośrodki grodowe / Marcin Engel ; Państwowe Muzeum Archeologiczne, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne : Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.
 50. Kopalnie krzemienia na stanowisku „Za garncarzami” w Ożarowie / pod red. Wojciecha Brzezińskiego. – Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ; Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020.
 51. Stanowiska 24, 25 i 27 w Mirocinie, gm. Przeworsk : osadnictwo z wczesnego okresu epoki brązu / Paweł Jarosz, Mirosław Mazurek. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2020.
 52. Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. T. 1, Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego / Piotr Papiernik, Joanna Wicha, Rafał Brzejszczak, Piotr Kittel, Piotr Wroniecki. – Łódź : Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2020.
 53. Badania kwartału IX : najstarsze ślady osadnictwa : praca zbiorowa. T. 5,1 / pod red. Marcina Majewskiego ; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe. – Stargard : Muzeum w Stargardzie ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019.
 54. Czernikowice : cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza / Tomasz Stolarczyk, Przemysław Paruzel, Dagmara Łaciak, Justyna Baron, Agata Hałuszko, Radosław Jarysz, Radosław Kuźbik, Jeannette J. Łucejko, Marcin Majewski, Kamil Nowak ; Muzeum Miedzi w Legnicy. – Legnica : Muzeum Miedzi w Legnicy, 2020.
 55. Kamienica Szlachecka : cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pojezierzu Kaszubskim / Małgorzata Tuszyńska ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2020.
 56. Między Słupią a Wierzycą : cmentarzyska kultury pomorskiej z obszaru Kaszub i Kociewia / Piotr Fudziński. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2020.
 57. Na granicy światów : obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. świętokrzyskie / pod red. Michała Przeździeckiego i Witolda Migala. – Warszawa : Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 2020.
 58. Wczesnośredniowieczna Niemcza : archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy z lat 1950-1981 / red. Joanna Kachel-Szyjka, Krzysztof Jaworski, Aleksander Limisiewicz ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław : Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020.
 59. Wczesny i środkowy neolit na pojezierzu starogardzkim w świetle badań nad dolną Wierzycą i Janką / red. Olgierd Felczak. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2020.
 60. Znalezisko gromadne przedmiotów metalowych kultury łużyckiej w Brudzyniu, pow. żniński : VI sprawozdanie biskupińskie / red. nauk. Jacek Gackowski, Henryk P. Dąbrowski ; Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Polskie Towarzystwo Historyczne. – Biskupin : Muzeum Archeologiczne w Biskupinie ; Toruń : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2020.
 61. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 4, Synteza / Bogusław Gediga, Anna Józefowska, Dagmara Łaciak, Izabella Dolata-Daszkiewicz ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2020.
 62. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 5, Opracowania specjalistyczne / red. Bogusław Gediga, Anna Józefowska ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2020.
 63. Historyczny krajobraz kulturowy zachodnich Sudetów : wstęp do badań / red. Jerzy Piekalski ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław : Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020.
 64. Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie : badania interdyscyplinarne i konserwacja / pod red. Marty Stasiak-Cyran ; Muzeum Narodowe w Lublinie. – Lublin : Muzeum Narodowe, 2020.
 65. Grodzisko Piotrówka w Radomiu w świetle badań archeologicznych 2010-2013. Część 1, Stratygrafia i chronologia / Maciej Trzeciecki, Michał Auch, Katarzyna Stańczuk. – Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 66. Suraż : średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim / red. Dariusz Krasnodębski, Hanna Olczak. – Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 67. Ulica 3 Maja w Rzeszowie : archeologia, historia, archeometria, kafle piecowe, antropologia, radiologia, odontologia, katalog / red. Joanna Rogóż, Hubert Mącik. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2019.

marzec
liczba nowości: 51

 1. Dom podcieniowy na Żuławach / Marta Koperska-Kośmicka. – Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2020.
 2. Dziedzictwo kulturowe – teraźniejszość – przyszłość : markowy produkt turystyczny Pomorza / pod red. Mirosława Boruszczaka ; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. – Słupsk : Muzeum Pomorza Środkowego, 2010.
 3. Kościoły Diecezji Tarnowskiej : nasze dziedzictwo. T. 2 / [aut. Małgorzata Krzyżanowska-Witkowska, Łukasz Wyszomirski ; tekst Piotr Drewniak, Agnieszka Mażuchowska, Krystyna Nowak, Elżbieta Rogucka, Roman Miarecki]. – Bydgoszcz : Ikona, [2019].
 4. Następstwa zagłady Żydów : Polska 1944-2010 / pod red. nauk. Feliksa Tycha, Moniki Adamczyk-Garbowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2012.
 5. Ostrów Lednicki : palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego : chronologia i kontekst / red. Danuta Banaszak, Andrzej Kowalczyk, Arkadiusz Tabaka, Andrzej M. Wyrwa. – Lednica ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2020.
 6. Relikty i uzurpatorzy / Janusz Sujecki. – Warszawa : nakładem autora, 2020.
 7. Zakopane : drewniany kościół św. Jana na Harendzie / tekst Andrzej Skorupa ; fotografie Rafał Monita. – Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2020.
 8. Drzewa / [redakcja Tomasz Kunz]. – Kraków : EMG, 2018.
 9. Działalność kulturalna hrabiny Friederike von Reden (1774-1854) / Urszula Bończuk-Dawidziuk. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : partner wydawniczy Strefa Kultury Wrocław, 2019.
 10. O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony : filozofia i elementy nowej teorii i praktyki konserwacji / Iwona Szmelter. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020.
 11. Architektki / redakcja Tomasz Kuntz. – Kraków : EMG, 2016.
 12. Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894 / Marlena Hajduk. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020.
 13. Muzea zamkowe i pałacowe w Polsce w świetle pozytywnych efektów zewnętrznych ich działalności / Katarzyna Obłąkowska. – Warszawa : Difin, 2021.
 14. Pionierki / redakcja Ewa Dąbrowska. – Kraków : EMG, 2019.
 15. Architektura XX wieku : zachowanie jej autentyzmu i integralności w Gdyni i w Europie / red. Maria Jolanta Sołtysik, Marek Stępa. – Gdynia : Urząd Miasta, 2020.
 16. Park Mużakowski – Łęknica : przewodnik / Renata Stachańczyk. – Wyd. 3, poprawione. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 17. Zaščita in vzdrževanje mozaikov in situ : zbornik referatov 2. mednarodnega simpozija o mozaikih 21.-23. oktobra 2015 v Ljubljani = Protection and maintenance of mosaics in situ : proceedings of the 2nd International Symposium on Mosaics 21-23 October 2015 in Ljubljana / uredile Sabina Dolenec, Marina Lesar Kikelj, Judita Lux, Bernarda Županek. – Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; 2020.
 18. Journal of cultural heritage. – Paris : Elsevier, 1999-.
 19. Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej. T. 1-10. – Nowy Sącz : Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, 2020.
 20. Kronika zabytkomaniaka. T. 4 / Katarzyna Zarzycka. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 21. Atlas Twierdzy Toruń. Z. 6, Bramy Twierdzy Toruń / Janusz Pokrzywnicki ; pod red. Janusza Tandeckiego i Lecha Narębskiego ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji im. Adama Freytaga w Toruniu. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2013.
 22. Kurhany na Wyżynie Lubelskiej / praca zbiorowa pod red. Grzegorza Mączki ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. – Lublin : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2020.
 23. Lenda novi aevi : nowożytne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania / red. Janusz Nowiński. – Ląd ; Poznań ; Warszawa : Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, 2019.
 24. Etnografia : materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym / Marian Pokropek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019.
 25. Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych : VI konferencja naukowo-techniczna „REW-INŻ’2004”. T. 3 / [kom. red. Krzysztof Chudyba et al.] ; Polska Akademia Nauk Komisja Budownictwa Oddział w Krakowie; Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej; Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Krakowie. – Kraków : [s.n.], 2004.
 26. Kafle z Centralnej Składnicy Muzealnej w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku : historia i konserwacja : katalog wystawy / oprac. Barbara Pospieszna – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2005.
 27. U źródeł bolesławieckiej ceramiki : Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w. / Barbara Glinkowska [et al.] – Jelenia Góra : Moniatowicz Foto Studio, 2012.
 28. Urban planning „à la française” : one thousand years of practice and European innovations : completing the image. Vol. 1, In search of the origins of European urban planning : models of medieval spatial organization in Southern France : from circulades to bastides / Krzysztof Kazimierz Pawłowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 29. Urban planning „à la française” : one thousand years of practice and European innovations : completing the image. Vol. 2, Since the birth of absolutism through the Enlightenment / Krzysztof Kazimierz Pawłowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 30. Zabytek zadbany AD 2020 / [tekst Joanna Piotrowska]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 31. Cultural heritage, ageing, disability, and identity : practice, and the development of inclusive capital / Simon Hayhoe. – London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019.
 32. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego : krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego / red. Katarzyna Sadowska-Mazur. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 33. SAS : ilustrowany atlas architektury Saskiej Kępy / koncepcja i projekt Magdalena Piwowar ; tekst Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś. – Wyd. 2, rozszerzone. – Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, 2020.
 34. Standardy termomodernizacji obiektów zabytkowych : wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków dotyczące ochrony wartości dziedzictwa kulturowego w procesie poprawy charakterystyki energetycznej budowli zabytkowych / red. Marta Elas. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 35. Warszawskie synagogi : na tropie tajemnic / Jarosław Zieliński. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2020.
 36. Zarządzanie ryzykiem katastrof w światowym dziedzictwie / [red. polskiej wersji językowej Anna Marconi-Betka, Barbara Furmanik]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 37. Kultury i krajobrazy pamięci / pod redakcją Marka Dziewierskiego i Bożeny Pactwy. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020.
 38. Ustawa o rewitalizacji : komentarz / Tomasz Bąkowski. – Stan prawny na 31 maja 2017 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.
 39. Sprawozdania Zarządu Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego / pod red. Artura Dobrego, Janusza Trupindy. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2020.
 40. Blok jako dzieło sztuki : trzy modele architektury socjalnej w XX-wiecznej Francji : Le Corbusier, Émile Aillaud, Ricardo Bofill / Dorota Jędruch. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020.
 41. Kaplica grobowa Łubieńskich i Sobańskich na cmentarzu w Wiskitkach / Marcin Brzeziński. – Warszawa ; Guzów ; Wiskitki : Fundacja im. Felixa hr. Sobańskiego, 2020.
 42. Między normą a naturą : początki portretu w Europie Środkowej (około 1350-1430) / Mateusz Grzęda. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana” : 2020.
 43. Planowanie procesów rewitalizacji miast : teoria a praktyka / Katarzyna Olbińska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
 44. Płaszczyzna porozumienia : stoły w XVIII i XIX wieku / Małgorzata Korżel-Kraśna. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2020.
 45. Dziedzictwo obok Mnie : poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach / red. Aleksandra Chabiera, Anna Kozioł, Bartosz Skaldawski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 46. Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku / Marek Bednarek, Krzysztof Spychała. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2020.
 47. Pisanie pisanek techniką batikową na Śląsku Opolskim / opracowanie Ewa Banik. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2020.
 48. Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim i Zimnej Wódce / opracowanie Joanna Banik. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2020.
 49. Ratusz w Oleśnie / opracowanie Katarzyna Latocha. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, [2020].
 50. Nagrobek biskupa Jana Konarskiego w katedrze na Wawelu / Marcin Fabiański. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020.
 51. W stylu świdermajer / [wybór ilustracji i opis Ewa Moskwa] ; Wydział Archiwum Biura Administracyjno-Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. – Warszawa : Studio Reklamy i Wydawnictwo Masz, 2013.

styczeń
liczba nowości: 61

 1. Adaptive reuse of the built heritage : concepts and cases of an emerging discipline / Bie Plevoets and Koenraad Van Cleempoel. – London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019.
 2. Open Heritage Data an introduction to research, publishing and programming with open data in the heritage sector / Henriette Roued-Cunliffe. – London : Facet Publishing, 2020.
 3. The Oxford handbook of public heritage theory and practice / edited by Angela M. Labrador and Neil Asher Silberman. – New York : Oxford University Press, 2018.
 4. Populism and heritage in Europe : lost in diversity and unity / Ayhan Kaya. – Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2020.
 5. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 110, Toroni – Tupynambá / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2021.
 6. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 111, Tur – Valldosera / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2021.
 7. Bilde von Prage : czeska rzeźba kamienna stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach / Monika Jakubek-Raczkowska, Monika Czapska – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2020.
 8. Biuletyn Historii Sztuki : [kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki = Bulletin of Art History : a quarterly published by the Institute of Art History of the Polish Academy of Sciences (IS-PAN) in conjunction with the Art Historians’ Society / Piotr Paszkiewicz red. nacz.]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 1954-.
 9. Bulletin van het Rijksmuseum. – Amsterdam: Rijks-Museum, 1953-.
 10. Cultural economics and cultural policies / edited by Alan Peacock and Ilde Rizzo with contributions by Giorgio Brosio [et al.]. – Dorchdert ; Boston ; London : Kluwer Acedemic Publishers, 1994.
 11. Economic Perspectives on Cultural Heritage / edited by Michael Hutter and Ilde Rizzo. – Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 1997.
 12. Geniusz Baroku Szymon Czechowicz 1689-1775 / red. Andrzej Betlej, Tomasz Zaucha. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.
 13. A geography of heritage : power, culture and economy / Brian Graham, G.J. Ashworth, J.E. Tunbridge. – London : Arnold ; New York : Oxford University Press, 2004.
 14. Handbook on the economics of cultural heritage / ed. by Ilde Rizzo, Anna Mignosa. – Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2013.
 15. Ingenium et labor : studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Ziembie z okazji 60. urodzin / redakcja naukowa Piotr Borusowski, Agnieszka Rosales Rodríguez, Zuzanna Sarnecka, Joanna Sikorska, Aleksandra Sulikowska-Bełczkowska. – Warszawa ; Uniwersytet Warszawski : Muzeum Narodowe w Warszawie : 2020.
 16. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej / Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; [Andrzej Klonder red.]. – Warszawa : IAiE PAN.
 17. Late Medieval passion panoramas : background, function, reception / Kamil Kopania. – Warsaw ; Białystok : The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw. Branch Campus in Białystok, 2020.
 18. Ochrona Zabytków : kwartalnik wydawany przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Historyków Sztuki i Kultury w Warszawie. – Warszawa ; Kraków : „Czytelnik”, 1948-.
 19. Poland – China : art and cultural heritage / ed. by Joanna Wasilewska. – Kraków : Jagiellonian University Press, 2011.
 20. Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego / [red. nacz. Waldemar Okoń]. – Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006-.
 21. Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski : konserwacja, renowacja, adaptacja / [red. nacz. Edward Hardt]. – Kraków : AiP „raport”, 2002-.
 22. Skarpa Warszawska / [red. nacz. Danuta Szmit-Zawierucha]. – Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska, 2012-.
 23. Tkanina artystyczna w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku / Ewa Witkowicz-Pałka. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2020.
 24. Z głowy prababci : czepki, kopki, klapice / redakcja Ewa Tomaszewska. – Leszno ; Muzeum Okręgowe w Lesznie : 2020.
 25. Zamek Malbork w czasach wielkich mistrzów oraz zarys jego dalszych dziejów : vademecum dla zwiedzających / Marek Stokowski, Janusz Trupinda. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2020.
 26. Denkmalpflege Informationen. – München : Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2006-.
 27. Průzkumy památek = Denkmalforschung = Historical Monuments’. – Praha : Památkový ústav středních Čech, 1994-.
 28. Adhibenda : rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza PDN, 2014-.
 29. Ikonotheka : prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego / [kom. red. Jan Białostocki przewodn. ; red. Barbara Chodyńska]. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990-.
 30. 100-lecie kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej i Świętego Jerzego w Toruniu : 19-20 maj 2007. – Toruń : Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2007.
 31. 50 lat architektury i urbanistyki w Polskiej Akademii Nauk / red. Edmund Małachowicz ; Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu. Komisja Architektury i Urbanistyki. – Wrocław : Oddział PAN we Wrocławiu, 2002.
 32. Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych / Piotr Lityński. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019.
 33. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 13, Powiat żarski, Gminy Lubsko i Tuplice / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2020.
 34. Ekonomia kultury : przewodnik Krytyki Politycznej. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.
 35. Guidelines for elaboration of plans of management, use and protection of historic ruins / compiled by Bogusław Szmygin, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2020.
 36. Konkurencyjność miasta w kontekście współczesnych koncepcji teoretycznych i zjawisk gospodarczych / Ewelina Szczech-Pietkiewicz. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH : Szkoła Główna Handlowa, 2019.
 37. Kultura a ekonomia / Marian Noga. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2014.
 38. Kultura a rozwój / redakcja Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla. – Wyd. 2 zmienione i rozsz. – Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017.
 39. Kultura na peryferiach / pod redakcją Małgorzaty Jacyno, Tomasza Kukołowicza, Mikołaja Lewickiego. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2018.
 40. Na skraju Kurpiowszczyzny : parafia pw. św. Floriana w Jednorożcu / Maria Weronika Kmoch. – Jednorożec : Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”, 2020.
 41. Ochrona zabytków architektury obronnej : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Społecznych Opiekunów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków i Krajowej Narady Konserwatorskiej Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji : Giżycko, 12-14 września 1997 r. / red. nauk. Piotr Molski. – Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, 1997.
 42. Rewitalizacja miast : teoria, narzędzia, doświadczenia / praca zbiorowa pod redakcją Piotra Trzepacza i Agaty Warchalskiej-Troll – Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2017.
 43. Rewitalizacja obszarów wiejskich : uwarunkowania, modele, konsekwencje / Ewa Pałka-Łebek. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019.
 44. Transnational model of sustainable protection and conservation of historic ruins : best practices handbook / team of authors: Bogusław Szmygin [ i 52 pozostałych]. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.
 45. Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego / Andrzej B. Krupiński. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1989.
 46. Muzealnictwo / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodek Dokumentacji Zabytków ; [Janusz Odrowąż-Pieniążek red. nacz.]. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1952-.
 47. Gminny program opieki nad zabytkami miasta Zamościa : strategiczny dokument samorządu w ochronie zabytków / Bogusław Szmygin, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.
 48. Guidelines of modern management of historic ruins : best practices handbook / [compiled by Sergio Calò, Maurizio Malè, Eugenio Tamburrino ; Venetian Cluster]. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2020.
 49. Ocena wartości i plan zarządzania Młyna Papierniczego w Dusznikach-Zdroju / Bogusław Szmygin, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek. – Lublin : Politechnika Lubelska ; Duszniki-Zdrój : Muzeum Papiernictwa ; Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS Zamek Królewski, 2017.
 50. Transnational model form of socially useful use of historic ruins : best practices handbook / [compiled by: Patrizia Borlizzi, Antonino Frenda, Silvia Soldano, Marco Valle]. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2020.
 51. Uniwersalna karta oceny stanu technicznego obiektów tradycyjnych i zabytkowych / Bogusław Szmygin, Maciej Trochonowicz, Bartosz Szostak, Kinga Toruń. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.
 52. Zagrożenia mikrobiologiczne zbiorów muzealnych / Magdalena Dyda. – Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2020.
 53. Badania techniczne historycznych ruin / Bogusław Szmygin, Maciej Trochonowicz, Beata Klimek, Bartosz Szostak. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.
 54. (Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej / redakcja naukowa Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Paprot-Wielopolska, Mariola Tymochowicz. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2020.
 55. Światowe dziedzictwo kultury UNESCO : charakterystyka, metodologia, zarządzanie / Bogusław Szmygin. – Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Lublin : Politechnika Lubelska, 2016.
 56. Zespół zamkowy w Janowcu : ocena wartości i plan zarządzania / Bogusław Szmygin, Andrzej Siwek, Anna Fortuna-Marek. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2020.
 57. Olsztyński Rocznik Konserwatorski. – Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2014-.
 58. Roczniki Sztuki Śląskiej / Muzeum Śląskie we Wrocławiu. – Wrocław : [s.n.], 1959-.
 59. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski / Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Poznaniu ; Aleksander Starzyński red. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2002-.
 60. Roczniki Humanistyczne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1949-.
 61. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków / Wojciech Lis. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020.
2020

liczba nowości: 331

październik
liczba nowości: 31

 1. Historie gdańskich dzielnic. T. 1, Chełm / pod redakcją Janusza Dargacza, Katarzyny Kurkowskiej i Piotra Paluchowskiego. – Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2018.
 2. Huculszczyzna : ceramika pokucka w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie / Krystyna Tucholska, Bożena Kostuch. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2008.
 3. Krakowskie synagogi / Bartłomiej Grzegorz Sala. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019.
 4. Mosty z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku / Józef Tomasz Juros. – Ozimek : Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi, 2009.
 5. Początki i rozwój miast Górnego Śląska : studia interdyscyplinarne / red. tomu Dominik Abłamowicz, Mirosław Furmanek, Monika Michnik. – Gliwice : Muzeum, 2004.
 6. PRA: ilustrowany atlas architektury Pragi / koncepcja i projekt Magdalena Piwowar ; tekst Maciej Czeredys, Ewa Ziajkowska ; il. Maciej Drążkiewicz, Mateusz Gryzło, Peter Łyczkowski. – Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, 2020.
 7. Kościół św. Katarzyny w Woźnikach w świetle nieznanej wizytacji 1662 roku oraz innych inwentarzowych zapisów z lat 1663-1701 / Bernard Szczech. – Bytom : Agencja Wydawnicza Łukasz Szczech, 1999.
 8. Wokół Wielkiej Synagogi w Gdańsku : z dziejów lokalnej społeczności żydowskiej / pod redakcją Ewy Barylewskiej-Szymańskiej. – Gdańsk : Muzeum Gdańska ; Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2019.
 9. Z problemów architektury 1 połowy XX wieku / redakcja Joanna Kucharzewska. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2019.
 10. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym : wprowadzenie do problematyki / Zbigniew Kobyliński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020.
 11. Architektura drewniana w Białymstoku / opracowanie autorskie Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski, Wiesław Wróbel. – Białystok : Urząd Miejski w Białymstoku. Departament Kultury, Promocji i Sportu, 2020.
 12. Policja w walce o zabytki / Marek Łuczak. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2020.
 13. Betonoza : jak się niszczy polskie miasta / Jan Mencwel. – Warszawa : Krytyka Polityczna, 2020.
 14. Dolabella : wenecki malarz Wazów : katalog wystawy / redaktor naukowy Magdalena Białonowska ; konsultacja merytoryczna Przemysław Mrozowski ; Zamek Królewski w Warszawie. – Warszawa : Zamek Królewski – Muzeum, 2020.
 15. Pół wieku z zabytkami : w życiu i pracach konserwatorskich gdańskiego architekta / Andrzej Macur. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2018.
 16. Rembrandt : zobacz to! : arcydzieła w Zamku Królewskim w Warszawie / Alicja Jakubowska, Magdalena Królikiewicz ; Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. – Warszawa : Zamek Królewski – Muzeum, 2020.
 17. Szablą i krzyżem : pokaz obrazu Jana Henryka Rosena w stulecie Cudu nad Wisła 1920 : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum 23 lipca-15 listopada 2020 r. / red. nauk. Paweł Tyszka. – Warszawa : Zamek Królewski – Muzeum, 2020.
 18. W boju i na paradzie : husaria Rzeczypospolitej w XVI-XVII w. / red. nauk. Zbigniew Hundert, Tomasz Mleczek ; Zamek Królewski w Warszawie. – Warszawa : Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2017.
 19. The historic environment : policy & practice. – London : Maney Publishing, 2010-.
 20. Journal of cultural heritage. – Paris : Elsevier, 1999-.
 21. Kronika Miasta Poznania : miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : (organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania) / red. Zygmunt Zaleski. – Poznań : Magistrat stoł. m. Poznania, 1923-.
 22. Modus : prace z historii sztuki / Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków : Universitas, 2000-.
 23. Historia technik budowlanych : fundamenty, rusztowania, mury, więźby, sklepienia / Jan Tajchman, Andrzej Jurecki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
 24. Najlepsze miasto świata : Warszawa w odbudowie 1944-1949 / Grzegorz Piątek. – Warszawa : Wydawnictwo WAB – Grupa Wydawnicza Foksal, 2020.
 25. W poszukiwaniu Lebensraumu : Zagłębie Dąbrowskie w nazistowskich planach przestrzennych 1939-1944 / Stefania Lazar. – Czeladź : Muzeum Saturn w Czeladzi ; 2020.
 26. Architektura Będzina 1918-1939 : budynki użyteczności publicznej / Stefania Lazar. – Będzin : Fundacja Brama Cukermana, 2016.
 27. Dwory i pałace Wielkopolski : styl narodowy / Jan Skuratowicz. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2020.
 28. Kresy dawnej Rzeczypospolitej / redaktor naukowy tomu Robert Kunkel. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018.
 29. Moda patriotyczna w Polsce : od konfederacji barskiej do powstania warszawskiego / Nadia Sola-Sałamacha ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie. – Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, 2019.
 30. Porta Aurea : rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego / [Zakład Historii Sztuki UG Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Miasta Gdańska ; red. nauk. Teresa Grzybkowska]. – Gdańsk : ZHS UG : MHMG, 1992-.
 31. Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej = materials and studies on the history of sacred art / Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej ; [red. nacz. Grażyna Ryba]. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-.

wrzesień
liczba nowości: 58

 1. Budownictwo drewniane Kurpiów Puszczy Zielonej / Marian Pokropek. – Ostrołęka : Muzeum Kultury Kurpiowskiej, 2016.
 2. Prawobrzeżne Dolne Powiśle we wczesnej epoce żelaza : akulturacja – infiltracja – transformacja / Zbigniew Bukowski. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2020.
 3. Romuald Zerych (1888-1964) : rzeźbiarz niezapamiętany / Barbara Kalinowska. – Ostrołęka : Muzeum Kultury Kurpiowskiej, 2019.
 4. Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu. T. 2 / pod redakcją Juliusza Raczkowskiego i Moniki Jakubek-Raczkowskiej. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2020.
 5. Kawa czy herbata ? : archeologiczne świadectwa konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku / pod red. Beaty Ceynowej; teksty: Ewa Barylewska-Szymańska [i 8 pozostałych]. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2020.
 6. Tożsamość : 100 lat polskiej architektury / pod redakcją Bolesława Stelmacha i Karoliny Andrzejewskiej-Batko; teksty: Waldemar Baraniewski [i 14 pozostałych]. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2019.
 7. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami : komentarz / Katarzyna Zalasińska. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020.
 8. Wokół wawelskiego dworu Jagiellonów : cztery studia o sztuce renesansowej / Marcin Fabiański ; opracowanie redakcyjne Tomasz Pasteczka. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 2020.
 9. Wpływ kultury arabskiej na sztukę polską : rzemiosło artystyczne, architektura i malarstwo / redakcja naukowa Tadeusz Majda, Agata S. Nalborczyk. – Warszawa : Dialog, 2019.
 10. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu : przewodnik / Romuald Nowak. – Wrocław : Wydawnictwo ZET, 2011.
 11. Malarski skarb kościoła w Małujowicach / Tadeusz Jurek, Mirosław Czoppa ; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach. – Kwidzyn : VEGA Studio Adv. Tomasz Müller, 2019.
 12. Średniowieczny zespół rezydencjonalny na Górze Katedralnej w Chełmie / pod red. Andrzeja Buko ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 13. Verbum Domini manet in aeternum : Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu / red. Marta Tatiana Małkus ; Muzeum Ziemi Wschowskiej. – Wschowa : Muzeum Ziemi Wschowskiej, 2017.
 14. Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen : Kleinpolen. Bd. 1, Einführung in Geschichte und Kunst / i.A. des Herder-Instituts für Historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg ; i.V.m. dem Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków und dem Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa ; sowie in Kooperation mit der Dehio-Vereinigung (Wissenschaftliche Vereinigung zur Fortführung des kunsttopographischen Werkes von Georg Dehio e. V.) ; hrsg. von Wojciech Bałus und Dietmar Popp ; bearb. von Sławomir Brzezicki und Joanna Wolańska ; unter Mitarbeit von Agnese Bergholde-Wolf, Adam Organisty, Dietmar Popp, Birte Pusback und Wiebke Rohrer. – München ; Berlin : Deutscher Kunstverlag, 2020.
 15. Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen : Kleinpolen. Bd. 2, Westlicher Teil mit Krakau / i. A. des Herder-Instituts für Historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg ; i.V.m. dem Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków und dem Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa ; sowie in Kooperation mit der Dehio-Vereinigung (Wissenschaftliche Vereinigung zur Fortführung des kunsttopographischen Werkes von Georg Dehio e. V.) ; hrsg. Wojciech Bałus und Dietmar Popp ; bearb. von Sławomir Brzezicki und Joanna Wolańska ; uneter Mitarbeiten von Agnese Bergholde-Wolf, Adam Organisty, Dietmar Popp, Birte Pusback und Wiebke Rohrer. – München ; Berlin : Deutscher Kunstverlag, 2020.
 16. Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen : Kleinpolen. Bd. 3, Östlicher Teil mit Lublin / i. A. des Herder-Instituts für Historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg ; i.V.m. dem Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow und dem narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa ; sowie in Kooperation mit der Dehio-Vereinigung (Wissenschaftliche Vereinigung zur Fortführung des kunsttopographischen Werkes von Georg Dehio e. V.) ; hrsg. von Wojciech Bałus und Dietmar Popp ; bearb. von Sławomir Brzezicki und Joanna Wolańska ; uneter Mitarbeiten von Agnese Bergholde-Wolf, Adam Organisty, Dietmar Popp, Birte Pusback und Wiebke Rohrer. – München ; Berlin : Deutscher Kunstverlag, 2020.
 17. Lewin Brzeski i okolice : historia zapisana na starej pocztówce / red. Anna Butrym, Jerzy Kochler. – Lewin Brzeski : Towarzystwo Przyjaciół Lewina, 2019.
 18. Kościół świętych Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim : zapomniany pomnik śląskiej reformacji / fot. Roman Baran, Jerzy Kochler. – Lewin Brzeski : Oświatowo-Kulturowe Stowarzyszenie „Civitatis Loviensis”, 2014.
 19. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. – Lublin : [s.n.], 1959-.
 20. Wiadomości Konserwatorskie : biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny ; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. – [Warszawa] : SKZ ZG, 1985-.
 21. The historic environment : policy & practice. – London : Maney Publishing, 2010-.
 22. Journal of cultural heritage. – Paris : Elsevier, 1999-.
 23. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.
 24. Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie / [red. nacz. Tomasz Sawicki]. – Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2015-.
 25. Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung : mit den Mitteilungen des deutschen Restauratorenverbandes. – Worms : Wernersche, 1987-.
 26. Hermann Joseph Hübner (1872-1934) : zapomniany prudnicki proboszcz (1906-1934) / Janusz Stolarczyk ; Muzeum Ziemi Prudnickiej. – Prudnik : Narodowy Instytut Dziedzictwa : Muzeum Ziemi Prudnickiej, 2020.
 27. Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi, kanałów i dróg wodnych / Cezary Wawrzyński. – Olsztyn : Edytor WERS, 2014.
 28. Zagłada cmentarzy żydowskich / Krzysztof Bielawski – Warszawa : Więź, 2020.
 29. Działalność Elżbiety Sieniawskiej : polityka – gospodarka – kultura / pod red. Bożeny Popiołek. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020.
 30. Elżbieta Sieniawska : królowa bez korony / pod red. nauk. Konrada Morawskiego, Konrada Pyzela ; Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020.
 31. Odrzuceni przez społeczeństwo : cmentarz z końca XV/1. połowy XVI wieku odkryty przy ul. Dworcowej w Gliwicach / Jacek Pierzak, Łukasz Obtułowicz, Henryk Głąb, Jarosław Wróbel. – Gliwice : Muzeum, 2014.
 32. Promenada na południe : historia ulicy Kościuszki w Katowicach / pod. red. Magdaleny Chmiel. – Katowice : Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, 2019.
 33. Grafika dawna : wiek XV do lat 20. XIX wieku : Szkoła niemiecka : Barthel Beham i Sebald Beham / Małgorzata Łazicka. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
 34. Przyszłość rzeczy minionych / redaktor naukowy tomu Małgorzata Rozbicka. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019.
 35. Rysunki architektoniczne i dekoracyjne. Tom 1, Tylman van Gameren / – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
 36. Rysunki architektoniczne i dekoracyjne. Tom 2, Tylman van Gameren / – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
 37. Rysunki dawnych mistrzów : Wiek XV do lat 20. XIX wieku : szkoła niderlandzka, flamandzka i holenderska / Jolanta Talbierska. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
 38. Rysunki dawnych mistrzów : wiek XV do lat 20. XIX wieku : szkoła polska: S / – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
 39. Dubeczno : stanowisko 1 : Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie : materiały z badań archeologicznych w latach 1986-1987 / pod red. Haliny Taras. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej ; Lublin : Ars Libri S.C., 2019.
 40. Ludwinowo : stanowisko 7 : osada neolityczna na Kujawach / pod red. Joanny Pyzel. – Gdańsk ; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Pękowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2019.
 41. Szarbia, stanowisko 7, gm. Koniusza : osady i cmentarzyska od okresu neolitu po okres wpływów rzymskich / pod red. Ryszarda Naglika. – Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2019.
 42. Ikona w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie : katalog wystawy / [projekt katalogu Wanda Mazurek]. – Konin : Muzeum Okręgowe, 2018.
 43. Jan Hrynkowski (1891-1971) / Światosław Lenartowicz. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2019.
 44. Katalog zbioru biżuterii Muzeum Okręgowego w Koninie / Małgorzata Szuman-Gorczyca. – Konin : Muzeum Okręgowe w Koninie, 2019.
 45. Maksymilian Oborski w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie : katalog wystawy / Muzeum Okręgowe w Koninie ; [projekt katalogu Wanda Mazurek]. – Konin : Muzeum Okręgowe, 2017.
 46. Muzeum Książąt Czartoryskich / pod redakcją Katarzyny Płonki-Bałus, Natalii Koziary. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
 47. Portret trumienny : studia i szkice / pod redakcją Aleksandra Jankowskiego i Barbary M. Gawęckiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020.
 48. Wyspiański : posłowie / Magdalena Laskowska, Łucja Skoczeń-Rąpała. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2019.
 49. Zapomniane dziedzictwo : zbiór odlewów gipsowych Uniwersytetu Jagiellońskiego / Andrzej Betlej, Agata Dworzak, Piotr Jamski, Róża Książek-Czerwińska, Magdalena Kunińska, Jolanta Pollesch ; współpraca Julianna Karp, Bartłomiej Makowiecki. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2019.
 50. Ciepłe : elitarna nekropola wczesnośredniowieczna na Pomorzu Wschodnim / pod redakcją Sławomira Wadyla. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku,.
 51. Dwa grody nad Wirynką : Dąbrówka, stanowiska 1 i 2 : woj. wielkopolskie / pod red. Marzeny Sznyt i Pawła Pawlaka. – Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2019.
 52. Karmin : fenomen powtarzalności / Justyna Baron, Marcin Maciejewski, Radosław Jarysz, Radosław Kuźbik, Dagmara Łaciak, Jeannette J. Łucejko, Maksym Mackiewicz, Beata Miazga, Kamil Nowak, Dawid Sych. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2019.
 53. Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych / redakcja Jarosław Sobieraj. – Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 2019.
 54. Późnośredniowieczny warsztat garncarski ze Smolnicy : rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń / Małgorzata Pytlak ; z aneksem Piotra Guni „Wyniki interdyscyplinarnych badań petrograficzno-geochemicznych średniowiecznych naczyń z warsztatu garncarskiego w Smolnicy (woj. zachodniopomorskie)”. – Gorzów Wielkopolski : Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, 2019.
 55. Samławki : zespół cmentarzysk kurhanowych na Pojezierzu Mrągowskim / Marcin Gładki. – Warszawa : Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna , 2019.
 56. Stanowisko Biała 26 gm. Trzcianka woj. wielkopolskie : studium przypadku / redakcja Piotr Alagierski. – Trzcianka : Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka, 2019.
 57. Wilczyce : stanowisko 10 : norma i precedens w rytuale pogrzebowym małopolskiej kultury ceramiki sznurowej / red. Piotr Włodarczyk. – Kraków ; Niepołomice : Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater” ; Pękowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2019.
 58. Żuławka 13 gm. Wyrzysk : pozostałości wielofazowego osadnictwa z epoki kamienia na terenie Wielkopolski / pod redakcją Katarzyny Pyżewicz. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2019.

lipiec-sierpień
liczba nowości: 87

 1. Konińskie Zeszyty Muzealne / Muzeum Okręgowe w Koninie ; [Lech Stefaniak red. naczelny]. – Konin : Muzeum Okręgowe, 2006-.
 2. Archeologia Bagicza : kulturowe oblicza życia i śmierci / Marta Chmiel-Chrzanowska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019.
 3. Atomowi żołnierze wolności : archeologia magazynów broni jądrowej w Polsce / Grzegorz Kiarszys. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019.
 4. Civitas et urbs : Szczecin od średniowiecza do współczesności : kwartał 1. T. 1 / pod redakcją Anny Bogumiły Kowalskiej. – Szczecin : Muzeum Narodowe, 2019.
 5. Civitas et urbs : Szczecin od średniowiecza do współczesności : kwartał 1. T. 2 / pod redakcją Anny Bogumiły Kowalskiej. – Szczecin : Muzeum Narodowe, 2019.
 6. Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach. T. 1 / red. Jacek Wrzesiński ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. – Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2019.
 7. Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach. T. 2 / red. Jacek Wrzesiński ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. – Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2019.
 8. Kolonia Rychłocice stanowisko 1, województwo łódzkie : cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów / Wojciech Siciński ; przy współudziale: Rafała Brzejszczaka, Piotra Papiernika, Lubomiry Tyszler, Joanny Wichy, Anny Zielińskiej. – Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2019.
 9. Kosin 10, Kopiec 4 i 8 : stanowiska osadniczo-pracowniane tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na terenie wychodni krzemieni świeciechowskiego oraz gościeradowskiego / pod redakcją Anny Zakościelnej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie : „Ars Libri”, 2019.
 10. Nekropola z późnej epoki brązu : Wartosław-Biezdrowo-Zakrzewo / pod redakcją Andrzeja Krzyszowskiego. – Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2019.
 11. Sadłowo : birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej na ziemi dobrzyńskiej wraz z materiałami pozostałych kultur archeologicznych / redakcja naukowa Jadwiga Lewandowska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2019.
 12. Skarb z Nowego Kramska : analizy, konteksty / redakcja Arkadiusz Michalak, Julia Orlicka-Jasnoch. – Zielona Góra ; Świdnica : Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy, 2019.
 13. Sośnia „Szwedzki Most” : materiały krzemienne ze zbiorów Zygmunta Glogera / Agnieszka Dziedzic. – Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2019.
 14. Wczesnośredniowieczny gród i osada w Przytoku : stan. 1 i 2 : wyniki badań archeologicznych i środowiskowych / pod red. Bartłomieja Gruszki. – Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2019.
 15. Wojna trzydziestoletnia : pożar miasta w dniu 7 października 1635 r. : praca zbiorowa. T. 4 / pod red. Marcina Majewskiego ; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe. – Stargard : Muzeum w Stargardzie ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019.
 16. Cud światła : witraże średniowieczne w Polsce / Dobrosława Horzela ; noty katalogowe Edyta Bernady [i 19 pozostałych]. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.
 17. Kultura wizualna Niemiec 1768-1945 w świetle teorii sztuki i estetyki : sprzeciw i fascynacja : dzieje recepcji / pod redakcją Jacka Jaźwierskiego, Ryszarda Kasperowicza, Marcina Pastwy. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017.
 18. Pędzlem i dłutem : o twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora (1918-1989) / Irena Kontny. – Wyd. 2. – Katowice : Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, 2019.
 19. Kultury pamięci, kultury zapomnienia : osady pierwszych rolników w percepcji młodszych ugrupowań naddunajskich : studium wybranych przypadków / Joanna Pyzel. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.
 20. Nubia Christiana. 2 / red. Magdalena Łaptaś, Stefan Jakobielski ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2020.
 21. Simo Heikkilä : designer’s Life and Work / Anna Wiśnicka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2020.
 22. Bruegel w towarzystwie : Pieter Bruegel Starszy : dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / red. nauk. Joanna A. Tomicka. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019.
 23. Rembrandt osobiście : Rembrandt van Rijn : dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / red. nauk. Joanna A. Tomicka. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019.
 24. Wystawa, której nie było… : Ignacy Łopieński (1865-1941) : odnowiciel sztuki graficznej / koncepcja i opracowanie katalogu Piotr P. Czyż. – Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2019.
 25. Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa = Selected Papers from the National Museum in Cracow. New Series / [kom. red. Tadeusz Chruścicki et al.]. – Kraków : MN, 1999-.
 26. Studia Wilanowskie / Muzeum Pałac w Wilanowie ; [red. Ewa Birkenmajer]. – Warszawa : Muzeum w Wilanowie, 1977-.
 27. Meandry ochrony dziedzictwa kultury : aspekty prawnokarne i kryminalistyczne / pod redakcją Marcina Sabacińskiego i Macieja Trzcińskiego. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 28. Powszechna Wystawa Krajowa 1929 : architektura i urbanistyka / Joanna Bielawska-Pałczyńska, Hanna Hałas-Rakowska. – Łódź : Księży Młyn, 2019.
 29. Przewodnik po secesji w Łodzi i województwie łódzkim / Maria Nowakowska. – Łódź : Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju Regio, 2018.
 30. Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2019 / oprac. Wioletta Łabuda-Iwaniak. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 31. Heinrich Graf von Brühl (1700–1763) : Bauherr und Mäzen / Hendrik Bärnighausen, Martin Schuster. – Altenburg : Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 2020.
 32. Skarby epoki Piastów : w siedemsetną rocznicę koronacji Władysława Łokietka 1320-2020 / redakcja Joanna Ziętkiewicz-Kotz. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 2020.
 33. XVIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1, Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Ewy Fudzińskiej ; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013.
 34. XVIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / pod red. Ewy Fudzińskiej ; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013.
 35. XX Sesja Pomorzoznawcza / pod red. Ewy Trawickiej ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2018.
 36. Helga Matzke presents : Central European drinking culture and Royal Silver dinner table (16th-18th centuries) / editor in chief Jan Godłowski ; texts by Jan Godłowski, Klementyna Ochniak-Dudek, Fred Matzke, Martin Eberle, Christina Ntaflou, Daniela Caroline Herrmann ; catalogue/notes on the objects Christina Ntaflou. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 2020.
 37. Profesor Edmund Małachowicz : architekt i konserwator : autentyczność i wiarygodność zabytku architektury / Elżbieta Grodzka. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020.
 38. Zagrożone dziedzictwo : polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi / Wojciech Konończuk, współpraca: Piotr Kosiewski. – Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2020.
 39. 1 Pomorska Sesja Sprawozdawcza / pod red. Mirosława Fudzińskiego ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych. – Gdańsk : Muzuem Archeologiczne, 2016.
 40. 2 i 3 Pomorska Sesja Sprawozdawcza za rok 2012 i 2014 / pod redakcją Mirosława Fudzińskiego ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne ; Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
 41. Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. T. 3 / redakcja naukowa: Kazimierz Kuczman, Józef Skrabski, Andrzej Włodarek. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie : Instytut Historii Sztuki i Kultury, 2018.
 42. Sapientia aedificavit sibi domum : mądrość zbudowała sobie dom… T. 2 / red. nauk. Monika Czapska – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
 43. Karpackie miasta, miasteczka i wsie / Hanna Hrehorowicz-Gaber, Elżbieta Węcławowicz-Bilska, Wojciech Wójcikowski. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 44. Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. T. 1 / redakcja naukowa: Kazimierz Kuczman, Józef Skrabski, Andrzej Włodarek. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie : Instytut Historii Sztuki i Kultury, 2018.
 45. Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. T. 2 / redakcja naukowa: Kazimierz Kuczman, Józef Skrabski, Andrzej Włodarek. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie : Instytut Historii Sztuki i Kultury, 2018.
 46. Krajobraz warowny Polski : procesy rewaloryzacji i percepcji : próba syntezy / Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus, Anna Staniewska. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 47. Małe miasta o układach historycznych w Polsce Południowej / Agnieszka Ciepiela, Olga Kania, Rita Łabuz. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 48. Zarządzanie w turystyce kulturowej. T. 1, Konteksty, koncepcje, strategie / Armin Mikos von Rohrscheidt. – Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe : we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium, 2020.
 49. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 109, Thomann – Toron / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2020.
 50. Architektura sakralna w Wielkopolsce i jej zleceniodawcy na tle regionalizacji baroku / Andrzej Józef Baranowski. – Warszawa : Liber pro Arte, 2020.
 51. Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. T. 3, Miejscowości G. Cz. 2 / Piotr Lasek, Piotr Sypczuk ; pod red. Piotra Laska. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 52. Muzeum Narodowe w Kielcach : Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej / redakcja naukowa Robert Kotowski ; opracowanie tekstu Joanna Kaczmarczyk, Iwona Rajkowska, Magdalena Śniegulska-Gomuła. – Kielce : Muzeum Narodowe, 2019.
 53. Stylistic trends in Polish furniture 1918-1939 / Anna Kostrzyńska-Miłosz. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk : Fundacja Liber pro Arte, 2019.
 54. Sztuka w Świętokrzyskiem : studia z historii kultury i sztuki w 19 i 20 wieku / pod redakcją Jolanty Drążyk, Piotra Rosińskiego, Henryka Suchojada. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019.
 55. Śródmieścia miast polskich : retrospekcja i przyszłość. Cz. 1 / praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Podhalańskiego. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2020.
 56. Śródmieścia miast polskich : retrospekcja i przyszłość. Cz. 2 / praca zbiorowa pod redakcją Kingi Racoń-Leji. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2020.
 57. Twórczość malarska Szymona Czechowicza i jej znaczenie dla kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów / pod redakcją Ewy Doleżyńskiej-Sewerniak i Ryszarda Mączyńskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
 58. Dzieje wilanowskiej nieruchomości ziemskiej : związki funkcjonalno-gospodarcze / Mirosław Kłusek – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
 59. Frysztak i okolice : podróż ze starą fotografią. 2 / Agata Zahuta. – Krosno : AGAZAH Agata Zahuta , 2020.
 60. Katalog grodzisk Warmii i Mazur. T. 1 / pod redakcją Zbigniewa Kobylińskiego. – Warszawa : Fundacja Res Publica Multiethnica : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2017.
 61. Katalog grodzisk Warmii i Mazur. T. 2 / pod redakcją Zbigniewa Kobylińskiego. – Warszawa : Fundacja Res Publica Multiethnica : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2017.
 62. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. T. 4, Kościół katedralny w Pińsku / red. nauk. Dorota Piramidowicz ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019.
 63. Miastoprojekt – Łódź swojemu miastu : konkursy – projekty – realizacje / Rafał Pakuła. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019.
 64. Torunia przestrzeń wspólna : wielokulturowe miasto z cezurą i bez cezury 1920 r. / redakcja naukowa Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski. – Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2020.
 65. Zabytkowe parki dworskie i folwarczne Dorzecza Parsęty / Zbigniew Sobisz, Mariola Truchan, Zbigniew Osadowski. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2019.
 66. Ecclesia, Studia z Dziejów Wielkopolski / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny ; [Feliks Lenort red.]. – Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2003-.
 67. Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce = Notre Passé : études sur l’histoire de l’Église et de la culture catholique en Pologne / [red. Jan Dukała]. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-.
 68. Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420 : główne kierunki rozwoju / Jakub Adamski. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2017.
 69. Kościół pw. św. Bartłomieja i kaplica Tęczyńskich w Staszowie / Agata Łucja Bazak. – Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, 2020.
 70. Zarządzanie w turystyce kulturowej. T. 2, Obszary, relacje, oferta / Armin Mikos von Rohrscheidt. – Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe : we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium, 2020.
 71. Wiadomości Konserwatorskie : biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny ; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. – [Warszawa] : SKZ ZG, 1985-.
 72. Katalog nagrobków piastowskich / opracowała Aleksandra Losik-Sidorska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2020.
 73. Przewodnik po zabytkowym zespole cmentarnym w Łomży / Sławomir Zgrzywa, ks. kan. Marian Mieczkowski. – Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów : Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Łomży, 2019.
 74. Stawiski : historia miasta i okolic na tle dziejów Mazowsza do II wojny światowej / Zenon Krajewski. – Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2020.
 75. XVIII-wieczne klasztory kapucyńskie na Ukrainie / o. Patryk Remigiusz Jankiewicz. – Kraków : Kustodia Ukrainy Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, 2014.
 76. Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : powiat trzebnicki [ilustracje] / pod red. Jana Harasimowicza ; oprac. aut. Urszula Bończuk-Dawidziuk [et al.]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 77. Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : powiat trzebnicki [tekst] / pod red. Jana Harasimowicza ; oprac. aut. Urszula Bończuk-Dawidziuk [et al.]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 78. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie : wystrój i wyposażenie / pod red. Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej i ks. Wacława Dokturno. – Przeczno : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2019.
 79. Santok : strażnica i klucz Królestwa Polskiego : wyniki badań z lat 1958-1965 / pod red. Knigii Zamelskiej-Monczak. – Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 80. World Heritage / UNESCO, INCAFO. – Madrid : INCAFO, Archivo fotografico, 1996-.
 81. Lubuskie Materiały Konserwatorskie / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ; [Jarosław Lewczuk red.]. – Zielona Góra : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003-.
 82. Rocznik Krakowski / Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa ; [red. Stanisław Krzyżanowski]. – Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1898-.
 83. Denkmalpflege in Sachsen : Mitteilungen des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen. – Drezno : Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 1992-.
 84. Architectus : pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej / [red. nauk. Ewa Łużyniecka]. – [Wrocław] : Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 1997-.
 85. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego / Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku ; [Janina Hościłowicz, Lucyna Stalończyk red. zeszytu]. – Białystok : Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, 1999-.
 86. Etnografia Polska / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958-.
 87. Ikonotheka : prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego / [kom. red. Jan Białostocki przewodn. ; red. Barbara Chodyńska]. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990-.

marzec-czerwiec
liczba nowości: 38

 1. Barok : historia, literatura, sztuka / [Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego ; red. nacz. Janusz Pelc]. – Warszawa : „Semper”, 1994-.
 2. Historyczne ruiny – ochrona, użytkowanie, zarządzanie / red. naczelny Bogusław Szmygin. – Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS : Muzeum Łazienki Królewskie ; Lublin : Politechnika Lubelska, 2018.
 3. Polski Słownik Biograficzny. T. 53/1, z. 216, Taube Johann – Teodorowicz Feliks / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2019.
 4. Sztuka na Mazowszu : nowe otwarcie / pod red. Andrzeja Pieńkosa i Michała Wardzyńskiego. – Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2019.
 5. Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku. T. 2, Źródła inspiracji / Marta Wiraszka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019.
 6. Piękne przedmioty : ozdoba ciała i dekoracja wnętrz sakralnych i świeckich / pod red. Agnieszki Benderer, Małgorzaty Wrześniak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019.
 7. Raport. 14 / red. Sławomir Kadrow. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 8. Biżuteria w Polsce : konteksty, zbiory, ekspozycje / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd]. – Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2019.
 9. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 11, Powiat żarski, gminy Brody i Jasień / Robert Romuald Kufel – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza PDN, 2020.
 10. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 12, Powiat żarski, gminy Lipinki Łużyckie, Łęknica, Przewóz i Trzebiel / Robert Romuald Kufel – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza PDN, 2020.
 11. Cultural Heritage management in China preserving the cities of the Pearl River Delta / Hilary du Cros, Yok-shiu F. Lee. – Wyd. 2. – London ; New York : Routledge, 2011.
 12. Hodegetrie Krakowskie. T. 4, 1550-1750. T. 5, 1750-2018 / praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej, Piotra Łopatkiewicza, Małgorzaty Nowalińskiej, Anny Sękowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019.
 13. Nagrobek serca króla Jana Kazimierza w kościele Saint-Germain-des-Pres w Paryżu : Æternæ memoriæ Regis Ortodoxi / Paweł Migasiewicz – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, 2019.
 14. O sztuce kopiowania: studia inspirowane badaniami powtarzalności przedstawień Hodegetrii Krakowskich 1400-1550 / Małgorzata Nowalińska. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019.
 15. Ochrona artefaktów dziedzictwa kulturowego / red. nauk. Samanta Kowalska, Andrzej Szymański. – Poznań ; Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2019.
 16. Prace magisterskie 2017/2018. T. 6 / [kom. red. Grażyna Korpal et al.] ; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019.
 17. Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 14, Twórca i dzieło / red. Irena Rolska. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2019.
 18. Archiwum Fary Chełmińskiej / Marek G. Zieliński. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019.
 19. Fara w mieście od średniowiecza do współczesności : społeczność, duchowość, architektura, wystrój : studia z historii sztuki / red. Rafał Eysymontt, Dariusz Galewski. – Wrocław : Stowarzyszenie Historyków Sztuki : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Instytut Historii Sztuki, 2019.
 20. Filhellenizm a rodząca się nowoczesność : kolekcja starożytności Eduarda Schauberta w świetle zachodzących zmian / Agata Kubala. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2019.
 21. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.
 22. Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung : mit den Mitteilungen des deutschen Restauratorenverbandes. – Worms : Wernersche, 1987-.
 23. Denkmalpflege Informationen. – München : Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2006-.
 24. Průzkumy památek = Denkmalforschung = Historical Monumets’. – Praha : Památkový ústav středních Čech, 1994-.
 25. Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem / red. nauk. Józef Borzyszkowski ; red. Bronisława Dejna. – Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2018.
 26. Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności : studia i szkice / red. nauk. Lechosław Lameński, Ewa Letkiewicz, Piotr Majewski, Jerzy Żywicki. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019.
 27. Varstvo Spomenikov. – Ljubljana : Ministrstvo za Kulturo : Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1948-.
 28. Cultural Tourism / Hilary du Cros, Bob McKercher. – Wyd. 3. – New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2020.
 29. DenkMal : Zeitschrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein. – Kiel : Landesamt für Denkmalpflege, Schleswig-Holstein, 1994-.
 30. Notes Konserwatorski / Biblioteka Narodowa. Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych ; [Barbara Drewniewska-Idziak red. nacz.]. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1998-.
 31. Studia Zamkowe / Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2004-.
 32. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1974-.
 33. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. – Lublin : [s.n.], 1959-.
 34. Bieszczad : sprawozdania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami O/Michniowiec. – Michniowiec : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1993-.
 35. Informatica museologica / Muzejski dokumentacioni centar. – Zagreb : Muzejski dokumentacioni centar, 1973-.
 36. Muzeologija / Muzejski dokumentacijski centar. – Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 1974-.
 37. Parki, ogrody, cmentarze / pod red. Ireny Kontny. – Katowice : Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków : Regionalny Instytut Kultury, 2019.
 38. Wielkie murowanie : zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego / [red. nauk. Agnieszka Bocheńska et al.] ; Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. – Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2019.

luty
liczba nowości: 65

 1. Archeologia jako humanistyczna interpretacja przeszłości : studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mamzerowi / red. Aleksandra Posern-Zielińska, Joanna Sawicka, Jacek Kabaciński, Michał Kara, Kinga Zamelska- Monczak ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu. – Poznań : Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2018.
 2. Archeologiczne przywracanie pamięci o wielkiej wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) / pod red. Anny I. Zalewskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2019.
 3. Artyści i rzemieślnicy artystyczni Gdańska, Prus Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej : skorowidz kwerendalny / Janusz Pałubicki. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 4. Hans Memling i sztuka dewocji osobistej w Niderlandach XV i początku XVI wieku : materiały z pierwszej międzynarodowej konferencji memlingowskiej / pod red. nauk. Marcina Kalecińskiego. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 5. Sztuka w 20-leciu międzywojennym : w stronę tradycji / [red. Małgorzata Ruszkowska-Macur]. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 6. Tematyka moralistyczna w gdańskiej sztuce świeckiej XVI i XVII wieku / Magdalena Mielnik. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 7. Włochy w Gdańsku. T. 1, Eseje / pod red. nauk. Marcina Kalecińskiego. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 8. Włochy w Gdańsku. T. 2, Katalog zabytków / pod red. nauk. Marcina Kalecińskiego. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 9. Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : powiat trzebnicki [ilustracje] / pod red. Jana Harasimowicza ; oprac. aut. Urszula Bończuk-Dawidziuk [et al.]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 10. Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : powiat trzebnicki [tekst] / pod red. Jana Harasimowicza ; oprac. aut. Urszula Bończuk-Dawidziuk [et al.]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 11. Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka / Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1990-.
 12. Nowe Katowice : forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic (1945-1980) / Aneta Borowik. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019.
 13. Wojciech Sadley : tkanina życia / Jacek Barszcz, Jarosław Maciej Zawadzki. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Akademia Sztuk Pięknych, 2019.
 14. Ikony w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach / [red. Urszula Bańcerek]. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2017.
 15. Pokażę Wam inny Górny Śląsk : katalog zbiorów pocztówek Muzeum Śląskiego w Katowicach / oprac. Małgorzata Kaganiec. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2012.
 16. Szlak cysterski na Dolnym Śląsku w dokumencie archiwalnym / Janusz Gołaszewski, Bartosz Grygorcewicz, Ivo Łaborewicz. – Wrocław : Dolnośląska Organizacja Turystyczna : Archiwum Państwowe, 2017.
 17. Sztuka kobiet – kobiety w sztuce : artystki na Śląsku 1880-2000 / [red. nauk. Teresa Maria Kulak]. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2016.
 18. Gdańskie Studia Muzealne. Seria Nova / Muzeum Narodowe w Gdańsku. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019-.
 19. Varstvo Spomenikov. – Ljubljana : Ministrstvo za Kulturo : Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1948-.
 20. Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie / [Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie ; red. Mirosław Opęchowski]. – Szczecin : Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 2006-.
 21. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu / Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy ; [kom. red. Krzysztof Bartowski, Bogna Derkowska-Kostkowska, Piotr Winter ; red. nauk. Barbara Janiszewska-Mincer]. – Bydgoszcz : Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1996-.
 22. Katalog studiów badawczych Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków 1954-1992 : badania laboratoryjne, metody badań i konserwacji / oprac. Jan Gromnicki. – Warszawa : Wydawnictwo PP PKZ, 1994.
 23. La Pagode d’argent. Vol. 1, les peintures murales de la galerie dans la cour de la Pagode d’argent (Vat Preah Keo Morokhot) : rapport de la Mission Polono-Cambodgiennie de Conservation des Monuments a Phnom Penh 1985-1992 / [ed. Lech Krzyżanowski et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1992.
 24. Reports from Ashmunein : Polish-Egyptian archaeological and preservation mission at El-Ashmunein 1987-1990. Vol. 2 / [ed. Lech Krzyżanowski et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1992.
 25. The Bayon Temple. Vol. 1, the report of the Polish-Cambodian archaeological and preservation mission 1990 / [comité de red. Andrzej Bochiński et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.
 26. The Megzid Janraiseg temple. Vol. 1, The Polish-Mongolian mission for conservation of historic monuments 1989 / [ed. Elżbieta Kowalczykowa et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.
 27. Mausoleum of Qurqumas in Cairo : results of the investigations and conservations works : 1984-1988. Vol. 3 / [ed. Jan Gromnicki et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.
 28. Stacje kolejowe : świat, Europa i Królestwo Polskie 1830-1915 : architektura i budownictwo / Jarosław Zieliński. – Wydanie I. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019.
 29. Stacje kolejowe : Warszawa 1845-1915 : architektura i budownictwo / Jarosław Zieliński. – Wydanie I. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019.
 30. The Temple of queen Hatshepsut. Vol. 4, The report of the Polish-Egyptian archaeological and preservation mission Deir El-Bahari 1980-1988 / [ed. Lech Krzyżanowski et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.
 31. Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 8, Dziedzictwo nasze czy obce? / pod red. Katarzyny Zdeb, Kamila Rabiegi i Rafała Soleckiego. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019.
 32. Marina El Alamein. Vol. 1, archaeological background and conservation problems the Polish-Egyptian preservation mission at Marina 1988, the Polish excavation mission at Marina 1987-1989 / [comité de red. Andrzej Bochiński et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.
 33. La Qal’a des Bani Hammad : rapport de la mission polono-algérienne 1987-1988. Vol. 1 / [comité de red. Andrzej Bochiński et al.]. – Varsovie : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EGROSS” : na zlec. PP Pracownie Konserwacji Zabytków, 1990.
 34. Recherches sur les monuments du Champa : rapport de la mission polono-vietnamienne 1981-1982. Vol. 2 / [comité de red. Andrzej Bochiński et al.]. – Varsovie : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EGROSS” : na zlec. PP Pracownie Konserwacji Zabytków, 1990.
 35. Reports from Ashmunein : Polish-Egyptian archeological and preservation mission at El Ashmunein / [ed. Jan Gromnicki et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1989.
 36. Warownia Markovi Kuli : sprawozdanie z prac misji 1984-1988 / [red. Jan Gromnicki et al.] – Warszawa : Pracownie Konserwacji Zabytków, 1990.
 37. Los polacos en la conservacion de la Habana vieja / [red. Marek Barański, Tadeusz Sadowski]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1988.
 38. Średniowieczne techniki budowlane w Macedonii w świetle badań warowni Markovi Kuli w Prilepie / Tadeusz Polak. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1987.
 39. Restytucja zabytków w Polsce : ograniczenia i perspektywy / red. nauk. Anna Gerecka-Żołyńska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.
 40. Rola samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego / Piotr Schmidt. – Kraków : AT Wydawnictwo, 2019.
 41. Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy w Polsce / red. Karolina Jara, Aleksandra Paradowska. – Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019.
 42. The historic environment : policy & practice. – London : Maney Publishing, 2010-.
 43. Historyczne wnętrze urbanistyczne : materiały z seminarium, Toruń 19-20 września 2001 r. / [red. Michał Smoktunowicz]. – Toruń : Stowarzyszenie Polskie Dziedzictwo – Kultura Przyroda, 2001.
 44. Skarby archiwalne 1155-1939 : Sancti, beati atque illustres homines Ecclesiae – Święci, błogosławieni i wybitni ludzie Kościoła / [tekst katalogu Jacek Krochmal]. – Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2016.
 45. Szlakiem architektury drewnianej : świątynie / [red. Lech Łbik]. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2019.
 46. Nummi et humanitas : studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin / [red. Mateusz Bogucki, Witold Garbaczewski, Grzegorz Śnieżko]. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2017.
 47. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.
 48. Willmann : opus magnum / pod red. Piotra Oszczanowskiego. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 49. Współczesność i historia : medale, plakiety i żetony z lat 1800-1889 : katalog zbiorów. T. 1 / Magdalena Karnicka. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 50. Współczesność i historia : medale, plakiety i żetony z lat 1800-1889 : katalog zbiorów. T. 2 / Magdalena Karnicka. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 51. Wyrzeźbiony Wrocław : rzeźbiarze wrocławscy pierwszej połowy XX wieku / pod red. Barbary Andruszkiewicz i Piotra Oszczanowskiego. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 52. Blask orderów : w 100-lecie odzyskania niepodległości. T. 1, Ordery i odznaczenia dawnej Rzeczypospolitej, w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, XVII-XIX w. (1634-1831) / pod red. Tadeusza Jeziorowskiego i Mariusza Skotnickiego. – Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.
 53. Blask orderów : w 100-lecie odzyskania niepodległości. T. 2, Ordery i odznaczenia dawnej Rzeczypospolitej, Kraj i Uchodźstwo, 1919-1992 / pod red. Tadeusza Jeziorowskiego i Mariusza Skotnickiego. – Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.
 54. Blask orderów : w 100-lecie odzyskania niepodległości. T. 3, Ordery i odznaczenia Polski Ludowej (PRL) i III Rzeczypospolitej / pod red. Tadeusza Jeziorowskiego i Mariusza Skotnickiego. – Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.
 55. Bratanków dzieje wspólne : unikaty ze zbiorów budapesztańskich / [autor tekstów Michał Mackiewicz]. – Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.
 56. Intorno a Marcello Bacciarelli : italiani nelle Varsavia dei Lumi / a cura di Andrzej Pieńkos e Mariusz Smoliński. – Warszawa : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.
 57. Mausoleum of Qurqumas in Cairo. Vol. 2, Results of the investigations and conservations works / [ed.-in-chief Lech Krzyżanowski et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1985.
 58. Recherches sur les monuments du Champa. Vol. 1, Rapport de la mission polono-vietnamienne 1981-1982 / [com. de red. Tadeusz Polak (président) et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1985.
 59. The temple of Queen Hatshepsut. Vol. 3, Results of the investigations and conservation works of the Polish-Egyptian archeological and preservation mission Deir el-Bahari / [editor-in-chief Lech Krzyżanowski]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1985.
 60. Warownia Markovi Kuli : sprawozdanie z prac misji 1977-1983 / [red. Marek Barański, Tadeusz Sadowski]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1985.
 61. Les ateliers Polonais de conservation – PKZ et la sauvegarde du patrimoine culture : 18-29 Janvier 1993, Paris, UNESCO / [responsable de la publication Marek Barański, Krystyna Kraśniewska]. – Varsovie : Wydawnictwa PKZ, 1993.
 62. Polish conservators of monuments in Asia / [ed. in chief Lech Krzyżanowski]. – Warszawa : Wydawnictwa PPPKZ, 1994.
 63. Profesorowi Witoldowi Henslowi / [Tadeusz Polak, Tadeusz Rosłanowski]. – Kraków : PKZ, 1979.
 64. Spis wydawnictw PP Pracownie Konserwacji Zabytków 1966-1980 / oprac. Małgorzata Łankiewicz, Jan Rudewicz. – Warszawa : Ośrodek Informacji PKZ, dr. 1981.
 65. Teraźniejszość rzeczy minionych / Janusz Kubiak. – Warszawa : PP Pracownie Konserwacji Zabytków, Ośrodek Informacji Konserwatorskiej, 1983.

styczeń
liczba nowości: 52

 1. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. – Lublin : [s.n.], 1959;
 2. Kronika Zamkowa : biuletyn informacyjny Zamku Królewskiego w Warszawie / red. Magdalena Bajer, Adam Rutkowski. – Warszawa : [s. n.], 1983;
 3. Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce / Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 1965-.
 4. Wiadomości Konserwatorskie : biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny ; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. – [Warszawa] : SKZ ZG, 1985-.
 5. Nowoczesne metody badawcze w archeologii : seminarium w Zakrzowie : teksty referatów / [red. zeszytu Krystyna Kruczek] ; PP Pracownie Konserwacji Zabytków. – Kraków : Wydawnictwa PKZ, 1989.
 6. Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura / pod red. Agnieszki Gronek i Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej. – Kraków ; Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019.
 7. Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego : studia z historii sztuki / pod red. Teresy Dudek Bujarek. – Katowice : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Górnośląski, 2019.
 8. Toruńskie miejsca do mieszkania i (za)pamiętania : domy, pomniki, cmentarze / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2019.
 9. Zasady wykonywania i przedstawiania studiów, planów i projektów rewaloryzacji / Olgierd Sawicki. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1990.
 10. Całe morze budowania : wrocławska architektura 1956-1970 / Agata Gabiś. – Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.
 11. Dzieła mistrzów renesansu w grafice od XVI do XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu / Beata Fekecz-Tomaszewska, Olgierd Czerner. – Wrocław : Muzeum Architektury, 2019.
 12. Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce = Notre Passé : études sur l’histoire de l’Église et de la culture catholique en Pologne / [red. Jan Dukała]. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-.
 13. Nowy początek : (od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej / pod red. Janusza Trupindy i Aleksandry Siuciak. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
 14. Sapientia aedificavit sibi domum : mądrość zbudowała sobie dom… / red. nauk. Janusz Trupinda. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
 15. Czerwińsk nad Wisłą : historia, rozwój, wyzwania / pod red. Radosława Lolo. – Czerwińsk ; Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2018.
 16. Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa w zarysie : podręcznik dla studentów szkół wyższych / Maciej Motak ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Wyd. 2, rozszerzone. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 17. Radziwiłłowskie dobra Orla (1585-1695) / Michał Sierba. – Białystok : Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2017.
 18. Architektura Wawelu w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / Jadwiga Gwizdałówna. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2019.
 19. Grody Lubelszczyzny od XI do XIV wieku / praca zbiorowa pod red. Ewy Banasiewicz-Szykuły ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. – Lublin : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2019.
 20. Obraz Madonna w płaszczu opiekuńczym Giovanniego da Gaeta ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu : badania i konserwacja / red. Ewa Wiłkojć, Joanna Winiewicz-Wolska. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2019.
 21. Polskie art déco : materiały siódmej sesji naukowej „Polskie art déco. Malarstwo i grafika” pod przewodnictwem prof. Anny Sieradzkiej, prof. Andrzeja K. Olszewskiego i dr Anny Kostrzyńskiej-Miłosz w Muzeum Mazowieckim w Płocku 23-24 października 2017 roku / [oprac. red. Zbigniew Chlewiński]. – Płock : Muzeum Mazowieckie, 2019.
 22. Prewencja jako niezbędny element opieki nad zbiorami Zamku Królewskiego na Wawelu : konserwacja prewencyjna kolekcji Lanckorońskich / red. Ewa Wiłkojć, Joanna Winiewicz. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2019.
 23. XVIII-wieczne szafki kątowe dekorowane laką ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu : historia, badania, konserwacja / red. Ewa Wiłkojć, Joanna Winiewicz-Wolska. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2019.
 24. Zabytki ziemi łomżyńskiej : 92 rysunki wraz z opisami zabytków. T. 1 / Jerzy Rudnicki. – Rajgród : Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 1998.
 25. Zabytki ziemi łomżyńskiej : historia miast i wsi, rysunki zabytków wraz z opisami, portrety i życiorysy osób zasłużonych. T. 2 / Jerzy Rudnicki. – Rajgród : Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 2001.
 26. Zabytki ziemi łomżyńskiej : historia miast i wsi, rysunki zabytków wraz z opisami, portrety i życiorysy osób zasłużonych. T. 3 / Jerzy Rudnicki. – Rajgród : Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 2005.
 27. Detal architektoniczny warszawskiej Pragi 1850-1939 / pod red. Jadwigi Roguskiej. – Warszawa : Fundacja Hereditas, 2018.
 28. Kazimierz Chłędowski i jego pisarstwo o sztuce / Marta Gołąbek. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 29. Leonardiana w kolekcjach polskich : co jest czym : oryginał, replika, kopia / autorzy tekstów Dorota Folga-Januszewska, Anna Kwiatkowska, Elżbieta Modzelewska, Iwona Szmelter, Agnieszka Woźniak-Wieczorek. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 30. Portret w dawnej Polsce / Jan K. Ostrowski. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 31. Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego / [Oddział Wojewódzki Służby Ochrony Zabytków w Lublinie ; zespół red. Halina Landecka przewodn.]. – Lublin : Oddział Wojewódzki Służby Ochrony Zabytków, 1999-.
 32. Ochota dzielnica z klasą : architektura i mieszkańcy. Część 2 / Jerzy S. Majewski, Grzegorz Mika, Joanna Rolińska, Jarosław Zieliński. – Warszawa : Fundacja Hereditas, 2019.
 33. Polska bibliografia organów. T. 3 / Maria Szymanowicz. – Lublin : Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2018.
 34. Wielkie Morawy / [red. nauk. Pavel Kouřil]. – Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego ; Szczecin : Wydawnictwo Triglav, 2017.
 35. Wikingowie w Polsce : zabytki skandynawskie z ziem polskich / red. nauk. Michał Bogacki, Andrzej Janowski, Łukasz Kaczmarek. – Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego ; Szczecin : Wydawnictwo Triglav, 2019.
 36. Archeologia obwodnicy Inowrocławia : badania archeologiczne w pasie budowy obwodnicy Inowrocławia : katalog zabytków / [zespół red. Michał Wiśniewski, Leszek Kotlewski]. – Bydgoszcz : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2019.
 37. Die Gartenkunst. – Worms am Rhein : Wernersche Verlagsgesellschaft, 1989-.
 38. Model / Piotr Gajewski. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 39. Od Torunia do Charkowa / pod red. Małgorzaty Grupy i Andrzeja Pydyna. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.
 40. XIV-wieczne układy urbanistyczne w Małopolsce i na Podkarpaciu : stan zachowania, ochrona i rewaloryzacja / Dominika Kuśnierz-Krupa. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 41. Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki : doktryny, teoria, praktyka / Andrzej Kadłuczka. – Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2018.
 42. Władysław Grabski (1924-1970) : działalność architekta – badacza na Politechnice Krakowskiej / Joanna Jadwiga Białkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 43. Architektura ceglana w Białymstoku / oprac. autorskie Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski, Wiesław Wróbel. – Białystok : Urząd Miejski. Departament Kultury, Promocji i Sportu, 2019.
 44. Dzieje Sławkowa / pod red. Feliksa Kiryka. – Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, 2001.
 45. Pomniki historii : najcenniejsze obiekty i zespoły zabytkowe w Polsce / aut. tekstów Roman Marcinek ; zespół red. Anna Hanaka, Anna Kucińska-Isaac, Małgorzata Maksymiuk, Tadeusz Sadowski, Anna Wawrzyńczuk. – Wyd. 4, uzup. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 46. Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu / pod red. nauk. Macieja Trzcińskiego ; (autorzy) Bartłomiej Gadecki, Olgierd Jakubowski, Maciej Trzciński, Kamil Zeidler. – Stan prawny na dzień 1 lipca 2019. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.
 47. Zabytek zadbany AD 2019 / [tekst Joanna Piotrowska]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 48. Journal of cultural heritage. – Paris : Elsevier, 1999-.
 49. Porta Aurea : rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego / [Zakład Historii Sztuki UG Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Miasta Gdańska ; red. nauk. Teresa Grzybkowska]. – Gdańsk : ZHS UG : MHMG, 1992-.
 50. Studia Wilanowskie / Muzeum Pałac w Wilanowie ; [red. Ewa Birkenmajer]. – Warszawa : Muzeum w Wilanowie, 1977-.
 51. Lekcja anatomii u Hansa Memlinga / Jerzy Jankau. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.
 52. Restauratorenblätter / [Hrsg. Österreichische Sektion des IIC (International Institute for Historic and Artistic Works) ; Red. Manfred Koller und Rainer Prandtstetten]. – Klosterneuburg ; Wien : Mayer & Comp, 1979-.
2019

liczba nowości: 447

 1.  100 Monuments of History : historic sites of particular importance in Poland / zespół red. Elżbieta Jagielska, Mariusz Czuba, Anna Hanaka, Anna Wawrzyńczuk. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018.
 2. 100 Pomników Historii / zespół red. Elżbieta Jagielska, Mariusz Czuba, Anna Hanaka, Anna Wawrzyńczuk. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018.
 3. 11.11 1918 : niepodległość i pamięć w Europie Środkowej / Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, Piotr Tadeusz Kwiatkowski. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018.
 4. 550 lat : dzieje radomskich bernardynów 1468-2018 / Michał Krawczyk, Wojciech Stan. – Radom : Klasztor OO. Bernardynów, 2019.
 5. 966 : pamięć w dębie zachowana / [red. Agnieszka Stempin]. – Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2015.
 6. Adolf Rading : nieznane oblicze wrocławskiej awangardy / pod red. Jerzego Ilkosza i Beate Störtkuhl. – Wrocław : Muzeum Architektury : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 7. Album historyczny Pałacu Kreutzów w Kościelcu / Makary Górzyński. – Kościelec : Stowarzyszenie na rzecz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu „W Koło Sztuki”, 2019.
 8. Aleje Racławickie 14 : historia gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / Aneta Kramiszewska. – Lublin : Wydawnictwo KUL : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2019.
 9. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 104, Silvestrin – Somani / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2019.
 10. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 105, Somaré – Steenkamp / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2019.
 11. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 107, Stuntz – Tandy / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2020.
 12. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 106, Steenroet – Stundl / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2020.
 13. Andrzej Stanisław Ciechanowiecki : kolekcjoner, marszand i mecenas / Magdalena Białonowska. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012.
 14. Anna Mitkowska, Maria Łuczyńska-Bruzda, Gerard Ciołek : katalog wystawy / [koordynator Katarzyna Hodor]. – Kraków : Politechnika Krakowska, 2019.
 15. Archaeology for everyone : presenting archaeological heritage to the public in Poland / Roksana Chowaniec. – Warsaw : Instytut Archeologii UW, 2017.
 16. Archeologia masonerii. Cz. 1, Symbole wolnomularskie w dekoracjach architektonicznych toruńskich kamienic / Marek Kołyszko. – Toruń : Machina Druku, 2018.
 17. Architekt Antoni Dygat 1886-1949 : życie pełne wyzwań / Tomasz Lachowski. – Warszawa : Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, 2019.
 18. Architektur und Kunst in der Ära des sächsischen Ministers Heinrich Graf von Brühl (1738-1763) / Hrsg. Tomasz Torbus unter Mitarb. Markus Hörsch. – Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2014.
 19. Architektura – wizje niezrealizowane / Philip Wilkinson. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018.
 20. Architektura a sztuka / Tomasz Kozłowski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2018.
 21. Architektura niepodległości w Europie Środkowej / [red. nauk. Łukasz Galusek]. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018.
 22. Architektura secesyjna w Lublinie / Hanna Bieniaszkiewicz. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019.
 23. Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego / Jarosław Jarzewicz. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.
 24. Architektura w mieście, architektura dla miasta : przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w „długim” dziewiętnastym wieku / red. nauk. Aleksander Łupienko, Agnieszka Zabłocka-Kos. – Warszawa : Instytut Historii PAN, 2019.
 25. Architektura w początkach państw Europy Środkowej / [red. Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak]. – Gdańsk : Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2018.
 26. Architektura XX wieku, jej ochrona i konserwacja w Gdyni i w Europie / [red. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch]. – Gdynia : Urząd Miasta, 2018.
 27. Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej 1904-2018 / Jakub Szczepański. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2019.
 28. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. – Lublin : [s.n.], 1959-.
 29. Arcydzieła plastyki XIX i XX wieku w świątyniach, rezydencjach i przestrzeni publicznej Mazowsza / pod red. Michała Wardzyńskiego. – Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2019.
 30. Arensdorf – Jarnatów / [Błażej Skaziński]. – Berlin : Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2017.
 31. Artistic translations between fourteenth and sixteenth centuries : international seminar for young researchers : proceedings / [ed. by Zuzanna Sarnecka, Aleksandra Fedorowicz-Jackowska]. – Warsaw : Institute of Art History University of Warsaw ; 2013.
 32. Artysta dla Niepodległej : Dunikowski i odnowa Wawelu / Agnieszka Janczyk. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2018.
 33. Asian Buddhist heritage : conserving the sacred / ed. by Gamini Wijesuriya, Sujeong Lee. – Roma : ICCROM, 2017.
 34. Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu. Cz. 1 / Agata Zachariasz, Katarzyna Hodor, Anna Steuer-Jurek. – Kraków : Wydawnictwo PK, [2019].
 35. Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu. Cz. 2 / Marzanna Jagiełło, Jacek Chrząszczewski, Katarzyna Łakomy. – Kraków : Wydawnictwo PK, [2019].
 36. Atanazy Raczyński (1788-1874) : biografia / Michał Mencfel. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
 37. Atrakcyjna narracja jako siła przyciągająca ruch turystyczny do dziedzictwa przemysłowego. – Zabrze : Urząd Miejski, 2018.
 38. Autobusy z Sanoka 1950-2013 / Marek Kuc. – Wyd. 1, dodruk. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2018.
 39. Awers / rewers : architekt Bohdan Lachert / Katarzyna Uchowicz. – Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.
 40. Bacciarellówka – pracownia i szkoła artystyczna króla Stanisława Augusta / Anita Chiron-Mrozowska. – Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2018.
 41. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku / [red. t. Eugeniusz Tomczak] ; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. – Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 1998.
 42. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku / [red. t. Eugeniusz Tomczak] ; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. – Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2000.
 43. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku / [red. t. Eugeniusz Tomczak] ; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. – Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2000.
 44. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1998 roku / [red. t. Eugeniusz Tomczak] ; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. – Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2001.
 45. Barbakany w Polsce / Bartłomiej Grzegorz Sala. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2019.
 46. Bazylika w Strzegomiu : gotycki pomnik historii / Tomasz Mikołajczak. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018.
 47. Bild und Konfession im östlichen Mitteleuropa / Hrsg. Maria Deiters und Evelin Wetter. – Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2013.
 48. Boris Dubovik : „Moj lubimyj staryj gorod!” : staryj Tallinn glazami ohranausego pamatniki ctariny / Anu Sejdla, Rijn Alatalu. – [Tallinn] : Eesti ICOMOS : Ajakool, 2019.
 49. Bracia Łopieńscy : tytani warszawskiego brązownictwa : katalog wystawy / [red. i koncepcja katalogu Małgorzata Mycielska]. – Warszawa : Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2013.
 50. Bramy nieba : bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria i Kazimierz Piechotkowie ; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. – Wyd. 2, zm. i popr. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata : Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2015.
 51. Broń drzewcowa i obuchowa w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku / Antoni Romuald Chodyński. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
 52. Broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne z Ostrowa Lednickiego, Giecza i Grzybowa / red. Paweł Sankiewicz, Andrzej M. Wyrwa ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. – Lednica ; Dziekanowice : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2018.
 53. Brzeziny : dzieje miasta i regionu / praca zbiorowa pod red. Lubomiry Tyszler, Anny Marciniak-Kajzer, Marka Olędzkiego. – Brzeziny ; Łódź : Urząd Miasta Brzeziny [etc.], 2014.
 54. Bulletin van het Rijksmuseum. – Amsterdam: Rijks-Museum, 1953-.
 55. Bydgoszcz przemysłowa : retro przewodnik – od warsztatu do fabryki / [koncepcja Bogna Derkowska-Kostkowska ; współpr. red. Krystian Strauss]. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2018.
 56. Bzura 1914-1915 / Mariusz Samborski, Jakub Wojewoda, Jacek Furmańczyk, Michał Górny. – Sochaczew : Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, 2018.
 57. Chełmskie Osiedle Dyrekcja i inne obiekty zabytkowe Chełma z okresu międzywojennego / [teksty Zbigniew Lubaszewski]. – Chełm : Wydawnictwo Tawa Taurogiński Waldemar, [2018].
 58. Chełmskie Osiedle Dyrekcja i inne obiekty zabytkowe Chełma z okresu międzywojennego / [teksty Zbigniew Lubaszewski]. – Chełm : Wydawnictwo Tawa Taurogiński Waldemar, [2018].
 59. Ciechocinek : dzieje uzdrowiska / pod red. Szymona Kubiaka ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2001.
 60. Cmentarz na Rossie w Wilnie: historia, sztuka, przyroda / pod red. Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ; Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2019.
 61. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 6, Powiat krośnieński, Gmina Gubin (Bieżyce-Luboszyce) / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2017.
 62. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 7, Powiat krośnieński, Gmina Gubin (Łazy-Żytowań) / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2017.
 63. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 8, Powiat krośnieński, gminy Krosno Odrzańskie i Maszewo / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2018.
 64. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 9, Powiat wschowski, miasto i gmina Wschowa / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2019.
 65. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 2, Powiat zielonogórski, Gminy Czerwieńsk i Nowogród Bobrzański / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2013.
 66. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 3, Powiat zielonogórski, Gminy Kargowa, Sulechów i Trzebiechów / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2014.
 67. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 10, Powiat wschowski, Gminy Sława i Szlichtyngowa / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2019.
 68. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 1, Katalog / Bogusław Gediga, Anna Józefowska ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2018.
 69. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 2, Tablice, część 1 / Bogusław Gediga, Anna Józefowska ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2018.
 70. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 3, Tablice, część 2 / Bogusław Gediga, Anna Józefowska ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2018.
 71. Czarnówko, Fpl. 5 : vor- und frühgeschichtliche Gräberfelder in Pommern. Teil 2, Acht Prunkgräber : Zeugnisse neuer Eliten im 2. Jh. n. Chr. im Ostseeraum / herausgegeben von Jacek Andrzejowski, Mariola Pruska und Jan Schuster ; Muzeum w Lęborku, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. – Lębork : Muzeum w Lęborku ; Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica ; Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2018.
 72. Czarnówko, stan. 5 : cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu. Część 2 / Osiem grobów okazałych : narodziny nowych elit w II wieku po Chr. w basenie Morza Bałtyckiego / Jan Schuster ; pod red. Jacka Andrzejowskiego, marioli Pruskiej i Jana schustera ; Muzeum w Lęborku, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica ; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. – Lębork : Muzeum ; Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 2018.
 73. Czas przełomu : sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908-1928 / red. Karel Srp, Lenka Bydžovská. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury ; [Praga] : Arbor vitae societas, 2019.
 74. Czerwińsk / Janusz Nowiński. – Warszawa : Towarzystwo Salezjańskie, 2002.
 75. Damnica / Hannelore Schardin-Liedtke. – Szczecin : Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz, 2019.
 76. Daniela Chodowieckiego przypadki : rzecz o artyście spełnionym z Gdańskiem i Berlinem w tle / Kalina Zabuska. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2018.
 77. Dary Ziemi w tworzeniu i promocji terytorialnych marek turystycznych. – Zabrze : Urząd Miejski, 2018.
 78. Dawne fortyfikacje dla turystyki, rekreacji i kultury / pod red. Lecha Narębskiego. – Toruń : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział, 2018.
 79. Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996 – 2000 na trasie gazociągu jamalskiego / red. A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański. – Warszawa : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2018.
 80. Dawniej : o ludziach i czasach w Markowej / Jacek Tejchma. – Wyd. 2. – Markowa : Wydawnictwo Szkolne OMEGA, 2017.
 81. Dąb : dzieje dzielnicy Katowic / Urszula Rzewiczok. – Wyd. 2 poszerz. i uzup. – Katowice : Muzeum Historii Katowic, 2014.
 82. De re nummaria : starodruki numizmatyczne w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / Agnieszka Perzanowska. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2018.
 83. Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen : Schlesien / hrsg. von Ernst Badstübner, Dietmar Popp, Andrzej Tomaszewski ; bearb. von Sławomir Brzezicki und Christine Nielsen unter Mitarb. von Grzegorz Grajewski und Dietmar Popp. – Berlin : Deutscher Kunstverlag ; Warszawa : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2005.
 84. DenkMal : Zeitschrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein. – Kiel : Landesamt für Denkmalpflege, Schleswig-Holstein, 1994-.
 85. Denkmalpflege in Sachsen : Mitteilungen des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen. – Drezno : Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 1992-.
 86. Depingere fast est : Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor / Michał Kurzej. – Kraków : Imedius Agencja Reklamowa, 2018.
 87. Detal architektoniczny warszawskiej Pragi 1850-1939 / pod red. Jadwigi Roguskiej. – Warszawa : Fundacja Hereditas, 2018.
 88. Diagnoza stanu ochrony historycznych struktur urbanistyczno-krajobrazowych powiatu poznańskiego na podstawie metody Historycznych Kodów Przestrzennych i zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / Paweł Piotr Szumigała. – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2019.
 89. Die Baugeschichte der Friedenskirche Jauer im Spiegel des bautechnischen Befundes sowie der schriftlichen und bildlichen Quellen : ein beitrag zur Entwicklung einer arteigenen Methode der bauhistorischen Erforschung von Fachwerkbauten. Bd. 1, Text / Ulrich Schaaf. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
 90. Die Baugeschichte der Friedenskirche Jauer im Spiegel des bautechnischen Befundes sowie der schriftlichen und bildlichen Quellen : ein beitrag zur Entwicklung einer arteigenen Methode der bauhistorischen Erforschung von Fachwerkbauten. Bd. 2, Abbildungen / Ulrich Schaaf. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
 91. Die Gartenkunst. – Worms am Rhein : Wernersche Verlagsgesellschaft, 1989-.
 92. Die Türkenkriege im Spiegel der polnisch-litauischen Adelskultur : Kommemoration und Repräsentation bei den Żółkiewski, Sobieski und Radziwiłł / Sabine Jagodzinski. – Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2013.
 93. Dlaczego Duchamp nie czesał się z przedziałkiem? / Anna Markowska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019.
 94. Dobkowice, stanowiska 37 i 39, woj. podkarpackie : osady kultury mierzanowickiej na Podgórzu Rzeszowskim / Paweł Jarosz, Mirosław Mazurek, Anita Szczepanek ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2018.
 95. Domy dawnej służby folwarcznej i ich znaczenie w kreowaniu wizerunku wsi południowej Wielkopolski / Renata Gubańska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2019.
 96. Domy i ich mieszkańcy : w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ulicy Świętojańskiej 6-7 w Gdańsku / autorzy Monika Badura et. al. ; [red. Joanna Dąbal] / – Gdańsk : Uniwersytet Gdański ; Muzeum Gdańska, 2018.
 97. Drewniana architektura cerkiewna Małopolski Środkowej. Z. 1, Powiat jarosławski / Wojciech Sobocki. – Brøndby : Ator Tryk v/K. Mazur, [ca1986].
 98. Drewniana architektura sakralna południowego Podlasia : (północnej części województwa lubelskiego) / Jan Maraśkiewicz. – Biała Podlaska : Jan Maraśkiewicz, 2019.
 99. Driesen – Drezdenko / [Błażej Skaziński, Zbigniew Kubasik]. – Berlin : Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2017.
 100. Drogi do Niepodległości : reminiscencje popowstaniowe / red. nauk. Tomasz Wolsza. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Muzeum Historii Polski, 2018.
 101. Dwa ołtarze : srebrne arcydzieła z wrocławskiej katedry / Jacek Witecki. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 102. Dwór rodziny Lutostańskich w Nieborzynie : symbol stulecia niepodległości małej ojczyzny / Ryszard Głoszkowski. – Kleczew : [Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna], 2018.
 103. Dziecko i jego świat : ubiory dziecięce od XVII do XIX wieku / [red. nauk. Monika Janisz]. – [Warszawa] : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 104. Dziedzictwo archeologiczne w Polsce : formy edukacji i popularyzacji / Roksana Chowaniec. – Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski, 2010.
 105. Dziedzictwo archeologiczne ziemi złotoryjskiej / Tomasz Stolarczyk, Mariusz Łesiuk. – Radziechów : Fundacja Archeologiczna Archeo, 2015.
 106. Dziedzictwo franciszkanów konwentualnych w Zamościu : architektura, sztuka, historia / Ewa Lorentz. – Zamość : Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP OO. Franciszkanów Konwentualnych, 2016.
 107. Dziedzictwo kulturowe częstochowskiego : wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne / Barbara Pabian. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2005.
 108. Dziedzictwo kulturowe wałbrzyskiego : wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne / Monika Bisek-Grąz. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2011.
 109. Dziennik 1887-1897 / Sokrates Starynkiewicz. – Warszawa : Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2005.
 110. Endangered heritage : emergency evacuation of heritage collections / [Aparna Tandon]. – Roma : ICCROM ; Paris : UNESCO, 2016.
 111. Estetyka ogrodu : między sztuką a ekologią / Mateusz Salwa. – Łódź : Wydawnictwo Przypis, 2016.
 112. Etnograficzne didaskalia : Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i kultura dolnośląska / [wprowadzenie Elżbieta Berendt]. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 113. Europejska szkoła hrabiego Zamoyskiego w Kołbieli / pod red. Andrzeja Kamińskiego. – Kołbiel : Gmina Kołbiel, 2019.
 114. Fenomen miejsca : nekropola kurhanowa z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie, pow. zamojski / Jacek Górski, Anna Tyniec ; z udziałem Janusza Budziszewskiego, et. al. – Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2018.
 115. First aid to cultural heritage in times of crisis. 1, Handbook / Aparna Tandon. – Roma : ICCROM ; 2018.
 116. First aid to cultural heritage in times of crisis. 2, Toolkit / Aparna Tandon. – Roma : ICCROM ; 2018.
 117. Folwarki Lubelszczyzny : historia rozwoju i zabudowy / Bartłomiej Kwiatkowski. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.
 118. Fotografie ruin : ruiny fotografii 1944-2014 / Magdalena Wróblewska. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2014.
 119. French paintings from the 16th to 20th century in the collection of the National Museum in Warsaw : complete illustrated Catalogue Raisonné / Iwona Danielewicz ; red. Antoni Ziemba, Anna Kiełczewska. – Warsaw : The National Museum, 2019.
 120. Gabinety i ogrody : polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania / Aleksandra Jakóbczyk-Gola. – Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2019.
 121. Galeria Malarstwa i Rzeźby Polskiej od końca XVIII do początku XXI wieku w Muzeum Okręgowym w Toruniu : katalog / Anna Kroplewska-Gajewska. – Toruń : Muzeum Okręgowe, 2018.
 122. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 13, Cz. A, Sekcje 323-329, 344-350, 363-369, 380-386 / wydał Zbigniew Budzyński ; przy współpr. Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi i Łukasza Walczego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2018.
 123. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 13, Cz. B, Sekcje 323-329, 344-350, 363-369, 380-386 / wydał Zbigniew Budzyński ; przy współpr. Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi i Łukasza Walczego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe. – [Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2018].
 124. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 13, Cz. C, Sekcje 323-329, 344-350, 363-369, 380-386 / wydał Zbigniew Budzyński ; przy współpr. Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi i Łukasza Walczego ; przełożył na język ukraińki Oleh Dukh ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2018.
 125. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 7, Cz. A, Sekcje 151-159, 170-179, 190-200 / red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii i Archiwistyki, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2017.
 126. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 7, Cz. B, Sekcje 151-159, 170-179, 190-200 / [red. Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii, Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe]. – [Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017].
 127. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 7, Cz. C, Sekcje 151-159, 170-179, 190-200 / red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii, Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017.
 128. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 9, Cz. A, Sekcje 206-210, 230-234, 256-260, 287-291 / wydał Andrzej Janeczek ; przy współpr. Bogusława Dybasia i Łukasza Walczewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii, Stacja Naukowa w Wiedniu, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2017.
 129. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 9, Cz. B, Sekcje 206-210, 230-234, 256-260, 287-291 / [wydał Andrzej Janeczek ; przy współpr. Bogusława Dybasia i Łukasza Walczewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii, Stacja Naukowa w Wiedniu, Austriackie Archiwum Państwowe]. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2017.
 130. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 9, Cz. C, Sekcje 206-210, 230-234, 256-260, 287-291 / [wydał Andrzej Janeczek ; przy współpr. Bogusława Dybasia i Łukasza Walczewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii, Stacja Naukowa w Wiedniu, Austriackie Archiwum Państwowe]. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2017.
 131. Gerard Ciołek i przyjaciele : kalendarium życia i pracy 25 pasterzy krajobrazu i zabytków. Cz. 1, 1841-1945 / Tadeusz Maciej Ciołek. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 132. Gerard Ciołek i przyjaciele : kalendarium życia i pracy 25 pasterzy krajobrazu i zabytków. Cz. 2, 1946-1991 / Tadeusz Maciej Ciołek. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 133. Giszowiec : monografia historyczna / Joanna Tofilska. – Katowice : Muzeum Historii Katowic, 2016.
 134. Glina : w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja / pod red. Jacka Rulewicza. – Warszawa : Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny, 2019.
 135. Grody z okresu plemiennego na Lubelszczyźnie / praca zbiorowa pod red. Ewy Banasiewicz-Szykuły ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. – Lublin : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2018.
 136. Grupa Krakowska 1932-1937 / pod red. Barbary Ilkosz. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2018.
 137. Grupa Krakowska 1932-1937 / pod red. Barbary Ilkosz. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2018.
 138. Halowe kościoły z wieku XV i pierwszej połowy XVI na Śląsku / Hanna Kozaczewska-Golasz, Hanny Golasz-Szołomickiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.
 139. Herbarz szlachty kaszubskiej. T. 4 / Przemysław Pragert. – Gdańsk : Wydawnictwo Oskar : Wydawnictwo BiT, Beata Żmuda-Trzebiatowska, 2015.
 140. Heritage and Society / ed. by Robert Kusek and Jacek Purchla. – Kraków : International Cultural Centre, 2019.
 141. Historia sztuki na co dzień : studia z historii sztuki / [red. tomu Jarosław Jarzewicz, Janusz Pazder]. – Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018.
 142. Historic construction and conservation : materials, systems and damage / Pere Roca, Paulo B. Lourenço, Angelo Gaetani. – New York : London : Routledge Taylor & Francis Group, 2019.
 143. Hodegetrie Krakowskie. [3], 1490-1550 / praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej, Piotra Łopatkiewicza, Małgorzaty Nowalińskiej, Anny Sękowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2018.
 144. Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych. 1, Umywalnia na Zamku Wysokim w Malborku : jej historia i wystrój / Piotr Oczko, Jan Pluis ; przy współpracy Artura Dobrego ; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2018.
 145. Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych. 2, Mody i wnętrza / Piotr Oczko, Jan Pluis ; przy współpracy Artura Dobrego ; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2018.
 146. Hotel Bristol : na rogu historii i codzienności / Faustyna Toeplitz-Cieślak, Izabela Żukowska. – Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2018.
 147. I Sobieski a Roma : la famiglia reale polacca nella Città Eterna / a cura di Julisz A. Chrościcki, Zuzanna Flisowska, Paweł Migasiewicz. – Varsovia : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018.
 148. Ikonografia ulic Św. Jana, Floriańskiej i Pijarskiej oraz środkowych odcinków ulic Św. Tomasza i Św. Marka w Krakowie / Iwona Kęder, Waldemar Komorowski, Barbara Zbroja, Agata Dworzak, Michał Klinke. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
 149. Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie. T. 1, Katalog / Mirosław Piotr Kruk. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
 150. Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie. T. 2, Badania technologiczne / red. Mirosław Piotr Kruk. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
 151. Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie. T. 3, Ilustracje / red. Mirosław Piotr Kruk. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
 152. Ikony z kolekcji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Renata Kinga Jara. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2016.
 153. Informator archeologiczny : badania 1967 r. / [red. Ewa Eberle, Marek Konopka, Halina Mackiewicz, Maria Marczak] ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne. – Warszawa : „Tekst”, 1968.
 154. Informator archeologiczny : badania rok 1981 / [red. Lidia Eberle, Marek Konopka, Zofia Sulgostowska, Dorota Szlifirska-Woyda] ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków ; Generalny Konserwator Zabytków ; P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. – Warszawa : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1982.
 155. Informator o zasobie archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum / oprac. zbior. pod red. Beaty Gadomskiej. – Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2018.
 156. Instrumentarium tradycyjne : wystawa ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu / [wprowadzenie Hanna Golla]. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 157. International conference of Mining and Underground Museums : let’s meet and share our experiences! / [scientific ed. Jan Godłowski] ; Cracow Saltworks Museum in Wieliczka. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 2018.
 158. Interpretacja dziedzictwa / Freeman Tilden ; przełożyła Agnieszka Wilga. – Poznań : Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT ; [Warszawa] : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 159. Inwentaryzacja zabytków archeologicznych : aspekty prawne, praktyka i potrzeby : materiały z konferencji / red. Jan Gancarski. – Krosno : Muzeum Podkarpackie : Wydawnictwo Ruthenus, 2018.
 160. Jakość środowiska mieszkalnego a dziedzictwo kulturowe : na przykładzie wybranych miast województwa podkarpackiego / Justyna Kobylarczyk, Dominika Kuśnierz-Krupa. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2018.
 161. Jan Bułhak : Wilno i Wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka / [aut. Mariola Balińska, Maciej Szymanowicz]. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2018.
 162. Janów Biskupi : miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867) / Robert Mirończuk. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2018.
 163. Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX wieku / pod red. Aleksandry Pudło, Waldemara Ossowskiego, Ewy Trawickiej. – Gdańsk : Muzeum Gdańska : Muzeum Archeologiczne, 2018.
 164. Joachima Łuszczewskiego plan i rejestr pomiarowy siedzib miasta Ciechanowa z 1851 roku / Grzegorz Kęsik. – Warszawa : Ciechanów : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019.
 165. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.
 166. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.
 167. Journal of cultural heritage. – Paris : Elsevier, 1999-.
 168. Jurgów : kościół świętego Sebastiana / tekst Andrzej Skorupa ; fot. Rafał Monita. – Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2019.
 169. Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. T. 3, Miejscowości D-F. Cz. 1 / Piotr Sypczuk, Maria Szkurłat ; pod red. Piotra Laska i Wandy Mossakowskiej. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2018.
 170. Katalog rysunków architektonicznych dawnego Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku (1817-1945) / Mariusz Mierzwiński. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
 171. Katalog tradycyjnego budownictwa w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach / Tadeusz Sadkowski. – Wdzydze Kiszewskie : Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich, 2018.
 172. Katalog zabytków sztuki : województwo lubelskie : powiat Radzyński : [ilustracje] / red. i oprac. Katarzyna Kolendo-Korczakowa, Anna Oleńska, Marcin Zgliński ; dokumentacja fot. Piotr Jamski. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 173. Katalog zabytków sztuki : województwo lubelskie : powiat Radzyński : [teksty] / red. i oprac. Katarzyna Kolendo-Korczakowa, Anna Oleńska, Marcin Zgliński. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 174. Katalog zabytków sztuki : województwo podlaskie (białostockie) : powiat bielski : [ilustracje] / red. Zbigniew Michalczyk, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz, Marcin Zgliński ; dokumentacja fot. Piotr Jamski. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 175. Katalog zabytków sztuki : województwo podlaskie (białostockie) : powiat bielski : [tekst] / red. Zbigniew Michalczyk, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz, Marcin Zgliński ; dokumentacja fot. Piotr Jamski. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 176. Kirkuty na Śląsku Opolskim / Krzysztof Spychała. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 177. Kolegiata kórnicka : od prywatnej świątyni do romantycznego sejmu Rzeczypospolitej : monografia artystyczna / Jacek Kowalski ; z fot. Mikołaja Potockiego. – Kórnik : Fundacja Zakłady Kórnickie, 2007.
 178. Kolejowe budownictwo mieszkaniowe na Śląsku i w Wielkopolsce / Dorota Balińska-Ciężki. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2018.
 179. Kolonie robotnicze w Zabrzu i ich mieszkańcy : żyło się biednie, ale szczęśliwie / pod red. Beaty Piechty-von Schagen i Mirosława Węckiego. – Zabrze : Muzeum Górnictwa Węglowego, 2017.
 180. Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 7, Dziedzictwo techniki / pod red. Katarzyny Zdeb i Kamila Rabiegi. – Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018.
 181. Konteksty i modernizacje : studia z dziejów architektury i urbanistyki w PRL / Piotr Marciniak. – Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018.
 182. Konwergencja zasobów architektury lokalnej dla współczesnych potrzeb na terenie Małopolski / Wojciech Jan Chmielewski, Tomasz Kapecki ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 183. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego. T. 4, Kościoły i klasztory Grodna (4) / oprac. Maria Kałamajska-Saed ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018.
 184. Kościoły i parafie Diecezji Mazurskiej przeszłość i teraźniejszość : historia kościołów i parafii ewangelickich w zarysie ze szczególnym uwzględnieniem ich losów po 1945 roku. T. 1 / Rudolf Bażanowski. – Olsztyn : Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, 2019.
 185. Kościoły i parafie Diecezji Mazurskiej przeszłość i teraźniejszość : historia kościołów i parafii ewangelickich w zarysie ze szczególnym uwzględnieniem ich losów po 1945 roku. T. 2 / Rudolf Bażanowski. – Olsztyn : Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, 2019.
 186. Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym / przez Juljana Bartoszewicza ; wizerunki kościołów i celniejsze z nich nagrobki rytował na drzewie Michał Starkman. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015.
 187. Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu : przewodnik / Grzegorz Paczkowski. – Międzyrzecz : Stowarzyszenie „Święty Jan Chrzciciel”, 2008.
 188. Kościół pw. świętego Michała Archanioła w Katowicach / Jacek Siebel. – Katowice : Muzeum Historii Katowic, 2018.
 189. Kościół w Mariańskim Porzeczu : iluzjonistyczne malarstwo baroku : drewniany skarb Mazowsza / [Jan Krajewski]. – Mariańskie Porzecze : Rzymsko-Katolicka Parafia Matki Boskiej Bolesnej, 2017.
 190. Kowno XX-XXI wiek : przewodnik architektoniczny / pod red. Juliji Reklaité. – [Warszawa] : Centrum Architektury ; [Wilno] : we współpracy z Litewskim Instytutem Kultury, 2017.
 191. Krajobraz przemijania : z dziejów Lginia 1311-2011 / Dariusz Czwojdrak. – Wschowa : [Muzeum Ziemi Wschowskiej : Urząd Miasta i Gminy], 2011.
 192. Kronika sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie : Kronika Jakubowa, kościoła i szkoły / spisana przez Viktora Repetzkiego ; [wstęp Marek Robert Górniak]. – Jakubów : Zielona Góra : Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2010.
 193. Kronika zabytkomaniaka. T. 3 / Katarzyna Zarzycka. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 194. Krosno, stan. 1, nekropola kultury wielbarskiej z obszaru starożytnego ujścia Wisły : materiały z badań w latach 1980-2009 / Agnieszka Jarzec ; pod red. Adama Cieślińskiego ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Archeologii Europy Starożytnej ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
 195. Król jedzie! : wizyty władców polskich w Gdańsku XV-XVIII w. T. 1, Eseje / pod red. Edmunda Kizika. – Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2018.
 196. Król jedzie! : wizyty władców polskich w Gdańsku XV-XVIII w. T. 2, Katalog / pod red. Jacka Kriegseisena. – Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2018.
 197. Krzycząc: Polska! : niepodległa 1918 / [red. nauk. Piotr Rypson]. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2018.
 198. Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu. T. 1, Chełmno / Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, Piotr Oliński. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2019.
 199. Kuczbork-Osada : nekropola z pogranicza starożytnych światów / Andrzej Szela. – Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
 200. Kujawsko-pomorskie kościoły ewangelickie dawniej i dziś / Piotr Birecki, Jarosław Kłaczkow. – Toruń : Machina Druku, 2018.
 201. Kultur- und Baugeschichte der sächsischen Vieh- und Schlachthöfe / Ulrich Hübner. – Dresden : Sandstein Verlag, 2017.
 202. Kwiat królestwa : archeologów polskich pokolenie trzecie / Stefan Karol Kozłowski. – Warszawa : Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej. Uniwersytet Warszawski ; Łódź : Instytut Archeologii. Uniwersytet Łódzki, 2015.
 203. Lăcaşuri din lemn : biserici de sat din Sălaj / [text Cristian Brăcăcescu]. – Bucureşti : Igloo, 2015.
 204. Laquearia subter : dekoracja malarska żółkiewskiej rezydencji króla Jana III i jej europejskie źródła / Michał Witkowski. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018.
 205. Leonardo da Vinci : dzieła malarskie / Antonio Paolucci, Jerzy Miziołek. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019.
 206. Lubin : early medieval stronghold at the mouth of the Oder River / edited by Marian Rębkowski. – Szczecin : Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 2018.
 207. Lublin : przeobrażenia urbanistyczne 1815-1939 / Natalia Przesmycka. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.
 208. Ludowe tradycje : dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego / praca zbiorowa pod red. Barbary Bazielich. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Katowice : Muzeum Śląskie, 2009.
 209. Lwowskie środowisko artystyczne w XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych i sądowych / Agata Dworzak. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2018.
 210. Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska : Katedra w Oliwie / Grzegorz Kotłowski, Elżbieta Starek ; zdjęcia Lucyna Lewandowska. – Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2019.
 211. Łęgonice Małe, stan. II : cmentarzysko kultury przeworskiej nad Dolną Pilicą / Maria Kordowska, Katarzyna Kowalska ; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica. – Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 2018.
 212. Łuków : miasto powiatowe w woj. lubelskiem : monografja z 26 ilustracjami, jedną tablicą barwną i 3 planami miasta / Jan Stanisław Majewski. – Łuków : Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana St. Majewskiego, 2014.
 213. Maksymilian Gierymski (1846-1874) : katalog dzieł zebranych / koncepcja merytoryczna i red. nauk. katalogu Aleksandra Krypczyk-De Barra. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
 214. Mancherlei Gedanken über die Art und Weise, Gärten anzulegen / Izabela Czartoryska, [Michael Niedermeier, Barbara Werner, Katrin Schulze, Adam S. Labuda]. – Weimar : VDG, 2018.
 215. Manifesty polskiej awangardy artystycznej : Formiści, Bunt, Jung Idysz : 1917-1922 / Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2019.
 216. Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [red.] Adam Fastnacht. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1964-.
 217. Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w latach 1935-1989 / Paweł Kajzar. – Kraków : Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, 2018.
 218. Max Fleischer i jego dzieło : historia żydowskiego cmentarza i domu przedpogrzebowego w Gliwicach / [Bożena Kubit]. – Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2018.
 219. Mądrość ludowa : dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego / Dorota Simonides. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2007.
 220. Miasteczko naszych dziadków : przewodnik / Danuta Blin-Olbert. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2018.
 221. Miasto i wojna : wpływ II wojny światowej na przekształcenia struktury przestrzennej i współczesną kondycję urbanistyczną wybranych miast europejskich / Kinga Racoń-Leja. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 222. Miasto w działaniu : Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w epoce nowoczesnej / Magdalena Matysek-Imielińska. – 462, [4] s. : fot. cz.-b. ; 20 cm.
 223. Miejsca dla kultury i rozrywek : idee, architektura, ludzie / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2019.
 224. Miejsca pamięci w przestrzeni miasta w XIX i XX wieku / [red. Lech Łbik, Krystian Strauss, Agnieszka Wysocka]. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2019.
 225. Mieszkanie w mieście : Poznań w kontekście europejskich reform mieszkaniowo-urbanistycznych / Hanna Grzeszczuk-Brendel. – Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2018.
 226. Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku : społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego / red. nauk. Anna Kalinowska, Adam Perłakowski, Dariusz Rolnik, Filip Wolański. – Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2018.
 227. Migracje : sztuka późnogotycka na Śląsku / [red. nauk. Agnieszka Patała]. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2018.
 228. Mistrz i Katarzyna : Hans von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa / red. Mirosław P. Kruk, Aleksandra Hola, Marek Walczak. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2018.
 229. Mistrz Rodziny Marii : dzieła malarstwa tablicowego jednego z krakowskich warsztatów cechowych przełomu XV i XVI wieku / Jarosław Adamowicz. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2018.
 230. Modernistyczna architektura Krakowa : problemy konserwatorskie / zespół red. Jerzy Zbiegień, Katarzyna Biecuszek, Michał Szkoła. – Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, 2017.
 231. Modernizm na Śląsku 1900-1939 : architektura i polityka / Beate Störtkuhl. – Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.
 232. Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku / Krzysztof Stefański, Błażej Ciarkowski. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2018.
 233. Modernizm, sport, polityka : praktyki artystyczne wokół Igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie i Spartakiad 1928 roku / Przemysław Strożek. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2019.
 234. Mrowino, stanowisko 3 : późny neolit nad środkową Wartą / pod red. Marzeny Szmyt ; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. – Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2018.
 235. Muzeum bezpieczne / red. Hanna Jędras, Paweł Jaskanis. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ; Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018.
 236. Muzeum OdNowa : modernizacja kamienic Muzeum Warszawy 2015-2018 / zdjęcia Marcin Czechowicz ; wybór zdjęć i tekst Joanna Dudelewicz. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2018.
 237. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie : przewodnik / [red. prowadzący Dorota Folga-Januszewska, Paweł Jaskanis]. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 238. Myślenie miastem : architektura Jana Zawiejskiego / Jacek Purchla, Marek Świdrak, Kamila Twardowska, Michał Wiśniewski. – Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018.
 239. Na jednej strunie Malczewski i Słowacki : obrazy i rysunki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / [red. nauk. Anna Grochala, Piotr Kopszak]. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019.
 240. Nad brzegami Świdra / praca zbiorowa pod red. Stanisława Zająca. – Otwock : Brzegi Andriollego Fundacja Wspierania Kultury, 2019.
 241. Nadia konstruktorka : sztuka i komunizm Chodasiewicz-Grabowskiej-Léger / Karolina Zychowicz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019.
 242. Najjaśniejszym : panegiryki i utwory pochwalne poświęcone królom i królowym polskim : w zbiorze starych druków Muzeum Narodowego w Krakowie / Agnieszka Perzanowska. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2018.
 243. Nałęczów : kształtowanie i rozwój uzdrowiska / Natalia Przesmycka. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.
 244. Natura i duchowość : Carl Borromäus Ruthart (1630-1703) / [red. nauk. Lucia Arbace, Magdalena Mielnik]. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 245. Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Mirocinie na Wysoczyźnie Kańczuckiej / pod redakcją P. Jarosza i J. Machnika i A. Szczepanek ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2019.
 246. Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Szczytnej na Wysoczyźnie Kańczuckiej / pod redakcją P. Jarosza i J. Machnika ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2017.
 247. Nieistniejące, nieznane, niezwykłe : kościoły Warszawy / Piotr Otrębski. – Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska, 2019.
 248. Niepodległość : wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego / Wacława Milewska. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2018.
 249. Nieznana historia cmentarza z terenu Cytadeli Warszawskiej / pod red. Wojciecha Borkowskiego i Marzeny Zieleniewskiej-Kasprzyckiej. – Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, 2018.
 250. Nowe otwarcie dla turystyki : niematerialne dziedzictwo przemysłowe. – Zabrze : Urząd Miejski, 2016.
 251. O kościele Św. Katarzyny prawie wszystko / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo „Marpress”, 2018.
 252. O miejsce książki w historii sztuki. Cz. 2, Państwo i kościół : w rocznicę chrztu Polski / red. Agnieszka Gronek.
 253. Obrazy mocne – obrazy słabe : studia z teorii i historii badań nad sztuką / red. nauk. Łukasz Kiepuszewski, Stanisław Czekalski, Mariusz Bryl ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.
 254. Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych / Longin Majdecki, Anna Majdecka-Strzeżek. – Wyd. 2, zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 255. Od epoki kamienia do współczesności : badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. T. 1 / Piotr Papiernik, Dominik Kacper Płaza. – Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, 2018.
 256. Od epoki kamienia do współczesności : badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. T. 2 / Piotr Papiernik, Dominik Kacper Płaza. – Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, 2018.
 257. Od upadku do świetności : dzieje zamku w Gniewie od pożaru w 1921 roku do czasów współczesnych / Krzysztof Halicki. – Gdynia : Wydawnictwo Region, 2019.
 258. Od wzlotów ducha po światła rozumu : grafika francuska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie / Ewa Gwiazdowska. – Szczecin : Muzeum Narodowe, 2017.
 259. Odkrycie cmentarza przy kościele św. Jerzego : glosy do historii średniowiecznego Gorzowa Wielkopolskiego / [red. Małgorzata Pytlak, Gabriela Balcerzak]. – Gorzów Wielkopolski : Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, 2007.
 260. Odzyskana stołeczność : Warszawa 1915-1918 / pod red. Barbary Hensel-Moszczyńskiej i Anny Topolskiej. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2018.
 261. Ogrody Larassów : założenia projektów dworsko-pałacowych na Warmii i Mazurach. – Dywity : Fundacja Moda na Warmię i Mazury, 2017.
 262. Ogrody w twórczości Edwarda Bartmana : wydanie specjalne z okazji 80. urodzin profesora / [red. zeszytu Marek Szumański] ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Katedra Architektury Krajobrazu. – Warszawa : SGGW, 2009.
 263. Ołtarze ambonowe : interdyscyplinarne prace badawcze / pod red. Marty Kaluch-Tabisz. – Wrocław : Agencja Wydawnicza ARGI, 2018.
 264. Organizacja życia na Zamku Krzyżackim w Malborku w czasach Wielkich Mistrzów : 1309-1457 / Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda. – Wyd. 3, uzup. i popr. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
 265. Orońsko – miejsce i ludzie / Tomasz Palacz. – Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej, 1997.
 266. Osiedle Montwiłła-Mireckiego : opowieść mieszkańców : przed wojną, wysiedlenia, powroty / Dorota Fornalska. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2018.
 267. Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege. – Wien : Anton Schroll, 1952-.
 268. Pałace świętokrzyskie : dzieje, atrakcje, sekrety : przewodnik / Rafał Jurkowski. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2019.
 269. Pamięć Ojczyzny : dzieła i druki ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Beata Stragierowicz. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2018.
 270. Pamięć pokoleń : tradycja kulturowa kresowian subregionu głubczyckiego / Barbara Górnicka-Naszkiewicz. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2018.
 271. Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku / Katarzyna Hewner. – Ciechocinek : [Parafia Rzymsko-Katolicka Świętych Piotra i Pawła], 2009.
 272. Paragone : rzeźba wobec awangardy / red. tomu Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Historii Sztuki. Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej. – Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki ; Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018.
 273. Park im. Józefa Piłsudskiego (Park Ludowy, Park na Zdrowiu) / pod red. Romualda Olaczka. – Łódź : Stowarzyszenie Film, Przyroda, Kultura, 2019.
 274. Park imienia Adama Mickiewicza (Park Julianowski) / pod red. Romualda Olaczka. – Łódź : Stowarzyszenie Film, Przyroda, Kultura, 2016.
 275. Piece i latryny : z badań nad urządzeniami ogniowymi i sanitarnymi w klasztorach Małopolski / Anna Bojęś-Białasik ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Politechnika Krakowska, 2018.
 276. Plac Targowy wczesnośredniowiecznej osady w Abû Mînâ / Jacek Kościuk. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 277. Plac Wolności we Wrocławiu : od placu musztry do forum kultury / Tomasz Kozubek. – Wrocław : Muzeum Miejskie, 2019.
 278. Plan Warszawy 1825 : plany miasta stołecznego Warszawy Wymierzony przez Officerów Korpusu Inżenierów w latach 1818 i 1819 i litografowany przez tychże roku 1822 : ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy / [książka] Henryk Bartoszewicz, Paweł E. Weszpiński ; [oprac. planu] Witold Pietrusiewicz, Katarzyna Wagner, [oprac broszury] Katarzyna Wagner, Paweł E. Weszpiński, Korpus Oficerów Wojskowych. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2017.
 279. Plan Warszawy 1955 : plan dzielnic centralnych m.st. Warszawy : ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy / Andrzej Skalimowski, Paweł E. Weszpiński ; Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2018.
 280. Plebania z Ropy czyli z wizytą u księdza plebana w sanockim skansenie / Renata Kinga Jara. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2017.
 281. Płockie organy katedralne / Marcin Sadowski. – Płock : Płocki Instytut Wydawniczy, 2019.
 282. Pod Złotym Słońcem, Rynek 6 we Wrocławiu : dom mieszczan, rezydencja władców, arcydzieło architektury / Piotr Oszczanowski, Arkadiusz Dobrzyniecki. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2016.
 283. Polanki : podmiejskie rezydencje mieszczan gdańskich / Marcin Gawlicki. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2019.
 284. Polscy architekci krajobrazu : Jan Dominik Smogorzewski / Marek Szumański ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Katedra Architektury Krajobrazu. – Warszawa : SGGW, 2018.
 285. Polscy i rosyjscy architekci w XIX i XX wieku / red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash, Agnieszka Pospiszil, Svitlana Levoshko. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2018.
 286. Polska polityka architektoniczna : polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury / aut. Piotr Andrzejewski, Andrzej Baranowski, Grzegorz Buczek, Andrzej Chwalibóg, Krzysztof Chwalibóg, Dariusz Śmiechowski, Stefan Wojciechowski, Przemysław Wolski ; Polska Rada Architektury, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Krajowa Rada Izby Architektów RP, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów. – Wyd. 3, rozwinięcie tematów. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury : SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich, 2018.
 287. Polski biedermeier – romantyzm „udomowiony” / pod red. Agnieszki Rosales Rodriguez. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019.
 288. Polski Słownik Biograficzny. T. 11/2, z. 49, Jełowicki Aleksander – Jundziłł Stanisław Bonifacy / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : Instytut Historii PAN, 1965.
 289. Polski Słownik Biograficzny. T. 52/3, z. 214, Tarło Stanisław – Tarnowski Jan / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2018.
 290. Polski Słownik Biograficzny. T. 52/4, z. 215, Tarnowski Jan – Taube Jerzy / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2019.
 291. Polskie kolekcjonerstwo rzemiosła artystycznego / red. Magdalena Białonowska, Monika Bryl, Anna Frąckowska. – Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018.
 292. Polskie przestrzenie kultury : wybrane zagadnienia / Mateusz Gyurkovich. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 293. Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie. T. 5, Ziemia halicka dawnego województwa ruskiego / pod red. Wojciecha Drelicharza ; oprac. Agnieszka Biedrzycka ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2018.
 294. Pomniki Historii : prezentacja wstępna / red. Marek Konopka ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. – Warszawa : [Ośrodek Dokumentacji Zabytków], 1994.
 295. Porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu / Dorota Gabryś. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2019.
 296. Portrety królów i wybitnych polaków : serie wydawnicze z lat 1820-1864 / Wojciech Przybyszewski. – Warszawa : Fundacja Hereditas, 2017.
 297. Powiat strzelecko-drezdenecki (do 1815 roku) / zebr. i oprac. Marceli Tureczek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.
 298. Powiat żagański (do 1815 roku) / zebr. i oprac. Joachim Zdrenka ; przy współpracy z Adamem Górskim, Ryszardem Patorskim i Marcelim Tureczkiem. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
 299. Powiat żarski (do 1815 roku) / zebr. i oprac. Adam Górski, Paweł Karp. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
 300. Praktyczny patriotyzm w Toruniu 1918/1920-2018 : różne odsłony niepodległości / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2018.
 301. Proces kształtowania relacji z naturą w architekturze współczesnej / Barbara Widera. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.
 302. Průzkumy památek = Denkmalforschung = Historical Monumets’. – Praha : Památkový ústav středních Čech, 1994-.
 303. Przegląd dokumentacji zabytków : Warszawa – Mazowsze. Z. 2 / Eleonora Bergman, Jarosława Szczepańska ; Stołeczna Pracownia Dokumentacji Dóbr Kultury. – Warszawa : Stołeczna Pracownia Dokumentacji Dóbr Kultury, 1990.
 304. Przemoc, konflikt, wojna / redaktorzy Maciej Dębiec, Sylwia Jędrzejewska. – Rzeszów : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego : Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2018.
 305. Przeszłość przyszłości : rola polskiego i ukraińskiego muzealnictwa w zachowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego pogranicza : materiały konferencji naukowej / koncepcja konf. i red. nauk. Piotr Kondraciuk. – Zamość : Muzeum Zamojskie, 2006.
 306. Przeszłość wpisana w kamień : obrzędowe i siedliskowe formy użytkowania stanowisk 9 i 10 w Grabkowie na Kujawach / pod red. Piotra Chachlikowskiego, Adriany Romańskiej. – Poznań : Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.
 307. Przygotowanie wniosków o wpisanie na listę światowego dziedzictwa / [red. polskiej wersji językowej Anna Marconi-Betka, Barbara Furmanik]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.
 308. Puławy-Włostowice : wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny / Barbara Niezabitowska-Wiśniewska ; z autorskim udziałem Monica Abreu-Głowackiej et. al. – Lublin : Drukarnia Akapit, 2018.
 309. Radom-Wośniki, stanowisko 2, cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim / Elżbieta Małgorzata Kłosińska ; analizy specjalistyczne: Marcin J. Biborski, Jerzy Libera, Barbara Mnich, Patrycja Nowakowska, Joanna Piątkowska-Małecka, Anna Rauba-Bukowska, Grzegorz Skrzyński, Karina Smolińska, Krzysztof Szostek ; Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo. – Radom ; Pękowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2018.
 310. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie dolnośląskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Grzegorz Grajewski, Bogna Oszczanowska, Donata Trenkler. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 311. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie kujawsko-pomorskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Robert Kola, Leszek Kotlewski, Adam Paczuski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 312. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie lubelskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Jan Niedźwiedź, Ewa Prusicka, Bożena Stanek-Lebioda. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 313. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie lubuskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Krzysztof Garbacz, Krzysztof Słowiński. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 314. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie łódzkim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Paweł Filipowicz, Zbigniew Lechowicz, Agnieszka Lorenc-Karczewska, Anna Michalska, Patrycja Podgarbi, Jolanta Welc-Jędrzejewska, Włodzimierz Witkowski, Agata Wójcik. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 315. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie małopolskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Andrzej Siwek, Olga Dyba, Roman Marcinek. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 316. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie mazowieckim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Anna Dymek, Katarzyna Kosior, Małgorzata Laskowska-Adamowicz, Bartłomiej Modrzewski, Alicja Suchecka, Jerzy Szałygin, Michał Sekuła. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 317. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie opolskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Ewa Kalbarczyk-Klak, Agnieszka Sałyga-Rzońca, Marcin Sabaciński. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 318. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie podkarpackim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Ryszard Kwolek, Anna Fortuna-Marek, Zbigniew Misiuk. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 319. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie podlaskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Anna Górska, Aneta Kułak, Zbigniew Misiuk. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 320. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie pomorskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Tomasz Błyskosz, Krystyna Babinis, Beata Dygulska, Dorota Hryszkiewicz-Kahlau, Teofila Lebiedź-Gruda – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 321. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie śląskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Agnieszka Olczyk, Michał Bugaj, Agata Mucha. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 322. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie świętokrzyskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Włodzimierz Pedrycz, Nina Glińska, Łukasz Młynarski, Joanna Rek. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 323. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie warmińsko-mazurskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Iwona Liżewska, Hanna Mackiewicz. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 324. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie wielkopolskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Teresa Palacz, Tomasz Łuczak, Barbara Iwanicka-Pinkosz, Marek Wróbel. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 325. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie zachodniopomorskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Beata Makowska, Waldemar Witek, Jakub Wrzosek. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 326. Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2018 / oprac. Wioletta Łabuda-Iwaniak. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 327. Raport. 13 / red. Sławomir Kadrow. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018.
 328. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) / Lubomira Tyszler, Anna Nierychlewska. – Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2018.
 329. Recherches Archeologiques de… / L’Institut d’Archeologie Polonaise de l’Université de Cracovie. – Kraków : AGH, 1968-.
 330. Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych / Katarzyna Hodor. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 331. Re-Konstruktionen : Stadt, Raum, Museum : Stadt, Raum, Museum : Beiträge der 23. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Posen, 7.-10. Oktober 2015 / hrsg. von Piotr Korduba, Dietmar Popp ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Historii Sztuki, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz Gemeinschaft. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Marburg : Herder-Institut, 2019.
 332. Residentiae tempore belli et pacis : materiały do badań i ochrony założeń rezydencjonalnych i obronnych / pod red. Piotra Laska i Piotra Sypczuka. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 333. Restauratorenblätter / [Hrsg. Österreichische Sektion des IIC (International Institute for Historic and Artistic Works) ; Red. Manfred Koller und Rainer Prandtstetten]. – Klosterneuburg ; Wien : Mayer & Comp, 1979-.
 334. Restauro : Zeitschrift für Kunsttechniken, Restaurierung und Museumsfragen : Mitteilungen der IADA / [Red. Claus Grimm, Thomas Brachert, Gerd Brinkhus]. – München : Verlag Georg D. W. Callwey, 1988-.
 335. Revisiting authenticity in the Asian context / ed. by Gamini Wijesuriya, Jonathan Sweet. – Roma : ICCROM, 2018.
 336. Rok obrzędowy na Podlasiu / Artur Gaweł. – Białystok : Muzeum Podlaskie, 2013.
 337. Rolka sztokholmska : skarb Zamku Królewskiego w Warszawie / Marta Zdańkowska. – Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2019.
 338. Roman horsemen against Germanic tribes : the Rhineland frontier cavalry fighting styles 31 BC-AD 256 / Radosław Andrzej Gawroński. – Warsaw : Institute of Archaeology of the Cardinal Stefan Wyszyński University, 2018.
 339. Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu : studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Cz. 1 / red. Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2018.
 340. Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu : studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Cz. 2 / redakcja Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2018.
 341. Rzeźba i mała architektura w ogrodach wilanowskich / Agnieszka Świtek. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 342. Sacrum i postindustrializm : wschodnie wyspy odrzańskie we Wrocławiu : historia zabudowy / Maria Zwierz. – Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.
 343. Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Kielcach : między pamięcią a polityką historyczną II Rzeczypospolitej / Robert Kotowski, Lidia Michalska-Bracha. – Kielce : Muzeum Narodowe : Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, 2018.
 344. Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Konradowie / Bolesław Dratwa. – Konradowo : [s.n.] ; 1981.
 345. Secred space : contributions to the archeology of belief / ed. by Louis Daniel Nebelsick, Joanna Wawrzeniuk, Katarzyna Zeman-Wiśniewska. – Warsaw : Institute of Archaeology of the Cardinal Stefan Wyszyński University, 2018.
 346. Sierakowice : drewniany kościół świętego Marcina / tekst Mirosław Kuczkowski ; fot. Rafał Monita. – Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2019.
 347. Sigalin : towarzysz odbudowy / Andrzej Skalimowski. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018.
 348. Skarbnica karpackiej wielokulturowości / [tekst Jerzy Ginalski] ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2018.
 349. Skarby z dawnej zakrystii : zabytkowe szaty liturgiczne z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu / Ewa Andrzejewska. – Kalisz : Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, 2018.
 350. Skopie : miasto, architektura i sztuka solidarności / red. nauk. Łukasz Galusek. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019.
 351. Słownik gwary i kultury Kujaw. T. 1, A-H / oprac. Zofia Sawaniewska-Mochowa, Włodzimierz Moch. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2917.
 352. Słownik terminów używanych w dawnych warsztatach złotniczych oraz wybranych terminów pomocniczych w rozumieniu specyfiki warsztatu / Jacek A. Rochacki. – Warszawa : Beta Design, 2019.
 353. Służby konserwatorskie w dwudziestoleciu międzywojennym : narodziny, organizacja, działalność : w 100-lecie odzyskania niepodległości / [red. nauk. Karol Guttmejer]. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, 2018.
 354. Sofíïvka za tridcât’ p’ât’ rokìv (1980-2015) : zvìrnik naukovih i naukovo-populârnih prac’ / I. S. Kosenko – Kiïv : Palivoda, 2015.
 355. Sofiyivka : National Dendrological Park / Ivan Kosenko. – Kiïv : Palivoda, 2016.
 356. Sokolnie galicyjskie : historia i stan obecny / Marzanna Raińska. – Nowy Sącz : Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”, 2018.
 357. Spacerownik : rosyjskimi śladami po województwie łódzkim / Joanna Podolska, Michał Jagiełło ; fot. Tomasz Stańczak. – Łódź : Agora SA, 2012.
 358. Spis dokumentów parafialnych w zasobach Archiwum Diecezjalnego w Płocku / Dariusz Majewski. – Płock : Płocki Instytut Wydawniczy, 2011.
 359. Splendide vestitus : o znaczeniu ubiorów na królewskim dworze Jagiellonów w latach 1447-1572 / Maria Molenda. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2012.
 360. Srebra kaliskie XIX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej / Ewa Andrzejewska. – Kalisz : Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, 2018.
 361. Stalowa Wola : miasto przeszłości – przyszłość miasta : dziedzictwo architektury przemysłowej / red. nauk. Elżbieta Przesmycka. – Stalowa Wola : Muzeum Regionalne, 2018.
 362. Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania / Agnieszka Wilkaniec. – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018.
 363. Stanisławice, stan. 9 i 10, pow. bocheński : osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych / red. Justyna Rodak. – Kraków : Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2018.
 364. Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu / pod red. Juliusza Raczkowskiego ; przy współpr. Moniki Jakubek-Raczkowskiej. – Toruń : Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.
 365. Stare Przedmieście / pod red. Janusza Dargacza i Katarzyny Kurkowskiej. – Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2019.
 366. Stolice wielkopolskiego protestantyzmu : Leszno i Śmigiel : współistnienie wyznań : dziedzictwo / pod red. nauk. Kamili Szymańskiej ; Muzeum Okręgowe w Lesznie. – Leszno : Muzeum Okręgowe, 2018.
 367. Strzelce Krajeńskie : Friedeberg (Neumark) : historia jednego miasta / Grzegorz Graliński. – Strzelce Krajeńskie : Agencja Reklamowa Media Serwis, 2005.
 368. Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej. T. 2 / red. Agnieszka Gronek, Alicja Z. Nowak. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019.
 369. Studia z dziejów sztuki polskiej w okresie baroku i rokoka / Piotr Bohdziewicz. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973.
 370. Studia z historii sztuki i kultury wileńskiej lat 1900-1945 : (wybór tekstów) / Józef Poklewski ; pod red. nauk. Elżbiety Pileckiej, Alicji Saar-Kozłowskiej, Małgorzaty Wawrzak. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
 371. Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla dawnej cerkwi pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu, części dobra światowego dziedzictwa UNESCO / Dąbrówka Lipska, Roman Marcinek, Andrzej Siwek, Maciej Świątkowski, Maciej Warchoł ; współpr. Klara Kantorowicz, Karol Czajkowski, Bolesław Kobielski, Hubert Gałka ; koordynacja Mariusz Czuba. – Kraków : Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 372. Styl narodowy w architekturze sakralnej Polski Odrodzonej (1918-1939) / Anna Tejszerska. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019.
 373. Sześćdziesiąt lat z archeologią w życiu cyklisty / Bogdan Balcer. – Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, 2015.
 374. Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach polskich : Sudety Wschodnie i Przedgórze Sudeckie / Romuald M. Łuczyński. – Wydanie 1. – grudzień 2018/2019. – Wrocław : Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, 2019.
 375. Szlakiem rezydencji wiejskich : dwory i pałace / [red. Agnieszka Wysocka, Lech Łbik]. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2017.
 376. Sztuka i Kultura / [red. nacz. Ryszard Mączyński]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013-.
 377. Sztuka pograniczy : studia z historii sztuki / pod red. Lechosława Lameńskiego, Elżbiety Błotnickiej-Mazur, Marcina Pastwy. – Lublin : Wydawnictwo KUL ; Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018.
 378. Sztuka śląska XV-XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu : przewodnik po wystawie w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu / Bożena Guldan-Klamecka, Romuald Nowak, Marek Pierzchała. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2018.
 379. Sztuka w Łodzi (7) : inspiracje, metamorfozy, refleksje / [zespół red. Karolina Stanilewicz, Łukasz M. Sadowski, Aleksandra Sumorok]. – Łódź : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział, 2017.
 380. Sztuka włoska : katalog wystawy w Muzeum Zamojskim w Zamościu / [red. naukowa i oprac. Piotr Kondraciuk] ; Muzeum Zamojskie w Zamościu. – Zamość : Muzeum Zamojskie, 2010.
 381. Średniowieczne rękopisy iluminowane Biblioteki i Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. T. 2, Bawaria, Czechy, Polska / Katarzyna Płonka-Bałus. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2018.
 382. Średniowieczny system obronny miasta Poznania : fragment odcinka północnego : wyniki badań archeologicznych / pod red. Piotra Pawlaka ; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. – Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2018.
 383. Tadeusz Kościuszko w falerystce / Krzysztof Lachowicz. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 384. Tajemnicze miasto : spacery po Warszawie. Cz. 10, Dzielnica Mokotów: od Siekierek po Wyględów / Michał Szymański. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2016.
 385. Tak to zapamiętałem / Jerzy Hieronim Olszewski ; oprac. Barbara Bielasta ; Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. – Ciechanów : Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, 2015.
 386. Technische Denkmale in Sachsen / Hrsg. Landesamt für Denkmalpflege Sachsen. – Dresden : Sandstein Verlag, 2017.
 387. Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / pod red. Doroty Jędruch, Marty Karpińskiej, Doroty Leśniak-Rychlak. – [Kraków] : Instytut Architektury, 2018.
 388. Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 2, Eseje / pod red. Doroty Jędruch, Marty Karpińskiej, Doroty Leśniak-Rychlak. – [Kraków] : Instytut Architektury, 2018.
 389. Tendit in ardua virtus : studia ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi w siedemdziesięciolecie urodzin / red. Joanna Ziętkiewicz-Kotz. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2017.
 390. Teodor Marian Talowski / Tadeusz Bystrzak. – Kraków : [ Wydawnictwo Attyka], 2017.
 391. The challenges of World Heritage recovery / ed. Magdalena Marcinkowska, Katarzyna Zalasińska, Dąbrówka Lipska. – Warsaw : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 392. The historic environment : policy & practice. – London : Maney Publishing, 2010-.
 393. The materiality of troubled pasts : archaeologies of conflicts and wars / edited by Anna Zalewska, John M. Scott and Grzegorz Kiarszys. – Warszawa : Roadside History Lessons Foundation ; Szczecin : Department of Archaeology. Szczecin University, 2017.
 394. Toruńskie wyroby konwisarskie od XVI do XIX wieku ze znakami miasta, mistrza i jakości cyny / Michał Kurkowski. – Toruń : Muzeum Okręgowe, 2018.
 395. Transformacje i redefinicje : adaptacja dziedzictwa architektonicznego do nowej funkcji a zachowanie ciągłości historycznej miejsca / Julia Sowińska-Heim. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
 396. Transformacje rynków średniowiecznych miast Śląska Opolskiego od XVIII wieku do czasów współczesnych : przerwane tradycje, zachowane dziedzictwo, nowe narracje / Monika Ewa Adamska. – Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2019.
 397. Truso : legenda Bałtyku : katalog wystawy / Marek Franciszek Jagodziński. – Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2015.
 398. Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa / Magdalena Banaszkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.
 399. Twórcy i dzieła warszawskiej szkoły architektury 1915-2015 / Konrad Kucza-Kuczyński. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.
 400. Tychy : dziedzictwo nowego miasta : architektura i urbanistyka lat 1955-1989 / [red. nauk. Patryk Oczko]. – Tychy : Muzeum Miejskie, 2017.
 401. Tychy : sacrum w mieście socjalistycznym / Patryk Oczko. – Tychy : Muzeum Miejskie, 2019.
 402. U źródeł chrześcijaństwa w Polsce : baseny chrzcielne z Ostrowa Lednickiego : katalog wystawy / Janusz Górecki. – Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2019.
 403. Ulica Marszałkowska po 1945 roku / Artur Bojarski. – Warszawa : Książka i Wiedza, 2018.
 404. Urbanistyka „a la française” : tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji, dopełnienie obrazu. T. 3, Od Wielkiej Rewolucji po nowe tysiąclecie: wiek XIX, epoka pragmatyzmu : wiek XX, laboratorium urbanistycznej nowoczesności / Mirosław Wiśniewski, Weronika Wiśniewska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych Universitas, 2018.
 405. Urbanistyka operacyjna : zarys teorii / Tomasz Ossowicz. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 406. Verlorenes Kulturerbe? : Leben und Werk des Konservators von Westpreußen Bernhard Schmid (1872-1947) / Wiesław Sieradzan. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
 407. Vernacular architecture. – York : Vernacular Architecture Group,.
 408. W przededniu wielkiej odbudowy : zamek malborski na kartach berlińskiego albumu Johanna Friedricha Fricka z przełomu XVIII i XIX wieku / pod red. Justyny Lijki. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
 409. Warszawa Gutta / Błażej Pindor ; teksty Anna Dybczyńska-Bułyszko, Łukasz Gorczyca, Bolesław Stelmach. – Warszawa : Fundacja Raster : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2018.
 410. Warszawskie konserwacje 2007-2018 : dotacje na zabytki udzielone przez m.st. Warszawa / [red. prowadzący Katarzyna Zawiła]. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, 2018.
 411. Warszawskie osiedle ZOR / [oprac. Barbara Oflańska, Andrzej Dobrucki, Wacław Orzeszkowski, Jan Kazimierz Zieliński]. – Warszawa : Arkady, 1968.
 412. Warsztat sztukatorski Giovanniego Battisty Falconiego / Beata Klimek. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.
 413. Wędrowanie sztuki / pod red. Artura Badacha i Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery. – Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018.
 414. Wiadomości Konserwatorskie : biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny ; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. – [Warszawa] : SKZ ZG, 1985-.
 415. Wiatraki na Ziemi Puławskiej / Aleksander Lewtak. – Końskowola : Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne, 2017.
 416. Wielokulturowy obiekt warowny na Górze Zamkowej oraz gród cyplowy w Starym Dzierzgoniu : studia i materiały / [redaktor naukowy Daniel Gazda]. – Warszawa : Trzecia Strona, 2018.
 417. Wieża Eiffla na Piną : kresowe marzenia II RP / Agnieszka Rybak, Anna Smółka. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018.
 418. Wilno XX-XXI wiek : przewodnik architektoniczny / pod red. Mariji Drėmaitė, Rūty Leitanaitė, Juliji Reklaitė. – [Warszawa] : Centrum Architektury, 2019.
 419. Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu / Agnieszka Tomaszewicz. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 420. Wycena nieruchomości zabytkowych : problemy i propozycje : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Chrzanowskiego. – Zielona Góra ; Kraków : Zachodnie Centrum Organizacji, [1997].
 421. Wyspiański nieznany / pod red. Łukasza Gawła, Magdaleny Laskowskiej. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
 422. Wytyczne i zalecenia ochrony tynków szlachetnych doby modernizmu / [oprac. Monika Bogdanowska, Bożena Boba-Dyga, Halina Rojkowska-Tasak, Marcin Furtak]. – Kraków : [Politechnika Krakowska : Akademia Sztuk Pięknych], 2019.
 423. Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski. – Poznań : [s.n.], 1926-1988.
 424. Z przeszłości opactwa łysogórskiego / red. Krzysztof Bracha, Jarosław Różański, Marzena Marczewska. – Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2018.
 425. Zabytki techniki – nie tylko z perspektywy prawników / pod red. Iwony Gredki-Ligarskiej, Anny Rogackiej-Łukasik, Dariusza Rozmusa. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2018.
 426. Zabytki warte Poznania : 35 lat Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu / Paweł Cieliszko. – Poznań : Wydawnictwo „Druga Strona Poznania”, 2018.
 427. Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemięckiego w latopisowym Pleśniku (Podhorce na Ukrainie) / Radosław Liwoch. – Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2018.
 428. Zabytkowa infrastruktura kolejowa Polski i Niemiec : dialog konserwatorski Warszawa – Berlin / [red. nauk. Karol Guttmejer]. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, 2018.
 429. Zabytkowe kościoły Wielkopolski / Adam Dubowski. – Poznań : „Albertinum” Księgarnia św. Wojciecha, 1956.
 430. Zamek króla Zygmunta I na Wawelu : architektura, dekoracja architektoniczna, funkcje / Marcin Fabiański. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2017.
 431. Zamki świętokrzyskie : skarby, legendy, tajemnice : przewodnik / Rafał Jurkowski. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2017.
 432. Zamoyski ocalony / [koncepcja publikacji Ewa Ziembińska]. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019.
 433. Zapomniane dziedzictwo : architektura folwarczna Wielkopolski : fotografie Waldemara Śliwczyńskiego / [autor Ewa Kostołowska]. – Poznań : Muzeum Narodowe, 2018.
 434. Zapomniane miejsca : Lubuskie. Część środkowa / [Jakub Jagiełło, Adam Sowa]. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2018.
 435. Zapomniane miejsca Dolnego Śląska. [Cz. 1], Sudety Zachodnie / [red. Jakub Jagiełło]. – Wyd. 2, zmienione. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2019.
 436. Zapomniane miejsca Dolnego Śląska. [Cz. 1], Sudety Zachodnie / [red. Jakub Jagiełło]. – Wyd. 2, zmienione. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2019.
 437. Zapomniane miejsca Małopolskie : południe i wschód / [Mateusz Porębski]. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2019.
 438. Zbiór pasteli w kolekcji pałacu w Wilanowie / Krystyna Gutowska-Dudek. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 439. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung : [neue Folge der Zeitschrift für Ostforschung / Herder-Institut ; Hrsg. Stefan Hartmann et al.]. – Marburg : Herder-Institut, 1995-.
 440. Zespół osadniczy z epoki kamienia – Rzucewo, Gmina Puck, stanowisko 1 / pod red. Danuty Król. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2018.
 441. Zielony Kraków dla przyjemności i pożytku Szanownej Publiczności / Agata Zachariasz. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 442. Znaleziska archeologiczne : problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania / pod red. Katarzyny Zdeb. – Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Zielona Góra : Fundacja Archeologiczna ; Głogów : Muzeum Archeologiczno-Historyczne ; Legionowo : Muzeum Historyczne, 2017.
 443. Związki architektury modernistycznej i motoryzacji indywidualnej : wybrane realizacje europejskie 1903-1973 / Łukasz Wojciechowski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 444. Żądza chwały : Władysław IV Waza w ikonografii performatywnej / Jacek Żukowski. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018.
 445. Żegluga i kanały żeglugowe dawnej Rzeczypospolitej / Cezary Wawrzyński. – Olsztyn : Edytor „Wers”, 2019.
 446. Życie codzienne / red. Maciej Dębiec. – Rzeszów : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego : Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2017.
 447. Życie sztuką : Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskich / red. Inga Głuszek. – Poznań : Muzeum Narodowe, 2018.

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content