Powrót
Biblioteka
 O bibliotece

Biblioteka powstała jako część powołanego w 1962 roku Ośrodka Dokumentacji Zabytków. Podstawą jej działalności stał się bogaty zbiór druków Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Pełnił on początkowo rolę księgozbioru podręcznego dla pracowników ówczesnego ODZ, a także zaplecza merytorycznego do ich codziennej pracy. Z czasem okazał się również niezwykle przydatny szerszemu gronu specjalistów, w tym historykom sztuki, konserwatorom czy muzealnikom.

Biblioteka NID jest biblioteką specjalistyczną, a jej obecny księgozbiór liczy około 60 000 woluminów książek i czasopism. Gromadzi i udostępnia przede wszystkim literaturę dotyczącą zabytków w Polsce oraz ochrony, konserwacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Zbiory biblioteczne udostępniane są wszystkim zainteresowanym wyłącznie na miejscu, prawo do wypożyczania mają tylko pracownicy Instytutu.

Do pobrania:

Regulamin Biblioteki NID

Kontakt:
Godziny otwarcia:

poniedziałek – czwartek  w godzinach 9:00 – 14:00
piątek – nieczynne

Wykaz nabytków bibliotecznych

2024

kwiecień
liczba nowości: 93

 1. Album zmian kostnych średniowiecznej populacji z Gruczna = Album of human bone lesions in the medieval population from Gruczno / Alicja Drozd-Lipińska, Andrzej Romański. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023.
 2. Nowa Huta-Mogiła, stan 55 (kopiec Wandy) : wielofazowa osada kultury trzcinieckiej i łużyckiej / z udziałem: Aldony Garbacz-Klempki, Damiana Stefańskiego, Katarzyny Pyżewicz, Marii Lityńskiej-Zając, Jerzego J. Langera, Sławomira Pietrzaka, Ulany Gocman, Anity Szczepanek. – Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2023.
 3. O cmentarzu św. Jana czyli najstarszej nekropolii / Bartłomiej Gruszka, Sławomir Kałagate. – Zielona Góra : Fundacja Tłocznia, 2023.
 4. Straty wojenne kolekcji malarstwa Jacoba i Augusta Kabrunów / Helena Kowalska. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2023.
 5. Weklice : cmentarzysko kultury wielbarskiej na wschodnim obrzeżu delty Wisły : (badania 2005-2018) / Magdalena Natuniewicz-Sekuła, Marek Baczewski. – Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2023.
 6. Archeologia konfliktów XX wieku : wyniki ratowniczych badań archeologicznych Przedmościa Warszawa = The archeology of 20th century conflicts : results of rescue archaeological research of the bridgehead Warsaw / red. Mirosław Mazurek, Aleksandra Sznajdrowska-Pondel. – Rzeszów : Fundacja Badań nad Dziedzictwem Kulturowym : realizacja wydawnicza Wydawnictwo Edytorial, 2023.
 7. Bones of contention : the industrial exploitation of human bones in the modern age / edited by Bernard Wilkin and Robin Schäfer. – Bruxelles : Algemeen Rijksarchief, 2024.
 8. European Studies and Europe : Twenty Years of Euroculture / edited by Janny de Jong, Marek Neuman, Senka Neuman Stanivuković and Margriet van der Waal. – Göttingen : Universitätsverlag Göttingen, 2020.
 9. Jartypory, stan. 2 : cmentarzysko kultury wielbarskiej we wschodniej Polsce. Część 1 / Jacek Andrzejowski. – Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne ; Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 2023.
 10. Kleszewo : cmentarzysko kultury przeworskiej i wielbarskiej na Północnym Mazowszu. Część 2, Analiza / Marcin Woźniak ; Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. – Pruszków : Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy ; Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2023.
 11. Krypta Grobowa rodu Wejherów w kościele parafialnym w Pucku / red. K. Blusiewicz, M. Starski. – Warszawa : Wydział Archeologii. Uniwersytet Warszawski, 2023.
 12. Miasto na plus : eseje o polskich przestrzeniach miejskich / pomysł, redakcja i wstęp Hubert Mazur ; [teksty Hubert Barański, Łukasz Franek, Hanna Gill-Piątek, Jacek Grunt-Mejer, Piotr Kempf, Elżbieta Koterba, Paweł Kubicki, Piotr Mazik, Oliver Schneider, Janusz Sepioł, Marcin Wójcik, Marta Żakowska]. – Kraków : Wysoki Zamek, 2017.
 13. Przykopka 12 : nowożytna nekropolia pogranicza : wyniki ratowniczych badań archeologicznych = Przykopka 12 : neuzeitliche Grenzlandnekropole : Ergebnisse der archäologischen Rettungsgrabungen / red. Herausgegeben von Michał Grabowski, Urszula Wilkoszewska. – Rzeszów : Fundacja Badań nad Dziedzictwem Kulturowym : realizacja wydawnicza Wydawnictwo Edytorial, 2023.
 14. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 2-4 w Rogaszynie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie : (trasa autostrady A-1) / Błażej Muzolf, Dominik Kacper Płaza, Przemysław Muzolf. – Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego ; Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2023.
 15. Schyłkowo paleolityczne materiały krzemienne z obszaru doliny Wisły pod Krakowem / Damian Stefański. – Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2023.
 16. Skarb z Cichobórza : studia nad depozytem rzymskich denarów oraz ich naśladownictw = the Cichobórz hoard : a study of the deposit of Roman denarii and their imitations / redakcja/editors Bartłomiej Bartecki, Anna Hyrchała, Kyrylo Myzgin. – Hrubieszów : Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, 2023.
 17. Skarb z Jastrzębnik koło Kalisza : problematyka najmłodszych typów denarów krzyżowych / Adam Kędzierski. – Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2023.
 18. Villisaz : ośrodek krzyżackiego komturstwa w ziemi chełmińskiej : wyniki prac badawczych w Wieldządzu (stanowiska 1 i 21) / redakcja Dariusz Poliński. – Toruń : Europejska Fundacja “Pamięć i Dziedzictwo” : Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : Jagielloński Instytut Wydawniczy, 2023.
 19. Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. T. 8, Powiat inowrocławski / Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf. – Toruń : Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023.
 20. Zadowice bei Kalisz, Fundstelle 1 : ein Brandgräberfeld vom Ende der Hallstattzeit bis zur Phase D der römischen Kaiserzeit = Zadowice pod Kaliszem, stanowisko 1 : cmentarzysko ciałopalne z końca okresu halsztackiego po fazę D okresu rzymskiego / Eleonora Kaszewska ; [redaktor tomu Piotr Papiernik, Wojciech Siciński]. – Łódź : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2023.
 21. Cmentarz św. Jana : najstarsza nekropolia Zielonej Góry / pod redakcją Bartłomieja Gruszki i Sławomira Kałagate. – Zielona Góra : Fundacja Tłocznia, 2023.
 22. Kalisz-Stare Miasto : cmentarzysko. Część I, Archeologia / Dariusz Wyczółkowski. – Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Szczecin : Pomorski Uniwersytet Medyczny, 2023.
 23. Kalisz-Stare Miasto : cmentarzysko. Część II, Antropologia / Agata Bisiecka. – Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Szczecin : Pomorski Uniwersytet Medyczny, 2023.
 24. Możliwości turystycznego wykorzystania zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego / red. Wojciech Pasek. – Końskie : Muzeum Regionalne PTTK w Końskich, 2023.
 25. Uroczysko Granica : rewitalizacja zespołu zabytkowych obiektów architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego / red. Małgorzata Mickiewicz, Małgorzata Wawryszuk. – Izabelin : Kampinoski Park Narodowy, 2023.
 26. Węgiel : natura i kultura / Ralph Crane ; tłumaczenie Marta Tomczok i Paweł Tomczok.- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2023.
 27. Arkadia / [koncepcja katalogu i redakcja naukowa Agnieszka Rosales Rodríguez, Antoni Ziemba]. – Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2023.
 28. Bez gorsetu : Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku = Corsets off : Camille Claudel and Polish women sculptors of the 19th century / [koncepcja katalogu i redakcja naukowa Ewa Ziembińska]. – Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2023.
 29. Peinture – Peinture! : niech żyje kolor! Komitet Paryski 1923-2023 = let the colour win! The Kapist Group 1923-2023 / red. nacz. Karolina Różewska. – Kępno : Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego, 2024.
 30. Cultural diplomacy in Europe : between the domestic and the international / edited by Caterina Carta, Richard Higgott. – Cham : Palgrave Macmillan, 2020.
 31. Culture and Climate Resilience : Perspectives from Europe / edited by Grit Martinez. – Cham : Springer International Publishing, 2021.
 32. Enhancing Participation in the Arts in the EU : Challenges and Methods / edited by Victoria M. Ateca-Amestoy, Victor Ginsburgh, Isidoro Mazza, John O’Hagan, Juan Prieto-Rodriguez. – Cham : Springer International Publishing, 2017.
 33. Historic cities in the face of disasters : reconstruction, recovery and resilience of societies / editors: Fatemeh Farnaz Arefian, Judith Ryser, Andrew Hopkins, Jamie Mackee. – Cham : Springer, 2021.
 34. Inclusive Design for Historic Buildings : Architectural Approaches to Accessibility / David Bonnett, Pauline Nee. – Ramsbury : The Crowood Press, 2021.
 35. Kamienice : opowieści przedwojennych mieszkańców Wrocławia. [2] / Joanna Mielewczyk. – [Wrocław] : Oficyna Wydawnicza Kamienice, 2023.
 36. Dzianisz : Kościół Matki Bożej Częstochowskiej / Andrzej Skorupa, Rafał Monita. – Kraków : Wydawnictwo Astraia ; Dzianisz : Parafia Rzymskokatolicka MB Częstochowskiej, 2023.
 37. Naprawa tynków : aspekty budowlane i konserwatorskie / Piotr Opałka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
 38. Podziemny Muranów / Jacek Leociak ; z fotografiami Artura Żmijewskiego. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2024.
 39. Polichromie drewnianych stropów w kamienicach Torunia – XVIII w. : zagadnienia ikonografii, typologii, technologii i techniki malarskiej. Cz. 1 / Klaudia Rajmann. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023.
 40. Wędrując ulicami Gdańska / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2024.
 41. Włoskie spacery po Warszawie / red. nauk. Wioletta Gurdak, Maciej Jaskot, Wojciech Sosnowski, Marta Wojakowska. – Warszawa : Bosz, 2024.
 42. Wybrane zagadnienia z konserwacji sztuki współczesnej / red. Dariusz Markowski. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2024.
 43. Starzyński : prezydent z pomnika / Grzegorz Piątek. – Wydanie II uzupełnione. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2024.
 44. Było takie miasto… : Warszawa na starych zdjęciach i kartach pocztowych z kolekcji Rafała Bielskiego. T. 1, 1860-1905 / tłumaczenie: Anna Bergiel. – Warszawa : Skarpa Warszawska, 2023.
 45. Cmentarze Podgórza / Karolina Grodziska. – Kraków : Wydaw. i Drukarnia “Secesja”, 1992.
 46. Europejski fajans delikatny z XIX wieku : kolekcja Wojciecha W. Kowalskiego / Wojciech W. Kowalski ; redaktor Maciej Kluss ; tekst Wojciech W. Kowalski, Wanda Załęska. – Pszczyna : Muzeum Zamkowe w Pszczynie, 2023.
 47. Historia i współczesność gminy Sarnaki / [tekst Agata Wasilewska, Rafał Zubkowicz]. – Wydanie II, poprawione. – Sarnaki : Gmina Sarnaki, 2018.
 48. Inwentaryzacja cmentarzy ewangelickich Gminy Słupsk / redakcja Andrzej Stachowiak ; Słupskie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne “Gryf”. – Pruszcz Gdański ; Słupsk ; Gdańsk ; Warszawa : Wydawnictwo Jasne, 2023.
 49. Karol Estreicher jr 1906-1984 : biografia wielkiego Polaka. T. 1, Do 1939 roku / Dariusz Matelski. – Kraków : Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 2016.
 50. Katalog świadków wiary w Barczewie, Sząbruku i Kętrzynie : studium z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych / pod red. Jacka Macieja Wojtkowskiego. – Olsztyn : Archidiecezja Warmińska, 2009.
 51. Katedra w Zamościu / zdjęcia Wiesław Lipiec ; [teksty Marek Dobosz]. – Zwierzyniec : Wydawnictwo Lipiec, 2016.
 52. Kościoły warszawskie w ruinie i odbudowie 1939-1945 / Stanisław Marzyński ; widoki rys. Zygmunt Stępiński ; [plany kreślił Józef Pękała]. – Warszawa : Polski Związek Inżynierów Budowlanych, 1946.
 53. Kościół parafialny pw. św. Stanisława BM w Sarnakach / ks. prał. dr Andrzej Jakubowicz.
 54. Krzyżtopór / Tomasz Kuls ; [przekł. na jęz. ang. Andrzej Piotr Zakrzewski]. – Warszawa : Wydawnictwo Teka Tomasz Kuls, 2014.
 55. Kultura i Dziedzictwo Narodowe w 2022 r. / Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie. – Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2023.
 56. Monografia gminy Zabierzów / pod red. naukową Piotra Hapanowicza i Stanisława Piwowarskiego. – Kraków ; Zabierzów : Urząd Gminy Zabierzów, 2009.
 57. Postępowanie z materiałami archiwalnymi w archiwach kościelnych : katalog dobrych praktyk : wersja 1.1 / pod redakcją ks. Roberta R. Kufla i Anny Laszuk. – Warszawa ; Zielona Góra : Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, 2023.
 58. Problemy odnowy Krakowa : materiały z narady konsultacyjnej w sprawie odnowy zespołów zabytkowych Krakowa, 28 IX 1978. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1978.
 59. Promnice : zameczek myśliwski = hunting lodge / tekst = text Maciej Kluss ; redakcja = editor Maciej Kluss. – Pszczyna : Muzeum Zamkowe w Pszczynie, 2019.
 60. Pszczyna wczoraj i dzisiaj = Pszczyna yesterday and today / redakcja = editor Maciej Kluss. – Pszczyna : Muzeum Zamkowe w Pszczynie, 2020.
 61. Renowacja Bazyliki Mariackiej 1989-1999 / [red. Stanisław Bercal]. – Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 1999.
 62. Sanktuaria Archidiecezji Warmińskiej / pod red. Janiny Bosko, Jacka Macieja Wojtkowskiego ; przy współpr. Mirosława Gałęziewskiego. – Olsztyn : Agencja Wydawnicza “Remix”, 2009.
 63. Spichrze polskie / Juliusz Dumnicki. – Warszawa : Arkady, 1987.
 64. Sztuka baroku : materiały sesji naukowej ku czci śp. profesorów Adama Bochnaka i Józefa Lepiarczyka zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Instytut Historii Sztuki UJ : Kraków, 8-9 czerwca 1990 roku / [red. Marcin Fabiański, Kazimierz Kuczman]. – Kraków : Wydaw. Klubu Inteligencji Katolickiej, 1991.
 65. Województwo tarnowskie : monografia / pod red. Jadwigi Warszyńskiej ; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geograficznych. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1988.
 66. Ziemia chrzanowska i Jaworzno : monografia / red. Janina Lewandowska. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1969.
 67. Zmienny krajobraz : 200 lat Muzeum Książąt Lubomirskich / redaktor prowadzący: Paweł Szroniak. – Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2023.
 68. Bedeker sopocki / Tomasz Kot. – Sopot : Smak Słowa, 2024.
 69. Długie lata 90. : architektura w Polsce czasów transformacji / Anna Cymer. – Warszawa : Centrum Architektury, 2024.
 70. Dzieło opata z Saint-Denis a architektura gotycka południowej Polski : mistyka, cystersi, ołtarz = L’œuvre de l’abbé de Saint-Denis et l’architecture gothique au sud de la Pologne : la mystique, les cisterciens, l’autel / Mirosław Bogdan. – Katowice : “Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2023.
 71. Gobeliny / [opracowanie not katalogowych Magdalena Olszewska, dr Agnieszka Wysocka]. – Bydgoszcz : [Dom Wydawniczy Margrafsen Adam Senska], 2024.
 72. Jak studiować życie w przestrzeni publicznej / Jan Gehl i Birgitte Svarre ; przekład Marta A. Urbańska. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2021.
 73. Kościół św. Andrzeja w Barczewie : historia przekształceń zespołu franciszkańskiego / Piotr Samól. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2023.
 74. Miasto – idea : nowe podejście do gospodarowania zasobami miasta / Michał Kudłacz. – Warszawa : CeDeWu, 2021.
 75. Miasto życzliwe : jak kształtować miasto z troską o wszystkich / David Sim ; przekład Klementyna Dec, Weronika Mincer ; przedmowa do polskiego wydania Joanna Erbel ; wstęp Jan Gehl. – Kraków : Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2020.
 76. Międzynarodowe teksty doktrynalne ochrony i konserwacji zabytków / wprowadzenie i wybór Bogusław Szmygin. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej ; Warszawa : Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS Polska, 2023.
 77. Nasz Świdermajer / Hanna Litwin. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2023.
 78. Rzeźba / [opracowanie not katalogowych dr Dorota Grubba-Thiede, dr Agnieszka Wysocka]. – Bydgoszcz : [Dom Wydawniczy Margrafsen Adam Senska], 2023.
 79. Spacerownik sopocki : siedem tras po magicznych zakątkach Sopotu / Tomasz Kot. – Sopot : Smak Słowa, 2023.
 80. Wielkie plany w rękach obywateli : na koalicyjnym szlaku / Artur Jerzy Filip. – Wydanie II. – Warszawa : Bęc Zmiana, 2019.
 81. Wytyczne i zestaw narzędzi do ocen oddziaływania : w kontekście światowego dziedzictwa / [autorzy: Sarah Court (ICCROM), Eugene Jo (ICCROM), Richard Mackay (ICOMOS), Mizuki Murai (IUCN), Riki Therivel ; tłumaczenie: Iwona Kaczanowska]. – Paryż : Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) ; Rzym   Międzynarodowe Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego (ICCROM) ; Charenton-le-Pont : Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS) ; Gland : Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) ; Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2023.
 82. Budowniczowie i fundatorzy architektury dawnego Bytomia / Helena Jadwiszczok-Molencka. – Bytom : Towarzystwo Miłośników Bytomia, 2023.
 83. Zabytkowe obiekty użyteczności publicznej, przemysłu i techniki / Tadeusz Korowaj. – Kętrzyn : CBK, 2024.
 84. Własność powiernicza dóbr kultury jako element nowego modelu zarządzania dziedzictwem kultury / Piotr Lasik. – Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2023 r. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2023.
 85. Zabytki nieruchome w rękach prywatnych : historia, ochrona i konserwacja na przykładach obiektów wpisanych do rejestru zabytków w Łodzi / Katarzyna Schatt-Babińska. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2023.
 86. Kunst in Polen von der Gotik bis heute : Kunsthaus Zürich, 26. Juni bis 8. September 1974 / [bearb. des Kataloges: Vorw. Stanisław Lorentz ; Katalog Tadeusz Dobrzeniecki et al.]. – Zürich : Kunsthaus ; Warschau : Nationalmuseum, 1974.
 87. European Heritage, Dialogue and Digital Practices / edited by Areti Galani, Rhiannon Mason, Gabi Arrigoni. – London ; New York : Routledge, 2020.
 88. The integration of cultural considerations in EU law and policies / by Evangelia Psychogiopoulou. – Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
 89. Creating and governing cultural heritage in the European Union : the European heritage label / Tuuli Lähdesmäki, Viktorija L. A. Čeginskas, Sigrid Kaasik-Krogerus, Katja Mäkinen and Johanna Turunen. – London ; New York : Routledge, 2020.
 90. Europe from Below : Notions of Europe and the European among Participants in EU Cultural Initiatives / Tuuli Lähdesmäki, Katja Mäkinen, Viktorija L. A. Čeginskas and Sigrid Kaasik-Krogerus – Boston : BRILL, 2021.
 91. Media and cultural policy in the European Union / edited by Katharine Sarikakis. – Amsterdam ; New York : Rodopi, 2007.
 92. Post-trauma and the Recovery Governance of Cultural Heritage / ed. Toshiyuki Kono, Junko Okahashi. – Singapore : Springer Nature, 2023.
 93. The Relevance of Culture and Cultural Heritage for Healing, Peace and Resilience / by J. L. Breitling. – Munich : Grin Verlag, 2024.

grudzień, styczeń
liczba nowości: 58

 1. Skarbce, kolekcje i muzea Mazowsza / pod red. Michała Wardzyńskiego. – Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury ; Truskaw : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2023.
 2. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 18, Powiat żagański, gminy Wymiarki i Żagań / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza “PDN”, 2023.
 3. Leśne ścieżki : wokół Miejsca Pamięci Palmiry / pod red. Dominiki Jarzyńskiej-Pokojskiej i Marii Kamińskiej. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2023.
 4. Ratusz w Strzelinie : historia i restytucja / Maciej Małachowicz, Rafał Karnicki. – Wydanie II uzupełnione. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2023.
 5. Toruńskie kłopotliwe dziedzictwo : historie z okresu Trzeciej Rzeszy / [redakcja naukowa: Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń : Stowarzyszenie Historyków Sztuki ; [Warszawa] : [Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Zarząd Główny], 2023.
 6. Warszawa dwudziestolecia : życie artystyczne i nowa tożsamość miasta / pod redakcją Katarzyny Nowakowskiej-Sito. – Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2023.
 7. Ekslibrisy bibliotek polskich i księgozbiorów obcych wykonanych przez polskich artystów w zbiorach Gabinetu Grafiki i Rysunku Muzeum Narodowego w Krakowie / Katarzyna Podniesińska. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2023.
 8. Katalog strat wojennych i zbiorów rozproszonych zamku w Malborku. T. 2, Ceramika, detal architektoniczny, kafle / Barbara Pospieszna. – Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2023.
 9. Nowoczesność reglamentowana : modernizm w PRL / red. Piotr Juszkiewicz, Andrzej Szczerski. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2023.
 10. Polskie plakaty do roku 1914 w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / Magdalena Czubińska. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2023.
 11. Prusice na dawnej fotografii / oprac. Renata Faron-Bartels. – Prusice : Urząd Miejski w Prusicach, 2023.
 12. Zabytek zadbany AD 2023 / [tekst : Hanna Mackiewicz ; red. prow. : Joanna Piotrowska]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2023.
 13. Cmentarz żydowski w Mszanie Dolnej : “I pamięć o nich nie ustanie u potomnych” (Est 9, 28) = The Jewish Cemetery in Mszana Dolna : “And their memory shall not cease among their descendants” (Esth. 9: 28) / Urszula Antosz-Rekucka, Jolanta Kruszniewska. – Edycja 2. Poprawiona i rozszerzona. – Mszana Dolna : Fundacja Sztetl Mszana Dolna, 2023.
 14. Pomniki historii / Monika Karolczuk. – Kraków : Aromat Słowa, 2022.
 15. Siedem wieków Warszawy : kalendarium historii miasta do końca XIX wieku / Marcin Rosołowski, Arkadiusz Bińczyk. – Warszawa : Magam : Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, 2023.
 16. Siedziby władz miejskich : szlakiem ratuszy i urzędów / [autor koncepcji: Ewa Krupa]. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2023.
 17. Zamki w Polsce u progu nowych czasów : transformacje i fundacje w XV w. / red. nauk. Agnieszka Bocheńska, Przemysław Mrozowski ; Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. – Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2023.
 18. Tynki szlachetne okresu modernizmu : problemy ochrony / praca zbiorowa pod red. Marcina Furtaka. – Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2023.
 19. Kościół Notre-Dame-de-Bonsecours w Nancy : polskie mauzoleum królewskie w Lotaryngii / Paweł Migasiewicz, Jakub Sito. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”, 2023.
 20. Marian Lalewicz : architekt petersbursko-warszawski / Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, 2023.
 21. Ostra Brama w Wilnie = Aušros vartai Vilniuje / Maria Kałamajska-Saeed ; tłumaczył na język litewski = į lietuvių kalbą vertė Mindaugas Paknys. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”, 2023.
 22. Szczęśliwe nieba krajów włoskich! : Freskant Michelangelo Palloni w Wielkim Księstwie Litewskim / Anna Sylwia Czyż, Piotr Jamski. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”, 2023.
 23. 100 lat Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (1923-2023) / Kamil Ściesiński ; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 2023.
 24. 50 na 50 : jubileusz 50-lecia Działu Sztuki Wydawniczej Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Jakub Maciej Łubocki. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2023.
 25. Leon Piesowocki : artysta Generała Władysława Andersa = Leon Piesowocki : an artist of General Władysław Anders : katalog wystawy / autorzy tekstów: Jan Wiktor Sienkiewicz ; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2022.
 26. Poradnik dobrych praktyk architektonicznych : Saska Kępa / redakcja merytoryczna Jakub Jastrzębski, Grzegorz Mika. – Warszawa : Fundacja Hereditas, 2023.
 27. Wycinanki kurpiowskie z kolekcji Karola Tchorka = The Kurpie paper-cuttings from the collection of Karol Tchorek / redakcja = editors Robert Andrzej Dul, Maria Samsel. – Wydanie II. – Warszawa : Stowarzyszenie Akademia Wilanowska, 2022.
 28. Życie artystyczne w Bydgoszczy w latach 1920-1939 / Barbara Chojnacka ; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 2023.
 29. Histories of conservation and art history in modern Europe / edited by Sven Dupré and Jenny Boulboullé. – New York, NY : Routledge, 2022.
 30. Mieszkanie kawalera : między imperatywem nowoczesności i gustem własnym inwestora / Leszek Jodliński. – Kraków : Wydawnictwo Azory, 2023.
 31. Dzieje i skarby kościoła Św. Jakuba w Toruniu : nowe rozpoznanie / redakcja naukowa Anna Błażejewska, Elżbieta Pilecka, Alicja Saar-Kozłowska. – Toruń : Oddział Toruński Stowarzyszenia Historyków Sztuki : Towarzystwo Naukowe, 2023.
 32. Młyny wodne, wiatraki i kieraty w XIX i 1. połowie XX w. na terenie Pomorza (w granicach dawnych Prus Zachodnich) : technika i architektura / Maciej Prarat. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023.
 33. 75 lat Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku : katalog zbiorów = 75 Years of the Nicolaus Copernicus Museum in Frombork : Collection Catalogue / red. Marta Jagła Wojnowska. – Frombork : Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, 2023.
 34. Burzyciele świata w natarciu : sowieckie grafiki antyreligijne z lat 1918-1941 / Aleksander Majewski, Dmitriy Panto. – Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 2023.
 35. Ludzie – projekty – badania / Zakład Architektury Polskiej, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej ; redaktor naukowy serii Małgorzata Rozbicka. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2022.
 36. 200 lat Ossolineum : rozprawy i materiały / pod redakcją Mariusza Dworsatschka. – Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2022.
 37. Archistorie : jak odkrywać przestrzeń miast? / Radosław Gajda, Natalia Szcześniak. – Wydanie drugie rozszerzone. – Warszawa : Natalia Szcześniak Dobre Pomysły, 2023.
 38. Aukcje dzieł sztuki na świecie i w Polsce : tendencje i kierunki rozwoju / Joanna Białynicka-Birula. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2023.
 39. Bechertowie : rodzina rzeźbiarzy z Jeleniej Góry / Jakub Jagiełło. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2021.
 40. Synagoga w Grodzisku Mazowieckim / Piotr Strzemieczny. – Grodzisk Mazowiecki : Wydawnictwo Taurus Edukacja i Kultura : Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja, 2023.
 41. Ukryta przestrzeń : wojskowe lata warszawskiego Bemowa : 1945–1989 / Paweł Brudek. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2023.
 42. ZETO : elektronowy mózg miasta : idea nowoczesnego Wrocławia a budynek ZETO / Adam Pacholak. – Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2019.
 43. Dzielnica żydowska w Płocku : Synagogalna – Niecała – Jerozolimska – Szeroka – Tylna : przewodnik = The Jewish district of Płock : the guidebook / Gabriela Nowak-Dąbrowska. -Płock : Fundacja Nobiscum, 2021.
 44. Leszczyńscy i Sułkowscy w XVI-XVIII wieku : sztuka – kultura – konserwacja / pod redakcją Aliny Barczyk i Tadeusza Bernatowicza. – Leszno : Miasto Leszno : Organizacja Turystyczna Leszno – Region ; Łódź : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, 2023.
 45. Sztuka u Słowian : o tradycjach artystycznych i kształtowaniu się tożsamości narodowej / Jarosław Jarzewicz. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historii, 2023.
 46. Aleje Jerozolimskie w Warszawie : wydarzenia, ludzie, domy / Artur Bojarski. – Warszawa : Wydawnictwo Bellona, 2023.
 47. Blokowiska Łodzi. Vol. 1, Nowe Rokicie, Obywatelska, Karolew, Retkinia, Koziny, Montwiłła-Mireckiego, Żubardź, Wielkopolska i Mikołaja Reja, Teofilów, Pojezierska i Hipoteczna, Radogoszcz / Piotr Borowski, Michał Koliński. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2022.
 48. Blokowiska Radomia : Akademickie, Borki, Gołębiów I, Gołębiów II, Michałów, Młodzianów, Nad Potokiem, Obozisko, Planty, Południe, Prędocinek, Śródmieście, Ustronie, Wośniki, XV-lecia, Zamłynie / Marek Ziółkowski. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2023.
 49. Kamienice : opowieści o miejscach, których nie ma. [4] / Piotr Lis. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Kamienice, 2023.
 50. Kontusz : z dziejów polskiego ubioru narodowego / Beata Biedrońska-Słota, Maria Molenda. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2023.
 51. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk / Dobrosława Gucia, Gabriela Krause. – Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2023.
 52. Śródka i Ostrówek : antiqua civitas Posnaniensis / Jan Kaczmarek. – Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2023.
 53. Tkanina : sztuka i rzemiosło / Katarzyna Jasiołek. – Warszawa : Marginesy, 2023.
 54. Za kulisami twierdzy / pod redakcją Zbigniewa Pilarczyka. – Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2023.
 55. Malarz nad malarzami : Nikifor w kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie = A painter unlike any other : Nikifor in the collection of The National Ethnographic Museum in Warsaw = Hudožnik nad hudožnikami : Nikifor u kolekcìï Deržavnogo Etnografìčnogo Muzeû u Varšavì / [koncepcja i redakcja merytoryczna Alicja Mironiuk Nikolska, Józef Zalewski, Robert Zydel]. – Warszawa : Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 2022.
 56. Szklane życiorysy : polskie projektantki szkła (1945–2020) : informator / Barbara Banaś. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2023.
 57. Śląska ars moriendi : średniowieczne metalowe płyty nagrobne / Agata Stasińska, Mateusz Tomyślak. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2023.
 58. Zaklinacze czasu : kolędniczy teatr obrzędowy / Dorota Jasnowska. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2023.
2023

wrzesień 2023
liczba nowości: 42

 1. Kolebka polskiej motoryzacji / Andrzej Krzysztof Wróblewski. – Warszawa : Wydawnictwo WEI, 2021.
 2. Meandry badań nad kształtowaniem miasta : geneza, niespodzianki, refleksje, czyli kwadratura koła / Krzysztof Kazimierz Pawłowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki : Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2023.
 3. Monitoring diagnostyczny obiektów historycznych / Łukasz Jan Bednarz. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2023.
 4. Studia z dziejów katedry na Wawelu / pod redakcją Eweliny Zych. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, copyright 2023.
 5. Dzieje drogownictwa w Płocku (XIX-XXI wiek) / Krystyna Grochowska-Iwańska, Piotr Gryszpanowicz. – Płock : Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Instytut Budownictwa, 2020.
 6. Techniczno-prawne uwarunkowania rewitalizacji ulic Starego Miasta w Płocku / Piotr Gryszpanowicz. – Płock : Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Instytut Budownictwa, 2022.
 7. Architektura Rzeszowa od czasów autonomii galicyjskiej / pod kierunkiem Janusza Sepioła. – Rzeszów : Biuro Architekta Miasta Urzędu Miasta Rzeszowa : Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Rzeszowie : Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie : Archiwum Państwowe w Rzeszowie, 2023.
 8. Fara w Leżajsku w czterechsetną rocznicę konsekracji (1619-2019) / pod redakcją Bartosza Podubny i ks. Wacława Siwaka. – Leżajsk : Bonus Liber, 2023.
 9. Michał Lancz z Kitzingen : frankoński malarz w Krakowie (1507-1523) / Adam Spodaryk. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana” : [Muzeum Narodowe w Krakowie], 2023.
 10. Simplices fenestrae cistercienses : geneza, treści ideowe i źródła estetyczne przeszkleń witrażowych w kościołach i klasztorach cystersów do połowy XIII wieku / Joanna Utzig. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2022.
 11. Strony rodzinne matki Chopina : materiały do biografii Justyny z Krzyżanowskich Chopinowej / Krzysztof Dorcz. – Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, 2023.
 12. Świat duchowej wyobraźni : dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku / Krystyna Pawłowska. – Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, 2022.
 13. Dobrzy przyjaciele, dobre przyjaciółki : malarstwo w Gdańsku w XIX wieku / Magdalena Mielnik. – Gdańsk : Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku : [Muzeum Narodowe w Gdańsku], 2023.
 14. Światłoczuły modernizm : osiedla społeczne warszawskiego Koła / koncepcja tomu i redakcja Łukasz Strzelczyk. – Warszawa : Wolskie Centrum Kultury, 2020.
 15. Zegary i zegarki w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku / Anna Baranowska-Fietkiewicz, Lech Łopuski. – Gdańsk : Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2023.
 16. Zmienność fortuny : alegorie Hermana Hana / redaktor naukowy katalogu Jacek Żukowski. – Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2023.
 17. Idea wolności jednostki-właściciela zabytku w Unii Europejskiej w kontekście modelu kar administracyjnych w prawie polskim / Adam Kozień. – Wydanie I, stan prawny na dzień 1 października 2022 r. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2023.
 18. Kopernik i jego świat / redaktorzy naukowi Norbert Haliński, Marcin Banaś. – Warszawa : Arx Regia Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2023.
 19. Praxis sine theoria : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Adama Małkiewicza : w 140-lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich / red. Andrzej Betlej, Agata Dworzak. – Kraków : Wydawnictwo Attyka : Instytut Historii Sztuki UJ : Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 2022.
 20. Polsce wolność wróć! : groby wojenne z okresu powstania styczniowego w Wielkopolsce / autorzy Bartosz Biegała, Sławomir Józefiak. – Poznań : Wojewoda Wielkopolski, 2022.
 21. Słowo architekta : opowieści o architekturze Polski Ludowej / Błażej Ciarkowski. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023.
 22. 500 lat dzwonu Zygmunta / pod redakcją Mieczysława Rokosza i ks. Jacka Urbana. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, copyright 2023.
 23. Ceramika tułowicka : Tułowice poKolei / [teksty Justyna Bojkowska, Piotr Gil, Marek Jary, Monika Konarska, Ewa Mroczkowska, Roman Skiba, Piotr Sopel, Jerzy Stemplewski, Helena Wojtasik, Mariusz Woźniak]. – Tułowice : Gmina Tułowice : [Tułowicki Ośrodek Kultury], 2022.
 24. Czyżew : kartki z dziejów miasta, gminy i parafii (do 1944 roku) / Ewa Bohusz-Rubaszewska, Olga Regina Tomaszewska, Norbert Dariusz Tomaszewski. – Czyżew : Urząd Miejski w Czyżewie, 2022.
 25. Katedra Świdnicka : ocalona / Jarosław Kurzawa, Tadeusz Józef Słobodzian. – Świdnica : Stowarzyszenie Rewaloryzacji i Konserwacji Zabytków Architektury Miasta Świdnicy, 2023.
 26. Nowy Port i Westerplatte na dawnej pocztówce / [Marcin Tymiński, Aleksander Masłowski, Marcin Stąporek]. – Gdynia : Wydawnictwo Region ; Sulmin : GKW, 2021.
 27. Skubanie pierza na Śląsku Opolskim / Joanna Banik. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział. Terenowy w Opolu, 2023.
 28. Wysiewanie serc i krzyży na polach w okolicach Strzelec Opolskich / Joanna Banik. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2023.
 29. Frontem do morza : plan, budowa, architektura portu w Gdyni / Anna Orchowska. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2023.
 30. Polityka publiczna wobec zabytków nieruchomych w Polsce : doświadczenia – reguły – model / Katarzyna Agnieszka Obłąkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych, 2023.
 31. Pomniki oporu : źródła artystyczne do studiów nad pamięcią o powstaniu w getcie warszawskim 1943-1956 = Monuments of resistance : memory of the Warsaw Ghetto uprising in artistic sources 1943-1956 / Marta Kapełuś, Michał Krasicki, Piotr Słodkowski. – Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2023.
 32. Przejmowanie cerkwi greckokatolickich przez Kościół rzymskokatolicki na terenie diecezji przemyskiej w latach 1944-1989 / Krzysztof Stanisław Buczek. – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus – Rafał Barski, 2022.
 33. Cmentarze dzielnicy Dębniki : Kobierzyn, Pychowice, Skotniki, Tyniec / Karolina Grodziska ; fotografie Zbigniew Kos. – Kraków: Karolina Grodziska, 2023.
 34. Futerał : o urządzaniu mieszkań w PRL-u / Agata Szydłowska. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2023.
 35. Kuczki Żydowskie : nieoszlifowane diamenty architektury łódzkiej / Renata Przewłocka. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022.
 36. O konserwacji rzemiosł rozmaitych z kolekcji rodziny Wagnerów / redakcja Paula Śwituszak, Agata Ogińska, Andrzej Podgórski; współpraca Arkadiusz Wagner. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023.
 37. Sarkofagi cynowe z grobów królewskich na Wawelu oraz mauzoleów rodzin Promnitzów w Pszczynie i Hochbergów w Świebodzicach : konserwacja i restauracja, technika, technologia… / Agnieszka Trzos. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023.
 38. Tkaniny zabytkowe z okresu od XV do XVII wieku ze zbiorów krakowskich kościołów i klasztorów. T. 2, Tkaniny z XVII wieku / redakcja i noty katalogowe Natalia Krupa ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
 39. Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu / redakcja Tadeusz Baranowski, Dorota Cyngot. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2023.
 40. Wrocław : gród na Ostrowie Tumskim we wczesnym średniowieczu / Aleksandra Pankiewicz. – Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2023.
 41. Zamki konwentualne Państwa Krzyżackiego w Prusach. Cz. 2, Katalog / Tomasz Torbus. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki : słowo/obraz terytoria, 2023.
 42. Skarb z rodowodem : o damach i rycerzach z Dolnego Śląska historie zapisane w kamieniu / Lila Dmochowska. – Wrocław : Yellow Point Publications, 2023.

lipiec 2023
liczba nowości: 84

 1. Każdą iskrą rozpaleni… : żydowscy artyści w kręgu nowej sztuki : idee – postawy – relacje / redakcja naukowa Irmina Gadowska, Krystyna Radziszewska, Agnieszka Świętosławska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022.
 2. Małe rewitalizacje podwórek : społeczno-pedagogiczne badania-działania / Anita Gulczyńska, Mariusz Granosik. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022.
 3. ŚRÓD PD : ilustrowany atlas architektury Śródmieścia Południowego = an illustrated atlas of Śródmieście Południowe architecture / koncepcja i projekt = concept and design Magdalena Piwowar ; wybór i tekst = selection and text Michał Kempiński, Krzysztof Mordyński ; ilustracje = illustrations Mateusz Gryzło, Maria Łomiak, Peter Łyczkowski, Hubert Przybyszewski. – Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, 2023.
 4. Pałace na Dolnym Śląsku w służbie III Rzeszy : sportschule : zakamuflowane placówki szkolenia przedwojennego / Szymon Wrzesiński. – Warszawa : Agencja Wydawnicza CB, 2023.
 5. Parochia ruska we wsi Tyniowice eparchii przemyskiej w XIV-XX wieku / Józef Półćwiartek, Maria Ślęk-Półćwiartek, Jarosław Giemza. – Rzeszów : Wydawnictwo Libra PL, 2022.
 6. Sny o Warszawie : wizje przebudowy miasta 1945-1952 / Krzysztof Mordyński. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2021.
 7. Wawel : biografia / Kamil Janicki. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2023.
 8. Metro w Polsce / Andrzej Rogiński. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2022.
 9. Montownie samochodów w II Rzeczypospolitej / Romuald Cieślak. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2018.
 10. Nie taki straszny dwór w Kalinowej / Anna Wróbel. – Strzelce Opolskie : Wydawnictwo Matiang, 2021.
 11. Pałace Podlasia / Katarzyna i Jerzy Samusikowie. – Białystok : Fundacja Sąsiedzi, 2019.
 12. Producenci nadwozi samochodowych w II Rzeczypospolitej / Romuald Cieślak. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2021.
 13. Skąd ci Włosi? : o renesansowej i nie tylko architekturze cieszyńskiego rynku / Irena Kwaśny. – Cieszyn : nakładem własnym autorki, 2023.
 14. Nowosielski : sztuka sakralna : Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin / Krystyna Czerni. – Białystok : Muzeum Podlaskie : Samorząd Województwa Podlaskiego ; [Olsztyn] : Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego : Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, 2019.
 15. Piec ceglano-kaflowy / Jarosław Szewczyk. – Wydanie II. – Milanówek : ARCHITREND.PL, 2022.
 16. Podwaliny : drewniane domy Podlasia i ich mieszkańcy / Magdalena Stopa. – Ciechanowiec : Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 2018.
 17. Skansen mazowiecko-podlaski / pod redakcją Adama Czesława Dobrońskiego i Anny Wiśniewskiej. – Ciechanowiec : Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka. Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego ; Białystok : Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2018.
 18. W skansenie i pałacu / pod redakcją Adama Czesława Dobrońskiego ; Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. – Ciechanowiec : Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 2022.
 19. Na bursztynowym brzegu : mariny Włodzimierza Nałęcza : XX wystawa z cyklu “Polscy artyści o morzu” / Monika Jankiewicz-Brzostowska, Zuzanna Mikołajek-Kiełb. – Gdańsk : Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, 2023.
 20. Uwierzyć w wieże : rewitalizacja wież wodnych w Polsce / Marcin Wądołowski. – Chorzów : Lokalne Dziedzictwo LH. Local Heritage, 2023.
 21. XV Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego : Puck 2021 / [pod redakcją Roberta Domżała i Marcina Westphala]. – Gdańsk : Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, 2023.
 22. Dzieje Płocka : praca zbiorowa. T. 1, Historia miasta do 1793 roku / pod red. Mariana Kallasa. – Wyd. 3. uaktualnione, rozszerz. i uzup. – Płock : Towarzystwo Naukowe Płockie, 2000.
 23. Dzieje Płocka : praca zbiorowa. T. 3, Historia miasta w latach 1945-2020 / pod redakcją Grzegorza Gołębiewskiego i Tomasza Piekarskiego. – Wydanie pierwsze. – Płock : Towarzystwo Naukowe Płockie, 2020.
 24. Gotyckie kaplice przykościelne na Dolnym Śląsku : fundator – funkcja – forma / Agata Rusnak-Kozłowska. – Wrocław : Yellow Point Publications, 2023.
 25. Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 9, Dziedzictwo kultur tradycyjnych / pod red. Joanny Wawrzeniuk i Katarzyny Zdeb. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2022.
 26. Przejdziem Wisłę i nie tylko : dzieje mostów na Mazowszu / Jarosław Loretz. – Warszawa : Wydawnictwo Warszawskie, 2021.
 27. Bellum et artes : casus Silesiae : sztuki piękne i religia na Śląsku podczas wojen XVII wieku = fine arts and religion in Silesia during the wars in the 17th century / Agnieszka Seidel-Grzesińska, Marcin Wisłocki. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2023.
 28. Historia Dworca Głównego przy “Towarowej” / [opracowanie Beata Zofia Młynarska]. – Warszawa : Stacja Muzeum, 2021.
 29. Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 4, Miasto Kraków. Cz. 14, Kościoły i klasztory : Garbary, Łobzów, Nowa Wieś / oprac. aut. Paweł Dettloff, Dagny Nestorow, Rafał Nestorow, Andrzej Włodarek. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2022.
 30. Stulecie sochaczewskiej kolei wąskotorowej 1922-2022 / Łukasz Popowski. – Sochaczew ; [Warszawa] : Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie Filia Stacji Muzeum w Warszawie, 2022.
 31. Zabytkowy tabor w zbiorach Stacji Muzeum w Warszawie : ilustrowany przewodnik / zespół redakcyjny Dominika Leszczyńska, Michał Fludziński, Piotr Kałużyński ; ilustracje Wojciech Baraniuk [i pozostali]. – Warszawa : Stacja Muzeum, 2018.
 32. Historia mojego miasta : Sulejówek. Cz. 1 / Irmina Matyjasek-Jałowiecka. – Sulejówek : Miasto Sulejówek, 2022.
 33. Historia mojego miasta : Sulejówek. Cz. 2 / Irmina Matyjasek-Jałowiecka. – Sulejówek : Miasto Sulejówek, 2022.
 34. Historia mojego miasta : Sulejówek. Cz. 3 / Irmina Matyjasek-Jałowiecka. – Sulejówek : Miasto Sulejówek, 2022.
 35. Historia sztuki jako instytucja : studia z historii sztuki / pod red. Wojciecha Włodarczyka. – Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki : Fundacja Kultura Miejsca, 2022.
 36. Ratusz i Rynek w Żelechowie : wczoraj i dziś. – Żelechów : Gmina Żelechów, 2020.
 37. Toruńskie rocznice kopernikańskie : fakty, ideologie, kreacje / [redakcja naukowa: Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2023.
 38. Żelechów dziś : z historią w tle. – Żelechów : Gmina Żelechów ; [Częstochowa] : Wydawnictwo Precjoza, [2020].
 39. Żelechów na starej fotografii : ocalić od zapomnienia. Cz. 2, t. 1 / Michał Sztelmach. – Żelechów : Gmina Żelechów, 2021.
 40. Kruszwica wczesnośredniowieczna / redakcja Wojciech Dzieduszycki, Joanna Sawicka. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2023.
 41. Człowiek, przedmiot, reguła : studium kultury budowania na Górnym Śląsku / Eugeniusz Jaworski ; podała do druku Ewa Kosowska. – Katowice : Śląsk, 2022.
 42. Ludzie i architektura : historia toruńskiego Ratusza Staromiejskiego / Maria Magdalena Gessek. – Toruń : Muzeum Okręgowe, 2019.
 43. Polski Słownik Biograficzny. T. 54/1, z. 220, Teoplitz Teodor – Tomasz Biskup Płocki / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : współpraca wydawnicza: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2022.
 44. Polski Słownik Biograficzny. T. 54/2, z. 221, Tomasz Biskup Płocki – Tomicki Józef / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : współpraca wydawnicza: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2022.
 45. Polski Słownik Biograficzny. T. 54/3, z. 222, Tomicki Józef – Towarnicki Ambroży / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : współpraca wydawnicza: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2022.
 46. Renowacja czy rekonstrukcja : prace konserwatorskie prowadzone na zamku Rabsztyn / red. Jacek Sypień, Tomasz Szygulski. – Olkusz : Grafpress : na zlecenie Stowarzyszenia “Zamek Rabsztyn” w Olkuszu, 2019.
 47. Serock i okolice : z dziejów dawnych i najnowszych / redakcja naukowa Mirosław Pakuła. – Serock : Meritum Bożena Zimmermann : na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, 2022.
 48. Serock : przewodnik historyczny / [autor: Mirosław Pakuła ; współpraca: Marlena Strojecka, Agnieszka Woźniakowska ; tłumaczenie na język angielski: Maciej J. Jabłoński]. – Serock : Urząd Miasta i Gminy w Serocku ; Kraków : Amistad Sp. z o.o., [2022].
 49. Szczecińskie wodociągi i kanalizacja : od XVI wieku do 2018 roku / Paweł Gut ; konsultacja naukowa Ryszard Rydzyński ; Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. – Wydanie drugie poprawione i uzupełnione. – Szczecin : Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 2019.
 50. Węgrów, miasto moje, a w nim… / Jan Mielniczek. – Węgrów : Miasto Węgrów, 2021.
 51. Wyznania ratuszowych duchów / Remigiusz Matyjas. – Wyd. I. – Grójec : Urząd Gminy i Miasta, 2019.
 52. Z serca fabryki 1939-1951 : historia Fabryki Cukierniczej “Kopernik” S.A. w źródłach / Aleksandra Kleśta-Nawrocka. – Toruń : Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2019.
 53. Klatki schodowe w Poznaniu = The staircases of Poznań : centrum, Jeżyce, Łazarz / Zbigniew Zachariasik. – Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2023.
 54. Muzeum Archeologiczne w Wiślicy / Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak. – Wydanie II poprawione. – Kielce : Muzeum Narodowe w Kielcach, 2023.
 55. O przyszłość Rapperswilu i inne teksty / Stefan Żeromski. – Kielce : Muzeum Narodowe w Kielcach, 2023.
 56. Polski mężczyzna 1910-2010 : katalog wystawy = Polish man 1910-2010 : exhibition catalogue / wybór i koncepcja = selection and concept Iwona Rajkowska ; [redakcja naukowa prof. dr hab. Robert Kotowski ; wersja angielska Iwona Rajkowska ; opracowanie biogramów artystów Iwona Rajkowska ; autorzy not katalogowych Agnieszka Bartków, Łukasz Szostkiewicz, Iwona Rajkowska, Katarzyna Kot, Irena Buchenfeld, Urszula Kozakowska-Zaucha, dr Aleksandra Krypczyk-De Barra, Światosław Lenartowicz, Agata Małodobry, Marta Podstawa-Boulkroune, dr Anna Borowiec, dr Arkadiusz Krawczyk, dr Agnieszka Skalska, Katarzyna Winiarska, Damian Jendrzejczyk, dr Szymon Kubiak, Joanna Łozowska, Anna Kroplewska-Gajewska, Joanna Torchała]. – Kielce : Muzeum Narodowe w Kielcach, 2023.
 57. Sto lat warszawskiego metra : od pomysłu do realizacji / Jakub Jastrzębski. – Warszawa : Skarpa Warszawska, 2019.
 58. Śląsk : panorama dziedzictwa / Paweł Grzesik. – [Kielce : Muzeum Dialogu Kultur, 2023].
 59. Zielniki : ochrona i konserwacja / Magdalena Grenda-Kurmanow. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2023.
 60. Ziemia Ostrowska : do 1914 roku / Adam Czesław Dobroński ; współpraca Jan Dobroński, Piotr Sobieszczak. – Ostrów Mazowiecka : Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dombrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej, 2021.
 61. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 17, Powiat żagański, Gmina Szprotawa / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza “PDN”, 2023.
 62. Pałace Dolnego Śląska. 2 , Powiat wołowski / Damian Dąbrowski. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2022.
 63. Zapomniane miejsca Dolnego Śląska : przewodnik. Cz. 5, Wrocław, Oleśnica, Strzelin i okolice / [Jakub Jagiełło, Dariusz Wojciechowski]. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2022.
 64. Zapomniane miejsca : Lubuskie. Część północna / [Jakub Jagiełło, Adam Sowa]. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2023.
 65. Zapomniane miejsca Mazowsza : przewodnik / [aut. Jakub Jagiełło, Ewa Perlińska-Kobierzyńska, Michał Szymański, Danuta Maciejewska-Bogusz]. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2022.
 66. Zapomniane miejsca : Warmińsko-Mazurskie. Część północna / Marek Dudziak, Tomasz Sowiński. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2022.
 67. Zapomniane miejsca : Zachodnio-Pomorskie. Część północna / Marek Dudziak. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2022.
 68. 450 lat Unii Lubelskiej : Kongres Dwóch Unii : od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej / praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Czerlunczakiewicz, Huberta Mącika, Michała Trzewika. – Lublin : Urząd Miasta Lublin, 2020.
 69. 600 lat Parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie / zespół redakcyjny: Ryszard Andruszczak, Zbigniew Gnat-Wieteska, Wiesław Mućka. – Wydanie drugie, rozszerzone. – Garwolin : staraniem Starostwa Powiatowego w Garwolinie, 2019.
 70. Architekci krakowscy : z dziejów Oddziału SARP 1877-1958 / redakcja: Bohdan Lisowski, Krystyna Łyczakowska. – Kraków : Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Oddział w Krakowie, 2017.
 71. Arcyświątkarz Wowro / autorki tekstów: Kinga Czerwińska, Joanna Kryszka ; współpraca: Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2022.
 72. Druga szansa Zakładów Przemysłowych Vetter w Lublinie : 2nd chance – integrated action plan / redakcja Katarzyna Czerlunczakiewicz, Hubert Mącik, Michał Trzewik. – Lublin : Urząd Miasta Lublin, 2018.
 73. Ekspresja : lwowska rzeźba rokokowa / [autorzy Andrzej Betlej, Agata Dworzak, Jan K. Ostrowski, Joanna Pałka]. – Kraków : Wydawnictwo Zamku Królewskiego na Wawelu, 2023.
 74. Górnictwo i sztuka : kolekcja porcelany Middelschulte = Mining and art : Middelschulte porcelain collection = Bergbau und Kunst : die Porcellansammlung Middelschulte / [redaktor naczelny: Jan Godłowski ; autorzy tekstów: Jan Godłowski, prof. dr. Sunhild Kleingärtner, dr h.c. Achim Middelschulte, Klementyna Ochniak-Dudek]. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 2023.
 75. Historia zamknięta w murach : koszary w Gdańsku Nowym Porcie / Grzegorz Goryński ; Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Gdańsku. – Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Gdańsku, 2022.
 76. Kanalizacja Lwowa : zarys historii od średniowiecza do końca lat 30. XX wieku / Giennadij Andropow. – Bydgoszcz : Miejskie Wodociągi i Kanalizacja : Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki s.k., 2022.
 77. Krakowskie Przedmieście : w 450-lecie Unii Lubelskiej / praca zbiorowa pod redakcja Rafała Niedźwiadka. – Lublin : Gmina Lublin : przy współpracy Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin : oraz Referatu ds. Marketingu Miasta Kancelarii Prezydenta, 2019.
 78. Niezwykła historia zwykłych obiektów : Gdańsk, ul. Okopowa 9 : budynek, ludzie, wydarzenia / Daniel Czerwiński, Mateusz Kubicki ; Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Gdańsku. – Gdańsk ; [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022.
 79. Przedwojenny Garwolin : z albumów mieszkańców / redakcja: Krzysztof Kot, Sebastian Jędrych, Anna Ogonowska. – Garwolin : Urząd Miasta Garwolina, 2019.
 80. Rezerwat przyrody “Stawy Raszyńskie” : walory przyrodnicze i historyczne : przewodnik / Jerzy Barszczewski [et al.]. – Falenty : Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, 2003.
 81. Rzeźba nagrobna na Mazowszu w XVI wieku / Olga M. Hajduk. – Warszawa : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, 2021.
 82. Stulecie Towarzystwa Urbanistów Polskich 1923-2023 / autorzy: Barbara Bańkowska, Magdalena Belof, Jan Maciej Chmielewski, Małgorzata Havel, Janusz Korzeń, Tomasz Majda, Elżbieta Przesmycka i Anna Aneta Tomczak ; redakcja merytoryczna: Janusz Korzeń. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki : Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2022.
 83. Szlachta – przemysł – inwestycje : materiały pokonferencyjne / redakcja naukowa Jan Sasor, Arkadiusz Kuzio-Podrucki. – Katowice : Muzeum Śląskie ; Nakło Śląskie : Centrum Kultury Śląskiej, 2022.
 84. Zabytki Radoszyc świadectwem przeszłości miasta / Tadeusz Czarnecki. – Radoszyce : Nadleśnictwo Radoszyce, 2021.

czerwiec 2023
liczba nowości: 65

 1. Dzieje Raszyna i Falent : 190 rocznica bitwy pod Raszynem 1809-1999 / Honorata Kaszuba. – Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1999.
 2. Krytyczne studia nad dziedzictwem : pojęcia, metody, teorie i perspektywy / redakcja naukowa Monika Stobiecka. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023.
 3. Święta polskie : tradycja i obyczaj / Barbara Ogrodowska. – Warszawa : Alfa-Wero, 2000.
 4. Abakanowicz : trauma i sława / Paweł Kowal. – Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2023.
 5. Antiqua campana : wprowadzenie do ochrony i konserwacji dzwonów / Marceli Tureczek. – Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2023.
 6. Browary Łodzi i regionu : historia i współczesność / Marcin Jakub Szymański. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2011.
 7. Huty żelaza i stali / Adam Frużyński. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2022.
 8. VI wieków Mińska Mazowieckiego. T. 5, Mińsk Mazowiecki w okresie międzywojennym / Janusz Kuligowski. – Mińsk Mazowiecki : Muzeum Ziemi Mińskiej, 2018-2019.
 9. VI wieków Mińska Mazowieckiego. T. 6, Mińsk Mazowiecki w latach 1939-1944 (wojna i okupacja) / Sławomir Kuligowski ; Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim. – Mińsk Mazowiecki : Muzeum Ziemi Mińskiej, 2020.
 10. Biografia jednego budynku : Dom Polski w Olsztynie / Jerzy Kiełbik. – Olsztyn : Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2023.
 11. Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny / Jarosław Giemza, tekst rozdziału “Architektura cerkiewna” Jerzy Tur. – Wydanie III, poprawione i rozszerzone. – Rzeszów : Libra, 2023.
 12. Głosy zabitego miasta : wstępna prezentacja rezultatów badań archeologicznych na terenie dawnego getta warszawskiego w latach 2021-2022 / Jacek Konik. – Warszawa : Muzeum Getta Warszawskiego ; Wrocław ; [Lutynia] : Chronicon Wydawnictwo, 2023.
 13. Historia Pragi życiorysami pisana / Joanna Kiwilszo. – Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska, 2023.
 14. Imperium peryferii : architektura i modernizacyjne procesy przestrzenne w Kaliszu pod koniec XIX wieku / Makary Górzyński. – Kalisz : Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej, 2023.
 15. Infrastruktura sportowa międzywojennej Warszawy na tle innych dużych miast II Rzeczpospolitej / Kamil Bartosz Potrzuski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023.
 16. Katalog strat wojennych i zbiorów rozproszonych zamku w Malborku. T. 1, Malarstwo, rysunek, grafika / pod redakcją Justyny Lijki, Aleksandry Siuciak i Janusza Trupindy. – Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2022.
 17. Leksykon architektów i budowniczych pochodzenia żydowskiego w Krakowie w latach 1868-1939 / Barbara Zbroja. – Kraków : Wysoki Zamek, 2023.
 18. Odbudowa kaliskich kamienic po zniszczeniach I wojny światowej : problem stylu / Mateusz Rabiega. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2023.
 19. Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 10 grudnia 2021 roku / pod redakcją Aleksandry Siuciak i Joanny Czarnowskiej-Pfeifer. – Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2022.
 20. Świdermajerowie / Katarzyna Chudyńska-Szuchnik. – Warszawa : Wydawnictwo Dowody, 2023.
 21. VI wieków Mińska Mazowieckiego. T. 1, Archeologia : najdawniejsze dzieje / Marek Zalewski, Agata Wójcik. – Mińsk Mazowiecki : Muzeum Ziemi Mińskiej, 2016.
 22. VI wieków Mińska Mazowieckiego. T. 2, Pod rządami Piastów i Jagiellonów / Andrzej Marek Nowik i Anna Salina ; Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. – Mińsk Mazowiecki : Muzeum Ziemi Mińskiej ; [Warszawa] : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2022.
 23. VI wieków Mińska Mazowieckiego. T. 3, Mińsk Mazowiecki w XVI-XVIII wieku / Dariusz Milewski (red.) ; Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, współpraca Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – Mińsk Mazowiecki : Muzeum Ziemi Mińskiej, 2021.
 24. VI wieków Mińska Mazowieckiego. T. 4, Mińsk Mazowiecki w dobie zaborów / Waldemar Gliński (red.) ; Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – Mińsk Mazowiecki : Muzeum Ziemi Mińskiej ; Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2022.
 25. Wedlowie : czekoladowe imperium / Łukasz Garbal. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021.
 26. Wieża Ratusza Staromiejskiego w Toruniu : historia budowlana od XIII do XXI wieku w świetle badań architektonicznych / Maciej Prarat, Urlich Schaaf. – Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2022.
 27. Zachowaliśmy się jak trzeba… : groby wojenne ofiar komunizmu w województwie wielkopolskim / autorzy: Bartosz Biegała, dr Sławomir Józefiak. – Poznań : Wojewoda Wielkopolski ; [Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.], 2023.
 28. Janówek czy Fangorówka / Mira Walczykowska, Małgorzata Szymańczyk. – Warszawa : Fundacja Promocji Twórczości Wojciecha Fangora, 2022.
 29. Willa Hansa Lehmanna w Gorzowie Wielkopolskim (Landsbergu) : opowieść o rodzinie Jaehne’ów i Lehmannów, ich majątku i fabryce maszyn w Frydrychowie (Friedrichstadt) / Matthias Lehmann ; redakcja wydania polskiego Grzegorz Urbanek. – Gorzów Wielkopolski : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, 2022.
 30. 120 lat lubelskich wodociągów / Stanisław Michałowski. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019.
 31. Adolf Duszek : fotograf Warszawy / wybór zdjęć i komentarze: Joanna Rolińska, Mateusz Napieralski. – Warszawa : Warszawa Bielany : Wydawnictwo RM, 2022.
 32. Aktualne wyzwania w ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego / red. Piotr Dobosz, Witold Górny, Jan Kłapa, Joanna Kotulska, Adam Kozień, Anna Mazur, Aleksander Pyrzyk. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2023.
 33. Antyk w polskiej sztuce i kulturze artystycznej końca XVIII i w XIX wieku / red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Tako, 2022.
 34. Archiwum po drodze… : dzielnice Opola w źródłach Archiwum Państwowego w Opolu. T. 1, Czarnowąsy, Groszowice, Grudzice, Nowa Wieś Królewska, Wójtowa Wieś i Szczepanowice / redakcja Aleksandra Starczewska-Wojnar. – Opole : Archiwum Państwowe w Opolu : Instytut Śląski, 2022.
 35. Budowle sakralne powiatu nowosolskiego / Tomasz Andrzejewski. – Nowa Sól : [s.n.], 2007.
 36. Co można zrobić z dziełem sztuki? : aspekty prawne kultury i sztuki / redakcja naukowa Katarzyna Zalasińska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023.
 37. Dawny Płock w fotografii : z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku / Tomasz Piekarski. – Płock : Archiwum Państwowe w Płocku, 2022.
 38. Fabryka nici w Nowej Soli. Cz. 1, 1816-1945 / Tomasz Andrzejewski. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2021.
 39. Fabryka nici w Nowej Soli. Cz. 2, 1945-2009 / Tomasz Andrzejewski ; współpraca Jarosław Parahus. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2022.
 40. Funkcja i treść : dychotomie polskiej architektury XX wieku w twórczości Jana Kruga (1911-1987) / Jerzy Wowczak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2021.
 41. Historia warszawskich hoteli. T. 1 / Piotr Wierzbicki. – Warszawa : Skarpa Warszawska, 2023.
 42. Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Kole / Krzysztof Witkowski. – Koło : Gmina Miejska, 2022.
 43. Lot nad Okęciem : historia lotniska w latach 1918-1939 / Tomasz Lachowski. – Warszawa : Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, 2019.
 44. Miasto Koło gdzie zabytki naokoło = Koło – a town with landmarks all around / Krzysztof Witkowski. – Koło : Gmina Miejska, 2021.
 45. Odbudowa Warszawy na nowo opowiedziana / Andrzej Kozicki. – Warszawa : Fundacja na rzecz Warsztatów Analiz Socjologicznych, 2020.
 46. Ogrody szczęścia / Grzegorz Żuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022.
 47. Perspektywa prawna i urbanistyczna w planowaniu przestrzennym : wybrane zagadnienia = Legal and urban planning perspective in spatial planning : selected issues / Maciej J. Nowak [i 19 pozostałych] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. – Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2022.
 48. Posesja przy ulicy Krakowskiej pod numerem 30 na krakowskim Kazimierzu : ponowne przedstawienie problematyki historycznej oraz rekonstrukcja zabudowy (od XVI do XVIII wieku) / Sławomir Dryja, Stanisław Sławiński. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 23 cm.
 49. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk / Dobrosława Gucia, Gabriela Krause. – Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2023.
 50. PRL w narracji muzealnej 1989-2017 / Maria Wąchała-Skindzier. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2023.
 51. Wodociągi Płockie : materiały źródłowe do dziejów wodociągów i kanalizacji w Płocku / zebrał i przygotował Piotr Gryszpanowicz. – Płock : Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Instytut Budownictwa, 2022.
 52. Dwudziestowieczne plany urbanistyczne Rybnika i ich realizacje / Jacek Kamiński. – Rybnik : Muzeum im. o. Emila Drobnego, 2020.
 53. Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji : praktyczny poradnik / zespół redakcyjny Narodowego Instytutu Dziedzictwa: Anna Kozioł-Słupska, Maria Badeńska-Stapp, Anna Fogel ; zespół redakcyjny Instytutu Rozwoju Miast i Regionów: Edyta Tomczyk, Katarzyna Spadło. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2022.
 54. Kaliska II : skarb przedmiotów metalowych z późnej epoki brązu na Pomorzu / Grzegorz Szczurek, Maciej Kaczmarek. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Archeologii, 2022.
 55. Miejsce refleksji : refleksja o miejscu : szkice kulturowe o przestrzeniach Senatu / redakcja naukowa dr hab. Igor Piotrowski. – Warszawa : Wydawnictwo Senackie, 2022.
 56. Obraz Matki Boskiej Roudnickiej z kościoła pw. Bożego Ciała w Krakowie : konserwacja, badania, nowe spojrzenie na historię dzieła : praca zbiorowa / pod kierunkiem Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej ; z udziałem Heleny Małkiewiczówny, Jerzego Gadomskiego, Jerzego Żmudzińskiego, Wojciecha Bochnaka ; redakcja Małgorzata Nowalińska. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2021.
 57. Ochrona zabytków : historia, doktryny, systemy prawne / Bogusław Krasnowolski. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2023.
 58. Panorama Racławicka : idea, kontekst, współczesność / pod redakcją Romualda Nowaka, Piotra Oszczanowskiego, Beaty Stragierowicz. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2023.
 59. “Panorama Racławicka” : sprawa narodowa : udział pracowników Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w badaniach i projektowaniu programu konserwacji “Panoramy Racławickiej” w latach 1981-1984 / Jadwiga Wyszyńska. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2022.
 60. Panteon Karkonoszy : dawny cmentarz ewangelicki w Szklarskiej Porębie : wczoraj – dziś – jutro / red. I. Łaborewicz, J. I. Zaprucka. – Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2022.
 61. Poznańscy Bambrzy : historia niezwykła 1719-2019 = Die Posener Bamberger : eine ungewöhnliche Geschichte / [przekład na język niemiecki: Elżbieta Marszałek, Reinhard Lauterbach]. – Poznań : Towarzystwo Bambrów Poznańskich : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2022.
 62. Stary Ratusz w Rybniku 1822-2022 / Aleksandra Frydrychowicz, Ewa Kulik. – Rybnik : Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku, 2022.
 63. Super fundamenta : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Szczęsnemu Skibińskiemu / redakcja naukowa Jarosław Jarzewicz, Tomasz Ratajczak, Adam Soćko, Tadeusz J. Żuchowski. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2022.
 64. Szpital Juliusza : od lecznictwa szpitalnego do edukacji humanistycznej : 1865-2022 / Bogdan Kloch. – Rybnik : Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku, 2022.
 65. Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1950-2020 : geneza, historia, znaczenie dla ochrony dziedzictwa / Bogusław Krasnowolski ; pod redakcją Marty Lempart-Geratowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2021.

kwiecień, maj 2023
liczba nowości: 66

 1. Aleja w krajobrazie miasta : charakterystyka formy i rozwój na terenie Krakowa / Justyna Mazur. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2019.
 2. Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju zielonych przestrzeni miejskich / Beata Fornal-Pieniak, Agnieszka Mandziuk, Marta Kiraga. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2023.
 3. Blask i splendor drewnianych kościołów Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego Diecezji Bielsko-Żywieckiej / Szymon Tracz. – Bielsko-Biała : nakładem autora, 2022.
 4. Edward Manteuffel (1908-1940) / Jerzy Pawlikowski. – Lublin : Norbertinum, 2021.
 5. Krakowski Kazimierz : historia i kultura / Bogusław Krasnowolski. – Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa : Księgarnia Akademicka, 2022.
 6. O miejsce książki w historii sztuki. Cz. 3, Sztuka książki około 1900 : w 150. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego / redakcja naukowa Agnieszka Gronek. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022.
 7. Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu / Marceli Tureczek. – Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2022.
 8. Odkrywanie kieleckiej synagogi / Piotr Świerczyński. – Kielce : Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, 2022.
 9. Synagoga w Kielcach = Synagogue in Kielce / Leszek Dziedzic. – Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2022.
 10. Aspekty archeologiczne i ochrony dziedzictwa w budownictwie : Niemcy, Irlandia, Polska, Hiszpania : monografia / pod redakcją naukową Pawła Nowaka i Janusza Sobieraja ; [autorzy główni: Tatiana García-Segura, Mariola Książek-Nowak, Albert Laskowski, Andrzej Minasowicz, Laura Montalbán-Domingo, Christoph Motzko, Sieter Neff, Paweł Nowak, Piotr Nowak, Jerzy Rosłon, Sandra Ruhl, Janusz Sobieraj, Elżbieta Sobieraj-Maciak, Janusz Zaleski, Jacek Zawistowski ; współautorzy i doradcy: Eugenio Pellicer, Martin Russell-Croucher]. – Warszawa : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, 2022.
 11. Jastkowska perła architektury : pałac w Panieńszczyźnie / Teresa Kot, Andrzej Przegaliński, Anna Poterucha-Radomska, Bogusława Reszka, Katarzyna Juszczak. – Jastków : Gmina Jastków, 2023.
 12. Czas żupanów, czas czechmanów : strój polski w źródłach archeologicznych, ikonograficznych i pisanych / Małgorzata Grupa. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022.
 13. Dziedzictwo rzemiosła artystycznego : tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja. T. 2 / pod red. Piotra Niemcewicza i Hanny Rubinkowicz-Góźdź. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022.
 14. Szable ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i ich tajemnice / Janusz Sękowski. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2023.
 15. Zabytki – biologia – konserwacja / praca zbiorowa pod redakcją Joanny Karbowskiej-Berent i Tomasza Kozielca. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022.
 16. Żywe dziedzictwo kopernikańskie : współczesne inspiracje artystyczne i naukowe / pod red. Małgorzaty Geron, Justyny Olszewskiej-Świetlik, Nikodema Pręgowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023.
 17. Dziedzictwo I wojny światowej po stuleciu : stan badań i ochrony / red. Małgorzata Karczewska. – Białystok : Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2020.
 18. Groby i cmentarze I wojny światowej w powiecie giżyckim / Małgorzata Karczewska. – Białystok : Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2022.
 19. Jak działała Stocznia Gdańska : zachowane elementy dziedzictwa przemysłowego Stoczni Gdańskiej oraz ich funkcja produkcyjna w latach 70. i 80. XX wieku / Andrzej Trzeciak, Andrzej Nawrocki. – Gdańsk : Instytut Dziedzictwa Solidarności ; Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2022.
 20. “Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia…” : słynące łaskami ikony na Podlasiu / [teksty Helena Czaban i Ewa Żukowska]. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego współprowadzona przez MKiDN, 2022.
 21. Jan Klemens Branicki : splendor i miraż / pod redakcją Adama Danilczyka i Waldemara F. Wilczewskiego. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2022.
 22. Przydrożne krzyże, kapliczki i figury w gminie Kostrzyn i okolicy / red. Kazimierz Matysek, Małgorzata Kemnitz, Waldemar Biskupski. – Kostrzyn : Gmina Kostrzyn : przy współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie, 2022.
 23. Taniec życia, taniec śmierci : w 250. rocznicę śmierci Jana Klemensa Branickiego (1689-1771) : katalog wystawy / [opisy eksponatów: Iwona Murawska, dr Ewa Rogalewska, Monika Samsel-Niewiarowska]. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2021.
 24. Cmentarze z czasów I wojny światowej w Puszczy Kurpiowskiej : Kierzek i Zawady / Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski, Jacek Czaplicki. – Białystok : Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej : Gmina Kadzidło, 2023.
 25. Dawne malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie / Tomasz Zaucha. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2023.
 26. Grupa Dziesięciu 1932-1939 : Zrzeszenie Artystów Krakowskich / Magdalena Kołtunowicz. – Radom : Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 2022.
 27. Podróże malownicze przez Polskę 1780-1784 = Pictoresque travels through Poland 1780-1784 = Živopisnye putešestviâ po Polʹše 1780-1784 / Johann Heinrich Müntz ; opracowanie = editing = obrabotka Elżbieta Budzińska ; [przekład z oryginału francuskiego na język polski: Piotr Herbich i Henryka Martyniak, przekład na język angielski: Krzysztof Z. Cieszkowski, przekład na język rosyjski: Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz i Agnieszka Pospiszil]. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika” : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, 2022.
 28. Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz : twórczość, konteksty, przyczynki = Stanislovas Bohušas-Sestšencevičius : kūryba, kontekstai, mažieji kūriniai / [autorzy tekstów prof. dr hab. Elżbieta Basiul, dr Irena Fedorowicz, dr Małgorzata Geron, Anna Klugowska, Zita Kološevska, dr Łukasz Kossowski, dr Laima Laučkaitė, prof. zw. dr hab. Jerzy Malinowski, dr Jolita Mulevičiūtė, Eliza Ptaszyńska ; koncepcja i redakcja Eliza Ptaszyńska ; tłumaczenia Żivile Wygońska, Barbara Dwilewicz]. – Suwałki : Muzeum Okręgowe w Suwałkach, [2021].
 29. Tradycyjne budownictwo chałup ziemi chełmińskiej : studium etnograficzne / Klemens Krajewski ; redakcja naukowa i wprowadzenie Maciej Prarat. – Toruń : Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, 2022.
 30. Wyspiański : szkicowniki i rysunki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / Magdalena Laskowska. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2023.
 31. Ekorewitalizacja : zagadnienia architektoniczne / Marek Adam Wołoszyn. – Poznań : Wydawnictwo Exemplum ; Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2013.
 32. Toruńskie historie znikania : burzenie, modernizacje, “ujednolicanie” / [redakcja naukowa: Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2022.
 33. Artefakty nauki : historyczne przyrządy naukowe w zbiorach polskich muzeów / Ewa Wyka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023.
 34. Kościół Mariacki w Krakowie = St. Mary’s Church in Cracow / tekst Krzysztof J. Czyżewski, Marek Walczak. – Kraków : Bazylika Mariacka w Krakowie : Biblioteka Kraków, 2023.
 35. (Nie)utracone dziedzictwo : inwentaryzacja zabytków sztuki na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / red. nauk. dr Rafał Nestorow, dr Dagny Nestorow, Piotr Jamski. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie : Wydawnictwo Attyka, 2022.
 36. Pomiędzy malarstwem, rzeźbą i architekturą : twórczość Stefana Krygiera / Joanna Matuszewska. – Łódź : Politechnika Łódzka, 2022.
 37. Dziewiętnastowieczne relacje z wędrówek na Święty Krzyż / Anna Kurska. – Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza, 2022.
 38. Franz Kugler (1808-1858), Hans Lutsch (1854-1922) i Hugo Lemcke (1835-1926) : z dziejów badań nad sztuką Pomorza Zachodniego / Barbara Ochendowska-Grzelak. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2023.
 39. Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie : raport / Robert Kudelski, Wojciech Kowalski, Katarzyna Zalasińska. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2022.
 40. The Cultural Heritage of the Polish-Slovak Borderlands / chief editor Mariola Tymochowicz. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2022.
 41. Kontrola wywozu dóbr kultury z Ukrainy : zbiór przepisów prawnych / dr Marta Adamiv, dr Żaneta Gwardzińska-Chowaniec. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2022.
 42. Saving Ukraine’a culture : activity report : February 2022 – December 2022 / Katarzyna Zalasińska, Aleksandra Brodowska. – Warszawa : National Institute of Cultural Heritage, 2023.
 43. Ukraiński system ochrony zabytków / Marta Adamiv. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2022.
 44. Modern architecture and climate : design before air conditioning / Daniel A. Barber. – Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2020.
 45. Ruch tektoniczny : przewodnik po powojennej architekturze województwa świętokrzyskiego / Kacper Kępiński. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2023.
 46. Dostosowanie zabytków do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami : przepisy, zasady, dobre praktyki. Cz. 1 / redaktor naczelny Bogusław Szmygin. – [Warszawa] : Polski Komitet Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS ; [Lublin] : Politechnika Lubelska, 2022.
 47. Dostosowanie zabytków do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami : przepisy, zasady, dobre praktyki. Cz. 2 / redaktor naczelny Bogusław Szmygin. – [Warszawa] : Polski Komitet Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS ; [Lublin] : Politechnika Lubelska, 2022.
 48. Drewniana architektura sakralna / red. Artur Gaweł, Przemysław Sianko, Urszula Szymak-Waśkiewicz. – Wasilków : Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 2022.
 49. Regnum defendo ense et alis tego stricto = Królestwa bronię dobytym mieczem i osłaniam skrzydłami : Malbork w Prusach Królewskich. T. 2 / redakcja naukowa: Rafał Panfil, Artur Dobry. – Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2022.
 50. Rzeźba kamienna czeskiego stylu pięknego z lat 1380-1400 na terenie państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach : materiał – technika – styl – funkcja / pod redakcją Moniki Jakubek-Raczkowskiej. – Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku ; Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2022.
 51. Tkanina dwuosnowowa / Wojciech Kowalczuk. – Wasilków : Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 2022.
 52. Tradycyjne stroje województwa podlaskiego. Cz. 1, Z okolic Łomży, Zambrowa, Ciechanowca, Siemiatycz, Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Hajnówki / Elżbieta Piskorz-Branekova ; współpraca Aleksandra Pluta. – Wasilków : Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 2022.
 53. Zatem Najświętsza Maria Panna musi oglądać swoją sprofanowaną siedzibę : Malbork między polityką a sacrum (1772-1856) = So muss die heilige Jungfrau ihren Sitz entweihen sehn : Marienburg zwischen Politik und Sacrum (1772-1856). T. 1 = Bd. 1, Eseje = Essays / redakcja naukowa = wissenschaftliche Redaktion Barbara Pospieszna. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2022.
 54. Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 4, Miasto Kraków. Cz. 14, Kościoły i klasztory : Garbary, Łobzów, Nowa Wieś / oprac. aut. Paweł Dettloff, Dagny Nestorow, Rafał Nestorow, Andrzej Włodarek. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2022.
 55. Mistrzowie : ludwisarze z Różany, Żeleźnik, Węgrowa w XIX-XX wieku / Piotr Jamski. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Węgrów : Stowarzyszenie Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur, 2022.
 56. Kresowe rezydencje : zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP. T. 2, Województwo nowogródzkie / Grzegorz Rąkowski. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021.
 57. Sic itur ad astra : apoteoza Jana Klemensa Branickiego w programie ideowym ogrodu pałacowego w Białymstoku. Cz. 1, 1735-1746 / Jan Nieciecki. – Białystok : Urząd Miejski w Białymstoku. Departament Kultury, Promocji i Sportu : Prezydent Miasta Białegostoku, 2022.
 58. Wszystko na mojej głowie! / pod redakcją Małgorzaty Wrześniak i Norberta Mojżyna. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2022.
 59. GRO : ilustrowany atlas architektury Grochowa / koncepcja i projekt Magdalena Piwowar ; wybór i tekst Cezary Polak, Anna Wrońska ; ilustracje Mateusz Gryzło, Maria Łomniak, Peter Łyczkowski, Hubert Przybyszewski. – Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, 2023.
 60. Historie gdańskich dzielnic. T. 4, Siedlce / pod red. Katarzyny Kurkowskiej i Leszka Molendowskiego. – Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2022.
 61. Łódź : pałace i wille / Krzysztof Stefański, Jacek Kusiński. – Łódź : Kusiński Książki o Łodzi, 2017.
 62. Masońskie tropy w Dobrzycy : widoczne – nieoczywiste / Paweł Fijałkowski. – Warszawa : Enetia Wydawnictwo Szkolenia, 2023.
 63. Między prowincjonalizmem a nowoczesnością : przeobrażenia Gdańska na tle procesów modernizacyjnych wschodnich prowincji Prus w XIX wieku / pod red. Janusza Dargacza i Tomasza Krzemińskiego. – Gdańsk : Muzeum Gdańska ; Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2022.
 64. Ogrody klasztorne w krajobrazie historycznego Lublina / Małgorzata Milecka, Seweryn Malawski. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2022.
 65. Panoptikum : sztuka, nauka, wyobraźnia : studia ofiarowane profesorowi Andrzejowi Pieńkosowi z okazji 60. urodzin / red. nauk. Agnieszka Bagińska, Marek Czapelski, Kamila Pijanowska, Agnieszka Rosales Rodríguez, Aleksandra Sulikowska-Bełczowska – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2022.
 66. Renowacje konstrukcji obiektów zabytkowych. Cz. 3 / Łukasz Drobiec. – [Warszawa] : Archmedia Grażyna Gałka, 2022.

marzec 2023
liczba nowości: 53

 1. Anna Mazur. – Wydanie 1. Stan prawny na dzień 21 marca 2022 r. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022.
 2. G. Żeleński : o rodzinie i witrażach / Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska. – Kraków : Stowarzyszenie Miłośników Witraży “ARS VITREA POLONA”, 2022.
 3. Siedziby rycerskie na ziemi gliwickiej / Piotr Siemko. – Katowice : Wydawnictwo Prasa i Książka Grzegorz Grzegorek, 2022.
 4. Studia z historii i archeologii architektury : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Zbigniewowi Pianowskiemu w 70. rocznicę urodzin / red. Paulina Gorazd-Dziuban, Paweł Kocańda, Andrzej Rozwałka. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021.
 5. Tysiąclecie : historia katowickiego osiedla / Jacek Kurek. – Katowice : Muzeum Historii Katowic, 2021.
 6. Zamki na Górnym Śląsku od ich powstania do końca wojny trzydziestoletniej / Piotr Siemko. – Katowice : Wydawnictwo Prasa i Książka Grzegorz Grzegorek, 2023.
 7. Katedra poznańska : studia o sztuce / pod redakcją Jacka Kowalskiego i Witolda Miedziaka. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2022.
 8. Między “sensus catholicus” a “uchrześcijanionym nacjonalizmem” : sztuka Kościoła rzymskokatolickiego na Górnym Śląsku wobec dyskursów narodowych / Jerzy Gorzelik. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020.
 9. Granice obiektów architektury krajobrazu : monografia / Lidia Ozimkowska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza WSEiZ – Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, 2013.
 10. Innowacyjność zespołów mieszkaniowych projektowanych według zasad New Urbanism a założenia modernizmu Karty Ateńskiej / Ewa Teresa Krzyżanowska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza WSEiZ – Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, 2015.
 11. Jacob Mertens i malarstwo krakowskie około roku 1600 / Krzysztof J. Czyżewski, Marek Walczak. – Kraków : Wydawnictwo Zamku Królewskiego na Wawelu, 2022.
 12. Bernardo Bellotto : w 300. rocznicę urodzin malarza / red. nauk. Artur Badach, Magdalena Królikiewicz ; tłum. Artur Badach, Magdalena Królikiewicz, Barbara Ostrowska, Mateusz Salwa, James West. – Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2022.
 13. Ikonografia ulicy Szpitalnej, placu Ducha Św. oraz wschodnich odcinków ulic Św. Marka i Św. Tomasza w Krakowie / Iwona Kęder, Michał Klinke, Waldemar Komorowski. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2022.
 14. Jan Piotr Norblin : sentymentalny reporter : grafika i malarstwo / redaktor naukowy Marta Zdańkowska ; autorzy not Regina Dmowska, Paweł Ignaczak, Marta Zdańkowska. – Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2022.
 15. Lelewel : rytownik polski / redakcja naukowa Janina Wilkosz ; słowo wstępne Janina Wilkosz ; Muzeum Narodowe w Krakowie. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2022.
 16. Medale prywatne w I Rzeczypospolitej : (od XVI do XVIII wieku) = Private medals in the Polish-Lithuanian commonwealth : (from 16th to the 18th century) / Agnieszka Smołucha-Sładkowska ; Muzeum Narodowe w Krakowie. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2022.
 17. Miłość i obowiązek : powstanie styczniowe 1863 / red. nauk. Paweł Tyszka, red. Monika Baranowska, Lucyna Wydra. – Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2023.
 18. Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie : wybór materiałów źródłowych z lat 1971-1984 / wybór tekstów źródłowych Beata Kruk. – Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2022.
 19. Pokoszarowe : zabytkowa architektura Wojciechowic / [teksty: Jacek Karczewski, Jolanta Żubrowska ; redakcja: Tomasz Kania]. – Ostrołęka : Fundacja Splot Pamięci, 2022.
 20. Polonia, Lithuania et Ucraina : mapy z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego : katalog wystawy / Tomasz Jakubowski. – Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2022.
 21. Spacerownik ostrołęcki / [koncepcja i koordynacja Jolanta Żubrowska ; autorzy i autorki tekstów Krzysztof Augustyniak, Barbara Kalinowska, Jacek Karczewski, Zenon Kowalczyk, Tomasz Mrozek, Sebastian Wicher, Joanna Zyśk, Jolanta Żubrowska]. – Ostrołęka : Fundacja Splot Pamięci, 2022.
 22. W głównym nurcie dziejów : Katedra Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim od końca XIII wieku do roku 2017 : praca zbiorowa / pod redakcją Dariusza A. Rymara ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim. – [Warszawa] : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Gorzów Wielkopolski : przy współpracy Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, 2017.
 23. Wojewódzki konserwator zabytków jako oskarżyciel posiłkowy w polskim procesie karnym / Monika Bartnik. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2021.
 24. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 16, Powiat żagański, Gmina Niegosławice / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza “PDN”, 2022.
 25. Jacek Malczewski : romantyczny = Jacek Malczewski : the romantic / Urszula Kozakowska-Zaucha. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2022.
 26. Novitas versus auctoritas w sztuce średniowiecznej : studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Jakuba Adamskiego i Juliusza Raczkowskiego. – Warszawa : Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2022.
 27. Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny z územia severovýchodného Slovenska : pamiatky histórie / Anton Liška. – Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2022.
 28. Studia z architektury nowoczesnej. T. 9, Architektura wspólnoty : architektura sakralna i szkolna / red. Joanna Kucharzewska ; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej. Wydział Sztuk Pięknych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2021.
 29. Studia z architektury nowoczesnej. T. 10, Budynki kultury : teatry, opery, filharmonie / red. Joanna Kucharzewska ; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej. Wydział Sztuk Pięknych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2022.
 30. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie na terenie dawnego województwa bełskiego. T. 1 / pod red. Andrzeja Betleja i Agaty Dworzak. – Kraków : Societas Vistulana, 2021.
 31. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie na terenie dawnego województwa bełskiego. T. 2 / pod red. Andrzeja Betleja i Agaty Dworzak. – Kraków : Societas Vistulana, 2021.
 32. Materiały archiwalne związane z osobą Jana Matejki przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie : przewodnik / Bożena Lesiak-Przybył, Aldona Warzecha. – Kraków : Archiwum Narodowe w Krakowie, 2021.
 33. Odkryj Polskę na nowo : unijne projekty w kulturze = Discover Poland anew : EU projects in culture. – [Warszawa] : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Funduszy i Spraw Europejskich, 2022.
 34. Poradnik dobrych praktyk architektonicznych : socmodernizm / [Klaudia Obrębska et al.]. – Warszawa : TONZ OW, 2022.
 35. Tałesy, kapoty, załóżki : opowieść o ubiorach polskich Żydów od średniowiecza po pierwsze dekady XX wieku / Maria Molenda. – Nowy Sącz : Fundacja Nomina Rosae ; Kraków : Archiwum Narodowe w Krakowie, 2020.
 36. Theatrum orbis terrarum : zabytkowe atlasy z kolekcji Biblioteki Raczyńskich = historic atlases from the collection of the Raczyński Library = historische Atlanten aus der Sammlung der Raczyński-Bibliothek / redakcja i korekta tekstu polskiego = Polish version edited by = Editierung und Korrekturlesen des polnischen Textes Katarzyna Smardzewska, Magdalena Siemiginowska. – Poznań : Biblioteka Raczyńskich, 2022.
 37. W stronę uniwersalnej nauki : dekoracja rzeźbiarsko-malarska biblioteki Jana III w pałacu w Wilanowie / Konrad Morawski. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2022.
 38. Architektura i urbanistyka w badaniach młodych naukowców. Tom I, Architektura i urbanistyka wobec sytuacji kryzysowych / pod red. Cezarego Gałuszka i Krystyny Solarek. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2022.
 39. Architektura przemysłowa, portowa i miejska XX wieku / red. Maria Jolanta Sołtysik, Marek Stępa. – Gdynia : Urząd Miasta ; Gdańsk : Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2022.
 40. Arrasy heraldyczno-monogramowe króla Zygmunta Augusta / Ryszard Szmydki. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2022.
 41. Dziedzictwo architektoniczne : wartościowanie w procesie projektowym / Cezary Głuszek. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2022.
 42. Mławski wrzesień 1939 w niemieckim obiektywie / red. Jarosław Janiszewski, Zbigniew Grzemski, Robert Zaborowski. – Mława : Stowarzyszenie Mława Miasto Zabytkowe, 2022.
 43. Modernizm, socrealizm, socmodernizm, postmodernizm : przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku / red. Dorota Leśniak-Rychlak, Michał Wiśniewski, Marta Karpińska. – Kraków : Fundacja Instytut Architektury, 2022.
 44. Nekropolie żydowskie na terenie województwa śląskiego jako dziedzictwo architektoniczne i kulturowe / Karolina Chodura. – Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2021.
 45. Od portretu do selfie / red. Mariusz Szajda, Agnieszka Pawłowska. – Szczecin : Wydawnictwo Akademii Sztuki w Szczecinie, 2021.
 46. Raptularz zamkowy, czyli szkice z historii Szamotuł / spisane przez Monikę Romanowską-Pietrzak. – Szamotuły : Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach, 2022.
 47. Stanisławów 20/XX : miasto i architektura (1918-1939) / Żanna Komar. – Wojnowice : Kolegium Europy Wschodniej, 2023.
 48. Trzy historie o mieście spod ziemi : architektura, modernizacja, niepamięć / Makary Górzyński. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2022.
 49. Węgierskie pamiątki w Polsce / István Kovács, Miklós Mitrovits ; przekład i uzupełnienie Daniel Warmuz. – Budapeszt : Antall József Knowledge Centre, 2019.
 50. Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu / Aleksandra Sas-Bojarska. – Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017.
 51. Wokół piękna / red. Mariusz Szajda, Agnieszka Pawłowska. – Szczecin : Wydawnictwo Akademii Sztuki w Szczecinie, 2021.
 52. Zaginiony skarbiec kamieński : katalog strat wojennych z katedry w Kamieniu Pomorskim = The lost Kamień treasury : a catalogue of war losses from the Cathedral in Kamień Pomorski = Der verlorene Camminer Domschatz : Katalog mit Kriegsverlusten aus dem Camminer Dom = Propavšie sokroviŝa kafedral’nogo sobora : katalog voennyh poter’ sobora v gorode Kamen’-Pomorski / Marek Łuczak ; [tłum. Marina Łuczak]. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2020.
 53. Status ruchomych dóbr kultury na Ziemiach Odzyskanych w prawie międzynarodowym i prawie krajowym / Bartłomiej Sierzputowski. – Stan prawny na dzień 9 kwietnia 2021 r. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, 2021.

luty 2023
liczba nowości: 55

 1. Architektura regionalna – rzeczywista potrzeba czy iluzja? : o budowaniu zgodnie z tradycją i krajobrazem / red. Iwona Liżewska. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2022.
 2. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego : krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego / [redakcja Katarzyna Sadowska-Mazur ; opracowanie tekstów Katarzyna Sadowska-Mazur, Amudena Rutkowska, Julia Włodarczyk, Agata Mucha, Krzysztof Czartoryski, Tomasz Łuczak]. – Wydanie szóste rozszerzone. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2022.
 3. Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 6 / pod red. Iwony Błaszczyk, Henryka Kondzieli, Romana Marcinka ; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa. – Warszawa : Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków ; Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2022.
 4. Poradnik dobrych praktyk architektonicznych : architektura drewniana Warszawy / Iwona Bartnik, Hubert Kosiniec. – Warszawa : TWBK, 2022.
 5. Poradnik dobrych praktyk architektonicznych : socmodernizm / [Klaudia Obrębska et al.]. – Warszawa : TONZ OW, 2022.
 6. Architektura, urbanistyka, sztuka / pod red. Sławomira Gzella. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2022.
 7. Architekt Krzysztof Bonadura starszy i cech muratorów w Poznaniu / Aleksander Stankiewicz. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2022.
 8. Drewniane kościoły w powiecie kaliskim i Kaliszu / Stanisław Małyszko. – Żelazków : Stowarzyszenie Nasze Kaliskie, 2022.
 9. Cerkwie gminy Oleszyce / Adam Szczupak. – Oleszyce : Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach ; Rzeszów : realizacja wydawnicza Wydawnictwo Edytorial, 2022.
 10. Budownictwo kościołów na Śląsku Opolskim w Polsce Ludowej (1945-1989) : “Bogu na chwałę, nam na zbawienie” / Renata Sołtysek. – Opole : Instytut Śląski, 2022.
 11. Karty z dziejów zamku książęcego w Szczecinie. T. 1 / pod redakcją Barbary Igielskiej, Janiny Kochanowskiej, Kacpra Pencarskiego, Jolanty Rybkiewicz, Renaty Zdero. – Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2020.
 12. Karty z dziejów zamku książęcego w Szczecinie. T. 2 / redakcja naukowa Kacper Pencarski ; zespół redakcyjny Barbara Igielska, Jolanta Rybkiewicz, Renata Zdero. – Szczecin : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2021.
 13. Kościoły na Śląsku / red. nauk. Bernard Linek i Piotr Pałys. – Opole : Wydawnictwa Państwowego Instytutu Naukowego Instytutu Śląskiego, 2017.
 14. Detal architektoniczny kościoła Mariackiego w Gdańsku : katalog i zarys problematyki / Anna Błażejewska, Elżbieta Pilecka. – Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2022.
 15. Synagoga w Pińczowie : przewodnik historyczny = Synagogue in Pińczów : historical guide / Renata Urban. – Pińczów : Muzeum Regionalne w Pińczowie, 2022.
 16. Architektura przemysłowa i architektura poprzemysłowa w XIX i XX wieku / red. Bogna Derkowska-Kostkowska, Mateusz Soliński. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2022.
 17. Geneza i plany zamku sądeckiego / autorzy tekstów: Jarosław Suwała, Grzegorz Olszewski. – Nowy Sącz : Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2020.
 18. Obiekty zabytkowe w Piasecznie : o historii i przeszłości : podsumowanie prac badawczych prowadzonych w 2018 roku na terenie Parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie : wydawnictwo pokonferencyjne. – Piaseczno : Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, 2021.
 19. Ochrona i modernizacja zabytkowych szpitali / Piotr Gerber. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 20. Przestrzeń oswojona : zdobnictwo architektoniczne, dekoracja w wiejskiej izbie / Marcin Stańczuk, Magdalena Szejgiec ; Muzeum Wsi Radomskiej. – Radom : Muzeum Wsi Radomskiej, 2015.
 21. Rezydencje / pod redakcją Ireny Kontny. – Katowice : Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków : Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, 2022.
 22. Stary Ratusz w Nowym Sączu (do 1894 r.) / Grzegorz Olszewski. – Nowy Sącz : Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego, 2022.
 23. Szczecińska architektura modernistyczna lat 20. i 30. XX wieku : Ufa-Palast, Kreuzkirche, Kunstgewerbeschule / Wojciech Łopuch. – Szczecin : WGC, 2022.
 24. Szczecińska architektura modernistyczna lat 60. XX wieku : kino Kosmos, Bar Extra, basen Pogoni / Maria Łopuch. – Szczecin : WGC, 2021.
 25. Zabytki Trzciany : nasza polska tożsamość / Józef Ciosek, Zofia Dziedzic. – Trzciana : Urząd Gminy Świlcza, 2021.
 26. Zabytkowe pałace, dwory… i inne obiekty powiatu koszalińskiego 2019 / redakcja Agnieszka Kulesza, Jerzy Banasiak. – Koszalin : Powiat Koszaliński, 2019.
 27. Zabytkowe szpitale na Dolnym Śląsku = Historical hospitals in Lower Silesia / Piotr Gerber, Renata Halicka. – [Wrocław] : Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, 2017.
 28. Zespół dworski w Stanisławowie / pod red. Damiana Staniszewskiego. – Września : Stowarzyszenie Projekt Września, 2022.
 29. Cmentarz żydowski w Bieczu / Krzysztof Przybyłowicz. – Biecz : Muzeum Ziemi Bieckiej ; Libusza : Centrum Informacji o Dawnej Gminie Izraelickiej Biecz, 2021.
 30. Cmentarz Partyzancki w Kielcach : “Mortui viventes obligant” (Zmarli zobowiązują żyjących) / Teresa i Zdzisław Sabatowie z Wielkopola. – Wyd. II popr. i uzup. – Kielce : na zlecenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków : Drukarnia PanZet, 2022.
 31. Cmentarze w Białymstoku / opracowanie autorskie Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Lech Pawlata, Grzegorz Ryżewski, Klara Stetkiewicz, Wiesław Wróbel. – Białystok : Urząd Miejski w Białymstoku. Departament Kultury, Promocji i Sportu : [Prezydent Miasta Białegostoku], 2022.
 32. Zabytkowe cmentarze : przeszłość na mogiłach zapisana / Tadeusz Korowaj. – Kętrzyn : Wydawnictwo Labrita, 2022.
 33. Obiekty sakralne i cmentarze Puszczy Kozienickiej / Marcin Stańczuk ; Muzeum Wsi Radomskiej. – Radom : Muzeum Wsi Radomskiej, 2017.
 34. Wartości przyrodnicze i przyrodniczo-kulturowe zieleni w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej / Barbara Stankiewicz. – Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2020.
 35. Ogrody i parki Białegostoku / opracowanie autorskie Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Lech Pawlata, Grzegorz Ryżewski, Klara Stetkiewicz, Wiesław Wróbel. – Białystok : Urząd Miejski w Białymstoku. Departament Kultury, Promocji i Sportu, 2021.
 36. Rewaloryzacja zabytkowych parków : przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego / redakcja naukowa dr Iwona Wieczorek. – Łódź : Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, 2021.
 37. Ulica dostępna w rewitalizacji obszarów śródmiejskich / pod redakcją naukową Agnieszki Labus. – Katowice : “Śląsk”, 2022.
 38. Zabytkowa zieleń i jej rewaloryzacja w działaniach samorządu terytorialnego / Iwona Wieczorek, Aleksandra Nowakowska, Agnieszka Rzeńca. – Łódź : Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, 2022.
 39. Status ruchomych dóbr kultury na Ziemiach Odzyskanych w prawie międzynarodowym i prawie krajowym / Bartłomiej Sierzputowski. – Stan prawny na dzień 9 kwietnia 2021 r. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, 2021.
 40. Karol Estreicher : strażnik polskiego dziedzictwa kultury / koncepcja i tekst Tomasz Siewierski, Zbigniew Zielonka. – Wrocław : Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu im. mjr. prof. Karola Estreichera, 2022.
 41. Dziedzictwo kulturowe powiatu kętrzyńskiego : dwory i pałace / Tadeusz Korowaj. – Kętrzyn : Wydawnictwo Labrita, 2020.
 42. Dziedzictwo kulturowe powiatu kętrzyńskiego : zabytkowe obiekty sakralne / Tadeusz Korowaj. – Kętrzyn : Wydawnictwo Labrita, 2017.
 43. Wybrane zabytki techniki, rzemiosła artystycznego oraz zabytkowe pojazdy powiatu koszalińskiego / red. Agnieszka Kulesza. – Koszalin : Powiat Koszaliński, 2020.
 44. Miniatury artystów polskich i obcych w Polsce działających : Muzeum Narodowe w Krakowie : katalog zbiorów = Miniatures by Polish artists and by foreign artists active in Poland : The National Museum in Krakow : a catalogue of the collection / Lucyna Lencznarowicz, Danuta Godyń. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2022.
 45. Zachowanie i konserwacja zbiorów muzealnych = Preservation and conservation of museum collections : praca zbiorowa / [redaktor prof. dr hab. Krzysztof Wisłocki] ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk = The Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie = The National Museum of Agriculture and Food Industry in Szreniawa. – Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2021.
 46. Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu : szkło dolnośląskie i kryształowe = Utility glass collection in Schoen’s Palace Museum in Sosnowiec : the Lower Silesian glass and crystal glass / red. Ewa Chmielewska, Paweł Dusza. – Sosnowiec : Pałac Schoena Muzeum, 2021.
 47. Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu : szkło zagłębiowskie i prasowane = Utility glass collection in Schoen’s Palace Museum in Sosnowiec : glass from Zagłębie Dąbrowskie and pressed glass / red. Ewa Chmielewska, Paweł Dusza. – Sosnowiec : Pałac Schoena Muzeum, 2018.
 48. Rzecz o konserwacji archiwaliów w Polsce w XX i XXI wieku / Katarzyna Kwaśniewicz. – Warszawa : Archiwa Państwowe, 2022.
 49. Zachować, zmienić, zburzyć : losy pomników w czasach przemian / pod redakcją Piotra Żuchowskiego, Tadeusza J. Żuchowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2022.
 50. Historia społeczności żydowskiej w Pińczowie / Renata Urban. – Pińczów : Muzeum Regionalne w Pińczowie, 2022.
 51. Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918-2018 / pod red. Edwarda Haliżaka, Teresy Łoś-Nowak, Anny Potyrały, Joanny Starzyk-Sulejewskiej. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury : Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, 2019.
 52. Druskieniki : kurort przedwojennej Polski / Jan Skłodowski. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy ; Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, 2022.
 53. Historia i kultura Żydów Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław : fenomen kulturowy miasteczka – sztetl : materiały z sesji naukowej “V Janowieckie Spotkania Historyczne”, Janowiec nad Wisłą, 28 czerwca 2003 roku / [redakcja Filip Jaroszyński]. – Wydanie drugie, niezmienione. – Janowiec nad Wisłą : Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą, 2021.
 54. Janowiec nad Wisłą : dzieje miasta 1537-1869 / Andrzej Szymanek. – Janowiec : Towarzystwo Przyjaciół Janowca, 2022.
 55. Żydzi w Rozwadowie i Stalowej Woli : czas wojny i okupacji / Dionizy Garbacz. – Stalowa Wola : Fundacja Dionizego Garbacza Stalovianum, 2022

grudzień 2022 – styczeń 2023
liczba nowości: 81

 1. Das Bauwesen in Brandenburg-Preußen im 18. Jahrhundert / Rolf-Herbert Krüger. – Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2020
 2. Kościół w Orawce / Tadeusz M. Trajdos, Hanna Pieńkowska. – Kraków : “Secesja”, 1999.
 3. Recepta na lepszy klimat : zdrowsze miasta dla chorującego świata / Szymon Bujalski. – Kraków : Wysoki Zamek, 2022.
 4. Witaj dniu uroczysty : Wielkanoc w Polsce : tradycja, obrzędy i zwyczaje / Barbara Ogrodowska. – Warszawa : Verbinum – Wydawnictwo Księży Werbistów, 2007.
 5. Drewno : właściwości i zastosowanie. T. 3, Konserwacja drewna zabytkowego / Karol Kopeć. – Starachowice : PPHU Czerwone Korale Anna Kopeć, 2019.
 6. Polskie Państwo Podziemne i Żydzi w czasie II wojny światowej / Joshua D. Zimmerman. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
 7. Amor Deo, amor patriae, amor familiae : rzecz o rodzinie Matejków / Barbara Ciciora, Małgorzata Buyko. – Siedlce : Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, 2022.
 8. Polska : kalendarz świąt = Poland : calendar of feasts / Barbara Ogrodowska. – Warszawa : Sport i Turystyka – Muza, 2009.
 9. Studia historyczne nad architekturą, urbanistyką i sztuką = Studies in history of architecture, urban planing and art / pod redakcją Makarego Górzyńskiego. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2021.
 10. Toruń tylko zaplanowany / Katarzyna Kluczwajd. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2022.
 11. Więcej niż muzeum : szkice ofiarowane Profesorowi Janowi Święchowi / redakcja Janusz Barański, Katarzyna Maniak, Stanisława Trebunia-Staszel. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2022.
 12. Zamek w Bielsku : zarys historyczny = The castle in Bielsko : a historical profile / Bogusław Chorąży, Piotr Kenig, Grzegorz Madej. – Bielsko-Biała : Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, 2021.
 13. Artyści i Kraków : studia ofiarowane Tomaszowi Gryglewiczowi / red. Jan Ostrowski, Andrzej Szczerski, Marek Walczak, Marek Zgórniak. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński : iMEDIUS, 2022.
 14. Radość wszelkiego stworzenia : rzecz o Adwencie i Bożym Narodzeniu : historia, tradycja, obyczaj polski / Barbara Ogrodowska. – Warszawa : Verbinum – Wydawnictwo Księży Werbistów, 2008.
 15. Dworek z Suchedniowa : koleje losu / Łukasz Wołczyk. – Kielce ; Tokarnia : Muzeum Wsi Kieleckiej, 2022.
 16. Dziedzictwo niedoceniane : chłopskie budownictwo kamienne na Kielecczyźnie od poł. XIX w. do lat 50-tych wieku XX / Małgorzata Imiołek. – Kielce : Muzeum Wsi Kieleckiej, 2022.
 17. Kapliczki przydrożne : szlakiem świętych patronów / autor koncepcji i koordynator wydawnictwa: Ewa Krupa. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2022.
 18. Rokokowa polichromia : perła Zamartego / Piotr Winter. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2022.
 19. Śladami Piotra Trieblera / Mateusz Soliński. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2022.
 20. Archeologia wspólnotowa : poznając przeszłość, nie zapominając o teraźniejszości / red. Kornelia Kajda, Dawid Kobiałka, Arkadiusz Marciniak. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2022.
 21. Architektura neogotyckich budowli sakralnych obrządku łacińskiego w Przemyślu / Michał Proksa. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022.
 22. Boże Narodzenie w tradycji polskiej / Barbara Ogrodowska. – Warszawa : Centrum Animacji Kultury, 2000.
 23. The Warsaw group Rytm (1922-1932) and modernist classicism / Małgorzata Sears. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2022.
 24. Klasztor i sztuka : życie i twórczość s. bernardynki Anieli Kisielewskiej / o. Cyprian Moryc ; fotografie Adam Bujak. – Kraków : Biały Kruk : we współpracy z Klasztorem Sióstr Bernardynek w Krakowie, 2022.
 25. Miasto szczęśliwe : jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta / Charles Montgomery. – Kraków : Wysoki Zamek, 2021.
 26. Muzeum Lubomirskich 1823 – 1940 : zbiór malarstwa / Beata Długajczyk, Leszek Machnik. – Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2019.
 27. Pamięć i dziedzictwo kulturowe : studia i szkice : in memoriam Andrzej Pankowicz (1950-2011) / redakcja Paweł Plichta. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022.
 28. Toruńska Starówka : ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO : etap II = Mediaeval Town of Toruń : protection and conservation of UNESCO cultural heritage : stage II / tekst : Piotr Birecki. – Toruń : Gmina Miasta, 2022.
 29. Dostępność architektoniczna obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami / Bogusław Szmygin. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa ; Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2022.
 30. Formy piernikarskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu : katalog / Małgorzata Mikulska-Wernerowicz, Krzysztof Lewandowski. – Toruń : Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2020.
 31. Kultura ludowa Górali Pienińskich / pod red. Katarzyny Ceklarz i Urszuli Janickiej-Krzywdy. – Wydanie drugie. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Wierchy”. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014.
 32. Kultura ludowa Górali Żywieckich / pod red. Katarzyny Ceklarz i Barbary Rosiek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Wierchy”. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2018.
 33. Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego : powiat radomski i okolice / Wiesław Marek Kowalik. – Radom : Starostwo Powiatowe w Radomiu, 2020.
 34. Kultura ludowa Górali Kliszczackich / [Dokument elektroniczny] pod red. Katarzyny Ceklarz i Justyny Masłowiec. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Wierchy”. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2015.
 35. Kultura ludowa Górali Sądeckich : od Kamienicy, Łącka i Jazowska / [Dokument elektroniczny] pod red. Katarzyny Ceklarz i Magdaleny Kroh. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Wierchy”. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2016.
 36. Kultura ludowa Górali Zagórzańskich / [Dokument elektroniczny] pod red. Urszuli Janickiej-Krzywdy. – Wyd. 2., popr. i uzup. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Wierchy”. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2015.
 37. Ocena stanu technicznego zachowania budynku drewnianego / Piotr Horodyski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2022.
 38. Zabytkowa architektura drewniana w ośrodkach miejskich : problematyka ochrony / [redakcja merytoryczna i koordynacja publikacji Małgorzata Jaworska ; konsultacja i współpraca Paulina Świątek, Anna Jagiellak ; słownik wybranych terminów Maciej Warchoł]. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2022.
 39. Dzieje Ursusa w zarysie / Jerzy Domżalski. – Warszawa : Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, 2018.
 40. Kultura ludowa Górali Babiogórskich / [Dokument elektroniczny] pod red. Urszuli Janickiej-Krzywdy. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Wierchy”. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2016.
 41. Niezwykły Ursus / Jerzy Domżalski. – Wydanie II uaktualnione. – Warszawa : Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, [2020].
 42. Dawny Truskawiec : 1827-1939 = Davnij Truskavec’ / Chrystyna Charczuk = Hristina Harčuk ; [tłumaczenia na język polski Chrystyna Charczuk]. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”, 2022.
 43. Polonika w kolekcji grafiki w Państwowym Muzeum Historii Religii w Petersburgu / Tomasz Jakubowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”, 2022.
 44. Osiedleni : Mistrzejowice / pod redakcją Magdaleny Smagi. – Kraków : Muzeum Krakowa, 2021.
 45. Plac Centralny : w poszukiwaniu centrum / pod redakcją Jacka Salwińskiego. – Kraków : Muzeum Krakowa, 2022.
 46. Stał dwór szlachecki / Melania Tutak [et al.]. – Kraków : Muzeum Krakowa, 2022.
 47. Witraże w krakowskich obiektach sakralnych : przewodnik osobisty / Grażyna Fijałkowska. – Kraków : Muzeum Krakowa, 2021.
 48. Wokół lotniska Rakowice / Mateusz Niemiec. – Kraków : Muzeum Krakowa, 2021.
 49. Nowy początek : modernizm w II RP / red. Piotr Juszkiewicz, Andrzej Szczerski. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2022.
 50. Wyryki : człowiek – kultura – środowisko / Justyna Torbicz, Miroslaw Torbicz. – Wyryki : [Mirosław Torbicz], 2012.
 51. Wyryki : wieś z drewna budowana : charakterystyka wiejskiej zagrody i standardy jej ochrony / pod red. Justyny Torbicz. – Wyryki : Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, 2021.
 52. Architektura – wybór czy przeznaczenie / Léon Krier ; [tł. Piotr Choynowski]. – Warszawa : “Arkady”, 2021.
 53. Hanna Lachert : wygoda ważniejsza niż piękno / Katarzyna Jasiołek. – Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2022.
 54. Kolekcja “Ex-librisów” Antoniego Ryszarda w Krakowie / Halina Marcinkowska, Katarzyna Podniesińska, Przemysław M. Żukowski ; pod red. Diany Błońskiej. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015.
 55. Meble Kowalskich : ludzie i rzeczy / Jacek Kowalski – Poznań : Fundacja społeczno-kulturalna SARMATIA : Wydawnictwo Dębogóra, 2014.
 56. Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce / Konrad Matyjaszek. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019.
 57. Sen w rzeźbie nagrobnej Bartolomea Berrecciego / Marcin Fabiański. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2022.
 58. Świat dworu polskiego / Danuta M. Piekut-Brodzka. – Warszawa : Wydawnictwo Graf_ika, 2022.
 59. Tradycje kociewskie w praktykach kulturowych wspólnoty gminy Morzeszczyn : ujęcie antropologiczne / Przemysław Kilian. – Warszawa : Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2022.
 60. Zarys historii ceramiki / Agnieszka Gubernat, Magdalena Zarzecka-Napierała. – Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022.
 61. Detective dell’arte : Carabinieri na straży dziedzictwa kultury / Roberto Riccardi ; z przedmową Piotra Stepnowskiego i Kamila Zeidlera ; przekład Hanna Kostołowska. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022.
 62. Kolumna-Las : miasto-ogród : prace inwentaryzacyjne, fotograficzne i rysunkowe studentów architektury Politechniki Łódzkiej : teraźniejszość i przyszłość Kolumny i miast ogrodów : konkurs “Kolumna – moje miejsce na ziemi” : zdjęcia plenerowe Koła Naukowego Analog. T. 2 / [teksty Włodzimierz Witkowski et a.]. – Łódź : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ. Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej “IX Piętro” : 2017.
 63. Kolumna-Las : miasto-ogród : prace plenerowe i inwentaryzacje pomiarowe studentów architektury Politechniki Łódzkiej lato 2014 / [teksty: Katarzyna Błaszczyk et al. ; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ. Koło Naukowe Studentów Architektury]. – Łódź : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, 2017.
 64. Konkursy szopek krakowskich 1937-2017. – Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2017.
 65. Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku / Wojciech Kriegseisen. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1991.
 66. Tysiąc szkół na Tysiąclecie : Szkoły Tysiąclecia : architektura, propaganda, polityka / Krzysztof Wałaszewski. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2018.
 67. Zielone ścieżki : wokół Izby Pamięci na Woli / pod red. Aleksandry Sołtan-Lipskiej. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2022.
 68. Kamienne siekiery i topory w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka = Stone axes and hatchets from the collection of Cracow Saltworks Museum in Wieliczka / Jarosław M. Fraś, Katarzyna Lajs. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 2019.
 69. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 118, Yiadom-B. – Ziemión / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2023.
 70. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 119, Zemła – ZYX / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2023.
 71. Climate Change and Archaeology / ed. by Hannah Fluck and Kate Guest. – Namur : Europae Archaeologiae Consilium : Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2021.
 72. Ocalić to, co najdroższe : wokół współczesnej problematyki niszczenia i ratowania dziedzictwa kulturowego / pod red. Izabeli Boguszewskiej i Moniki Gomółki. – Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2022.
 73. Architekt-urzędnik w służbie rosyjskiej : Antoni Jabłoński Jasieńczyk (1854-1918) / Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2022.
 74. Budownictwo ogólne : podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków / Krzysztof Schabowicz, Tomasz Gorzelańczyk. – Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017.
 75. Cmentarze w Polsce : zagadnienia administracyjnoprawne / Paweł Sularz. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2022.
 76. Kościoły drewniane w Polsce / Piotr Krasny. – Kraków : Wydawnictwo M, 2022.
 77. Wstęp do projektowania architektonicznego : podręcznik dla technikum / Krzysztof Tauszyński. – Wyd. 14. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2013.
 78. Dom Uphagena : materiały / [red. Małgorzata Danielewicz, Ewa Barylewska-Szymańska, Wojciech Szymański]. – Gdańsk : Muzeum Historii Miasta Gdańska. Oddział Dom Uphagena ; 1996.
 79. Optymalizacja metod konserwacji : zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych / Wojciech Eckert, Paweł Filipowicz, Grzegorz Młynarczyk, Włodzimierz Pedrycz, Bogumiła J. Rouba ; red. nauk. Bogumiła J. Rouba. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2022.
 80. Preserving the stave churches : craftsmanship and research / ed. Kristin Bakken ; The Norwegian Directorate for Cultural Heritage. – Oslo : Pax Forlag ; The Norwegian Directorate for Cultural Heritage, 2016.
 81. Warszawa : o czym mówią pomniki i kamienie / pod red. Karola Mórawskiego i Andrzeja Stawarza ; Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Woli. Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy. – Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2000.
2022

listopad
liczba nowości: 41

 1. Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. : jego dzieje i problematyka konserwatorska / redakcja naukowa Maciej Prarat. – Toruń : Muzeum Etnograficzne w Toruniu : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2022.
 2. Paradoksy dziedzictwa : postindustrialne przestrzenie w optyce kulturoznawczej / Karolina Golinowska. – Poznań : Wydawnictwo Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021.
 3. Ruinologie : kontekstualizacje pozostałości architektury / Małgorzata Nieszczerzewska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018.
 4. Sztuka w mundurze : Krakowski Oddział Grobów Wojennych 1915-1918 = Art in uniform : The War Graves Department in Kraków 1915-1918 / red. Beata Nykiel ; Międzynarodowe Centrum Kultury. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022.
 5. Architekci i budowniczowie działający w Lublinie oraz województwie lubelskim w latach II Rzeczypospolitej : leksykon / Jerzy Żywicki. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022.
 6. Hale i polany : dziedzictwo zagrożone / Krzysztof Buczek, Wojciech Mulet. – Ochotnica Górna : Gmina Ochotnica Dolna, 2022.
 7. Konteksty polskiej biżuterii patriotycznej : konfederacja barska i powstania narodowe w XIX wieku : historia kulturowa / Ewa Letkiewicz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021.
 8. Wołoskie echa w Ochotnicy i Tylmanowej : architektura i krajobraz na Szlaku Kultury Wołoskiej w Małopolsce / Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus, Piotr Kłapyta, Wojciech Mulet, Krzysztof Buczek ; współpr. Grzegorz Wielgus, Szymon Wielgus. – Ochotnica Górna : Gmina Ochotnica Dolna, 2022.
 9. Bielany : przewodnik historyczny / Jarosław Zieliński. – Wydanie II zmienione. – Warszawa : Wydawnictwo RM, 2015.
 10. Czas niezwykły : obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku / Robert Garstka, Aleksander Lysko. – Wydanie II rozszerzone. – Katowice : Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, 2022.
 11. Koleje bielańskie / Bogdan Pokropiński. – Warszawa : Wydawnictwo RM, 2022.
 12. Patronackie osiedla robotnicze. Tom 1, Górny Śląsk / Michał Bulsa. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2022.
 13. Świat Kopernika w świetle zabytków ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku / red. Żaneta Wlizło, Marta Jagła, Weronika Wojnowska. – Frombork : Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, 2022.
 14. Dawny Gdańsk w rycinach z kolekcji pastora Johanna Jacoba Haselaua / Teresa Tylicka, Jacek Tylicki. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2022.
 15. Panowie i hrabiowie von der Groeben : szlachecki ród w Prusach : wystawa czasowa organizowana w dniach 9 lipca -2 października 2022 r., Zamek w Kwidzynie, Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku / [tekst Łukasz Rzepczyńsk]. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2022.
 16. Prace konserwatorskie w zespole kościoła NMP w Malborku – próba podsumowania : materiały z VIII Konferencji Naukowej z cyklu “Spotkania Malborskie” im. Macieja Kilarskiego” [Muzeum Zamkowe w Malborku, 29-30 listopada 2018] / red. Wiesława Połom-Jakubowicz, Janusz Trupinda. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2022.
 17. Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na tle europejskim / Daniel Gosk ; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2022.
 18. Święte obrazki : pasje kolekcjonerskie i badawcze o. Nikolausa von Lutterottiego OSB (1892-1955) / Arkadiusz Dobrzyniecki, Joanna Kurbiel. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2022.
 19. Toruńskie rewitalizacje : fakty, projekty i zaniechania / [redakcja naukowa: Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2022.
 20. Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze / Dobromiła Rzyska-Laube. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2022.
 21. Poradnik opiekuna domu drewnianego / Filip Gawliński. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2022.
 22. Rewolucja plenerowa XVIII wieku? : relacje z narodzin pejzażu nowoczesnego / Andrzej Pieńkos. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.
 23. Skarb średniowiecznych paramentów z kościoła Mariackiego w Gdańsku : katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. [T. 1] / Helena Hryszko, Monika Stachurska, Agnieszka Krzemińska-Maciejko ; Muzeum Narodowe w Gdańsku. – Gdańsk : Muzeum Narodowe w Gdańsku ; 2020.
 24. Skarb średniowiecznych paramentów z kościoła Mariackiego w Gdańsku : katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. [T. 2] / Helena Hryszko, Monika Stachurska, Agnieszka Krzemińska-Maciejko ; Muzeum Narodowe w Gdańsku. – Gdańsk : Muzeum Narodowe w Gdańsku ; 2020.
 25. Skarb średniowiecznych paramentów z kościoła Mariackiego w Gdańsku : katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. [T. 3] / Helena Hryszko, Monika Stachurska, Agnieszka Krzemińska-Maciejko ; Muzeum Narodowe w Gdańsku. – Gdańsk : Muzeum Narodowe w Gdańsku ; 2020.
 26. Zabytek zadbany AD 2022 / [tekst : Hanna Mackiewicz ; red. prow. : Joanna Piotrowska]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2022.
 27. 900 lat dachówki ceramicznej w Polsce / Maciej Małachowicz. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2022.
 28. Antroponimia złotników poznańskich XVI-XVIII wieku : studium onomastyczno-kulturowe / Ewa Nowak-Pasterska. – Poznań : Wydawnictwo Rys, 2020.
 29. Kościoły drewniane na Śląsku : województwo opolskie / Jacek Kubik. – [Gliwice] : J. Kubik, 2022.
 30. Kościół w Gogołowie pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej / [rys historyczny Paweł Batory]. – Krosno : Wydawnictwo AGAZAH ; na zlecenie Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gogołowie, 2022.
 31. Leon Chwistek : życie i dzieło / Wojciech Słomski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2022.
 32. Muzea-preteksty : niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne wobec negatywnego dziedzictwa w Warszawie / Łukasz Bukowiecki. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.
 33. Witkiewicz, ojciec Witkacego / Natalia Budzyńska. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2022.
 34. Żeliwne zabytki na cmentarzach kieleckich / Teresa i Zdzisław Sabatowie. – Kielce : Drukarnia PanZet, 2019.
 35. Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna / red. nauk. Urszula Oettingen. – Kielce : Wydawnictwo Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, 2021.
 36. Kościół dominikanów w Gdańsku : architektura i jej przeobrażenia / Ewa Łużyniecka. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2022.
 37. Zabytkowe nagrobki na cmentarzu parafialnym w Siennicy / Waldemar Piekarski. – Siennica : Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej, 2021.
 38. Lekarze duszy : 200 lat działalności muzealników na Śląsku / Marcin Wądołowski. – Siemianowice Śląskie : Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich, 2022.
 39. Zabytek to nie zbytek! : zabytki Siemianowic Śląskich / Marcin Wądołowski, Patrycja Nycz, Mateusz Wądołowski. – Siemianowice Śląskie : Lokalne Dziedzictwo LH, 2022.
 40. Początki urbanistyki współczesnej : doświadczenia zagraniczne a środowisko warszawskich urbanistów przełomu XIX i XX w. / Alicja Szmelter. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019.
 41. Najwcześniejsze relacje konserwatorskie o zabytkach Krosna i powiatu oraz ich autor Ludwik Mieczysław Lubicz Potocki (1810-1878) / Tadeusz Łopatkiewicz. – Krosno : Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie : Wydawnictwo Pigonianum, 2022.

październik
liczba nowości: 48

 1. Architektura na bank : siedziby polskiego banku centralnego w Warszawie / Sławomir Parfianowicz. – Warszawa : Narodowy Bank Polski, cop. 2015.
 2. Służew i jego kościół / [red. Aleksandra Sołtan-Lipska]. – Warszawa : Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny, 2013.
 3. Korzyści społeczne płynące z badań archeologicznych / Narodowy Instytut Dziedzictwa. – [Warszawa] : [Narodowy Instytut Dziedzictwa], [2022].
 4. Problemy konserwacji i zachowania zbiorów muzealnych / red. Krzysztof Wisłocki. – Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2022.
 5. Raport. 16 / red. Sławomir Kadrow, Jakub Wrzosek. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2021.
 6. Księga standardów ulicy Piotrkowskiej : zasady kształtowania frontów lokali usługowych w Parku Kulturowym ulicy Piotrkowskiej / autorzy: RWSL pracownia architektoniczna ; nadzór i współpr. Kamila Kwiecińska-Trzewikowska, Aleksandra Sztuka, Marta Nowacka. – Łódź : Urząd Miasta, 2016.
 7. “… mein Tumulus wird bleiben, solange die Erde steht.” : die Seepyramide im Fürst-Pückler-Park Branitz : Geschichte und Restaurierung / Claudius Wecke. – Berlin : Bebra Wissenschaft Verlag, 2015.
 8. Od rezydencji do pałacu sztuki : historie Kościelca Kolskiego : materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Zespół Szkół Plastycznych w Kole w pałacu w Kościelcu pow. kolski w dniu 3 października 2016 roku / pod red. Makarego Górzyńskiego. – Kościelec k. Koła : Zespół Szkół Plastycznych w Kole, 2016.
 9. Oskar Kolberg 1814-1890 / oprac. tekstu i il. Katarzyna Markiewicz – Radom : Muzeum Wsi Radomskiej ; Warszawa : Instytut Muzyki i Tańca, 2014.
 10. Park Kulturowy : szansa i wyzwanie / koordynator projektu : Wioletta Łabuda Iwaniak ; opieka merytoryczna Roman Marcinek. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2022.
 11. Unter der Brücken von Königsberg = Pod mostami Królewca = Pod mostami Kënigsberga / Konzeption und Texte Konrad Nawrocki ; Autoren der Fotografien J. Bittrich [i 18 pozostałych] sowie unbekannte Autoren ; Mitarbeit Iwona Cechosz-Felczyk, Wiktor Nowotka, Jan Przypkowski ; Vergröβerungen Stanisław Stępniewski ; graphische Bearbeitung Magdalena Nowakowska-Troniewska ; Übersetzer Wolfgang Jöhling, Sergey Khvatov. – Warszawa : Oficyna Pegaza, 2011.
 12. Zwierzyńce ogrodowe na terenie dawnej Rejencji Opolskiej / Anna Steuer-Jurek. – Opole : Scriptorium Wydawnictwo Naukowe, 2020.
 13. Die archäologischen Funde aus Polen und dem Baltikum im Germanischen Nationalmuseum : Gedenkschrift für Wilfried Menghin / hrsg. von Angelika Hofmann und Wojciech Nowakowski. – Nürnberg : Germanisches Nationalmuseum, 2022.
 14. The Disputed Białowieża Forest : Legal Remedies for the Protection of Cross-border Properties / Maciej Perkowski, Wojciech Zoń, Przemysław Saganek. – Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2022.
 15. Łódź : ilustrowany atlas architektury / koncepcja i projekt Magdalena Piwowar ; wybór i tekst Anna Ciarkowska, Błażej Ciarkowski, ilustracje Mateusz Gryzło, Maria Łomniak, Hubert Przybyszewski. – Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, 2022.
 16. MUR : ilustrowany atlas architektury Muranowa / koncepcja i projekt Magdalena Piwowar ; wybór i tekst Beata Chomątowska, Grzegorz Piątek, Katarzyna Uchowicz ; ilustracje Kamila Doniec, Maciej Drążkiewicz, Mateusz Gryzło, Maria Łomniak. – Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, 2022.
 17. Les restes humains : législation, intérêt scientifique et enjeu éthique des ensembles anthropobiologiques / sous la direction de Yann Ardagna et Anne Chaillou. – Aix-en-Provence : Presses Universitaires de Provence, 2022.
 18. Układanka : projekty i realizacje Leszka Zdeka / Aleksandra Czupkiewicz, Łukasz Wojciechowski. – Wrocław : Muzeum Architektury, 2022.
 19. Bystrzyca Kłodzka : zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków / Małgorzata Ruchniewicz, Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski. – Wydanie 2. poprawione i rozszerzone. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2018.
 20. Dzieła o tematyce świeckiej / pod redakcją Jerzego Malinowskiego. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako ; Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2021.
 21. Dzwony i wieże wawelskiej Katedry / Mieczysław Rokosz. – Wydanie II, przejrzane i uzupełnione. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
 22. Gdynia obiecana : miasto, modernizm, modernizacja 1920-1939 / Grzegorz Piątek. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2022.
 23. Głosy o twórczości Henryka Siemiradzkiego / pod redakcją Agnieszki Kluczewskiej-Wójcik. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako ; Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2021.
 24. Gołębnik : historia miejsca / Barbara Klich-Kluczewska. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018.
 25. Koleje ziemi ząbkowickiej / Przemysław Dominas, Tomasz Przerwa. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2015.
 26. Mazurzy / opracowanie pod red. Sławomira Sobotki. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne ; Olsztyn : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Olsztynie : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2020.
 27. Ogród i Gaj w Gucinie : historia romantycznego ustronia w Służewie / Maciej Świątkowski. – Warszawa : Ogrody Sztuki, 2017.
 28. Spacer po dawnym Żarowie / Zbigniew Malicki. – Żarów : Fundacja Inicjatywa B, 2022.
 29. Stalowa Wola : architektoniczne oblicza miasta z lat 1945-1989 / Marek A. Stańkowski. – Rzeszów : Wydawnictwo Libra PL, 2022.
 30. Stolem z morza i Kaszub : życie i twórczość Mariana Mokwy (1889-1987) / Romuald Tadeusz Bławat. – Wydanie II poszerzone. – Pelplin : Wydawnictwo “Bernardinum”, 2017.
 31. Warszawskie wystawy rolniczo-przemysłowe / Mateusz Jan Kowalski. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2021.
 32. Zapomniane miejsca : Łódzkie. II edycja / Jakub Jagiełło, Ewa Perlińska-Kobierzyńska, Aleksandra Szafrańska-Dolewska, Tomasz Szwagrzak. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2021.
 33. Zapomniane miejsca : Pomorskie. Część południowa / Michał Piotrowski. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2021.
 34. Zapomniane miejsca : Pomorskie. Część północna / Michał Piotrowski. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2021.
 35. Zapomniane miejsca : Warmińsko-Mazurskie. Część środkowa / Marek Dudziak, Tomasz Sowiński. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2021.
 36. Zapomniane miejsca : Warmińsko-Mazurskie. Część wschodnia / Marek Dudziak, Tomasz Sowiński. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2021.
 37. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 11 / pod red. Wojciecha Walczaka i Katarzyny Wiszowatej-Walczak. – Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2020.
 38. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 12 / pod red. Wojciecha Walczaka i Katarzyny Wiszowatej-Walczak. – Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2020.
 39. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 13 / pod red. Wojciecha Walczaka i Katarzyny Wiszowatej-Walczak. – Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2020.
 40. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 14 / pod red. Wojciecha Walczaka i Katarzyny Wiszowatej-Walczak. – Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2020
 41. D30 : biografia zapomnianego budynku / Marta Urbaniak. – Wydanie drugie. – Warszawa : Fundacja Charytatywni, 2022
 42. Dzieła z historii starożytnej, wczesnego chrześcijaństwa i religijne / pod redakcją Jerzego Malinowskiego. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako ; Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2021.
 43. Dzwony w pejzażu Pogranicza Nadsańskiego / Małgorzata Dziura. – Wydanie drugie. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2019.
 44. Kolory miasta / Ewa Pokorska-Ożóg. – Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2021.
 45. Rewaloryzacja i modernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego / pod red. Tomasza Jeleńskiego. – Warszawa : Fundacja Sendzimira, 2022.
 46. Traditional construction for a sustainable future / Carole Ryan. – Hoboken : Taylor & Francis, 2011.
 47. Cmentarze ewangelickie, polskokatolickie i muzułmański w województwie świętokrzyskim / Teresa i Zdzisław Sabatowie. – Kielce : wydano na zlecenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach : Drukarnia PanZet, 2021.
 48. Cmentarze i groby prawosławne w województwie świętokrzyskim / Teresa i Zdzisław Sabatowie. – Kielce : na zlecenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach : Drukarnia PanZet, 2020.

 

wrzesień
liczba nowości: 49

 1. Archipelag CIAM : listy Heleny Syrkus / red. Aleksandra Kędziorek, Katarzyna Uchowicz, Maja Wirkus. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2019.
 2. Listy znad jeziora Como / Romano Guardini. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2021.
 3. Rozwój lokalny i strategiczne zarządzanie rozwojem gminy w oparciu o dziedzictwo kulturowe / zespół redakcyjny : Bartosz Skaldawski, Aleksandra Chabiera, Anna Kozioł, Adam Dąbrowski, Piotr Nowak. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021.
 4. Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim / Monika Murzyn-Kupisz, Dominika Hołuj, Jarosław Działek. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2021.
 5. Zielona Warszawa : alternatywny przewodnik / Agnieszka Kowalska. – Warszawa : Dom Spotkań z Historią, 2022.
 6. Życie między zabytkami : o dziedzictwie w rewitalizacji / zespół redakcyjny : Anna Kozioł, Dorota Hryszkiewicz-Kahlau, Grzegorz Młynarczyk ; wywiady : Magda Broniatowska. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2022.
 7. Dawne konstrukcje ciesielskie łacińskiej archikatedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii we Lwowie / Maciej Warchoł ; badania dendrochronologiczne Tomasz Ważny. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”, 2021.
 8. Festung Krakau : Kraków w cieniu twierdzy (1850-1914) / Andrzej Chwalba. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022.
 9. Kobieta w czasach Wazów / Magdalena Śniegulska-Gomuła. – Kielce : Muzeum Narodowe w Kielcach, 2022.
 10. Muzeum ReGeneracje : modernizacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby “Muzeum Historii Radomia” – stałej ekspozycji Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 2018-2020 : album / pod redakcją Adama Duszyka. – Radom : Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 2022.
 11. Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych : kazusy i instrukcje / redakcja naukowa Katarzyna Góralczyk, Marta Szuniewicz-Stępień ; autorzy : Bożena Boba-Dyga [et al.]. – Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej ; Kraków : Stowarzyszenie Willa Decjusza : Instytut Kultury Willa Decjusza, 2022.
 12. Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. T. 1 / redakcja naukowa Katarzyna Góralczyk, Marta Szuniewicz-Stępień ; autorzy : Bożena Boba-Dyga [et al.]. – Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej ; Kraków : Instytut Kultury Willa Decjusza, 2022.
 13. Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. T. 2 / redakcja naukowa Katarzyna Góralczyk, Marta Szuniewicz-Stępień ; autorzy : Bożena Boba-Dyga [et al.]. – Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej ; Kraków : Stowarzyszenie Willa Decjusza : Instytut Kultury Willa Decjusza, 2022.
 14. Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych : wybór źródeł krajowych / redakcja naukowa Katarzyna Góralczyk, Krzysztof Sałaciński, Marta Szuniewicz-Stępień. – Stan prawny na 31.10.2021 r. – Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej ; Kraków : Stowarzyszenie Willa Decjusza : Instytut Kultury Willa Decjusza, 2022.
 15. Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych : wybór źródeł międzynarodowych / redakcja naukowa Katarzyna Góralczyk, Marek Lemiesz, Marta Szuniewicz-Stępień. – Stan prawny na 31.07.2021 r. – Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej ; Kraków : Stowarzyszenie Willa Decjusza : Instytut Kultury Willa Decjusza, 2022.
 16. Pejzaże na porcelanie : inspiracje malarskie z Bellottem w tle / [kurator wystawy i redaktor naukowy Anna Szkurłat]. – Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2022.
 17. “Sąd nad arianami” w kieleckim Pałacu Biskupów Krakowskich / Jacek Żukowski. – Kielce : Muzeum Narodowe w Kielcach, 2018.
 18. Splendor i wiedza : biblioteka królewska Stanisława Augusta : eseje / [redakcja naukowa Alina Dzięcioł, Tomasz Jakubowski]. – Warszawa : Arx Regia Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2022.
 19. Splendor i wiedza : biblioteka królewska Stanisława Augusta : katalog. T. 1 / [redaktorzy naukowi Alina Dzięcioł, Tomasz Jakubowski]. – Warszawa : Arx Regia Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2022.
 20. Splendor i wiedza : biblioteka królewska Stanisława Augusta : katalog. T. 2 / [redaktorzy naukowi Alina Dzięcioł, Tomasz Jakubowski]. – Warszawa : Arx Regia Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2022.
 21. Szklarski krzyż : historia hutników szkła : życie polskich szklarzy / Wiesława Szydek. – [Kraków] : Ridero, 2022.
 22. Szucha 25 : pierwsze ministerstwo wolnej Polski / Grzegorz Mika, Patryk Pleskot. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej : Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2022.
 23. Władztwo Władysława Łokietka : 700-lecie koronacji królewskiej / redakcja naukowa Wojciech Fałkowski, Paweł Tyszka. – Warszawa : Arx Regia Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2022.
 24. Fundacje na rzecz bernardynek w Polsce w jej granicach historycznych od XV do XX wieku / o. dr hab. Aleksander Krzysztof Sitnik OFM. – Kalwaria Zebrzydowska : Calvarianum Wydawnictwo OO. Bernardynów, 2021.
 25. Hinc omnia : zbiory XIX-wieczne : organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja / red. nauk. Marta M. Kacprzak, Jolanta Talbierska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.
 26. Pałac Popielów : przemiany architektoniczne i wystrój wnętrz : w 200-lecie krakowskiej rezydencji rodzinnej / Paweł Dettloff. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2021.
 27. Sztuka Jana Bukowskiego / red. naukowa Piotr de Bończa Bukowski, Artur Jurczyszyn. – Kraków : Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka, 2022.
 28. Competing Values in Archaeological Heritage / edited by Stuart Campbell, Liz White, Suzie Thomas. – Cham : Springer, 2019.
 29. Kościół św. Jana Kantego w Kętach / oprac. Kazimierz Brzuska, Marta Tylza-Janosz. – Kęty : Towarzystwo Miłośników Kęt, 2017.
 30. Wybrane inwentarze bernardyńskich kościołów i klasztorów repatriowanych z XVIII i XIX wieku / Aleksander Krzysztof Sitnik. – Kalwaria Zebrzydowska : Calvarianum, 2021.
 31. Efemerofity na ziemiach polskich : śladem migracji instrumentów muzycznych : ogólnopolska konferencja naukowa : 10-16 grudnia 2020 : Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu / red. Aneta I. Oborny. – Szydłowiec : Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, 2021.
 32. Zamek w Szydłowcu : wokół mecenatu dawnych właścicieli : katalog wystawy / pod red. Anety I. Oborny. – Szydłowiec : Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, 2022.
 33. Procesy niszczące malowidła ścienne oraz metody ich blokowania / Andrzej Mazur. – Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2017.
 34. Przestrzeń analityczna konserwacji / pod red. Joanny Kurkowskiej. – Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2021.
 35. Konserwacja malowideł ściennych : problemy estetyczne : historia, teoria, praktyka / Tytus Sawicki. – Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2010.
 36. Marmury królewskie : badania nad aktywnością przestrzeni mikroporowych przy próbach nasycenia wybranymi impregnatami konserwatorskimi / Wiesław Procyk. – Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2013.
 37. Tkaniny z grobu królowej Jadwigi / Helena Hryszko. – Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych ; Kraków : Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, 2017.
 38. Toruńska kamienica czynszowa w latach 1850-1914 / Michał Pszczółkowski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2021.
 39. Atlas historyczny miast polskich. T. 5, Małopolska. Z. 7, Biecz / Zbigniew Beiersdorf, Paweł Kocańda, Bogusław Krasnowolski, Zdzisław Noga ; red. Zdzisław Noga. – Toruń ; Kraków : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2021.
 40. Atlas historyczny miast polskich. T. 6, Wielkopolska. Z. 1, Kalisz / Urszula Sowina, Tadeusz Baranowski, Dariusz Wyczółkowski, Adam Kędzierski, Łukasz Truściński, Jerzy Aleksander Splitt ; red. Roman Czaja. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 41. Akademia zmienia Szczecin : Pałac Ziemstwa Pomorskiego / red. Agnieszka Lisowska. – Szczecin : Wydawnictwo Akademii Sztuki w Szczecinie, 2022.
 42. Kolekcja rodziny Pinno : dar profesora Andrzeja Pinno dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / oprac. Elżbieta Kwiecień, Iwona Micke, Katarzyna Wrona. – Radom : Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 2021.
 43. Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Mokotowa / red. merytoryczna Katarzyna Domagalska, Zbigniew Domagalski. – Warszawa : Fundacja Wzornictwo i Ład, 2021.
 44. The routledge handbook of archaeological human remains and legislation : an international guide laws and practice in the excavation and treatment of archaeological human remains / [ed.] Nicholas Márquez-Grant and Linda Fibiger. – London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, cop. 2011.
 45. Architektura kościoła św. Jakuba w Toruniu jako przedmiot badań naukowych / Anna Błażejewska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022.
 46. Łódzkie neony : zapomniane perły wzornictwa PRL-u / Bartosz Stępień. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, cop. 2014.
 47. Małopolska architektura drewniana / tekst i oprac. merytoryczne Joanna Daranowska-Łukaszewska. – Olszanica : Wydawnictwo Bosz, 2005.
 48. Trudna historia zwłok. T. 1, “Wrócisz do ziemi” / Przemysław Urbańczyk. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 49. Zabytkowe obiekty sakralne w wojsku polskim / red. Krzysztof Rychlewski ; Biuro Infrastruktury Specjalnej ; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita. – Warszawa : Biuro Infrastruktury Specjalnej ; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2018.

lipiec-sierpień
liczba nowości: 54

 1. Architektura i urbanistyka w dokumentach KC PZPR / wybór i opracowanie Andrzej Skalimowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2022.
 2. Marketing dziedzictwa kulturowego : obiekt zabytkowy na rynku / Andrzej Szromnik. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2022.
 3. Polska archeologiczna myśl konserwatorska : przemiany na przestrzeni XX wieku / Jacek Wysocki. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021.
 4. Ostra sztuka : gotyk na ziemi radomskiej / [redakcja albumu Małgorzata Cieślak-Kopyt, prof. dr hab. Dariusz Kupisz, Dorota Pogodzińska, Katarzyna Stańczuk]. – Radom : Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu ; Pękowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo, 2022.
 5. Budowania świata : wokół twórczości Tomasza Mańkowskiego / Michał Wiśniewski. – Kraków : EMG, 2022.
 6. Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku / red. Jarosław Klaś. – Kraków : Ośrodek Kultury im. Cypriana K. Norwida, 2018.
 7. Wojskowe nieruchomości zabytkowe : znane i nieznane / zespół redakcyjny pod kierownictwem Krzysztofa Rychlewskiego ; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita. – Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2019.
 8. Promenada Hugona Richtera : stan zachowania i potencjał w kontekście rozwoju systemu ścieżek spacerowych Wrocławia / Jacek Kuśmierski, Elżbieta Szopińska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2021.
 9. Architektura kościołów dominikańskich w średniowiecznych Prusach / Piotr Samól. – Gdańsk : wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2022.
 10. Cmentarze przy Wielkiej Alei w Gdańsku 1867-1945 : studium z dziejów kultury funeralnej / Anna Krüger. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2021.
 11. Pałace Wilna XVII-XVIII wieku / Anna Sylwia Czyż. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”, 2021.
 12. Policja budowlana : zrealizowane i niezrealizowane projekty urbanistyczne miasta Września z lat 1793-1945 / Sebastian Mazurkiewicz. – Września : Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich, 2022.
 13. Polskie meble 1945-1970 : idee i rzeczywistość / Anna Kostrzyńska-Miłosz. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2021.
 14. Poradnik dobrych praktyk architektonicznych : fabryki prawego brzegu / koncepcja i oprac. Adam Lisiecki, Krzysztof Michalski, Piotr Stryczyński, Piotr Kilanowski. – Warszawa : Stowarzyszenie “Porozumienie dla Pragi”, 2020.
 15. Poradnik dobrych praktyk architektonicznych : powojenne osiedla Pragi / koncepcja i oprac. Katarzyna Kuzko-Zwierz, Ewa Kalnoj-Ziajkowska, Krzysztof Michalski, Piotr Stryczyński, Piotr Kilanowski. – Warszawa : Stowarzyszenie “Porozumienie dla Pragi”, 2021.
 16. Dom na Podlasiu : katalog projektów domów jednorodzinnych dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa podlaskiego / [koncepcja i opracowanie katalogu: Iwona Liżewska]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2022].
 17. Jan III Sobieski : historia, dziedzictwo, pamięć / pod redakcją Bogusława Dybasia i Anny Ziemlewskiej. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2021.
 18. Kościoły drewnem budowane w powiecie złotowskim / Janusz Justyna, Grzegorz Mrozik. – Złotów : Muzeum Ziemi Złotowskiej, 2022.
 19. Stalowa Wola : historia i przyszłość modernistycznego miasta / Filip Burno, Karolina Thel, Paulina Brol. – Stalowa Wola : Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, 2022.
 20. Był dwór, nie ma dworu : reforma rolna w Polsce / Anna Wylegała. – Wyd. 2. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022.
 21. Boreczno i Bałoszyce : archeologia dworów wczesnonowożytnych w Górnych Prusach / Magdalena Żurek. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021.
 22. Interdyscyplinarne badania wielofazowych osiedli obronnych z Pojezierza Iławskiego i Garbu Lubawskiego / pod redakcją Rafała Soleckiego. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021.
 23. Rudolf Macura (1886-1940) : portret architekta niestrudzonego / Sebastian Wicher. – Białystok : Galeria im. Sleńdzińskich, 2020.
 24. Wczesnośredniowieczny gród w Grzybowie / redakcja Marcin Danielewski i Jacek Wrzesiński z udziałem Anny Głód. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 25. Cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Białym Borze : wzór integracji architektury i malarstwa sakralnego / Maria Błażko. – Łódź : ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe, 2022.
 26. Kaszubskie dziedzictwo kulturowe : ochrona – trwanie – rozwój / red. Ewa Kocój, Cezary Obracht-Prondzyński, Katarzyna Barańska, Mirosław Kuklik. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021.
 27. “Miasta skoszarowane” : Gdańsk i Sopot jako garnizon Wehrmachtu w latach 1939-1945 / Jan Daniluk. – Wydanie I, 2019 (dodruk). – Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2019.
 28. Nowosielski na Śląsku : sztuka sakralna / Krystyna Czerni. – Tychy : Muzeum Miejskie w Tychach, 2022.
 29. U źródeł modernizmu : architekci XVIII wieku / Józef Rykwert ; przekład Ewa Klekot. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2021.
 30. Fajans z wytwórni europejskich : katalog zbiorów / Jolanta Sozańska. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2022.
 31. Artystka : Anna Bilińska 1854-1893 / [koncepcja katalogu i redakcja naukowa Agnieszka Bagińska, Renata Higersberger]. – Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2021.
 32. Darczyńcy polskich muzeów : historia i współczesność. T. 1 / redakcja naukowa Magdalena Białonowska, Katarzyna Mączewska. – Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2021.
 33. Dziedzictwo we współczesnym świecie : kultura, natura, człowiek / redakcja Arkadiusz Marciniak, Michał Pawleta, Kornelia Kajda. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2018.
 34. Stan rzeczy / [redakcja merytoryczna Grażyna Bastek, Monika Janisz]. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2022.
 35. Witkacy : sejsmograf epoki przyspieszenia = seismograph of the acceleration age / [koncepcja i redakcja naukowa Zofia Machnicka, Paweł Polit]. – Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2022.
 36. Xawery Dunikowski : malarstwo = painting / [redakcja naukowa Joanna Torchała]. – Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2021.
 37. Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku : o kulturze kolekcjonerskiej miasta / Anna Sobecka. – Gdańsk : wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, 2021.
 38. Tradycja i nowoczesność : sztuka w międzywojennym Poznaniu : Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich “Plastyka” 1925-1939 / Jarosław Mulczyński. – Poznań : Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2022.
 39. “Wzrokiem tonę w morzu, niebie…” : malarstwo marynistyczne Aneri Ireny Weissowej i Wojciecha Weissa / red. nauk. Monika Jankiewicz-Brzostowska. – Gdańsk : Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, 2022.
 40. Zamkowe historie : zamek rycerski w Szubinie i jego właściciele na przestrzeni wieków / Kamila Czechowska. – Szubin : Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, [2021].
 41. Kościuszko z Machowa i inni : antologia godek lasowiackich / oprac. Patrycja Laskowska-Chyła, Beata Lorens, Elżbieta Wiącek. – Stalowa Wola : Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, 2022.
 42. Lawinit : między ceramiką a brązem : wyroby lawinitowe z lat 1923-1939 w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku / Karolina Bandziak-Kwiatkowska. – Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, 2021.
 43. Za siódmą górę : motyw drogi i wędrowania w polskiej kulturze ludowej / Michał Kwiatkowski. – Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, 2021.
 44. Arcydzieła z kolekcji Lanckorońskich / Joanna Winiewicz-Wolska. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2022.
 45. Najpiękniejsze w skarbcu : pamiątki królewskie / red. Izabela Bilińska-Socha. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2022.
 46. Mowa ciała w sztuce : pozy i gesty / Desmond Morris. – Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2022.
 47. Katedra świdnicka : perła Dolnego Śląska / Barbara Skoczylas-Stadnik, Franciszek Grzywacz. – Wydanie III. – Legnica : Wydawnictwo Edytor, 2020.
 48. Dawny Złotów : kultura miasta w okresie staropolskim / Andrzej P. Kowalski. – Złotów : Muzeum Ziemi Złotowskiej ; Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2020.
 49. Rytuały codzienności : świat szlacheckiego dworu w osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej / Bożena Popiołek. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2022.
 50. Ubiory rekreacyjne i sportowe od XVII do lat 30. XX wieku / [redakcja naukowa Monika Janisz]. – [Warszawa] : Muzeum Pałacu w Wilanowie, 2022.
 51. Od Sopotu po Stogi : początki kąpielisk morskich w okolicach Gdańska (1800-1870) / Janusz Dargacz. – Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2020.
 52. Teraźniejszość przeszłości : muzealnictwo i historiografia w Gdańsku i na Pomorzu do roku 1945 / pod red. Ewy Barylewskiej-Szymańskiej. – Gdańsk : Muzeum Gdańska : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 53. Dominikanie w Gdańsku : 800 lat zakonu dominikanów w Polsce : katalog wystawy Muzeum Gdańska / red. nauk. Katarzyna Darecka, Anna Frąckowska. – Gdańsk : Muzeum Gdańska : Fundacja Centrum św. Jacka, 2021.
 54. Warszawa rysuje Skopje / Kinga Nettman-Multanowska. – Warszawa : Centrum Architektury, 2022.

czerwiec
liczba nowości: 58

 1. Rewitalizacja Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów : dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych / wstęp i redakcja Tadeusz Skoczek. – Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, 2020.
 2. KinoFunkcja a KinoRola : modernistyczna architektura powojennych kin polskich / red. Rafał Pakuła, aut. tekst. Anna Brzezińska-Czerska, Ilona Buczkowska, Łukasz Kowalewski, Rafał Syska, Kamil Żyto. – Łódź : “EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi : Narodowe Centrum Kultury Filmowej, 2022.
 3. Rubinkowo i osiedle Na Skarpie : toruńskie przedmieścia sprzed lat / Anna N. Kmieć. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2020.
 4. Witraże, architektura, szkic historyczny dawnych i obecnych paulińskich obiektów sakralnych w Polsce / Marek Franciszek Harańczyk OSPPE. – Jasna Góra – Częstochowa : Paulinianum Wydawnictwo Zakonu Paulinów, 2013.
 5. Zagrożone dziedzictwo : zaskakujące losy zabytków na krętych ścieżkach XX wieku / Leszek Adamczewski. – Poznań : Wydawnictwo Replika, 2019.
 6. Uszanujmy zmarłych : problematyka ochrony starych cmentarzy i perspektyw prawa pogrzebowego / red. Barbara Imiołczyk, Joanna Troszczyńska-Reyman, Tadeusz J. Zieliński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2022.
 7. Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce : 1944-2019 / Małgorzata Bednarek. – Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2020.
 8. W sercu Mazowsza : 105. rocznica poszerzenia granic Warszawy / red. Beata Michalec, Tadeusz Skoczka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości, 2021.
 9. Warsaw recommendation on recovery and reconstruction of cultural heritage / ed. Katarzyna Zalasińska. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2022.
 10. Architekt Tadeusz Witkowski : (1904-1986) : kalendarium życia i twórczości / Halina Danczowska. – Lublin : [Wydawnictwo Grasshopper] : Akapit, 2009.
 11. Dzieje miejscowości gminy Tomaszów Lubelski / Ewa Niedźwiedź, Józef Niedźwiedź, Marzena Czubaj-Gancarz. – Zamość ; Tomaszów Lubelski : JN-Profil : AKAPIT, 2021.
 12. Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach / Paweł Tkaczyk, Krzysztof Pęczalski. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2021.
 13. Edukacja artystyczna w Europie Środkowej i Wschodniej w 20 i 21 wieku / red. Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Tako, 2021.
 14. Sztuka ukraińska XX wieku i polsko-ukraińskie związki artystyczne / red. Jerzy Malinowski, Agnieszka Pospiszil, Ewa Sułek. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Tako, 2019.
 15. Albert Severin : pierwszy architekt Grünbergu / Aleksandra Mrówka Łobodzińska, Robert Dziuba. – Zielona Góra : Stowarzyszenie Forum Art, 2021.
 16. Dziedzictwo Kunstkamery : jak Kazimierz Osiński tworzył muzeum / autorzy artykułów Anna Durkacz-Foremska [i 14 pozostałych] ; autorzy not katalogowych Dorota Stonawska [i 10 pozostałych] ; tłumaczenie na język angielski Agnieszka Andrzejewska. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2020.
 17. Warszawa, której nie ma = A Warsaw that no longer exists / Ryszard Mączewski. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2016.
 18. Jak mieszkał magnat w Warszawie za Sasów : architektura rezydencjonalna Warszawy w pierwszej połowie XVIII wieku / Jolanta Putkowska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021.
 19. Jezuickie przestrzenie baroku : przekształcenia strukturalne miast polskich na przełomie XVI i XVII wieku / Danuta Kłosek-Kozłowska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021.
 20. Somosierra : szkice do Panoramy Wojciecha Kossaka i Michała Wywiórskiego a ikonografia wojen napoleońskich / Janusz Polaczek. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2020.
 21. Odzyskane : wokół architektury Sopotu / red. Karolina Babicz-Kaczmarek. – Sopot : Muzeum Sopotu, 2021.
 22. Trwałość i użyteczność : sopockie realizacje architektoniczne Wilhelma Lippkego / red. Justyna Gibbs, Karolina Babicz-Kaczmarek. – Sopot : Muzeum Sopotu, 2022.
 23. Collecting Antiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century : Proceedings of the International Conference Held on March 25-26, 2021 at the Wrocław University Institute of Art History / edited by Agata Kubala ; University of Wrocław. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
 24. Jak wyjaśnić obraz? : metodologiczne tropy historii sztuki w epoce Ernsta H. Gombricha / Stanisław Czekalski. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022.
 25. Kłopotliwe pamiątki : trud dziedziczenia / pod red. Zofii Budrewicz i Marii Sienko. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012.
 26. Kolekcjonerzy i artyści z dworów i pałaców / pod redakcją Stanisława Borowiaka. – Dobrzyca : Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, 2019.
 27. Magia krajobrazu : polska liryka pejzażowa i malarstwo XIX oraz XX wieku / Marcin Rychlewski. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.
 28. Michael Willmann (1630-1706) : śląski mistrz malarstwa barokowego / Andrzej Kozieł. – Wrocław : Via Nova, 2019.
 29. Przechlewo : parafia Świętej Anny : 300 lat kościoła parafialnego / Mścisław Wikaryjczak, Krzysztof Jakubek. – Przechlewo ; Art-Media Dariusz Kępa, 2020.
 30. Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poprzemysłowego / Magdalena Madeja, Karolina Smętkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021.
 31. Salon Malarzy Polskich Henryka Frista (1885-1939) : wydawnictwo pocztówek krakowskich, artystycznych i patriotycznych / Aleksander B. Skotnicki, Marek Sosenko. – Kraków : Wydawnictwo AA, 2018.
 32. Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana / Agata Wójcik. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022.
 33. Fabryka Schindlera oraz historia przed i po / Maria Anna Potocka. – Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, 2021.
 34. XX + XXI wiek : Galeria Sztuki Polskiej / red. Magdalena Czubińska ; Muzeum Narodowe w Krakowie. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2021.
 35. Postrzeganie i ocena dzieł sztuki europejskiej XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w świetle literatury podróżniczej tego okresu / Małgorzata Wyrzykowska ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
 36. Akta Komitetu Reparacji Zamku Krakowskiego 1830–1836 / oprac. Elżbieta Bularz, Ryszard Skowron ; Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2021.
 37. Architektura polska lat 1945-1960 na obszarze Pomorza Zachodniego / Wojciech Bal, Robert Dawidowski, Ryszard Długopolski, Adam M. Szymski. – Wydanie II. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2022.
 38. Dwory i pałace powiatu włoszczowskiego : gmina Krasocin : budownictwo rezydencjonalno-obronne na terenie województwa świętokrzyskiego / Dariusz Kalina, Adam Malicki. – Krasocin : [s.n.] ; 2021.
 39. Dwory, zamki i pałace Polski / Bartłomiej Kaczorowski. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2022.
 40. Interpretacja estetyki dzieł architektury : w procesie ich ochrony na przykładzie Krakowa. Tom 1, Lata 1945-1970 / Łukasz Kadela. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021.
 41. Klasztor kłobucki : przestrzeń, ludzie, aktywność, kultura / Kazimierz Łatak. – Łomianki ; Dziekanów Leśny : 2022.
 42. Ogrody zwierząt : staropolskie zwierzyńce i menażerie / Aleksandra Jakóbczyk-Gola. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Muzeum Historii Polski, 2021.
 43. Regeneracja i modernizacja : architektura Lwowa okresu dwudziestolecia międzywojennego / Jakub Lewicki. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”, 2020.
 44. Romantyzm i jego tradycje / red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash, Katarzyna Kulpińska. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Tako, 2020.
 45. Rosyjskie pomiary klasztorów skasowanych w roku 1832. T. 2 / Maria Kałamajska-Saeed. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”, 2021.
 46. Tunele kolejowe w Polsce : w obecnych granicach, wybudowane do 1945 roku / Przemysław Dominas. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2020.
 47. Wielkie powroty : tom rozpraw międzynarodowej konferencji naukowej “Wielkie powroty. O dziełach sztuki, zbiorach bibliotecznych, archiwalnych i świętościach polskiego prawosławia utraconych i wywiezionych w czasie I i II Wojen Światowych, 15-17 października 2021 roku Monaster Św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej / redakcja : Piotr Dawidziuk, Daniel Sawicki, Witali Michalczuk, Jakub Adam Wieczorek. – Jabłeczna : Towarzystwo Nauki i Kultury “LIBRA”, 2021.
 48. Włoscy architekci i muratorzy z Piuro i ich działalność na ziemiach Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku / Stanisław Kłosowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”, 2021.
 49. Zbroja młodzieńcza Zygmunta Augusta w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu / Krzysztof Czyżewski, Rafał Ochęduszko. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2022.
 50. Rosyjskie pomiary klasztorów skasowanych w roku 1832. T. 1 / Maria Kałamajska-Saeed. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”, 2021.
 51. Kaliska I : skarb przedmiotów metalowych z późnej epoki brązu na Pomorzu / Maciej Kaczmarek, Grzegorz Szczurek, Agnieszka Krzysiak. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Archeologii, 2021.
 52. Pleszewski mikroregion osadniczy społeczności łużyckich pól popielnicowych. Cz. 1 / Grzegorz Szczurek ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Archeologii. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Archeologii, 2021.
 53. Pleszewski mikroregion osadniczy społeczności łużyckich pól popielnicowych. Cz. 2 / Grzegorz Szczurek ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Archeologii. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Archeologii, 2021.
 54. Flemmichowie i Schielowie – tekstylne dziedzictwo / Michal Vyhlídal. – Rýmařov : Městské Muzeum Rýmařov ; Prudnik : Muzeum Ziemi Prudnickiej ; Wilczyn : Studio Plan, 2019.
 55. Fränklowie i Pinkusovie – ocalałe dziedzictwo / Marcin Husak.. – Prudnik : Muzeum Ziemi Prudnickiej ; Rýmařov : Městské Muzeum Rýmařov ; Wilczyn : Studio Plan, 2019.
 56. Katalog Wzorników Tkackich w zbiorach Muzeum Ziemi Prudnickiej / Łukasz Grzejszczak. – Prudnik : Muzeum Ziemi Prudnickiej, 2022.
 57. Mury miejskie Lublina / Jadwiga Teodorowicz-Czerpińśka, Grażyna Michalska. – Lublin : Urząd Miasta Lublin, 2021.
 58.  O początkach lubelskiej wieży zamkowej / Jacek Chachaj. – Lublin : Wydawnictwo Werset, 2020.

maj
liczba nowości: 59

 1. Chaos Warszawa : porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu / Joanna Kusiak. – Warszawa : Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana : Muzeum Warszawy, 2017.
 2. O salach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w latach międzywojennych i architekcie Stanisławie Miecznikowskim / Jarosław Maciej Zawadzki ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Kancelaria Senatu, 2021.
 3. Rewitalizacja krajobrazu kulturowego : szanse i zagrożenia / redakcja naukowa Piotr Opałka i Anna Opałka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Wojewódzki Opolski Konserwator Zabytków. – Nysa : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ; Opole : Uniwersytet Opolski, 2020.
 4. Skok w nieznane : procesy modernizacyjne, architektura i polityki przestrzenne w Kaliszu początków XX wieku / Makary Górzyński ; Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Ośrodek Badań Regionalnych. – Kalisz : Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2022.
 5. Dzieła sztuki : konserwacja i badania / pod redakcją Justyny Olszewskiej-Świetlik. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Sztuk Pięknych : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2021.
 6. Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku / Katarzyna Lenczowska-Soboń. – Stan prawny na 1 stycznia 2022 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2022.
 7. “Zgody nie wyrażono” : problem budownictwa sakralnego w diecezji łódzkiej 1945-1989 / Mateusz Opaliński. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2018.
 8. Herse : warszawski dom mody / Agnieszka Dąbrowska. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2019.
 9. Konstytucyjna regulacja dziedzictwa narodowego oraz dóbr kultury / Anna Frankiewicz-Bodynek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
 10. Obsesja porządku : niemieccy architekci planują w okupowanej Polsce : 1939-1945 / Niels Gutschow. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.
 11. Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogranicza / redakcja naukowa Maciej Duda, Szymon Michał Buczyński. – Warszawa : Difin, 2021.
 12. Zabytek : odkrywanie tajemnic : problematyka badań i konserwacji / pod redakcją Justyny Olszewskiej-Świetlik. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2021.
 13. Pilzno : monografia miasta do 1945 roku / pod red. ks. Bogdana Stanaszka. – Pilzno : Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej : współpraca Burmistrz : Dom Kultury, 2018.
 14. Rysunki architektoniczne w aktach Dyrekcji Ubezpieczeń : Kielce. Cz. 3, Dawne wsie podmiejskie Białogon, Czarnów, Domaszowice, Dyminy, Szydłówek / opracował Krzysztof Myśliński. – Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2021.
 15. Dzieło potężne w dolinach Bobrzy, Czarnej i Kamiennej : zabytki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego na fotografii dawnej i współczesnej / projekt plastyczny wystawy Alicja Ciosek ; skład katalogu Mariusz Stec. – Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2021.
 16. Ginące miejsca : kujawsko-pomorskie / Michał Jankowski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Pejzaż, 2021.
 17. Sieć sakralnych obiektów cerkiewnych w granicach współczesnej Polski / Witold Kołbuk. – Lublin : Wydawnictwo Werset, 2021.
 18. Józef Chełmoński : “Męczeństwo św. Bartłomieja” : obraz z kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach / Elżbieta Charazińska. – Radziejowice : Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, 2014.
 19. O kaliskich fortepianach : fotografie i dokumenty ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej / Anna Roth. – Kalisz : Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, 2018.
 20. Przestępstwa przeciwko dobrom kultury w międzynarodowym prawie karnym / Marcin Rau. – Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021.
 21. Splendor Cathedralis / Krzysztof Myśliński. – Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2021.
 22. Alina Scholtz : projektantka warszawskiej zieleni / red. Anna Wrońska, Ewelina Solarek. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2021.
 23. Zręczni : historie z warszawskich pracowni i warsztatów / Katarzyna Chudyńska-Szuchnik. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2019.
 24. Przewodnik architektoniczny po Wrzeszczu / wstęp Jakub Szczepański, teksty Aurelia Bladowska, Klaudiusz Grabowski, Anna Półtorzycka, ilustracje Michał Pecko, koncepcja Natalia Koralewa, Jakub Knera. – Gdańsk-Wrzeszcz : Fundacja Palma, 2021.
 25. Kościół św. Jakuba w Toruniu : historia w ziemi zapisana / Krystyna Sulkowska-Tuszyńska. – Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2022.
 26. Ląd Pomnikiem Historii : dawne opactwo cysterskie z XII w. z perspektywy dekady 2009-2019 / Mariusz Chamarczuk. – Ląd nad Wartą : Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego, 2020.
 27. Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń : wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów / red. Krzysztof T. Kociołek. – Kraków : Wydawnictwo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, 2017.
 28. Local architecture heritage in the integrated approach : research – protection – education / Magdalena Żmudzińska-Nowak. – Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019.
 29. Pałac w Dukli : skarby utracone / Jan Spytek Tarnowski. – Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2022.
 30. Czas wielkich zadań Dagoberta Freya i Asmusa barona von Troschke (wrzesień 1939 – październik 1942) : dokumentacja Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków Sztuki w Polsce w planach i działaniach niemieckich badaczy dziedzictwa kulturowego na Wschodzie i służb ochrony zabytków w Generalnym Gubernatorstwie / Tadeusz Zadrożny. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 31. Laudatissimus Phidias noster : rzeźbiarz Johann Riedel SJ (1654-1736) między czeską tradycją cechową a francuską sztuką akademicką / Paweł Migasiewicz. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2021.
 32. Malarz : Józef Chełmoński / Joanna M. Sosnowska. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2021.
 33. Między Krakowem a Paryżem : twórczość graficzna i malarska Jana Rubczaka / Katarzyna Anna Kesling. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 34. Niewidoczna : rzeźbiarka Hanna Nałkowska / Magdalena Kasa. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 35. Dioecesis Nostrae Patroni : wydawnictwo jubileuszowe z okazji trzydziestej rocznicy erygowania Diecezji Toruńskiej / pod red. Juliusza Raczkowskiego. – Toruń, TNOiK Dom Organizatora, 2022.
 36. Henryk Hirszenberg (1885-1955) i środowisko żydowskich architektów w Łodzi / Krzysztof Stefański. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.
 37. Pontyfikalia biskupie w zbiorach klasztoru zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych / Rafał Maria Antoszczuk OFMConv. – Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2021.
 38. Juliusz Kossak 1824-1899, Wojciech Kossak 1856-1942 / red. Eliza Ptaszyńska, Małgorzata Wiśniewska. – Suwałki : Muzeum Okręgowe, 2018.
 39. Witold Cyprian Bieliński : rzeźbiarz, malarz, patriota / Zofia Eichstaedt-Jabłońska. – Pruszcz Gdański : Wydawnictwo JASNE, 2013.
 40. Huculszczyzna 2018 : XX Wyprawa Naukowa Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie / redakcja: Katarzyna Błaszczyk, Katarzyna Gawlińska, Patryk Wacławiak, Włodzimierz Witkowski. – Łódź : Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej : Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej “IX Piętro”, 2019.
 41. Kalwaria Zebrzydowska na pocztówce / Zygmunt Wojciech Gola. – Kalwaria Zebrzydowska : “Calvarianum”, 2002.
 42. Kalwarie polskie : perspektywa komunikacyjna / Marek Prejs. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022.
 43. Kościół bielański : pokamedulski / Michał Janocha. – Izabelin-Warszawa : Rosikon Press, 2012.
 44. Lwów miasto trzech katedr : śladami wielokulturowej architektury sakralnej / Jerzy Kazimierz Babiak, Jurij Smirnow. – Poznań ; Lwów : Silva Rerum, 2021.
 45. Świętokrzyskie widoki : Kieleckie i Sandomierskie w dawnej fotografii z kolekcji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości / Tomisław Giergiel, Piotr Jamski, Wojciech Kalwat, Lidia Ujazdowska. – Sandomierz : Muzeum Okręgowe ; Warszawa : Fundacja Świętokrzyska Góry Historii : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 46. Zamość miasto UNESCO : pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki / zdj. Wiesław Lipiec, Marek Marcola, Adolf Wituch. – Zamość : Miasto Zamość, 2013.
 47. Zosia Koszelanka rysuje dla Braci Jabłkowskich albo rodzinny miszmasz z Warszawą w tle / Małgorzata Trzcińska-Dąbrowska. – Warszawa : Bellona, 2021.
 48. Historia zamknięta w kamieniu / Piotr Nowak, Ryszard Sierociński. – Tum : Prof-Art Ryszard Sierociński, 2018.
 49. Lokalne polityki pamięci zmarłych : “cmentarze nieistniejących cmentarzy” w Gdańsku i Wrocławiu / Izabela Skórzyńska, Anna Wachowiak. – Poznań : Instytut Historii UAM, 2016.
 50. Przeminęło? / Bożena Steinborn. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2022.
 51. Zachowane w pamięci… / Daniela Stankiewicz. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2022.
 52. Zapomniane dziedzictwo : dawne cmentarze Poznania i Wielkopolski / pod red. Jerzego Kołackiego. – Poznań : Wydział Historii UAM, 2022.
 53. Lela : życie i twórczość Anieli z Wolskich Pawlikowskiej (1901-1980) / Marta Trojanowska. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2021.
 54. Orońsko : in horto artis = w ogrodzie sztuki / Maciej Świątkowski. – Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2021.
 55. Przestrzeń i obywatele starej Warszawy od schyłku XV wieku do 1569 roku / Krzysztof Mrozowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.
 56. Rozwój miasta przez pryzmat procesów rewitalizacji : przykład Krakowa : 2004-2017 / Marcin Kopeć. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017.
 57. Dom Zdrojowy : kurort Brzeźno : 1893-2021 / Jan Daniluk. – Gdańsk : Hevelianum, 2021.
 58. Dawna Legnica : obraz miasta w grafice i malarstwie w zbiorach Muzeum Miedzi / Grażyna Humeńczuk. – Legnica : Muzeum Miedzi w Legnicy, 2020.

marzec-kwiecień
liczba nowości: 55

 1. Murowane budowle obronne w Polsce X-XVII w. T. 1 / Adam Wagner. – Warszawa : Bellona, 2019.
 2. Murowane budowle obronne w Polsce X-XVII w. T. 2 / Adam Wagner. – Warszawa : Bellona, 2019.
 3. Inwentaryzacja i katalog zabytków jako podstawa ochrony i polityki konserwatorskiej : metody, osiągnięcia, zamierzenia / redaktor merytoryczny prof. dr hab. Jakub Lewicki. – Warszawa : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, 2020.
 4. Artystyczne dzieje kolegiaty Świętego Jana Chrzciciela w Skalbmierzu / Wojciech Sowała. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2022.
 5. Kościół parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi / Piotr S. Szlezynger. – Wydanie II, rozszerzone i uzupełnione. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2022.
 6. Królewskie miasto : trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia 1454-1793 : wystawa na 160-lecie Muzeum Okręgowego w Toruniu : katalog / red. Michał Kurkowski. – Toruń : Muzeum Okręgowe w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2021.
 7. Na tropach Cystersów : Byszewo-Koronowo / Bogna Derkowska-Kostkowska. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2022.
 8. Pro lege et pro grege : dekoracja stropu belkowego Izby Stołowej Górnej w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich / Joanna Kaczmarczyk, Małgorzata Misztal. – Kielce : Muzeum Narodowe w Kielcach, 2021.
 9. Bydgoszcz nad wodą / Anna Nadolska, Karol Kantorski, Wojciech Woźniak. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2021.
 10. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. T. 6/1 / redaktor naczelny Józef Flizikowski ; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. – Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2020.
 11. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. T. 6/2 / redaktor naczelny Józef Flizikowski ; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. – Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2020.
 12. Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. T. 7, Województwo lubelskie. z. 3, Powiat łukowski / Piotr Czepas ; Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. – Łódź ; Warszawa : MAiE : IAiE PAN, 2020.
 13. Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych granicznych ośrodków kolejowych Polski / Weronika Dragan. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021.
 14. Odzież i akcesoria stroju w średniowiecznym Elblągu / Anna Rybarczyk. – Łódź : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami, 2021.
 15. Sukiennictwo w średniowiecznej Polsce / Jerzy Maik. – Łódź : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami, 2021.
 16. Wokół ulicy Karmelickiej / Walery Bubień. – Kraków : Muzeum Krakowa, 2020.
 17. Kowadła i młotki : dom, warsztat i wytwórczość gdańskiego złotnika w XVIII wieku / Jacek Kriegseisen. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021.
 18. Socrealizm i socrealizmy : architektura wnętrz w Polsce 1949-1956 / Aleksander Sumorok. – Łódź : Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, 2021.
 19. Krainy pamięci : o dziedzictwie i tożsamości we współczesnej Europie / Sharon Macdonald. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2021.
 20. Młyny i tartaki wodne doliny Popradu / Bogdan Potoniec. – Nowy Sącz : Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, 2021.
 21. Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / autorzy tekstów Diana Błońska, Kazimierz Butelski, Andrzej Chwalba, Mateusz Drożdż, Jadwiga Gwizdałówna, Paul Jaskot, Kamil Karski, Żanna Komar, Krzysztof Lenartowicz, Dominik Lulewicz, Rafał Ochęduszko, Jacek Purchla, Monika Rydiger, Michał Wiśniewski, Barbara Zbroja ; red. nauk. Jacek Purchla ; tłum. Dorota Żywczak. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022.
 22. Eques polonus : rycerski pomnik nagrobny w sztuce polskiej XVI wieku jako wyraz stanowego prestiżu szlachty / Rafał Stanisław Nawrocki. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2021.
 23. Heritage and environment / edited by Agata Wąsowska-Pawlik and Jacek Purchla. – Kraków : International Cultural Centre, 2021.
 24. Inwentarze gmin żydowskich z ziem polskich 1918-1939 : studium źródłoznawcze / Tomasz Kawski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021.
 25. Kutno : powstanie i rozwój małego ośrodka miejskiego w ujęciu interdyscyplinarnym / praca zbiorowa pod redakcją Artura Gintera, Judyty Ginter. – Kutno : Łódź, Muzeum Regionalne w Kutnie ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.
 26. Łódź Kamienice / Jacek Kusiński, Krzysztof Stefański, Marcin Szymański. – Łódź : Wydawnictwo Kusiński, 2021.
 27. Obiekty sportowe Łodzi : od miejskich parków i placów po stadiony i hale sportowe / Sebastian Glica, Mirosław Jaskulski. – Łódź : Muzeum Miasta Łodzi, 2021.
 28. W obliczu przemian i nowej rzeczywistości : sztuka lat 1919-1939 : studia z historii sztuki / [redakcja Daria Rutkowska-Siuda, Olga Tuszyńska-Szczepaniak, Agnieszka Lorenc-Karczewska, Małgorzata Wróblewska Markiewicz]. – Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki ; Łódź : Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, 2021.
 29. Zamek w Działdowie : dzieje budowy i problemy konserwatorskie / Wojciech Wółkowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021.
 30. Złota obecność : bizantyjskie korzenie polskiej ikony / Anna Palusińska. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020.
 31. Dzieje i sztuka Polskiego Spisza / Andrzej Skorupa, Rafał Monita. – Kraków : Ludźmierz : Wydawnictwo Astraia, 2021.
 32. Hafty krakowskie do połowy wieku XV i ich twórcy / Katarzyna Moskal. – Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2021.
 33. Kościelisko : kościół św. Kazimierza / Andrzej Skorupa, Rafał Monita. – Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2022.
 34. Tkaniny zabytkowe z okresu od XV do XVII wieku ze zbiorów krakowskich kościołów i klasztorów. T. 1, Tkaniny z XV i XVI wieku / redakcja i noty katalogowe Natalia Krupa ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. – Kraków : Tkaniny z XV i XVI wieku, 2021.
 35. Viktoria Park i Tivoli : restauracje-ogrody : toruńskie przedmieścia sprzed lat / Katarzyna Kluczwajd. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2021.
 36. Zaleszczyki : riwiera przedwojennej Polski / Jan Skłodowski. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2021.
 37. Modlnica : kościół św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej / Stanisław Nowina Konopka, Rafał Monita. – Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2021.
 38. “Otoczyć naród swój pięknem…” : dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku na tle prądów europejskich / Adrianna Dominika Sznapik. – Warszawa : Instytut Historii PAN, 2021.
 39. Nieznane twarze Koszalina : miejsca, których już nie ma / zespół redakcyjny pod kierunkiem Doroty Cywińskiej: Krzysztof Urbanowicz, Zbigniew Wojtkiewicz. – Koszalin : Archiwum Państwowe w Koszalinie, 2021.
 40. Dawna architektura Politechniki Łódzkiej : pałac rodziny Scheiblerów / Krystyna Popiel, Małgorzata Wilbik. – Łódź : Muzeum Politechniki Łódzkiej : nakładem Politechniki Łódzkiej : 2021.
 41. Portret konny Stanisława Kostki Potockiego Jacques’a-Louisa Davida w kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie / pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej i Joanny Paprockiej-Gajek ; autorki tekstów: Anna Guzowska, Anna Kwiatkowska, Dominika Walawender-Musz. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2021.
 42. Fisharmonia w kulturze ziem polskich XIX i XX wieku / Janusz Musialik. – Lublin : Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2022.
 43. Organy Jana Śliwińskiego z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy-Zdroju / Andrzej Gładysz. – Lublin : Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2022.
 44. Pro publico bono : 40 lat Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków : 1981-2021 / pod red. Jacka Rulewicza, Romana Marcinka. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2021.
 45. Secesja w Toruniu : architektura i plastyka, twórcy i dzieła / red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski. – Toruń : Stowarzyszenie Historyków Sztuki : Książnica Kopernikańska, 2021.
 46. Socrealizm w Toruniu : architektura, plastyka, bohaterowie / [redakcja naukowa: Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2021.
 47. Caravaggio i inni mistrzowie : arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego / redaktor katalogu włoskiego Maria Cristina Bandera, redakcja naukowa wydania polskiego Artur Badach. – Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2021.
 48. Castrum Bene 15 : a castle as a status symbol / edited by Artur Boguszewicz, Janina Radziszewska. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2020.
 49. Crème de la crème : katalog nabytków nie wszystkich Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum : 2020 / red. serii Tatiana Hardej ; red. prow. Monika Baranowska. – Warszawa : Arx Regia Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2021.
 50. Dawne ratusze warmińskie : geneza form architektonicznych i ochrona konserwatorska / Wiesława Chodkowska. – Olsztyn : Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2021.
 51. Mistrzostwo rysunku : Andrzej Radwański (1711-1762) / Natalia Koziara-Ochęduszko. – Kraków : Wydawnictwo Zamku Królewskiego na Wawelu, 2022.
 52. Warszawskie wnętrza : zabytkowe lokale miejskie – między zachowaniem a modernizacją : Warszawska Konferencja Konserwatorska / redakcja merytoryczna Anna Jagiellak. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, 2021.
 53. Zamek Królewski w okresie II Rzeczypospolitej : rezydencja prezydenta Mościckiego / red. nauk. Anna Czekaj ; red. Tatiana Hardej, Anna Wlaźnik. – Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2021.
 54. Letnisko : subiektywny przewodnik po linii otwockiej / Agnieszka Kowalska. – Warszawa : Dom Spotkań z Historią, 2021.
 55. Maria i Kazimierz Piechotkowie : wspomnienia architektów / Maria i Kazimierz Piechotkowie ; redaktor prowadząca Katarzyna Madoń-Mitzner. – Warszawa : Dom Spotkań z Historią, 2021.

styczeń-luty
liczba nowości: 55

 1. Architektura sakralna dekanatu kępińskiego : historia i współczesność / Jerzy Kazimierz Babiak. – Kępno ; Poznań : Silva Rerum, 2021.
 2. Collegium Maius w Poznaniu / Maciej Michalski, Zenon Pałat. – Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2020.
 3. Collegium Minus w Poznaniu / Maciej Michalski, Jakub Skutecki – Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2021.
 4. Dziedzictwo architektoniczne : ochrona i badania obiektów zabytkowych / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020.
 5. Dziedzictwo architektoniczne : zabytki kolejnictwa / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020.
 6. Dziedzictwo kulturowe w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju / red. Michał Pawleta, Arkadiusz Marciniak. – Kraków : Universitas ; Poznań : Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, 2021.
 7. Polskie ogrody XVIII wieku : kompozycje, style, kontekst kulturowy / Seweryn Malawski. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2021.
 8. Funkcja i estetyka : detale nowoczesnej architektury mieszkaniowej lat 30. XX w. / Grzegorz Mika. – Warszawa : Fundacja Hereditas, 2021.
 9. Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella : opracowanie krytyczne / autorzy opracowania dr Daniel Gosk, Aleksander Masłowski, Bartłomiej Butryn ; współpraca Aleksandra Siuciak ; tłumaczenia Aleksander Masłowski. – Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2021.
 10. Plac jako zagadnienie urbanistyczne / Ewa Grochowska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021.
 11. Podróż w przeszłość Wieliczki / Barbara Konwerska. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ; Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 2022.
 12. Warszawa : perła północy / Maria Barbasiewicz. – Warszawa : PWN 2021.
 13. Autobusem i trolejbusem przez lubelskie osiedla 1945-1989 / Jacek Pudło, Michał Krawczyk. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2021.
 14. Łódzkie mozaiki i inne monumentalne akcenty plastyczne czasów PRL / Bartosz Stępień. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2021.
 15. Łódź : kalendarium XX wieku : 1901-2000 / Grażyna Kobojek. – Łódź : Piątek Trzynastego Wydawnictwo, 2005.
 16. Radomskie latarenki adresowe / Paweł Puton. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2021.
 17. Warszawa na nowo : fotografie reporterskie 1945-1949 = Warsaw reborn : reportage photography 1945-1949 / koncepcja i wybór zdjęć Anna Brzezińska, Katarzyna Madoń-Mitzner. – Warszawa : Dom Spotkań z Historią, 2020.
 18. Architektura i planowanie przestrzenne uniwersytetów od średniowiecza do połowy XIX wieku / Barbara Arciszewska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.
 19. Modernizm między budynkami / Agnieszka Kępkowicz, Małgorzata Sosnowska, Ilona Woźniak-Kostecka. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.
 20. Rewitalizacja i jej wpływ na gospodarkę miasta : studium przypadków / Ewa M. Boryczka. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
 21. Żydzi głogowscy : dzieje i kultura / Franz D. Lucas, Margret Heitmann ; przeł. z jęz. niem. Joanna Obruśnik-Jagla. – Głogów : Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2013.
 22. Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski / [redakcja Henryk Machajewski]. – Poznań : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział Wielkopolski, 2018.
 23. Dom na Śląsku : katalog projektów domów jednorodzinnych dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa śląskiego / [koncepcja i opracowanie katalogu: Iwona Liżewska]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2022].
 24. Hafty wilanowskie = Wilanów embroidery / [tekst: Elżbieta Piskorz-Branekova ; rysunki – wzory haftu: Elżbieta Piskorz-Branekova ; redakcja: Robert Andrzej Dul, Grażyna Leśniak]. – [Warszawa] : Województwo Mazowieckie, 2020.
 25. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego : krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego / [redakcja Katarzyna Sadowska-Mazur ; opracowanie tekstów Katarzyna Sadowska-Mazur, Amudena Rutkowska, Julia Włodarczyk]. – Wydanie piąte rozszerzone. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2021.
 26. Monografia młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju / Jan Bałchan, Rafał Eysymontt, Rainer Sachs, Maciej Szymczyk. – Duszniki-Zdrój : Muzeum Papiernictwa, 2018.
 27. Od ratusza do muzeum : początki Muzeum Gdańska 1970-1989 / pod redakcją Ewy Barylewskiej-Szymańskiej i Janusza Dragacza. – Gdańsk : Wydawnictwo Muzeum Gdańska, 2020.
 28. Procedura postępowania przy odtwarzaniu ogrodzeń na historycznych cmentarzach żydowskich = Procedure for the Reconstruction of Fencing in Historic Jewish Cemeteries / opracowanie Maciej Rymkiewicz. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2022].
 29. Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej = Project of Marking Jewish Cemeteries in the Republic of Poland. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2022].
 30. Strażnicy dziedzictwa / [scenariusz i tekst Katarzyna Zarzycka ; ilustracje Kamila Róża Korta]. – [Warszawa] : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2021.
 31. Wzornik : szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie / Alicja Woźniak. – Łódź : Łódzki Dom Kultury, 2018.
 32. Kredens Babuni / oprac. Magdalena Przysiężna-Pizarska, red. Krzysztof Spychała ; Narodowy Instytut Dziedzictwa. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Odział Terenowy w Opolu, 2021.
 33. Szlakiem średniowiecznych grodzisk wzdłuż dolnego biegu Nysy Kłodzkiej / Krzysztof Spychała ; Narodowy Instytut Dziedzictwa. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2021.
 34. W głównym nurcie dziejów : Katedra Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim od końca XIII wieku do roku 2017 / pod red. Dariusza A. Rymara ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim. – Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Gorzów Wielkopolski : przy współpracy Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, 2021.
 35. Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kowalskiemu / redakcja naukowa Marlena Jankowska, Paulina Gwoździewicz-Matan, Piotr Stec. – Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 36. Canaletto : mistrz miejskiego pejzażu / Luba Ristujczina. – Bielsko Biała : Wydawnictwo Dragon, 2021.
 37. Jakby luksusowo : przewodnik po architekturze Warszawy lat 90. / Aleksandra Stępień-Dąbrowska. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2021.
 38. Mała architektura sakralna Kaszub : perspektywa antropologiczna / red. Katarzyna Marciniak. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2016.
 39. Spis orientaliów w zbiorach polskich publicznych i prywatnych w roku 1939 / Arnold Kunst ; wydał i wstępem opatrzył Marek Mejor. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa : Pracownia Studiów nad Buddyzmem. Wydział Orientalistyczny. Uniwersytet Warszawski, 2021.
 40. Wilamowianie i ich stroje : dokumentacja językowego i kulturowego dziedzictwa Wilamowic / red. Bartłomiej Chromik, Tymoteusz Król, Maria Małanicz-Przybylska. – Warszawa : Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową. Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.
 41. 650 lat herbu miasta Krakowa : wystawa dedykowana Profesorowi Marianowi Friedbergowi w pięćdziesiątą rocznicę śmierci : katalog wystawy / scenariusz Zenon Piech ; opracowanie merytoryczne Bożena Lesiak-Przybył, Zenon Piech, Aldona Warzecha. – Kraków : Archiwum Narodowe, 2019.
 42. Jan Ziarnko czy Jean le Grain? : twórczość lwowskiego artysty w XVII-wiecznym Paryżu / Małgorzata Biłozór-Salwa. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, 2021.
 43. #miasto : Łódź w krajobrazie miast / Andrzej Olejniczak. – Łódź : Biuro Architekta Miasta, 2017.
 44. Miejsce, które ratuje : prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą / redakcja naukowa Michał Wardzyński. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton ; Ratowo : Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie, 2020.
 45. Nowe funkcje w zabytkach / pod redakcją Ireny Kontny. – Katowice : Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków : Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, 2020.
 46. Przestrzeń publiczna / pod redakcją Ireny Kontny. – Katowice : Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków : Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, 2021.
 47. Architektura na Mazowszu od końca XVIII do końca XX wieku / pod red. Andrzeja Pieńkosa. – Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury ; Truskaw : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2021.
 48. Haft kujawski wczoraj i dziś : katalog ściegów, motywów i wzorów. Cz. 2. – Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, 2021.
 49. Haft kujawski wczoraj i dziś : katalog wzorów. Cz. 1 / Dorota Kalinowska. – Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, 2021.
 50. Inwentaryzacja zabytków w Polsce : dzieje, metody, osiągnięcia / red. Michał F. Woźniak. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2021.
 51. 70/70 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka : wystawa jubileuszowa : katalog / redaktor naczelny Jan Godłowski. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 2021.
 52. Budownictwo mieszkaniowe Płocka (1918-1939) / Piotr Gryszpanowicz, Piotr Wiliński ; Politechnika Warszawska. – Płock : Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Instytut Budownictwa, 2021.
 53. Ochrona dóbr kultury : plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie : katalog wystawy / pod red. Tadeusza Skoczka ; [autor tekstu: Andrzej Kotecki]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości, 2021.
 54. Katalog solniczek : muzeum żup Krakowskich Wieliczka : nabytki z lat 2014-2020 / Klementyna Ochniak-Dudek. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 2021.
 55. Wieliczka w czasach autonomii galicyjskiej : relacje między Miastem a Kopalnią / Klementyna Ochniak-Dudek. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 2021.
2021

liczba nowości: 471

listopad-grudzień
liczba nowości: 85

 1. Przewodnik po sowieckich umocnieniach z lat 1940-1941 : Linia Mołotowa w Przemyślu i Medyce / Tomasz Zając, Karol Kicman. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2021.
 2. Architektoniczne i kulturowe transformacje Nysy : konceptualizacja idei / redakcja Tomasz Drewniak, Jakub Lewicki ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Gmina Nysa. – Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2017.
 3. “By skreślić historię naszych zbiorów” : polskie kolekcje artystyczne / Tomasz F. de Rosset. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021.
 4. Franciszek Wyleżuch / Patryk Oczko. – Tychy : Urząd Miasta Tychy : Muzeum Miejskie w Tychach, [2021].
 5. Marek Dziekoński : koncepcja, kreacja, konteksty / Patryk Oczko. – Tychy : Muzeum Miejskie, 2017.
 6. Przestrzeń miasta w gospodarce socjalistycznej : industrializacja i budownictwo mieszkaniowe w latach 1950 – 1980 w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku / Jakub Kujawa. – Poznań : Wydział Historii UAM, 2020.
 7. Studia o muzealnej pamięci na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej do roku 1918 / redakcja Tomasz F. de Rosset, Aldona Tołysz, Małgorzata Wawrzak. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 8. Suwalski słownik biograficzny. T. 1/ redaktor Zbigniew Fałtynowicz, kierownik projektu Jerzy Brzozowski. – Suwałki : Muzeum Okręgowe ; Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe ; 2021.
 9. Tychy : sztuka w przestrzeni miasta / Patryk Oczko. – Wydanie drugie, rozszerzone. – Tychy : Miejskie Centrum Kultury w Tychach : Muzeum Miejskie w Tychach, 2020.
 10. Wokół malarstwa monachijskiego : wiek XIX : Monachium, Wiedeń, Paryż : studia i szkice / pod redakcją Elizy Ptaszyńskiej. – Suwałki : Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2020.
 11. Z piaskowca i z marmuru : dzieła mistrza Pokornego / Maria Lipok-Bierwiaczonek ; zdjęcia autorki. – Tychy : Muzeum Miejskie, 2020.
 12. Historie gdańskich dzielnic. T. 3, Nowy Port / pod red. Janusza Dargacza, Katarzyny Kurkowskiej i Leszka Molendowskiego. – Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2021.
 13. Kolory Gdańska : kompozycje barwne fasad od XVI do końca XVIII wieku / Anna Kriegseisen. – Gdańsk : Wydawnictwo Muzeum Gdańska, 2021.
 14. The Tourist-Historic City : Retrospect and Prospect of Managing the Heritage City / Gregory John Ashworth and John Tunbridge. – 1st ed. – Amsterdam ; New York : Pergamon, 2000.
 15. Toruń średniowieczny i nowożytny / [red. nauk. Jadwiga Chudziakowa, Alina Sosnowska] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
 16. Valuing Cultural Heritage : Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artifacts / edited by Såtle Navrud and Richard C. Ready. – Cheltenham : Edward Elgar, 2002.
 17. Wstecz : historia Warszawy do początku / Błażej Brzostek. – Wydanie I. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2021.
 18. rocznica otwarcia Muzeum Pałacu w Rogalinie, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu / teksty Ewa Leszczyńska ; wstęp Adam Soćko. – Poznań : Muzeum Narodowe, 2019.
 19. Antonio Canova and his Polish Clientele / Katarzyna Mikocka-Rachubowa. – Warsaw : Institute of Art. Polish Academy of Sciences ; 2021.
 20. Architekci w miastach XIX i XX wieku / [red. Agnieszka Wysocka, Lech Łybik]. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury ; Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 2021.
 21. Artistic patronage in Central Europe – from private foundations to state art : proceedings of the 27th Conference of the Working Group of German and Polish Art Historians and Conservators in Warsaw, 19-21 September 2019 / ed. by Jakub Adamski. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN : Instytut Historii Sztuki UW, 2021.
 22. Dawna Hajnówka : zabudowa, obiekty, imprezy, mieszkańcy / Ryszard Pater. – Hajnówka : Urząd Miasta Hajnówka, 2021.
 23. Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim / Agnieszka Pawłowska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019.
 24. Jubilerstwo w międzywojennej Warszawie : rzemiosło – ludzie – biżuteria / Agata Lipczik. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2021.
 25. O czym opowiadają detale na bydgoskich budynkach / Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2020.
 26. Obrazy Szczecina, Szczecin w obrazach : malarstwo, rysunek i grafika = Bilder von Stettin, Stettin in Bildern : Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafik = Pictures of Szczecin, Szczecin in pictures : paintings, drawings and prints / redakcja = Herausgeben von = edited by Dariusz Kacprzak, Szymon Jeż ; teksty = Beiträge = essays Ewa Gwiazdowska, Szymon Jeż, Dariusz Kacprzak. – Szczecin : Walkowska Wydawnictwo, 2020.
 27. Polskie wybrzeże w okresie międzywojennym na archiwalnych zdjęciach i pocztówkach / Maciej Maksymowicz. – Gdańsk : Narodowe Muzeum Morskie 2021.
 28. Die postindustrielle Stadt und ihr Erbe im 21. Jahrhundert – Schutz, Erhaltung, Revitalisierung : Beiträge der 25. Konferenz des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Lodz 11 – 14. Oktober 2017 / Hrsg. des Bd. Krzysztof Stefański, Paul Zalewski. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN ; Łódź : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.
 29. Szlakiem muzeów etnograficznych na wolnym powietrzu : w poszukiwaniu wiejskiego krajobrazu / Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2020.
 30. Sztuka małych form : studia nad produkcją i wzornictwem polskiej biżuterii w latach 1945-1989 / Michał Myśliński. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 31. Śladami hrabiny Anieli Potulickiej / Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2020.
 32. Ulica Cieszkowskiego w Bydgoszczy : krótka ulica : ciekawa historia / Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2020.
 33. Zbąszyń zapoznana twierdza / redakcja Jerzy Stiller. – Zbąszyń : Urząd Miejski, [2019].
 34. Metasieci w proaktywnym podejściu do planowania rewaloryzacji zabytkowych obiektów budowlanych / Grzegorz Śladowski. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2021.
 35. Miraże natury i architektury : prace naukowe dedykowane profesorowi Tadeuszowi Bernatowiczowi / pod red. Aliny Barczyk, Piotra Gryglewskiego. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Instytut Historii Sztuki. Uniwersytet Łódzki ; [Warszawa] : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”, 2021.
 36. Bruśnieńskie krzyże przydrożne : historia w kamieniu / oprac. Grzegorz Ciećka, Daniel Potkański, Tomasz Stelmaski. – Lubaczów : Muzeum Kresów w Lubaczowie, 2021.
 37. Sztuka polska. [T. 6], Sztuka XIX wieku (z uzupełnieniem o sztukę Śląska i Pomorza Zachodniego) / Jerzy Malinowski redaktor naukowy tomu ; [autorzy]: Ewa Grochowska, Dariusz Kacprzak, Lech Lechowicz, Piotr Łukaszewicz, Wanda Maria Rudzińska, Krzysztof Stefański, Małgorzata Szafrańska, Piotr Szubert, Ewa Wieruch-Jankowska. – Warszawa : Arkady, 2021.
 38. Sztuka zagrabiona 2 : Madonna znika pod szklanką kawy / Włodzimierz Kalicki, Monika Kuhnke. – Warszawa : Agora S.A., 2021.
 39. Architekt dobra i piękna : rzecz o Stanisławie Niemczyku / Barbara Siemińska, Ewa Chudyba. – Chybie : Prasa Lokalna. Wydawnictwo, 2021.
 40. Cud jedności : architektura i plastyka dwudziestolecia międzywojennego / redakcja Katarzyna Wojtczak. – Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury : Fundacja Terytoria Książki, 2019.
 41. Plan londyński : niezrealizowana wizja odbudowy Warszawy (1945-1946) / opracowanie Mikołaj Getka-Kenig. – Warszawa : Instytut Pileckiego, 2021.
 42. Przewodniki turystyczne i ich znaczenie dla popularyzacji ustaleń polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku / Dominik Ziarkowski. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
 43. Św. Jan od nowa : odbudowa kościoła św. Jana w Gdańsku 1945-2020 / Iwona Berent. – Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2021.
 44. Tadeusz Kantor 1947 : nowoczesne doświadczenie z nauką, sztuką i Paryżem w tle / Wojciech Bałus. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021.
 45. Warszawa szlakiem “Gościńca” Adama Jarzębskiego : rekonstrukcja miasta z roku 1643 w 25 obrazach / Tomasz Kuls. – Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska, 2020.
 46. Badania konserwatorskie w procesie rewaloryzacji architektury / Małgorzata Korpała. – Wydanie drugie, poprawione. – Warszawa : Fundacja Hereditas, 2018.
 47. Wilanów to nie tylko obecni mieszkańcy : Cmentarz Wilanowski 1816-2016 / Wojciech Parzyński. – Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, 2021.
 48. Do źródła / Marek Walczak. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2020.
 49. Drewniane cerkwie : ukryte skarby wspólnej turystyki Karpat / [redakcja i wstęp Piotr Zubowski ; opisy cerkwi Barbara Łuczkowska, Janusz Mazur, Piotr Zubowski ; fotografie i biogramy Ołeh Chawawczak, Serhij Denysenko, Robert Dowhanycz, Serhij Hudak, Krystian Kłysewicz, Jurij Kryliweć, Marek Kuziemski, Tomasz Michalski, Tomasz Mielnik, Alicja Mróz ; tłumaczenia Serhij Hladyshuk]. – Lubaczów : Muzeum Kresów w Lubaczowie, 2021.
 50.  Drewniane skarbczyki dam : historia kobiet w meblach zapisana / Małgorzata Korżel-Kraśna. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021.
 51. Wrocław według Bacha / Aurelia Zduńczyk. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021.
 52. Fortyfikacje Festung Breslau / Stanisław Kolouszek. – Jelenia Góra : Archiwum – System, 2014.
 53. Jerzy Gottfried : architekt / koncepcja, oprac. merytoryczne, red. Iga Herok-Turska ; projekt i oprac. graf. Jarosław Kaczmarski. – Katowice : Biblioteka Śląska w Katowicach : SARP. Oddział, 2015.
 54. Jurand Jarecki : architekt / koncepcja i opracowanie merytoryczne Iga Herok-Turska, współpraca Dominika Śliwińska, Ryszard Nakonieczny, Przemysław Czernek. – Katowice : Biblioteka Śląska w Katowicach, 2018.
 55. Kaplica zamkowa w Raciborzu : perła gotyku i pomnik dziejowy / Grzegorz Wawoczny. – Racibórz : Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, 2016.
 56. Freski fundacji Władysława II Jagiełły w kolegiacie wiślickiej / Piotr Ł. Grotowski. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
 57. Budownictwo wojskowe w Łodzi / pod red. Witolda Jarno i Przemysława Waingertnera. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Kotliński : Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
 58. Dworzec Warszawa Główna i linia średnicowa : 1921-1949 / Marek Ćwikła. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2021.
 59. Tempus edax rerum : utracone kościoły Krakowa wzniesione w okresie od X do XVIII wieku / Tomasz Gwiazda ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020.
 60. Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury / Andrzej Moś ; Uniwersytet Gdański. Wydział Prawa i Administracji. – Stan prawny: 15 czerwca 2021 r. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021.
 61. Strój górali orawskich / redakcja Robert Kowalczyk ; fotografie Łukasz Sowiński ; [teksty Jadwiga Pilch, Karolina Kowalczyk, Krzysztof Pieronek, Marcin Kowalczyk, Robert Kowalczyk]. – Jabłonka : Orawskie Centrum Kultury ; Kraków : Agent PR, 2018.
 62. Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów : antologia wczesnych tekstów. T. 1, 1766-1882 / redakcja Tomasz F. de Rosset, Michał F. Woźniak, Ewelina Bednarz Doiczmanowa. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 63. Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów : antologia wczesnych tekstów. T. 2, 1882-1917 / red. Tomasz F. de Rosset, Michał F. Woźniak, Ewelina Bednarz Doiczmanowa. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 64. Zamki gotyckie / autor koncepcji i koordynator wydawnictwa: Ewa Krupa ; tekst: Lech Łbik. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2021.
 65. Pomniki historii / autor koncepcji i koordynator wydawnictwa: Ewa Krupa ; redakcja: Agnieszka Wysocka, Lech Łbik. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2020.
 66. Przełomowe lata 1918-1920 / autor koncepcji i koordynator wydawnictwa: Ewa Krupa ; autorzy tekstów: Lech Łbik, Krystian Strauss. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2018.
 67. Cuda na fasadach : detale szczecińskich budynków. [Cz. 2] / Michał Rembas. – Szczecin : Bratek Michał Rembas, 2016.
 68. Cuda na fasadach : detale szczecińskich budynków / Michał Rembas. – Wydanie drugie. – Szczecin : Bratek Michał Rembas, 2021.
 69. Gdańsk – Shipyard – “Solidarity” : Industrial and Freedom Heritage of the Gdańsk Shipyard / author Andrzej Trzeciak, translation Lindex, text editing Dariusz Rudziński, design Piotr Berezowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2021.
 70. Gdańsk – Stocznia – “Solidarność” : przemysłowe i wolnościowe dziedzictwo Stoczni Gdańskiej / autor tekstu Andrzej Trzeciak, redakcja Dariusz Rudziński, opracowanie graficzne Piotr Berezowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2021.
 71. Ochrona dziedzictwa dla przyszłych pokoleń : Narodowy Instytut Dziedzictwa : działalność 2020 / Narodowy Instytut Dziedzictwa. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2021].
 72. Zabytek zadbany AD 2021 / [tekst Hanna Mackiewicz]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2021.
 73. Kurhany na Roztoczu / praca zbiorowa pod red. Grzegorza Mączki ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. – Lublin : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2021.
 74. Wczesnośredniowieczna Wiślica : urbs famosissima in regno Lechitarum / Nina Glińska. – Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.

wrzesień-październik
liczba nowości: 85

 1. 20 lat Fundacji “Park Księcia Pücklera Bad Muskau” : od fragmentu do transgranicznego miejsca światowego dziedzictwa 1993-2013 / aut. Arielle Kohlschmidt & Jan Hufenbach ; aut. podp. pod zdj. Astrid Roscher ; red. Cord Panning, Astrid Roscher, Cornelia Wenzel ; tł. Mirosława Kowęzowska, Iwona Politt, Jerzy Bielerzewski. – Bad Muskau : Fundacja “Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”, 2013.
 2. 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3. V : polskie elity a upadek Rzeczypospolitej : katalog wystawy / red. naukowy Angela Sołtys, red. prowadzący Anna Wlaźnik. – Warszawa : Arx Regia – Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum, 2021.
 3. Architektura i budownictwo Mazowsza XII-XVIII wieku / pod red. Michała Wardzyńskiego. – Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury ; Truskaw : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2020.
 4. Architektura, miasto, piękno : pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Agaty Zachariasz, Miłosza Zielińskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2021.
 5. Architektura, miasto, piękno : pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Artura Jasińskiego, Macieja Skazy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2021.
 6. Miejska gra w zielone : zieleń 65 miast na prawach powiatu w latach 2005-2017 / Barbara Kołodziej. – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2019.
 7. Regnum defendo ense et alis tego stricto : Malbork w Prusach Królewskich. Tom 1, Prusy Królewskie i Malbork w okresie staropolskim (1454-1772) / redakcja naukowa Rafał Panfil, Artur Dobry ; autorzy Janusz Trupinda, Artur Dobry, Rafał Panfil [i 16 pozostałych]. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2021.
 8. Cmentarz : dziedzictwo materialne i duchowe / redakcja naukowa Teresa Klimowicz, Agata Rybińska, Monika Tarajko. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021.
 9. Dwudziestowieczne plany urbanistyczne Rybnika i ich realizacje / Jacek Kamiński. – Rybnik : Muzeum im. o. Emila Drobnego, 2020.
 10. Historyczne oznaczenia strycharskie na ceramice budowlanej województwa lubuskiego / Alicja Duda. – Zielona Góra : [Alicja Duda], 2021.
 11. Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej : konteksty, podmioty, zarządzanie / Armin Mikos von Rohrscheidt. – Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe : Poznańskie Centrum Dziedzictwa, 2021.
 12. Jakle, kiecki i zopaski : strój ludowy ziemi rybnickiej / Aleksandra Grabiec. – Rybnik : Muzeum, 2015.
 13. Kontekst historyczny polskiej edukacji plastycznej / Anna Marta Żukowska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.
 14. Przemiany w szkutnictwie rzecznym w Polsce : studium archeologiczne / Waldemar Ossowski ; z oprac. Cezarego Żrodowskiego pt. Cyfrowa rekonstrukcja kształtu historycznych jednostek śródlądowych. – Gdańsk : Centralne Muzeum Morskie, 2010.
 15. Rośliny i zwierzęta : atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza = Plants & animals : atlases of natural history in the age of Linnaeus / autorzy tekstów = authors of texts Julia Czapla, Julia Fiedorczuk, Agnieszka Fluda-Krokos, Anna Olszewska, Krzysztof Radoszek, Paulina Roszak-Niemirska, Agata Wąsowska-Pawlik ; tłumaczenie = translation Jessica Taylor-Kucia. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury = International Cultural Centre, 2020.
 16. Sztuka książki : o kształceniu graficznym w środowisku akademickim Krakowa i Warszawy w latach 1918-1989 / Anna Boguszewska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.
 17. Zarys dziejów cmentarza przy zabytkowym kościele w Bełku / redakcja Anna Grabowska-Rogus, Ewa Kulik. – Rybnik : Muzeum im. o. Emila Drobnego, 2021.
 18. Badania w sektorze kultury : przyszłość i zmiana / red. Agnieszka Konior, Olga Kosińska, Anna Pluszyńska. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2021.
 19. Jan Szpakowicz : przestrzeń elementarna / Łukasz Wojciechowski, Aleksandra Czupkiewicz. – Wrocław : Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2021.
 20. Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste III : Zborník Gotická cesta 3/2018 / zost. Michaela Kalinová. – Rožňava : Občianske združenie Gotická cesta ; Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020.
 21. Polski Słownik Biograficzny. T. 53/2, z. 217, Teodorowicz Feliks – Tetmajer Adolf / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2020.
 22. Polski Słownik Biograficzny. T. 53/3, z. 218, Tetmajer Adolf – Themerson Stefan / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2021.
 23. Raport. 15 / red. Sławomir Kadrow. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 24. Willa Lentza : historia (od)nowa / Maciej Słomiński, Michał Dębowski. – Szczecin : Willa Lentza, 2021.
 25. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych / Agnieszka Konior. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2021.
 26. Kościół św. Leonarda : zabytków lipnickich korona / aut. Zbigniew Kras, Joanna Wieliczka-Szarkowa, Maria Fortuna-Sudor ; tł. na jęz. ang. Marta Białecka. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2013.
 27. Naziemne skarby kultury / oprac. Jan Flasza ; Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. – Bochnia : Muzeum w Bochni im. prof. Stanisława Fischera, 2020.
 28. Nowe życie dziedzictwa przemysłowego : materialne/niematerialne / red. Łukasz Gaweł, Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2017.
 29. Pomnik Niepodległości : Kościół pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku / Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski. – Białystok : Fundacja Ochrony Zabytków “Na Rubieży”, 2019.
 30. Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Bochni / Iwona Zawidzka. – Bochnia : Muzeum wBochni im. prof. Stanisława Fischera, 2018.
 31. Święty kąt : o religijności ludowej / Iwona Zawidzka. – Bochnia : Muzeum im. prof. Stanisława Fischera, 2016.
 32. Widoki architektury w grafice XIX wieku : z problematyki kształtowania kanonu zabytków narodowych / Ewa Skotniczna. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2018.
 33. Bitwa pod piramidami / Paweł Jędryczak, Romuad Nowak. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2021.
 34. Dziedzictwo Torunia i ziemi chełmińskiej : odkrycia i reinterpretacje / pod red. Moniki Jakubek-Raczkowskiej. – Toruń, TNOiK Dom Organizatora, 2021.
 35. Jego wysokość but / pod redakcją Małgorzaty Wrześniak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020.
 36. Między architekturą nowoczesną a tradycyjną […] między konstrukcją a formą : prace naukowe dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Stefańskiemu / pod redakcją Piotra Gryglewskiego, Tadeusza Bernatowicza, Darii Rutkowskiej-Siudy. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
 37. Panorama i panoramy / Beata Stragierowicz. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2021.
 38. Panorama Racławicka / Romuald Nowak, Beata Stragierowicz. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2021.
 39. Panorama Siedmiogrodzka / Romuald Nowak, Beata Stragierowicz. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2021.
 40. Sibi, suisque et Patriae ornamento : fundacje artystyczne Koniecpolskich w XV–XVII wieku / Zbigniew Bania. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.
 41. Studies in archeological ceramology / edited by Zbigniew Kobyliński. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; 2020.
 42. Textus et pictura : średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych / pod redakcją Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Marty Czyżak. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, copyright 2019.
 43. Wokół dziedzictwa : historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocznicę śmierci prof. Jerzego Remera / pod redakcją Michała Pszczółkowskiego, Marcina Zdanowskiego, Karoliny Zimnej-Kaweckiej. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2020.
 44. Die Holzkonstruktionen / Franz Stade ; mit einem Nachw. von Klaus Röder. – Leipzig : Reprint-Verlag, [1994].
 45. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w powiecie bocheńskim / Iwona Zawidzka. – Bochnia : Muzeum im. Stanisława Fischera, 2005.
 46. Mistrzowie igły : kilka kart z dziejów bocheńskiego cechu krawieckiego w XVI i XVII stuleciu / Anetta Stachoń. – Bochnia : Muzeum im. Stanisława Fischera, 2001.
 47. Varia historiae : wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza / red. Jan Flasza, Krzysztof Polek. – Bochnia : Muzeum im. Stanisława Fischera, 2018.
 48. Białostockie krzyże i kapliczki / oprac. Marta Wróbel. – Białystok : Urząd Miejski. Departament Kultury, Promocji i Sportu, 2017.
 49. Dziedzictwo poprzemysłowe jako element zintegrowanego zarządzania miastem / Filip Moterski. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
 50. Park Żeromskiego w Warszawie / autor tekstu Danuta Sikora ; redakcja Grażyna Waluga ; Zarząd Zieleni m. st. Warszawy. – Warszawa : Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 2018.
 51. Twierdza i miasto / pod redakcją Zbigniewa Pilarczyka. – Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2020.
 52. Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie (1931-1939) / Natasza Styrna. – Warszawa : Wydawnictwo “Neriton”, 2009.
 53. 90 lat osiedla willowego w Katowicach-Śródmieściu / red. Krzysztof Kraus. – Katowice : Fundacja Dom Modernisty, 2018.
 54. Cmentarz bernardyński w Wilnie 1810-2010 / zespół red. Rimantas Miknys, Jonas Glemža, J. Marcinkevičius, Virgilijus Pugačiauskas, Sigitas Narbutas, Andrzej Przewoźnik, Tomasz Merta. – Wilno : Wydawnictwo Versus Aureus, 2013.
 55. Nowożytne zabytki sztuki protestanckiej na terenie obecnego powiatu słupskiego : (nastawy ołtarzowe, kazalnice, ołtarze ambonowe, chrzcielnice, epitafia, płyty nagrobne, obrazy, prospekty organowe, loże, ławy, empory, inne zabytki) / Katarzyna Bartosiewicz. – Słupsk : Starostwo Powiatowe w Słupsku, 2021.
 56. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie ogrodów szreberowskich i jordanowskiego w Katowicach / Ryszard Nakonieczny. – Wydanie drugie. – Katowice : Fundacja Dom Modernisty, 2018.
 57. Willmann w Warszawie : Willmann Encore – męczeństwa apostołów : Willmann – opus minor / pod red. Mirosława Nowaka i Marka Pierzchały ; Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. – Warszawa : Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, 2020.
 58. Dawna architektura Politechniki Łódzkiej : willa Józefa Richtera = Historic architecture of the Lodz University of Technology : Joseph Richter’s Villa / Krystyna Popiel, Małgorzata Wilbik. – Łódź : Pracownia Historyczna Politechniki Łódzkiej, 2017.
 59. Detal w architekturze Politechniki Łódzkiej / autor tekstów Renata Przewłocka-Sionek. – Łódź : Pracownia Historyczna Politechniki Łódzkiej, 2011.
 60. Jan Kossowski (1898-1958) : spotkanie z architekturą / Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020.
 61. Odbudowa miast Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej : wybrane problemy / redakcja Paweł Migdalski ; Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Stargardzie. – Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe ; Stargard : Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, 2021.
 62. Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / redakcja naukowa Jacek Purchla. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019.
 63. Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka / red. nauk. Mateusz Hübner, Krzysztof Zieliński. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2016.
 64. Kłopoty ze sztuka ludową : gust, ideologie, nowoczesność / Ewa Klekot. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria ; Fundacja Terytoria Książki, 2021.
 65. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. T. 5 / red. nauk. Katarzyna Kolendo-Korczak ; oprac. Katarzyna Kolendo-Korczak, Zbigniew Michalczyk, Anna Oleńska, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz, Marcin Zgliński ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020.
 66. Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska : płyty nagrobne Bazyliki Mariackiej / Elżbieta Starek, Grzegorz Kotłowski ; zdjęcia Lucyna Lewandowska. – Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2021.
 67. Miniaturowe światy : historia domków dla lalek / Piotr Oczko – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2021.
 68. Bazylika Archikatedralna w Przemyślu / Juliusz Bachta, Marek Wojnarowski. – Przemyśl : Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa, 2019.
 69. Kłopotliwe dziedzictwo? : architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce / pod redakcją naukową Jacka Purchli i Żanny Komar. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020.
 70. Libri veritatis Atanazego Raczyńskiego : suplement / opracowanie Kamila Kłudkiewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019.
 71. Niewiasty Starego i Nowego Testamentu : ryciny z kolekcji ks. dr. Jana Kwolka : katalog zbiorów / Piotr Lasota. – Przemyśl : Wydawnictwo Muzeum Archidiecezjalnego, 2020.
 72. Obraz jako obiekt teoretyczny : studia z teorii i historii badań nad sztuką. T. 2 / pod redakcją Łukasza Kiepuszewskiego, Michała Haake, Piotra Juszkiewicza ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.
 73. Utracone arcydzieło : losy obrazu “Targ na jarzyny” Józefa Pankiewicza / Michał Haake. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.
 74. Wędrujące Madonny : wizerunki Madonn kresowych na Podkarpaciu : materiały z konferencji naukowych odbytych w latach 2016-2020 w Przemyślu / redakcja i opracowanie graficzne Marek Wojnarowski. – Przemyśl : Centrum Kulturalne w Przemyślu : przy współpracy Muzeum Archidiecezjalnego im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa w Przemyślu, 2020.
 75. Częstochowska Hodegetria / Wojciech Kurpik. – Wydanie 2, rozszerzone. – Jasna Góra : Wydawnictwo Paulinianum, 2020.
 76. Management Plan of the UNESCO World Heritage site “Town of Bamberg“ / conceptual development by Patricia Alberth, Hannah Röhlen, Diana Büttner, Hannah Gröner ; City of Bamberg World Heritage Office. – Bamberg : City of Bamberg World Heritage Office, 2019.
 77. Obraz wsi w wyobrażeniach mieszkańców : miejsca i ludzie / Elżbieta Szot-Radziszewska. – Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013.
 78. Portret w Polsce XVI wieku / Przemysław Mrozowski. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2021.
 79. Niepodległość i nowoczesność : studia z historii sztuki / pod redakcją Lecha Karwowskiego, Dariusza Kacprzaka, Szymona Piotra Kubiaka. – Szczecin : Muzeum Narodowe w Szczecinie ; Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki : Fundacja Kultura Miejsca, 2019.
 80. Ornament, forma i symbolika w sztuce ludowej na Żmudzi / Józef Perkowski ; redakcja naukowa i wprowadzenie Justyna Słomska-Nowak. – Toruń : Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, 2018.
 81. Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku / Piotr Chomik, Roman Andrzej Płoński, Marek Ławreszuk. – Białystok : Fundacja Vidovdan, 2018.
 82. Cmentarze wojenne z I wojny światowej : gawęda przewodnicka. Cz. 1, Okręg I – Nowy Żmigród, Okręg II – Jasło / Roman Frodyma ; [rysunki cmentarzy Waldemar Hübner]. – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus – Rafał Barski : Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, 2015.
 83. Cmentarze wojenne z I wojny światowej : gawęda przewodnicka. Cz. 2, Okręg III – Gorlice, Okręg IV – Łużna, Okręg V – Pilzno / Roman Frodyma. – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus – Rafał Barski : Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, 2019.
 84. Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej : przewodnik turystyczny / Roman Frodyma. – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus – Rafał Barski : Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, 2017.
 85. Pozór kostiumu : historyzm i orientalizm w modzie kobiecej w Polsce od XVIII do początku XX wieku / Małgorzata Możdżyńska-Nawotka. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021.

lipiec-sierpień
liczba nowości: 63

 1. Cerkwie w Polsce południowo-wschodniej / fotografie Kamil Paluszek, wstęp Jarosław Giemza, Damian Nowak – Rzeszów : Wydawnictwo Libra, 2021.
 2. Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich : historia i treści ideowe architektury / Alina Barczyk. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.
 3. ŚRÓD PN : ilustrowany atlas architektury Śródmieścia Północnego = an illustrated atlas of Śródmieście Północne architecture / koncepcja i projekt = concept and design Magdalena Piwowar ; wybór i tekst = selection and text Michał Kempiński, Ewa Ziajkowska ; ilustracje = illustrations Kamila Doniec, Maciej Drążkiewicz, Mateusz Gryzło, Maria Łomiak, Peter Łyczkowski. – Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, 2021.
 4. Architektura powojennych szpitali Łodzi na tle uwarunkowań epoki / Joanna Borowczyk. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018.
 5. Architektura schronisk i zajazdów w dolinie Dzikiej Orlicy na pograniczu polsko-czeskim / Jacek Suchodolski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2021.
 6. Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : Łozina i okolice / opracowanie autorskie Arkadiusz Dobrzyniecki ; [fotografie kolorowe i czarnobiałe Małgorzata Kujda]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 7. Łódź U Like 2018 : 10. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury : zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć : monografia / redakcja: Katarzyna Błaszczyk, Włodzimierz Witkowski ; Politechnika Łódzka. Instytut Architektury i Urbanistyki. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019.
 8. Muzea kościelne wobec nowych wyzwań / pod red. nauk. Natanaeli Wiesławy Błażejczyk, Piotra Majewskiego. – Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2019.
 9. Rekonstrukcje, dekonstrukcje, (nad)interpretacje : studia o losach architektury środkowoeuropejskich miast i rezydencji w aspekcie politycznym (XIX-XXI wiek) / Tomasz Torbus. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, 2019.
 10. Rewitalizacja miast : w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania / pod red. Marii Dankowskiej i Bartosza M. Walczaka. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018.
 11. Architektura XX wieku : jej badania i popularyzacja w Gdyni i w Europie = Architecture of the 20th century research and popularisation in Gdynia and Europe / redakcja naukowa artykułów Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch. – Gdynia : Urząd Miasta Gdyni ; Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2019.
 12. Klasztor kanoników regularnych laterańskich w Błoniu : przeszłość na nowo odkryta 1288-1819-1912-2019 / Marcin Wojciech Solarz, Jarosław Ilski ; redakcja Wiesława Wideryńska, Katarzyna Meyza. – Błonie : Muzeum Ziemi Błońskiej ; Warszawa : Trzecia Strona, 2020.
 13. Malarstwo niderlandzkie i flamandzkie w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu / Joanna Winiewicz-Wolska. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 2021.
 14. Archaeological sites and monuments in the care of the state : sharing our experiences / ed. by Chris Corlett. – Namur : Europae Archaeologiae Consilium : Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2019.
 15. Archaeology and Public Benefit : Moving the Debate Forward / ed. by Sadie Watson – Namur : Europae Archaeologiae Consilium : Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2020.
 16. Development-led Archaeology in Europe : Meeting the Needs of Archaeologists, Developers and the Public / ed. by Agnes Stefánsdóttir. – Budapeszt : Europae Archaeologiae Consilium : Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2019.
 17. Digital archaeological heritage / ed. by Keith May. – Namur : Europae Archaeologiae Consilium, 2016.
 18. Kapliczki i krzyże na terenie miasta Mińsk Mazowiecki / red. Janusz Kuligowski, Michał Rogala, Piotr Wojdyga. – Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 2010.
 19. Odzyskany blask : barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL. Cz. 2 / red. Krzysztof Przylicki. – Lublin : Muzeum KUL, 2019.
 20. Odzyskany blask : barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL / red. Krzysztof Przylicki. – Lublin : Muzeum KUL, 2018.
 21. Eryka i Jan Drostowie : mistrzowie szkła ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Barbara Banaś. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021.
 22. Kolegiata w Głogowie : historia, odbudowa, zabytek / praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Boka ; autorzy: Antoni Bok, Jerzy Dymytryszyn, Marek Robert Górniak, Andrzej Sadowski, Rafał Zendran. – Głogów : Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, 2020.
 23. Segmenty dziedzictwa kulturowego : między ochroną dziedzictwa materialnego a niematerialnego / red. nauk. Piotr Dobosz, Witold Górny, Adam Kozień, Anna Mazur. – Kraków : AT Wydawnictwo, 2020.
 24. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 5, Powiat krośnieński, Gminy Bobrowice, Bytnica i Dąbie / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza “PDN”, 2016.
 25. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 14, Powiat żarski, Gmina Żary / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza “PDN”, 2021.
 26. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 15, Powiat żagański, Gminy Brzeźnica, Gozdnica, Iłowa i Małomice / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza “PDN”, 2021.
 27. Jako serce pośrodku ciała… : kultura artystyczna kościoła Mariackiego w Krakowie / pod red. Marka Walczaka i Agaty Wolskiej. – Kraków : Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie : Towarzystwo Naukowe “Societas Vistulana”, 2021.
 28. Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów / Piotr Kołpak. – Kraków : Towarzystwo Naukowe “Societas Vistulana”, 2020.
 29. Mapy miasta : dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa / red. Anna Niedźwiedź, Kaja Kajder. – Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2020.
 30. O budowaniu królestwa : książęce i królewskie fundacje architektoniczne w Małopolsce jako środek reprezentacji władzy 1243-1370 / Piotr Pajor. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana” : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.
 31. Renowacja elementów architektury / Anna Sieniawska-Kuras, Piotr Potocki. – Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami “KaBe”, 2012.
 32. Sen o Warszawie / Janusz Targowski. – Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2021.
 33. Piękno niedostrzegane : detal architektoniczny zabytkowego terenu Uniwersytetu Warszawskiego / [autor scenariusza wystawy Krzysztof Mordyński ; tłumaczenie Anne-Marie Fabianowska]. – Warszawa : Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego : Uniwersytet Warszawski, 2020.
 34. Podróż za marzeniami : kultura uzdrowiskowa w Europie / Bożena Płonka-Syroka, Paulina Suchecka. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021.
 35. Tkanina : cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych badań / red. nauk. tomu Karolina Stanilewicz. – Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki ; Łódź : Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, 2020.
 36. Architektura w służbie nauki : dawny Wydział Medyczny we Wrocławiu / Małgorzata Wójtowicz. – Wrocław : Muzeum Architektury we Wrocławiu : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2020.
 37. Trzy początki 1918/1945/1989 / [redakcja i teksty Michał Duda, Małgorzata Devosges-Cuber ; tłumaczenie Anna Molik, Grzegorz Piątkowski]. – Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.
 38. WUWA 1929-2019 : wrocławska wystawa Werkbundu / Jadwiga Urbanik ; [redaktor naukowy: Jerzy Ilkosz]. – Wrocław : Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2019.
 39. 4 i 5 Pomorska Sesja Sprawozdawcza za lata 2016 i 2018 / pod redakcją Mirosława Fudzińskiego ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku, Fundacja Ochrony Zabytków w Gdańsku, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Gdańsku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Delegatura w Słupsku. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2020.
 40. Kolekcje : kształtowanie, historia, dziedzictwo utracone = Collections : development, history, lost heritage / pod redakcją dr Magdaleny Mielnik = edited by dr Magdalena Mielnik. – Gdańsk : Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2020.
 41. Kronika wschowskich Bernardynów czyli Archivium klasztoru wschowskiego Braci Mniejszych Obserwantów, w którym [opisane jest] wprowadzenie, fundacja, a następnie wygnanie przez dysydenckich mieszkańców – odstępców od prawdziwej wiary, ponowne wprowadzenie a następnie nowa fundacja przez życzliwych patronów, i protektorów, rozwój i sprawy godne zapamiętania : z dokumentów i rękopisów opowiedziana Roku Pańskiego 1790 / pod redakcją Alojzego Pańczaka ; tłumaczenie Pius Turbański, Alojzy Pańczak. – Wschowa : Stowarzyszenie Czas A.R.T ; Muzeum Ziemi Wschowskiej, 2019.
 42. Wschowskie ulice. Cz. 2, Polskie Przedmieście. 1 / Dariusz Czwojdrak. – Wschowa : Stowarzyszenie Czas A.R.T., 2018.
 43. Wschowskie ulice. Cz. 3, Polskie Przedmieście. 2 / Dariusz Czwojdrak, Przemysław Wojciech. – Wschowa : Stowarzyszenie Czas A.R.T., 2018.
 44. Zbiory naukowe Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej z perspektywy 100 lat / Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ; redaktor Maria Brykowska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020.
 45. Zbiory naukowe Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej z perspektywy 100 lat / Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ; redaktor naukowy serii Małgorzata Rozbicka. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020.
 46. Augsburg jako ośrodek rytownictwa wobec Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku : zapomniane konteksty / Zbigniew Michalczyk. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”, 2020.
 47. Imago Lesnae : ikonografia dawnego Leszna : katalog / redakcja Kamila Szymańska. – Leszno : Muzeum Okręgowe, 2020.
 48. Polska : siła obrazu / redakcja Iwona Danielewicz, Agnieszka Rosales Rodríguez. – Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2020.
 49. Przekształcenia małych miast w Polsce : studium wybranych miast w strefie podmiejskiej Warszawy / Anna Majewska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021.
 50. Tożsamość polska = Polish National Identity / koncepcja, redakcja, teksty Mariusz Knorowski. – Warszawa : Muzeum Plakatu w Wilanowie. Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie ; 2019.
 51. Utracone kamienice warszawskie doby wczesnego modernizmu (1909-1914) / Piotr Kilanowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021.
 52. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 112, Valle – Verner / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2021.
 53. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 113, Vernet – Voigt, David / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2021.
 54. Dzieje kościoła pw. św. Trójcy oraz dworu w Nowym Mieście nad Wartą / Dariusz Andrzejczak, Witold Miedziak. – Nowe Miasto nad Wartą : Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą, 2020.
 55. Żołynia, Rynek 1, Kamienica Dąbrowskich / tekst Magdalena Kątnik-Kowalska ; zdjęcia Marcin Plezia. – Żołynia : Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni, 2021.
 56. Analiza porównawcza zapraw iniekcyjnych do podklejania malowideł ściennych : produktów handlowych i mieszanek własnych / Karina Ewa Niedzielska. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2020.
 57. Architekt Akademii : Adolf Szyszko-Bohusz w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych / Michał Pilikowski. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2020.
 58. Prace magisterskie 2018/2019. T. 7 / [kom. red. Grażyna Korpal et al.] ; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2020.
 59. Studia jubileuszowe : 70 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie / redakcja: Małgorzata Nowalińska. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2020.
 60. Galeria Morska Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku / Monika Jankiewicz-Brzostowska, Liliana Giełdon. – Gdańsk : Narodowe Muzeum Morskie, 2020.
 61. Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych / Katarzyna Hodor. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 62. Rysunki architektoniczne w aktach Dyrekcji Ubezpieczeń : Kielce. Cz. 1, Rynek, ul. Duża, ul. Jana Pawła II, pl. NMP, pl. Zamkowy / oprac. Krzysztof Myśliński. – Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2019.
 63. Rysunki architektoniczne w aktach Dyrekcji Ubezpieczeń : Kielce. Cz. 2, ul. Mała, ul. Leśna, ul. Piotrkowska, ul. Sienkiewicza, ul. Wesoła / oprac. Krzysztof Myśliński. – Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2020.

maj-czerwiec
liczba nowości: 70

 1. Architektura w służbie medycyny : ewolucja układów architektoniczno-urbanistycznych szpitali dla psychicznie chorych na przykładzie pruskich prowincjonalnych zakładów leczniczo-opiekuńczych z XIX i początku XX stulecia / Daria Bręczewska-Kulesza. – Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2020.
 2. Cultural Heritage in the European Union : a Critical Inquiry into Law and Policy / edited by Andrzej Jakubowski, Kristin Hausler, Francesca Fiorentini. – Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2019.
 3. Gematria, geometria i inne fenomeny w architekturze judaizmu / Mateusz Michalski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020.
 4. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie : szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Cz. 10, Adolf van der Laan – Lucas van Leyden / Magdalena Adamska, Jan Motyka ; Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2020.
 5. Pałace Dolnego Śląska. 1 , Powiat trzebnicki : gmina Trzebnica i Zawonia / Damian Dąbrowski. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2020.
 6. Prezentacja interpretacyjna zabytków architektury w ochronie dziedzictwa kulturowego / Jolanta Sroczyńska. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2018.
 7. Przestrzeń podmiejska : wybrane zagadnienia struktury funkcjonalno-przestrzennej / Tomasz Bajwoluk. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2020.
 8. Stary Fordon : synergia w rewitalizacji / Ewa Raczyńska-Mąkowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2020.
 9. Ustawa o muzeach : komentarz / Ziemowit Cieślik, Iwona Gredka-Ligarska, Paulina Gwoździewicz-Matan, Irena Lipowicz, Andrzej Matan, Kamil Zeidler ; [wstęp prof. dr hab. Stanisław Waltoś]. – Stan prawny na 1 marca 2021 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.
 10. Dziedzictwo architektoniczne : badania oraz adaptacje budowli sakralnych i obronnych / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 11. Dziedzictwo architektoniczne : badania podstawowe i ich dokumentowanie / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.
 12. Dziedzictwo architektoniczne : rekonstrukcje i badania obiektów zabytkowych / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017.
 13. Dziedzictwo architektoniczne : restauracje i adaptacje zabytków / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.
 14. Dziedzictwo architektoniczne : w kręgu świata przyrodniczego i budowli miejskich / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 15. Dziedzictwo architektoniczne : z badań i konserwacji dachów, posadzek oraz ścian ceglanych / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 16. Dzieje Zamku Królewskiego w Sandomierzu / Bożena Ewa Wódz. – Sandomierz : Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,.
 17. Górzno : szlakiem gminnych kapliczek i krzyży / red: Krzysztof Magdziak, Dariusz Pudełko.
 18. Ustawa o muzeach : komentarz / Adam Barbasiewicz. – Stan prawny: listopad 2020. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021.
 19. W Gdańsku i w szerokim świecie / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2021.
 20. Domek Młynarzy i inne gdańskie różności / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2018.
 21. Gdański Król Żurawi / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2010.
 22. Gdańskie Spichlerze : piękno zapomniane / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Marpress, 2017.
 23. Kościół Świętego Józefa w Gdańsku : dzieje i zabytki / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2020.
 24. Od Aksamitnej do Żytniej : ulice Starego Gdańska / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo “Marpress”, 2017.
 25. Od Gyddanyzc do Wielkiego Gdańska : dzielnice Gdańska : nazwy, historia / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Marpress, 2018.
 26. Opowieści Starego Gdańska / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo “Marpress”, 2009.
 27. Sto jeden razy Gdańsk / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo “Marpress”, 2017.
 28. Inowrocław na tle polityki historycznej Polski : z okazji 700-letniej rocznicy wyroku w procesie polsko-krzyżackim w Inowrocławiu / Stanisław Koc. – Inowrocław : Drukarnia Totem s.c., 2021.
 29. Miasto w procesie przemian od czasów nowożytnych do współczesności = La ville et le processus de transition de l’époque moderne à nos jours / pod redakcją Magdaleny Gibiec, Doroty Wiśniewskiej, Leszka Ziątkowskiego. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019.
 30. Nekropolie biskupie w nowożytnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.) : prawodawstwo, lokalizacja pochówków, formy komemoracji / Krzysztof Rafał Prokop. – Kraków ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 31. Budując system : ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie 19 i 20 wieku / Andrzej Laskowski. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020.
 32. Niezniszczalny : Bohdan Pniewski – architekt salonu i władzy / Grzegorz Piątek ; Teatr Wielki – Opera Narodowa. – Warszawa : Wydawnictwo Filtry, 2021.
 33. Osiedla Wrocławia : historia / red. Halina Okólska we współpracy z Tomaszem Kozubkiem. – Wrocław : Wydawnictwo Gajt 1991 s.c. : Muzeum Miejskie Wrocławia, 2021.
 34. Inwentaryzacja zabytków architektury w lwowskim okręgu konserwatorskim 1920​–1939 : szkice z dziejów / Piotr Lasek. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 35. Pałac Królewski na Wawelu w czasach Zygmunta Starego : cztery studia / Stanisław Mossakowski. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 36. Sanktuaria polskie / Adam Bujak, tekst Czesław Ryszka. – Kraków : Biały Kruk, 2021.
 37. Arcydzieła z Watykanu : wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II / redaktor naukowy Beata Gadomska ; redaktor prowadzący Monika Baranowska. – Warszawa : Arx Regia – Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2020.
 38. Eseje o arrasach króla Zygmunta Augusta / Magdalena Piwocka. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2020.
 39. Umarł król : 650. rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego / redaktorzy naukowi katalogu Paweł Tyszka, Michał Zawadzki. – Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2020.
 40. Wszystkie arrasy króla : powroty: 2021-1961-1921 / autorzy tekstów Magdalena Ozga, Magdalena Piwocka, Jerzy Holc. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2021.
 41. Cmentarzyska kultur pomorskiej i przeworskiej w Głogowie-Nosocicach / Artur Błażejewski, Marcin Bohr, Adrianna Chrzanowska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2020.
 42. Grudziądz-Rządz (Rondsen, Kr. Graudenz), stan. 1 : archiwalne cmentarzysko kultury oksywskiej i wielbarskiej / Małgorzata Kurzyńska ; z autorskim udziałem Sebastiana Chrupka, Aldony Garbacz-Klempki, Michała Jankowskiego, Anny Juga-Szymańskiej, Łukasza Kowalskiego, Tomasza Kozielca, Małgorzaty Pronobis-Gajdzis, Izabeli Szter ; Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. – Grudziądz : Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu, 2020.
 43. Małe Czyste : gm. Stolno, stanowisko 20 : wielokulturowe stanowisko sepulkralne na ziemi chełmińskiej / pod red. Ewy Bokiniec. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika : Muzeum Okręgowe, 2020.
 44. Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie : badania archeologiczno-architektoniczne 1941-2017 / Teresa Rodzińska-Chorąży, Andrzej Tyc, Wacław Gojniczek, Bożena Czwojdrak, Jana Gryc, Zofia Jagosz-Zarzycka, Bogusław Chorąży, Grzegorz Chromik, Łukasz Łukaszewski. – Cieszyn ; Kraków : Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2020.
 45. Śląska fabryka fajek glinianych w Zborowskiem : wyniki badań, studia, konteksty / red. nauk. Barbara Papaj. – Chorzów : Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 2020.
 46. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Tarnawie Rzepińskiej / pod red. Bartłomieja Gruszki, Arkadiusza Michalaka. – Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 47. Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu / red. Dariusz Poliński. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit” s.c. : Jagielloński Instytut Wydawniczy : Europejska Fundacja “Pamięć i Dziedzictwo”, 2020.
 48. Żelazna Nowa : stanowisko 2 : cmentarzysko ludności kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu / Małgorzata Cieślak-Kopyt, Dorota Pogodzińska. – Radom : Muzeum im. Jacka Malczewskiego ; Pękowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2020.
 49. Nazwać, żeby ocalić : klasycy myśli konserwatorskiej wobec reliktów przeszłości / Janusz Krawczyk. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 50. Zagraniczne podróże budowniczych (architektów, kamieniarzy, murarzy) i rzeźbiarzy w łacińskiej Europie od X do pierwszej połowy XIV wieku w świetle źródeł pisanych / Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak, Marcin Wiewióra. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 51. Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych / Małgorzata Joanna Węgrzak. – Stan prawny na dzień 17 listopada 2020 r. – Gdańsk : Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020.
 52. Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia : dobre praktyki / [redakcja: Artur Gaweł, Karolina Radłowska i Przemysław Sianko]. – Białystok ; Wasilków : Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 2017.
 53. Dziedzictwo rzemiosła artystycznego : tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja. T. 1 / pod red. Piotra Niemcewicza i Marty Chylińskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 54. Krajka : sokólska tkanina ludowa / Aleksandra Pluta, Edyta Wiśniewska. – Wasilków : Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 2019.
 55. Mistrzowie reliefu : najcenniejsze plakiety XV-XVIII w. z dawnej kolekcji Andrzeja Ciechanowskiego / Artur Badach. – Warszawa : Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, 2020.
 56. PAOJ : przewodnik architektoniczny dla osiedla domków fińskich na Jazdowie / Magda Koźluk, Mateusz Potempski, Dariusz Śmiechowski. – Warszawa : SAWAPW, 2019.
 57. Witraże : sztuka wciąż odkrywana / red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka. – Kraków : Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona ; Legnica : Wydawnictwo Edytor, 2020.
 58. Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie / Artur Gaweł. – Wydanie III, poprawione i rozszerzone. – Wasilków : Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 2021.
 59. Anatomia grabieży : polityka Rosji wobec polskiego dziedzictwa kultury od XVII do XXI wieku / Dariusz Matelski. – Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021.
 60. Model rewitalizacji miast polskich : na tle doświadczeń niemieckich / Aleksandra Jadach-Sepioło. – Warszawa ; Kraków : Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2021.
 61. Od zakazu do wolności : historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki / Mateusz Maria Bieczyński. – Poznań : Silva Rerum : Uniwersytet Artystyczny, 2017.
 62. Artystyczne Przedmieście : o dawnych i współczesnych malarzach, grafikach i rzeźbiarzach sanockiego Przedmieścia / Jerzy Chytła. – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus, 2020.
 63. Bene ordinata et eleganter picta : kościół św. Jerzego w Gliwicach-Ostropie (1667-1719-2019) : monografia wydana z okazji 350. rocznicy budowy kościoła oraz 300. rocznicy jej poświęcenia / autorzy: Jerzy Gorzelik, Piotr Górecki, Aleksander Konieczny, Michał Marchacz, Anna Szadkowska, Antonina Żaba ; rozdział wprowadzający: Michał Wilner. – Gliwice ; Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO : Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2019.
 64. Figuralne płyty nagrobne na Śląsku i Łużycach w okresie baroku (1650-1750) / Małgorzata Stankiewicz. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2021.
 65. Z dziejów Marmurów Kieleckich (1876-2016) / pod redakcją Jana Główki i Jerzego Szczepańskiego ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. – Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2020.
 66. Cerkwie Sądecczyzny / Zbigniew Muzyk. – Nowy Sącz : Wydawnictwo “Koliber”, 2013.
 67. Cerkwie : wschodnia część Beskidu Niskiego / Zbigniew Muzyk. – Nowy Sącz : Wydawnictwo “Fundacja”, 2002.
 68. Grody i zamki nad Dunajcem i Popradem / Krzysztof Moskal. – Nowy Sącz : Wydawnictwo “Koliber”, 2011.
 69. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych / Alina Maciejewska, Agnieszka Turek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 70. Spodek w Zenicie : przewodnik po architekturze lat 1945-1989 w województwie śląskim / Anna Syska. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2020.

kwiecień
liczba nowości: 67

 1. Aleksander Kotsis (1836-1877) : odcienie realizmu / red. Aleksandra Krypczyk-De Barra ; [aut. tekstów Aleksandra Krypczyk-De Barra, Andrzej Szczerski, Monika Tarnowska-Reszczyńska]. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2021.
 2. Andrzej Paszkowski i dzieje willi “Kozłówka” / Artur Bojarski. – Legionowo : Muzeum Historyczne w Legionowie, 2021.
 3. Obłędne ogrody : terapeutyczne właściwości krajobrazu jako podstawa kompozycji zespołów szpitali psychiatrycznych XIX i na początku XX wieku / Anna Staniewska. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2020.
 4. Jubileusz 300-lecia istnienia Parafii w Medyni Głogowskiej : 1718-2018 / tekst Irena Plizga, kalendarium Danuta Gołojuch, korekta i konsultacje Lucyna Solak. – Medynia Głogowska : parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 2018.
 5. Ksiądz Franciszek Miklasiński (1870-1928) / Krzysztof Haptaś. – Kolbuszowa : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, 2016.
 6. Męska rzecz / pod red. Małgorzaty Wrześniak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2020.
 7. Wysoka k. Łańcuta : studia, szkice i materiały z dziejów parafii i miejscowości / pod red. abpa Adama Szala i ks. Sławomira Zycha. – Wysoka ; Przemyśl : Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 2014.
 8. Wysoka k. Łańcuta : studia, szkice i materiały z dziejów parafii i miejscowości. T. 2 / pod red. abpa Adama Szala i ks. Sławomira Zycha. – Wysoka ; Przemyśl : Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 2019.
 9. Archi(w)tektura Henryka Nahorskiego / Marta Leśniakowska, Iwona Jastrzębska-Puzowska, Katarzyna Gębarowska. – Bydgoszcz : Fundacja Farbiarnia, 2019.
 10. Kościół farny w Strzyżowie / rys historyczny Ludwik Grzebień ; zdjęcia Igor Witowicz. – Strzyżów : Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP ; Rzeszów : Larus Studio Witold Ziaja, 2016.
 11. Majerscy dla katedry przemyskiej : historia restauracji katedry przemyskiej obrządku łacińskiego w kontekście działalności Ferdynanda i Stanisława Majerskich / Bartosz Podubny. – Przemyśl ; Żołynia : Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni, 2020.
 12. Muzealna twarz Klio : wybór tekstów z lat 1999-2019 / Piotr Majewski. – Warszawa : Bellona : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2020.
 13. Renesansowy dwór obronny w Łękach Górnych / Barbara Bosak, Antoni Bosak. – Krosno : Wydawnictwo “Ruthenus” Rafał Barski, 2014.
 14. Park Mużakowski = Muskauer Park : plan : Łęknica/Bad Muskau. – Aktualizacja 2017. – [Polska] : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2021].
 15. Dzwony i wieże królewskiej Katedry na Wawelu : Dzwon Zygmunta / Mieczysław Rokosz. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
 16. Dzwony pożyczone : studia historyczne i prawne nad problematyką strat dóbr kultury / Marceli Tureczek. – Poznań : Instytut Zachodni, 2020.
 17. Kopice : historia utraconego piękna / Janusz L. Dobesz, Irma Kozina, Maciej Mischok. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2020.
 18. In principio : mit początku w kulturze średniowiecznej Europy : tom dedykowany pamięci prof. Jacka Wiesiołowskiego : materiały XXXVII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej / pod redakcją Jacka Kowalskiego i Witolda Miedziaka. – 398 s. : fot. barw. ; 24 cm.
 19. Sacrum na płótnie malowane : zasłony wielkopostne kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce / Ewa Kocój, Maria Borczuch-Białkowska, Lucyna Borczuch. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
 20. Planty, promenady, ringi : śródmiejskie założenia pierścieniowe Gdańska, Poznania, Wrocławia i Krakowa / Łukasz Bugalski. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2020.
 21. Alfons Karny : Galeria Portretów Wielkich Polaków / tekst Ryszard Saciuk. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, [2018].
 22. Bydgoszcz nie tylko pieniądzem stała / Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ; opracowanie: Jolanta Szałkowska-Łoś, Józef Łoś. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 2020.
 23. Cmentarze i pomniki I wojny światowej po stuleciu : stan badań i ochrony / red. Małgorzata Karczewska. – Białystok : Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2019.
 24. Jan Stanisławski i jego uczniowie : z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków / opracowanie merytoryczne Inga Kopciewicz. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 2020.
 25. Metropolitan Jewish cemeteries of the 19th and 20th centuries in Central and Eastern Europe : a comparative study / Rudolf Klein. – Petersberg : Michael Imhof Verlag GmbH & Co. KG, 2018.
 26. Miejsca pamięci czynu niepodległościowego na północno-wschodnim Mazowszu / Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski. – Białystok : środek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2019.
 27. Muzeum Podlaskie prezentuje / pod redakcją Waldemara F. Wilczewskiego. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2020.
 28. Pamięć o Niepodległej na północno-wschodnim Mazowszu / red. Maciej Karczewski. – Białystok : Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2019.
 29. Ruch turystyczny w Kopalni Soli Wieliczka w okresie zarządu austriackiego (1772-1918) / Barbara Konwerska. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 2020.
 30. W namiotach wezyrskich : komemoracja wojen tureckich w kulturze szlacheckiej / Sabine Jagodzinski. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020.
 31. Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju / Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, 2020.
 32. Polejowscy : karta z dziejów lwowskiego środowiska artystycznego w drugiej połowie XVIII wieku / Agata Dworzak. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika ; Kraków : Towarzystwo Naukowe “Societas Vistulana” : Uniwersytet Jagielloński, 2020.
 33. Tramwaje lwowskie 1880-1944 / Jan Szajner, Marcin Rechłowicz. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2020.
 34. The Old Town in Warsaw – Authenticity Unknow : Perservation and Conservation of the Plaster and Wall Paintings on the UNESCO World Heritage List / edited by Anna Jagiellak. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 35. Warszawskie Stare Miasto – autentyzm nieznany : zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO / redakcja merytoryczna Anna Jagiellak. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 36. Freski supraskie : relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyńskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu / redakcja Adam Ruta ; współpraca redakcyjna Aneta Jurgilewicz-Stępień i inni. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego, 2019.
 37. Katalog ręczników ludowych gminy Orla / Alina Dębowska, Katarzyna Sołub, Jerzy Sołub. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2019.
 38. Kościoły Grybowa : monografia historyczno-artystyczna / Józef Skrabski. – Kraków : DodoEditor, 2010.
 39. W kręgu Branickich : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, maj-wrzesień 2019 / tekst Anna Dąbrowska ; noty katalogowe Anna Dąbrowska, Joanna Tomalska-Więcek. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2019.
 40. Drewniane kościoły : od Tatr po Gorce / Zbigniew Muzyk. – Wyd. 2 popr. – Nowy Sącz : “Wydawnictwo Fundacja” : Drukarnia BAAD, 2006.
 41. Drewniane kościoły : Ziemia Tarnowska – część południowa / ks. Tadeusz Bukowski. – Nowy Sącz : “Wydawnictwo Fundacja”, 2005.
 42. Szkłem malowane : problematyka konserwatorska emalierstwa / Alina Tomaszewska-Szewczyk. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 43. Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek / pod redakcją Marcina Szymy i Marka Walczaka. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana” : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.
 44. Opolski Informator Konserwatorski / Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Opolu. – Opole : Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Opolu, 1981-. R. 2020.
 45. Lubuskie Materiały Konserwatorskie / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ; [Jarosław Lewczuk red.]. – Zielona Góra : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003-. T. 17 (2020).
 46. Ikona i Logos : [zeszyty muzealne Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku]. – Białystok : Muzeum Podlaskie, 2019-. T. 1 (2019).
 47. Podlaskie Zeszyty Archeologiczne / Muzeum Podlaskie w Białymstoku. – Białystok : Muzeum Podlaskie, 2005-. T. 14-15 (2020).
 48. Osowa : osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą / Danuta Jaskanis, Paweł Szymański. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku ; Warszawa : Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.
 49. Jaćwieskie ośrodki grodowe / Marcin Engel ; Państwowe Muzeum Archeologiczne, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne : Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.
 50. Kopalnie krzemienia na stanowisku “Za garncarzami” w Ożarowie / pod red. Wojciecha Brzezińskiego. – Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ; Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020.
 51. Stanowiska 24, 25 i 27 w Mirocinie, gm. Przeworsk : osadnictwo z wczesnego okresu epoki brązu / Paweł Jarosz, Mirosław Mazurek. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2020.
 52. Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. T. 1, Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego / Piotr Papiernik, Joanna Wicha, Rafał Brzejszczak, Piotr Kittel, Piotr Wroniecki. – Łódź : Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2020.
 53. Badania kwartału IX : najstarsze ślady osadnictwa : praca zbiorowa. T. 5,1 / pod red. Marcina Majewskiego ; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe. – Stargard : Muzeum w Stargardzie ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019.
 54. Czernikowice : cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza / Tomasz Stolarczyk, Przemysław Paruzel, Dagmara Łaciak, Justyna Baron, Agata Hałuszko, Radosław Jarysz, Radosław Kuźbik, Jeannette J. Łucejko, Marcin Majewski, Kamil Nowak ; Muzeum Miedzi w Legnicy. – Legnica : Muzeum Miedzi w Legnicy, 2020.
 55. Kamienica Szlachecka : cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pojezierzu Kaszubskim / Małgorzata Tuszyńska ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2020.
 56. Między Słupią a Wierzycą : cmentarzyska kultury pomorskiej z obszaru Kaszub i Kociewia / Piotr Fudziński. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2020.
 57. Na granicy światów : obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. świętokrzyskie / pod red. Michała Przeździeckiego i Witolda Migala. – Warszawa : Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 2020.
 58. Wczesnośredniowieczna Niemcza : archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy z lat 1950-1981 / red. Joanna Kachel-Szyjka, Krzysztof Jaworski, Aleksander Limisiewicz ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław : Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020.
 59. Wczesny i środkowy neolit na pojezierzu starogardzkim w świetle badań nad dolną Wierzycą i Janką / red. Olgierd Felczak. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2020.
 60. Znalezisko gromadne przedmiotów metalowych kultury łużyckiej w Brudzyniu, pow. żniński : VI sprawozdanie biskupińskie / red. nauk. Jacek Gackowski, Henryk P. Dąbrowski ; Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Polskie Towarzystwo Historyczne. – Biskupin : Muzeum Archeologiczne w Biskupinie ; Toruń : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2020.
 61. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 4, Synteza / Bogusław Gediga, Anna Józefowska, Dagmara Łaciak, Izabella Dolata-Daszkiewicz ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2020.
 62. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 5, Opracowania specjalistyczne / red. Bogusław Gediga, Anna Józefowska ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2020.
 63. Historyczny krajobraz kulturowy zachodnich Sudetów : wstęp do badań / red. Jerzy Piekalski ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław : Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020.
 64. Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie : badania interdyscyplinarne i konserwacja / pod red. Marty Stasiak-Cyran ; Muzeum Narodowe w Lublinie. – Lublin : Muzeum Narodowe, 2020.
 65. Grodzisko Piotrówka w Radomiu w świetle badań archeologicznych 2010-2013. Część 1, Stratygrafia i chronologia / Maciej Trzeciecki, Michał Auch, Katarzyna Stańczuk. – Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 66. Suraż : średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim / red. Dariusz Krasnodębski, Hanna Olczak. – Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 67. Ulica 3 Maja w Rzeszowie : archeologia, historia, archeometria, kafle piecowe, antropologia, radiologia, odontologia, katalog / red. Joanna Rogóż, Hubert Mącik. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2019.

marzec
liczba nowości: 51

 1. Dom podcieniowy na Żuławach / Marta Koperska-Kośmicka. – Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2020.
 2. Dziedzictwo kulturowe – teraźniejszość – przyszłość : markowy produkt turystyczny Pomorza / pod red. Mirosława Boruszczaka ; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. – Słupsk : Muzeum Pomorza Środkowego, 2010.
 3. Kościoły Diecezji Tarnowskiej : nasze dziedzictwo. T. 2 / [aut. Małgorzata Krzyżanowska-Witkowska, Łukasz Wyszomirski ; tekst Piotr Drewniak, Agnieszka Mażuchowska, Krystyna Nowak, Elżbieta Rogucka, Roman Miarecki]. – Bydgoszcz : Ikona, [2019].
 4. Następstwa zagłady Żydów : Polska 1944-2010 / pod red. nauk. Feliksa Tycha, Moniki Adamczyk-Garbowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2012.
 5. Ostrów Lednicki : palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego : chronologia i kontekst / red. Danuta Banaszak, Andrzej Kowalczyk, Arkadiusz Tabaka, Andrzej M. Wyrwa. – Lednica ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2020.
 6. Relikty i uzurpatorzy / Janusz Sujecki. – Warszawa : nakładem autora, 2020.
 7. Zakopane : drewniany kościół św. Jana na Harendzie / tekst Andrzej Skorupa ; fotografie Rafał Monita. – Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2020.
 8. Drzewa / [redakcja Tomasz Kunz]. – Kraków : EMG, 2018.
 9. Działalność kulturalna hrabiny Friederike von Reden (1774-1854) / Urszula Bończuk-Dawidziuk. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : partner wydawniczy Strefa Kultury Wrocław, 2019.
 10. O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony : filozofia i elementy nowej teorii i praktyki konserwacji / Iwona Szmelter. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020.
 11. Architektki / redakcja Tomasz Kuntz. – Kraków : EMG, 2016.
 12. Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894 / Marlena Hajduk. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020.
 13. Muzea zamkowe i pałacowe w Polsce w świetle pozytywnych efektów zewnętrznych ich działalności / Katarzyna Obłąkowska. – Warszawa : Difin, 2021.
 14. Pionierki / redakcja Ewa Dąbrowska. – Kraków : EMG, 2019.
 15. Architektura XX wieku : zachowanie jej autentyzmu i integralności w Gdyni i w Europie / red. Maria Jolanta Sołtysik, Marek Stępa. – Gdynia : Urząd Miasta, 2020.
 16. Park Mużakowski – Łęknica : przewodnik / Renata Stachańczyk. – Wyd. 3, poprawione. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 17. Zaščita in vzdrževanje mozaikov in situ : zbornik referatov 2. mednarodnega simpozija o mozaikih 21.-23. oktobra 2015 v Ljubljani = Protection and maintenance of mosaics in situ : proceedings of the 2nd International Symposium on Mosaics 21-23 October 2015 in Ljubljana / uredile Sabina Dolenec, Marina Lesar Kikelj, Judita Lux, Bernarda Županek. – Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; 2020.
 18. Journal of cultural heritage. – Paris : Elsevier, 1999-.
 19. Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej. T. 1-10. – Nowy Sącz : Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, 2020.
 20. Kronika zabytkomaniaka. T. 4 / Katarzyna Zarzycka. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 21. Atlas Twierdzy Toruń. Z. 6, Bramy Twierdzy Toruń / Janusz Pokrzywnicki ; pod red. Janusza Tandeckiego i Lecha Narębskiego ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji im. Adama Freytaga w Toruniu. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2013.
 22. Kurhany na Wyżynie Lubelskiej / praca zbiorowa pod red. Grzegorza Mączki ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. – Lublin : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2020.
 23. Lenda novi aevi : nowożytne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania / red. Janusz Nowiński. – Ląd ; Poznań ; Warszawa : Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, 2019.
 24. Etnografia : materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym / Marian Pokropek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019.
 25. Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych : VI konferencja naukowo-techniczna “REW-INŻ’2004”. T. 3 / [kom. red. Krzysztof Chudyba et al.] ; Polska Akademia Nauk Komisja Budownictwa Oddział w Krakowie; Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej; Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Krakowie. – Kraków : [s.n.], 2004.
 26. Kafle z Centralnej Składnicy Muzealnej w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku : historia i konserwacja : katalog wystawy / oprac. Barbara Pospieszna – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2005.
 27. U źródeł bolesławieckiej ceramiki : Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w. / Barbara Glinkowska [et al.] – Jelenia Góra : Moniatowicz Foto Studio, 2012.
 28. Urban planning “à la française” : one thousand years of practice and European innovations : completing the image. Vol. 1, In search of the origins of European urban planning : models of medieval spatial organization in Southern France : from circulades to bastides / Krzysztof Kazimierz Pawłowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 29. Urban planning “à la française” : one thousand years of practice and European innovations : completing the image. Vol. 2, Since the birth of absolutism through the Enlightenment / Krzysztof Kazimierz Pawłowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 30. Zabytek zadbany AD 2020 / [tekst Joanna Piotrowska]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 31. Cultural heritage, ageing, disability, and identity : practice, and the development of inclusive capital / Simon Hayhoe. – London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019.
 32. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego : krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego / red. Katarzyna Sadowska-Mazur. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 33. SAS : ilustrowany atlas architektury Saskiej Kępy / koncepcja i projekt Magdalena Piwowar ; tekst Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś. – Wyd. 2, rozszerzone. – Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, 2020.
 34. Standardy termomodernizacji obiektów zabytkowych : wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków dotyczące ochrony wartości dziedzictwa kulturowego w procesie poprawy charakterystyki energetycznej budowli zabytkowych / red. Marta Elas. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 35. Warszawskie synagogi : na tropie tajemnic / Jarosław Zieliński. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2020.
 36. Zarządzanie ryzykiem katastrof w światowym dziedzictwie / [red. polskiej wersji językowej Anna Marconi-Betka, Barbara Furmanik]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 37. Kultury i krajobrazy pamięci / pod redakcją Marka Dziewierskiego i Bożeny Pactwy. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020.
 38. Ustawa o rewitalizacji : komentarz / Tomasz Bąkowski. – Stan prawny na 31 maja 2017 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.
 39. Sprawozdania Zarządu Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego / pod red. Artura Dobrego, Janusza Trupindy. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2020.
 40. Blok jako dzieło sztuki : trzy modele architektury socjalnej w XX-wiecznej Francji : Le Corbusier, Émile Aillaud, Ricardo Bofill / Dorota Jędruch. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020.
 41. Kaplica grobowa Łubieńskich i Sobańskich na cmentarzu w Wiskitkach / Marcin Brzeziński. – Warszawa ; Guzów ; Wiskitki : Fundacja im. Felixa hr. Sobańskiego, 2020.
 42. Między normą a naturą : początki portretu w Europie Środkowej (około 1350-1430) / Mateusz Grzęda. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana” : 2020.
 43. Planowanie procesów rewitalizacji miast : teoria a praktyka / Katarzyna Olbińska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
 44. Płaszczyzna porozumienia : stoły w XVIII i XIX wieku / Małgorzata Korżel-Kraśna. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2020.
 45. Dziedzictwo obok Mnie : poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach / red. Aleksandra Chabiera, Anna Kozioł, Bartosz Skaldawski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 46. Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku / Marek Bednarek, Krzysztof Spychała. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2020.
 47. Pisanie pisanek techniką batikową na Śląsku Opolskim / opracowanie Ewa Banik. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2020.
 48. Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim i Zimnej Wódce / opracowanie Joanna Banik. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2020.
 49. Ratusz w Oleśnie / opracowanie Katarzyna Latocha. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, [2020].
 50. Nagrobek biskupa Jana Konarskiego w katedrze na Wawelu / Marcin Fabiański. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020.
 51. W stylu świdermajer / [wybór ilustracji i opis Ewa Moskwa] ; Wydział Archiwum Biura Administracyjno-Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. – Warszawa : Studio Reklamy i Wydawnictwo Masz, 2013.

styczeń
liczba nowości: 61

 1. Adaptive reuse of the built heritage : concepts and cases of an emerging discipline / Bie Plevoets and Koenraad Van Cleempoel. – London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019.
 2. Open Heritage Data an introduction to research, publishing and programming with open data in the heritage sector / Henriette Roued-Cunliffe. – London : Facet Publishing, 2020.
 3. The Oxford handbook of public heritage theory and practice / edited by Angela M. Labrador and Neil Asher Silberman. – New York : Oxford University Press, 2018.
 4. Populism and heritage in Europe : lost in diversity and unity / Ayhan Kaya. – Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2020.
 5. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 110, Toroni – Tupynambá / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2021.
 6. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 111, Tur – Valldosera / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2021.
 7. Bilde von Prage : czeska rzeźba kamienna stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach / Monika Jakubek-Raczkowska, Monika Czapska – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2020.
 8. Biuletyn Historii Sztuki : [kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki = Bulletin of Art History : a quarterly published by the Institute of Art History of the Polish Academy of Sciences (IS-PAN) in conjunction with the Art Historians’ Society / Piotr Paszkiewicz red. nacz.]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 1954-.
 9. Bulletin van het Rijksmuseum. – Amsterdam: Rijks-Museum, 1953-.
 10. Cultural economics and cultural policies / edited by Alan Peacock and Ilde Rizzo with contributions by Giorgio Brosio [et al.]. – Dorchdert ; Boston ; London : Kluwer Acedemic Publishers, 1994.
 11. Economic Perspectives on Cultural Heritage / edited by Michael Hutter and Ilde Rizzo. – Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 1997.
 12. Geniusz Baroku Szymon Czechowicz 1689-1775 / red. Andrzej Betlej, Tomasz Zaucha. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.
 13. A geography of heritage : power, culture and economy / Brian Graham, G.J. Ashworth, J.E. Tunbridge. – London : Arnold ; New York : Oxford University Press, 2004.
 14. Handbook on the economics of cultural heritage / ed. by Ilde Rizzo, Anna Mignosa. – Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2013.
 15. Ingenium et labor : studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Ziembie z okazji 60. urodzin / redakcja naukowa Piotr Borusowski, Agnieszka Rosales Rodríguez, Zuzanna Sarnecka, Joanna Sikorska, Aleksandra Sulikowska-Bełczkowska. – Warszawa ; Uniwersytet Warszawski : Muzeum Narodowe w Warszawie : 2020.
 16. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej / Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; [Andrzej Klonder red.]. – Warszawa : IAiE PAN.
 17. Late Medieval passion panoramas : background, function, reception / Kamil Kopania. – Warsaw ; Białystok : The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw. Branch Campus in Białystok, 2020.
 18. Ochrona Zabytków : kwartalnik wydawany przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Historyków Sztuki i Kultury w Warszawie. – Warszawa ; Kraków : “Czytelnik”, 1948-.
 19. Poland – China : art and cultural heritage / ed. by Joanna Wasilewska. – Kraków : Jagiellonian University Press, 2011.
 20. Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego / [red. nacz. Waldemar Okoń]. – Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006-.
 21. Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski : konserwacja, renowacja, adaptacja / [red. nacz. Edward Hardt]. – Kraków : AiP “raport”, 2002-.
 22. Skarpa Warszawska / [red. nacz. Danuta Szmit-Zawierucha]. – Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska, 2012-.
 23. Tkanina artystyczna w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku / Ewa Witkowicz-Pałka. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2020.
 24. Z głowy prababci : czepki, kopki, klapice / redakcja Ewa Tomaszewska. – Leszno ; Muzeum Okręgowe w Lesznie : 2020.
 25. Zamek Malbork w czasach wielkich mistrzów oraz zarys jego dalszych dziejów : vademecum dla zwiedzających / Marek Stokowski, Janusz Trupinda. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2020.
 26. Denkmalpflege Informationen. – München : Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2006-.
 27. Průzkumy památek = Denkmalforschung = Historical Monuments’. – Praha : Památkový ústav středních Čech, 1994-.
 28. Adhibenda : rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza PDN, 2014-.
 29. Ikonotheka : prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego / [kom. red. Jan Białostocki przewodn. ; red. Barbara Chodyńska]. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990-.
 30. 100-lecie kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej i Świętego Jerzego w Toruniu : 19-20 maj 2007. – Toruń : Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2007.
 31. 50 lat architektury i urbanistyki w Polskiej Akademii Nauk / red. Edmund Małachowicz ; Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu. Komisja Architektury i Urbanistyki. – Wrocław : Oddział PAN we Wrocławiu, 2002.
 32. Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych / Piotr Lityński. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019.
 33. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 13, Powiat żarski, Gminy Lubsko i Tuplice / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza “PDN”, 2020.
 34. Ekonomia kultury : przewodnik Krytyki Politycznej. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.
 35. Guidelines for elaboration of plans of management, use and protection of historic ruins / compiled by Bogusław Szmygin, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2020.
 36. Konkurencyjność miasta w kontekście współczesnych koncepcji teoretycznych i zjawisk gospodarczych / Ewelina Szczech-Pietkiewicz. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH : Szkoła Główna Handlowa, 2019.
 37. Kultura a ekonomia / Marian Noga. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2014.
 38. Kultura a rozwój / redakcja Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla. – Wyd. 2 zmienione i rozsz. – Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017.
 39. Kultura na peryferiach / pod redakcją Małgorzaty Jacyno, Tomasza Kukołowicza, Mikołaja Lewickiego. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2018.
 40. Na skraju Kurpiowszczyzny : parafia pw. św. Floriana w Jednorożcu / Maria Weronika Kmoch. – Jednorożec : Stowarzyszenie “Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”, 2020.
 41. Ochrona zabytków architektury obronnej : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Społecznych Opiekunów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków i Krajowej Narady Konserwatorskiej Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji : Giżycko, 12-14 września 1997 r. / red. nauk. Piotr Molski. – Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, 1997.
 42. Rewitalizacja miast : teoria, narzędzia, doświadczenia / praca zbiorowa pod redakcją Piotra Trzepacza i Agaty Warchalskiej-Troll – Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2017.
 43. Rewitalizacja obszarów wiejskich : uwarunkowania, modele, konsekwencje / Ewa Pałka-Łebek. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019.
 44. Transnational model of sustainable protection and conservation of historic ruins : best practices handbook / team of authors: Bogusław Szmygin [ i 52 pozostałych]. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.
 45. Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego / Andrzej B. Krupiński. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo PTTK “Kraj”, 1989.
 46. Muzealnictwo / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodek Dokumentacji Zabytków ; [Janusz Odrowąż-Pieniążek red. nacz.]. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1952-.
 47. Gminny program opieki nad zabytkami miasta Zamościa : strategiczny dokument samorządu w ochronie zabytków / Bogusław Szmygin, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.
 48. Guidelines of modern management of historic ruins : best practices handbook / [compiled by Sergio Calò, Maurizio Malè, Eugenio Tamburrino ; Venetian Cluster]. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2020.
 49. Ocena wartości i plan zarządzania Młyna Papierniczego w Dusznikach-Zdroju / Bogusław Szmygin, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek. – Lublin : Politechnika Lubelska ; Duszniki-Zdrój : Muzeum Papiernictwa ; Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS Zamek Królewski, 2017.
 50. Transnational model form of socially useful use of historic ruins : best practices handbook / [compiled by: Patrizia Borlizzi, Antonino Frenda, Silvia Soldano, Marco Valle]. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2020.
 51. Uniwersalna karta oceny stanu technicznego obiektów tradycyjnych i zabytkowych / Bogusław Szmygin, Maciej Trochonowicz, Bartosz Szostak, Kinga Toruń. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.
 52. Zagrożenia mikrobiologiczne zbiorów muzealnych / Magdalena Dyda. – Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2020.
 53. Badania techniczne historycznych ruin / Bogusław Szmygin, Maciej Trochonowicz, Beata Klimek, Bartosz Szostak. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.
 54. (Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej / redakcja naukowa Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Paprot-Wielopolska, Mariola Tymochowicz. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2020.
 55. Światowe dziedzictwo kultury UNESCO : charakterystyka, metodologia, zarządzanie / Bogusław Szmygin. – Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Lublin : Politechnika Lubelska, 2016.
 56. Zespół zamkowy w Janowcu : ocena wartości i plan zarządzania / Bogusław Szmygin, Andrzej Siwek, Anna Fortuna-Marek. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2020.
 57. Olsztyński Rocznik Konserwatorski. – Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2014-.
 58. Roczniki Sztuki Śląskiej / Muzeum Śląskie we Wrocławiu. – Wrocław : [s.n.], 1959-.
 59. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski / Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Poznaniu ; Aleksander Starzyński red. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2002-.
 60. Roczniki Humanistyczne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1949-.
 61. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków / Wojciech Lis. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020.
2020

liczba nowości: 331

październik
liczba nowości: 31

 1. Historie gdańskich dzielnic. T. 1, Chełm / pod redakcją Janusza Dargacza, Katarzyny Kurkowskiej i Piotra Paluchowskiego. – Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2018.
 2. Huculszczyzna : ceramika pokucka w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie / Krystyna Tucholska, Bożena Kostuch. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2008.
 3. Krakowskie synagogi / Bartłomiej Grzegorz Sala. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019.
 4. Mosty z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku / Józef Tomasz Juros. – Ozimek : Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi, 2009.
 5. Początki i rozwój miast Górnego Śląska : studia interdyscyplinarne / red. tomu Dominik Abłamowicz, Mirosław Furmanek, Monika Michnik. – Gliwice : Muzeum, 2004.
 6. PRA: ilustrowany atlas architektury Pragi / koncepcja i projekt Magdalena Piwowar ; tekst Maciej Czeredys, Ewa Ziajkowska ; il. Maciej Drążkiewicz, Mateusz Gryzło, Peter Łyczkowski. – Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, 2020.
 7. Kościół św. Katarzyny w Woźnikach w świetle nieznanej wizytacji 1662 roku oraz innych inwentarzowych zapisów z lat 1663-1701 / Bernard Szczech. – Bytom : Agencja Wydawnicza Łukasz Szczech, 1999.
 8. Wokół Wielkiej Synagogi w Gdańsku : z dziejów lokalnej społeczności żydowskiej / pod redakcją Ewy Barylewskiej-Szymańskiej. – Gdańsk : Muzeum Gdańska ; Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2019.
 9. Z problemów architektury 1 połowy XX wieku / redakcja Joanna Kucharzewska. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2019.
 10. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym : wprowadzenie do problematyki / Zbigniew Kobyliński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020.
 11. Architektura drewniana w Białymstoku / opracowanie autorskie Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski, Wiesław Wróbel. – Białystok : Urząd Miejski w Białymstoku. Departament Kultury, Promocji i Sportu, 2020.
 12. Policja w walce o zabytki / Marek Łuczak. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2020.
 13. Betonoza : jak się niszczy polskie miasta / Jan Mencwel. – Warszawa : Krytyka Polityczna, 2020.
 14. Dolabella : wenecki malarz Wazów : katalog wystawy / redaktor naukowy Magdalena Białonowska ; konsultacja merytoryczna Przemysław Mrozowski ; Zamek Królewski w Warszawie. – Warszawa : Zamek Królewski – Muzeum, 2020.
 15. Pół wieku z zabytkami : w życiu i pracach konserwatorskich gdańskiego architekta / Andrzej Macur. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2018.
 16. Rembrandt : zobacz to! : arcydzieła w Zamku Królewskim w Warszawie / Alicja Jakubowska, Magdalena Królikiewicz ; Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. – Warszawa : Zamek Królewski – Muzeum, 2020.
 17. Szablą i krzyżem : pokaz obrazu Jana Henryka Rosena w stulecie Cudu nad Wisła 1920 : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum 23 lipca-15 listopada 2020 r. / red. nauk. Paweł Tyszka. – Warszawa : Zamek Królewski – Muzeum, 2020.
 18. W boju i na paradzie : husaria Rzeczypospolitej w XVI-XVII w. / red. nauk. Zbigniew Hundert, Tomasz Mleczek ; Zamek Królewski w Warszawie. – Warszawa : Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2017.
 19. The historic environment : policy & practice. – London : Maney Publishing, 2010-.
 20. Journal of cultural heritage. – Paris : Elsevier, 1999-.
 21. Kronika Miasta Poznania : miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : (organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania) / red. Zygmunt Zaleski. – Poznań : Magistrat stoł. m. Poznania, 1923-.
 22. Modus : prace z historii sztuki / Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków : Universitas, 2000-.
 23. Historia technik budowlanych : fundamenty, rusztowania, mury, więźby, sklepienia / Jan Tajchman, Andrzej Jurecki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
 24. Najlepsze miasto świata : Warszawa w odbudowie 1944-1949 / Grzegorz Piątek. – Warszawa : Wydawnictwo WAB – Grupa Wydawnicza Foksal, 2020.
 25. W poszukiwaniu Lebensraumu : Zagłębie Dąbrowskie w nazistowskich planach przestrzennych 1939-1944 / Stefania Lazar. – Czeladź : Muzeum Saturn w Czeladzi ; 2020.
 26. Architektura Będzina 1918-1939 : budynki użyteczności publicznej / Stefania Lazar. – Będzin : Fundacja Brama Cukermana, 2016.
 27. Dwory i pałace Wielkopolski : styl narodowy / Jan Skuratowicz. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2020.
 28. Kresy dawnej Rzeczypospolitej / redaktor naukowy tomu Robert Kunkel. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018.
 29. Moda patriotyczna w Polsce : od konfederacji barskiej do powstania warszawskiego / Nadia Sola-Sałamacha ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie. – Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, 2019.
 30. Porta Aurea : rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego / [Zakład Historii Sztuki UG Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Miasta Gdańska ; red. nauk. Teresa Grzybkowska]. – Gdańsk : ZHS UG : MHMG, 1992-.
 31. Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej = materials and studies on the history of sacred art / Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej ; [red. nacz. Grażyna Ryba]. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-.

wrzesień
liczba nowości: 58

 1. Budownictwo drewniane Kurpiów Puszczy Zielonej / Marian Pokropek. – Ostrołęka : Muzeum Kultury Kurpiowskiej, 2016.
 2. Prawobrzeżne Dolne Powiśle we wczesnej epoce żelaza : akulturacja – infiltracja – transformacja / Zbigniew Bukowski. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2020.
 3. Romuald Zerych (1888-1964) : rzeźbiarz niezapamiętany / Barbara Kalinowska. – Ostrołęka : Muzeum Kultury Kurpiowskiej, 2019.
 4. Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu. T. 2 / pod redakcją Juliusza Raczkowskiego i Moniki Jakubek-Raczkowskiej. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa “Dom Organizatora”, 2020.
 5. Kawa czy herbata ? : archeologiczne świadectwa konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku / pod red. Beaty Ceynowej; teksty: Ewa Barylewska-Szymańska [i 8 pozostałych]. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2020.
 6. Tożsamość : 100 lat polskiej architektury / pod redakcją Bolesława Stelmacha i Karoliny Andrzejewskiej-Batko; teksty: Waldemar Baraniewski [i 14 pozostałych]. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2019.
 7. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami : komentarz / Katarzyna Zalasińska. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020.
 8. Wokół wawelskiego dworu Jagiellonów : cztery studia o sztuce renesansowej / Marcin Fabiański ; opracowanie redakcyjne Tomasz Pasteczka. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 2020.
 9. Wpływ kultury arabskiej na sztukę polską : rzemiosło artystyczne, architektura i malarstwo / redakcja naukowa Tadeusz Majda, Agata S. Nalborczyk. – Warszawa : Dialog, 2019.
 10. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu : przewodnik / Romuald Nowak. – Wrocław : Wydawnictwo ZET, 2011.
 11. Malarski skarb kościoła w Małujowicach / Tadeusz Jurek, Mirosław Czoppa ; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach. – Kwidzyn : VEGA Studio Adv. Tomasz Müller, 2019.
 12. Średniowieczny zespół rezydencjonalny na Górze Katedralnej w Chełmie / pod red. Andrzeja Buko ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 13. Verbum Domini manet in aeternum : Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu / red. Marta Tatiana Małkus ; Muzeum Ziemi Wschowskiej. – Wschowa : Muzeum Ziemi Wschowskiej, 2017.
 14. Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen : Kleinpolen. Bd. 1, Einführung in Geschichte und Kunst / i.A. des Herder-Instituts für Historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg ; i.V.m. dem Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków und dem Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa ; sowie in Kooperation mit der Dehio-Vereinigung (Wissenschaftliche Vereinigung zur Fortführung des kunsttopographischen Werkes von Georg Dehio e. V.) ; hrsg. von Wojciech Bałus und Dietmar Popp ; bearb. von Sławomir Brzezicki und Joanna Wolańska ; unter Mitarbeit von Agnese Bergholde-Wolf, Adam Organisty, Dietmar Popp, Birte Pusback und Wiebke Rohrer. – München ; Berlin : Deutscher Kunstverlag, 2020.
 15. Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen : Kleinpolen. Bd. 2, Westlicher Teil mit Krakau / i. A. des Herder-Instituts für Historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg ; i.V.m. dem Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków und dem Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa ; sowie in Kooperation mit der Dehio-Vereinigung (Wissenschaftliche Vereinigung zur Fortführung des kunsttopographischen Werkes von Georg Dehio e. V.) ; hrsg. Wojciech Bałus und Dietmar Popp ; bearb. von Sławomir Brzezicki und Joanna Wolańska ; uneter Mitarbeiten von Agnese Bergholde-Wolf, Adam Organisty, Dietmar Popp, Birte Pusback und Wiebke Rohrer. – München ; Berlin : Deutscher Kunstverlag, 2020.
 16. Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen : Kleinpolen. Bd. 3, Östlicher Teil mit Lublin / i. A. des Herder-Instituts für Historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg ; i.V.m. dem Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow und dem narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa ; sowie in Kooperation mit der Dehio-Vereinigung (Wissenschaftliche Vereinigung zur Fortführung des kunsttopographischen Werkes von Georg Dehio e. V.) ; hrsg. von Wojciech Bałus und Dietmar Popp ; bearb. von Sławomir Brzezicki und Joanna Wolańska ; uneter Mitarbeiten von Agnese Bergholde-Wolf, Adam Organisty, Dietmar Popp, Birte Pusback und Wiebke Rohrer. – München ; Berlin : Deutscher Kunstverlag, 2020.
 17. Lewin Brzeski i okolice : historia zapisana na starej pocztówce / red. Anna Butrym, Jerzy Kochler. – Lewin Brzeski : Towarzystwo Przyjaciół Lewina, 2019.
 18. Kościół świętych Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim : zapomniany pomnik śląskiej reformacji / fot. Roman Baran, Jerzy Kochler. – Lewin Brzeski : Oświatowo-Kulturowe Stowarzyszenie “Civitatis Loviensis”, 2014.
 19. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. – Lublin : [s.n.], 1959-.
 20. Wiadomości Konserwatorskie : biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny ; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. – [Warszawa] : SKZ ZG, 1985-.
 21. The historic environment : policy & practice. – London : Maney Publishing, 2010-.
 22. Journal of cultural heritage. – Paris : Elsevier, 1999-.
 23. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.
 24. Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie / [red. nacz. Tomasz Sawicki]. – Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2015-.
 25. Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung : mit den Mitteilungen des deutschen Restauratorenverbandes. – Worms : Wernersche, 1987-.
 26. Hermann Joseph Hübner (1872-1934) : zapomniany prudnicki proboszcz (1906-1934) / Janusz Stolarczyk ; Muzeum Ziemi Prudnickiej. – Prudnik : Narodowy Instytut Dziedzictwa : Muzeum Ziemi Prudnickiej, 2020.
 27. Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi, kanałów i dróg wodnych / Cezary Wawrzyński. – Olsztyn : Edytor WERS, 2014.
 28. Zagłada cmentarzy żydowskich / Krzysztof Bielawski – Warszawa : Więź, 2020.
 29. Działalność Elżbiety Sieniawskiej : polityka – gospodarka – kultura / pod red. Bożeny Popiołek. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020.
 30. Elżbieta Sieniawska : królowa bez korony / pod red. nauk. Konrada Morawskiego, Konrada Pyzela ; Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020.
 31. Odrzuceni przez społeczeństwo : cmentarz z końca XV/1. połowy XVI wieku odkryty przy ul. Dworcowej w Gliwicach / Jacek Pierzak, Łukasz Obtułowicz, Henryk Głąb, Jarosław Wróbel. – Gliwice : Muzeum, 2014.
 32. Promenada na południe : historia ulicy Kościuszki w Katowicach / pod. red. Magdaleny Chmiel. – Katowice : Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, 2019.
 33. Grafika dawna : wiek XV do lat 20. XIX wieku : Szkoła niemiecka : Barthel Beham i Sebald Beham / Małgorzata Łazicka. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
 34. Przyszłość rzeczy minionych / redaktor naukowy tomu Małgorzata Rozbicka. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019.
 35. Rysunki architektoniczne i dekoracyjne. Tom 1, Tylman van Gameren / – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
 36. Rysunki architektoniczne i dekoracyjne. Tom 2, Tylman van Gameren / – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
 37. Rysunki dawnych mistrzów : Wiek XV do lat 20. XIX wieku : szkoła niderlandzka, flamandzka i holenderska / Jolanta Talbierska. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
 38. Rysunki dawnych mistrzów : wiek XV do lat 20. XIX wieku : szkoła polska: S / – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
 39. Dubeczno : stanowisko 1 : Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie : materiały z badań archeologicznych w latach 1986-1987 / pod red. Haliny Taras. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej ; Lublin : Ars Libri S.C., 2019.
 40. Ludwinowo : stanowisko 7 : osada neolityczna na Kujawach / pod red. Joanny Pyzel. – Gdańsk ; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Pękowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2019.
 41. Szarbia, stanowisko 7, gm. Koniusza : osady i cmentarzyska od okresu neolitu po okres wpływów rzymskich / pod red. Ryszarda Naglika. – Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2019.
 42. Ikona w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie : katalog wystawy / [projekt katalogu Wanda Mazurek]. – Konin : Muzeum Okręgowe, 2018.
 43. Jan Hrynkowski (1891-1971) / Światosław Lenartowicz. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2019.
 44. Katalog zbioru biżuterii Muzeum Okręgowego w Koninie / Małgorzata Szuman-Gorczyca. – Konin : Muzeum Okręgowe w Koninie, 2019.
 45. Maksymilian Oborski w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie : katalog wystawy / Muzeum Okręgowe w Koninie ; [projekt katalogu Wanda Mazurek]. – Konin : Muzeum Okręgowe, 2017.
 46. Muzeum Książąt Czartoryskich / pod redakcją Katarzyny Płonki-Bałus, Natalii Koziary. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
 47. Portret trumienny : studia i szkice / pod redakcją Aleksandra Jankowskiego i Barbary M. Gawęckiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020.
 48. Wyspiański : posłowie / Magdalena Laskowska, Łucja Skoczeń-Rąpała. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2019.
 49. Zapomniane dziedzictwo : zbiór odlewów gipsowych Uniwersytetu Jagiellońskiego / Andrzej Betlej, Agata Dworzak, Piotr Jamski, Róża Książek-Czerwińska, Magdalena Kunińska, Jolanta Pollesch ; współpraca Julianna Karp, Bartłomiej Makowiecki. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2019.
 50. Ciepłe : elitarna nekropola wczesnośredniowieczna na Pomorzu Wschodnim / pod redakcją Sławomira Wadyla. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku,.
 51. Dwa grody nad Wirynką : Dąbrówka, stanowiska 1 i 2 : woj. wielkopolskie / pod red. Marzeny Sznyt i Pawła Pawlaka. – Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2019.
 52. Karmin : fenomen powtarzalności / Justyna Baron, Marcin Maciejewski, Radosław Jarysz, Radosław Kuźbik, Dagmara Łaciak, Jeannette J. Łucejko, Maksym Mackiewicz, Beata Miazga, Kamil Nowak, Dawid Sych. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2019.
 53. Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych / redakcja Jarosław Sobieraj. – Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 2019.
 54. Późnośredniowieczny warsztat garncarski ze Smolnicy : rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń / Małgorzata Pytlak ; z aneksem Piotra Guni “Wyniki interdyscyplinarnych badań petrograficzno-geochemicznych średniowiecznych naczyń z warsztatu garncarskiego w Smolnicy (woj. zachodniopomorskie)”. – Gorzów Wielkopolski : Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, 2019.
 55. Samławki : zespół cmentarzysk kurhanowych na Pojezierzu Mrągowskim / Marcin Gładki. – Warszawa : Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna , 2019.
 56. Stanowisko Biała 26 gm. Trzcianka woj. wielkopolskie : studium przypadku / redakcja Piotr Alagierski. – Trzcianka : Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka, 2019.
 57. Wilczyce : stanowisko 10 : norma i precedens w rytuale pogrzebowym małopolskiej kultury ceramiki sznurowej / red. Piotr Włodarczyk. – Kraków ; Niepołomice : Stowarzyszenie Archeologów Terenowych “Stater” ; Pękowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2019.
 58. Żuławka 13 gm. Wyrzysk : pozostałości wielofazowego osadnictwa z epoki kamienia na terenie Wielkopolski / pod redakcją Katarzyny Pyżewicz. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2019.

lipiec-sierpień
liczba nowości: 87

 1. Konińskie Zeszyty Muzealne / Muzeum Okręgowe w Koninie ; [Lech Stefaniak red. naczelny]. – Konin : Muzeum Okręgowe, 2006-.
 2. Archeologia Bagicza : kulturowe oblicza życia i śmierci / Marta Chmiel-Chrzanowska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019.
 3. Atomowi żołnierze wolności : archeologia magazynów broni jądrowej w Polsce / Grzegorz Kiarszys. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019.
 4. Civitas et urbs : Szczecin od średniowiecza do współczesności : kwartał 1. T. 1 / pod redakcją Anny Bogumiły Kowalskiej. – Szczecin : Muzeum Narodowe, 2019.
 5. Civitas et urbs : Szczecin od średniowiecza do współczesności : kwartał 1. T. 2 / pod redakcją Anny Bogumiły Kowalskiej. – Szczecin : Muzeum Narodowe, 2019.
 6. Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach. T. 1 / red. Jacek Wrzesiński ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. – Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2019.
 7. Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach. T. 2 / red. Jacek Wrzesiński ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. – Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2019.
 8. Kolonia Rychłocice stanowisko 1, województwo łódzkie : cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów / Wojciech Siciński ; przy współudziale: Rafała Brzejszczaka, Piotra Papiernika, Lubomiry Tyszler, Joanny Wichy, Anny Zielińskiej. – Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2019.
 9. Kosin 10, Kopiec 4 i 8 : stanowiska osadniczo-pracowniane tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na terenie wychodni krzemieni świeciechowskiego oraz gościeradowskiego / pod redakcją Anny Zakościelnej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie : “Ars Libri”, 2019.
 10. Nekropola z późnej epoki brązu : Wartosław-Biezdrowo-Zakrzewo / pod redakcją Andrzeja Krzyszowskiego. – Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2019.
 11. Sadłowo : birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej na ziemi dobrzyńskiej wraz z materiałami pozostałych kultur archeologicznych / redakcja naukowa Jadwiga Lewandowska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2019.
 12. Skarb z Nowego Kramska : analizy, konteksty / redakcja Arkadiusz Michalak, Julia Orlicka-Jasnoch. – Zielona Góra ; Świdnica : Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy, 2019.
 13. Sośnia “Szwedzki Most” : materiały krzemienne ze zbiorów Zygmunta Glogera / Agnieszka Dziedzic. – Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2019.
 14. Wczesnośredniowieczny gród i osada w Przytoku : stan. 1 i 2 : wyniki badań archeologicznych i środowiskowych / pod red. Bartłomieja Gruszki. – Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2019.
 15. Wojna trzydziestoletnia : pożar miasta w dniu 7 października 1635 r. : praca zbiorowa. T. 4 / pod red. Marcina Majewskiego ; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe. – Stargard : Muzeum w Stargardzie ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019.
 16. Cud światła : witraże średniowieczne w Polsce / Dobrosława Horzela ; noty katalogowe Edyta Bernady [i 19 pozostałych]. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.
 17. Kultura wizualna Niemiec 1768-1945 w świetle teorii sztuki i estetyki : sprzeciw i fascynacja : dzieje recepcji / pod redakcją Jacka Jaźwierskiego, Ryszarda Kasperowicza, Marcina Pastwy. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017.
 18. Pędzlem i dłutem : o twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora (1918-1989) / Irena Kontny. – Wyd. 2. – Katowice : Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, 2019.
 19. Kultury pamięci, kultury zapomnienia : osady pierwszych rolników w percepcji młodszych ugrupowań naddunajskich : studium wybranych przypadków / Joanna Pyzel. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.
 20. Nubia Christiana. 2 / red. Magdalena Łaptaś, Stefan Jakobielski ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2020.
 21. Simo Heikkilä : designer’s Life and Work / Anna Wiśnicka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2020.
 22. Bruegel w towarzystwie : Pieter Bruegel Starszy : dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / red. nauk. Joanna A. Tomicka. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019.
 23. Rembrandt osobiście : Rembrandt van Rijn : dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / red. nauk. Joanna A. Tomicka. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019.
 24. Wystawa, której nie było… : Ignacy Łopieński (1865-1941) : odnowiciel sztuki graficznej / koncepcja i opracowanie katalogu Piotr P. Czyż. – Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2019.
 25. Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa = Selected Papers from the National Museum in Cracow. New Series / [kom. red. Tadeusz Chruścicki et al.]. – Kraków : MN, 1999-.
 26. Studia Wilanowskie / Muzeum Pałac w Wilanowie ; [red. Ewa Birkenmajer]. – Warszawa : Muzeum w Wilanowie, 1977-.
 27. Meandry ochrony dziedzictwa kultury : aspekty prawnokarne i kryminalistyczne / pod redakcją Marcina Sabacińskiego i Macieja Trzcińskiego. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 28. Powszechna Wystawa Krajowa 1929 : architektura i urbanistyka / Joanna Bielawska-Pałczyńska, Hanna Hałas-Rakowska. – Łódź : Księży Młyn, 2019.
 29. Przewodnik po secesji w Łodzi i województwie łódzkim / Maria Nowakowska. – Łódź : Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju Regio, 2018.
 30. Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2019 / oprac. Wioletta Łabuda-Iwaniak. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 31. Heinrich Graf von Brühl (1700–1763) : Bauherr und Mäzen / Hendrik Bärnighausen, Martin Schuster. – Altenburg : Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 2020.
 32. Skarby epoki Piastów : w siedemsetną rocznicę koronacji Władysława Łokietka 1320-2020 / redakcja Joanna Ziętkiewicz-Kotz. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 2020.
 33. XVIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1, Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Ewy Fudzińskiej ; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013.
 34. XVIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / pod red. Ewy Fudzińskiej ; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013.
 35. XX Sesja Pomorzoznawcza / pod red. Ewy Trawickiej ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2018.
 36. Helga Matzke presents : Central European drinking culture and Royal Silver dinner table (16th-18th centuries) / editor in chief Jan Godłowski ; texts by Jan Godłowski, Klementyna Ochniak-Dudek, Fred Matzke, Martin Eberle, Christina Ntaflou, Daniela Caroline Herrmann ; catalogue/notes on the objects Christina Ntaflou. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 2020.
 37. Profesor Edmund Małachowicz : architekt i konserwator : autentyczność i wiarygodność zabytku architektury / Elżbieta Grodzka. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020.
 38. Zagrożone dziedzictwo : polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi / Wojciech Konończuk, współpraca: Piotr Kosiewski. – Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2020.
 39. 1 Pomorska Sesja Sprawozdawcza / pod red. Mirosława Fudzińskiego ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych. – Gdańsk : Muzuem Archeologiczne, 2016.
 40. 2 i 3 Pomorska Sesja Sprawozdawcza za rok 2012 i 2014 / pod redakcją Mirosława Fudzińskiego ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne ; Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
 41. Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. T. 3 / redakcja naukowa: Kazimierz Kuczman, Józef Skrabski, Andrzej Włodarek. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie : Instytut Historii Sztuki i Kultury, 2018.
 42. Sapientia aedificavit sibi domum : mądrość zbudowała sobie dom… T. 2 / red. nauk. Monika Czapska – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
 43. Karpackie miasta, miasteczka i wsie / Hanna Hrehorowicz-Gaber, Elżbieta Węcławowicz-Bilska, Wojciech Wójcikowski. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 44. Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. T. 1 / redakcja naukowa: Kazimierz Kuczman, Józef Skrabski, Andrzej Włodarek. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie : Instytut Historii Sztuki i Kultury, 2018.
 45. Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. T. 2 / redakcja naukowa: Kazimierz Kuczman, Józef Skrabski, Andrzej Włodarek. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie : Instytut Historii Sztuki i Kultury, 2018.
 46. Krajobraz warowny Polski : procesy rewaloryzacji i percepcji : próba syntezy / Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus, Anna Staniewska. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 47. Małe miasta o układach historycznych w Polsce Południowej / Agnieszka Ciepiela, Olga Kania, Rita Łabuz. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 48. Zarządzanie w turystyce kulturowej. T. 1, Konteksty, koncepcje, strategie / Armin Mikos von Rohrscheidt. – Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe : we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium, 2020.
 49. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 109, Thomann – Toron / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2020.
 50. Architektura sakralna w Wielkopolsce i jej zleceniodawcy na tle regionalizacji baroku / Andrzej Józef Baranowski. – Warszawa : Liber pro Arte, 2020.
 51. Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. T. 3, Miejscowości G. Cz. 2 / Piotr Lasek, Piotr Sypczuk ; pod red. Piotra Laska. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 52. Muzeum Narodowe w Kielcach : Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej / redakcja naukowa Robert Kotowski ; opracowanie tekstu Joanna Kaczmarczyk, Iwona Rajkowska, Magdalena Śniegulska-Gomuła. – Kielce : Muzeum Narodowe, 2019.
 53. Stylistic trends in Polish furniture 1918-1939 / Anna Kostrzyńska-Miłosz. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk : Fundacja Liber pro Arte, 2019.
 54. Sztuka w Świętokrzyskiem : studia z historii kultury i sztuki w 19 i 20 wieku / pod redakcją Jolanty Drążyk, Piotra Rosińskiego, Henryka Suchojada. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019.
 55. Śródmieścia miast polskich : retrospekcja i przyszłość. Cz. 1 / praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Podhalańskiego. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2020.
 56. Śródmieścia miast polskich : retrospekcja i przyszłość. Cz. 2 / praca zbiorowa pod redakcją Kingi Racoń-Leji. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2020.
 57. Twórczość malarska Szymona Czechowicza i jej znaczenie dla kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów / pod redakcją Ewy Doleżyńskiej-Sewerniak i Ryszarda Mączyńskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
 58. Dzieje wilanowskiej nieruchomości ziemskiej : związki funkcjonalno-gospodarcze / Mirosław Kłusek – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
 59. Frysztak i okolice : podróż ze starą fotografią. 2 / Agata Zahuta. – Krosno : AGAZAH Agata Zahuta , 2020.
 60. Katalog grodzisk Warmii i Mazur. T. 1 / pod redakcją Zbigniewa Kobylińskiego. – Warszawa : Fundacja Res Publica Multiethnica : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2017.
 61. Katalog grodzisk Warmii i Mazur. T. 2 / pod redakcją Zbigniewa Kobylińskiego. – Warszawa : Fundacja Res Publica Multiethnica : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2017.
 62. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. T. 4, Kościół katedralny w Pińsku / red. nauk. Dorota Piramidowicz ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019.
 63. Miastoprojekt – Łódź swojemu miastu : konkursy – projekty – realizacje / Rafał Pakuła. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019.
 64. Torunia przestrzeń wspólna : wielokulturowe miasto z cezurą i bez cezury 1920 r. / redakcja naukowa Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski. – Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2020.
 65. Zabytkowe parki dworskie i folwarczne Dorzecza Parsęty / Zbigniew Sobisz, Mariola Truchan, Zbigniew Osadowski. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2019.
 66. Ecclesia, Studia z Dziejów Wielkopolski / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny ; [Feliks Lenort red.]. – Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2003-.
 67. Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce = Notre Passé : études sur l’histoire de l’Église et de la culture catholique en Pologne / [red. Jan Dukała]. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-.
 68. Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420 : główne kierunki rozwoju / Jakub Adamski. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2017.
 69. Kościół pw. św. Bartłomieja i kaplica Tęczyńskich w Staszowie / Agata Łucja Bazak. – Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, 2020.
 70. Zarządzanie w turystyce kulturowej. T. 2, Obszary, relacje, oferta / Armin Mikos von Rohrscheidt. – Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe : we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium, 2020.
 71. Wiadomości Konserwatorskie : biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny ; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. – [Warszawa] : SKZ ZG, 1985-.
 72. Katalog nagrobków piastowskich / opracowała Aleksandra Losik-Sidorska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2020.
 73. Przewodnik po zabytkowym zespole cmentarnym w Łomży / Sławomir Zgrzywa, ks. kan. Marian Mieczkowski. – Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów : Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Łomży, 2019.
 74. Stawiski : historia miasta i okolic na tle dziejów Mazowsza do II wojny światowej / Zenon Krajewski. – Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2020.
 75. XVIII-wieczne klasztory kapucyńskie na Ukrainie / o. Patryk Remigiusz Jankiewicz. – Kraków : Kustodia Ukrainy Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, 2014.
 76. Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : powiat trzebnicki [ilustracje] / pod red. Jana Harasimowicza ; oprac. aut. Urszula Bończuk-Dawidziuk [et al.]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 77. Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : powiat trzebnicki [tekst] / pod red. Jana Harasimowicza ; oprac. aut. Urszula Bończuk-Dawidziuk [et al.]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 78. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie : wystrój i wyposażenie / pod red. Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej i ks. Wacława Dokturno. – Przeczno : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2019.
 79. Santok : strażnica i klucz Królestwa Polskiego : wyniki badań z lat 1958-1965 / pod red. Knigii Zamelskiej-Monczak. – Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 80. World Heritage / UNESCO, INCAFO. – Madrid : INCAFO, Archivo fotografico, 1996-.
 81. Lubuskie Materiały Konserwatorskie / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ; [Jarosław Lewczuk red.]. – Zielona Góra : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003-.
 82. Rocznik Krakowski / Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa ; [red. Stanisław Krzyżanowski]. – Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1898-.
 83. Denkmalpflege in Sachsen : Mitteilungen des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen. – Drezno : Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 1992-.
 84. Architectus : pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej / [red. nauk. Ewa Łużyniecka]. – [Wrocław] : Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 1997-.
 85. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego / Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku ; [Janina Hościłowicz, Lucyna Stalończyk red. zeszytu]. – Białystok : Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, 1999-.
 86. Etnografia Polska / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958-.
 87. Ikonotheka : prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego / [kom. red. Jan Białostocki przewodn. ; red. Barbara Chodyńska]. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990-.

marzec-czerwiec
liczba nowości: 38

 1. Barok : historia, literatura, sztuka / [Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego ; red. nacz. Janusz Pelc]. – Warszawa : “Semper”, 1994-.
 2. Historyczne ruiny – ochrona, użytkowanie, zarządzanie / red. naczelny Bogusław Szmygin. – Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS : Muzeum Łazienki Królewskie ; Lublin : Politechnika Lubelska, 2018.
 3. Polski Słownik Biograficzny. T. 53/1, z. 216, Taube Johann – Teodorowicz Feliks / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2019.
 4. Sztuka na Mazowszu : nowe otwarcie / pod red. Andrzeja Pieńkosa i Michała Wardzyńskiego. – Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2019.
 5. Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku. T. 2, Źródła inspiracji / Marta Wiraszka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019.
 6. Piękne przedmioty : ozdoba ciała i dekoracja wnętrz sakralnych i świeckich / pod red. Agnieszki Benderer, Małgorzaty Wrześniak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019.
 7. Raport. 14 / red. Sławomir Kadrow. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 8. Biżuteria w Polsce : konteksty, zbiory, ekspozycje / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd]. – Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2019.
 9. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 11, Powiat żarski, gminy Brody i Jasień / Robert Romuald Kufel – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza PDN, 2020.
 10. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 12, Powiat żarski, gminy Lipinki Łużyckie, Łęknica, Przewóz i Trzebiel / Robert Romuald Kufel – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza PDN, 2020.
 11. Cultural Heritage management in China preserving the cities of the Pearl River Delta / Hilary du Cros, Yok-shiu F. Lee. – Wyd. 2. – London ; New York : Routledge, 2011.
 12. Hodegetrie Krakowskie. T. 4, 1550-1750. T. 5, 1750-2018 / praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej, Piotra Łopatkiewicza, Małgorzaty Nowalińskiej, Anny Sękowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019.
 13. Nagrobek serca króla Jana Kazimierza w kościele Saint-Germain-des-Pres w Paryżu : Æternæ memoriæ Regis Ortodoxi / Paweł Migasiewicz – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, 2019.
 14. O sztuce kopiowania: studia inspirowane badaniami powtarzalności przedstawień Hodegetrii Krakowskich 1400-1550 / Małgorzata Nowalińska. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019.
 15. Ochrona artefaktów dziedzictwa kulturowego / red. nauk. Samanta Kowalska, Andrzej Szymański. – Poznań ; Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2019.
 16. Prace magisterskie 2017/2018. T. 6 / [kom. red. Grażyna Korpal et al.] ; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019.
 17. Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 14, Twórca i dzieło / red. Irena Rolska. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2019.
 18. Archiwum Fary Chełmińskiej / Marek G. Zieliński. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019.
 19. Fara w mieście od średniowiecza do współczesności : społeczność, duchowość, architektura, wystrój : studia z historii sztuki / red. Rafał Eysymontt, Dariusz Galewski. – Wrocław : Stowarzyszenie Historyków Sztuki : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Instytut Historii Sztuki, 2019.
 20. Filhellenizm a rodząca się nowoczesność : kolekcja starożytności Eduarda Schauberta w świetle zachodzących zmian / Agata Kubala. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2019.
 21. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.
 22. Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung : mit den Mitteilungen des deutschen Restauratorenverbandes. – Worms : Wernersche, 1987-.
 23. Denkmalpflege Informationen. – München : Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2006-.
 24. Průzkumy památek = Denkmalforschung = Historical Monumets’. – Praha : Památkový ústav středních Čech, 1994-.
 25. Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem / red. nauk. Józef Borzyszkowski ; red. Bronisława Dejna. – Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2018.
 26. Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności : studia i szkice / red. nauk. Lechosław Lameński, Ewa Letkiewicz, Piotr Majewski, Jerzy Żywicki. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019.
 27. Varstvo Spomenikov. – Ljubljana : Ministrstvo za Kulturo : Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1948-.
 28. Cultural Tourism / Hilary du Cros, Bob McKercher. – Wyd. 3. – New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2020.
 29. DenkMal : Zeitschrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein. – Kiel : Landesamt für Denkmalpflege, Schleswig-Holstein, 1994-.
 30. Notes Konserwatorski / Biblioteka Narodowa. Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych ; [Barbara Drewniewska-Idziak red. nacz.]. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1998-.
 31. Studia Zamkowe / Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2004-.
 32. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1974-.
 33. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. – Lublin : [s.n.], 1959-.
 34. Bieszczad : sprawozdania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami O/Michniowiec. – Michniowiec : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1993-.
 35. Informatica museologica / Muzejski dokumentacioni centar. – Zagreb : Muzejski dokumentacioni centar, 1973-.
 36. Muzeologija / Muzejski dokumentacijski centar. – Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 1974-.
 37. Parki, ogrody, cmentarze / pod red. Ireny Kontny. – Katowice : Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków : Regionalny Instytut Kultury, 2019.
 38. Wielkie murowanie : zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego / [red. nauk. Agnieszka Bocheńska et al.] ; Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. – Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2019.

luty
liczba nowości: 65

 1. Archeologia jako humanistyczna interpretacja przeszłości : studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mamzerowi / red. Aleksandra Posern-Zielińska, Joanna Sawicka, Jacek Kabaciński, Michał Kara, Kinga Zamelska- Monczak ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu. – Poznań : Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2018.
 2. Archeologiczne przywracanie pamięci o wielkiej wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) / pod red. Anny I. Zalewskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2019.
 3. Artyści i rzemieślnicy artystyczni Gdańska, Prus Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej : skorowidz kwerendalny / Janusz Pałubicki. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 4. Hans Memling i sztuka dewocji osobistej w Niderlandach XV i początku XVI wieku : materiały z pierwszej międzynarodowej konferencji memlingowskiej / pod red. nauk. Marcina Kalecińskiego. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 5. Sztuka w 20-leciu międzywojennym : w stronę tradycji / [red. Małgorzata Ruszkowska-Macur]. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 6. Tematyka moralistyczna w gdańskiej sztuce świeckiej XVI i XVII wieku / Magdalena Mielnik. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 7. Włochy w Gdańsku. T. 1, Eseje / pod red. nauk. Marcina Kalecińskiego. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 8. Włochy w Gdańsku. T. 2, Katalog zabytków / pod red. nauk. Marcina Kalecińskiego. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 9. Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : powiat trzebnicki [ilustracje] / pod red. Jana Harasimowicza ; oprac. aut. Urszula Bończuk-Dawidziuk [et al.]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 10. Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : powiat trzebnicki [tekst] / pod red. Jana Harasimowicza ; oprac. aut. Urszula Bończuk-Dawidziuk [et al.]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 11. Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka / Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1990-.
 12. Nowe Katowice : forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic (1945-1980) / Aneta Borowik. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019.
 13. Wojciech Sadley : tkanina życia / Jacek Barszcz, Jarosław Maciej Zawadzki. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Akademia Sztuk Pięknych, 2019.
 14. Ikony w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach / [red. Urszula Bańcerek]. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2017.
 15. Pokażę Wam inny Górny Śląsk : katalog zbiorów pocztówek Muzeum Śląskiego w Katowicach / oprac. Małgorzata Kaganiec. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2012.
 16. Szlak cysterski na Dolnym Śląsku w dokumencie archiwalnym / Janusz Gołaszewski, Bartosz Grygorcewicz, Ivo Łaborewicz. – Wrocław : Dolnośląska Organizacja Turystyczna : Archiwum Państwowe, 2017.
 17. Sztuka kobiet – kobiety w sztuce : artystki na Śląsku 1880-2000 / [red. nauk. Teresa Maria Kulak]. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2016.
 18. Gdańskie Studia Muzealne. Seria Nova / Muzeum Narodowe w Gdańsku. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019-.
 19. Varstvo Spomenikov. – Ljubljana : Ministrstvo za Kulturo : Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1948-.
 20. Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie / [Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie ; red. Mirosław Opęchowski]. – Szczecin : Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 2006-.
 21. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu / Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy ; [kom. red. Krzysztof Bartowski, Bogna Derkowska-Kostkowska, Piotr Winter ; red. nauk. Barbara Janiszewska-Mincer]. – Bydgoszcz : Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1996-.
 22. Katalog studiów badawczych Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków 1954-1992 : badania laboratoryjne, metody badań i konserwacji / oprac. Jan Gromnicki. – Warszawa : Wydawnictwo PP PKZ, 1994.
 23. La Pagode d’argent. Vol. 1, les peintures murales de la galerie dans la cour de la Pagode d’argent (Vat Preah Keo Morokhot) : rapport de la Mission Polono-Cambodgiennie de Conservation des Monuments a Phnom Penh 1985-1992 / [ed. Lech Krzyżanowski et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1992.
 24. Reports from Ashmunein : Polish-Egyptian archaeological and preservation mission at El-Ashmunein 1987-1990. Vol. 2 / [ed. Lech Krzyżanowski et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1992.
 25. The Bayon Temple. Vol. 1, the report of the Polish-Cambodian archaeological and preservation mission 1990 / [comité de red. Andrzej Bochiński et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.
 26. The Megzid Janraiseg temple. Vol. 1, The Polish-Mongolian mission for conservation of historic monuments 1989 / [ed. Elżbieta Kowalczykowa et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.
 27. Mausoleum of Qurqumas in Cairo : results of the investigations and conservations works : 1984-1988. Vol. 3 / [ed. Jan Gromnicki et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.
 28. Stacje kolejowe : świat, Europa i Królestwo Polskie 1830-1915 : architektura i budownictwo / Jarosław Zieliński. – Wydanie I. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019.
 29. Stacje kolejowe : Warszawa 1845-1915 : architektura i budownictwo / Jarosław Zieliński. – Wydanie I. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019.
 30. The Temple of queen Hatshepsut. Vol. 4, The report of the Polish-Egyptian archaeological and preservation mission Deir El-Bahari 1980-1988 / [ed. Lech Krzyżanowski et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.
 31. Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 8, Dziedzictwo nasze czy obce? / pod red. Katarzyny Zdeb, Kamila Rabiegi i Rafała Soleckiego. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019.
 32. Marina El Alamein. Vol. 1, archaeological background and conservation problems the Polish-Egyptian preservation mission at Marina 1988, the Polish excavation mission at Marina 1987-1989 / [comité de red. Andrzej Bochiński et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.
 33. La Qal’a des Bani Hammad : rapport de la mission polono-algérienne 1987-1988. Vol. 1 / [comité de red. Andrzej Bochiński et al.]. – Varsovie : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “EGROSS” : na zlec. PP Pracownie Konserwacji Zabytków, 1990.
 34. Recherches sur les monuments du Champa : rapport de la mission polono-vietnamienne 1981-1982. Vol. 2 / [comité de red. Andrzej Bochiński et al.]. – Varsovie : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “EGROSS” : na zlec. PP Pracownie Konserwacji Zabytków, 1990.
 35. Reports from Ashmunein : Polish-Egyptian archeological and preservation mission at El Ashmunein / [ed. Jan Gromnicki et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1989.
 36. Warownia Markovi Kuli : sprawozdanie z prac misji 1984-1988 / [red. Jan Gromnicki et al.] – Warszawa : Pracownie Konserwacji Zabytków, 1990.
 37. Los polacos en la conservacion de la Habana vieja / [red. Marek Barański, Tadeusz Sadowski]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1988.
 38. Średniowieczne techniki budowlane w Macedonii w świetle badań warowni Markovi Kuli w Prilepie / Tadeusz Polak. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1987.
 39. Restytucja zabytków w Polsce : ograniczenia i perspektywy / red. nauk. Anna Gerecka-Żołyńska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.
 40. Rola samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego / Piotr Schmidt. – Kraków : AT Wydawnictwo, 2019.
 41. Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy w Polsce / red. Karolina Jara, Aleksandra Paradowska. – Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019.
 42. The historic environment : policy & practice. – London : Maney Publishing, 2010-.
 43. Historyczne wnętrze urbanistyczne : materiały z seminarium, Toruń 19-20 września 2001 r. / [red. Michał Smoktunowicz]. – Toruń : Stowarzyszenie Polskie Dziedzictwo – Kultura Przyroda, 2001.
 44. Skarby archiwalne 1155-1939 : Sancti, beati atque illustres homines Ecclesiae – Święci, błogosławieni i wybitni ludzie Kościoła / [tekst katalogu Jacek Krochmal]. – Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2016.
 45. Szlakiem architektury drewnianej : świątynie / [red. Lech Łbik]. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2019.
 46. Nummi et humanitas : studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin / [red. Mateusz Bogucki, Witold Garbaczewski, Grzegorz Śnieżko]. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2017.
 47. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.
 48. Willmann : opus magnum / pod red. Piotra Oszczanowskiego. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 49. Współczesność i historia : medale, plakiety i żetony z lat 1800-1889 : katalog zbiorów. T. 1 / Magdalena Karnicka. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 50. Współczesność i historia : medale, plakiety i żetony z lat 1800-1889 : katalog zbiorów. T. 2 / Magdalena Karnicka. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 51. Wyrzeźbiony Wrocław : rzeźbiarze wrocławscy pierwszej połowy XX wieku / pod red. Barbary Andruszkiewicz i Piotra Oszczanowskiego. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 52. Blask orderów : w 100-lecie odzyskania niepodległości. T. 1, Ordery i odznaczenia dawnej Rzeczypospolitej, w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, XVII-XIX w. (1634-1831) / pod red. Tadeusza Jeziorowskiego i Mariusza Skotnickiego. – Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.
 53. Blask orderów : w 100-lecie odzyskania niepodległości. T. 2, Ordery i odznaczenia dawnej Rzeczypospolitej, Kraj i Uchodźstwo, 1919-1992 / pod red. Tadeusza Jeziorowskiego i Mariusza Skotnickiego. – Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.
 54. Blask orderów : w 100-lecie odzyskania niepodległości. T. 3, Ordery i odznaczenia Polski Ludowej (PRL) i III Rzeczypospolitej / pod red. Tadeusza Jeziorowskiego i Mariusza Skotnickiego. – Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.
 55. Bratanków dzieje wspólne : unikaty ze zbiorów budapesztańskich / [autor tekstów Michał Mackiewicz]. – Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.
 56. Intorno a Marcello Bacciarelli : italiani nelle Varsavia dei Lumi / a cura di Andrzej Pieńkos e Mariusz Smoliński. – Warszawa : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.
 57. Mausoleum of Qurqumas in Cairo. Vol. 2, Results of the investigations and conservations works / [ed.-in-chief Lech Krzyżanowski et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1985.
 58. Recherches sur les monuments du Champa. Vol. 1, Rapport de la mission polono-vietnamienne 1981-1982 / [com. de red. Tadeusz Polak (président) et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1985.
 59. The temple of Queen Hatshepsut. Vol. 3, Results of the investigations and conservation works of the Polish-Egyptian archeological and preservation mission Deir el-Bahari / [editor-in-chief Lech Krzyżanowski]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1985.
 60. Warownia Markovi Kuli : sprawozdanie z prac misji 1977-1983 / [red. Marek Barański, Tadeusz Sadowski]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1985.
 61. Les ateliers Polonais de conservation – PKZ et la sauvegarde du patrimoine culture : 18-29 Janvier 1993, Paris, UNESCO / [responsable de la publication Marek Barański, Krystyna Kraśniewska]. – Varsovie : Wydawnictwa PKZ, 1993.
 62. Polish conservators of monuments in Asia / [ed. in chief Lech Krzyżanowski]. – Warszawa : Wydawnictwa PPPKZ, 1994.
 63. Profesorowi Witoldowi Henslowi / [Tadeusz Polak, Tadeusz Rosłanowski]. – Kraków : PKZ, 1979.
 64. Spis wydawnictw PP Pracownie Konserwacji Zabytków 1966-1980 / oprac. Małgorzata Łankiewicz, Jan Rudewicz. – Warszawa : Ośrodek Informacji PKZ, dr. 1981.
 65. Teraźniejszość rzeczy minionych / Janusz Kubiak. – Warszawa : PP Pracownie Konserwacji Zabytków, Ośrodek Informacji Konserwatorskiej, 1983.

styczeń
liczba nowości: 52

 1. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. – Lublin : [s.n.], 1959;
 2. Kronika Zamkowa : biuletyn informacyjny Zamku Królewskiego w Warszawie / red. Magdalena Bajer, Adam Rutkowski. – Warszawa : [s. n.], 1983;
 3. Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce / Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 1965-.
 4. Wiadomości Konserwatorskie : biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny ; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. – [Warszawa] : SKZ ZG, 1985-.
 5. Nowoczesne metody badawcze w archeologii : seminarium w Zakrzowie : teksty referatów / [red. zeszytu Krystyna Kruczek] ; PP Pracownie Konserwacji Zabytków. – Kraków : Wydawnictwa PKZ, 1989.
 6. Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura / pod red. Agnieszki Gronek i Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej. – Kraków ; Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019.
 7. Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego : studia z historii sztuki / pod red. Teresy Dudek Bujarek. – Katowice : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Górnośląski, 2019.
 8. Toruńskie miejsca do mieszkania i (za)pamiętania : domy, pomniki, cmentarze / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2019.
 9. Zasady wykonywania i przedstawiania studiów, planów i projektów rewaloryzacji / Olgierd Sawicki. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1990.
 10. Całe morze budowania : wrocławska architektura 1956-1970 / Agata Gabiś. – Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.
 11. Dzieła mistrzów renesansu w grafice od XVI do XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu / Beata Fekecz-Tomaszewska, Olgierd Czerner. – Wrocław : Muzeum Architektury, 2019.
 12. Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce = Notre Passé : études sur l’histoire de l’Église et de la culture catholique en Pologne / [red. Jan Dukała]. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-.
 13. Nowy początek : (od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej / pod red. Janusza Trupindy i Aleksandry Siuciak. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
 14. Sapientia aedificavit sibi domum : mądrość zbudowała sobie dom… / red. nauk. Janusz Trupinda. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
 15. Czerwińsk nad Wisłą : historia, rozwój, wyzwania / pod red. Radosława Lolo. – Czerwińsk ; Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2018.
 16. Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa w zarysie : podręcznik dla studentów szkół wyższych / Maciej Motak ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Wyd. 2, rozszerzone. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 17. Radziwiłłowskie dobra Orla (1585-1695) / Michał Sierba. – Białystok : Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2017.
 18. Architektura Wawelu w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / Jadwiga Gwizdałówna. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2019.
 19. Grody Lubelszczyzny od XI do XIV wieku / praca zbiorowa pod red. Ewy Banasiewicz-Szykuły ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. – Lublin : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2019.
 20. Obraz Madonna w płaszczu opiekuńczym Giovanniego da Gaeta ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu : badania i konserwacja / red. Ewa Wiłkojć, Joanna Winiewicz-Wolska. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2019.
 21. Polskie art déco : materiały siódmej sesji naukowej “Polskie art déco. Malarstwo i grafika” pod przewodnictwem prof. Anny Sieradzkiej, prof. Andrzeja K. Olszewskiego i dr Anny Kostrzyńskiej-Miłosz w Muzeum Mazowieckim w Płocku 23-24 października 2017 roku / [oprac. red. Zbigniew Chlewiński]. – Płock : Muzeum Mazowieckie, 2019.
 22. Prewencja jako niezbędny element opieki nad zbiorami Zamku Królewskiego na Wawelu : konserwacja prewencyjna kolekcji Lanckorońskich / red. Ewa Wiłkojć, Joanna Winiewicz. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2019.
 23. XVIII-wieczne szafki kątowe dekorowane laką ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu : historia, badania, konserwacja / red. Ewa Wiłkojć, Joanna Winiewicz-Wolska. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2019.
 24. Zabytki ziemi łomżyńskiej : 92 rysunki wraz z opisami zabytków. T. 1 / Jerzy Rudnicki. – Rajgród : Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 1998.
 25. Zabytki ziemi łomżyńskiej : historia miast i wsi, rysunki zabytków wraz z opisami, portrety i życiorysy osób zasłużonych. T. 2 / Jerzy Rudnicki. – Rajgród : Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 2001.
 26. Zabytki ziemi łomżyńskiej : historia miast i wsi, rysunki zabytków wraz z opisami, portrety i życiorysy osób zasłużonych. T. 3 / Jerzy Rudnicki. – Rajgród : Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 2005.
 27. Detal architektoniczny warszawskiej Pragi 1850-1939 / pod red. Jadwigi Roguskiej. – Warszawa : Fundacja Hereditas, 2018.
 28. Kazimierz Chłędowski i jego pisarstwo o sztuce / Marta Gołąbek. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 29. Leonardiana w kolekcjach polskich : co jest czym : oryginał, replika, kopia / autorzy tekstów Dorota Folga-Januszewska, Anna Kwiatkowska, Elżbieta Modzelewska, Iwona Szmelter, Agnieszka Woźniak-Wieczorek. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 30. Portret w dawnej Polsce / Jan K. Ostrowski. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 31. Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego / [Oddział Wojewódzki Służby Ochrony Zabytków w Lublinie ; zespół red. Halina Landecka przewodn.]. – Lublin : Oddział Wojewódzki Służby Ochrony Zabytków, 1999-.
 32. Ochota dzielnica z klasą : architektura i mieszkańcy. Część 2 / Jerzy S. Majewski, Grzegorz Mika, Joanna Rolińska, Jarosław Zieliński. – Warszawa : Fundacja Hereditas, 2019.
 33. Polska bibliografia organów. T. 3 / Maria Szymanowicz. – Lublin : Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2018.
 34. Wielkie Morawy / [red. nauk. Pavel Kouřil]. – Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego ; Szczecin : Wydawnictwo Triglav, 2017.
 35. Wikingowie w Polsce : zabytki skandynawskie z ziem polskich / red. nauk. Michał Bogacki, Andrzej Janowski, Łukasz Kaczmarek. – Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego ; Szczecin : Wydawnictwo Triglav, 2019.
 36. Archeologia obwodnicy Inowrocławia : badania archeologiczne w pasie budowy obwodnicy Inowrocławia : katalog zabytków / [zespół red. Michał Wiśniewski, Leszek Kotlewski]. – Bydgoszcz : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2019.
 37. Die Gartenkunst. – Worms am Rhein : Wernersche Verlagsgesellschaft, 1989-.
 38. Model / Piotr Gajewski. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 39. Od Torunia do Charkowa / pod red. Małgorzaty Grupy i Andrzeja Pydyna. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.
 40. XIV-wieczne układy urbanistyczne w Małopolsce i na Podkarpaciu : stan zachowania, ochrona i rewaloryzacja / Dominika Kuśnierz-Krupa. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 41. Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki : doktryny, teoria, praktyka / Andrzej Kadłuczka. – Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2018.
 42. Władysław Grabski (1924-1970) : działalność architekta – badacza na Politechnice Krakowskiej / Joanna Jadwiga Białkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 43. Architektura ceglana w Białymstoku / oprac. autorskie Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski, Wiesław Wróbel. – Białystok : Urząd Miejski. Departament Kultury, Promocji i Sportu, 2019.
 44. Dzieje Sławkowa / pod red. Feliksa Kiryka. – Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, 2001.
 45. Pomniki historii : najcenniejsze obiekty i zespoły zabytkowe w Polsce / aut. tekstów Roman Marcinek ; zespół red. Anna Hanaka, Anna Kucińska-Isaac, Małgorzata Maksymiuk, Tadeusz Sadowski, Anna Wawrzyńczuk. – Wyd. 4, uzup. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 46. Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu / pod red. nauk. Macieja Trzcińskiego ; (autorzy) Bartłomiej Gadecki, Olgierd Jakubowski, Maciej Trzciński, Kamil Zeidler. – Stan prawny na dzień 1 lipca 2019. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.
 47. Zabytek zadbany AD 2019 / [tekst Joanna Piotrowska]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 48. Journal of cultural heritage. – Paris : Elsevier, 1999-.
 49. Porta Aurea : rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego / [Zakład Historii Sztuki UG Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Miasta Gdańska ; red. nauk. Teresa Grzybkowska]. – Gdańsk : ZHS UG : MHMG, 1992-.
 50. Studia Wilanowskie / Muzeum Pałac w Wilanowie ; [red. Ewa Birkenmajer]. – Warszawa : Muzeum w Wilanowie, 1977-.
 51. Lekcja anatomii u Hansa Memlinga / Jerzy Jankau. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.
 52. Restauratorenblätter / [Hrsg. Österreichische Sektion des IIC (International Institute for Historic and Artistic Works) ; Red. Manfred Koller und Rainer Prandtstetten]. – Klosterneuburg ; Wien : Mayer & Comp, 1979-.
2019

liczba nowości: 447

 1.  100 Monuments of History: historic sites of particular importance in Poland / zespół red. Elżbieta Jagielska, Mariusz Czuba, Anna Hanaka, Anna Wawrzyńczuk. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018.
 2. 100 Pomników Historii / zespół red. Elżbieta Jagielska, Mariusz Czuba, Anna Hanaka, Anna Wawrzyńczuk. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018.
 3. 11.11 1918: niepodległość i pamięć w Europie Środkowej / Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, Piotr Tadeusz Kwiatkowski. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018.
 4. 550 lat: dzieje radomskich bernardynów 1468-2018 / Michał Krawczyk, Wojciech Stan. – Radom: Klasztor OO. Bernardynów, 2019.
 5. 966: pamięć w dębie zachowana / [red. Agnieszka Stempin]. – Poznań: Muzeum Archeologiczne, 2015.
 6. Adolf Rading: nieznane oblicze wrocławskiej awangardy / pod red. Jerzego Ilkosza i Beate Störtkuhl. – Wrocław: Muzeum Architektury: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 7. Album historyczny Pałacu Kreutzów w Kościelcu / Makary Górzyński. – Kościelec: Stowarzyszenie na rzecz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu “W Koło Sztuki”, 2019.
 8. Aleje Racławickie 14: historia gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / Aneta Kramiszewska. – Lublin: Wydawnictwo KUL: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2019.
 9. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 104, Silvestrin – Somani / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2019.
 10. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 105, Somaré – Steenkamp / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2019.
 11. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 107, Stuntz – Tandy / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2020.
 12. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 106, Steenroet – Stundl / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2020.
 13. Andrzej Stanisław Ciechanowiecki: kolekcjoner, marszand i mecenas / Magdalena Białonowska. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012.
 14. Anna Mitkowska, Maria Łuczyńska-Bruzda, Gerard Ciołek: katalog wystawy / [koordynator Katarzyna Hodor]. – Kraków: Politechnika Krakowska, 2019.
 15. Archaeology for everyone: presenting archaeological heritage to the public in Poland / Roksana Chowaniec. – Warsaw: Instytut Archeologii UW, 2017.
 16. Archeologia masonerii. Cz. 1, Symbole wolnomularskie w dekoracjach architektonicznych toruńskich kamienic / Marek Kołyszko. – Toruń: Machina Druku, 2018.
 17. Architekt Antoni Dygat 1886-1949: życie pełne wyzwań / Tomasz Lachowski. – Warszawa: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, 2019.
 18. Architektur und Kunst in der Ära des sächsischen Ministers Heinrich Graf von Brühl (1738-1763) / Hrsg. Tomasz Torbus unter Mitarb. Markus Hörsch. – Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2014.
 19. Architektura – wizje niezrealizowane / Philip Wilkinson. – Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2018.
 20. Architektura a sztuka / Tomasz Kozłowski; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków: Wydawnictwo PK, 2018.
 21. Architektura niepodległości w Europie Środkowej / [red. nauk. Łukasz Galusek]. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018.
 22. Architektura secesyjna w Lublinie / Hanna Bieniaszkiewicz. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019.
 23. Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego / Jarosław Jarzewicz. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.
 24. Architektura w mieście, architektura dla miasta: przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w “długim” dziewiętnastym wieku / red. nauk. Aleksander Łupienko, Agnieszka Zabłocka-Kos. – Warszawa: Instytut Historii PAN, 2019.
 25. Architektura w początkach państw Europy Środkowej / [red. Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak]. – Gdańsk: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2018.
 26. Architektura XX wieku, jej ochrona i konserwacja w Gdyni i w Europie / [red. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch]. – Gdynia: Urząd Miasta, 2018.
 27. Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej 1904-2018 / Jakub Szczepański. – Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2019.
 28. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne: organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. – Lublin: [s.n.], 1959-.
 29. Arcydzieła plastyki XIX i XX wieku w świątyniach, rezydencjach i przestrzeni publicznej Mazowsza / pod red. Michała Wardzyńskiego. – Warszawa: Mazowiecki Instytut Kultury, 2019.
 30. Arensdorf – Jarnatów / [Błażej Skaziński]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2017.
 31. Artistic translations between fourteenth and sixteenth centuries: international seminar for young researchers: proceedings / [ed. by Zuzanna Sarnecka, Aleksandra Fedorowicz-Jackowska]. – Warsaw: Institute of Art History University of Warsaw; 2013.
 32. Artysta dla Niepodległej: Dunikowski i odnowa Wawelu / Agnieszka Janczyk. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2018.
 33. Asian Buddhist heritage: conserving the sacred / ed. by Gamini Wijesuriya, Sujeong Lee. – Roma: ICCROM, 2017.
 34. Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu. Cz. 1 / Agata Zachariasz, Katarzyna Hodor, Anna Steuer-Jurek. – Kraków: Wydawnictwo PK, [2019].
 35. Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu. Cz. 2 / Marzanna Jagiełło, Jacek Chrząszczewski, Katarzyna Łakomy. – Kraków: Wydawnictwo PK, [2019].
 36. Atanazy Raczyński (1788-1874): biografia / Michał Mencfel. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
 37. Atrakcyjna narracja jako siła przyciągająca ruch turystyczny do dziedzictwa przemysłowego. – Zabrze: Urząd Miejski, 2018.
 38. Autobusy z Sanoka 1950-2013 / Marek Kuc. – Wyd. 1, dodruk. – Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2018.
 39. Awers / rewers: architekt Bohdan Lachert / Katarzyna Uchowicz. – Wrocław: Muzeum Architektury, 2018.
 40. Bacciarellówka – pracownia i szkoła artystyczna króla Stanisława Augusta / Anita Chiron-Mrozowska. – Warszawa: Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2018.
 41. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku / [red. t. Eugeniusz Tomczak]; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. – Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 1998.
 42. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku / [red. t. Eugeniusz Tomczak]; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. – Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2000.
 43. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku / [red. t. Eugeniusz Tomczak]; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. – Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2000.
 44. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1998 roku / [red. t. Eugeniusz Tomczak]; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. – Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2001.
 45. Barbakany w Polsce / Bartłomiej Grzegorz Sala. – Warszawa: Wydawnictwo CM, 2019.
 46. Bazylika w Strzegomiu: gotycki pomnik historii / Tomasz Mikołajczak. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018.
 47. Bild und Konfession im östlichen Mitteleuropa / Hrsg. Maria Deiters und Evelin Wetter. – Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2013.
 48. Boris Dubovik: “Moj lubimyj staryj gorod!”: staryj Tallinn glazami ohranausego pamatniki ctariny / Anu Sejdla, Rijn Alatalu. – [Tallinn]: Eesti ICOMOS: Ajakool, 2019.
 49. Bracia Łopieńscy: tytani warszawskiego brązownictwa: katalog wystawy / [red. i koncepcja katalogu Małgorzata Mycielska]. – Warszawa: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2013.
 50. Bramy nieba: bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria i Kazimierz Piechotkowie; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. – Wyd. 2, zm. i popr. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2015.
 51. Broń drzewcowa i obuchowa w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku / Antoni Romuald Chodyński. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2019.
 52. Broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne z Ostrowa Lednickiego, Giecza i Grzybowa / red. Paweł Sankiewicz, Andrzej M. Wyrwa; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. – Lednica; Dziekanowice: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2018.
 53. Brzeziny: dzieje miasta i regionu / praca zbiorowa pod red. Lubomiry Tyszler, Anny Marciniak-Kajzer, Marka Olędzkiego. – Brzeziny; Łódź: Urząd Miasta Brzeziny [etc.], 2014.
 54. Bulletin van het Rijksmuseum. – Amsterdam: Rijks-Museum, 1953-.
 55. Bydgoszcz przemysłowa: retro przewodnik – od warsztatu do fabryki / [koncepcja Bogna Derkowska-Kostkowska; współpr. red. Krystian Strauss]. – Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2018.
 56. Bzura 1914-1915 / Mariusz Samborski, Jakub Wojewoda, Jacek Furmańczyk, Michał Górny. – Sochaczew: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, 2018.
 57. Chełmskie Osiedle Dyrekcja i inne obiekty zabytkowe Chełma z okresu międzywojennego / [teksty Zbigniew Lubaszewski]. – Chełm: Wydawnictwo Tawa Taurogiński Waldemar, [2018].
 58. Chełmskie Osiedle Dyrekcja i inne obiekty zabytkowe Chełma z okresu międzywojennego / [teksty Zbigniew Lubaszewski]. – Chełm: Wydawnictwo Tawa Taurogiński Waldemar, [2018].
 59. Ciechocinek: dzieje uzdrowiska / pod red. Szymona Kubiaka; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek: Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2001.
 60. Cmentarz na Rossie w Wilnie: historia, sztuka, przyroda / pod red. Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego. – Warszawa: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA; Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2019.
 61. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 6, Powiat krośnieński, Gmina Gubin (Bieżyce-Luboszyce) / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra: Agencja Wydawnicza “PDN”, 2017.
 62. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 7, Powiat krośnieński, Gmina Gubin (Łazy-Żytowań) / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra: Agencja Wydawnicza “PDN”, 2017.
 63. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 8, Powiat krośnieński, gminy Krosno Odrzańskie i Maszewo / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra: Agencja Wydawnicza “PDN”, 2018.
 64. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 9, Powiat wschowski, miasto i gmina Wschowa / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra: Agencja Wydawnicza “PDN”, 2019.
 65. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 2, Powiat zielonogórski, Gminy Czerwieńsk i Nowogród Bobrzański / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra: Agencja Wydawnicza “PDN”, 2013.
 66. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 3, Powiat zielonogórski, Gminy Kargowa, Sulechów i Trzebiechów / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra: Agencja Wydawnicza “PDN”, 2014.
 67. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 10, Powiat wschowski, Gminy Sława i Szlichtyngowa / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra: Agencja Wydawnicza “PDN”, 2019.
 68. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 1, Katalog / Bogusław Gediga, Anna Józefowska; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2018.
 69. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 2, Tablice, część 1 / Bogusław Gediga, Anna Józefowska; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2018.
 70. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 3, Tablice, część 2 / Bogusław Gediga, Anna Józefowska; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2018.
 71. Czarnówko, Fpl. 5: vor- und frühgeschichtliche Gräberfelder in Pommern. Teil 2, Acht Prunkgräber: Zeugnisse neuer Eliten im 2. Jh. n. Chr. im Ostseeraum / herausgegeben von Jacek Andrzejowski, Mariola Pruska und Jan Schuster; Muzeum w Lęborku, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. – Lębork: Muzeum w Lęborku; Warszawa: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica; Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2018.
 72. Czarnówko, stan. 5: cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu. Część 2 / Osiem grobów okazałych: narodziny nowych elit w II wieku po Chr. w basenie Morza Bałtyckiego / Jan Schuster; pod red. Jacka Andrzejowskiego, marioli Pruskiej i Jana schustera; Muzeum w Lęborku, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. – Lębork: Muzeum; Warszawa: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 2018.
 73. Czas przełomu: sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908-1928 / red. Karel Srp, Lenka Bydžovská. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury; [Praga]: Arbor vitae societas, 2019.
 74. Czerwińsk / Janusz Nowiński. – Warszawa: Towarzystwo Salezjańskie, 2002.
 75. Damnica / Hannelore Schardin-Liedtke. – Szczecin: Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz, 2019.
 76. Daniela Chodowieckiego przypadki: rzecz o artyście spełnionym z Gdańskiem i Berlinem w tle / Kalina Zabuska. – Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2018.
 77. Dary Ziemi w tworzeniu i promocji terytorialnych marek turystycznych. – Zabrze: Urząd Miejski, 2018.
 78. Dawne fortyfikacje dla turystyki, rekreacji i kultury / pod red. Lecha Narębskiego. – Toruń: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział, 2018.
 79. Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996 – 2000 na trasie gazociągu jamalskiego / red. A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański. – Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2018.
 80. Dawniej: o ludziach i czasach w Markowej / Jacek Tejchma. – Wyd. 2. – Markowa: Wydawnictwo Szkolne OMEGA, 2017.
 81. Dąb: dzieje dzielnicy Katowic / Urszula Rzewiczok. – Wyd. 2 poszerz. i uzup. – Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2014.
 82. De re nummaria: starodruki numizmatyczne w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / Agnieszka Perzanowska. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2018.
 83. Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen: Schlesien / hrsg. von Ernst Badstübner, Dietmar Popp, Andrzej Tomaszewski; bearb. von Sławomir Brzezicki und Christine Nielsen unter Mitarb. von Grzegorz Grajewski und Dietmar Popp. – Berlin: Deutscher Kunstverlag; Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2005.
 84. DenkMal: Zeitschrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein. – Kiel: Landesamt für Denkmalpflege, Schleswig-Holstein, 1994-.
 85. Denkmalpflege in Sachsen: Mitteilungen des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen. – Drezno: Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 1992-.
 86. Depingere fast est: Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor / Michał Kurzej. – Kraków: Imedius Agencja Reklamowa, 2018.
 87. Detal architektoniczny warszawskiej Pragi 1850-1939 / pod red. Jadwigi Roguskiej. – Warszawa: Fundacja Hereditas, 2018.
 88. Diagnoza stanu ochrony historycznych struktur urbanistyczno-krajobrazowych powiatu poznańskiego na podstawie metody Historycznych Kodów Przestrzennych i zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / Paweł Piotr Szumigała. – Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2019.
 89. Die Baugeschichte der Friedenskirche Jauer im Spiegel des bautechnischen Befundes sowie der schriftlichen und bildlichen Quellen: ein beitrag zur Entwicklung einer arteigenen Methode der bauhistorischen Erforschung von Fachwerkbauten. Bd. 1, Text / Ulrich Schaaf. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
 90. Die Baugeschichte der Friedenskirche Jauer im Spiegel des bautechnischen Befundes sowie der schriftlichen und bildlichen Quellen: ein beitrag zur Entwicklung einer arteigenen Methode der bauhistorischen Erforschung von Fachwerkbauten. Bd. 2, Abbildungen / Ulrich Schaaf. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
 91. Die Gartenkunst. – Worms am Rhein: Wernersche Verlagsgesellschaft, 1989-.
 92. Die Türkenkriege im Spiegel der polnisch-litauischen Adelskultur: Kommemoration und Repräsentation bei den Żółkiewski, Sobieski und Radziwiłł / Sabine Jagodzinski. – Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2013.
 93. Dlaczego Duchamp nie czesał się z przedziałkiem? / Anna Markowska. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019.
 94. Dobkowice, stanowiska 37 i 39, woj. podkarpackie: osady kultury mierzanowickiej na Podgórzu Rzeszowskim / Paweł Jarosz, Mirosław Mazurek, Anita Szczepanek; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2018.
 95. Domy dawnej służby folwarcznej i ich znaczenie w kreowaniu wizerunku wsi południowej Wielkopolski / Renata Gubańska. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2019.
 96. Domy i ich mieszkańcy: w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ulicy Świętojańskiej 6-7 w Gdańsku / autorzy Monika Badura et. al.; [red. Joanna Dąbal] / – Gdańsk: Uniwersytet Gdański; Muzeum Gdańska, 2018.
 97. Drewniana architektura cerkiewna Małopolski Środkowej. Z. 1, Powiat jarosławski / Wojciech Sobocki. – Brøndby: Ator Tryk v/K. Mazur, [ca1986].
 98. Drewniana architektura sakralna południowego Podlasia: (północnej części województwa lubelskiego) / Jan Maraśkiewicz. – Biała Podlaska: Jan Maraśkiewicz, 2019.
 99. Driesen – Drezdenko / [Błażej Skaziński, Zbigniew Kubasik]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2017.
 100. Drogi do Niepodległości: reminiscencje popowstaniowe / red. nauk. Tomasz Wolsza. – Warszawa: Wydawnictwo Neriton: Muzeum Historii Polski, 2018.
 101. Dwa ołtarze: srebrne arcydzieła z wrocławskiej katedry / Jacek Witecki. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2019.
 102. Dwór rodziny Lutostańskich w Nieborzynie: symbol stulecia niepodległości małej ojczyzny / Ryszard Głoszkowski. – Kleczew: [Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna], 2018.
 103. Dziecko i jego świat: ubiory dziecięce od XVII do XIX wieku / [red. nauk. Monika Janisz]. – [Warszawa]: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 104. Dziedzictwo archeologiczne w Polsce: formy edukacji i popularyzacji / Roksana Chowaniec. – Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski, 2010.
 105. Dziedzictwo archeologiczne ziemi złotoryjskiej / Tomasz Stolarczyk, Mariusz Łesiuk. – Radziechów: Fundacja Archeologiczna Archeo, 2015.
 106. Dziedzictwo franciszkanów konwentualnych w Zamościu: architektura, sztuka, historia / Ewa Lorentz. – Zamość: Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP OO. Franciszkanów Konwentualnych, 2016.
 107. Dziedzictwo kulturowe częstochowskiego: wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne / Barbara Pabian. – Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2005.
 108. Dziedzictwo kulturowe wałbrzyskiego: wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne / Monika Bisek-Grąz. – Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2011.
 109. Dziennik 1887-1897 / Sokrates Starynkiewicz. – Warszawa: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2005.
 110. Endangered heritage: emergency evacuation of heritage collections / [Aparna Tandon]. – Roma: ICCROM; Paris: UNESCO, 2016.
 111. Estetyka ogrodu: między sztuką a ekologią / Mateusz Salwa. – Łódź: Wydawnictwo Przypis, 2016.
 112. Etnograficzne didaskalia: Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i kultura dolnośląska / [wprowadzenie Elżbieta Berendt]. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2019.
 113. Europejska szkoła hrabiego Zamoyskiego w Kołbieli / pod red. Andrzeja Kamińskiego. – Kołbiel: Gmina Kołbiel, 2019.
 114. Fenomen miejsca: nekropola kurhanowa z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie, pow. zamojski / Jacek Górski, Anna Tyniec; z udziałem Janusza Budziszewskiego, et. al. – Kraków: Muzeum Archeologiczne, 2018.
 115. First aid to cultural heritage in times of crisis. 1, Handbook / Aparna Tandon. – Roma: ICCROM; 2018.
 116. First aid to cultural heritage in times of crisis. 2, Toolkit / Aparna Tandon. – Roma: ICCROM; 2018.
 117. Folwarki Lubelszczyzny: historia rozwoju i zabudowy / Bartłomiej Kwiatkowski. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2012.
 118. Fotografie ruin: ruiny fotografii 1944-2014 / Magdalena Wróblewska. – Warszawa: Muzeum Warszawy, 2014.
 119. French paintings from the 16th to 20th century in the collection of the National Museum in Warsaw: complete illustrated Catalogue Raisonné / Iwona Danielewicz; red. Antoni Ziemba, Anna Kiełczewska. – Warsaw: The National Museum, 2019.
 120. Gabinety i ogrody: polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania / Aleksandra Jakóbczyk-Gola. – Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2019.
 121. Galeria Malarstwa i Rzeźby Polskiej od końca XVIII do początku XXI wieku w Muzeum Okręgowym w Toruniu: katalog / Anna Kroplewska-Gajewska. – Toruń: Muzeum Okręgowe, 2018.
 122. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 13, Cz. A, Sekcje 323-329, 344-350, 363-369, 380-386 / wydał Zbigniew Budzyński; przy współpr. Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi i Łukasza Walczego; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2018.
 123. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 13, Cz. B, Sekcje 323-329, 344-350, 363-369, 380-386 / wydał Zbigniew Budzyński; przy współpr. Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi i Łukasza Walczego; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe. – [Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2018].
 124. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 13, Cz. C, Sekcje 323-329, 344-350, 363-369, 380-386 / wydał Zbigniew Budzyński; przy współpr. Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi i Łukasza Walczego; przełożył na język ukraińki Oleh Dukh; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2018.
 125. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 7, Cz. A, Sekcje 151-159, 170-179, 190-200 / red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii i Archiwistyki, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana; Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2017.
 126. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 7, Cz. B, Sekcje 151-159, 170-179, 190-200 / [red. Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii, Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe]. – [Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana; Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017].
 127. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 7, Cz. C, Sekcje 151-159, 170-179, 190-200 / red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii, Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana; Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017.
 128. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 9, Cz. A, Sekcje 206-210, 230-234, 256-260, 287-291 / wydał Andrzej Janeczek; przy współpr. Bogusława Dybasia i Łukasza Walczewskiego; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii, Stacja Naukowa w Wiedniu, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana; Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2017.
 129. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 9, Cz. B, Sekcje 206-210, 230-234, 256-260, 287-291 / [wydał Andrzej Janeczek; przy współpr. Bogusława Dybasia i Łukasza Walczewskiego; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii, Stacja Naukowa w Wiedniu, Austriackie Archiwum Państwowe]. – Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana; Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2017.
 130. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 9, Cz. C, Sekcje 206-210, 230-234, 256-260, 287-291 / [wydał Andrzej Janeczek; przy współpr. Bogusława Dybasia i Łukasza Walczewskiego; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii, Stacja Naukowa w Wiedniu, Austriackie Archiwum Państwowe]. – Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana; Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2017.
 131. Gerard Ciołek i przyjaciele: kalendarium życia i pracy 25 pasterzy krajobrazu i zabytków. Cz. 1, 1841-1945 / Tadeusz Maciej Ciołek. – Kraków: Wydawnictwo PK, 2019.
 132. Gerard Ciołek i przyjaciele: kalendarium życia i pracy 25 pasterzy krajobrazu i zabytków. Cz. 2, 1946-1991 / Tadeusz Maciej Ciołek. – Kraków: Wydawnictwo PK, 2019.
 133. Giszowiec: monografia historyczna / Joanna Tofilska. – Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2016.
 134. Glina: w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja / pod red. Jacka Rulewicza. – Warszawa: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny, 2019.
 135. Grody z okresu plemiennego na Lubelszczyźnie / praca zbiorowa pod red. Ewy Banasiewicz-Szykuły; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. – Lublin: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2018.
 136. Grupa Krakowska 1932-1937 / pod red. Barbary Ilkosz. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2018.
 137. Grupa Krakowska 1932-1937 / pod red. Barbary Ilkosz. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2018.
 138. Halowe kościoły z wieku XV i pierwszej połowy XVI na Śląsku / Hanna Kozaczewska-Golasz, Hanny Golasz-Szołomickiej. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.
 139. Herbarz szlachty kaszubskiej. T. 4 / Przemysław Pragert. – Gdańsk: Wydawnictwo Oskar: Wydawnictwo BiT, Beata Żmuda-Trzebiatowska, 2015.
 140. Heritage and Society / ed. by Robert Kusek and Jacek Purchla. – Kraków: International Cultural Centre, 2019.
 141. Historia sztuki na co dzień: studia z historii sztuki / [red. tomu Jarosław Jarzewicz, Janusz Pazder]. – Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018.
 142. Historic construction and conservation: materials, systems and damage / Pere Roca, Paulo B. Lourenço, Angelo Gaetani. – New York: London: Routledge Taylor & Francis Group, 2019.
 143. Hodegetrie Krakowskie. [3], 1490-1550 / praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej, Piotra Łopatkiewicza, Małgorzaty Nowalińskiej, Anny Sękowskiej. – Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2018.
 144. Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych. 1, Umywalnia na Zamku Wysokim w Malborku: jej historia i wystrój / Piotr Oczko, Jan Pluis; przy współpracy Artura Dobrego; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2018.
 145. Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych. 2, Mody i wnętrza / Piotr Oczko, Jan Pluis; przy współpracy Artura Dobrego; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2018.
 146. Hotel Bristol: na rogu historii i codzienności / Faustyna Toeplitz-Cieślak, Izabela Żukowska. – Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2018.
 147. I Sobieski a Roma: la famiglia reale polacca nella Città Eterna / a cura di Julisz A. Chrościcki, Zuzanna Flisowska, Paweł Migasiewicz. – Varsovia: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018.
 148. Ikonografia ulic Św. Jana, Floriańskiej i Pijarskiej oraz środkowych odcinków ulic Św. Tomasza i Św. Marka w Krakowie / Iwona Kęder, Waldemar Komorowski, Barbara Zbroja, Agata Dworzak, Michał Klinke. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2019.
 149. Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie. T. 1, Katalog / Mirosław Piotr Kruk. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2019.
 150. Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie. T. 2, Badania technologiczne / red. Mirosław Piotr Kruk. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2019.
 151. Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie. T. 3, Ilustracje / red. Mirosław Piotr Kruk. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2019.
 152. Ikony z kolekcji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Renata Kinga Jara. – Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego, 2016.
 153. Informator archeologiczny: badania 1967 r. / [red. Ewa Eberle, Marek Konopka, Halina Mackiewicz, Maria Marczak]; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej; Polskie Towarzystwo Archeologiczne. – Warszawa: “Tekst”, 1968.
 154. Informator archeologiczny: badania rok 1981 / [red. Lidia Eberle, Marek Konopka, Zofia Sulgostowska, Dorota Szlifirska-Woyda]; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków; Generalny Konserwator Zabytków; P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej; Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. – Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1982.
 155. Informator o zasobie archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum / oprac. zbior. pod red. Beaty Gadomskiej. – Warszawa: Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2018.
 156. Instrumentarium tradycyjne: wystawa ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu / [wprowadzenie Hanna Golla]. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2019.
 157. International conference of Mining and Underground Museums: let’s meet and share our experiences! / [scientific ed. Jan Godłowski]; Cracow Saltworks Museum in Wieliczka. – Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich, 2018.
 158. Interpretacja dziedzictwa / Freeman Tilden; przełożyła Agnieszka Wilga. – Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT; [Warszawa]: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 159. Inwentaryzacja zabytków archeologicznych: aspekty prawne, praktyka i potrzeby: materiały z konferencji / red. Jan Gancarski. – Krosno: Muzeum Podkarpackie: Wydawnictwo Ruthenus, 2018.
 160. Jakość środowiska mieszkalnego a dziedzictwo kulturowe: na przykładzie wybranych miast województwa podkarpackiego / Justyna Kobylarczyk, Dominika Kuśnierz-Krupa. – Kraków: Wydawnictwo PK, 2018.
 161. Jan Bułhak: Wilno i Wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka / [aut. Mariola Balińska, Maciej Szymanowicz]. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2018.
 162. Janów Biskupi: miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867) / Robert Mirończuk. – Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2018.
 163. Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX wieku / pod red. Aleksandry Pudło, Waldemara Ossowskiego, Ewy Trawickiej. – Gdańsk: Muzeum Gdańska: Muzeum Archeologiczne, 2018.
 164. Joachima Łuszczewskiego plan i rejestr pomiarowy siedzib miasta Ciechanowa z 1851 roku / Grzegorz Kęsik. – Warszawa: Ciechanów: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019.
 165. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley: Emerald Group Publishing, 2011-.
 166. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley: Emerald Group Publishing, 2011-.
 167. Journal of cultural heritage. – Paris: Elsevier, 1999-.
 168. Jurgów: kościół świętego Sebastiana / tekst Andrzej Skorupa; fot. Rafał Monita. – Kraków: Wydawnictwo Astraia, 2019.
 169. Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. T. 3, Miejscowości D-F. Cz. 1 / Piotr Sypczuk, Maria Szkurłat; pod red. Piotra Laska i Wandy Mossakowskiej. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2018.
 170. Katalog rysunków architektonicznych dawnego Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku (1817-1945) / Mariusz Mierzwiński. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2019.
 171. Katalog tradycyjnego budownictwa w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach / Tadeusz Sadkowski. – Wdzydze Kiszewskie: Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich, 2018.
 172. Katalog zabytków sztuki: województwo lubelskie: powiat Radzyński: [ilustracje] / red. i oprac. Katarzyna Kolendo-Korczakowa, Anna Oleńska, Marcin Zgliński; dokumentacja fot. Piotr Jamski. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 173. Katalog zabytków sztuki: województwo lubelskie: powiat Radzyński: [teksty] / red. i oprac. Katarzyna Kolendo-Korczakowa, Anna Oleńska, Marcin Zgliński. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 174. Katalog zabytków sztuki: województwo podlaskie (białostockie): powiat bielski: [ilustracje] / red. Zbigniew Michalczyk, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz, Marcin Zgliński; dokumentacja fot. Piotr Jamski. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 175. Katalog zabytków sztuki: województwo podlaskie (białostockie): powiat bielski: [tekst] / red. Zbigniew Michalczyk, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz, Marcin Zgliński; dokumentacja fot. Piotr Jamski. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 176. Kirkuty na Śląsku Opolskim / Krzysztof Spychała. – Opole: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 177. Kolegiata kórnicka: od prywatnej świątyni do romantycznego sejmu Rzeczypospolitej: monografia artystyczna / Jacek Kowalski; z fot. Mikołaja Potockiego. – Kórnik: Fundacja Zakłady Kórnickie, 2007.
 178. Kolejowe budownictwo mieszkaniowe na Śląsku i w Wielkopolsce / Dorota Balińska-Ciężki. – Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2018.
 179. Kolonie robotnicze w Zabrzu i ich mieszkańcy: żyło się biednie, ale szczęśliwie / pod red. Beaty Piechty-von Schagen i Mirosława Węckiego. – Zabrze: Muzeum Górnictwa Węglowego, 2017.
 180. Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 7, Dziedzictwo techniki / pod red. Katarzyny Zdeb i Kamila Rabiegi. – Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018.
 181. Konteksty i modernizacje: studia z dziejów architektury i urbanistyki w PRL / Piotr Marciniak. – Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018.
 182. Konwergencja zasobów architektury lokalnej dla współczesnych potrzeb na terenie Małopolski / Wojciech Jan Chmielewski, Tomasz Kapecki; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków: Wydawnictwo PK, 2019.
 183. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego. T. 4, Kościoły i klasztory Grodna (4) / oprac. Maria Kałamajska-Saed; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018.
 184. Kościoły i parafie Diecezji Mazurskiej przeszłość i teraźniejszość: historia kościołów i parafii ewangelickich w zarysie ze szczególnym uwzględnieniem ich losów po 1945 roku. T. 1 / Rudolf Bażanowski. – Olsztyn: Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, 2019.
 185. Kościoły i parafie Diecezji Mazurskiej przeszłość i teraźniejszość: historia kościołów i parafii ewangelickich w zarysie ze szczególnym uwzględnieniem ich losów po 1945 roku. T. 2 / Rudolf Bażanowski. – Olsztyn: Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, 2019.
 186. Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym / przez Juljana Bartoszewicza; wizerunki kościołów i celniejsze z nich nagrobki rytował na drzewie Michał Starkman. – Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015.
 187. Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu: przewodnik / Grzegorz Paczkowski. – Międzyrzecz: Stowarzyszenie “Święty Jan Chrzciciel”, 2008.
 188. Kościół pw. świętego Michała Archanioła w Katowicach / Jacek Siebel. – Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2018.
 189. Kościół w Mariańskim Porzeczu: iluzjonistyczne malarstwo baroku: drewniany skarb Mazowsza / [Jan Krajewski]. – Mariańskie Porzecze: Rzymsko-Katolicka Parafia Matki Boskiej Bolesnej, 2017.
 190. Kowno XX-XXI wiek: przewodnik architektoniczny / pod red. Juliji Reklaité. – [Warszawa]: Centrum Architektury; [Wilno]: we współpracy z Litewskim Instytutem Kultury, 2017.
 191. Krajobraz przemijania: z dziejów Lginia 1311-2011 / Dariusz Czwojdrak. – Wschowa: [Muzeum Ziemi Wschowskiej: Urząd Miasta i Gminy], 2011.
 192. Kronika sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie: Kronika Jakubowa, kościoła i szkoły / spisana przez Viktora Repetzkiego; [wstęp Marek Robert Górniak]. – Jakubów: Zielona Góra: Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2010.
 193. Kronika zabytkomaniaka. T. 3 / Katarzyna Zarzycka. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 194. Krosno, stan. 1, nekropola kultury wielbarskiej z obszaru starożytnego ujścia Wisły: materiały z badań w latach 1980-2009 / Agnieszka Jarzec; pod red. Adama Cieślińskiego; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Archeologii Europy Starożytnej; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
 195. Król jedzie!: wizyty władców polskich w Gdańsku XV-XVIII w. T. 1, Eseje / pod red. Edmunda Kizika. – Gdańsk: Muzeum Gdańska, 2018.
 196. Król jedzie!: wizyty władców polskich w Gdańsku XV-XVIII w. T. 2, Katalog / pod red. Jacka Kriegseisena. – Gdańsk: Muzeum Gdańska, 2018.
 197. Krzycząc: Polska!: niepodległa 1918 / [red. nauk. Piotr Rypson]. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2018.
 198. Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu. T. 1, Chełmno / Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, Piotr Oliński. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2019.
 199. Kuczbork-Osada: nekropola z pogranicza starożytnych światów / Andrzej Szela. – Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
 200. Kujawsko-pomorskie kościoły ewangelickie dawniej i dziś / Piotr Birecki, Jarosław Kłaczkow. – Toruń: Machina Druku, 2018.
 201. Kultur- und Baugeschichte der sächsischen Vieh- und Schlachthöfe / Ulrich Hübner. – Dresden: Sandstein Verlag, 2017.
 202. Kwiat królestwa: archeologów polskich pokolenie trzecie / Stefan Karol Kozłowski. – Warszawa: Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej. Uniwersytet Warszawski; Łódź: Instytut Archeologii. Uniwersytet Łódzki, 2015.
 203. Lăcaşuri din lemn: biserici de sat din Sălaj / [text Cristian Brăcăcescu]. – Bucureşti: Igloo, 2015.
 204. Laquearia subter: dekoracja malarska żółkiewskiej rezydencji króla Jana III i jej europejskie źródła / Michał Witkowski. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018.
 205. Leonardo da Vinci: dzieła malarskie / Antonio Paolucci, Jerzy Miziołek. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2019.
 206. Lubin: early medieval stronghold at the mouth of the Oder River / edited by Marian Rębkowski. – Szczecin: Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 2018.
 207. Lublin: przeobrażenia urbanistyczne 1815-1939 / Natalia Przesmycka. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2012.
 208. Ludowe tradycje: dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego / praca zbiorowa pod red. Barbary Bazielich. – Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze; Katowice: Muzeum Śląskie, 2009.
 209. Lwowskie środowisko artystyczne w XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych i sądowych / Agata Dworzak. – Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2018.
 210. Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska: Katedra w Oliwie / Grzegorz Kotłowski, Elżbieta Starek; zdjęcia Lucyna Lewandowska. – Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2019.
 211. Łęgonice Małe, stan. II: cmentarzysko kultury przeworskiej nad Dolną Pilicą / Maria Kordowska, Katarzyna Kowalska; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica. – Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 2018.
 212. Łuków: miasto powiatowe w woj. lubelskiem: monografja z 26 ilustracjami, jedną tablicą barwną i 3 planami miasta / Jan Stanisław Majewski. – Łuków: Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana St. Majewskiego, 2014.
 213. Maksymilian Gierymski (1846-1874): katalog dzieł zebranych / koncepcja merytoryczna i red. nauk. katalogu Aleksandra Krypczyk-De Barra. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2019.
 214. Mancherlei Gedanken über die Art und Weise, Gärten anzulegen / Izabela Czartoryska, [Michael Niedermeier, Barbara Werner, Katrin Schulze, Adam S. Labuda]. – Weimar: VDG, 2018.
 215. Manifesty polskiej awangardy artystycznej: Formiści, Bunt, Jung Idysz: 1917-1922 / Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2019.
 216. Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [red.] Adam Fastnacht. – Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego, 1964-.
 217. Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w latach 1935-1989 / Paweł Kajzar. – Kraków: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, 2018.
 218. Max Fleischer i jego dzieło: historia żydowskiego cmentarza i domu przedpogrzebowego w Gliwicach / [Bożena Kubit]. – Gliwice: Muzeum w Gliwicach, 2018.
 219. Mądrość ludowa: dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego / Dorota Simonides. – Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2007.
 220. Miasteczko naszych dziadków: przewodnik / Danuta Blin-Olbert. – Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego, 2018.
 221. Miasto i wojna: wpływ II wojny światowej na przekształcenia struktury przestrzennej i współczesną kondycję urbanistyczną wybranych miast europejskich / Kinga Racoń-Leja. – Kraków: Wydawnictwo PK, 2019.
 222. Miasto w działaniu: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w epoce nowoczesnej / Magdalena Matysek-Imielińska. – 462, [4] s.: fot. cz.-b.; 20 cm.
 223. Miejsca dla kultury i rozrywek: idee, architektura, ludzie / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2019.
 224. Miejsca pamięci w przestrzeni miasta w XIX i XX wieku / [red. Lech Łbik, Krystian Strauss, Agnieszka Wysocka]. – Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2019.
 225. Mieszkanie w mieście: Poznań w kontekście europejskich reform mieszkaniowo-urbanistycznych / Hanna Grzeszczuk-Brendel. – Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2018.
 226. Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku: społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego / red. nauk. Anna Kalinowska, Adam Perłakowski, Dariusz Rolnik, Filip Wolański. – Warszawa: Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2018.
 227. Migracje: sztuka późnogotycka na Śląsku / [red. nauk. Agnieszka Patała]. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2018.
 228. Mistrz i Katarzyna: Hans von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa / red. Mirosław P. Kruk, Aleksandra Hola, Marek Walczak. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2018.
 229. Mistrz Rodziny Marii: dzieła malarstwa tablicowego jednego z krakowskich warsztatów cechowych przełomu XV i XVI wieku / Jarosław Adamowicz. – Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2018.
 230. Modernistyczna architektura Krakowa: problemy konserwatorskie / zespół red. Jerzy Zbiegień, Katarzyna Biecuszek, Michał Szkoła. – Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, 2017.
 231. Modernizm na Śląsku 1900-1939: architektura i polityka / Beate Störtkuhl. – Wrocław: Muzeum Architektury, 2018.
 232. Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku / Krzysztof Stefański, Błażej Ciarkowski. – Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2018.
 233. Modernizm, sport, polityka: praktyki artystyczne wokół Igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie i Spartakiad 1928 roku / Przemysław Strożek. – Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2019.
 234. Mrowino, stanowisko 3: późny neolit nad środkową Wartą / pod red. Marzeny Szmyt; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. – Poznań: Muzeum Archeologiczne, 2018.
 235. Muzeum bezpieczne / red. Hanna Jędras, Paweł Jaskanis. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas; Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018.
 236. Muzeum OdNowa: modernizacja kamienic Muzeum Warszawy 2015-2018 / zdjęcia Marcin Czechowicz; wybór zdjęć i tekst Joanna Dudelewicz. – Warszawa: Muzeum Warszawy, 2018.
 237. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: przewodnik / [red. prowadzący Dorota Folga-Januszewska, Paweł Jaskanis]. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 238. Myślenie miastem: architektura Jana Zawiejskiego / Jacek Purchla, Marek Świdrak, Kamila Twardowska, Michał Wiśniewski. – Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018.
 239. Na jednej strunie Malczewski i Słowacki: obrazy i rysunki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / [red. nauk. Anna Grochala, Piotr Kopszak]. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2019.
 240. Nad brzegami Świdra / praca zbiorowa pod red. Stanisława Zająca. – Otwock: Brzegi Andriollego Fundacja Wspierania Kultury, 2019.
 241. Nadia konstruktorka: sztuka i komunizm Chodasiewicz-Grabowskiej-Léger / Karolina Zychowicz. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019.
 242. Najjaśniejszym: panegiryki i utwory pochwalne poświęcone królom i królowym polskim: w zbiorze starych druków Muzeum Narodowego w Krakowie / Agnieszka Perzanowska. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2018.
 243. Nałęczów: kształtowanie i rozwój uzdrowiska / Natalia Przesmycka. – Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.
 244. Natura i duchowość: Carl Borromäus Ruthart (1630-1703) / [red. nauk. Lucia Arbace, Magdalena Mielnik]. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2019.
 245. Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Mirocinie na Wysoczyźnie Kańczuckiej / pod redakcją P. Jarosza i J. Machnika i A. Szczepanek; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2019.
 246. Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Szczytnej na Wysoczyźnie Kańczuckiej / pod redakcją P. Jarosza i J. Machnika; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2017.
 247. Nieistniejące, nieznane, niezwykłe: kościoły Warszawy / Piotr Otrębski. – Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska, 2019.
 248. Niepodległość: wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego / Wacława Milewska. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2018.
 249. Nieznana historia cmentarza z terenu Cytadeli Warszawskiej / pod red. Wojciecha Borkowskiego i Marzeny Zieleniewskiej-Kasprzyckiej. – Warszawa: Muzeum Wojska Polskiego, 2018.
 250. Nowe otwarcie dla turystyki: niematerialne dziedzictwo przemysłowe. – Zabrze: Urząd Miejski, 2016.
 251. O kościele Św. Katarzyny prawie wszystko / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk: Wydawnictwo “Marpress”, 2018.
 252. O miejsce książki w historii sztuki. Cz. 2, Państwo i kościół: w rocznicę chrztu Polski / red. Agnieszka Gronek.
 253. Obrazy mocne – obrazy słabe: studia z teorii i historii badań nad sztuką / red. nauk. Łukasz Kiepuszewski, Stanisław Czekalski, Mariusz Bryl; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.
 254. Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych / Longin Majdecki, Anna Majdecka-Strzeżek. – Wyd. 2, zm. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 255. Od epoki kamienia do współczesności: badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. T. 1 / Piotr Papiernik, Dominik Kacper Płaza. – Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, 2018.
 256. Od epoki kamienia do współczesności: badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. T. 2 / Piotr Papiernik, Dominik Kacper Płaza. – Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, 2018.
 257. Od upadku do świetności: dzieje zamku w Gniewie od pożaru w 1921 roku do czasów współczesnych / Krzysztof Halicki. – Gdynia: Wydawnictwo Region, 2019.
 258. Od wzlotów ducha po światła rozumu: grafika francuska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie / Ewa Gwiazdowska. – Szczecin: Muzeum Narodowe, 2017.
 259. Odkrycie cmentarza przy kościele św. Jerzego: glosy do historii średniowiecznego Gorzowa Wielkopolskiego / [red. Małgorzata Pytlak, Gabriela Balcerzak]. – Gorzów Wielkopolski: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, 2007.
 260. Odzyskana stołeczność: Warszawa 1915-1918 / pod red. Barbary Hensel-Moszczyńskiej i Anny Topolskiej. – Warszawa: Muzeum Warszawy, 2018.
 261. Ogrody Larassów: założenia projektów dworsko-pałacowych na Warmii i Mazurach. – Dywity: Fundacja Moda na Warmię i Mazury, 2017.
 262. Ogrody w twórczości Edwarda Bartmana: wydanie specjalne z okazji 80. urodzin profesora / [red. zeszytu Marek Szumański]; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Katedra Architektury Krajobrazu. – Warszawa: SGGW, 2009.
 263. Ołtarze ambonowe: interdyscyplinarne prace badawcze / pod red. Marty Kaluch-Tabisz. – Wrocław: Agencja Wydawnicza ARGI, 2018.
 264. Organizacja życia na Zamku Krzyżackim w Malborku w czasach Wielkich Mistrzów: 1309-1457 / Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda. – Wyd. 3, uzup. i popr. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2019.
 265. Orońsko – miejsce i ludzie / Tomasz Palacz. – Orońsko: Centrum Rzeźby Polskiej, 1997.
 266. Osiedle Montwiłła-Mireckiego: opowieść mieszkańców: przed wojną, wysiedlenia, powroty / Dorota Fornalska. – Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2018.
 267. Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege. – Wien: Anton Schroll, 1952-.
 268. Pałace świętokrzyskie: dzieje, atrakcje, sekrety: przewodnik / Rafał Jurkowski. – Warszawa: Wydawnictwo CM, 2019.
 269. Pamięć Ojczyzny: dzieła i druki ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Beata Stragierowicz. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2018.
 270. Pamięć pokoleń: tradycja kulturowa kresowian subregionu głubczyckiego / Barbara Górnicka-Naszkiewicz. – Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2018.
 271. Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku / Katarzyna Hewner. – Ciechocinek: [Parafia Rzymsko-Katolicka Świętych Piotra i Pawła], 2009.
 272. Paragone: rzeźba wobec awangardy / red. tomu Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Historii Sztuki. Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej. – Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018.
 273. Park im. Józefa Piłsudskiego (Park Ludowy, Park na Zdrowiu) / pod red. Romualda Olaczka. – Łódź: Stowarzyszenie Film, Przyroda, Kultura, 2019.
 274. Park imienia Adama Mickiewicza (Park Julianowski) / pod red. Romualda Olaczka. – Łódź: Stowarzyszenie Film, Przyroda, Kultura, 2016.
 275. Piece i latryny: z badań nad urządzeniami ogniowymi i sanitarnymi w klasztorach Małopolski / Anna Bojęś-Białasik; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków: Politechnika Krakowska, 2018.
 276. Plac Targowy wczesnośredniowiecznej osady w Abû Mînâ / Jacek Kościuk. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 277. Plac Wolności we Wrocławiu: od placu musztry do forum kultury / Tomasz Kozubek. – Wrocław: Muzeum Miejskie, 2019.
 278. Plan Warszawy 1825: plany miasta stołecznego Warszawy Wymierzony przez Officerów Korpusu Inżenierów w latach 1818 i 1819 i litografowany przez tychże roku 1822: ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy / [książka] Henryk Bartoszewicz, Paweł E. Weszpiński; [oprac. planu] Witold Pietrusiewicz, Katarzyna Wagner, [oprac broszury] Katarzyna Wagner, Paweł E. Weszpiński, Korpus Oficerów Wojskowych. – Warszawa: Muzeum Warszawy, 2017.
 279. Plan Warszawy 1955: plan dzielnic centralnych m.st. Warszawy: ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy / Andrzej Skalimowski, Paweł E. Weszpiński; Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. – Warszawa: Muzeum Warszawy, 2018.
 280. Plebania z Ropy czyli z wizytą u księdza plebana w sanockim skansenie / Renata Kinga Jara. – Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego, 2017.
 281. Płockie organy katedralne / Marcin Sadowski. – Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2019.
 282. Pod Złotym Słońcem, Rynek 6 we Wrocławiu: dom mieszczan, rezydencja władców, arcydzieło architektury / Piotr Oszczanowski, Arkadiusz Dobrzyniecki. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2016.
 283. Polanki: podmiejskie rezydencje mieszczan gdańskich / Marcin Gawlicki. – Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2019.
 284. Polscy architekci krajobrazu: Jan Dominik Smogorzewski / Marek Szumański; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Katedra Architektury Krajobrazu. – Warszawa: SGGW, 2018.
 285. Polscy i rosyjscy architekci w XIX i XX wieku / red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash, Agnieszka Pospiszil, Svitlana Levoshko. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2018.
 286. Polska polityka architektoniczna: polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury / aut. Piotr Andrzejewski, Andrzej Baranowski, Grzegorz Buczek, Andrzej Chwalibóg, Krzysztof Chwalibóg, Dariusz Śmiechowski, Stefan Wojciechowski, Przemysław Wolski; Polska Rada Architektury, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Krajowa Rada Izby Architektów RP, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów. – Wyd. 3, rozwinięcie tematów. – Warszawa: Narodowe Centrum Kultury: SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich, 2018.
 287. Polski biedermeier – romantyzm “udomowiony” / pod red. Agnieszki Rosales Rodriguez. – Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2019.
 288. Polski Słownik Biograficzny. T. 11/2, z. 49, Jełowicki Aleksander – Jundziłł Stanisław Bonifacy / [red. nacz. Emanuel Rostworowski]; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Warszawa: Instytut Historii PAN, 1965.
 289. Polski Słownik Biograficzny. T. 52/3, z. 214, Tarło Stanisław – Tarnowski Jan / [red. nacz. Andrzej Romanowski]; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa: Instytut Historii PAN; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2018.
 290. Polski Słownik Biograficzny. T. 52/4, z. 215, Tarnowski Jan – Taube Jerzy / [red. nacz. Andrzej Romanowski]; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa: Instytut Historii PAN; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2019.
 291. Polskie kolekcjonerstwo rzemiosła artystycznego / red. Magdalena Białonowska, Monika Bryl, Anna Frąckowska. – Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018.
 292. Polskie przestrzenie kultury: wybrane zagadnienia / Mateusz Gyurkovich. – Kraków: Wydawnictwo PK, 2019.
 293. Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie. T. 5, Ziemia halicka dawnego województwa ruskiego / pod red. Wojciecha Drelicharza; oprac. Agnieszka Biedrzycka; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. – Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2018.
 294. Pomniki Historii: prezentacja wstępna / red. Marek Konopka; Ministerstwo Kultury i Sztuki. – Warszawa: [Ośrodek Dokumentacji Zabytków], 1994.
 295. Porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu / Dorota Gabryś. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2019.
 296. Portrety królów i wybitnych polaków: serie wydawnicze z lat 1820-1864 / Wojciech Przybyszewski. – Warszawa: Fundacja Hereditas, 2017.
 297. Powiat strzelecko-drezdenecki (do 1815 roku) / zebr. i oprac. Marceli Tureczek. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.
 298. Powiat żagański (do 1815 roku) / zebr. i oprac. Joachim Zdrenka; przy współpracy z Adamem Górskim, Ryszardem Patorskim i Marcelim Tureczkiem. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
 299. Powiat żarski (do 1815 roku) / zebr. i oprac. Adam Górski, Paweł Karp. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
 300. Praktyczny patriotyzm w Toruniu 1918/1920-2018: różne odsłony niepodległości / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2018.
 301. Proces kształtowania relacji z naturą w architekturze współczesnej / Barbara Widera. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.
 302. Průzkumy památek = Denkmalforschung = Historical Monumets’. – Praha: Památkový ústav středních Čech, 1994-.
 303. Przegląd dokumentacji zabytków: Warszawa – Mazowsze. Z. 2 / Eleonora Bergman, Jarosława Szczepańska; Stołeczna Pracownia Dokumentacji Dóbr Kultury. – Warszawa: Stołeczna Pracownia Dokumentacji Dóbr Kultury, 1990.
 304. Przemoc, konflikt, wojna / redaktorzy Maciej Dębiec, Sylwia Jędrzejewska. – Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2018.
 305. Przeszłość przyszłości: rola polskiego i ukraińskiego muzealnictwa w zachowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego pogranicza: materiały konferencji naukowej / koncepcja konf. i red. nauk. Piotr Kondraciuk. – Zamość: Muzeum Zamojskie, 2006.
 306. Przeszłość wpisana w kamień: obrzędowe i siedliskowe formy użytkowania stanowisk 9 i 10 w Grabkowie na Kujawach / pod red. Piotra Chachlikowskiego, Adriany Romańskiej. – Poznań: Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.
 307. Przygotowanie wniosków o wpisanie na listę światowego dziedzictwa / [red. polskiej wersji językowej Anna Marconi-Betka, Barbara Furmanik]. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.
 308. Puławy-Włostowice: wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny / Barbara Niezabitowska-Wiśniewska; z autorskim udziałem Monica Abreu-Głowackiej et. al. – Lublin: Drukarnia Akapit, 2018.
 309. Radom-Wośniki, stanowisko 2, cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim / Elżbieta Małgorzata Kłosińska; analizy specjalistyczne: Marcin J. Biborski, Jerzy Libera, Barbara Mnich, Patrycja Nowakowska, Joanna Piątkowska-Małecka, Anna Rauba-Bukowska, Grzegorz Skrzyński, Karina Smolińska, Krzysztof Szostek; Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo. – Radom; Pękowice: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2018.
 310. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie dolnośląskim: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka; red. prowadzący Maciej Warchoł; autorzy tekstu Grzegorz Grajewski, Bogna Oszczanowska, Donata Trenkler. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 311. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie kujawsko-pomorskim: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka; red. prowadzący Maciej Warchoł; autorzy tekstu Robert Kola, Leszek Kotlewski, Adam Paczuski. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 312. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie lubelskim: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka; red. prowadzący Maciej Warchoł; autorzy tekstu Jan Niedźwiedź, Ewa Prusicka, Bożena Stanek-Lebioda. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 313. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie lubuskim: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka; red. prowadzący Maciej Warchoł; autorzy tekstu Krzysztof Garbacz, Krzysztof Słowiński. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 314. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie łódzkim: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka; red. prowadzący Maciej Warchoł; autorzy tekstu Paweł Filipowicz, Zbigniew Lechowicz, Agnieszka Lorenc-Karczewska, Anna Michalska, Patrycja Podgarbi, Jolanta Welc-Jędrzejewska, Włodzimierz Witkowski, Agata Wójcik. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 315. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie małopolskim: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka; red. prowadzący Maciej Warchoł; autorzy tekstu Andrzej Siwek, Olga Dyba, Roman Marcinek. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 316. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie mazowieckim: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka; red. prowadzący Maciej Warchoł; autorzy tekstu Anna Dymek, Katarzyna Kosior, Małgorzata Laskowska-Adamowicz, Bartłomiej Modrzewski, Alicja Suchecka, Jerzy Szałygin, Michał Sekuła. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 317. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie opolskim: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka; red. prowadzący Maciej Warchoł; autorzy tekstu Ewa Kalbarczyk-Klak, Agnieszka Sałyga-Rzońca, Marcin Sabaciński. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 318. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie podkarpackim: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka; red. prowadzący Maciej Warchoł; autorzy tekstu Ryszard Kwolek, Anna Fortuna-Marek, Zbigniew Misiuk. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 319. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie podlaskim: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka; red. prowadzący Maciej Warchoł; autorzy tekstu Anna Górska, Aneta Kułak, Zbigniew Misiuk. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 320. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie pomorskim: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka; red. prowadzący Maciej Warchoł; autorzy tekstu Tomasz Błyskosz, Krystyna Babinis, Beata Dygulska, Dorota Hryszkiewicz-Kahlau, Teofila Lebiedź-Gruda – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 321. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie śląskim: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka; red. prowadzący Maciej Warchoł; autorzy tekstu Agnieszka Olczyk, Michał Bugaj, Agata Mucha. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 322. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie świętokrzyskim: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka; red. prowadzący Maciej Warchoł; autorzy tekstu Włodzimierz Pedrycz, Nina Glińska, Łukasz Młynarski, Joanna Rek. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 323. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie warmińsko-mazurskim: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka; red. prowadzący Maciej Warchoł; autorzy tekstu Iwona Liżewska, Hanna Mackiewicz. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 324. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie wielkopolskim: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka; red. prowadzący Maciej Warchoł; autorzy tekstu Teresa Palacz, Tomasz Łuczak, Barbara Iwanicka-Pinkosz, Marek Wróbel. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 325. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie zachodniopomorskim: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka; red. prowadzący Maciej Warchoł; autorzy tekstu Beata Makowska, Waldemar Witek, Jakub Wrzosek. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 326. Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2018 / oprac. Wioletta Łabuda-Iwaniak. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 327. Raport. 13 / red. Sławomir Kadrow. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018.
 328. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) / Lubomira Tyszler, Anna Nierychlewska. – Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2018.
 329. Recherches Archeologiques de… / L’Institut d’Archeologie Polonaise de l’Université de Cracovie. – Kraków: AGH, 1968-.
 330. Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych / Katarzyna Hodor. – Kraków: Wydawnictwo PK, 2019.
 331. Re-Konstruktionen: Stadt, Raum, Museum: Stadt, Raum, Museum: Beiträge der 23. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Posen, 7.-10. Oktober 2015 / hrsg. von Piotr Korduba, Dietmar Popp; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Historii Sztuki, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz Gemeinschaft. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk; Marburg: Herder-Institut, 2019.
 332. Residentiae tempore belli et pacis: materiały do badań i ochrony założeń rezydencjonalnych i obronnych / pod red. Piotra Laska i Piotra Sypczuka. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 333. Restauratorenblätter / [Hrsg. Österreichische Sektion des IIC (International Institute for Historic and Artistic Works); Red. Manfred Koller und Rainer Prandtstetten]. – Klosterneuburg; Wien: Mayer & Comp, 1979-.
 334. Restauro: Zeitschrift für Kunsttechniken, Restaurierung und Museumsfragen: Mitteilungen der IADA / [Red. Claus Grimm, Thomas Brachert, Gerd Brinkhus]. – München: Verlag Georg D. W. Callwey, 1988-.
 335. Revisiting authenticity in the Asian context / ed. by Gamini Wijesuriya, Jonathan Sweet. – Roma: ICCROM, 2018.
 336. Rok obrzędowy na Podlasiu / Artur Gaweł. – Białystok: Muzeum Podlaskie, 2013.
 337. Rolka sztokholmska: skarb Zamku Królewskiego w Warszawie / Marta Zdańkowska. – Warszawa: Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2019.
 338. Roman horsemen against Germanic tribes: the Rhineland frontier cavalry fighting styles 31 BC-AD 256 / Radosław Andrzej Gawroński. – Warsaw: Institute of Archaeology of the Cardinal Stefan Wyszyński University, 2018.
 339. Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu: studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Cz. 1 / red. Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii. – Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2018.
 340. Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu: studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Cz. 2 / redakcja Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii. – Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2018.
 341. Rzeźba i mała architektura w ogrodach wilanowskich / Agnieszka Świtek. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 342. Sacrum i postindustrializm: wschodnie wyspy odrzańskie we Wrocławiu: historia zabudowy / Maria Zwierz. – Wrocław: Muzeum Architektury, 2018.
 343. Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Kielcach: między pamięcią a polityką historyczną II Rzeczypospolitej / Robert Kotowski, Lidia Michalska-Bracha. – Kielce: Muzeum Narodowe: Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, 2018.
 344. Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Konradowie / Bolesław Dratwa. – Konradowo: [s.n.]; 1981.
 345. Secred space: contributions to the archeology of belief / ed. by Louis Daniel Nebelsick, Joanna Wawrzeniuk, Katarzyna Zeman-Wiśniewska. – Warsaw: Institute of Archaeology of the Cardinal Stefan Wyszyński University, 2018.
 346. Sierakowice: drewniany kościół świętego Marcina / tekst Mirosław Kuczkowski; fot. Rafał Monita. – Kraków: Wydawnictwo Astraia, 2019.
 347. Sigalin: towarzysz odbudowy / Andrzej Skalimowski. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2018.
 348. Skarbnica karpackiej wielokulturowości / [tekst Jerzy Ginalski]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego, 2018.
 349. Skarby z dawnej zakrystii: zabytkowe szaty liturgiczne z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu / Ewa Andrzejewska. – Kalisz: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, 2018.
 350. Skopie: miasto, architektura i sztuka solidarności / red. nauk. Łukasz Galusek. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019.
 351. Słownik gwary i kultury Kujaw. T. 1, A-H / oprac. Zofia Sawaniewska-Mochowa, Włodzimierz Moch. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2917.
 352. Słownik terminów używanych w dawnych warsztatach złotniczych oraz wybranych terminów pomocniczych w rozumieniu specyfiki warsztatu / Jacek A. Rochacki. – Warszawa: Beta Design, 2019.
 353. Służby konserwatorskie w dwudziestoleciu międzywojennym: narodziny, organizacja, działalność: w 100-lecie odzyskania niepodległości / [red. nauk. Karol Guttmejer]. – Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, 2018.
 354. Sofíïvka za tridcât’ p’ât’ rokìv (1980-2015): zvìrnik naukovih i naukovo-populârnih prac’ / I. S. Kosenko – Kiïv: Palivoda, 2015.
 355. Sofiyivka: National Dendrological Park / Ivan Kosenko. – Kiïv: Palivoda, 2016.
 356. Sokolnie galicyjskie: historia i stan obecny / Marzanna Raińska. – Nowy Sącz: Małopolskie Centrum Kultury “Sokół”, 2018.
 357. Spacerownik: rosyjskimi śladami po województwie łódzkim / Joanna Podolska, Michał Jagiełło; fot. Tomasz Stańczak. – Łódź: Agora SA, 2012.
 358. Spis dokumentów parafialnych w zasobach Archiwum Diecezjalnego w Płocku / Dariusz Majewski. – Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2011.
 359. Splendide vestitus: o znaczeniu ubiorów na królewskim dworze Jagiellonów w latach 1447-1572 / Maria Molenda. – Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2012.
 360. Srebra kaliskie XIX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej / Ewa Andrzejewska. – Kalisz: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, 2018.
 361. Stalowa Wola: miasto przeszłości – przyszłość miasta: dziedzictwo architektury przemysłowej / red. nauk. Elżbieta Przesmycka. – Stalowa Wola: Muzeum Regionalne, 2018.
 362. Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania / Agnieszka Wilkaniec. – Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018.
 363. Stanisławice, stan. 9 i 10, pow. bocheński: osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych / red. Justyna Rodak. – Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2018.
 364. Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu / pod red. Juliusza Raczkowskiego; przy współpr. Moniki Jakubek-Raczkowskiej. – Toruń: Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.
 365. Stare Przedmieście / pod red. Janusza Dargacza i Katarzyny Kurkowskiej. – Gdańsk: Muzeum Gdańska, 2019.
 366. Stolice wielkopolskiego protestantyzmu: Leszno i Śmigiel: współistnienie wyznań: dziedzictwo / pod red. nauk. Kamili Szymańskiej; Muzeum Okręgowe w Lesznie. – Leszno: Muzeum Okręgowe, 2018.
 367. Strzelce Krajeńskie: Friedeberg (Neumark): historia jednego miasta / Grzegorz Graliński. – Strzelce Krajeńskie: Agencja Reklamowa Media Serwis, 2005.
 368. Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej. T. 2 / red. Agnieszka Gronek, Alicja Z. Nowak. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019.
 369. Studia z dziejów sztuki polskiej w okresie baroku i rokoka / Piotr Bohdziewicz. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973.
 370. Studia z historii sztuki i kultury wileńskiej lat 1900-1945: (wybór tekstów) / Józef Poklewski; pod red. nauk. Elżbiety Pileckiej, Alicji Saar-Kozłowskiej, Małgorzaty Wawrzak. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
 371. Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla dawnej cerkwi pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu, części dobra światowego dziedzictwa UNESCO / Dąbrówka Lipska, Roman Marcinek, Andrzej Siwek, Maciej Świątkowski, Maciej Warchoł; współpr. Klara Kantorowicz, Karol Czajkowski, Bolesław Kobielski, Hubert Gałka; koordynacja Mariusz Czuba. – Kraków: Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 372. Styl narodowy w architekturze sakralnej Polski Odrodzonej (1918-1939) / Anna Tejszerska. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2019.
 373. Sześćdziesiąt lat z archeologią w życiu cyklisty / Bogdan Balcer. – Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, 2015.
 374. Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach polskich: Sudety Wschodnie i Przedgórze Sudeckie / Romuald M. Łuczyński. – Wydanie 1. – grudzień 2018/2019. – Wrocław: Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, 2019.
 375. Szlakiem rezydencji wiejskich: dwory i pałace / [red. Agnieszka Wysocka, Lech Łbik]. – Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2017.
 376. Sztuka i Kultura / [red. nacz. Ryszard Mączyński]. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013-.
 377. Sztuka pograniczy: studia z historii sztuki / pod red. Lechosława Lameńskiego, Elżbiety Błotnickiej-Mazur, Marcina Pastwy. – Lublin: Wydawnictwo KUL; Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018.
 378. Sztuka śląska XV-XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: przewodnik po wystawie w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu / Bożena Guldan-Klamecka, Romuald Nowak, Marek Pierzchała. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2018.
 379. Sztuka w Łodzi (7): inspiracje, metamorfozy, refleksje / [zespół red. Karolina Stanilewicz, Łukasz M. Sadowski, Aleksandra Sumorok]. – Łódź: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział, 2017.
 380. Sztuka włoska: katalog wystawy w Muzeum Zamojskim w Zamościu / [red. naukowa i oprac. Piotr Kondraciuk]; Muzeum Zamojskie w Zamościu. – Zamość: Muzeum Zamojskie, 2010.
 381. Średniowieczne rękopisy iluminowane Biblioteki i Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. T. 2, Bawaria, Czechy, Polska / Katarzyna Płonka-Bałus. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2018.
 382. Średniowieczny system obronny miasta Poznania: fragment odcinka północnego: wyniki badań archeologicznych / pod red. Piotra Pawlaka; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. – Poznań: Muzeum Archeologiczne, 2018.
 383. Tadeusz Kościuszko w falerystce / Krzysztof Lachowicz. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2019.
 384. Tajemnicze miasto: spacery po Warszawie. Cz. 10, Dzielnica Mokotów: od Siekierek po Wyględów / Michał Szymański. – Warszawa: Wydawnictwo CM, 2016.
 385. Tak to zapamiętałem / Jerzy Hieronim Olszewski; oprac. Barbara Bielasta; Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. – Ciechanów: Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, 2015.
 386. Technische Denkmale in Sachsen / Hrsg. Landesamt für Denkmalpflege Sachsen. – Dresden: Sandstein Verlag, 2017.
 387. Teksty modernizmu: antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / pod red. Doroty Jędruch, Marty Karpińskiej, Doroty Leśniak-Rychlak. – [Kraków]: Instytut Architektury, 2018.
 388. Teksty modernizmu: antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 2, Eseje / pod red. Doroty Jędruch, Marty Karpińskiej, Doroty Leśniak-Rychlak. – [Kraków]: Instytut Architektury, 2018.
 389. Tendit in ardua virtus: studia ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi w siedemdziesięciolecie urodzin / red. Joanna Ziętkiewicz-Kotz. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2017.
 390. Teodor Marian Talowski / Tadeusz Bystrzak. – Kraków: [ Wydawnictwo Attyka], 2017.
 391. The challenges of World Heritage recovery / ed. Magdalena Marcinkowska, Katarzyna Zalasińska, Dąbrówka Lipska. – Warsaw: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 392. The historic environment: policy & practice. – London: Maney Publishing, 2010-.
 393. The materiality of troubled pasts: archaeologies of conflicts and wars / edited by Anna Zalewska, John M. Scott and Grzegorz Kiarszys. – Warszawa: Roadside History Lessons Foundation; Szczecin: Department of Archaeology. Szczecin University, 2017.
 394. Toruńskie wyroby konwisarskie od XVI do XIX wieku ze znakami miasta, mistrza i jakości cyny / Michał Kurkowski. – Toruń: Muzeum Okręgowe, 2018.
 395. Transformacje i redefinicje: adaptacja dziedzictwa architektonicznego do nowej funkcji a zachowanie ciągłości historycznej miejsca / Julia Sowińska-Heim. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
 396. Transformacje rynków średniowiecznych miast Śląska Opolskiego od XVIII wieku do czasów współczesnych: przerwane tradycje, zachowane dziedzictwo, nowe narracje / Monika Ewa Adamska. – Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2019.
 397. Truso: legenda Bałtyku: katalog wystawy / Marek Franciszek Jagodziński. – Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2015.
 398. Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa / Magdalena Banaszkiewicz. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.
 399. Twórcy i dzieła warszawskiej szkoły architektury 1915-2015 / Konrad Kucza-Kuczyński. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.
 400. Tychy: dziedzictwo nowego miasta: architektura i urbanistyka lat 1955-1989 / [red. nauk. Patryk Oczko]. – Tychy: Muzeum Miejskie, 2017.
 401. Tychy: sacrum w mieście socjalistycznym / Patryk Oczko. – Tychy: Muzeum Miejskie, 2019.
 402. U źródeł chrześcijaństwa w Polsce: baseny chrzcielne z Ostrowa Lednickiego: katalog wystawy / Janusz Górecki. – Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2019.
 403. Ulica Marszałkowska po 1945 roku / Artur Bojarski. – Warszawa: Książka i Wiedza, 2018.
 404. Urbanistyka “a la française”: tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji, dopełnienie obrazu. T. 3, Od Wielkiej Rewolucji po nowe tysiąclecie: wiek XIX, epoka pragmatyzmu: wiek XX, laboratorium urbanistycznej nowoczesności / Mirosław Wiśniewski, Weronika Wiśniewska. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych Universitas, 2018.
 405. Urbanistyka operacyjna: zarys teorii / Tomasz Ossowicz. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 406. Verlorenes Kulturerbe?: Leben und Werk des Konservators von Westpreußen Bernhard Schmid (1872-1947) / Wiesław Sieradzan. – Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
 407. Vernacular architecture. – York: Vernacular Architecture Group,.
 408. W przededniu wielkiej odbudowy: zamek malborski na kartach berlińskiego albumu Johanna Friedricha Fricka z przełomu XVIII i XIX wieku / pod red. Justyny Lijki. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2019.
 409. Warszawa Gutta / Błażej Pindor; teksty Anna Dybczyńska-Bułyszko, Łukasz Gorczyca, Bolesław Stelmach. – Warszawa: Fundacja Raster: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2018.
 410. Warszawskie konserwacje 2007-2018: dotacje na zabytki udzielone przez m.st. Warszawa / [red. prowadzący Katarzyna Zawiła]. – Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, 2018.
 411. Warszawskie osiedle ZOR / [oprac. Barbara Oflańska, Andrzej Dobrucki, Wacław Orzeszkowski, Jan Kazimierz Zieliński]. – Warszawa: Arkady, 1968.
 412. Warsztat sztukatorski Giovanniego Battisty Falconiego / Beata Klimek. – Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.
 413. Wędrowanie sztuki / pod red. Artura Badacha i Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery. – Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018.
 414. Wiadomości Konserwatorskie: biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. – [Warszawa]: SKZ ZG, 1985-.
 415. Wiatraki na Ziemi Puławskiej / Aleksander Lewtak. – Końskowola: Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne, 2017.
 416. Wielokulturowy obiekt warowny na Górze Zamkowej oraz gród cyplowy w Starym Dzierzgoniu: studia i materiały / [redaktor naukowy Daniel Gazda]. – Warszawa: Trzecia Strona, 2018.
 417. Wieża Eiffla na Piną: kresowe marzenia II RP / Agnieszka Rybak, Anna Smółka. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2018.
 418. Wilno XX-XXI wiek: przewodnik architektoniczny / pod red. Mariji Drėmaitė, Rūty Leitanaitė, Juliji Reklaitė. – [Warszawa]: Centrum Architektury, 2019.
 419. Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu / Agnieszka Tomaszewicz. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 420. Wycena nieruchomości zabytkowych: problemy i propozycje: praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Chrzanowskiego. – Zielona Góra; Kraków: Zachodnie Centrum Organizacji, [1997].
 421. Wyspiański nieznany / pod red. Łukasza Gawła, Magdaleny Laskowskiej. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2019.
 422. Wytyczne i zalecenia ochrony tynków szlachetnych doby modernizmu / [oprac. Monika Bogdanowska, Bożena Boba-Dyga, Halina Rojkowska-Tasak, Marcin Furtak]. – Kraków: [Politechnika Krakowska: Akademia Sztuk Pięknych], 2019.
 423. Z Otchłani Wieków: pismo poświęcone pradziejom Polski. – Poznań: [s.n.], 1926-1988.
 424. Z przeszłości opactwa łysogórskiego / red. Krzysztof Bracha, Jarosław Różański, Marzena Marczewska. – Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2018.
 425. Zabytki techniki – nie tylko z perspektywy prawników / pod red. Iwony Gredki-Ligarskiej, Anny Rogackiej-Łukasik, Dariusza Rozmusa. – Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2018.
 426. Zabytki warte Poznania: 35 lat Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu / Paweł Cieliszko. – Poznań: Wydawnictwo “Druga Strona Poznania”, 2018.
 427. Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemięckiego w latopisowym Pleśniku (Podhorce na Ukrainie) / Radosław Liwoch. – Kraków: Muzeum Archeologiczne, 2018.
 428. Zabytkowa infrastruktura kolejowa Polski i Niemiec: dialog konserwatorski Warszawa – Berlin / [red. nauk. Karol Guttmejer]. – Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, 2018.
 429. Zabytkowe kościoły Wielkopolski / Adam Dubowski. – Poznań: “Albertinum” Księgarnia św. Wojciecha, 1956.
 430. Zamek króla Zygmunta I na Wawelu: architektura, dekoracja architektoniczna, funkcje / Marcin Fabiański. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2017.
 431. Zamki świętokrzyskie: skarby, legendy, tajemnice: przewodnik / Rafał Jurkowski. – Warszawa: Wydawnictwo CM, 2017.
 432. Zamoyski ocalony / [koncepcja publikacji Ewa Ziembińska]. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2019.
 433. Zapomniane dziedzictwo: architektura folwarczna Wielkopolski: fotografie Waldemara Śliwczyńskiego / [autor Ewa Kostołowska]. – Poznań: Muzeum Narodowe, 2018.
 434. Zapomniane miejsca: Lubuskie. Część środkowa / [Jakub Jagiełło, Adam Sowa]. – Warszawa: Wydawnictwo CM, 2018.
 435. Zapomniane miejsca Dolnego Śląska. [Cz. 1], Sudety Zachodnie / [red. Jakub Jagiełło]. – Wyd. 2, zmienione. – Warszawa: Wydawnictwo CM, 2019.
 436. Zapomniane miejsca Dolnego Śląska. [Cz. 1], Sudety Zachodnie / [red. Jakub Jagiełło]. – Wyd. 2, zmienione. – Warszawa: Wydawnictwo CM, 2019.
 437. Zapomniane miejsca Małopolskie: południe i wschód / [Mateusz Porębski]. – Warszawa: Wydawnictwo CM, 2019.
 438. Zbiór pasteli w kolekcji pałacu w Wilanowie / Krystyna Gutowska-Dudek. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 439. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung: [neue Folge der Zeitschrift für Ostforschung / Herder-Institut; Hrsg. Stefan Hartmann et al.]. – Marburg: Herder-Institut, 1995-.
 440. Zespół osadniczy z epoki kamienia – Rzucewo, Gmina Puck, stanowisko 1 / pod red. Danuty Król. – Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 2018.
 441. Zielony Kraków dla przyjemności i pożytku Szanownej Publiczności / Agata Zachariasz. – Kraków: Wydawnictwo PK, 2019.
 442. Znaleziska archeologiczne: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania / pod red. Katarzyny Zdeb. – Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Zielona Góra: Fundacja Archeologiczna; Głogów: Muzeum Archeologiczno-Historyczne; Legionowo: Muzeum Historyczne, 2017.
 443. Związki architektury modernistycznej i motoryzacji indywidualnej: wybrane realizacje europejskie 1903-1973 / Łukasz Wojciechowski. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 444. Żądza chwały: Władysław IV Waza w ikonografii performatywnej / Jacek Żukowski. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018.
 445. Żegluga i kanały żeglugowe dawnej Rzeczypospolitej / Cezary Wawrzyński. – Olsztyn: Edytor “Wers”, 2019.
 446. Życie codzienne / red. Maciej Dębiec. – Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2017.
 447. Życie sztuką: Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskich / red. Inga Głuszek. – Poznań: Muzeum Narodowe, 2018.
2018

liczba nowości: 424

 1. 200 lat drewnianego kościoła św. Marcina w Żytniowie / Bronisław Walacik, Grzegorz Pucka. – Rudniki: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 2017.
 2. Ad Rem: kwartalnik akademicki / [Stowarzyszenie “Archeo”; red. nacz. Piotr Lasek]. – [Warszawa]: Stowarzyszenie “Archeo”, 2007-.
 3. Albert Nestrypke: propagator architektury modernistycznej w Kaliszu / Joanna Bruś. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; 2017.
 4. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 101, Rovere-Samonà / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2018.
 5. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 100, Rovere-Samonà / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2018.
 6. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 102, Schleime-Seitter / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2019.
 7. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 103, Seitz-Silvestre / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2019.
 8. Archeologia Białegostoku / Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski, Halina Karwowska, Katarzyna Rusin, Urszula Stankiewicz, Adam Wawrusiewicz. – Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2015.
 9. Archeologia Łomży. [Dokument elektroniczny] / [aut. Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski et al.]. – [Nowodworce: Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego i Zrównoważonego Rozwoju “Mała Ojczyzna”], 2014.
 10. Archeologia przemysłowa w Polsce. T. 1 / pod red. Stanisława Januszewskiego; Fundacja Otwartego Muzeum Techniki; Biuro Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki. – Wrocław: Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2012.
 11. Archeologia przemysłowa w Polsce. T. 2 / pod red. Stanisława Januszewskiego; Fundacja Otwartego Muzeum Techniki; Biuro Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki. – Wrocław: [Fundacja Otwartego Muzeum Techniki], 2012.
 12. Archeologia przemysłowa w Polsce. T. 3 / pod red. Stanisława Januszewskiego; Fundacja Otwartego Muzeum Techniki; Biuro Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki. – Wrocław: [Fundacja Otwartego Muzeum Techniki], 2012.
 13. Archeologia przemysłowa w Polsce. T. 4 / pod red. Stanisława Januszewskiego; Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. – Wrocław: Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2013.
 14. Archeologia sądowa: zarys problematyki / Angelika Godzień. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2017.
 15. Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa: ilustrowany słownik angielsko-polski. T. 4, R-Z / Aleksander Böhm, Agata Zachariasz. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 16. Architektura malowana, architektura rzeczywista: miasto z epoki Leona Wyczółkowskiego / [red. Daria Bręczewska-Kulesza]. – Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 2012.
 17. Architektura miasta odbudowanego: wybrane przykłady: Elbląg, Głogów, Kołobrzeg, Szczecin na tle historycznym / Piotr Fiuk; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. – Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2017.
 18. Architektura polskiej katedry gotyckiej a jej europejskie źródło: uniwersalny obraz i różnorodność architektury katedry gotyckiej / Mirosław Bogdan. – Opole: Politechnika Opolska, 2013.
 19. Architektura renesansowa jako przejaw prestiżu fundatora i pozycji twórcy / Joanna Arlet. – Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2017.
 20. Architektura spod znaku Temidy w prowincji śląskiej w latach 1877-1918 / Sebastian Wróblewski. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018.
 21. Architektura szkolna II Rzeczypospolitej / Michał Pszczółkowski. – Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2017.
 22. Architektura w krajobrazie: harmonia, kompromis, konflikt / pod red. Weroniki Kobylińskiej-Bunsch. – Warszawa: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
 23. Architektura w mieście, architektura dla miasta: społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815-1914 / red. nauk. Mikołaj Getka-Kenig, Aleksander Łupienko. – Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017.
 24. Architektura willi i rezydencji Sopockich: projektanci, inwestorzy i użytkownicy w latach 1870-1945. T. 1 / red. Małgorzata Buchholz-Todorska. – Sopot: Muzeum Sopotu, 2017.
 25. Arcydzieła plastyki dawnej XII-XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza / pod red. Michała Wardzyńskiego. – Warszawa: Mazowiecki Instytut Kultury, 2018.
 26. Ariergarda modernizmu: katalog projektów i realizacji Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy / Katarzyna Uchowicz; współpraca Daria Dorota Pikulska, Dorota Piramidowicz, Piotr Lasek. – Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2017.
 27. Ars fortificandi: studia i materiały z dziejów architektury obronnej. T. 2 / pod red. Pawła Nastrożnego. – Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2018.
 28. Arsenał Królewski / Tadeusz Czekalski. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018.
 29. Bacciarelli: studia o malarzu królewskim, dyrektorze, nauczycielu, opiekunie sztuk / red. nauk. Andrzej Pieńkos. – Warszawa: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego: Muzeum Łazienki Królewskie, 2018.
 30. Bad death in the Early Middle Ages: atypical burials from Poland in a comparative perspective / Leszek Gardeła; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2017.
 31. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego: praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Marcina Majewskiego; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie. – Stargard: Muzeum w Stargardzie, 2016.
 32. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego: praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Marcina Majewskiego; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie. – Stargard: Muzeum w Stargardzie, 2016.
 33. Badania na Rynku Staromiejskim: praca zbiorowa / pod red. Marcina Majewskiego i Karoliny Stań; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie. – Stargard: Muzeum w Stargardzie, 2016.
 34. Barok: historia, literatura, sztuka / [Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; red. nacz. Janusz Pelc]. – Warszawa: “Semper”, 1994-.
 35. Barok na Broumovsku ze śląskiej perspektywy: historia i współczesność / pod red. Arkadiusza Wojtyły i Małgorzaty Wyrzykowskiej. – Wrocław: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 36. Beautiful objects: personal adornments and decorations for secular and sacred interiors / ed. by Agnieszka Bender, Małgorzata Wrześniak, Anna Wiśnicka. – Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017.
 37. Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. 2/2, Katalog starych druków – Druki obce z wieku XVIII / red. nauk. Iwona Pietrzykiewicz; Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu, 2017.
 38. Biedermeier / koncepcja wystawy i katalogu Anna Kozak, Agnieszka Rosales Rodriguez. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2017.
 39. Budowanie nad Bałtykiem: studia z architektury i sztuki Gdańska, Pomorza i Żmudzi / Małgorzata Omilanowska. – Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2018.
 40. Budownictwo drewniane Krakowiaków Zachodnich / [Marek Grabski, Agnieszka Oczkowska, Izabela Okręglicka, Andrzej Siwek, Tomasz Woźniak]. – Kraków; [Wygiełzów]: Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, 2017.
 41. Centralny Okręg Przemysłowy: wczoraj, dziś, jutro / [red. Anna Garbacz, Beata Trybuła]. – Stalowa Wola: Muzeum Regionalne; Warszawa: Muzeum Niepodległości, 2012.
 42. Ceramika europejska w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku / Barbara Pospieszna, Artur Dobry. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2018.
 43. Cisterciana: studia z dziejów i kultury Zakonu Cystersów / Andrzej Marek Wyrwa; Opactwo Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile. – Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2017.
 44. Claritas et consonantia: funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza: księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci / pod red. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Juliusza Raczkowskiego. – Toruń: Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2017.
 45. Cmentarz na Rossie w Wilnie: niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki / Anna S. Czyż, Bartłomiej Gutowski. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017.
 46. Cmentarze dawnego powiatu buczackiego / pod red. Anny Sylwii Czyż, Bartłomieja Gutowskiego. – Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, 2017.
 47. Cmentarzyska wilanowskie w okresie od średniowiecza po nowożytność / Rafał Solecki. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018.
 48. Co znajduje się w obrazach Henryka Siemiradzkiego? / red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2017.
 49. COP i miasto: nowoczesność i dziedzictwo / [oprac. tekstów Katarzyna Zarzycka]. – Stalowa Wola: Muzeum Regionalne, 2017.
 50. COP w obiektywie przedwojennych reporterów / [oprac., wybór tekstów i zdjęć Katarzyna Zarzycka]. – Stalowa Wola: Muzeum Regionalne, 2017.
 51. Czarno-biały obraz świata: problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii / red. Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.
 52. Czas końca, czas początku: architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939-1956 / Piotr Majewski. – Warszawa: Bellona, 2018.
 53. Dare to choose: making choices in archaeological heritage management / ed. by Ann Degraeve. – Namur: Europae Archaeologiae Consilium: Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2017.
 54. Denkmalpflege Informationen. – München: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2006.
 55. Die maritime Stadt – Hafenstädte an der Ostsee vom Mittelalter bis in die Gegenwart / hrsg. des Tomasz Torbus, Katarzyna Anna Wojtczak; Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Böckler-Mare-Balticum-Stiftung. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk; Marburg: Herder-Institut, 2017.
 56. Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau / Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Dobrosława Horzela; mit einer kunstgeschichtlichen Einleitung von Marek Walczak. – Kraków: TAiWPN Universitas: Polnische Akademie der Wissenschaften und Künste, 2018.
 57. Domenico Tintoretto: obrazy z Tarnogrodu / [red. nauk. kat. Artur Badach]. – Warszawa: Zamek Królewski – Muzeum, 2017.
 58. Drewno: właściwości i zastosowanie. T. 2, Suszenie i odpylanie / Karol Kopeć. – Starachowice: Karol Kopeć, 2018.
 59. Droga świętego Jakuba Cudu nad Wisłą: przewodnik pielgrzyma / [aut. Jerzy Grzegorz Kazimierczak et al.]. – Warszawa: Konfraternia św. Jakuba przy Katedrze Polowej WP: Jerzy Grzegorz Kazimierczak, 2015.
 60. Dwory na Suwalszczyźnie: mieszkańcy, rodziny / Andrzej Matusiewicz. – Suwałki: Starostwo Powiatowe; Muzeum Okręgowe, 2018.
 61. Działaj i miej nadzieję: stulecie państwowych służb konserwatorskich w Polsce 1918-2018 / pod red. Jacka Rulewicza i Romana Marcinka. – [Warszawa]: Narodowy Instytut Dziedzictwa: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, [2018].
 62. Działalność fundacyjna biskupów krakowskich. T. 1 / pod red. Marka Walczaka. – Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2016.
 63. Działalność fundacyjna biskupów krakowskich. T. 2 / pod red. Marka Walczaka. – Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2016.
 64. Działalność fundacyjna księcia Mieszka III Starego / Tomasz Ginter. – Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2008.
 65. Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej: II Muzealne Spotkania z Kresami / red. Tadeusz Skoczek; Muzeum Niepodległości w Warszawie. – Warszawa: Muzeum Niepodległości, 2017.
 66. Dziedzictwo książąt mazowieckich: stan badań i postulaty badawcze / red. nauk. Janusz Grabowski, Rafał Mroczek, Przemysław Mrozowski; Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Archiwum Główne Akt Dawnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. – Warszawa: Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2017.
 67. Dziedzictwo kulturowe: aksjologia i transgraniczność / red. nauk. Samanta Kowalska. – Poznań; Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2018.
 68. Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. T. 6 / red. nauk. Samanta Kowalska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. – Poznań; Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2017.
 69. Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka w prawie / praca zbiorowa pod red. Piotra Dobosza, Katarzyny Szepelak, Witolda Górnego. – Stan prawny na 30 czerwca 2015 r. – Kraków: Studio Cubus, 2015.
 70. Dzieje budowlane zamku biskupów w Lidzbarku Warmińskim / [tekst Andrzej Rzempołuch]. – Olsztyn: Muzeum Warmii i Mazur, 2016.
 71. Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu / red. nauk. Anna Błażejewska, Katarzyna Kluczwajd, Elżbieta Pilecka. – Toruń: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Toruński, 2017.
 72. Dzwon w chrześcijańskiej Europie / red. nauk. Gerard Guźlak. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017.
 73. Dzwonowo: średniowieczne zaginione miasto. T. 1, Środowisko naturalne, zarys dziejów, badania nieinwazyjne / red. Marcin Krzepkowski, Marcin Moeglich i Piotr Wroniecki. – Wągrowiec: Muzeum Regionalne, 2017.
 74. Edgar Norwerth 1884-1950: artysta i człowiek / Tomasz Śleboda; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2018.
 75. Embarras de richesse, czyli o dziewiętnastowiecznych sztućcach stołowych / Marcelina Palińska. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018.
 76. Encyklopedia Chełma. T. 2, Miejsca. Cz. 1, A-K / [zespół red. Zygmunt Gardziński et al.]. – Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa: Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2017.
 77. Epitafia i płyty nagrobne Katedry Włocławskiej / [red. Stanisław Waszczyński et al.]. – Włocławek: “Expol” P. Rybiński, J. Dąbek, 2012.
 78. Etnografia Polska / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958-.
 79. Europe’s Cultural Landscape: archaeologists and the management of change / ed. by Graham Fairclough and Stephen Rippon; assistant ed. David Bull. – Brussels: Europae Archaeologiae Consilium, 2002.
 80. Fajki z badań archeologicznych w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu / Magdalena Szewczyk-Wojtasiewicz. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2017.
 81. Figura św. Jana Nepomucena ze Szczytów-Dzięciołowa: lwowska rzeźba rokokowa na Podlasiu / pod red. Wojciecha Konończuka. – Warszawa: Fundacja im. Jana Walentego Węgierskiego, 2018.
 82. Fortyfikacje Lubelszczyzny: badania archeologiczne / praca zbiorowa pod red. Ewy Banasiewicz-Szykuły; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. – Lublin: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2017.
 83. Fortyfikacje Wschowy w średniowieczu i czasach nowożytnych / Jakub Drgas. – Wschowa: Muzeum Ziemi Wschowskiej, 2018.
 84. Franciszek Wyspiański – krakowski rzeźbiarz / [tekst Beata Studziżba-Kubalska]. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2017.
 85. Fukier i wino / red. Dorota Dias-Lewandowska, Gabriel Kurczewski. – Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2017.
 86. Galeria Sztuki Średniowiecznej: przewodnik / [red. nauk. Antoni Ziemba; autorzy not kat. Justyna Aniołek, Zofia Herman-Templewicz, Małgorzata Kochanowska, Antoni Ziemba]. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2017.
 87. Galeria Wzornictwa Polskiego / [teksty Anna Demska, Anna Frąckiewicz, Anna Maga]. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2017.
 88. Gdańsk ewangelicki / Maciej Żakiewicz; wstęp Antoni Kozłowski. – Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2018.
 89. Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej: w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra. T. 1, Eseje / pod red. Edmunda Kizika i Sławomira Kościelaka. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2017.
 90. Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej: w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra. T. 2, Katalog / [red. nauk. Piotr Paluchowski, Agata Larczyńska, Monika Płuciennik]. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2017.
 91. Gdańskie arcydzieła sztuki złotniczej ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu / [aut. kat. Anna Frąckowska, Dariusz Nowacki]. – Gdańsk: Muzeum Gdańska, 2018.
 92. Gdańskie ogrody / [red. Ewa Barylewska-Szymańska]. – Gdańsk: Muzeum Gdańska, 2018.
 93. Gdańskie Studia Archeologiczne / Uniwersytet Gdański. Instytut Archeologii. – Gdańsk; Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007-.
 94. Gdańskie Studia Muzealne / Muzeum Narodowe w Gdańsku. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 1976-.
 95. Gmachy i wnętrza sejmowe w Polsce / Bożena Wierzbicka. – Wyd. 2, popr. i uzup. – Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2018.
 96. Gmina Rytwiany: dziedzictwo kulturowe / Dariusz Kalina. – Rytwiany; Kielce: Wydawnictwo Światowid, 2017.
 97. Gniezno: wczesnośredniowieczny zespół grodowy / red. Tomasz Sawicki; współred. Magdalena Bis. – Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2018.
 98. Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420: główne kierunki rozwoju / Jakub Adamski. – Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2017.
 99. Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze / pod red. Stanisława Januszewskiego; Polski Kongres Górniczy 2007, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. – Wrocław: WPHU Pionier, 2007.
 100. Grabkowo, gm. Kowal, stanowiska 7 i 8: źródła archeologiczne do studiów nad okresem przedrzymskim na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej / Wojciech Kaczor, Andrzej Michałowski, Milena Teska, Marek Żółkiewski. – Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2017.
 101. Grafika, portrety: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich: katalog zbiorów / Tomasz Jakubowski; Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. – Warszawa: Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2017.
 102. Grądy-Woniecko: ostatni łowcy-zbieracze znad środkowej Narwi / Adam Wawrusiewicz, Tomasz Kalicki, Michał Przeździecki, Marcin Frączek, Dariusz Manasterski; z udziałem Witolda Grużdzia [et. al.]. – Białystok: Muzeum Podlaskie, 2017.
 103. Grodziska wczesnośredniowieczne Polski centralnej: archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016: praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Andrzejewskiego i Jerzego Sikory. – Łódź: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
 104. Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych w latach 2001 – 2010 / Antoni Lubelczyk. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2017.
 105. Gwiazdy orderowe: katalog / [aut. katalogu Virgilijus Poviliūnas, Oleg Ševeliov]. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2017.
 106. Heritage Management of Farmed and Forested Landscapes in Europe / ed. by Stephen Trow, Vincent Holyoak and Emmet Byrnes. – Brussels: Europae Archaeologiae Consilium: Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2010.
 107. Heritage Reinvents Europe / ed. by Dirk Callebaut, Jan Mařík and Jana Maříková-Kubková. – Namur: Europae Archaeologiae Consilium: Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2010.
 108. Historia i ochrona drewnianej architektury sakralnej Królówki, Łapanowa, Łosiny Górnej: wybrane problemy konserwatorskie / Marek Jankisz. – Jastrzębie-Zdrój: Wydawnictwo Black Unicorn, 2016.
 109. Historia klasztoru Benedyktynek w Staniątkach / Bogusław Krasnowolski. – Kraków: Klasztor Benedyktynek w Staniątkach, 1999.
 110. Historia Ostpreussisches Heimatmuseum w Królewcu / Wiesława Chodkowska, Monika Sabljak-Olędzka, Zuzanna Adamiec. – Olsztynek: Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny, 2015.
 111. Historia, konserwacja, rewitalizacja: funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich: prace dedykowane pamięci Profesora Leszka Kajzera / pod red. Tadeusza Bernatowicza, Piotra Gryglewskiego i Krzysztofa Stefańskiego. – Łódź: Katedra Historii Sztuki. Uniwersytet Łódzki: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2016.
 112. Ikonografia ulic Szewskiej i Szczepańskiej, placu Szczepańskiego, ulic Reformackiej i Sławkowskiej oraz zachodnich odcinków ulic Św. Marka i Pijarskiej w Krakowie / Iwona Kęder, Waldemar Komorowski, Mateusz Łepkowski. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2018.
 113. Ikonosfera: zeszyty muzealne / Muzeum Ikon w Supraślu. – Białystok: Muzeum Podlaskie, 2012-.
 114. Intangible cultural heritage: safeguarding experiences in Central and Eastern European countries and China: 10th anniversary of the entry into force of the 2003 UNESCO Convention through the prism of Sustainable Development / ed. by Hanna Schreiber. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 115. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. T. 5/1 / [red. nauk. Grzegorz Rzepecki]; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2017.
 116. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. T. 5/2 / [red. nauk. Grzegorz Rzepecki]; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2017.
 117. Inwentaryzacja cmentarzy łemkowskich na terenie gminy Sękowa. T. 1, Bartne, Bodaki, Krzywa, Pstrążne, Wołowiec / Roman Dubec, Adam Janczy. – Gorlice: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej “Elpis”, 2008.
 118. Inwentaryzacja cmentarzy łemkowskich na terenie gminy Sękowa. T. 2, Małastów, Męcina Wielka, Owczary, Pętna, Ropica Górna / Roman Dubec, Adam Janczy. – Gorlice: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej “Elpis”, 2009.
 119. Inwentaryzacja cmentarzy łemkowskich na terenie gminy Uście Gorlickie T. 1, Kunkowa, Kwiatoń, Leszczyny, Nowica, Przysłup, Uście Gorlickie / Roman Dubec, Adam Janczy. – Gorlice: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej “Elpis”, 2010.
 120. Jan III Sobieski: polski król w Wiedniu / wyd. Paweł Jaskanis i Stella Rollig; red. Maike Hohn i Konrad Pyzel. – München: Hirmer Verlag, 2017.
 121. Janów Pomorski/Truso: struktura i zabudowa strefy portowej (badania 1982-1991). T. 3 :1 / Marek Franciszek Jagodziński. – Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2017.
 122. Jerzy Staniszkis: architekt / Magdalena Stopa. – Warszawa: Salix Alba, 2018.
 123. Journal of cultural heritage. – Paris: Elsevier, 1999-.
 124. Józef Brandt 1841-1915: malowniczy świat polskości / Ewa Micke-Broniarek. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2018.
 125. Józef Brandt 1841-1915. T. 1 / red. nauk. Ewa Micke-Broniarek. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2018.
 126. Józef Brandt 1841-1915. T. 2 / red. nauk. Ewa Micke-Broniarek. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2018.
 127. Józef Brandt 1841-1915. T. 3 / red. nauk. Ewa Micke-Broniarek. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2018.
 128. Józef Kremer (1806-1875): studia i materiały / red. nauk. Urszula Bęczkowska, Ryszard Kasperowicz, Jacek Maj. – Kraków: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.
 129. Kalwaria Wielewska: stulecie trwania (1915-2015) / red. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Fryderyk Mudzo, Monika Jania-Szczechowiak. – Poznań: Instytut Historii UAM, 2017.
 130. Karl Grosser: śląski architekt (1850-1918) / Marta Ostrowska-Bies. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017.
 131. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie: szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Cz. 2, C / oprac. Krzysztof Krużel; Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2001.
 132. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie: szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Cz. 3, D-E / oprac. Jan Motyka; Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2003.
 133. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie: szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Cz. 5, 1, Philips Galle / Małgorzata Pokorska-Primus; Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010.
 134. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie: szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Cz. 6, Hendrick Goltzius i jego pracownia / Małgorzata Pokorska-Primus; Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2004.
 135. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie: szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Cz. 8, Hooghe Romeyn de – Huys Frans / Anna Olszewska; Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2013.
 136. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie: szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Cz. 9, I-K / Krzysztof Krużel; Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015.
 137. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie: szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Cz. 16, Rembrandt van Rijn / Krzysztof Krużel; Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2006.
 138. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie: szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Cz. 5/2, Rodzina Galle: Theodoor, Cornelis I, Cornelis II, Cornelis III / Małgorzata Pokorska-Primus; Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2018.
 139. Katalog zabytków sztuki: województwo wrocławskie (dolnośląskie): Syców, Międzybórz i okolice / pod red. Jana Harasimowicza; oprac. aut. Arkadiusz Dobrzyniecki, Ewelina Mielczarek, Piotr Oszczanowski. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk; [Wrocław]: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 140. Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 5, Województwo poznańskie. Z. 8, Powiat kolski / inwentaryzację przeprowadziła Janina Rutkowska. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dział Inwentaryzacji Zabytków, 1960.
 141. Katedra włocławska / Janusz Rosikoń. – Izabelin; Warszawa: Rosikon Press, 2011.
 142. Klejnot w koronie: 650-lecie konsekracji katedry krakowskiej / pod red. Jacka Urbana i Eweliny Zych. – Kraków: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, 2017.
 143. Klejnoty w służbie sacrum i dewocji: biżuteria w Polsce / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd]. – Toruń: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2017.
 144. Kobieta wodzem chwalebnego czynu: twórczynie pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych / Teresa Grzybkowska. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2018.
 145. Kokotów, stanowisko 19, gm. Wieliczka: od wczesnej epoki brązu po schyłek okresu rzymskiego / red. Jacek Górski, Andrzej Matoga. – Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2017.
 146. Kolekcja portretów królów kurkowych ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie / Grażyna Michalak; Muzeum Okręgowe w Lesznie. – Leszno: Muzeum Okręgowe, 2017.
 147. Kołobrzeg: wczesne miasto nad Bałtykiem / pod. red. Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego. – Warszawa: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk: Wydawnictwo Trio, 2007.
 148. Kompozycje przyrody w ikonografii maryjnej na wybranych przykładach malarstwa niderlandzkiego i niemieckiego od XV do początku XVI wieku / Małgorzata Żak-Kulesza. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.
 149. Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 5, Dziedzictwo militarne / pod red. Wojciecha Borkowskiego, Wojciecha Brzezińskiego, Jacka Wysockiego. – Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017.
 150. Kopna Góra 1831 / red. Radosław Dobrowolski. – Supraśl: Collegium Suprasliense, 2016.
 151. Kościoły drewniane na Śląsku / Jacek Kubik. – Gliwice: Wokół Nas, 2018.
 152. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego. T. 5, Kościoły Nowogródka / red. Maria Kałamajska-Saeed; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017.
 153. Kościoły neoromańskie w archidiecezji przemyskiej / Michał Proksa, Monika Zub. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017.
 154. Kościół katedralny w Bydgoszczy / studia pod red. Aleksandra Jankowskiego i Dariusza Karczewskiego. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018.
 155. Krajobrazy socmodernizacji: architektura jubileuszowa trzydziestolecia PRL w Wielkopolsce / Weronika Bryl-Roman. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2017.
 156. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego / [oprac. Katarzyna Sadowska-Mazur, Julia Włodarczyk]. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.
 157. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego / [oprac. Katarzyna Sadowska-Mazur, Julia Włodarczyk]. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 158. Kraków 1900 / Urszula Kozakowska-Zaucha. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2018.
 159. Kresowe rezydencje: zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP. T. 1, Województwo wileńskie / Grzegorz Rąkowski. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017.
 160. Kronika Boernerowa / Lowisa Lermer. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017.
 161. Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: (organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania) / red. Zygmunt Zaleski. – Poznań: Magistrat stoł. m. Poznania, 1923-.
 162. Królewska rezydencja w Łobzowie we współczesnej strukturze miasta: monografia / Anna Agata Kantarek, Jacek Gyurkovich, Agata Zachariasz; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków: Wydawnictwo PK, 2018.
 163. Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych: natężenie kontaktów i ich chronologia / Małgorzata Rybicka; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2017.
 164. Libri veritatis Atanazego Raczyńskiego. T. 1 / oprac. Wojciech Suchocki; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historyczny. Instytut Historii Sztuki. – Poznań: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017.
 165. Libri veritatis Atanazego Raczyńskiego. T. 2 / oprac. Wojciech Suchocki; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historyczny. Instytut Historii Sztuki. – Poznań: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017.
 166. Listing archaeological sites, protecting the historical landscape / ed. by Peter A. C. Schut. – Brussels: Europae Archaeologiae Consilium: Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2009.
 167. Listy z podróży: korespondencja Jana Chrystiana Kamsetzera z królem Stanisławem Augustem i Marcellem Bacciarellim 1776-1777, 1780-1782, 1787 / wstęp i oprac. tekstu Marzena Królikowska-Dziubecka. – Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie, 2017.
 168. Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii / pod red. Martina Gojdy i Zbigniewa Kobylińskiego. – Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Fundacja Res Publica Multiethnica, 2018.
 169. Lublin wczesnośredniowieczny: studium rozwoju przestrzennego / Andrzej Rozwałka, Rafał Niedźwiadek, Marek Stasiak. – Warszawa: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: Wydawnictwo Trio, 2006.
 170. Lubuskie: mały album dawnej architektury. T. 2, Powiaty: krośnieński i świebodziński / Krzysztof Garbacz. – Zielona Góra: Agencja Wydawnicza “PDN”, 2018.
 171. Lutomiersk – Wrząca, stanowisko 1, gmina Lutomiersk, Mastki, stanowisko 2, gmina Chąśno, województwo łódzkie: cmentarzyska epoki brązu łużyckich pól popielnicowych z Polski Środkowej / Błażej Muzolf, Anna Zielińska, Piotr Kittel. – Łódź: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2017.
 172. Lwów nowoczesny / red. nauk. Łukasz Galusek, Jacek Purchla; koncepcja kat. Julia Bohdanova, Żanna Komar. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017.
 173. Łacińskie inskrypcje w kościołach Warmii: katedra we Fromborku / Elżbieta Starek, Grzegorz Kotłowski. – Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum; Frombork: Muzeum Pomnika Historii “Frombork Zespół Katedralny”, 2017.
 174. Łapsze Wyżne: kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła / tekst Andrzej Skorupa; zdjęcia Rafał Monita. – Kraków: Wydawnictwo Astraia, 2018.
 175. Łódzki detal: przewodnik po Łodzi szlakami detali architektonicznych / Maria Nowakowska. – Łódź: Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO, 2016.
 176. Magnificentia Rerum: materiały źródłowe do fundacji artystycznych w XVIII wieku / Andrzej Betlej, Anna Markiewicz. – Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2017.
 177. Malarstwo barokowe na Śląsku / pod red. Andrzeja Kozieła. – Wrocław: Wydawnictwo Via Nova, 2017.
 178. Maria Kazimiera Sobieska (1641-1716): w kręgu rodziny, polityki i kultury / red. nauk. Anna Kalinowska, Paweł Tyszka; Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. – Warszawa: Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2017.
 179. Mazowiecki Rocznik Konserwatorski / Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. – Warszawa: Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita, 2007-.
 180. Meble stylowe ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku / Anna Dąbrowska, Jerzy Ostapczuk. – Białystok: Muzeum Podlaskie, 2018.
 181. Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach: milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia / pod red. Szymona Nowaczyka, Łukasza Pospiesznego i Iwony Sobkowiak-Tabaki; Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. – Biskupin: Muzeum Archeologiczne, 2017.
 182. Miasta ziemi lubuskiej w obliczu II wojny światowej: miejsca pamięci: [aut. tekstów Barbara Bielinis-Kopeć, Stanisław Kowalski, Przemysław Słowiński]. – Zielona Góra: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2014.
 183. Miastoprojektanci: łódzcy architekci w czasach PRL-u / Błażej Ciarkowski. – Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2018.
 184. Michelangelo Palloni: malarz fresków / [red. prowadzący Elżbieta Modzelewska]. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2017.
 185. Miejsce: studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku / [Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Fundacja Kultura Miejsca; red. nacz. Lidia Klein]. – Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych: Fundacja Kultura Miejsca, 2015-.
 186. Między Jutlandią a Sambią: Truso w kontekście badań południowo-zachodniej strefy basenu Morza Bałtyckiego w okresie wikińskim. T. 3 :2 / red. Marek Franciszek Jagodziński. – Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2017.
 187. Między miastem a dworem: badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983. Cz. 1 / [red. Zbigniew Polak, Katarzyna Meyza]. – Warszawa: Muzeum Warszawy, 2017.
 188. Między miastem a dworem: badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983. Cz. 2 / [red. Zbigniew Polak, Katarzyna Meyza]. – Warszawa: Muzeum Warszawy, 2017.
 189. Migracje: materiały z LXV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 24-25 listopada 2016 r. / pod red. Anny Sylwii Czyż, Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery. – Warszawa: Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki: Oddział Warszawski SHS, 2017.
 190. Miniatury europejskie: katalog zbiorów / Hanna Małachowicz; Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. – Warszawa: Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2018.
 191. Młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju / Rafał Eysymontt, Reiner Sachs, Maciej Szymczyk. – Duszniki Zdrój: Muzeum Papiernictwa; Velké Losiny: Muzeum Papieru, 2018.
 192. Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni: architektura XX wieku i jej waloryzacja w Gdyni i w Europie / [red. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch]. – Gdynia: Urząd Miasta, 2017.
 193. Moduły i wieżowce: polscy architekci wobec przemian w budownictwie mieszkaniowym 1956-1970 / Marek Czapelski. – Warszawa: Neriton, 2018.
 194. Modus: prace z historii sztuki / Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków: Universitas, 2000-.
 195. Muzealnictwo / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodek Dokumentacji Zabytków; [Janusz Odrowąż-Pieniążek red. nacz.]. – Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1952-.
 196. Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku / [aut. tekstów Jadwiga Wieczerzak, Ewa Wrochna]. – Olsztynek: Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny, 2015.
 197. Muzeum Starożytności w Wilnie: historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki / Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2016.
 198. Na ratunek katedrze: historia ocalenia od ruiny / [oprac. tekstów Stowarzyszenie Rewaloryzacji i Konserwacji Architektury Miasta Świdnicy]. – Świdnica: Stowarzyszenie Rewaloryzacji i Konserwacji Architektury Miasta Świdnicy, 2017.
 199. Na ratunek Kościołowi: epitafia wrocławskich kanoników katedralnych (1539-1556) jako wizualny postulat odnowy życia chrześcijańskiego / Joanna Kaźmierczak. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018.
 200. Nadziejewo: cmentarzysko ciałopalne z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w środkowej Wielkopolsce / Maciej Kaczmarek; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Prahistorii. – Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Prahistorii, 2017.
 201. Najpiękniejsze bydgoskie kamienice czynszowe: Bydgoszcz Belle Époque / Daria Bręczewska-Kulesza. – Bydgoszcz: Stowarzyszenie Centrum Kultury Belle Époque, 2014.
 202. Nasi mistrzowie / [red. Małgorzata Rybicka, Magdalena Rzucek]; Instytut Archeologii UR. – Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2016.
 203. Nasza Przeszłość: studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce = Notre Passé: études sur l’histoire de l’Église et de la culture catholique en Pologne / [red. Jan Dukała]. – Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-.
 204. Nasze – obce – wspólne dziedzictwo kulturowe / Magdalena Winograd, Marlena Brzozowska, Łukasz Faszcza, Marcin Mironowicz, Izabela Urbaniak-Mastalerz. – Białystok: Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2016.
 205. Nazwy miejscowe Polski: historia, pochodzenie, zmiany. 14, Sk-Sn / pod red. Kazimierza Rymuta, Barbary Czopek-Kopciuch i Urszuli Bijak; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. – Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, 2017.
 206. Neogotyckie kościoły województwa podlaskiego / pod red. Grzegorza Ryżewskiego; oprac aut. Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski, Marta Wróbel. – Białystok: Fundacja Ochrony Zabytków “Na Rubieży”, 2017.
 207. Nie tylko Orient: nabytki Fundacji Teresy Sahakian 2007-2017 / [red. nauk. kat. Katarzyna Połujan]; Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. – Warszawa: Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2017.
 208. Niematerialne dziedzictwo kulturowe: doświadczenia w ochronie krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin: 10-lecie wejścia w życie Konwencji UNESCO z 2003 roku w perspektywie zrównoważonego rozwoju / pod red. Hanny Schreiber. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 209. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego: katalog. Cz. 1 / praca zbiorowa pod red. Anny Kwaśniewskiej. – Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2017.
 210. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego: katalog. Cz. 2 / praca zbiorowa pod red. Anny Kwaśniewskiej. – Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2017.
 211. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego: monografia / praca zbiorowa pod red. Anny Kwaśniewskiej. – Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2017.
 212. Nowoczesność: bunt i tradycja: materiały I Warszawskiego Forum Studentów Historii Sztuki / red. Marcin Lewicki. – Warszawa: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.
 213. Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku: wyniki badań interdyscyplinarnych / pod red. Aleksandry Pudło i Macieja Henneberga. – Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 2017.
 214. Nowy Wiśnicz: niezwykły świat polskiego baroku / Roman Marcinek. – Nowy Wiśnicz: Muzeum Ziemi Wiśnickiej, 2018.
 215. O nowy typ muzeów sztuki / Marian Minich; oprac. Paweł Brożyński; współpr. Magdalena Kunińska. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2018.
 216. O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego: studia i szkice / pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej i Tomasza Chachulskiego. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018.
 217. Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 1945-1975 / pod red. Teresy Dudek Bujarek. – Katowice: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Górnośląski, 2017.
 218. Obowiązek piękna: wzorniki i traktaty architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej / wybór i oprac. Grzegorz Boros; przy współudziale Anny Frąckowskiej i Franciszka Skibińskiego. – Gdańsk: Wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria Fundacja Terytoria Książki, 2017.
 219. Obraz Madonna z Dzieciątkiem i dwoma aniołami przypisywany Sandro Botticellemu: badania i konserwacja / Ewa Wiłkojć, Anna Klisińska-Kopacz. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2018.
 220. Obraz żywy / pod red. Marii Poprzęckiej. – Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2015.
 221. Ochota dzielnica z klasą: architektura i mieszkańcy / Jarosław Zieliński, Grzegorz Mika, Jerzy S. Majewski. – Warszawa: Fundacja Hereditas, 2018.
 222. Ochrona dziedzictwa kulturowego: intertemporalność, archiwum pamięci / red. nauk. Samanta Kowalska. – Poznań; Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2018.
 223. Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka / Danuta Kłosek-Kozłowska. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.
 224. Ochrona zabytków sakralnych / pod red. Mieczysława Różańskiego. – Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2017.
 225. Od historyzmu do modernizmu: bydgoskie wille miejskie i podmiejskie: Bydgoszcz Belle Époque / Daria Bręczewska-Kulesza, Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz: Stowarzyszenie Centrum Kultury Belle Époque, 2017.
 226. Ogrodnicy pamięci: cmentarze żydowskie: podręcznik dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa lokalnego / Teresa Klimowicz, Paweł Sygowski, Monika Tarajko, Andrzej Trzciński. – Wyd. 2, popr. – Lublin: Stowarzyszenie “Studnia Pamięci”, 2018.
 227. Okrągłe fibule tarczowate z ornamentem wytłaczanym w grupie olsztyńskiej / Andrzej Grzegorczyk; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2015.
 228. Opactwo henrykowskie: klasztor Księgi Henrykowskiej / Romuald M. Sołdek. – Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2018.
 229. Opolski Informator Konserwatorski / Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Opolu. – Opole: Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Opolu, 1981-.
 230. Orbis Polonus: studia z historii sztuki XVII-XVIII wieku / Stanisław Mossakowski. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2002.
 231. Osiedle urzędnicze w Krakowie: urbanistyka i architektura 1924-1942 / Maciej Motak. – Kraków: Wydawnictwo PK, 2018.
 232. Ośrodek starożytnego brązownictwa pomorskiego we wczesnej epoce żelaza w Juszkowie, gmina Pruszcz Gdański / Piotr Fudziński, Katarzyna Ślusarska. – Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 2017.
 233. Oświeceniowa republika władców. T. 2, Rezydencje, kolekcje, mecenat / pod red. Andrzeja Pieńkosa. – Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie. Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską, 2017.
 234. Paderewski / [red. merytoryczna Joanna Bojarska-Cieślik, Magdalena Pinker, Joanna Popkowska]. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2018.
 235. Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku: katalog zbiorów / Agnieszka Kowalska-Lasek. – Kielce: Muzeum Narodowe, 2016.
 236. Pamiątki przeszłości 1796-1945: berlińska linia Radziwiłłów / [aut. not Monika Antczak et al.]. – [Nieborów]: Muzeum w Nieborowie i Arkadii, [2018].
 237. Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego: katalog wystawy / Adam Kostek. – Przemyśl: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2016.
 238. Paragone: rzeźba na granicy / red. tomu Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Historii Sztuki. Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej. – Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.
 239. Park Kulturowy Wierzychowice na europejskim szlaku megalitów / Piotr Papiernik, Dominik Kacper Płaza; współpr. Rafał Brzejszczak [et al.]. – Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2017.
 240. Parki i ogrody Krakowa w obrębie Plant z Plantami i Wawelem / red. Janusz Bogdanowski; Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. – Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. Narodowa Instytucja Kultury, 1997.
 241. Perła Staszowa: kaplica Matki Bożej Różańcowej / Agata Łucja Bazak. – Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2018.
 242. Perły renesansu w powiecie radzyńskim: kościoły Trójcy Św. w Radzyniu Podlaskim i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach / [Piotr Hapka]. – Radzyń Podlaski: Powiat Radzyński: współwydawcy Parafia pw. Trójcy Świętej; Czemierniki: Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 2017.
 243. Pielęgnacja świątyni i innych zabytków: książka nie tylko dla księży / Bogumiła J. Rouba. – Wyd. 2 rozsz. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.
 244. Pięć wieków konwisarstwa: kolekcja Andrzeja Wójcika w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku / Adam Zapora. – Włocławek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 2017.
 245. Plastyka toruńska 1793-1920: zapomniane oblicze wielokulturowego miasta / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2017.
 246. Płock wczesnośredniowieczny / red. nauk. Andrzej Gołembnik. – Warszawa: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej [etc.], 2011.
 247. Pod znakiem świętego Sebalda: rola Norymbergi w kształtowaniu późnogotyckiego malarstwa tablicowego na Śląsku / Agnieszka Patała. – Wrocław: Wydawnictwo Via Nova, 2018.
 248. Podlaskie Zeszyty Archeologiczne / Muzeum Podlaskie w Białymstoku. – Białystok: Muzeum Podlaskie, 2005-.
 249. Polish Intangible Cultural Heritage List / [oprac. Katarzyna Sadowska-Mazur, Julia Włodarczyk]. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.
 250. Polska biżuteria patriotyczna i pamiątki historyczne XIX i XX wieku: (na podstawie zbioru autora) / Wojciech Postuła. – Warszawa: Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta, 2017.
 251. Polska industrialna / Paweł Klimek ze wstępem i felietonami Filipa Springera. – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal sp. z o.o., 2018.
 252. Polski karnawał: obrazy obyczajów świątecznych w piśmiennictwie trzech stuleci od XVII do XIX wieku / Ewa Nofikow. – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015.
 253. Polski Słownik Biograficzny. T. 52/14, z. 212, Świrski Łukasz – Tanner Bernard / [red. nacz. Andrzej Romanowski]; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa: Instytut Historii PAN; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2017.
 254. Polski Słownik Biograficzny. T. 52/2, z. 213, Tansman Aleksander – Tarło Stanisław / [red. nacz. Andrzej Romanowski]; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa: Instytut Historii PAN; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2018.
 255. Polskie art déco: materiały szóstej sesji naukowej “Polskie art déco. Wnętrza mieszkalne” pod przewodnictwem prof. Anny Sieradzkiej, prof. Andrzeja K. Olszewskiego i dr Anny Kostrzyńskiej-Miłosz w Muzeum Mazowieckim w Płocku 8-9 czerwca 2015 roku / [oprac. red. Zbigniew Chlewiński]. – Płock: Muzeum Mazowieckie, 2017.
 256. Pomniki Fryderyka Chopina / Irena Grzesiuk-Olszewska, Andrzej K. Olszewski. – Warszawa: Wydawnictwo Salix Alba, 2017.
 257. Pomniki publiczne i dyskurs zasług w dobie “wskrzeszonej” Polski lat 1807-1830 / Mikołaj Getka-Kenig; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017.
 258. Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów / [red. nauk. Maria Łopuch; współpr. merytoryczna Jolanta Rybkiewicz, Renata Zdero; noty katalogowe Barbara Ochendowska-Grzelak]. – Szczecin: Zamek Książąt Pomorskich, 2017.
 259. Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Żoliborza / [koncepcja i oprac. Katarzyna Domagalska pod kierunkiem Marii Brukalskiej; teksty Katarzyna Domagalska, Łukasz Kowalski, Maciej Lewandowski]. – Warszawa: Stowarzyszenie Żoliborzan: partner Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, 2017.
 260. Portret w Gdańsku: od schyłku średniowiecza do późnego baroku (1420-1700): malarstwo, rysunek / Aleksandra Jaśniewicz. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2018.
 261. Powiat słubicki (do 1815 roku) / zebr. i oprac. Joachim Zdrenka. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.
 262. Powiat sokołowski: historia i zabytki / [tekst Tomasz Biaduń, Paweł Balcerek, Piotr Orzechowski]. – Sokołów Podlaski: na zlecenie Starostwa Powiatowego, 2015.
 263. Powojenna metaloplastyka: element genius loci ośrodków staromiejskich / [red. merytoryczna Anna Jagiellak, Paulina Świątek]. – Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, 2018.
 264. Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w Starym Rypinie / red. nauk. Jadwiga Lewandowska. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.
 265. Prawne wyzwania ochrony dóbr kultury we współczesnym świecie / praca zbiorowa pod red. Piotra Dobosza, Michała Adamusa, Dominiki Guzek, Anny Mazur. – Stan prawny na 1 września 2015 r. – Kraków: Wydawnictwo Kasper: Koło Naukowe Sekcja Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
 266. Prawo a ochrona dóbr kultury / [red. nauk. Piotr Dobosz, Michał Adamus, Dominika Sokołowska]. – Kraków: Wydawnictwo Kasper: Koło Naukowe Sekcja Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
 267. Prawo wobec kultury i sztuki / red. nauk. Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko. – Stan prawny na 1 października 2017 r. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018.
 268. Preventive conservation of the human environment. 6, Architecture as an element of the landscape / ed. by Weronika Kobylińska-Bunsch, Zbigniew Kobyliński, Louis Daniel Nebelsick. – Warszawa: Fundacja Res Publica Multiethnica: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017.
 269. Prezentacja interdyscyplinarna zabytków architektury w ochronie dziedzictwa kulturowego / Jolanta Sroczyńska. – Kraków: Wydawnictwo PK, 2018.
 270. Pro Patria: miejsca pamięci I wojny światowej na przedpolu Twierdzy Osowiec / Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski. – Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2015.
 271. Problemy dziedzictwa kulturowego w architekturze / pod red. Tomasza Drewniaka i Bogusława Szuby; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. – Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2005.
 272. Pruchnik: studia z dziejów miasta i okolic / pod red. Mariana Wolskiego; Gmina Pruchnik. – Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2017.
 273. Przedstawienia heraldyczne na kaflach gotyckich z większych kolekcji wielkopolskich / Karol Łukomiak. – Łódź: ArchaeGraph, 2017.
 274. Przemiany w architekturze europejskich uzdrowisk / Izabela Spielvogel. – Opole: Politechnika Opolska, 2017.
 275. Przemyśl wczesnośredniowieczny / red. nauk. Ewa Sosnowska. – Warszawa: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.
 276. Przestrzeń i czas – cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w kontekście rozplanowania grobów / Katarzyna Trybała-Zawiślak; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2015.
 277. Przewodnik po dawnej Stalowej Woli: w 70-lecie nadania praw miejskich / [tekst i red. Marek Wiatrowicz]. – Stalowa Wola: Muzeum Regionalne, 2015.
 278. Przewodnik po dawnym Rozwadowie / [tekst i red. Marek Wiatrowicz]. – Wyd. 2. – Stalowa Wola: Muzeum Regionalne, 2015.
 279. Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych / Małgorzata Gmiter. – Wyd. 2, stan prawny 18 stycznia 2018 r. – Wrocław: Presscom, 2018.
 280. Przewodnik po szlaku zabytków techniki Łodzi / Maciej Kronenberg. – Łódź: Urząd Miasta Łodzi. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Oddział ds. Zarządzania Dziedzictwem, 2017.
 281. Przez Sępolno, Zalesie i Krzyki…: historia tramwajów we Wrocławiu / Tomasz Sielicki. – Wrocław: Muzeum Miejskie, 2017.
 282. Przyszłość do zabudowania: futurologia i architektura PRL / Emilia Kiecko. – Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2018.
 283. Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach 1617-2017 / red. Wiesław Kowalewski, Katarzyna Curyło, Barbara Jelonek. – Rytwiany: Pustelnia Złotego Lasu, 2017.
 284. Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach 1617-2017: przewodnik jubileuszowy / red. Wiesław Kowalewski, Katarzyna Curyło. – Wyd. 3 uzup. – Rytwiany: Pustelnia Złotego Lasu, 2017.
 285. Radziejowicki park i jego twórcy 1817-2017 / Maria Barbasiewicz, Beata Fortuna-Antoszkiewicz. – Radziejowice: Dom Pracy Twórczej, 2017.
 286. Radzim: gród i wieś nad Wartą / red. Andrzej Kowalczyk, Michał Skoczyński, Andrzej M. Wyrwa. – Dziekanowice: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2017.
 287. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C) / [red. Małgorzata Rozbicka, Maciej Warchoł]. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 288. Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2017 / oprac. Wioletta Łabuda-Iwaniak. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018.
 289. Raport. 12 / red. Sławomir Kadrow. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 290. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1) / Ireneusz Marchelak, Anna Nierychlewska, Iwona Nowak, Piotr Papiernik. – Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2017.
 291. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1). Vol. 2 / Ireneusz Marchelak, Anna Nierychlewska, Iwona Nowak, Piotr Papiernik. – Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2017.
 292. Reflektory: interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo architektury Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku / red. nauk. Magdalena Żmudzińska-Nowak, Iga Herok-Turska. – Katowice: Biblioteka Śląska, 2017.
 293. Regiony wyobraźni: peryferyjność w kulturze XIX i XX wieku / pod red. Marcina Lachowskiego. – Warszawa: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2017.
 294. Relacja Warszawa – Zakopane / [red. merytoryczna Katarzyna Kucharska-Hornung]. – Warszawa: Muzeum Narodowe; Zakopane: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego, 2017.
 295. Reminiscencje Reformacji: Prusy – Mazury 1517-2017 / pod red. Rudolfa Bażanowskiego i Beaty Wacławik. – Olsztyn: Archiwum Państwowe, 2017.
 296. Restytucja i ochrona dóbr kultury: zagadnienie prawne: zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego na podstawie Dyrektywy 2014/60/UE z dnia 15.05.2014 r. / pod red. Iwony Gredki-Ligarskiej i Anny Rogackiej-Łukasik. – Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, 2017.
 297. Rocznik Jubileuszowy Diecezji Sandomierskiej / [red. Roman Janiec et al.]. – Sandomierz: Wydawnictwo Diecezji i Drukarnia w Sandomierzu, 2018.
 298. Roczniki Humanistyczne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1949-.
 299. Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI-XX / red. Agnieszka Gronek, Alicja Nowak. – Kraków: Wydawnictwo “Szwajpolt Fiol”, 2014.
 300. Rozbudowa świątyni: nowa przestrzeń sakralna na kanwie dawnego układu wybranych kościołów Małopolski / Jacek Czechowicz; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków: Wydawnictwo PK, 2018.
 301. Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa = Selected Papers from the National Museum in Cracow. New Series / [kom. red. Tadeusz Chruścicki et al.]. – Kraków: MN, 1999-.
 302. Ruda, córka Cwiego: historia żydów na warszawskiej Pradze / Adam Dylewski. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2018.
 303. Rycerze, szlachta, ziemianie: szlachetnie urodzeni na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim / pod red. Pawła Klinta, Marty Małkus, Kamili Szymańskiej. – Wschowa: Stowarzyszenie Czas A.R.T.: Muzeum Ziemi Wschowskiej; Leszno: Muzeum Okręgowe, 2014.
 304. Rzeźbiarzu mój – poeto…: życie i twórczość Kazimierza Witolda Ostrowskiego: Lwów 1840 – Warszawa 1880 / Józef J. M. Ostrowski. – Paryż: Warszawa: Józef Ostrowski LOCAUX, 2017.
 305. Sacrum et Decorum: materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej = materials and studies on the history of sacred art / Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej; [red. nacz. Grażyna Ryba]. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-.
 306. Sakralna architektura drewniana na Górnym Śląsku: szkicownik architekta sprzed ponad stu lat / Piotr Siemko. – Katowice: Biblioteka Śląska, 2015.
 307. Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym / Maksymilian Cherka, Wojciech Grecki. – Stan prawny na 1 lutego 2013 r. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013.
 308. Sąd na Jezusem: studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności / Romana Rupiewicz. – Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Wydawnictwo Neriton, 2018.
 309. Secesja: zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku / autorzy tekstów Mariola Adamska et al.; [red. nauk. Michał Burdziński]. – Płock: Muzeum Mazowieckie, 2017.
 310. Sekrety miniatur Kodeksu Baltazara Behema / Zofia Rozanow. – Katowice: Wydawnictwo “Sapientia”, 2017.
 311. Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków: studia z okazji 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich / pod red. Sławomira Jakubczaka i Radosława Lolo; Urząd Miasta i Gminy w Serocku. – Bydgoszcz: Meritum Jarosław Zimmermann; Serock: na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy, 2017.
 312. Sielanka bydgoska “dzielnica ogród”: Bydgoszcz Belle Époque / Daria Bręczewska-Kulesza, Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz: Stowarzyszenie Centrum Kultury Belle Époque, 2016.
 313. Siemiechów stanowisko 2, województwo łódzkie: cmentarzysko i osada kultury przeworskiej / Maria Jażdżewska, Wojciech Siciński. – Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2017.
 314. Skawina w okresie zaborów (1772-1918): urbanistyka i architektura miasta / Michał Krupa. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017.
 315. Służby w ochronie dziedzictwa sakralnego i archeologicznego Europy Wschodniej / pod red. Marka Łuczaka. – Szczecin: Pomorskie Towarzystwo Historyczne, 2018.
 316. Socrealizmy i modernizacje / pod red. Aleksandry Sumorok i Tomasza Załuskiego. – Łódź: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, 2017.
 317. Sposoby zamykania pomieszczeń i skrzyń w późnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych z terenu Polski / Karol Łukomiak. – Łódź: ArchaeGraph, 2016.
 318. Srebro z Poznania: biżuteria i galanteria Spółdzielni Pracy Rękodzieła Artystycznego “Rytosztuka” / Michał Myśliński. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2018.
 319. Stalowa Wola: europejskie miasto modernistyczne / Anna Frąckiewicz, Aneta Garanty, Elżbieta Przesmycka, Anna Sieradzka, Marek Adam Stańkowski. – Wyd. 2. – Stalowa Wola: Muzeum Regionalne, 2017.
 320. Stalowa Wola: miasto przeszłości – przyszłość miasta / pod red. Elżbiety Przesmyckiej. – Stalowa Wola: Muzeum Regionalne, 2014.
 321. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 7 / pod red. Wojciecha Walczaka i Karola Łopateckiego. – Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2017.
 322. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 8 / pod red. Wojciecha Walczaka i Karola Łopateckiego. – Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2017.
 323. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 9 / pod red. Wojciecha Walczaka i Karola Łopateckiego. – Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2017.
 324. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 10 / pod red. Wojciecha Walczaka i Karola Łopateckiego. – Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2017.
 325. Standard i przewodnik po najlepszych praktykach sporządzania i przechowywania dokumentacji badań archeologicznych oraz pozyskiwania źródeł w Europie / Kathy Perrin, Duncan H. Brown, Guus Lange [et al.]; tł. i adaptacja Agnieszka Oniszczuk. – Namur: Europae Archaeologiae Consilium (EAC), [2017].
 326. Stanisław Brzęczkowski 1897-1955: monografia, katalog zbiorów / Barbara Chojnacka. – Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2017.
 327. Stanisław Kostka Potocki, Über die Kunst bei den Alten oder polnischer Wincelmann (O sztuce u dawnych, czyli Winkelman Polski, 1815) und Johann Joachim Winckelmann, Geschichte der Kunst des Alterthums (1776) / übersetzt von Iwona Leitl; bearbeitet von Eva Hofstetter. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; Stendal: Winckelmann-Gesellschaft, 2018.
 328. Stanisław Wyspiański: na chęciach mi nie brakuje… / Łukasz Gaweł. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2017.
 329. Staromiejski kościół farny pw. Najświętszej Maryi Panny w Kostrzynie nad Odrą: studia archeologiczno-architektoniczne / pod red. Krzysztofa Sochy i Julianny Sójkowskiej-Sochy. – Kostrzyn nad Odrą; Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2017.
 330. Stefan Narębski 1892-1966: architekt, konserwator, profesor / [aut. kat. Michał Pszczółkowski]. – Toruń: Muzeum Okręgowe, 2017.
 331. Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej…: cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim / Małgorzata Karczewska. – Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2017.
 332. Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku: seria nowa. T. 1, Malarstwo / Helena Kowalska. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2017.
 333. Strzelce (Krajeńskie) i okolice na przestrzeni wieków (do 1945 roku) / Edward Rymar. – Strzelce Krajeńskie: Urząd Miejski, 2011.
 334. Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. T. 1, Odbudowa i budowa państwa / Maciej Motak, Andrzej Gaczoł, Maciej Kapołka; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2017.
 335. Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. T. 2, Wiodące zagadnienia formalne / Maria Jolanta Żychowska, Beata Makowska, Piotr Winskowski; praca zbiorowa pod red. Macieja Motaka; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2017.
 336. Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. T. 3, Architektura, krajobraz i ludzie / Agata Zachariasz, Wojciech Jan Chmielewski, Filip Chmielewski, Maciej Motak, Wojciech Potępa; praca zbiorowa pod red. Macieja Motaka; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2017.
 337. Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. T. 4, Urbanistyka w służbie nowoczesnego państwa / Katarzyna Elwart, Maciej Kapołka; praca zbiorowa pod red. Macieja Motaka; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2017.
 338. Studia nad dawną Polską. T. 5 / red. Tomasz Sawicki. – Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2017.
 339. Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej / red. Agnieszka Gronek, Alicja Z. Nowak. – Kraków: Wydawnictwo scriptum, 2016.
 340. Studia o sztuce polskiej XIX i XX wieku / Aneta Pawłowska. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
 341. Studia z architektury nowoczesnej. T. 6, Architektura polska – między Wschodem a Zachodem / red. Joanna Kucharzewska; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej. Wydział Sztuk Pięknych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2018.
 342. Studia z dziejów drewnianej architektury sakralnej / Franciszek Strzałko. – Londyn: Nakładem autora wydane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, 1989.
 343. Studia z historii sztuki polskiej XIX-XX wieku: ikonografia malarstwa religijnego czasów porozbiorowych: kolor w architekturze historycznej / pod red. Barbary Marii Gawęckiej, Aleksandera Jankowskiego. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017.
 344. Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla dawnej cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Brunarach, części dobra światowego dziedzictwa UNESCO / Dąbrówka Lipska, Roman Marcinek, Andrzej Siwek, Maciej Świątkowski, Maciej Warchoł; współpr. Klara Kantorowicz, Karol Czajkowski, Bolesław Kobielski, Hubert Gałka; koordynacja Mariusz Czuba. – Kraków: Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018.
 345. Systemy prawne ochrony zabytków z perspektywy teorii prawa administracyjnego / Piotr Dobosz. – Stan prawny na 1 września 2015 r. – Kraków: Studio Cubus, 2015.
 346. Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Opoczyńskie z roku 1888 ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z. 1 / Piotr Łopatkiewicz, Tadeusz Łopatkiewicz. – Kraków: Muzeum Narodowe: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.
 347. Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z roku 1889 ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z. 1 / Piotr Łopatkiewicz, Tadeusz Łopatkiewicz. – Kraków: Muzeum Narodowe: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.
 348. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / oprac. Barbara Trzcińska. – Wyd. 2 zm. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa, 2017.
 349. Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach polskich: Sudety Zachodnie / Romuald M. Łuczyński. – Wrocław: Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, 2017.
 350. Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach polskich: Sudety Środkowe / Romuald M. Łuczyński. – Wrocław: Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, 2018.
 351. Szopenowska Droga świętego Jakuba: przewodnik pielgrzyma / [aut. Ryszard Bożek et al.]. – Warszawa: Konfraternia Świętego Jakuba przy Katedrze Polowej WP, 2017.
 352. Sztuka a religia: debaty niemieckie od XVI do XXI wieku / wstęp, wybór, oprac. Cezary Lipiński, Maria Wojtczak; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2018.
 353. Sztuka dawnego Opola / red. nauk. Bogusław Czechowicz, Joanna Filipczyk, Andrzej Kozieł. – Opole: Muzeum Śląska Opolskiego, 2018.
 354. Sztuka druku: europejskie oficyny wydawnicze w starodrukach Biblioteki Narodowej we Wrocławiu: katalog wystawy / Barbara Fercowicz, Maria Piotrowska. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2018.
 355. Sztuka jest KUL: zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku / [kurator wystawy Ewa Witkowicz-Pałka, Krzysztof Przylicki]. – Lublin: Muzeum KUL, 2018.
 356. Sztuka konserwacji, konserwacja sztuki: dokonania konserwatorów z Zamku Królewskiego na Wawelu w ostatnim ćwierćwieczu / [red. Joanna Ziętkiewicz-Kotz]. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2018.
 357. Średniowieczne budownictwo obserwanckie na Śląsku: przeobrażenia architektoniczne oraz treści ideowo-artystyczne wystroju i wyposażenia wnętrz klasztorów pobernardyńskich we Wrocławiu i Jaworze / Barbara Pierścionek. – Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2017.
 358. Średniowieczne malowidła ścienne w kamienicach mieszczańskich Starego i Nowego Miasta Torunia / Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski przy współpr. Tomasza Kowalskiego. – Toruń: Towarzystwo Naukowe, 2017.
 359. Średniowieczny kościół na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych / red. Jacek Poleski. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2018.
 360. Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat / Bogusław Gediga, Dagmara Łaciak, Barbara Łydżba-Kopczyńska, Małgorzata Markiewicz; z analizami specjalistycznymi: Czesława Augusta, Marka Hojniaka, Bogdana Miazgi, Grzegorza Ruska, Róży Nareckiej; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017.
 361. Świątynia 2 / pod red. Ireny Kontny. – Katowice: Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków: Regionalny Instytut Kultury, 2017.
 362. Święci: Jakub Starszy, Jodokus, Peregryn, Roch, Wendelin w Katalogach zabytków sztuki w Polsce / Jerzy Grzegorz Kazimierczak. – Warszawa: Konfraternia św. Jakuba przy Katedrze Polowej WP, 2018.
 363. Świętokrzyska Droga świętego Jakuba: przewodnik pielgrzyma / [aut. Ryszard Bożek et al.]. – Warszawa: Konfraternia Świętego Jakuba przy Katedrze Polowej WP, 2018.
 364. Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości. T. 12 / pod red. Stanisława Januszewskiego; Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. – Wrocław: Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2016.
 365. Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości. T. 13 / pod red. Stanisława Januszewskiego; Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. – Wrocław: Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2017.
 366. Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości. T. 9, X Międzynarodowy Warsztat Archeologii Przemysłowej Niegów 2013 pod patronatem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków / pod red. Stanisława Januszewskiego; Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Biuro Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki. – Wrocław: Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2013.
 367. The baroque villa: suburban and country residences c. 1600-1800 / ed. by Barbara Arciszewska. – Warszawa: Wilanów Palace Museum, 2009.
 368. The early modern villa: senses and perceptions versus materiality / ed. by Barbara Arciszewska. – Warszawa: Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów, 2017.
 369. The Heritage Management of Wetlands in Europe / ed. by Bryony Coles and Adrian Olivier; assistant ed. David Bull. – Brussels: Europae Archaeologiae Consilium (EAC); Exeter: WARP, 2001.
 370. Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich: katalog źródeł / Piotr N. Kotowicz; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: MITEL, 2014.
 371. Toruński cech rzeźbiarski i snycerka na obszarze jego oddziaływania w latach 1695-1793 / Bartłomiej Łyczak. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2017.
 372. Tradycyjne wnętrze domu wiejskiego z XIX wieku oraz zmiany w jego wyposażeniu pod koniec XIX i na początku XX wieku / [tekst Marta Żebrowska]; Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny w Olsztynku. – Olsztynek: Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny, 2015.
 373. Transport / pod red. Ireny Kontny. – Katowice: Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków: Regionalny Instytut Kultury, 2018.
 374. Trudne dziedzictwo ziemi: Warmia i Mazury 1945-1989 / Izabela Lewandowska. – Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014.
 375. Twierdza Wrocław 1890-1918: monografia / Łukasz Pardela, Stanisław Kolouszek. – Wrocław: Wydawnictwo Via Nova, 2017.
 376. Uudistava pilguga: maneristlik maal Varssavi Rahvusmuuseumist / [tekst Aleksandra Janiszewska, Greta Koppel]. – Tallinn: Eesti Kunstimuuseum – Kadrioru Kunstimuuseum, 2017.
 377. V sprawozdanie biskupińskie / pod red. Jarosława Kopiasza, Henryka Pawła Dąbrowskiego, Anny Grossman, Wojciecha Piotrowskiego; Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. – Biskupin: Muzeum Archeologiczne, 2017.
 378. W poszukiwaniu tożsamości miasta: architektura i urbanistyka Białegostoku w latach 1795-1939 / Małgorzata Dolistowska. – Wyd. 2 uzup. i poszerz. – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2018.
 379. Walka obrazów: przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku / Jacek Friedrich. – Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2018.
 380. Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski / [Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Olsztynie; red. nacz. Jacek Wysocki]. – Olsztyn: Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, 1999-.
 381. Warsaw recommendation on recovery and reconstruction of cultural heritage / [ed. Magdalena Marcinkowska, Dąbrówka Lipska]. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018.
 382. Warszawscy złotnicy, jubilerzy, grawerzy i kupcy wyrobów kruszcowych w XIX wieku / Ryszard Bobrow. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2018.
 383. Warszawska droga świętego Jakuba Większego Apostoła: przewodnik dla pielgrzymów i turystów / [aut. Jerzy Grzegorz Kazimierczak]. – Warszawa: Jerzy Grzegorz Kazimierczak, 2015.
 384. Warszawskie Materiały Archeologiczne / Urząd m. st. Warszawy. Wydział Kultury i Sztuki, Urząd Konserwatorski; Muzeum Historyczne m. st. Warszawy; [zespół red. Jerzy Gąssowski i in.]. – Warszawa: UMSW, 1967-.
 385. When Valletta meets Faro: the reality of European archaeology in the 21st century / ed. by Paulina Florjanowicz. – Namur: Europae Archaeologiae Consilium: Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2016.
 386. Who cares?: Perspectives on public awareness, participation and protection in archaeological heritage management / ed. by Agneta Lagerlöf. – Namur: Europae Archaeologiae Consilium: Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2013.
 387. Wielmożni panowie i czcigodne panie: renesansowe nagrobki figuralne na Górnym Śląsku / Sylwia Krzemińska-Szołtysek. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017.
 388. Wielokulturowe cmentarzysko w Skołoszowie, stanowisko 7, pow. jarosławski, w kontekście osadnictwa z neolitu i wczesnej epoki brązu we wschodniej części Podgórza Rzeszowskiego / [red. Małgorzata Rybicka]. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2017.
 389. Wielokulturowe stanowisko 3 w Czerniczynie w świetle badań archeologicznych w latach 1981-1985 / pod red. Anna Hyrchały. – Hrubieszów: Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, 2017.
 390. Wielokulturowe stanowisko nr 1 w Zamiechowie, powiat jarosławski / Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska, Sławomir Kadrow, Monika Bober; z aneksami Marzeny i Daniela Makowieckich, Joanny Rogóż, Danuty Makowicz-Poliszot, Teresy Tomek i Mateusza Kality; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2017.
 391. Wilanowski Informator Konserwatorski / [red. merytoryczna Paweł Jaskanis]. – Warszawa: [Muzeum Pałac w Wilanowie], 2005-.
 392. Wiślane porty Warszawy: historia infrastruktury żeglugi śródlądowej stolicy / Anna Mistewicz, Zbigniew Tucholski. – Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa – Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, 2017.
 393. Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane? / red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska. – Kraków: Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona; Legnica: Wydawnictwo Edytor, 2017.
 394. Witraże krakowskie w kamienicach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej z przełomu wieków XIX i XX / Krystyna Pawłowska. – Wyd. 2, popr. i poszerzone. – Kraków: Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona; Legnica: Wydawnictwo Edytor, 2018.
 395. Wleński mikroregion osadniczy w X-XVIII wieku: przemiany krajobrazu kulturowego / red. Jerzy Piekalski. – Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2017.
 396. Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska / Ewelina Kowalska. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.
 397. Wojskowe domy wypoczynkowe II Rzeczpospolitej Polskiej 1918-1939 / Joanna Zagdańska. – Warszawa: Joanna Zagdańska, 2017.
 398. Wokół dziedzictwa poprzemysłowego ziemi tarnowskiej: Skansen Maszyn Parowych przy Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach: koncepcje modernizacji / red. nauk. Magdalena Żmudzińska-Nowak, Rafał Radziewicz-Winnicki. – Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2017.
 399. World Heritage Review / UNESCO, INCAFO. – Madrid: INCAFO, Archivo fotografico, 1996-.
 400. Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu / [red. Martin Javor et. al.]; Uniwersytet Rzeszowski. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2018.
 401. Wybrane zagadnienia dokumentowania i ochrony zabytków hydrotechniki / pod red. Tomasza Kałuży i Bogdana J. Wosiewicza. – Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2017.
 402. Wyspiański: katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Danuta Godyń, Magdalena Laskowska. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2017.
 403. Zabytek zadbany AD 2017 / [tekst Joanna Piotrowska]. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 404. Zabytek zadbany AD 2018 / [tekst Joanna Piotrowska]. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018.
 405. Zabytki: prawo i praktyka / Kamil Zeidler. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017.
 406. Zabytki powiatu hrubieszowskiego / [tekst Dorota Grzymała, Justyna Wojtiuk]; Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. – Hrubieszów: Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, 2017.
 407. Zabytki techniki Łodzi / fot. Paweł Augustyniak; [tekst Maciej Kronenberg]. – Łódź: Urząd Miasta Łodzi. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Oddział ds. Zarządzania Dziedzictwem, 2017.
 408. Zabytkowe fisharmonie Ziemi Częstochowskiej i Zagłębia Dąbrowskiego / Janusz Musialik. – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, 2016.
 409. Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych regionów Polski i Niemiec / [aut. tekstów Mariusz Czuba et al.]. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 410. Zamek Czartoryskich w Klewaniu w świetle źródeł archiwalnych / Rafał Nestorow. – Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2018.
 411. Zamek Królewski w Chęcinach na tle Europy Środkowej: geneza, funkcje, znaczenie / pod red. Beaty Wojciechowskiej, Sylwii Konarskiej-Zimnickiej; Zamek Królewski w Chęcinach, Urząd Miasta i Gminy w Chęcinach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. – Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2018.
 412. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum: przewodnik / [Andrzej Rottermund, Przemysław Mrozowski]. – Warszawa: Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2017.
 413. Zamek w Malborku 1882-1945: dni powszednie odbudowy / Ryszard Rząd. – Wyd. 3 popr. i uzup. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2018.
 414. Zamieszkać z Chrystusem i Marią: sztuka dewocji osobistej w Niderlandach w latach 1450-1530: wystawa ze zbiorów polskich / [red. nauk. Marcin Kaleciński]. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2017.
 415. Zamki księstwa nyskiego na tle przemian krajobrazu kulturowego w średniowieczu / Maria Legut-Pintal. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017.
 416. Zapomniane miejsca: Lubuskie. Cześć południowa / [Jakub Jagiełło, Adam Sowa]. – Warszawa: Wydawnictwo CM, 2018.
 417. Zapomniane miejsca: Warmińsko-Mazurskie. Cześć zachodnia / Emilia Jaroszewska. – Warszawa: Wydawnictwo CM, 2017.
 418. Zawichost we wczesnym średniowieczu / red. Stanisław Tabaczyński, Dariusz Wyczółkowski; współpr. red. Dorota Cyngot. – Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2018.
 419. Zieleń w krajobrazie miasta XIX i XX wieku / [red. Lech Łbik, Krystian Strauss, Agnieszka Wysocka]. – Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2018.
 420. Zintegrowane podejście do dziedzictwa kulturowego w gospodarowaniu przestrzenią na przykładzie gminy Konstancin-Jeziorna: praca zbiorowa / pod red. Aliny Maciejewskiej, Anny Geppert, Adrianny Kupidury. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.
 421. Złotno, Zdrowie i Osiedle im. Montwiłła-Mireckiego w dokumentach i wspomnieniach mieszkańców / Kamila Kula, Piotr A. Kowalczyk. – Łódź: Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO, 2017.
 422. Zmiana warty: dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku / John Tunbridge. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018.
 423. Zwyczaje pogrzebowe / [red. Andrzej Rozwałka]. – Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, [2016].
2017

liczba nowości: 702

 

 1. “Francuski wiek” i obrazy rokoka w świetle nowoczesnej krytyki i sztuki: wizje, rewizje, interpretacje / Agnieszka Rosales Rodriguez. – Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2016.
 2. “Sola scriptura”: biblijne malarstwo i grafika pomorskich protestantów od XVI do XX wieku / [oprac. kat. Anna O. Sujecka]. – Słupsk: Muzeum Pomorza Środkowego, 2016.
 3. 150 lat Gminy Wawer: vademecum krajoznawcze Wawra i okolic / Adam Ciećwierz, Iwona Derlatka, Dorota M. Kozielska, Krzysztof Oktabiński; praca pod red. Doroty M. Kozielskiej. – Warszawa: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy: Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, 2015.
 4. 50 lat polskich wykopalisk w Egipcie i na Bliskim Wschodzie / [red. Zsolt Kiss]; Uniwersytet Warszawski. Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego, 1986.
 5. Acta Archaeologica Waweliana / Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. – Kraków: Wydawnictwo “Secesja”, 1993-.
 6. Acta artis: studia ofiarowane profesor Wandzie Nowakowskiej / pod red. Anety Pawłowskiej, Eleonory Jedlińskiej, Krzysztofa Stefańskiego. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
 7. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]. – Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1974-.
 8. Adhibenda: rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. – Zielona Góra: Agencja Wydawnicza PDN, 2014-.
 9. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 95, Pellegrini – Pinstok / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2017.
 10. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 96, Pintaldi – Pretro / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2017.
 11. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 97, Pretsch – Rauh / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2018.
 12. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 98, Raum – Rimpatta / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2018.
 13. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 99, Rimpl – Rover / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2018.
 14. Almanach Warszawy / Muzeum Warszawy; [Aleksandra Sołtan-Lipska red. nacz.]. – Warszawa: Muzeum Warszawy, 2014-.
 15. Analecta Archaeologica Ressoviensia / Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
 16. Ani centrum, ani peryferie: architektura pruskiego Śląska w okresie autonomii administracyjnej w latach 1740-1815 / Jerzy Krzysztof Kos. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016.
 17. Anna i Jerzy Tarnawscy / Joanna Majczyk, Agnieszka Tomaszewicz. – Wrocław: Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział, 2016.
 18. Archaeological resource management: an international perspective / John Carman. – Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
 19. Archeologia Białegostoku / Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski, Halina Karwowska, Katarzyna Rusin, Urszula Stankiewicz, Adam Wawrusiewicz. – Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2015.
 20. Archeologia Łomży. [Dokument elektroniczny] / [aut. Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski et al.]. – [Nowodworce: Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego i Zrównoważonego Rozwoju “Mała Ojczyzna”], 2014.
 21. Archeologia wielkopolska: osiągnięcia i problemy ochrony zabytków / Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Poznaniu. – Poznań: Instytut Historii UAM, 1998.
 22. Architektura gotycka a sacrum posoborowe / Mirosław Bogdan. – Katowice: “Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2006.
 23. Architektura mieszkaniowa lat siedemdziesiątych w Rzeszowie: na przykładzie wybranych osiedli / Marek Gosztyła, Agnieszka Mazur. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2016.
 24. Architektura Parku kulturowego w Zabrzu / [tł. Elżbieta Gałązka]. – Zabrze: Stowarzyszenie na Rzecz Restauracji i Propagowania Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu “Pro Futuro”: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego “Guido”, 2012.
 25. Architektura polskiej katedry gotyckiej a jej europejskie źródło: uniwersalny obraz i różnorodność architektury katedry gotyckiej / Mirosław Bogdan. – Opole: Politechnika Opolska, 2013.
 26. Architektura renesansowa jako przejaw prestiżu fundatora i pozycji twórcy / Joanna Arlet. – Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2017.
 27. Architektura rezydencjonalna historycznej Małopolski: materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, (Łańcut, czerwiec 1975) / [oprac. red. Teresa Hrankowska]. – Łańcut: Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 1982 .
 28. Architektura sakralna XIX i pierwszej połowy XX wieku / [red. Agnieszka Wysocka, Bogna Derkowska-Kostkowska, Lech Łbik]; Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. – Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2017.
 29. Architektura szkolna II Rzeczypospolitej / Michał Pszczółkowski. – Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2017.
 30. Architektura szkół powszechnych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939 / Ewa Miłkowska; Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury. – Lublin: “System-Graf” Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza Janusz Laskowski, 2017.
 31. Architektura trynitarzy na ziemiach Rzeczypospolitej / Mirosława Sobczyńska-Szczepańska. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
 32. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne: organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. – Lublin: [s.n.], 1959-.
 33. Areszt sołecki ze Skrzyszowa / Tomasz Osiński. – Chorzów: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny”, 2016.
 34. Ariergarda modernizmu: katalog projektów i realizacji Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy / Katarzyna Uchowicz; współpraca Daria Dorota Pikulska, Dorota Piramidowicz, Piotr Lasek. – Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2017.
 35. Ars cisterciensis: kościół cysterski w średniowieczu – wyposażenie i wystrój / Janusz Nowiński. – Warszawa: New Media Concept, 2016.
 36. Artium Quaestiones / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; red. Konstanty Kalinowski. – Poznań: [s. n.], 1979-.
 37. Atlas historyczny miast polskich. T. 5, Małopolska. Z. 3, Wieliczka / Zbigniew Beiersdorf, Antoni Jodłowski, Bogusław Krasnowolski, Zdzisław Noga; red. Roman Czaja. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; [Wieliczka]: Muzeum Żup Krakowskich; Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2015.
 38. Autoportret: pismo o dobrej przestrzeni: kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury. – Kraków: Małopolski Instytut Kultury, 2002-.
 39. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2009-2010 / [red. tomu Eugeniusz Tomczak]; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. – Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2012.
 40. Badania archeologiczne zespołów sakralnych w Karpatach / [red. Jan Gancarski]; Muzeum Podkarpackie w Krośnie. – Krosno: Muzeum Podkarpackie, 2016.
 41. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego: praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Marcina Majewskiego; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie. – Stargard: Muzeum w Stargardzie, 2016.
 42. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego: praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Marcina Majewskiego; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie. – Stargard: Muzeum w Stargardzie, 2016.
 43. Badania na Rynku Staromiejskim: praca zbiorowa / pod red. Marcina Majewskiego i Karoliny Stań; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie. – Stargard: Muzeum w Stargardzie, 2016.
 44. Barok, romantyzm, kresy / Jan K. Ostrowski. – Warszawa: Wydawnictwo DiG; Bellerive-sur-Allier: Edition La Rama SASU, 2017.
 45. Battles lost and won / Roland Silva. – Colombo: ICOMOS Sri Lanka, 2015.
 46. Bazylika Katedralna w Łowiczu: (dawniej Kolegiata Prymasowska): MC-MM / Stanisław Majkut. – Łowicz: Poligrafia, 2009.
 47. Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu: dzieje, ludzie i sztuka / red. Marek Miławicki, Rafał Nestorow. – Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2016.
 48. Białowieża National Park: know it, understand it, protect it / [substantive ed. Czesław Okołów, Małgorzata Karaś, Aleksander Bołbot]. – Białowieża: Białowieski Park Narodowy, 2009.
 49. Biały Potok: materiały z badań Józefa Kostrzewskiego na Podolu / pod red. Marzeny Szmyt; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. – Poznań: Muzeum Archeologiczne, 2016.
 50. Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. 2/1, Katalog starych druków – Druki obce z wieków XV-XVII / red. nauk. Iwona Pietrzykiewicz; Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu; 2015.
 51. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu / Artur Jazdon, Jakub Skutecki. – Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2017.
 52. Bieszczad: sprawozdania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami O/Michniowiec. – Michniowiec: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1993-.
 53. Biuletyn Historii Sztuki: [kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki = Bulletin of Art History: a quarterly published by the Institute of Art History of the Polish Academy of Sciences (IS-PAN) in conjunction with the Art Historians’ Society / Piotr Paszkiewicz red. nacz.]. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 1954-.
 54. Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki / red. zespół Joanna Zajączkowska-Kłoda, Marcin Kozarzewski, Grażyna Szumska-Józefiak. – Łódź: [s.n.], 1990-.
 55. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego / Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku; [Janina Hościłowicz, Lucyna Stalończyk red. zeszytu]. – Białystok: Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, 1999-.
 56. Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce / Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu; [red. Jerzy Adamczewski, Tadeusz Sadkowski, Jan Święch]. – Toruń: Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, 1999-.
 57. Blisko i daleko: księga Jubileuszowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego / [red. Barbara Kaim]. – Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, [2009].
 58. Bloki w słońcu: mała historia Ursynowa Północnego / Lidia Pańków. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016.
 59. Bodzia: elitarny cmentarz z początków państwa polskiego / pod red. Andrzeja Buko. – Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 60. Bolesław Kardaszewski: architektura i polityka / Błażej Ciarkowski. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016.
 61. Bon appétit: zabytkowe sztućce, ich historia, kształty i przeznaczenie / [oprac. kat. Katarzyna Pągowska, Anna Sujecka, Beata Zgodzińska]. – Słupsk: Muzeum Pomorza Środkowego, 2016.
 62. Bruki w krajobrazie Krakowa / Jerzy Duda. – Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1998.
 63. Brusno (nie)istnienie w kamieniu / pod red. Olgi Solarz. – Nowica: Stowarzyszenie Magurycz, 2013.
 64. Bydgoska architektura militarna w latach 1772-1945 / Krzysztof Drozdowski. – Warszawa: Agencja Wydawnicza Cinderella Books Andrzej Zasieczny, 2017.
 65. Bydgoski Rocznik Muzealny / Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego. – Bydgoszcz: Muzeum, 1969-.
 66. Bydgoszcz 1904-2014: fontanna Potop / Marek Chełminiak, Stefan Pastuszewski. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Pejzaż, 2015.
 67. Bydgoszczanin i budowniczy: o Józefie Święcickim, architekturze i Bydgoszczy 1859-1913 / Bogna Derkowska-Kostkowska. – Bydgoszcz: Bogna Derkowska-Kostkowska, 2016.
 68. Był sobie pałac: opowieść o ruinie i odbudowie Pałacu Branickich / Mariusz Stepaniuk, Adam Hermanowicz. – Białystok: Wydawnictwo Frontier Renata Stepaniuk, 2017.
 69. Ceramika naczyniowa kultury oksywskiej / Anna Strobin; Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. – Gdańsk: Instytut Archeologii. Uniwersytet Gdański , 2011.
 70. Ceramika płocka między XI a XIX wiekiem: studium archeologiczne / Maciej Trzeciecki. – Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 71. Ceramika rzemieślnicza jako źródło do badań nad zróżnicowaniem garncarstwa kultury przeworskiej / red. Henryk Machajewski, Beata Jurkiewicz; Uniwersytet Gdański, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Pułtusk. – [Gdańsk]: Instytut Archeologii. Uniwersytet Gdański; Pułtusk: Instytut Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, 2010.
 72. Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny / Jarosław Giemza; tekst rozdziału Architektura cerkiewna Jerzy Tur. – Rzeszów: Libra PL, 2017.
 73. Chałupa z Bykowiny / Maciej Droń. – Chorzów: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny”, 2016.
 74. Chałupa z Goleszowa / Dawid Gmitruk. – Chorzów: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny”, 2016.
 75. Chrzest, św. Wojciech, Polska: dziedzictwo średniowiecznego Gniezna: katalog wystawy / [red. naukowa Tomasz Janiak]. – Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2016.
 76. Claritas et consonantia: funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza: księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci / pod red. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Juliusza Raczkowskiego. – Toruń: Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2017.
 77. Cmentarz na Rossie w Wilnie: niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki / Anna S. Czyż, Bartłomiej Gutowski. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017.
 78. Cmentarz żydowski w Łodzi / [red. naczelny Leszek Hońdo; autorzy Irmina Gadowska et al.]. – Łódź: Wydawnictwo Hamal Andrzej Machejek, 2016.
 79. Cmentarze dawnego powiatu buczackiego / pod red. Anny Sylwii Czyż, Bartłomieja Gutowskiego. – Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, 2017.
 80. Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945. T. 1, Powiat zielonogórski. Z. 1 / [red. nauk. Adam Górski]. – Zielona Góra: Wydawnictwo Eternum, 2013.
 81. Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945. T. 1, Powiat zielonogórski. Z. 2 / [red. nauk. Adam Górski]. – Zielona Góra: Wydawnictwo Eternum, 2015.
 82. Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945. T. 2, Powiat żagański. Z. 1, Miasto Żagań / red. nauk. Adam Górski; oprac. Michał Dalidowicz [et al.]. – Zielona Góra: Wydawnictwo Eternum, 2016.
 83. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 1, Powiat zielonogórski, gminy Babimost i Bojadła / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra: Agencja Wydawnicza “PDN”, 2012.
 84. Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Gostkowie / Artur Kurpiewski. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
 85. Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku: zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości / Tomasz Krzemiński. – Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017.
 86. Collegium Kazimierzowskie: na granicy dwóch światów / Stefan Gąsiorowski, Wojciech Krawczuk. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015.
 87. Coś bierzemy, coś dajemy: reportaże o wolontariacie dla dziedzictwa / pod red. Aleksandry Chabiery, Anny Kozioł i Bartosza Skaldawskiego. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 88. Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków: analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach / red. nauk. Rafał Zapłata. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.
 89. Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy / red. Jerzy Strzelczyk. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1992.
 90. Czas debat: antologia krytyki artystycznej z lat 1945-1954. T. 1, Upowszechnianie kultury i mecenat państwowy / wybór i oprac. Agata Pietrasik i Piotr Słodkowski. – Warszawa: Fundacja Kultura Miejsca: Akademia Sztuk Pięknych, 2016.
 91. Czas debat: antologia krytyki artystycznej z lat 1945-1954. T. 2, Realizm i formalizm / wybór i oprac. Agata Pietrasik i Piotr Słodkowski. – Warszawa: Fundacja Kultura Miejsca: Akademia Sztuk Pięknych, 2016.
 92. Czas debat: antologia krytyki artystycznej z lat 1945-1954. T. 3, Wektory geografii artystycznej, reinterpretacje tradycji, sylwetki / wybór i oprac. Agata Pietrasik i Piotr Słodkowski. – Warszawa: Fundacja Kultura Miejsca: Akademia Sztuk Pięknych, 2016.
 93. Czasopismo Techniczne. A, Architektura. – Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007-.
 94. Czekając na odbudowę: Warszawa 1945-1950 w obiektywie Karola Pęcherskiego / teksty Jerzy S. Majewski; wybór zdj. Joanna Lang. – Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego, 2016.
 95. Czersk Wzgórze Zamkowe: badania 1974-1983 / red. Przemysław Urbańczyk, Maciej Trzeciecki. – Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 96. Czy przybył już poseł z Lechistanu?: turcica w zbiorze starodruków Muzeum Narodowego w Krakowie / Iwona Długopolska. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2014.
 97. Daniel Mróz: pomniki nieuczesane: Kraków, marzec – kwiecień 2017 / [red. i projekt Janina Górka-Czarnecka]. – Kraków: Galeria Artemis, 2017.
 98. Das Fraumünster in Zürich: von der Königsabtei zur Stadtkirche / Hg. Peter Niederhäuser und Dölf Wild. – Zürich: Chronos Verlag, 2012.
 99. Das Königsschloss in Krakau und die Residenzarchitektur unter den Jagiellonen in Polen und Litauen (1499-1548): Baugeschichte, Funktion, Rezeption / Tomasz Torbus. – Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2014.
 100. Das neue München: Vorschläge zum Wiederaufbau / [Karl Meitinger]; hrsg. Mathias Pfeil, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. – München: Volk Verlag, 2014.
 101. Das Vogtshaus in Oschatz / [red. Hendrik Bärnighausen]. – Dresden: Sandstein Verlag, 2012.
 102. Dawna grafika włoska: katalog zbiorów. T. 1 / Izabela Żak. – Old Italian prints. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2017.
 103. Dawna grafika włoska: katalog zbiorów. T. 2 / Izabela Żak. – Old Italian prints. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2017.
 104. Dawna wytwórczość na ziemiach polskich: katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie / [aut. tekstów Eugeniusz Cnotliwy et al.]. – Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2015.
 105. Dawne siedziby ziemiańskie wobec współczesnych wyznań gospodarczych i szans turystycznych / [red., wybór i opis materiału il. Sławomir Kordaczuk]. – Siedlce: Muzeum Regionalne, 2016.
 106. Dawny Rzeszów na kartach pocztowych / Jerzy Gacek, Rafał Kocoł, Marzena Lorens. – Rzeszów: Muzeum Okręgowe, 2013.
 107. De Nederlandse Tegel: Decors en benamingen 1570-1930 / Jan Pluis; wspólpraca Daniël Hanekuijk, Piet Bolwerk, Jan van Loo. – Wyd. 3 popr. i rozsz. – Leiden: Primavera Pers, 2013.
 108. Dekoracje architektoniczne Gdańska 1945-1989. T. 1, Główne Miasto – fresk, sgraffito, mozaika, ceramika / red nauk. Jacek Kriegseisen. – Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2016.
 109. Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem czyli eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury / red. Kamil Zeidler, Magdalena Marcinkowska. – Stan prawny 1 września 2017. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017.
 110. DenkMal: Zeitschrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein. – Kiel: Landesamt für Denkmalpflege, Schleswig-Holstein, 1994-.
 111. Denkmalpflege braucht Substanz: Jahrestagung der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland und 83. Tag für Denkmalpflege 7.-10. Juni 2015 in Flensburg / hrsg. vom Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein. – Kiel: Verlag Ludwig, 2017.
 112. Denkmalpflege in Sachsen: Mitteilungen des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen. – Drezno: Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 1992-.
 113. Denkmalpflege Informationen. – München: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2006-.
 114. Der Cranach-Altar in der Augustusburger Schlosskapelle / Landesamt für Denkmalpflege Sachsen. – Beucha: Markkleeberg: Sax-Verlag, 2015.
 115. Der Dom St. Marien zu Wurzen: 900 Jahre Bau- und Kunstgeschichte der Kollegiatstiftskirche St. Marien zu Wurzen: Beiträge des Kolloquiums vom 17. Oktober 2014 / Landesamt für Denkmalpflege Sachsen. – [s.l.]: Mitteldeutscher Verlag, 2015.
 116. Die alte Augustusbrücke in Dresden / [Red. Diana Härtrich et al.]. – Dresden: Sandstein Verlag, 2014.
 117. Die Chaussee Altona – Kiel: die erste Kunststraße in Schleswig-Holstein / Burkhard von Hennigs und Heinrich Kautzky. – Kiel: Verlag Ludwig, 2015.
 118. Die Gartenkunst. – Worms am Rhein: Wernersche Verlagsgesellschaft, 1989-.
 119. Die Wind- und Wassermühlen in Schleswig-Holstein und Hamburg / Uwe Karstens und Wolfgang Kuhlmann. – Kiel: Verlag Ludwig, 2017.
 120. Dla prestiżu i potomnych: śląskie skrzynki cechowe / Małgorzata Korżel-Kraśna. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2017.
 121. Dokument fundacyjny Zbyluta dla klasztoru cysterskiego w Łeknie z 1153 / wstęp, omówienie i komentarz Andrzej M. Wyrwa, tł. Anna Strzelecka. – Dziekanowice [etc.]: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2016.
 122. Dolls, puppets, sculptures and living images: from the Middle Ages to the end of the 18th century / ed. by Kamil Kopania. – Warsaw: The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – The Department of Puppetry Art in Białystok, 2017.
 123. Domus Aurea: architektura i sztuka dominikańskiego sanktuarium Matki Bożej w Gidlach 1516-2016 / Anna i Paweł Dettloff. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 124. Domy i gmachy Katowic. T. 1 / tekst Michał Bulsa, Grzegorz Grzegorek, Beata Witaszczyk. – Katowice: Wydawnictwo Prasa i Książka Grzegorz Grzegorek, 2015.
 125. Domy i gmachy Katowic. T. 2 / tekst Grzegorz Grzegorek, Michał Bulsa, Beata Witaszczyk. – Katowice: Wydawnictwo Prasa i Książka Grzegorz Grzegorek, 2016.
 126. Dorota Szlachcic i Mariusz Szlachcic / Maciej Hawrylak. – Wrocław: Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział, 2016.
 127. Dostrzec więcej: wybrane zagadnienia wizualizacji w badaniach nad dziedzictwem kulturowym / pod red. Agnieszki Seidel-Grzesińskiej, Kseni Stanickiej-Brzezickiej, Justyny Kolendy. – Wrocław: Agencja Wydawnicza ARGI, 2016.
 128. Drewniane kościoły ziemi gliwickiej / [red. i tekst Jerzy Pleszyniak]. – Katowice: Wydawnictwo ALATUS; Gliwice: Starostwo Powiatowe, 2017.
 129. Drewniane pozostałości osiedla kultury łużyckiej w Biskupinie: monitoring i stan zachowania / Magdalena Zborowska, Leszek Babiński, Włodzimierz Prądzyński, Bogusława Waliszewska. – Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2007.
 130. Drewno: właściwości i zastosowanie. T. 1, Budowa i właściwości drewna / Karol Kopeć. – Starachowice: Karol Kopeć, 2017.
 131. Drewno w architekturze. 1 / red. nauk. Jan Kurek; Instytut Projektowania Budowlanego. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska. – Kraków: Instytut Projektowania Budowlanego Politechniki Krakowskiej, 2016.
 132. Drewno w architekturze. 2 / red. nauk. Jan Kurek; Instytut Projektowania Budowlanego. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska. – Kraków: Instytut Projektowania Budowlanego Politechniki Krakowskiej, 2016.
 133. Dyplomacja i arrasy: wokół powrotu zbiorów wawelskich do Polski 1945-1961 / Bogdan Grzeloński. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016.
 134. Dziedzictwo / red. Andrzej Szczerski. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2017.
 135. Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. T. 5 / red. nauk. Samanta Kowalska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. – Poznań; Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2016.
 136. Dziedzictwo Piastów mazowieckich / [red. nauk. kat. Rafał Mroczek, Przemysław Mrozowski]. – Warszawa: Zamek Królewski – Muzeum, 2016.
 137. Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka w prawie / praca zbiorowa pod red. Piotra Dobosza, Katarzyny Szepelak, Witolda Górnego. – Stan prawny na 30 czerwca 2015 r. – Kraków: Studio Cubus, 2015.
 138. Dzieje budowlane zamku biskupów w Lidzbarku Warmińskim / [tekst Andrzej Rzempołuch]. – Olsztyn: Muzeum Warmii i Mazur, 2016.
 139. Dzieje i kultura cystersów w Polsce. 1 / pod red. Marcina Starzyńskiego i Dariusza Tabora; Opactwo Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile. – Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2016.
 140. Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu / red. nauk. Anna Błażejewska, Katarzyna Kluczwajd, Elżbieta Pilecka. – Toruń: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Toruński, 2017.
 141. Dzieje miejscowości gminy Ulhówek, powiat tomaszowski / Ewa Niedźwiedź, Józef Niedźwiedź, Mariusz Skorniewski, Łukasz Kłębek. – Ulhówek; Zamość: JN-Profil: AKAPIT, 2015.
 142. Dzieje opactwa supraskiego / red. Radosław Dobrowolski, Mariusz Zemło. – Rzym; Lublin; Mińsk: Wydawnictwo KUL, 2015.
 143. Dzieje Otwocka uzdrowiska / Witold Stefan Trybowski. – Otwock: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział, 2012.
 144. Dzieje wsi i parafii Przeginia / Kazimierz Tomczyk. – Kraków: Kazimierz Tomczyk, 2008.
 145. Dzieje wsi i parafii Sąspów / Kazimierz Tomczyk. – Kraków: Kazimierz Tomczyk, 2015.
 146. Dzierzgoń: podróż sentymentalna / Janusz Namenanik. – Warszawa: Grupa Wydawnicza Bookmark; Dzierzgoń: Bank Spółdzielczy, 2015.
 147. Dziewiętnastowieczny teatr miejski w Kaliszu: architektura i polityki kulturowe na peryferiach imperium / Makary Górzyński. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2017.
 148. Ecclesia lignea: nie zachowane kościoły drewniane Zabrza / Daniel Halmer, Justyna Lach. – Zabrze: Agencja Reklamowo-Wydawnicza ILLUSTRIS Damian Halmer, 2013.
 149. Ecclesia, Studia z Dziejów Wielkopolski / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny; [Feliks Lenort red.]. – Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2003-.
 150. Edukacja muzealna: konteksty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Urszula Wróblewska, Karolina Radłowska; Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku. – Białystok: Muzeum Podlaskie, 2013.
 151. Ekspertyza sygnatury malarskiej / Tadeusz Widła. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
 152. Etnografia: praktyki, teorie, doświadczenia / [red. nacz. Tarzycjusz Buliński]. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015-.
 153. Etnografia Polska / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958-.
 154. Europejskie stolice kultury: wybrane zagadnienia / pod red. Elżbiety Przesmyckiej, Elżbiety Trockiej-Leszczyńskiej. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016.
 155. Ewangelicki kościół Świętej Trójcy w Warszawie: na jubileusz 500 lat Reformacji: 240-lecie położenia kamienia węgielnego tego kościoła: 210-lecie śmierci Simona Gottlieba Zuga / [red. nauk. Karol Guttmejer]. – Warszawa: Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy, 2017.
 156. Fajki z badań archeologicznych w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu / Magdalena Szewczyk-Wojtasiewicz. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2017.
 157. Fasady nowego miasta: zjawisko fasady kurtynowej w architekturze mieszczańskiej II poł. XIX w. w Szczecinie / Agnieszka Rek-Lipczyńska. – Szczecin: Wydawnictwo Hogben, 2015.
 158. Folia Historiae Artium. Seria Nowa / Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historii Sztuki. – Kraków; Antykwa, 1995-.
 159. Folia Historica Cracoviensia / Wydział Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej; [col. red. Wiesław Murawiec praes.]. – Kraków: Calvarianum, 1989-.
 160. Folusz z Brennej / Barbara Klajmon. – Chorzów: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny”, 2016.
 161. Forschungen zur spätgotischen Retabelkunst / Hrsg. Landesamt für Denkmalpflege Sachsen. – Dresden: Sandstein Verlag, 2016.
 162. Fortyfikacje w przestrzeni miasta / pod red. Agnieszki Wilkaniec, Marcina Wichrowskiego. – Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2006.
 163. Francisco Goya: między rozumem a szaleństwem / [red. nauk. Barbara Chojnacka, Michał F. Woźniak]; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. – Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2017.
 164. Franciszek Kwiatkowski: 1912-1985: poeta koloru / [tekst inform. Krystyna Kotuła, Adam Zapora]. – Włocławek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, [2015].
 165. Franciszek Wyspiański – krakowski rzeźbiarz / [tekst Beata Studziżba-Kubalska]. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2017.
 166. Fryderyk Tadanier / Kamila Twardowska. – Kraków: Instytut Architektury, 2016.
 167. Fukier i wino / red. Dorota Dias-Lewandowska, Gabriel Kurczewski. – Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2017.
 168. Gabriel Sławiński: późnobarokowy malarz w służbie kościoła i cerkwi / Magdalena Ludera. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2016.
 169. Galeria Faras: wczesnochrześcijańskie skarby nubijskiej pustyni. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2015.
 170. Galeria Sztuki Dawnej: europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne, malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku / [teksty Grażyna Bastek et al.]. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2016.
 171. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 12, Cz. A, Sekcje 313-322, 336-343, 356-362, 375-379 / wydał Zbigniew Budzyński; przy współpr. Oleha Dukha, Bogusława Dybasia i Łukasza Walczego; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2016.
 172. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 12, Cz. B, Faksymilia arkuszy 313-322, 336-343, 356-362, 375-379 / [wydał Zdzisław Budzyński; przy współpr. Oleha Dukha, Bogusława Dybasia i Łukasza Walczego; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe]. – [Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2016].
 173. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 12, Cz. C, Sekcje 313-322, 336-343, 356-362, 375-379 / wydał Zbigniew Budzyński; przy współpr. Oleha Dukha, Bogusława Dybasia i Łukasza Walczego; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2016.
 174. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 6, Cz. A, Sekcje 144-150, 163-169, 183-189 / red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii i Archiwistyki, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2016.
 175. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 6, Cz. B, Faksymilia arkuszy 144-150, 163-169, 183-189 / [red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii i Archiwistyki, Austriackie Archiwum Państwowe]. – [Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2016].
 176. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 8, Cz. A, Sekcje 160-162, 180-182, 202-205, 226-229, 251-255, 283-286 / wydał Andrzej Janeczek; przy współpr. Bogusława Dybasia i Łukasza Walczego; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2015.
 177. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 8, Cz. B, Faksymilia arkuszy 160-162, 180-182, 202-205, 226-229, 251-255, 283-286 / [wydał Andrzej Janeczek; przy współpr. Bogusława Dybasia i Łukasza Walczego; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe]. – [Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2015].
 178. Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej: w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra. T. 1, Eseje / pod red. Edmunda Kizika i Sławomira Kościelaka. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2017.
 179. Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej: w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra. T. 2, Katalog / [red. nauk. Piotr Paluchowski, Agata Larczyńska, Monika Płuciennik]. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2017.
 180. Gdańskie arcydzieła sztuki złotniczej ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu / [aut. kat. Anna Frąckowska, Dariusz Nowacki]. – Gdańsk: Muzeum Gdańska, 2018.
 181. Gdańskie miniatury: style architektoniczne w Gdańsku / Klaudiusz Grabowski. – Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 2016.
 182. Gdańskie miniatury: szlakiem kościołów, szpitali i przytułków dawnego Gdańska / [zespół red. Anna Mackiewicz, Malwina Karczewska, Anna Urbańczyk, Małgorzata Ostrowska]. – Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 2015.
 183. Gdańskie Studia Archeologiczne / Uniwersytet Gdański. Instytut Archeologii. – Gdańsk; Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007-.
 184. Gdańskie Studia Archeologiczne / Uniwersytet Gdański. Instytut Archeologii. – Gdańsk; Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007-.
 185. Gdańskie Studia Muzealne / Muzeum Narodowe w Gdańsku. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 1976-.
 186. Georg Vick – toruński złotnik pierwszej połowy XVIII wieku / Bartłomiej Łyczak. – Toruń: Towarzystwo Miłośników Torunia, 2017.
 187. Georges Louis le Rouge – plan Warszawy 1768 dedykowany Stanisławowi Augustowi, Królowi Polskiemu Wielkiemu Księciu Litewskiemu, przez jego pokornego i uniżonego sługę Le Rouge’a: ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy / Katarzyna Wagner, Paweł E. Weszpiński. – Warszawa: Muzeum Warszawy, 2014.
 188. Gliwice znane i nieznane V: zabytki Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego / Muzeum w Gliwicach. – Gliwice: Muzeum w Gliwicach, 2015.
 189. Goldleder zwischen 1500 und 1800: Herstellung und Erhaltung / Andreas Schulze. – Beucha: Sax-Verlag, 2011.
 190. Gont / red. Ewa Caban. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa; Katowice: Regionalny Instytut Kultury, 2017.
 191. Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze / pod red. Stanisława Januszewskiego; Polski Kongres Górniczy 2007, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. – Wrocław: WPHU Pionier, 2007.
 192. Górnicze metody ratowania zabytkowych dzielnic staromiejskich: 75 lat doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie / Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura, Antoni Tajduś. – Kraków: Wydawnictwa AGH, 2013.
 193. Górniczo-Geotechniczne metody adaptacji i rekonstrukcji zabytkowych podziemi: 80 lat doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dziale ratowania najcenniejszych wyrobisk / Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura, Antoni Tajduś. – Kraków: Wydawnictwa AGH, 2014.
 194. Grabkowo, gm. Kowal, stanowiska 7 i 8: źródła archeologiczne do studiów nad okresem przedrzymskim na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej / Wojciech Kaczor, Andrzej Michałowski, Milena Teska, Marek Żółkiewski. – Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2017.
 195. Grądy-Woniecko: ostatni łowcy-zbieracze znad środkowej Narwi / Adam Wawrusiewicz, Tomasz Kalicki, Michał Przeździecki, Marcin Frączek, Dariusz Manasterski; z udziałem Witolda Grużdzia [et. al.]. – Białystok: Muzeum Podlaskie, 2017.
 196. Groby z monetami wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach: nummus bonum fragile est. T. 1 / red. Jacek Wrzesiński; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. – Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2016.
 197. Grochów odchodzące klimaty / Andrzej Barański. – Warszawa: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, 2016.
 198. Grodziska Warmii i Mazur. 2, Nowe badania i interpretacje / pod red. Zbigniewa Kobylińskiego. – Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2016.
 199. Grodziska wczesnośredniowieczne Polski centralnej: archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016: praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Andrzejewskiego i Jerzego Sikory. – Łódź: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
 200. Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych w latach 2001 – 2010 / Antoni Lubelczyk. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2017.
 201. Grzech: obraz grzechu w sztuce europejskiej od XV do początku XX wieku: album wystawy / [red. nauk. Beata Purc-Stępniak]. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2015.
 202. Grzech: obraz grzechu w sztuce europejskiej od XV do początku XX wieku: eseje i noty / [red. nauk. Beata Purc-Stępniak]. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2016.
 203. Haćki: zespół przyrodniczo-archeologiczny na Równinie Bielskiej / pod red. Janusza B. Falińskiego oraz Andrzeja Bera [et al.]. – Białowieża; Warszawa: Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego [etc.], 2005.
 204. Hans Memling Sąd Ostateczny z Muzeum Narodowego w Gdańsku / Alicja Andrzejewska-Zając, Magdalena Podgórzak. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2015.
 205. Henryk Siemiradzki i akademizm / red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko; współpraca Tatyana L. Karpova. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2016.
 206. Heritage and beyond / [Council of Europe]. – Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2009.
 207. Heritage and the city / ed. by Robert Kusek and Jacek Purchla. – Kraków: International Cultural Centre, 2017.
 208. Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność / heritage, culture & the present / Międzynarodowe Centrum Kultury; red. nacz. Jacek Purchla. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010-.
 209. Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego: geneza, budowa, wizja przyszłości, opinie / Marian Marek Drozdowski. – Warszawa; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2015.
 210. Historia osadnictwa społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach / Joanna Pyzel; Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. – Gdańsk: Instytut Archeologii. Uniwersytet Gdański , 2010.
 211. Historia Parku Miejskiego w Toruniu (1817/1818-1939) / Bartosz Drzewiecki, Katarzyna Pękacka-Falkowska. – Toruń: Towarzystwo Miłośników Torunia, 2012.
 212. Historia rodziny Weese – fabrykantów toruńskich pierników – i jej inwestycje budowlane w Toruniu / Joanna Kucharzewska. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.
 213. Historia sztuki: między teorią a praktyką / pod red. Beaty Skrzydlewskiej i Andrzeja Frejlicha. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.
 214. Historia Teatru Miejskiego w Gdańsku (1801-1841) / Ewelina Damps. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015.
 215. Historic wooden architecture in Europe and Russia: evidence, study and restoration / ed. by Evgeny Khodakovsky and Siri Skjold Lexau. – Basel: Birkhäuser, 2016.
 216. Historyzm toruński XIX i XX wieku: architektura, miejsca i codzienność / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2017.
 217. Historyzm, tradycjonalizm, archaizacja: studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym / pod red. Marka Walczaka. – Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2015.
 218. Hodegetrie Krakowskie. [2], 1450-1490 / praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej. – Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2017.
 219. I Kongres Muzealników Polskich / [red. prowadzący Michał Wysocki]. – Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2015.
 220. ICOMOS: Tangible risks, intangible opportunities: long-term risk preparedness and responses for threats to cultural heritage. – Charenton-le-Pont: ICOMOS, 2014.
 221. II Kongres Konserwatorów Polskich, Warszawa – Kraków 6-9 października 2015: tezy / red. Jerzy Jasieńko, Andrzej Kadłuczka; Stowarzyszenie Konserwatorów Polskich [!], Narodowy Instytut Dziedzictwa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Warszawa: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków: Narodowy Instytut Dziedzictwa; Kraków: Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, 2015.
 222. III Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych w Polsce / [red. nacz. Antoni Jodłowski; oprac. red. Elżbieta Bednarowska, Małgorzata Piera]; Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. – Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich, 2015.
 223. Ikonografia ulic Brackiej, Wiślnej, Olszewskiego, Gołębiej, Św. Anny i Jagiellońskiej wraz z gmachem Collegium Maius w Krakowie / Iwona Kęder, Waldemar Komorowski, Agnieszka Bromboszcz. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2016.
 224. Ikonosfera: zeszyty muzealne / Muzeum Ikon w Supraślu. – Białystok: Muzeum Podlaskie, 2012-.
 225. Ikonotheka: prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego / [kom. red. Jan Białostocki przewodn.; red. Barbara Chodyńska]. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990-.
 226. Imagines pictae: studia nad gotyckim malarstwem w Polsce / pod red. Wojciecha Walanusa i Marka Walczaka. – Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2016.
 227. In facie Ecclesiae: kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Agnieszka Patała. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2017.
 228. Informatica museologica / Muzejski dokumentacioni centar. – Zagreb: Muzejski dokumentacioni centar, 1973-.
 229. Inskrypcje nagrobne cmentarza katedralnego w Sandomierzu (do 1945) / oprac. Katarzyna i Paweł Madejscy na podstawie materiału zebranego przez Urszulę Celi [et al.]. – Zielona Góra: Wydawnictwo Eternum, 2017.
 230. Intangible cultural heritage: safeguarding experiences in Central and Eastern European countries and China: 10th anniversary of the entry into force of the 2003 UNESCO Convention through the prism of Sustainable Development / ed. by Hanna Schreiber. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 231. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. T. 4/1 / [red. nauk. Grzegorz Rzepecki]; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016.
 232. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. T. 4/2 / [red. nauk. Radomir Nowakowski]; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016.
 233. International legal standards for heritage protection in a period of economic recession and tools for safeguarding protection standards / ed. by Marko Stokin and Sonja Ifko. – Ljubljana: ICOMOS Slovenia, 2014.
 234. Interpreting our heritage / Freeman Tilden. – Wyd. 3. – Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1977.
 235. Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege. – München: Deutscher Kunstverlag, 1971-.
 236. Jan III Sobieski: polski król w Wiedniu / wyd. Paweł Jaskanis i Stella Rollig; red. Maike Hohn i Konrad Pyzel. – München: Hirmer Verlag, 2017.
 237. Jan Sas-Zubrzycki: architekt, historyk i teoretyk architektury / Jerzy Wowczak. – Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2017.
 238. Janowiec nad Wisłą: źródła archeologiczne do dziejów miasta (XVI-XVII w.) / red. Jerzy Kruppé, Maria Dąbrowska; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017.
 239. Janów Pomorski/Truso: struktura i zabudowa strefy portowej (badania 1982-1991). T. 3 :1 / Marek Franciszek Jagodziński. – Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2017.
 240. Jesuits and universities: artistic and ideological aspects of Baroque colleges of the Society of Jesus – examples from Genoa and Wrocław / ed. by Giacomo Montanari, Arkadiusz Wojtyła, Małgorzata Wyrzykowska. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.
 241. Josef Grassi: portret Anetki Tyszkiewiczówny / [red. nauk. Hanna Małachowicz]. – Warszawa: Zamek Królewski – Muzeum, 2016.
 242. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley: Emerald Group Publishing, 2011-.
 243. Journal of cultural heritage. – Paris: Elsevier, 1999-.
 244. Kamienie wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa: ich pochodzenie na tle geologii miasta / Jan Bromowicz, Janusz Magiera. – Kraków: Wydawnictwa AGH, 2015.
 245. Kanał Bydgoski: 240 lat historii / Tomasz Izajasz. – Bydgoszcz: Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego; Wydawnictwo Pejzaż, 2014.
 246. Kaplica na Winnicy 1314-2014 / pod red. Jana Pawlaka. – Zielona Góra: Agencja Wydawnicza “PDN”, 2014.
 247. Kaplica św. Antoniego w kopalni soli w Wieliczce / Barbara Konwerska. – Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich, 2016.
 248. Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku. T. 1, Dzieła i ich twórcy / Marta Wiraszka. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017.
 249. Karol Korn: budowniczy miasta / red. Dorota Wiewióra. – Bielsko-Biała; Cieszyn: Oficyna Drukarsko-Wydawnicza AKANT, 2016.
 250. Karta ateńska / Le Corbusier. – Warszawa: Fundacja Centrum Architektury, 2017.
 251. Karżniczka: pałac na wodzie k. Słupska / Katarzyna Bartosiewicz, Lisaweta von Zitzewitz. – Szczecin: Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz, 2016.
 252. Katalog arrasów króla Zygmunta Augusta / Maria Hennel-Bernasikowa, Magdalena Piwocka. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu, 2017.
 253. Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. T. 8, Miejscowości R / Piotr Lasek, Piotr Sypczuk; pod red. Wandy Mossakowskiej. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 254. Katalog zabytków sztuki: miasto Poznań. Cz. 2, Śródmieście kościoły i klasztory 2 / pod red. Zofii Kurzawy i Andrzeja Kusztelskiego. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2002.
 255. Katalog zabytków sztuki: województwo podlaskie (białostockie): powiat Białostocki: [ilustracje] / pod red. Marcina Zglińskiego i Katarzyny Kolendo-Korczak. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 256. Katalog zabytków sztuki: województwo podlaskie (białostockie): powiat Białostocki: [tekst] / pod red. Marcina Zglińskiego i Katarzyny Kolendo-Korczak. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 257. Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 5, Województwo poznańskie. Z. 8, Powiat kolski / inwentaryzację przeprowadziła Janina Rutkowska. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dział Inwentaryzacji Zabytków, 1960.
 258. Kirchen aus Gips – die Wiederentdeckung einer mittelalterlichen Bauweise in Holstein / Hrsg. Dirk Jonkanski, Holger Reimers, Heiko Seidel. – Kiel: Verlag Ludwig, 2017.
 259. Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków: praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina. – Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS: Muzeum Łazienki Królewskie; Lublin: Politechnika Lubelska, 2016.
 260. Klejnot w koronie: 650-lecie konsekracji katedry krakowskiej / pod red. Jacka Urbana i Eweliny Zych. – Kraków: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, 2017.
 261. Klejnoty w służbie sacrum i dewocji: biżuteria w Polsce / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd]. – Toruń: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2017.
 262. Kliniki i zakłady teoretyczne: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w krakowskiej dzielnicy Wesoła: gmachy i ludzie / pod redakcją Piotra Franaszka. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016.
 263. Kłóbka – dzieje dóbr ziemskich: (od XIII wieku do czasów współczesnych) / Tomasz Dziki, Piotr Bokota; pod. red. Tomasza Dzikiego. – Włocławek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 2015.
 264. Kokotów, stanowisko 19, gm. Wieliczka: od wczesnej epoki brązu po schyłek okresu rzymskiego / red. Jacek Górski, Andrzej Matoga. – Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2017.
 265. Kolekcja monet André van Bastelaera: katalog zbiorów / Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum; Borys Paszkiewicz, Anita Chiron-Mrozowska. – Warszawa: Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2016.
 266. Kompleks Pałacu: życie społeczne stalinowskiego wieżowca w kapitalistycznej Warszawie / Michał Murawski. – Warszawa: Muzeum Warszawy, 2015.
 267. Kompozycje przyrody w ikonografii maryjnej na wybranych przykładach malarstwa niderlandzkiego i niemieckiego od XV do początku XVI wieku / Małgorzata Żak-Kulesza. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.
 268. Konserwacja dziedzictwa kulturowego: wytyczne dotyczące metodyki postępowania z mokrym drewnem na archeologicznych stanowiskach lądowych [Dokument elektroniczny] / Polski Komitet Normalizacyjny. – Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2016.
 269. Konserwacja dziedzictwa kulturowego: wytyczne dotyczące metodyki postępowania z mokrym drewnem na archeologicznych stanowiskach lądowych / Polski Komitet Normalizacyjny. – Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2016.
 270. Konserwacja okazów etnograficznych / Tadeusz Seweryn. – Kraków: Związek Muzeów w Polsce, 1948.
 271. Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 3, Dziedzictwo niematerialne i pamięć / pod red. Jacka Wysockiego i Zbigniewa Kobylińskiego. – Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2015.
 272. Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 4, Dziedzictwo kulturowe w lasach / pod red. Jacka Wysockiego. – Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2017.
 273. Konteksty: polska sztuka ludowa: antropologia kultury, etnografia, sztuka / Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. – Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1990-.
 274. Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej. T. 4, Diecezja Tarnowska. Cz. 1 / Andrzej Laskowski; wskazówki i uzup. Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty. – Kraków: Imedius Agencja Reklamowa, 2017.
 275. Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej. T. 4, Diecezja Tarnowska. Cz. 2 / Andrzej Laskowski; wskazówki i uzup. Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty. – Kraków: Imedius Agencja Reklamowa, 2017.
 276. Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej. T. 5, Diecezja Kielecka / Tomasz Szybisty. – Kraków: Imedius Agencja Reklamowa, 2017.
 277. Koszalin: wczoraj i dziś / [teksty Jarosław Mroczek]. – Koszalin: “Permedia”, 2009.
 278. Kościoły dekanatów zielonogórskich / Robert Romuald Kufel, Krzysztof Garbacz. – Zielona Góra: Agencja Wydawnicza “PDN”, 2012.
 279. Kościoły drewniane Mazowsza: przewodnik / Jacek A. Wiśniewski. – Wyd. 2, popr. i uzup. – Pruszków; Piastów: Oficyna Wydawnicza Rewasz, 2016.
 280. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego. T. 5, Kościoły Nowogródka / red. Maria Kałamajska-Saeed; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017.
 281. Kościół farny św. Michała w Lublinie / Jadwiga Kuczyńska. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016.
 282. Kościół Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu / Bolesława Krzyślak. – Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2017.
 283. Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Niwiskach / Krzysztof Haptaś; Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej. – Kolbuszowa: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2016.
 284. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie / [red. i wybór tekstów Kazimierz Gancewski]. – Świebodzin: Akcja Katolicka przy parafii pw. św. Michała Archanioła, 2009.
 285. Kościół świętego Jana Nepomucena w Zwierzyńcu / Halina Matławska. – Zwierzyniec: Halina Matławska, 2016.
 286. Kościół w Klępsku: pamięć, biblia, sztuka / praca pod red. Ewy Lukas-Janowskiej; [autorzy tekstów Jan Harasimowicz, Wolfgang J. Brylla]. – Wyd. 2. – Zielona Góra: DIApress Ewa Lukas-Janowska, 2015.
 287. Krajobrazy socmodernizacji: architektura jubileuszowa trzydziestolecia PRL w Wielkopolsce / Weronika Bryl-Roman. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2017.
 288. Kreacja, konstrukcja, rekonstrukcja: studia z architektury XIX-XXI wieku / Małgorzata Omilanowska. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 289. Kresowe rezydencje: zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP. T. 1, Województwo wileńskie / Grzegorz Rąkowski. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017.
 290. Kronika Pałacu Kazimierzowskiego Feliksa Pawła Jarockiego / Hubert Kowalski, Jerzy Miziołek. – Warszawa: Archiwum Państwowe: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
 291. Kronika Warszawy / Fundacja “Kronika Warszawy; [Jerzy Lileyko red. nacz.]. – Warszawa: F”KW”, 1994-.
 292. Kronika Zamkowa: biuletyn informacyjny Zamku Królewskiego w Warszawie / red. Magdalena Bajer, Adam Rutkowski. – Warszawa: [s. n.], 1983-.
 293. Krótki opis technik artystycznych. – Warszawa: Wydawnictwo Ruchomej Wystawy Sztuki, 1933.
 294. Krucyfiks z Kaplicy Jedenastu Tysięcy Dziewic w Bazylice Mariackiej w Gdańsku: jego znaczenie i recepcja / Przemysław Waszak. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.
 295. Krystyna Postawka-Barska i Marian Barski / Krzysztof Ziental. – Wrocław: Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział, 2016.
 296. Krzemionki: pradziejowe kopalnie krzemienia / [tekst Artur Jedynak, Kamil Kaptur]. – Ostrowiec Świętokrzyski: Muzeum Historyczno-Archeologiczne; Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 297. Krzemionki: prehistoric flint mines / [tekst Artur Jedynak, Kamil Kaptur]. – Ostrowiec Świętokrzyski: Muzeum Historyczno-Archeologiczne; Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 298. Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / [red. nacz. Józef Mitkowski]. – Kraków: Muzeum Historyczne m. Krakowa, 1974-.
 299. Krzyż i sól: dziedzictwo wiary wielickich górników / Agnieszka Wolańska, Marek Skubisz; Kopalnia Soli “Wieliczka”, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. – Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich, 2016.
 300. Książ: pamiętajmy o ogrodach! / pod red. Beaty Lejman. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2017.
 301. Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce: przewodnik / [red. Piotr Nowakowski]. – Włocławek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 2015.
 302. Kultur- und Baugeschichte der deutschen Krematorien / Ulrich Hübner. – Dresden: Sandstein Verlag, 2013.
 303. Kultura i sztuka Śląska Cieszyńskiego na przestrzeni wieków / pod red. Łukasza Konarzewskiego. – Cieszyn: Starostwo Powiatowe, 2016.
 304. KulturErbe in Mecklenburg und Vorpommern / hrsg. von der Abteilung Archäologie und Denkmalpflege im Landesamt für Kultur und Denkmalpflege. – Schwerin: Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, 2006-.
 305. Kurier Konserwatorski / [Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków; red. nacz. Marcin Gawlicki]. – Warszawa: KOBIDZ, 2008-.
 306. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki: teoria i historia / Polska Akademia Nauk. Komitet Architektury i Urbanistyki; [red. nacz. Lech Kłosiewicz]. – Warszawa: DiG.
 307. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej / Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; [Andrzej Klonder red.]. – Warszawa: IAiE PAN.
 308. Latarnie polskiego Wybrzeża / Kazimierz Bielecki. – Gdynia: Wydawnictwo Region, 2009.
 309. Le Peintre du Roi: Aleksander Ubeleski (1649/1651-1718) – malarz polskiego pochodzenia we Francji i jego dzieła / Barbara Hryszko. – Kraków: Akademia Ignatianum: Wydawnictwo WAM, 2016.
 310. Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami: na styku archeologii i prawa / pod red. Iwony Gredki-Ligarskiej, Dariusza Rozmusa. – Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2017.
 311. Legiony Polskie 1914-1918: wystawa w stulecie wybuchu Wielkiej Wojny i Czynu Legionowego / [aut. przewodnika Piotr Wilkosz]. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2014.
 312. Leksykon zabytków architektury Kresów północno-wschodnich / Magdalena Osip-Pokrywka, Mirek Osip-Pokrywka. – Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2017.
 313. Leon Wyczółkowski o sobie: autoportrety: w 80. rocznicę śmierci artysty / [Ewa Sekuła Tauer]; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. – Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2016.
 314. Lubostroń: historia ogrodu i parku w majętności hrabiów Skórzewskich / Maciej Świątkowski, Katarzyna Balik. – Łabiszyn: Pałac Lubostroń, [2017].
 315. Lubuskie: mały album dawnej architektury. T. 1, Powiat zielonogórski / Krzysztof Garbacz. – Zielona Góra: Agencja Wydawnicza “PDN”, 2016.
 316. Lubuskie Materiały Konserwatorskie / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze; [Jarosław Lewczuk red.]. – Zielona Góra: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003-.
 317. Ludowy wizerunek Jezusa Chrystusa / Jarosław Eichstaedt. – Wieluń: Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2016.
 318. Ludzie, przestrzeń, zmiana: dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast / [red. Andrzej Brzozowy et al.]. – Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2016.
 319. Lukier i mięso: wokół architektury w Polsce po 1989 roku / Grzegorz Piątek i Jarosław Trybuś; rozmawia Marcin Kwietowicz. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa: Stowarzyszenie 40 000 Malarzy, 2015.
 320. Lutomiersk – Wrząca, stanowisko 1, gmina Lutomiersk, Mastki, stanowisko 2, gmina Chąśno, województwo łódzkie: cmentarzyska epoki brązu łużyckich pól popielnicowych z Polski Środkowej / Błażej Muzolf, Anna Zielińska, Piotr Kittel. – Łódź: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2017.
 321. Magiczna przestrzeń Złotej Bramy w Malborku: progres badawczy czy regres? / Bogna Jakubowska; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2016.
 322. Magnificentia Rerum: materiały źródłowe do fundacji artystycznych w XVIII wieku / Andrzej Betlej, Anna Markiewicz. – Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2017.
 323. Malarstwo ścienne drewnianych świątyń Wielkopolski 1795-1939 / Aleksander Jankowski. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017.
 324. Malarze w Warszawie czasów Stanisława Augusta: status, aspiracje, twórczość / Aleksandra Bernatowicz. – Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2016.
 325. Małe miasta: osobliwości / red. Mariusz Zemło. – Lublin [etc.]: Wydawnictwo KUL, 2016.
 326. Marmur i alabaster w rzeźbie i małej architekturze Rzeczypospolitej: studium historyczno-materiałoznawcze przemian tradycji artystycznych od XVI do początku XVIII wieku / Michał Wardzyński. – Warszawa: Fundacja Hereditas, 2015.
 327. Mars krwawy: starodruki militarne w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / Agnieszka Perzanowska. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2014.
 328. Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria / Muzeum Narodowe w Szczecinie. – Szczecin: Muzeum Narodowe, 2004-.
 329. Matka górnośląskich zborów: parafia ewangelicka w Tarnowskich Górach w latach 1742-1945 / Marek Panuś. – Tarnowskie Góry: Parafia Ewangelicko-Augsburska, 2017.
 330. Mazowiecki Rocznik Konserwatorski / Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. – Warszawa: Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita, 2007-.
 331. Meble francuskie w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu / Stanisława Link-Lenczowska. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu, 2016.
 332. Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach: milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia / pod red. Szymona Nowaczyka, Łukasza Pospiesznego i Iwony Sobkowiak-Tabaki; Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. – Biskupin: Muzeum Archeologiczne, 2017.
 333. Menonici w Polsce i Prusach w XVI-XIX w. / Peter J. Klassen. – Toruń: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, 2016.
 334. Metalurdzy znad Kaczawy: cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu odkryte w Legnicy przy ul. Spokojnej / pod red. Kamila Nowaka i Tomasza Stolarczyka; Muzeum Miedzi w Legnicy. – Legnica: Muzeum Miedzi, 2016.
 335. Metoda i środki stosowane w konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych: VII Forum Konserwatorów Konserwacja architektury ceglanej i kamiennego detalu architektonicznego / Jadwiga W. Łukasiewicz. – [Toruń: s. n., 2004].
 336. Metody konserwacji malowideł dwustronnych na płótnie w pracach magisterskich Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie / Jadwiga Wyszyńska. – Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2017.
 337. Miasta wielokulturowe Łódź, Wilno, Lwów: śródmiejska zabudowa mieszkaniowa z przełomu XIX/XX wieku: podobieństwa i różnice / Renata Przewłocka-Sionek. – Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016.
 338. Miasto bez murów: w 650. rocznicę lokacji Kleparza (1366-2016). T. 1 / [red. Aleksander Radwan]. – Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2016.
 339. Miasto i ludzie u progu nowoczesności: socjotopografia Gdańska w pierwszej połowie XIX wieku / Ewa Barylewska-Szymańska, Zofia Maciakowska. – Gdańsk; Warszawa: Instytut Historii PAN, 2016.
 340. Michelangelo Palloni: malarz fresków / [red. prowadzący Elżbieta Modzelewska]. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2017.
 341. Miejsca pamięci narodowej Otwocka, Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i okolic / Paweł Ajdacki, Zbigniew Wiliński. – Otwock: Urząd Miasta: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział im. M. E. Andriollego, 2008.
 342. Miejsce: studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku / [Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Fundacja Kultura Miejsca; red. nacz. Lidia Klein]. – Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych: Fundacja Kultura Miejsca, 2015-.
 343. Między Jutlandią a Sambią: Truso w kontekście badań południowo-zachodniej strefy basenu Morza Bałtyckiego w okresie wikińskim. T. 3 :2 / red. Marek Franciszek Jagodziński. – Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2017.
 344. Między Łańcutem a Antoninami / [red. Aldona Cholewianka-Kruszyńska]. – Łańcut: Muzeum-Zamek, 2016.
 345. Między miastem a dworem: badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983. Cz. 1 / [red. Zbigniew Polak, Katarzyna Meyza]. – Warszawa: Muzeum Warszawy, 2017.
 346. Między miastem a dworem: badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983. Cz. 2 / [red. Zbigniew Polak, Katarzyna Meyza]. – Warszawa: Muzeum Warszawy, 2017.
 347. Między Pragą a Legnicą: Matthäus (Matthias) Knote: śląski rzeźbiarz epoki baroku i jego warsztat / Artur Kolbiarz; Muzeum Miedzi w Legnicy. – Legnica: Muzeum Miedzi, 2017.
 348. Migracje: materiały z LXV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 24-25 listopada 2016 r. / pod red. Anny Sylwii Czyż, Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery. – Warszawa: Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki: Oddział Warszawski SHS, 2017.
 349. Militaria w edukacji historycznej. T. 1, O użyteczności wiedzy wojskowej / red. nauk. Andrzej Drzewiecki; Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. – Gdynia; Oświęcim: Wydawnictwo NapoleonV, 2014.
 350. Militaria w edukacji historycznej. T. 2, Przeszłości nie można zrekonstruować… / red. nauk. Andrzej Drzewiecki, Łukasz Różycki; Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. – Gdynia; Oświęcim: Wydawnictwo NapoleonV, 2014.
 351. Miraculosa Trinitas Terrestra: cudowne wizerunki “Trójcy Ziemskiej” w nowożytnej Rzeczypospolitej: ilustracje / Katarzyna Ponińska. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017.
 352. Miraculosa Trinitas Terrestra: cudowne wizerunki “Trójcy Ziemskiej” w nowożytnej Rzeczypospolitej / Katarzyna Ponińska. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017.
 353. Młyn motorowy “Nowość” w Niegowie / Stanisław Januszewski; Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Fundacja Hereditas. – Redecz Krukowy: Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2013.
 354. Moda na Cranacha / pod red. Ewy Houszki i Marka Pierzchały. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2017.
 355. Modernistyczny układ urbanistyczny śródmieścia Gdyni: pomnik historii: informator / [red. Robert Hirsch]. – Gdynia: Urząd Miasta, 2015.
 356. Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni: architektura XX wieku i jej waloryzacja w Gdyni i w Europie / [red. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch]. – Gdynia: Urząd Miasta, 2017.
 357. Modus: prace z historii sztuki / Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków: Universitas, 2000-.
 358. Monografia. Seria Architektura / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 359. Mosty / [Józef Kazaniecki]. – Kulice; Szczecin: Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz, 2015.
 360. Mój wiek XX: 1900-1970 / Olgierd Czerner. – Wrocław: Muzeum Architektury, 2016.
 361. Mój wiek XX: 1971-2000 / Olgierd Czerner. – Wrocław: Muzeum Architektury, 2015.
 362. Mundury Stanów Galicyjskich: wystawa w dwusetlecie ustanowienia / Jan K. Ostrowski, Agnieszka Janczyk. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2017.
 363. Najcenniejsze: kolekcja książąt Czartoryskich / [teksty: Janusz Wałek oraz Andrzej Betlej]. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2017.
 364. Najpiękniejsze bydgoskie kamienice czynszowe: Bydgoszcz Belle Époque / Daria Bręczewska-Kulesza. – Bydgoszcz: Stowarzyszenie Centrum Kultury Belle Époque, 2014.
 365. Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie: dzieje zabytku oraz jego rola w przemianach malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej / Mieczysław Gębarowicz; w oprac. Agnieszki Gronek. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2016.
 366. Nasza Przeszłość: studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce = Notre Passé: études sur l’histoire de l’Église et de la culture catholique en Pologne / [red. Jan Dukała]. – Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-.
 367. Nasze – obce – wspólne dziedzictwo kulturowe / Magdalena Winograd, Marlena Brzozowska, Łukasz Faszcza, Marcin Mironowicz, Izabela Urbaniak-Mastalerz. – Białystok: Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2016.
 368. Nauki ścisłe i zabytki: materiały z konferencji Kraków, 25.09.2015 / pod red. Tomasza Łojewskiego i Barbary Krajewskiej; Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016.
 369. Nazwy miejscowe Polski: historia, pochodzenie, zmiany. 13, Sa-Si / pod red. Kazimierza Rymuta, Barbary Czopek-Kopciuch i Urszuli Bijak; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. – Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 370. Nie gęsi: polskie projektowanie graficzne 1919-1949 / Piotr Rypson. – Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2017.
 371. Nie tylko chusty: tradycje ludowych okryć kobiecych / [oprac. informatora – Dorota Kalinowska]; Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. – Włocławek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, [2015].
 372. Niematerialne dziedzictwo kulturowe: doświadczenia w ochronie krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin: 10-lecie wejścia w życie Konwencji UNESCO z 2003 roku w perspektywie zrównoważonego rozwoju / pod red. Hanny Schreiber. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 373. Nieznane arcydzieła, nieznani mistrzowie: malarstwo barokowe na Śląsku na nowo odkryte / Andrzej Kozieł. – Gliwice: Muzeum w Gliwicach, 2017.
 374. Niszczenie zabytków nieruchomych w Polsce: problematyka prawna, kryminologiczna i kryminalistyczna / Ryszard Krawczyk. – Kraków: Wydawnictwo Jak, 2017.
 375. Nowiniec, stan. 2: wczesnośredniowieczny gród na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych / pod red. Bartłomieja Gruszki. – Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2011.
 376. Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku: wyniki badań interdyscyplinarnych / pod red. Aleksandry Pudło i Macieja Henneberga. – Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 2017.
 377. Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej / Dorota Grubba-Thiede. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2016.
 378. Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla: złożenie darów – przejęcie terenu czy integracja kulturowa? / Adam Wawrusiewicz, Katarzyna Januszek, Dariusz Manasterski. – Białystok: Muzeum Podlaskie, 2015.
 379. Obiekty zabytkowe Chełma i powiatu chełmskiego: zabytki architektury i budownictwa / [tekst Sławomir Korpysz, Zbigniew Lubaszewski]; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie. Komisja Opieki nad Zabytkami. – Wyd. 2 uzup. – Chełm: Wydawnictwo Tawa Taurogiński Waldemar, 2016.
 380. Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 1945-1975 / pod red. Teresy Dudek Bujarek. – Katowice: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Górnośląski, 2017.
 381. Ocalić od zardzewienia: ochrona dziedzictwa technicznego: tradycja i nowoczesność / Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. – Warszawa: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków: Muzeum Kolejnictwa, 2015.
 382. Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku / Małgorzata Gwiazdowska. – Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016.
 383. Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym / [red. Łukasz Gaweł, Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko]. – Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2016.
 384. Ochrona i zarządzanie krajobrazem kulturowym / Beata Raszka, Eliza Kalbarczyk, Krzysztof Kasprzak, Robert Kalbarczyk. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2016.
 385. Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich / Elżbieta Raszeja. – Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2013.
 386. Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków: praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina. – Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; Lublin: Politechnika Lubelska, 2015.
 387. Ochrona Zabytków: kwartalnik wydawany przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Historyków Sztuki i Kultury w Warszawie. – Warszawa; Kraków: “Czytelnik”, 1948-.
 388. Od Bet Rahary do Domu Mendelsohna: projekt Ericha Mendelsohna w rodzinnym Olsztynie / [red. Ewa Romanowska, Kornelia Kurowska]. – Olsztyn: Urząd Miasta: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa “Borussia”, 2016.
 389. Od historyzmu do modernizmu: bydgoskie wille miejskie i podmiejskie: Bydgoszcz Belle Époque / Daria Bręczewska-Kulesza, Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz: Stowarzyszenie Centrum Kultury Belle Époque, 2017.
 390. Od kamienicy do muzeum: historia siedziby Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta / Małgorzata Popiołek. – Warszawa: Muzeum Warszawy, 2016.
 391. Od wielkich idei do wielkiej płyty: burzliwe dzieje warszawskiej architektury / Grzegorz Mika. – Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska, 2017.
 392. Od ziarna do chleba: dawne narzędzia kultury agrarnej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie / Iwona Karwowska. – Szczecin: Muzeum Narodowe, 2013.
 393. Odcienie szarości: architekci i polityka w PRL-u / Błażej Ciarkowski. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
 394. Oduczyć sztuki: metoda pedagogiczna Leona Tarasewicza na tle tradycji dydaktycznej Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / Jakub Banasiak. – Warszawa: Fundacja Kultura Miejsca: Akademia Sztuk Pięknych, 2016.
 395. Ogrody na Śląsku. T. 2, Barok / Wojciech Brzezowski, Marzanna Jagiełło. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017.
 396. Ogrody odchodzące…?: z dziejów gdańskiej zieleni publicznej 1708-1945 / Katarzyna Rozmarynowska. – Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2017.
 397. Ogrody regularne na terenie dawnych Prus: identyfikacja nawarstwień kompozycyjnych jako podstawa ochrony i kreacji krajobrazu wybranych założeń parkowo-ogrodowych / Miłosz Walerzak. – Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2017.
 398. Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie / Małgorzata Szafrańska. – Warszawa: Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2017.
 399. Olsztyński Rocznik Konserwatorski. – Olsztyn: Pracownia Wydawnicza ElSet, 2014-.
 400. Onna: piękno, siła, ekstaza: drzeworyty i malarstwo japońskie z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie / Beata Romanowicz. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2017.
 401. Opolski Informator Konserwatorski / Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Opolu. – Opole: Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Opolu, 1981-.
 402. Opowieści o archeologii / Krzysztof Garbacz. – Zielona Góra: Agencja Wydawnicza “PDN”, 2007.
 403. Opuszczone – ratowane: greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski / red. Monika Rzepiejewska. – Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych, 2013.
 404. Organizacja struktur kościoła katolickiego na terenie obecnej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej w latach 1945-1989: problematyka odbudowy obiektów sakralnych ze zniszczeń wojennych i powojennych / Janusz Gierlasiński. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.
 405. Osadnictwo społeczności neolitycznych na stanowisku 2 w Janowicach, woj. kujawsko-pomorskie / red. nauk. Marzena Szmyt; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
 406. Ostoja tradycji / Elżbieta Długosz, Eugeniusz Duda, Anna Jodłowiec-Dziedzic, Dariusz Niemiec. – Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2016.
 407. Ośrodek starożytnego brązownictwa pomorskiego we wczesnej epoce żelaza w Juszkowie, gmina Pruszcz Gdański / Piotr Fudziński, Katarzyna Ślusarska. – Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 2017.
 408. Oświeceniowa republika władców. T. 1, Rezydencje, kolekcje, mecenat / pod red. Andrzeja Pieńkosa. – Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie. Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską, 2016.
 409. Otwock 1916-2011: źródła do dziejów miasta / [pod red. Pawła Ajdackiego]. – Otwock: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział im. M. E. Andriollego, 2011.
 410. Pałac w Dęblinie: inwentarze z czasów Michała Jerzego Wandalina Mniszcha / Alina Barczyk. – Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2017.
 411. Parafia pw. św. Barbary w Rumianie: historia i teraźniejszość / Wiesław Łużyński. – Toruń: Powiat Działdowski, 2016.
 412. Paragone: rzeźba na granicy / red. tomu Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Historii Sztuki. Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej. – Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.
 413. Parki i ogrody Krakowa w obrębie Plant z Plantami i Wawelem / red. Janusz Bogdanowski; Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. – Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. Narodowa Instytucja Kultury, 1997.
 414. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody / Departament Ochrony Przyrody, Lasów Nadzorowanych i Łowiectwa Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego; Białowieski Park Narodowy. – Białowieża: [s. n.], 1980-.
 415. Parki podworskie powiatu chełmskiego / [tekst Zbigniew Lubaszewski]; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie. Komisja Ochrony Przyrody. – Chełm: Wydawnictwo Tawa Taurogiński Waldemar, 2006.
 416. Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej studium na tle tendencji krajowych i europejskich / Marek Kowicki. – Kraków: Wydawnictwo PK, 30 cm.
 417. Pĕcĕ o střechy historických budov / Vojtĕch Láska, Alfréd Schubert, Milos Solař, Josef Štulc. – wyd. 2, uzup. – Praha: Národní památkový ústav – ústředni pracoviště, 2003.
 418. Pejzaż w malarstwie polskim / Elżbieta Leszczyńska. – Warszawa: “Arkady”, 2017.
 419. Pelplin i Doberan: architektura opactw cysterskich spokrewnionych filiacyjnie / Ewa Łużyniecka. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014.
 420. Perły renesansu w powiecie radzyńskim: kościoły Trójcy Św. w Radzyniu Podlaskim i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach / [Piotr Hapka]. – Radzyń Podlaski: Powiat Radzyński: współwydawcy Parafia pw. Trójcy Świętej; Czemierniki: Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 2017.
 421. Pięć wieków konwisarstwa: kolekcja Andrzeja Wójcika w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku / Adam Zapora. – Włocławek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 2017.
 422. Piękni XX-wieczni: polscy projektanci graficy / pod red. Jacka Mrowczyka. – Kraków: 2+3D, 2017.
 423. Piramida w Rapie / [Jerzy Marek Łapo et al.]. – Węgorzewo: Muzeum Kultury Ludowej; Giżycko: Wzorcownia Katarzyna Pilecka, 2016.
 424. Plastyka toruńska 1793-1920: zapomniane oblicze wielokulturowego miasta / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2017.
 425. Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV w. / red. nauk. Agnieszka Bocheńska, Przemysław Mrozowski. – Warszawa: Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2017.
 426. Pod Złotym Słońcem, Rynek 6 we Wrocławiu: dom mieszczan, rezydencja władców, arcydzieło architektury / Piotr Oszczanowski, Arkadiusz Dobrzyniecki. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2016.
 427. Podlaskie Zeszyty Archeologiczne / Muzeum Podlaskie w Białymstoku. – Białystok: Muzeum Podlaskie, 2005-.
 428. Podręczny słownik angielsko-polski i polsko-angielski dla ogrodników / pod. red. Barbary Polityckiej. – Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2010.
 429. Podróż do Edo: japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza / [red. nauk. Anna Katarzyna Maleszko]. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2017.
 430. Podróż ku nowoczesności: architektura XX wieku w województwie śląskim / pod red. Anny Syski. – Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2016.
 431. Podziemia bazyliki archikatedralnej w Przemyślu i ich rewitalizacja w latach 2009-2015 / Grażyna Stojak. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017.
 432. Polacy wobec dziedzictwa: raport z badań społecznych / Aleksandra Chabiera, Adam Dąbrowski, Anna Fortuna-Marek, Anna Kozioł, Marcin Lubaś, Piotr Nowak, Bartosz Skaldawski, Konrad Stępnik. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, 2017.
 433. Polak we Włoszech, Włoch w Polsce: sztuka i historia / red. Małgorzata Wrześniak, Agnieszka Bender. – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015.
 434. Poland national historical monuments / Christian Parma. – Marki: Wydawnictwo Parma Press, 2017.
 435. Politechnika Łódzka na starej fotografii / [red. Krzysztof Czołczyński]. – Łódź: Rektorska Komisja Historyczna Politechniki Łódzkiej 2016.
 436. Polityczne konteksty sztuki / pod red. nauk. Małgorzaty Stępnik. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.
 437. Polska: Światowe Dziedzictwo UNESCO / zdjęcia Christian Parma. – Marki: Wydawnictwo Parma Press, 2017.
 438. Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 5 / pod red. Iwony Błaszczyk, Henryka Kondzieli, Hanny Krzyżanowskiej, Małgorzaty Merkel-Massé; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.
 439. Polski Słownik Biograficzny. T. 51/3, z. 210, Świerczewski Eugeniusz – Święcki Wojciech / [red. nacz. Andrzej Romanowski]; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa: Instytut Historii PAN; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2016.
 440. Polski Słownik Biograficzny. T. 51/4, z. 211, Święcicki Wojciech – Świrski Krik / [red. nacz. Andrzej Romanowski]; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa: Instytut Historii PAN; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2017.
 441. Pomniki Fryderyka Chopina / Irena Grzesiuk-Olszewska, Andrzej K. Olszewski. – Warszawa: Wydawnictwo Salix Alba, 2017.
 442. Porta Aurea: rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego / [Zakład Historii Sztuki UG Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Miasta Gdańska; red. nauk. Teresa Grzybkowska]. – Gdańsk: ZHS UG: MHMG, 1992-.
 443. Potencjał dziedzictwa: społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej / pod red. Joanny Senetry-Szeligi i Katarzyny Jagodzińskiej. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017.
 444. Potęga ornamentu: europejska ceramika artystyczna w budownictwie z lat 1840-1939 i jej przykłady w obiektach architektury Krakowa / Agnieszka Partridge. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017.
 445. POW: ilustrowany atlas architektury Powiśla / koncepcja i projekt Magdalena Piwowar; tekst Małgorzata Omilanowska, Katarzyna Uchowicz; il. Maciej Drążkiewicz, Łukasz Gadomski, Mateusz Gryzło. – Warszawa: Fundacja Centrum Architektury, 2017.
 446. Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą / Magdalena Bis; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2014.
 447. Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w Starym Rypinie / red. nauk. Jadwiga Lewandowska. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.
 448. Prace magisterskie 2015/2016. T. 4 / [kom. red. Grażyna Korpal et al.]; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. – Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2017.
 449. Pradziejowe i wczesnośredniowieczne materiały z Obniżenia Dubienki / pod red. Jerzego Libery; Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
 450. Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych / pod red. nauk. Janiny Hajduk-Nijakowskiej. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: Towarzystwo Przyjaciół Nauk; [Wrocław]: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2014.
 451. Prawne wyzwania ochrony dóbr kultury we współczesnym świecie / praca zbiorowa pod red. Piotra Dobosza, Michała Adamusa, Dominiki Guzek, Anny Mazur. – Stan prawny na 1 września 2015 r. – Kraków: Wydawnictwo Kasper: Koło Naukowe Sekcja Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
 452. Prawo a ochrona dóbr kultury / [red. nauk. Piotr Dobosz, Michał Adamus, Dominika Sokołowska]. – Kraków: Wydawnictwo Kasper: Koło Naukowe Sekcja Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
 453. Předprojektová příprava a projektová documentace v procesu péče o stavebnÍ památky / Václav Girsa, Josef Holeček, Pavel Jerie, Dagmar Michoinová. – Praha: Národní památkový ústav – ústředni pracoviště, 2004.
 454. Pro domo et nomine suo: fundacje i inicjatywy artystyczne Adama Mikołaja i Elżbiety Sieniawskich / Rafał Nestorow. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 455. Pro Patria: miejsca pamięci I wojny światowej na przedpolu Twierdzy Osowiec / Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski. – Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2015.
 456. Průzkumy památek = Denkmalforschung = Historical Monumets’. – Praha: Památkový ústav středních Čech, 1994-.
 457. Przechadzki po ogrodach: esej z dziejów ogrodnictwa i pielgrzymowania / Cezary Wodziński; wydanie ilustrowane akwarelami Zygmunta Vogla ze zbiorów Państwowego Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu. – Warszawa: Łazienki Królewskie, 2016.
 458. Przedmoście Warszawa / Paweł Ajdacki. – Otwock: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział, 2007.
 459. Przedwojenna Saska Kępa / Adam Rozmysłowicz. – Warszawa: EKBIN Studio PR, Ewa Kielak-Ciemniewska, 2016.
 460. Przedwojenny Mokotów: najpiękniejsze fotografie / Tomasz Pawłowski. – Warszawa: Wydawnictwo RM, 2016.
 461. Przemiany w architekturze europejskich uzdrowisk / Izabela Spielvogel. – Opole: Politechnika Opolska, 2017.
 462. Przestrzeń i czas: malarstwo Alfreda, Czesława i Joanny Wierusz-Kowalskich / [red. Eliza Ptaszyńska]. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, [2016].
 463. Przestrzeń Warszawy: tożsamość miasta a urbanistyka / Krzysztof Domaradzki. – Wyd. 2. popr. – Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego. Instytut Stefana Starzyńskiego, 2016.
 464. Przeszłość we współczesności: studium metodologiczne archeologicznie kreowanej przeszłości w przestrzeni społecznej / Michał Pawleta. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
 465. Quart: kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego / [red. nacz. Waldemar Okoń]. – Wrocław: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006-.
 466. Radziejowicki park i jego twórcy 1817-2017 / Maria Barbasiewicz, Beata Fortuna-Antoszkiewicz. – Radziejowice: Dom Pracy Twórczej, 2017.
 467. Rainera Marii Rilkego teksty o sztuce / Dorota Kownacka-Rogulska. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 468. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C) / [red. Małgorzata Rozbicka, Maciej Warchoł]. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 469. Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989 / Aleksander Böhm, Piotr Dobosz, Paweł Jaskanis, Jacek Purchla, Bogusław Szmygin; pod red. Jacka Purchli. – Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2009.
 470. Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2016 / oprac. Wioletta Łabuda-Iwaniak. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 471. Raport. 12 / red. Sławomir Kadrow. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 472. Ratownictwo dzwonów 1915-1921: inwentaryzacja dzwonów pochodzących z dawnych ziem Rzeczypospolitej ewakuowanych przez władze rosyjskie / Piotr Jamski, Dagny Nestorow, Rafał Nestorow, Andrzej Włodarek. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 473. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1) / Ireneusz Marchelak, Anna Nierychlewska, Iwona Nowak, Piotr Papiernik. – Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2017.
 474. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1). Vol. 2 / Ireneusz Marchelak, Anna Nierychlewska, Iwona Nowak, Piotr Papiernik. – Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2017.
 475. Ratusz // nie ratusz: funkcje Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku od 1793 do 1954 roku / pod red. Klaudiusza Grabowskiego. – Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2014.
 476. Ratusz Starego Miasta w Gdańsku: historia, architektura, wnętrza / red. Marcin Kaleciński, Klaudiusz Grabowski. – Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2016.
 477. Recenzje i szkice o sztuce / Karol Frycz; oprac. i wstęp Lidia Kuchtówna. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 478. Reformacja w Toruniu: wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta / [red. kat. Joanna Arszyńska, Liliana Lewandowska, Aleksandra Mierzejewska]. – Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Biblioteka Uniwersytecka, [2017].
 479. Rekonstruktion in der Denkmalpflege: Überlegungen, Definitionen, Erfahrungsberichte / Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz, [Red. Juliane Kirschbaum, Annegret Klein]. – Wyd. 2. – Bonn: Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz c/o Bundesministerium des Innern, 1998.
 480. Reminiscencje Reformacji: Prusy – Mazury 1517-2017 / pod red. Rudolfa Bażanowskiego i Beaty Wacławik. – Olsztyn: Archiwum Państwowe, 2017.
 481. Renowacje i Zabytki: kwartalnik ogólnopolski: konserwacja, renowacja, adaptacja / [red. nacz. Edward Hardt]. – Kraków: AiP “raport”, 2002-.
 482. Rewitalizacja miast: aspekt społeczny / Justyna Przywojska. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
 483. Rewitalizacja wnętrza kościoła i kaplicy parafii ewangelicko-augsburskiej w Toruniu / oprac. Jarosław Kłaczkow i Aleksandra Molin. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.
 484. Rocznik Białostocki / Muzeum w Białymstoku; [red. nacz.] Tadeusz Dzierżykray-Rogalski. – Białystok: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961-.
 485. Rocznik Grudziądzki / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grudziądzu, Muzeum w Grudziądzu; [red. Jan Pakulski]. – Grudziądz: Polskie Towarzystwo Historyczne, 1960-.
 486. Rocznik Krakowski / Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa; [red. Stanisław Krzyżanowski]. – Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1898-.
 487. Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 1938-1992; 2012-.
 488. Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie / [red. nacz. Tomasz Sawicki]. – Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2015-.
 489. Rocznik Muzeum w Gliwicach / Muzeum w Gliwicach; [red. Włodzimierz Błaszczyk]. – Gliwice: Muzeum w Gliwicach, 1985-.
 490. Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. – Jarosław: Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, 1947-.
 491. Rocznik Toruński / Towarzystwo Miłośników Torunia. – Toruń: Towarzystwo Miłośników Torunia, 1966-.
 492. Roczniki Humanistyczne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1949-.
 493. Roczniki Sztuki Śląskiej / Muzeum Śląskie we Wrocławiu. – Wrocław: [s.n.], 1959-.
 494. Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI-XX / red. Agnieszka Gronek, Alicja Nowak. – Kraków: Wydawnictwo “Szwajpolt Fiol”, 2014.
 495. Rozgryźć dziedzictwo: podręcznik dobrych praktyk upowszechniania dziedzictwa i edukacji o dziedzictwie kulturowym / tekst Katarzyna Zarzycka; oprac. Fundacja Plenerownia. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.
 496. Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości: dziedzictwo XX i XXI wieku / [redakcja: Julia Kolano, Jadwiga Kolasińska, Wiktoria Rak; Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego]. – Kraków: [Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego], 2016.
 497. Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa = Selected Papers from the National Museum in Cracow. New Series / [kom. red. Tadeusz Chruścicki et al.]. – Kraków: MN, 1999-.
 498. Rozwój po śląsku: procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej / Marta Klekotko. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
 499. Rynek krakowski odkryty na nowo / Elżbieta Firlet, Waldemar Komorowski, Jan M. Małecki, Mieczysław Rokosz; pod red. nauk. Elżbiety Firlet. – Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2014.
 500. Rysunki artystów gdańskich i obcych działających w Gdańsku w XIX wieku / Grażyna Zinówko. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2016.
 501. Rysunki, akwarele i pastele z kolekcji Feliksa Jasieńskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / Danuta Godyń, Magdalena Laskowska. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2016
 502. Ryte i malowane dekoracje maswerkowe w architekturze średniowiecznej na terytorium ziemi chełmińskiej: studium typologiczno-formalne. T. 1 / Michał Kurkowski. – Toruń: Muzeum Okręgowe: Towarzystwo Naukowe, 2017.
 503. Ryte i malowane dekoracje maswerkowe w architekturze średniowiecznej na terytorium ziemi chełmińskiej: studium typologiczno-formalne. T. 2, Katalog / Michał Kurkowski. – Toruń: Muzeum Okręgowe: Towarzystwo Naukowe, 2017.
 504. Rzeźba w Muzeum-Zamku w Łańcucie: dzieje kolekcji, ekspozycja, katalog / Barbara Trojnar. – Łańcut: Muzeum-Zamek, 2006.
 505. Rzeźba włoska w Polsce około 1770-1830. [T. 1] / Katarzyna Mikocka-Rachubowa. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 506. Rzeźba włoska w Polsce około 1770-1830. [T. 2], Katalog / Katarzyna Mikocka-Rachubowa. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 507. Rzeźbiarzu mój – poeto…: życie i twórczość Kazimierza Witolda Ostrowskiego: Lwów 1840 – Warszawa 1880 / Józef J. M. Ostrowski. – Paryż: Warszawa: Józef Ostrowski LOCAUX, 2017.
 508. Sacrum Poloniae Iubileum 966-2016 / [autorzy not Przemysław Deles, Przemysław Mrozowski, Michał Zawadzki]. – Warszawa: Zamek Królewski – Muzeum, 2016.
 509. Sakralna architektura drewniana na Górnym Śląsku: szkicownik architekta sprzed ponad stu lat / Piotr Siemko. – Katowice: Biblioteka Śląska, 2015.
 510. Sandomierz w dawnej fotografii: z kolekcji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości / Tomisław Giergiel, Piotr Jamski, Wojciech Kalwat, Lidia Ujazdowska. – Sandomierz: Muzeum Okręgowe; Warszawa: Fundacja Świętokrzyska Góry Historii: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 511. Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu / tekst Marek Mikos; zdjęcia Krzysztof Pęczalski. – Święty Krzyż: Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, 2014.
 512. Schloss Rochlitz: Restaurierung und Denkmalpflege / [red. Hendrik Bärnighausen]. – Beucha: Sax-Verlag, 2013.
 513. Sekrety miniatur Kodeksu Baltazara Behema / Zofia Rozanow. – Katowice: Wydawnictwo “Sapientia”, 2017.
 514. Seventy years of Polish archaeology in Egypt / [ed. Ewa Laskowska-Kusztal]; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego. – Warsaw: Polish Centre of Mediterranean Archaeology. University of Warsaw, 2007.
 515. Seventy years of Polish archaeology in Egypt: Egyptan Museum in Cairo, 21 October-21 November 2007 / [ed. Aleksandra Majewska]; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego. – Warsaw: Polish Centre of Mediterranean Archaeology. University of Warsaw, 2007.
 516. Siemiechów stanowisko 2, województwo łódzkie: cmentarzysko i osada kultury przeworskiej / Maria Jażdżewska, Wojciech Siciński. – Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2017.
 517. Skarbniczka: czasopismo o ochronie dziedzictwa kulturowego / [red. nacz. Helena Haracz; Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego]. – Kraków: [Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego], 2016-.
 518. Skarby baroku: między Bratysławą a Krakowem / [tekst: Katarína Chmelinová oraz Andrzej Betlej, Alexandra Kusá]. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2017.
 519. Skarby ziemi wydarte: Górny Śląsk i Pogranicze / [red. Eugeniusz Tomczak]. – Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2005.
 520. Skawina w okresie zaborów (1772-1918): urbanistyka i architektura miasta / Michał Krupa. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017.
 521. Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku / red. nauk. Paweł Migasiewicz, Hanna Osiecka-Samsonowicz, Jakub Sito. – Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2016.
 522. Sopot w zamierzchłej przeszłości: grodzisko wczesnośredniowieczne / Aleksandra Szymańska-Bukowska. – Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 2010.
 523. Spacerownik otwocki: przewodnik historyczno-sentymentalny / Paweł Ajdacki. – Wyd. 2 rozsz. – Otwock: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział im. M. E. Andriollego, 2014.
 524. Spektakl i modernizacja: miasta włoskie w okresie faszyzmu 1922-1945 / Filip Burno. – Warszawa: Fundacja Kultura Miejsca: Akademia Sztuk Pięknych, 2016.
 525. Spis funduszów i przychodów rocznych do probostwa miasta Rawy należący dokonany w 1818 roku / Wiktor Zygmunt Łyjak. – Rawa Mazowiecka, Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2017.
 526. Społeczny raport na temat stanu Twierdzy Toruń: praca zbiorowa / pod red. Adama Kowalkowskiego. – Toruń: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział, 2016.
 527. Spór o odbudowę Warszawy: od gruzów do reprywatyzacji / pod red. Tomasza Fudali. – Warszawa: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2016.
 528. Sprawczość rycin: rzymska twórczość graficzna Tomasza Tretera i jej europejskie oddziaływanie / Grażyna Jurkowlaniec. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017.
 529. Stanisław Chlebowski, “nadworny farbiarz Jego Sułtańskiej Mości”: życie i twórczość / Agata Wójcik. – Warszawa: Wydawnictwa Drugie, 2016.
 530. Stanisław Wyspiański: na chęciach mi nie brakuje… / Łukasz Gaweł. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2017.
 531. Stare druki o sztuce w zbiorach Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Rzymie / Arkadiusz Wagner; Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e Centro di Studi a Roma. – Roma: Accademia Polacca Roma, 2016.
 532. Stare Miasto w Poznaniu: zniszczenia, odbudowa, konserwacja 1945-2016 / cz. 1 Henryk Kondziela, cz. 2 Iwona Błaszczyk, Aleksandra Dolczewska, Joanna Domek-Nogalska, Joanna Figuła-Czech, Joanna Gołdych-Pawłowska, Agnieszka Jakubowska, Henryk Kondziela; red. i kosultacja nauk. Iwona Błaszczyk. – Wyd. 3, zm. i uzup. – Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2017.
 533. Stefan Müller / Aleksander Czupkiewicz, Łukasz Wojciechowski. – Wrocław: Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział, 2016.
 534. Stefan Narębski 1892-1966: architekt, konserwator, profesor / [aut. kat. Michał Pszczółkowski]. – Toruń: Muzeum Okręgowe, 2017.
 535. Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej…: cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim / Małgorzata Karczewska. – Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2017.
 536. Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku: seria nowa. T. 1, Malarstwo / Helena Kowalska. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2017.
 537. Strmol Castle in Gorenjska / Nika Leben. – Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2013.
 538. Strzelno: ponorbertański zespół klasztorny / Dariusz Karczewski. – Bydgoszcz: Wydawnictwo “Kronos”, 2012.
 539. Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego. Cz. 3 / pod red. Edmunda Kizika. – Gdańsk; Warszawa: Instytut Historii PAN, 2015.
 540. Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce / Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. – Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich, 1965-.
 541. Studia i Materiały Konferencji Naukowej Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. T. 3 / [red. Małgorzata Nowalińska]. – Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2016.
 542. Studia Lednickie / Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; [Zofia Kurnatowska red. nacz.]. – Lednica; Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1989-.
 543. Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 12, Dzieło sztuki w przestrzeni kulturowej / red. Irena Rolska. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015.
 544. Studia Waweliana / Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu; [red. prow. Maria Podlodowska-Reklewska]. – Kraków: Państwowe Zbiory Sztuki, 1992-.
 545. Studia Wilanowskie / Muzeum Pałac w Wilanowie; [red. Ewa Birkenmajer]. – Warszawa: Muzeum w Wilanowie, 1977-.
 546. Studia Zamkowe / Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2004-.
 547. Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chotyńcu, części dobra światowego dziedzictwa UNESCO / Dąbrówka Lipska, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Gliwa, Ryszard Kwolek, Damian Nowak, Barbara Potera, Maciej Świątkowski, Maciej Warchoł; współpr. Klara Kantorowicz, Karol Czajkowski, Bolesław Kobielski; koordynacja Mariusz Czuba. – Rzeszów: Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.
 548. Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla cerkwi pw. Zesłania Ducha Świętego w Rohatynie, dobra światowego dziedzictwa UNESCO / Dąbrówka Lipska, Maciej Świątkowski, Maciej Warchoł, Leonora Fichuk, Ihor Somochkin; współpr. Klara Kantorowicz; koordynacja Mariusz Czuba. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2015.
 549. Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla dawnej cerkwi pw. św. Jakuba Młodszego w Powroźniku, części dobra światowego dziedzictwa UNESCO / Dąbrówka Lipska, Roman Marcinek, Andrzej Siwek, Maciej Świątkowski, Maciej Warchoł; współpr. Jacek Brudnicki, Hubert Gałka, Klara Kantorowicz, Karol Czajkowski, Bolesław Kobielski; koordynacja Mariusz Czuba. – Kraków: Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 550. Supraśl 1913: dokumentacja fotograficzna Józefa Jodkowskiego cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie / [red. nauk., korekta i oprac. il., oprac. edytorskie i graf. Piotr Jacek Jamski i Marek Zalewski]. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk: Państwowe Muzeum Archeologiczne: Wydawnictwo Hartigrama; [Supraśl]: Stowarzyszenie Kulturalne Collegium Suprasliense, 2016.
 551. Swarzewo: sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza / tekst Stanisław Majkowski, zdjęcia Rafał Monita. – Kraków: Wydawnictwo Astraia, 2017.
 552. Systemy prawne ochrony zabytków z perspektywy teorii prawa administracyjnego / Piotr Dobosz. – Stan prawny na 1 września 2015 r. – Kraków: Studio Cubus, 2015.
 553. Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Opoczyńskie z roku 1888 ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z. 1 / Piotr Łopatkiewicz, Tadeusz Łopatkiewicz. – Kraków: Muzeum Narodowe: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.
 554. Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z roku 1889 ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z. 1 / Piotr Łopatkiewicz, Tadeusz Łopatkiewicz. – Kraków: Muzeum Narodowe: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.
 555. Szkło, metal, detal: architektura Gdyni w szczegółach / aut. Anna Śliwa, Weronika Szerle, Anna Orchowska-Smolińska, Robert Hirsch, Martyna Groth. – Gdynia: Muzeum Miasta Gdyni, 2017.
 556. Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach polskich: Sudety Zachodnie / Romuald M. Łuczyński. – Wrocław: Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, 2017.
 557. Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach polskich: Sudety Środkowe / Romuald M. Łuczyński. – Wrocław: Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, 2018.
 558. Szlakiem Wielkiej Wojny na Mazowszu: cmentarze wojenne z lat 1914-1920 Tannenberg – Denkmal / Paweł Ajdacki. – Otwock: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział im. M. E. Andriollego, 2014.
 559. Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 25-26 marca 1995 roku / [red. Jarosław Giemza, Andrzej Stepan]. – Łańcut: Muzeum-Zamek, 1999.
 560. Sztuka i edukacja w przestrzeni kulturowej regionu / red. Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska. – Olsztyn: Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2011.
 561. Sztuka i turystyka w przestrzeni kulturowej regionu / red. Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska, Aneta Anna Omelan. – Olsztyn: Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016.
 562. Sztuka jako prowokacja: akty wandalizmu wobec dzieł sztuki / Julianna Makiłła-Polak. – Warszawa: Vizja Press & IT, 2013.
 563. Sztuka kolonii genueńskich w basenie Morza Czarnego (1261-1475): z badań nad wymianą międzykulturową w sztuce późnośredniowiecznej / Rafał Quirini-Popławski. – Kraków: Imedius Agencja Reklamowa, 2017.
 564. Sztuka nowożytna i nowoczesna / [red. tomu Piotr Gryglewski, Alina Barczyk]. – Łódź: Katedra Historii Sztuki UŁ: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2016.
 565. Sztuka stroju, strój w sztuce / pod redakcją Magdaleny Furmanik-Kowalskiej i Anny Straszewskiej. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2016.
 566. Sztuka w muzeum / [red. nauk. Inga Kopciewicz, Michał F. Woźniak]; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. – Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego; Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2017.
 567. Sztuka w Świętokrzyskiem: średniowiecze i czasy nowożytne / pod red. Piotra Rosińskiego, Henryka Suchojada. – Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Biblioteka Uniwersytecka, 2017.
 568. Sztuka wszędzie: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944 [Dokument elektroniczny] / [scenariusz wystawy, koncepcja katalogu Maryla Sitkowska; red. nauk. Jola Gola, Maryla Sitkowska, Agnieszka Szewczyk]. – Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych, 2012.
 569. Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat / Bogusław Gediga, Dagmara Łaciak, Barbara Łydżba-Kopczyńska, Małgorzata Markiewicz; z analizami specjalistycznymi: Czesława Augusta, Marka Hojniaka, Bogdana Miazgi, Grzegorza Ruska, Róży Nareckiej; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017.
 570. Świątynia / pod red. Ireny Kontny. – Katowice: Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków: Regionalny Instytut Kultury, 2016.
 571. Świątynia 2 / pod red. Ireny Kontny. – Katowice: Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków: Regionalny Instytut Kultury, 2017.
 572. Świątynie powiatu wejherowskiego / koncepcja, tekst i wybór zdjęć Piotr Kalka, Piotr Syrocki. – Wejherowo: Starostwo Powiatowe; Gdynia: Wydawnictwo Region Jarosław Ellwart, 2017.
 573. Święta Góra, drzewem Krzyża naznaczona / Krzysztof Marchel. – Kielce: Krzysztof Marchel, 2010.
 574. Tadeusz Tołwiński 1887-1951: architekt, urbanista, twórca Polskiej Szkoły Urbanistyki / Teresa Kotaszewicz. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016.
 575. Tajemnice Klasztoru Benedyktynek w Grudziądzu / [red. Anna Wajler]; Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. – Grudziądz: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, 2014.
 576. Teatr Polski w Poznaniu / Bolesława Krzyślak. – Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2017.
 577. Teatr zdrojowy: dokumentacja prac konserwatorskich / [oprac. merytoryczne Maria Lelek-Pietrzak]. – Jelenia Góra: Stowarzyszenie Wspierania Integracji z Unią Europejską, 2011.
 578. Techne Texnh: pismo łódzkich historyków sztuki: [pismo pracowników, absolwentów i sympatyków Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego / red. nacz. Krzysztof Stefański]. – Łódź: Fundacja “Lux pro Monumentis”, 2012-.
 579. Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości. T. 12 / pod red. Stanisława Januszewskiego; Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. – Wrocław: Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2016.
 580. Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości. T. 13 / pod red. Stanisława Januszewskiego; Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. – Wrocław: Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2017.
 581. Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości. T. 9, X Międzynarodowy Warsztat Archeologii Przemysłowej Niegów 2013 pod patronatem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków / pod red. Stanisława Januszewskiego; Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Biuro Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki. – Wrocław: Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2013.
 582. Technitas: konteksty dziedzictwa kulturowego techniki / Waldemar J. Affelt; [Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki]. – Zabrze: Muzeum Górnictwa Węglowego, 2015.
 583. Tekstylia w zbiorach sakralnych: inwentaryzacja, konserwacja, przechowywanie / [red. nauk. Helena Hryszko, Anna Kwaśnik-Gliwińska, Monika Stachurska]. – Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych, 2013.
 584. Teoria i praktyka prezentacji reliktów archeologiczno-architektonicznych / Ewa Magdalena Charowska, Łukasz Kowalczyk, Zbigniew Kobyliński. – Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2016.
 585. Terra incognita: wokół inowrocławskich grodzisk / pod red. Łukasza Oliwkowskiego. – Inowrocław: Pozkal, 2012.
 586. The baroque villa: suburban and country residences c. 1600-1800 / ed. by Barbara Arciszewska. – Warszawa: Wilanów Palace Museum, 2009.
 587. The church of St James in Ljubljana / Blaž Resman. – Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2014.
 588. The church of St John the Baptist in Bohinj / Ksenija Rozman. – Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2012.
 589. The early modern villa: senses and perceptions versus materiality / ed. by Barbara Arciszewska. – Warszawa: Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów, 2017.
 590. The historic environment: policy & practice. – London: Maney Publishing, 2010-.
 591. The image of heritage: changing perception, permanent responsibilities: proceedings of the International Conference of the ICOMOS International Scientific Committee for the Theory and the Philosophy of Conservation and Restoration 6-8 March 2009 Florence, Italy / ed. by Andrzej Tomaszewski, Simone Giometti. – Firenze: Edizioni Polistampa, 2011.
 592. The past societies: Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages. 1, 500,000 – 5,500 BC / ed. Przemysław Urbańczyk; ed. Jacek Kabaciński. – Warszawa: Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 2016.
 593. The past societies: Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages. 2, 5500 – 2000 BC / ed. Przemysław Urbańczyk; ed. Piotr Włodarczak. – Warszawa: Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 2017.
 594. The past societies: Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages. 3, 2000 – 500 BC / ed. Przemysław Urbańczyk; ed. Urszula Bugaj. – Warszawa: Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 2017.
 595. The past societies: Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages. 4, 500 BC – 500 AD / ed. Przemysław Urbańczyk; ed. Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz. – Warszawa: Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 2016.
 596. The past societies: Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages. 5, 500 AD – 1000 AD / ed. Przemysław Urbańczyk; ed. Maciej Trzeciecki. – Warszawa: Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 2017.
 597. The space of creation in art and art history / ed. by Agnieszka Bagińska. – Warsaw: Institute of Art History, University of Warsaw, 2015.
 598. The turbulent epoch: new materials from the Late Roman Period and the Migration Period. [1] / ed. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Marcin Juściński, Piotr Łuczkiewicz, Sylwester Sadowski; Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
 599. The turbulent epoch: new materials from the Late Roman Period and the Migration Period. [2] / ed. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Marcin Juściński, Piotr Łuczkiewicz, Sylwester Sadowski; Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
 600. Theatrum pośrodku Rynku: zabudowania targowe na rynku średniowiecznego Poznania / Anna Rogalanka. – Poznań: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział, 2017.
 601. Thorunensia i inne rysunki z XVIII-wiecznej kolekcji pastora Jana Jakuba Haselaua / Teresa Tylicka, Jacek Tylicki. – Toruń: Towarzystwo Miłośników Torunia, 2016.
 602. Toruński cech rzeźbiarski i snycerka na obszarze jego oddziaływania w latach 1695-1793 / Bartłomiej Łyczak. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2017.
 603. Toruńskie Studia o Sztuce Orientu = Torun Studies on Oriental Art / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Sztuk Pięknych. Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Pracownia Sztuki Orientu]. – Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004-.
 604. Tradition and heritage in the contemporary image of the city: monograph. Vol. 1, Fundamentals / ed. by Tomasz Jeleński, Stanisław Juchnowicz, Ewelina Woźniak-Szpakiewicz; International Network for Traditional Building Architecture & Urbanism. – Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015.
 605. Tradition and heritage in the contemporary image of the city: monograph. Vol. 2, Challenges and responses / ed. by Tomasz Jeleński, Stanisław Juchnowicz, Ewelina Woźniak-Szpakiewicz; International Network for Traditional Building Architecture & Urbanism. – Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2014.
 606. Tradition and heritage in the contemporary image of the city: monograph. Vol. 3, Practice and process / ed. by Tomasz Jeleński, Stanisław Juchnowicz, Ewelina Woźniak-Szpakiewicz; International Network for Traditional Building Architecture & Urbanism. – Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2014.
 607. Tradycja i współczesność: sztuka witrażowa po 1945 roku / red. Beata Fekecz-Tomaszewska i Magda Ławicka. – Kraków: Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona; Legnica: Wydawnictwo EDYTOR, 2017.
 608. Tradycje wystawiennicze we Wrocławiu w latach 1918-1948: architektura i rozplanowanie terenu wystaw / Maria Zwierz. – Wrocław: Muzeum Architektury, 2016.
 609. Turów: szkic dziejów dolnośląskiej wsi / Artur Błażejewski, Karol Bykowski. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2016.
 610. Twierdza Grudziądz: ochrona, zarządzanie, zagospodarowanie: materiały pokonferencyjne / [red. Anna Wajler]. – Grudziądz: Wydawnictwo Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, 2012.
 611. Twierdza Wrocław 1890-1918: monografia / Łukasz Pardela, Stanisław Kolouszek. – Wrocław: Wydawnictwo Via Nova, 2017.
 612. Typologia łódzkiej kamienicy / Michał Domińczak, Artur Zaguła. – Łódź: Urząd Miasta Łodzi. Biuro Architekta Miasta, 2016.
 613. Ul. Twarda: dzieje ulicy warszawskiej / [oprac. katalogu Elżbieta Mazur et al.]. – Warszawa: [Fundacja im. Profesora Mojżesza Schorra], 2013.
 614. Ulice i zaułki Grudziądza: Wybickiego – Legionów / [autorzy Dawid Schoenwald, Mariusz Żebrowski]. – Grudziądz: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, 2015.
 615. Urbanistyka “a la française”: tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji, dopełnienie obrazu. T. 2, Francja nowożytna od narodzin absolutyzmu do epoki oświecenia / Krzysztof Kazimierz Pawłowski. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych Universitas, 2017.
 616. Utracone skarby dawnych wrocławskich muzeów / Robert Heś. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2017.
 617. Vademecum Żyrardowa / [red. Bogusław Nietrzebka]. – Wyd. 2. – Żyrardów: Muzeum Mazowsza Zachodniego, 2016.
 618. Varstvo Spomenikov. – Ljubljana: Ministrstvo za Kulturo: Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1948-.
 619. Velis quod possis: studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu / [komitet red. Andrzej Betlej, Katarzyna Brzezina-Scheuerer, Agata Dworzak, Marcin Fabiański, Piotr Krasny, Michał Kurzej, Dagny Nestorow]. – Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego: Muzeum Narodowe, 2016.
 620. Verbum Domini manet in æternum: protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie / [red. kat. Jan Harasimowicz, Urszula Bończuk-Dawidziuk, Anna Michalska]. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017.
 621. W 500-lecie reformacji (1517-2017) z dziejów kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych. 1, Tereny dawnych Prus Królewskich / red nauk. Jarosław Kłaczkow, Grzegorz Jasiński, Piotr Birecki. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.
 622. W 500-lecie reformacji (1517-2017) z dziejów kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych. 2, Tereny dawnych Prus Książęcych / red nauk. Jarosław Kłaczkow, Grzegorz Jasiński, Piotr Birecki. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.
 623. W kręgu badań nad sztuką polską: studia z historii sztuki i kultury / pod red. Karola Majewskiego. – Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1983.
 624. W kręgu pradawnych rytuałów: o odkryciach sprzed 3000 lat w Treście Rządowej / tekst Łukasz Oleszczak, Wojciech Twardowski. – Pękowice: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL, 2011.
 625. W lustrzanym odbiciu: grafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku / Zbigniew Michalczyk. – Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2016.
 626. W warsztacie niderlandzkiego mistrza: holenderskie i flamandzkie rysunki z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie / [autorzy tekstów Piotr Borusowski, Aleksandra Janiszewska; red. nauk. Antoni Ziemba]. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2017.
 627. Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski / [Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Olsztynie; red. nacz. Jacek Wysocki]. – Olsztyn: Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, 1999-.
 628. Warszawa: cmentarze wojenne / Paweł Ajdacki, Paweł Tywoniuk. – Otwock: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział im. M. E. Andriollego, 2008.
 629. Warszawskie Materiały Archeologiczne / Urząd m. st. Warszawy. Wydział Kultury i Sztuki, Urząd Konserwatorski; Muzeum Historyczne m. st. Warszawy; [zespół red. Jerzy Gąssowski i in.]. – Warszawa: UMSW, 1967-.
 630. Wartościowanie dziedzictwa w systemie sv: metody i przykłady zastosowania / Bogusław Szmygin, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2017.
 631. Wawer: inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kultury materialnej / [Paweł Ajdacki, Adam Ciećwierz]. – Warszawa: ACAD, 2016.
 632. Węzłowe problemy prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego. T. 1, Ochrona dziedzictwa kulturowego w polskim prawie konstytucyjnym i administracyjnym / praca zbiorowa pod red. Piotra Dobosza, Michała Adamusa, Dominiki Guzek, Anny Mazur. – Stan prawny na 1 września 2016 r. – Kraków: Wydawnictwo Kasper, 2016.
 633. Węzłowe problemy prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego. T. 2, Ochrona dziedzictwa kulturowego – aspekty prawa cywilnego, prawa karnego, prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego i praw państw obcych / praca zbiorowa pod red. Piotra Dobosza, Michała Adamusa, Dominiki Guzek, Anny Mazur. – Stan prawny na 1 września 2016 r. – Kraków: Wydawnictwo Kasper, 2016.
 634. Wiadomości Konserwatorskie: biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. – [Warszawa]: SKZ ZG, 1985-.
 635. Wieliczka: miasto utrwalone w kadrze / Barbara Konwerska. – Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich, 2016.
 636. Wieliczka: zabytkowa Kopalnia Soli Muzeum Żup Krakowskich / [aut. tekstów Józef Charkot, Antoni Jodłowski, Wojciech Gawroński, Witold Kuc, Małgorzata Międzobrodzka, Klementyna Ochniak-Dudek, Marek Skubisz, Barbara Konwerska]; Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. – Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich, 2015.
 637. Wielka fala: inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice / Łukasz Kossowski; współpraca Małgorzata Martini. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2016.
 638. Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej / [red. nauk. Irmina Gadomska]. – Łódź: Wydawnictwo Hamal Andrzej Machejek, [2016].
 639. Wielokulturowe cmentarzysko w Skołoszowie, stanowisko 7, pow. jarosławski, w kontekście osadnictwa z neolitu i wczesnej epoki brązu we wschodniej części Podgórza Rzeszowskiego / [red. Małgorzata Rybicka]. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2017.
 640. Wielokulturowe stanowisko 3 w Czerniczynie w świetle badań archeologicznych w latach 1981-1985 / pod red. Anna Hyrchały. – Hrubieszów: Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, 2017.
 641. Wielokulturowe stanowisko nr 1 w Zamiechowie, powiat jarosławski / Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska, Sławomir Kadrow, Monika Bober; z aneksami Marzeny i Daniela Makowieckich, Joanny Rogóż, Danuty Makowicz-Poliszot, Teresy Tomek i Mateusza Kality; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza “Zimowit”, 2017.
 642. Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11/20, gm. Brudzew: strefy A1 i A2 / pod red. Seweryna Rzepeckiego; Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych. – Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
 643. Wieża książęca w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań: podsumowanie na 700-lecie budowy obiektu / red. Przemysław Nocuń; Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”, Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Siedlęcin [etc.]: Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” [etc.], 2016.
 644. Wilanowski Informator Konserwatorski / [red. merytoryczna Paweł Jaskanis]. – Warszawa: [Muzeum Pałac w Wilanowie], 2005-.
 645. Wilegiatura: Otwock na starych pocztówkach i fotografiach. – Otwock: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział im. M. E. Andriollego, 2014.
 646. Wilkau – Wilkowo / [Maja Błażejewska]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2017.
 647. Willa pod Minerwą: historia domu rodziny Komornickich na Krakowskich Dębnikach / Łukasz Komornicki. – Kraków: Collegium Columbinum, 2015.
 648. William Heerlein Lindley – plan Warszawy 1912: plan niwelacyjny miasta Warszawy: zdjęcia pod kierunkiem Głównego Inżyniera W. H. Lindleya: ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy / Ryszard Żelichowski, Paweł E. Weszpiński. – Warszawa: Muzeum Warszawy, 2016.
 649. Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane? / red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska. – Kraków: Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona; Legnica: Wydawnictwo Edytor, 2017.
 650. Wleński mikroregion osadniczy w X-XVIII wieku: przemiany krajobrazu kulturowego / red. Jerzy Piekalski. – Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2017.
 651. Władza: symbole i rytuały / Aleksander Gieysztor; red. Przemysław Mrozowski, Paweł Tyszka, Piotr Węcowski. – Warszawa: Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2016.
 652. Władza i architektura: rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie: formy i funkcje (XV-XXI w.) / red. nauk. Anna Czarniecka, Przemysław Deles, Angela Sołtys; Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. – Warszawa: Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2016.
 653. Wojciech Jarząbek / Maciej Hawrylak. – Wrocław: Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział, 2016.
 654. Wokół człuchowskiego wzgórza zamkowego od XIV do XX w.: architektura, administracja, polityka: materiały z konferencji w dniu 22 stycznia 2016 r. / pod red. Krzysztofy Monikowskiej; Muzeum Regionalne w Człuchowie. – Człuchów: Muzeum Regionalne, 2016.
 655. Wokół ulicy Grzegórzeckiej / Janusz Tadeusz Nowak. – Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2017.
 656. World heritage conservation: the world heritage, convention, linking culture and nature for sustainable development / Claire Cave and Elene Negussie. – London: Routledge, 2017.
 657. Współczesna sztuka sakralna w przestrzeni kulturowej regionu / red. Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska. – Olsztyn: Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014.
 658. Wybór i konieczność: kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku / Kamila Kłudkiewicz. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
 659. Wybrane problemy ochrony krajobrazu kulturowego polskiej wsi na przykładzie Markowej w woj. podkarpackim: pomoc dydaktyczna / Małgorzata Drożdż-Szczybura; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków: Politechnika Krakowska, 2000.
 660. Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce: praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina. – Warszawa: Polski Komitet Naukowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS; Lublin: Politechnika Lubelska, 2015.
 661. Wyspiański: katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Danuta Godyń, Magdalena Laskowska. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2017.
 662. Wzgórze wawelskie w słowie i w obrazie: z badań nad kulturą wieku XIX / [red. Joanna Ziętkiewicz-Kotz]. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2014.
 663. XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studialna Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo: kolonizacja fryderycjańska: materiały konferencyjne, Słubice 22-24 września 2014 r. – Szczecin: Wydawnictwo Hogben, 2015.
 664. Z dziejów historii sztuki: Polska, Niemcy, Europa / Adam S. Labuda; Polskie Towarzystwo Historyczne. – Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016.
 665. Zabytek zadbany AD 2016 / [tekst Joanna Piotrowska]. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.
 666. Zabytek zadbany AD 2017 / [tekst Joanna Piotrowska]. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 667. Zabytki lewobrzeżnego Torunia: zachowane, nieistniejące, tylko zaplanowane / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2017.
 668. Zabytki metrologiczne: katalog zbiorów / Tadeusz Fercowicz. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2017.
 669. Zabytki z okresu wpływów rzymskich, średniowiecza i czasów nowożytnych z Białorusi w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie / Jacek Andrzejowski [et. al.]; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie; Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. – Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2005.
 670. Zabytkowa kaplica grobowa rodziny Hupków / Wiesław Augustyn, Sławomir Zych. – Kolbuszowa: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2016.
 671. Zabytkowe parki w okolicach Międzyrzecza: zarys historii założeń oraz walory przyrodniczo-kulturowe / Marceli Tureczek. – Międzyrzecz: Urząd Miejski, 2014.
 672. Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych regionów Polski i Niemiec / [aut. tekstów Mariusz Czuba et al.]. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 673. Zabytkowy Most Tczewski: konteksty / pod red. Waldemara J. Affelta. – Pelplin: Wydawnictwo “Bernardinum”, 2009.
 674. Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Cz. 2, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Łańcut – Kotań, 17-18 kwietnia 2004 roku / [red. Jarosław Giemza]; Muzeum-Zamek w Łańcucie, Narodowy Naukowo-Badawczy Ośrodek Konserwatorski Ukrainy. Oddział we Lwowie. – Łańcut: Muzeum-Zamek, 2004.
 675. Zagrożenia dzieł sztuki i meandry ich ochrony / praca zbiorowa pod red. Ryszarda Krawczyka. – Kraków: Wydawnictwa Jak, 2011.
 676. Założenia systemu służb konserwatorskich w Polsce: praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina. – Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS: Zamek Królewski – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej; Muzeum Łazienki Królewskie; Lublin: Politechnika Lubelska, 2016.
 677. Zamek krzyżacki w Toruniu XIII-XXI w.: studium historyczno-architektoniczne z katalogiem detalu architektonicznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu / [autorzy Elżbieta Pilecka, Zbigniew Nawrocki, Romualda Uziembło, Jadwiga W. Łukaszewicz]. – Toruń: Muzeum Okręgowe, 2017.
 678. Zamek Przemysława II w Rogoźnie: na tle umocnień obronnych miasta i jego zaplecza od IX do XVIII wieku / Mieczysław Brust. – Rogoźno: Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna, 2016.
 679. Zamek w Bestwinie / Teresa Lewczak. – Bestwina: Gminna Biblioteka Publiczna, [2017].
 680. Zamieszkać z Chrystusem i Marią: sztuka dewocji osobistej w Niderlandach w latach 1450-1530: wystawa ze zbiorów polskich / [red. nauk. Marcin Kaleciński]. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2017.
 681. Zamki Kaszub i Pomorza Środkowego / Piotr Skurzyński. – Gdynia: Wydawnictwo Region, 2009.
 682. Zamki krzyżackie powiatu grudziądzkiego / Ryszard Boguwolski, Lothar Hyss. – Grudziądz: Muzeum, 2004.
 683. Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne = Zamosc’ko-Volins’kì Muzejnì Zošiti = The Zamość-Volyn Museum Periodicals / Muzeum Zamojskie w Zamościu. – Zamość: Muzeum Zamojskie, 2003-.
 684. Zapomniane miejsca Dolnego Śląska: przewodnik. Cz. 2, Nizina Śląska / [Jakub Jagiełło]. – Warszawa: Wydawnictwo CM, 2017.
 685. Zapomniane miejsca Małopolskie. [Cz. 1], Kraków i okolice / [red. Mateusz Porębski]. – Warszawa: Wydawnictwo CM, 2017.
 686. Zapomniane miejsca Małopolskie. [Cz. 2], Północ i zachód / [Mateusz Porębski]. – Warszawa: Wydawnictwo CM, 2017.
 687. Zarządzanie dziedzictwem: problemy, obszary, definicje / [red. nauk. tomu Łukasz Gaweł, Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko]. – Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2016.
 688. Zarządzanie strategiczne w kulturze / Lidia Varbanova. – Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2015.
 689. Zbawca Europy: o graficznych tezach gloryfikujących Jana III Sobieskiego / Magdalena Górska; przekład i konsultacja inskrypcji łacińskich Bartosz Radomski. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2017.
 690. Zbigniew Maćków / Daria Kieżun, Maciej Hawrylak. – Wrocław: Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział, 2016.
 691. Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung: mit den Mitteilungen des deutschen Restauratorenverbandes. – Worms: Wernersche, 1987-.
 692. Zespoły zabudowy i układ przestrzenny dawnych majątków ziemskich na ziemi chełmińskiej i ich wpływ na sieć osadniczą na przykładzie gminy Papowo Biskupie / Paulina Sikorska. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.
 693. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opuscula Musealia / [Uniwersytet Jagielloński] = Universitatis Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque. Opuscula Musealia / [Universitatis Iagellonica; red. Stanisław Waltoś]. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1986-.
 694. Zielona Góra: spacer z przeszłością / Krzysztof Garbacz. – Wyd. 5, poszerz. – Zielona Góra: Agencja Wydawnicza “PDN”, 2017.
 695. Zielona Góra i okolice w fotografii / Krzysztof Garbacz. – Zielona Góra: Agencja Wydawnicza “PDN”, 2013.
 696. Ziemia niczyja – ziemia nieznana: schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą / [red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki]. – Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2013.
 697. Złotnictwo lubelskie ze zbiorów muzealnych i kolekcji prywatnych: katalog wystawy / red. Barbara Czajkowska. – Lublin: Muzeum Lubelskie, 2017.
 698. Złotnicy i jubilerzy prowincji Królestwa Polskiego / Ryszard Bobrow. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2017.
 699. Zsolnay – węgierska secesja / [autorzy tekstów Łukasz Galusek, Orsolya Kovács, Ágnes Prékopa, Jacek Purchla, Natalia Żak]. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017.
 700. Żegluga w Bydgoszczy: rejs w przeszłość / [teksty Tomasz Izajasz, Krystyna Cofta-Wysokińska, Adam Grajewski; tł. Karolina Izajasz]. – Bydgoszcz: Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego: Wydawnictwo Pejzaż, 2015.
 701. Żeliwo: odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796-1945): wystawa ze zbiorów Muzeum w Gliwicach / Anna Kwiecień. – Gliwice: Muzeum w Gliwicach, 2017.
 702. Życie i twórczość malarska brata Adama Swacha (1668-1747) / Tomasz Jank. – Kraków: Instytut Studiów Franciszkańskich, 2017.
2016

liczba nowości: 580

 1. „Livre des merveilles”: burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Bibliothèque nationale de France / Barbara Maria Perucka. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2016.
 2. “Tygodnik Ilustrowany”: bibliografia zawartości 1890-1899 / opracował Grzegorz P. Bąbiak. – Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.
 3. 30 lat Muzeum Etnograficznego w Tarnowie / Danuta Cetera. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2014.
 4. ABC dokumentacja organizacyjno-ochronna w muzeach i wybrane przepisy prawa. – Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2015.
 5. ABC podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych / Anna Lewandowska, Karolina Zalewska, Katarzyna Zielińska. – Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2015.
 6. Acta Archaeologica Waweliana / Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. – Kraków: Wydawnictwo “Secesja”, 1993-.
 7. Acta Scansenologica / Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku; red. J. Czajkowski. – Sanok: [s.n.], 1980-.
 8. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 91, Morris – Nasedkin / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2016.
 9. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 92, Naselli – Nordgren / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2016.
 10. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 93, Nordhagen – Ostrog / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2017.
 11. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 94, Ostrogović – Pellegrina / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2017.
 12. Almanach Warszawy / Muzeum Warszawy; [Aleksandra Sołtan-Lipska red. nacz.]. – Warszawa: Muzeum Warszawy, 2014-.
 13. Andrzej Heidrich malarz polskich banknotów / Marzena Smolak. – Wrocław: Muzeum Miejskie Wrocławia, 2016.
 14. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; [red. nacz. Wiesław Śladkowski; red. sekcji L Maria Przychodzińska]. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003-.
 15. Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach / Maciej Karczewski. – Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe; Białystok: Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, 2011.
 16. Archeometria szkieł zabytkowych / Elżbieta Greiner-Wronowa. – Kraków: Wydawnictwa AGH, 2015.
 17. Archeotanatologia pochówków zbiorowych od pradziejów po czasy współczesne / Anita Szczepanek; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: MITEL, 2013.
 18. Architekci sejmowi: Skórewicz, Pniewski, Szczepkowski / Waldemar Baraniewski, Marek Czapelski, Katarzyna Chrudzimska-Uhera. – Warszawa: Biuro Komunikacji Społecznej: Wydawnictwo Sejmowe, 2015.
 19. Architektura a dekonstrukcja: przypadek Petera Eisenmana i Bernarda Tschumiego / Cezary Wąs. – Wrocław: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.
 20. Architektura drewniana: tradycja, dziedzictwo, współczesność, przyszłość / red. Romana Cielątkowska, Dorota Jankowska-Wojtowicz. – Gdańsk: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2014.
 21. Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie / Iza Pastuszko. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
 22. Architektura i urbanistyka Bydgoszczy w dwudziestoleciu międzywojennym / Anna Wysocka. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015.
 23. Architektura Łodzi akademickiej / [red. Stanisław Liszewski]. – Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2015.
 24. Architektura Łodzi akademickiej / [red. Stanisław Liszewski]. – Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2015.
 25. Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie: pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury (1951) i Pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej (1953) / Marek Czapelski. – Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2016.
 26. Architektura staroruska w akwarelach Giacoma Quarenghiego / Dominik Ziarkowski. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2015.
 27. Architektura VII dnia / Izabela Cichońska, Karolina Popera, Kuba Snopek. – Wrocław: Biuro Festiwalowe Impart; Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2016.
 28. Architektura Warszawy 1945-1965 na fotografii: obiekty twórców związanych z Politechniką Warszawską / [opracowanie: Teresa Gumołowska, Maria Miller-Jankowska, Małgorzata Wornbard; tłumaczenie wstępu: Aniela Korzeniowska]. – Warszawa: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, 2016.
 29. Archi-traf: opowieści o architekturze Śląska i Zagłębia / Wojciech Grabowski. – Katowice: Śląsk, 2015.
 30. Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego: archeologia, etnografia, historia sztuki. 1 / pod red. Ewy Manikowskiej i Izabeli Kopani. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2014.
 31. Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. 2 / pod red. Ewy Manikowskiej i Piotra Jacka Jamskiego. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2014.
 32. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne: organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. – Lublin: [s.n.], 1959-.
 33. Argonauci: postminimalizm i sztuka po nowoczesności: Eva Hesse – Felix Gonzalez-Torres – Roni Horn – Derek Jarman / Wojciech Szymański. – Kraków: Korporacja Ha!art, 2015.
 34. Ars fortificandi: studia i materiały z dziejów architektury obronnej. T. 1 / pod red. Pawła Nastrożnego. – Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2016.
 35. Artium Quaestiones / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; red. Konstanty Kalinowski. – Poznań: [s. n.], 1979-.
 36. Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie: prace dedykowane pamięci Profesora Mariusza Karpowicza / pod red. Renaty Sulewskiej i Mariusza Smolińskiego. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2015.
 37. Ateny nad Izarą: malarstwo monachijskie: studia i szkice / pod red. Elizy Ptaszyńskiej. – Suwałki: Muzeum Okręgowe, 2012.
 38. Atlas historyczny miast polskich. T. 1, Prusy Królewskie i Warmia. Z. 3, Chełmno / red. Antoni Czacharowski; oprac. historyczne Zenon Hubert Nowak; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł. – Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1999.
 39. Autoportret: pismo o dobrej przestrzeni: kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury. – Kraków: Małopolski Instytut Kultury, 2002-.
 40. Badingen / [Hrsg. Sibylle Badstübner-Gröger]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2003.
 41. Barok: historia, literatura, sztuka / [Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; red. nacz. Janusz Pelc]. – Warszawa: “Semper”, 1994-.
 42. Barokowi malarze i rzeźbiarze w dawnym opactwie Augustianów w Żaganiu / Andrzej Kozieł, Artur Kolbiarz, Marek Kwaśny, Małgorzata Macura, Adam Szeląg. – Zielona Góra: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2015.
 43. Białobrzegi, stanowisko 18: osada z okresu rzymskiego / Bohdan Chmielewski, Dominika Kulikowska, Andrzej Pelisiak; aneksy autorstwa Jarosława Bodzka, Ulana Zielińskiego; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów: MITEL, 2013.
 44. Biblioteka Julińska: dzieje łowiecko-leśnego księgozbioru Potockich z Łańcuta / Aldona Cholewianka-Kruszyńska, Daniel Reniszewski. – Łańcut: Muzeum-Zamek, 2015.
 45. Bielany: przewodnik historyczny / Jarosław Zieliński. – Warszawa: Wydawnictwo RM, 2015.
 46. Bieszczad: sprawozdania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami O/Michniowiec. – Michniowiec: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1993-.
 47. Biuletyn Historii Sztuki: [kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki = Bulletin of Art History: a quarterly published by the Institute of Art History of the Polish Academy of Sciences (IS-PAN) in conjunction with the Art Historians’ Society / Piotr Paszkiewicz red. nacz.]. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 1954-.
 48. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego / Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku; [Janina Hościłowicz, Lucyna Stalończyk red. zeszytu]. – Białystok: Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, 1999-.
 49. Blumberg / [Hrsg. Sibylle Badstübner-Gröger]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2009.
 50. Boitzenburg / [Hrsg. Sibylle Badstübner-Gröger]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2006.
 51. Boże Ciało na Lipinach: katalog wystawy / Tomasz Liboska. – Chorzów: Górnośląski Park Etnograficzny, 2009.
 52. Brescia: renesans na północy Włoch: Moretto, Savoldo, Moroni, Rafael, Tycjan, Lotto / [red. merytoryczna Joanna Kilian Michieletti et al.]. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2016.
 53. Bronisław Krystall: testament / [red. merytoryczna Katarzyna Mączewska, Krzysztof Załęski]. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2015.
 54. Budowanie na obcej ziemi / Małgorzata Omilanowska. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016.
 55. Budownictwo szkieletowe w Toruniu: pruski mur – nielubiane dziedzictwo / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd]. – Toruń: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2015.
 56. Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej: (od XIII do XV wieku) / Bogusz Wasik. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.
 57. Buławy i buzdygany w Polsce od XVI do XVIII wieku / Jacek Gutowski. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2015.
 58. Campanae, quae in confinio sonant: studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku / Marceli Tureczek. – Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2015.
 59. Cech mosiężników warszawskich w czasach Oświecenia / Ryszard Mączyński. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.
 60. Centennial Hall in Wrocław: conservation management plan / red. Jerzy Ilkosz, Hana Červinkova, Grzegorz Grajewski, Jadwiga Urbanik. – Wrocław: Muzeum Architektury, 2016.
 61. Ceremoniał polskiego dworu królewskiego w XVII wieku z perspektywy niemieckich uczonych / Joanna Kodzik. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2015.
 62. Chałupa z Frydka / Barbara Grabny, Ewa Zacharyasz. – Chorzów: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny”, 2015.
 63. Chałupa z Kromołowa / Piotr Rygus. – Chorzów: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny”, 2015.
 64. Chałupa z zagrody łąkowej z Istebnej / Piotr Rygus. – Chorzów: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny”, 2013.
 65. Chamberless tombs in southeastern group of funnel beaker culture / Dariusz Król; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: MITEL, 2011.
 66. Chasydzi: katalog wystawy / Tomasz Liboska. – Chorzów: Górnośląski Park Etnograficzny, 2007.
 67. Chorzów Stary dawniej i dziś: katalog wystawy / Damian Adamczak, Tomasz Liboska. – Chorzów: Górnośląski Park Etnograficzny, 2007.
 68. Chrzest na Ostrowie Lednickim / Janusz Górecki. – Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2015.
 69. Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej: (do końca panowania Daniela Romanowicza) / Dominik Chudzik; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: MITEL, 2014.
 70. Cieszacin Wielki, stan. 41, Pawłosiów, stan. 55 i Jankowice, stan. 9: kompleks osad z epoki neolitu i wczesnej epoki brązu / Maciej Dębiec, Monika Dębiec, Andrzej Pelisiak; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów: MITEL, 2015.
 71. Cmentarz Powązkowski w Warszawie: panteon polski / Tadeusz Maria Rudkowski. – Wyd. 2 przejrz. i zm. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 2014.
 72. Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego: kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1790-1945) / red. nauk. Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. – Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut Historii Sztuki: Wydawnictwo Drugie, 2016.
 73. Cmentarze, krypty, płyty nagrobne i epitafia w Chełmnie XVI-XVIII w. / Marek G. Zieliński; tł. tekstów epitafiów Mieczysław Józefczyk. – Chełmno: Muzeum Ziemi Chełmińskiej, 2016.
 74. Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Kokotowie (stanowisko 19), gm. Wieliczka / [red. Jan Chochorowski et. al.]. – Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2015.
 75. Collegium Iuridicum / Stanisław A. Sroka, Marcin Szyma, Andrzej Betlej, Agata Dworzak, Wojciech Bałus. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015.
 76. Corti rinascimentali extraurbane Un modello di cultura tra Italia e Polonia / a cura di Mirosław Lenart, Magdalena Wrana. – Padova: Accademia dei Rampanti; Opole: Archiwum Państwowe, 2016.
 77. Cytadela Warszawska w latach 1830-1864: przemiany przestrzenne na Żoliborzu w świetle źródeł archiwalnych / Iwona Śledź. – Pruszków: Oficyna Wydawnicza “Ajaks”, 2016.
 78. Czarnówko, stan. 5: cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu. Cz. 1 / [pod red. Jacka Andrzejowskiego]; Muzeum w Lęborku, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica. – Lębork: Muzeum; Warszawa: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 2015.
 79. Czas i miejsce: architektura Politechniki Warszawskiej / Anna Agata Wagner. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015.
 80. Czasopismo Techniczne. A, Architektura. – Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007-.
 81. Czterechsetletnie dzieje organów kościoła parafialnego w Janowcu / Wiktor Zygmunt Łyjak. – Janowiec: Towarzystwo Przyjaciół Janowca, 2016.
 82. DenkMal: Zeitschrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein. – Kiel: Landesamt für Denkmalpflege, Schleswig-Holstein, 1994-.
 83. Denkmalpflege Informationen. – München: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2006-.
 84. Die Gartenkunst. – Worms am Rhein: Wernersche Verlagsgesellschaft, 1989-.
 85. Dom – zabytkowa architektura mieszkalna / [red. naukowy Aneta Borowik]. – Katowice: Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2014.
 86. Droga do nowoczesności: osiedla Werkbundu 1927-1932 / pod red. Jadwigi Urbanik; autorzy tekstów Grażyna Adamczyk-Arns et al. – Wrocław: Muzeum Architektury, 2016.
 87. Drogi Lubelszczyzny: odkrycia i badania archeologiczne / praca zbiorowa pod. red. Ewy Banasiewicz-Szykuły; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. – Lublin: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2016.
 88. Dwa oblicza smoka: katalog wystawy. T. 1, Noty / [red. Maria Podlodowska-Reklewska]; Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu, 2015.
 89. Dwa oblicza smoka: katalog wystawy. T. 2, Eseje / [red. Maria Podlodowska-Reklewska, Marcin Starzyński]; Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu, 2015.
 90. Dwory i dworki oraz ich właściciele w województwie świętokrzyskim. T. 2, (Między Wisłą a Skarżyskiem-Kamienną, Kielcami i Jędrzejowem a zachodnią granicą województwa oraz suplement do t. 1 i aneksy do t. 1 i 2) / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. – Ostrowiec Świętokrzyski: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 2016.
 91. Dwory i pałace Polski północno-wschodniej / Katarzyna i Jerzy Samusikowie. – Białystok: Fundacja Sąsiedzi, 2015.
 92. Dyjecezyja Poznańska / Wawrzyniec Walkiewicz. – Cieszyn: Druk. Karol Prochaska, 1860.
 93. Dziecięce płyty nagrobne na Śląsku od XVI do XVIII w. / Małgorzata Stankiewicz. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015.
 94. Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. T. 3 / red. nauk. Samanta Kowalska. – Poznań; Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2013.
 95. Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. T. 4 / red. nauk. Samanta Kowalska. – Poznań; Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2016.
 96. Dziedzictwo kulturowe na terenie gminy Chmielnik / Dariusz Kalina. – Chmielnik; Sobolewo: Wydawnictwo BUK, 2016.
 97. Dziedzictwo na nowo odkrywane: detal architektoniczny 1850-1939 / pod red. Jadwigi Roguskiej. – Warszawa: Fundacja Hereditas, 2014.
 98. Dziedzictwo obok Mnie: inspiracje do działań lokalnych / [zespół red. Aleksandra Chabiera, Anna Kozioł, Bartosz Skaldawski, Noelle Dahl-Poppe, Ingunn Holm, Ole Christian Tollersrud]. – [Warszawa]: Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2016].
 99. Dziedzictwo obok Mnie: poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach / [zespół red. Aleksandra Chabiera, Anna Kozioł, Bartosz Skaldawski]. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.
 100. Dzieła hydrotechniki w Polsce: Kanał Górnośląski (Gliwicki) / Miron Urbaniak. – Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2015.
 101. Early Netherlandish, Dutch, Flemish and Belgian paintings 1494-1983 in the Collections of the National Museum in Warsaw and the Palace at Nieborów: complete illustrated summary catalogue. Vol. 1, Signed and attributed paintings / by Hanna Benesz, Maria Kluk; ed. by Hanna Benesz and Piotr Borusowski. – Warsaw: The National Museum, 2016.
 102. Early Netherlandish, Dutch, Flemish and Belgian paintings 1494-1983 in the Collections of the National Museum in Warsaw and the Palace at Nieborów: complete illustrated summary catalogue. Vol. 2, Anonymous artists: bibliography, appenices, index of names / by Hanna Benesz, Maria Kluk; ed. by Hanna Benesz and Piotr Borusowski. – Warsaw: The National Museum, 2016.
 103. Ekslibris polski: między herbem a obrazem / Magdalena Czubińska, Katarzyna Podniesińska. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2016.
 104. Ekslibrisy kościuszkowskie / Krzysztof Lachowicz. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2016.
 105. Élisabeth Vigée Le Brun i Polacy / [red. merytoryczna Iwona Danielewicz]. – Nieborów: Muzeum w Nieborowie i Arkadii; Warszawa: Muzeum Warszawy, 2016.
 106. Elizeum: podziemny salon księcia: dla przyjaciół i pięknych pań / aut. esejów Zofia Zielińska, Anna Oleńska, Aneta Bojanowska, Andrzej Wolański, Przemysław Wątroba; katalog rysunków Przemysław Wątroba; [red. nauk. Karol Guttmejer]. – Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa: Biblioteka Uniwersytecka, 2016.
 107. Emilia: meble, muzeum, modernizm / teksty: Łukasz Bireta, Błażej Brzostek, Aleksandra Kędziorek, Cezary Lisowski, Marcel Andino Velez. – Kraków: Wydawnictwo Karakter; Warszawa: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2016.
 108. Environment and subsistence – forty years after Janusz Kruk’s “Settlement studies …” / edited by Sławomir Kadrow, Piotr Włodarczak. – Rzeszów: Institute of Archaeology Rzeszów University; Bonn: Dr Rudolf Habelt, 2013.
 109. Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu: z najnowszych badań i odkryć / pod red. Mirosława Fudzińskiego; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku. – Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 2015.
 110. Et in funere perennitas: nowożytne epitafia drewniane na Pomorzu Środkowym / Anna Gut. – Koszalin: Muzeum w Koszalinie, 2015.
 111. Etnografia Polska / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958-.
 112. Europa Jagellonica 1386-1572: sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów: materiały sesji zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego / redakcja naukowa Przemysław Mrozowski, Paweł Tyszka, Piotr Węcowski. – Warszawa: Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, 2015.
 113. Fabrica ecclesiae sandomiriensis: dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych / Agata Dworzak. – Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2016.
 114. Fałszerstwa dzieł sztuki: aspekty prawne i kryminalistyczne / Dariusz Wilk. – Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015.
 115. Fara Gdańskiego Przedmieścia: przegląd ikonografii i spojrzenie na architektoniczne dzieje gotyckiego kościoła św. św. Piotra i Pawła w Gdańsku / Arkadiusz Staniszewski. – Gdańsk: Fundacja Karrenwall, 2015.
 116. Ferdinand Lepcke 1866-1909 / [aut. tekstów Nicky Heise et al.]; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. – Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2014.
 117. Festum folkloricum: performatywność folkloru w kulturze współczesnej: rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych / Joanna Dziadowiec. – Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2016.
 118. Figury obecności i nieobecności: wprowadzenie do francuskiej dysputy o świętych obrazach i o roli sztuki w życiu kościoła w epoce nowożytnej / Piotr Krasny; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków: TAiWPN Universitas, 2016.
 119. Folia Historiae Artium. Seria Nowa / Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historii Sztuki. – Kraków; Antykwa, 1995-.
 120. Formiści: twórczość i programy artystyczne / Małgorzata Geron. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.
 121. Fritz Weidner – bydgoski architekt z przełomu XIX i XX wieku / Iwona Jastrzębska-Puzowska. – Bydgoszcz: Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo, 2014.
 122. Fundacje architektoniczne małopolskich Leliwitów / Anna Marciniak-Kajzer; Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. – Łódź: Inicjał, 2001.
 123. Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana: “Lilium bonae spei ab antiquitate consecratum” / Anna Sylwia Czyż. – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.
 124. Fürstenwalde / [Hrsg. Sibylle Badstübner-Gröger]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2001.
 125. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 2 Cz. A, Sekcje 31-52 / red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii. – Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2013.
 126. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 2 Cz. B, Faksymilia arkuszy 31-52 / [red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii]. – [Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2013].
 127. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 3 Cz. A, Sekcje 53-80 / red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii. – Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2015.
 128. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 3 Cz. B, Faksymilia arkuszy 53-80 / [red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii]. – [Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2015].
 129. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 5 Cz. A, Sekcje 88-93, 102-108, 118-125, 133-142 / red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii. – Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2014.
 130. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej: 1779-1783. T. 5 Cz. B, Faksymilia arkuszy 88-93, 102-108, 118-125, 133-142 / [red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii]. – [Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2014].
 131. Garbarnia z Koniakowa / Piotr Rygus. – Chorzów: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny”, 2014.
 132. Gdańsk na pielgrzymkowych szlakach średniowiecznej Europy / Henryk Paner. – Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 2016.
 133. Gdańsk w epoce Bartholomäusa Milwitza / pod red. Edmunda Kizika. – Gdańsk: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2010.
 134. Georges Louis le Rouge – plan Warszawy 1768 dedykowany Stanisławowi Augustowi, Królowi Polskiemu Wielkiemu Księciu Litewskiemu, przez jego pokornego i uniżonego sługę Le Rouge’a: ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy / Katarzyna Wagner, Paweł E. Weszpiński. – Warszawa: Muzeum Warszawy, 2014.
 135. Geschichte der Gartentheorie / Clemens Alexander Wimmer. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989.
 136. Gotyckie złotnictwo w Polsce. 1, Katalog zabytków / Grażyna Regulska; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2015.
 137. Gotyckie złotnictwo w Polsce. 2, Album ilustracji / Grażyna Regulska; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2015.
 138. Górnośląskie gospodarstwo rolne w XIX i XX wieku: katalog wystawy / [aut. wystawy Tomasz Liboska; Górnośląski Park Etnograficzny; Muzeum Górnośląskie w Bytomiu]. – Chorzów: Górnośląski Park Etnograficzny, 2005.
 139. Grabież ołtarza Wita Stwosza / Stanisław Waltoś. – Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 140. Gród piastowski w Gieczu: geneza, funkcja, kontekst / red. naukowa Michał Kara, Teresa Krysztofiak, Andrzej M. Wyrwa; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016.
 141. Grube / [Hrsg. Sibylle Badstübner-Gröger]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2014.
 142. Hala Stulecia we Wrocławiu: konserwatorski plan zarządzania / red. Jerzy Ilkosz, Hana Červinkova, Grzegorz Grajewski, Jadwiga Urbanik. – Wrocław: Muzeum Architektury, 2016.
 143. Halowe kościoły z XIII wieku na Śląsku / Hanna Kozaczewska-Golasz. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015.
 144. Heinersdorf / [Hrsg. Sibylle Badstübner-Gröger]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 1999.
 145. Heritage of My Environment: inspiration for local action / [red. Aleksandra Chabiera, Noelle Dahl-Poppe, Ingunn Holm, Anna Kozioł, Bartosz Skaldawski, Ole Christian Tollersrud]. – [Warszawa]: Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2016].
 146. Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność / heritage, culture & the present / Międzynarodowe Centrum Kultury; red. nacz. Jacek Purchla. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010-.
 147. Hic mortui vivunt: z badań nad archeologią funeralną / pod red. Sylwestra Czopka; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: MITEL, 2012.
 148. Historia architektury: [formy i style od starożytności do współczesności] / Ernesto D’Alfonso, Danilo Samss. – Warszawa: Arkady, 1997.
 149. Historia działdowskiego zamku: okres budowy i rozkwitu / Franciszek Skibicki. – Działdowo: Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, 2011.
 150. Historia działdowskiego zamku: okres upadku / Franciszek Skibicki. – Działdowo: Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, 2012.
 151. Historia kamienicy Cybulskich w Poznaniu / Joanna Lubierska. – Michowo; Poznań; Gniezno: Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne “Gniazdo”, 2013.
 152. Historia sztuki w dobie globalizacji: materiały IV Środkowoeuropejskiego Forum Doktorantów Historii Sztuki, Wrocław 5-8 listopada 2009 / pod red. Anny Jezierskiej, Aleksandry Szewczyk, Anny Śliwowskiej. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe: Uniwersytet Wrocławski, 2013.
 153. Historia w muzeum / [red. nauk. Michał F. Woźniak et al.]; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. – Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego; Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2013.
 154. Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku 1226-2013: w trzechsetlecie beatyfikacji bł. Czesława / pod red. Dariusza Galewskiego, Wojciecha Kucharskiego, Marka L. Wójcika. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015.
 155. Historyczne kamienice w Toruniu: gotyk / Zbigniew Nawrocki. – Toruń: Firma Fotograficzno-Wydawnicza Photo Studio WM, 2016.
 156. Hodegetrie Krakowskie 1400-1450. [1] / praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej. – Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2015.
 157. Hohenlandin / [Hrsg. Sibylle Badstübner-Gröger]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2007.
 158. Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia / Maciej Tybus. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2016.
 159. Ignacy Karol hrabia Korwin-Milewski postać niezwykła: w 170 rocznicę urodzin i 90 rocznicę śmierci Ignacego Korwin-Milewskiego – święta Katarzyna 2016 / [Maciej Szymański et al.]. – Warszawa: Ambasada RP w Zagrzebiu i MKiDN, 2016.
 160. Imponderabilia ochrony dziedzictwa kulturowego / red. Samanta Kowalska. – Poznań; Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2015.
 161. Imputacja kulturowa w polskiej historiografii sztuki 1795-1863 na przykładzie wypowiedzi o nagrobkach / Lidia Kwiatkowska-Frejlich. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.
 162. In laudes Ioannis Sobiescii: rękopiśmienny zbiór emblematów z rysunkami Johanna Jakoba Rollosa / przekł. Barbara Milewska-Waźbińska; wstęp i oprac. Magdalena Górska i Barbara Milewska-Waźbińska. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2016.
 163. Informatica museologica / Muzejski dokumentacioni centar. – Zagreb: Muzejski dokumentacioni centar, 1973-.
 164. Initium sapientiae humilitas: studia ofiarowane profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin / [red. nauk. Magdalena M. Olszewska, Agnieszka Skrodzka; współpr. Anna Sylwia Czyż]. – Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut Historii Sztuki, 2015.
 165. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. T. 3 / [red. nauk. Grzegorz Rzepecki]; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015.
 166. Inwentarze i lustracje klucza sławkowskiego z XVII i XVIII wieku / do druku przygotowali i wstępem opatrzyli Sławomir Witkowski i Jarosław Krajniewski. – Dąbrowa Górnicza: Muzeum Miejskie “Sztygarka”, 2013.
 167. Jagiellonowie i ich świat: dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku / pod red. Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego. – Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2015.
 168. Jak to było możliwe?: o powstawaniu międzynarodowego biennale plakatu w Warszawie / Katarzyna Matul. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2015.
 169. Jan Matejko wszystkim znany / Maria Szypowska. – Wyd. 7. – Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2016.
 170. Jana Henryka Müntza podróże malownicze po Polsce i Ukrainie (1781-1783): album ze zbiorów Gabinetu Rycin BUW / oprac. Elżbieta Budzińska. – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1982.
 171. Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początków XX wieku / Agnieszka Kluczewska-Wójcik. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2016.
 172. Jerzy Nowosielski w Lublinie / Krystyna Czerni. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski; Lublin: Collegium Artium; Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2015.
 173. Johann Joachim Winckelmann i Stanisław Kostka Potocki: mistrzowie i uczniowie. T. 1, Nowe badania i dokumenty / ed. przez Paweł Jaskanis i Max Kunze. – Mainz; Ruhpolding: Verlag Franz Philipp Rutzen; Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2016.
 174. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley: Emerald Group Publishing, 2011-.
 175. Journal of cultural heritage. – Paris: Elsevier, 1999-.
 176. Jubileusz Jana Potockiego / [autorzy tekstów Aldona Cholewianka-Kruszyńska, Marek Potocki, Daniel Reniszewski, Wit Karol Wojtowicz]. – Łańcut: Muzeum-Zamek, 2015.
 177. Juliusz Nagórski 1887-1944: monografia architekta / Marek Tomiczek. – Warszawa: Lokomobila, 2015.
 178. Kafle i piece kaflowe w Toruniu (XVI-XX wiek) / Beata Bielec-Maciejewska. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.
 179. Kameduli w Warszawie: 1641-2016: 375 lat fundacji eremu na Bielanach / [red. nauk. Karol Guttmejer, Anna Sylwia Czyż]. – Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, 2016.
 180. Kamienice czynszowe Warszawy 1864-1914 / Aleksander Łupienko. – Warszawa: Instytut Historii PAN, 2015.
 181. Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku: dzieje, wystrój, konserwacja / pod red. Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2016.
 182. Kaplica Zygmuntów na Wawelu i kościół Magdalenek w Nowogrodźcu: od początku renesansu do schyłku baroku w architekturze ziem polskich. T. 1 / Michał Proksa, Monika Zub. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015.
 183. Kaplica Zygmuntów na Wawelu i kościół Magdalenek w Nowogrodźcu: od początku renesansu do schyłku baroku w architekturze ziem polskich. T. 2 / Michał Proksa, Monika Zub. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015.
 184. Karczma ze Świerczyńca / Barbara Grabny, Agnieszka Przybyła-Dumin, Ewa Zacharyasz. – Chorzów: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny”, 2014.
 185. Karta Wenecka 1964-2014 / pod red. Weroniki Bukowskiej, Janusza Krawczyka; Zakład Konserwatorstwa. Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń: Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.
 186. Katalog organów diecezji opolskiej. Cz. 1 / Grzegorz Poźniak. – Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2014.
 187. Katalog organów diecezji opolskiej. Cz. 2 / Grzegorz Poźniak. – Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2015.
 188. Katalog plakiet, medalionów i medali polskich i z Polską związanych w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. T. 1 / Igor Chomyn; [ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego, Stowarzyszenie Wspólnota Polska]. – Warszawa: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, 2015.
 189. Katalog plakiet, medalionów i medali polskich i z Polską związanych w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. T. 2 / Igor Chomyn; [ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego, Stowarzyszenie Wspólnota Polska]. – Warszawa: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, 2015.
 190. Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. T. 7, Miejscowości O-P / Piotr Lasek, Piotr Sypczuk; pod red. Wandy Mossakowskiej. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 191. Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 4, Miasto Kraków. Cz. 12, Śródmieście: ulica Świętego Jana / oprac. aut. Paweł Dettloff. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2015.
 192. Katalog zbiorów sztuki współczesnej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. T. 1, Malarstwo, rysunek, grafika / Sławomir Grzechnik. – Kozłówka: Muzeum Zamoyskich, 2016.
 193. Katedra Kijowska / Kassyjan Korczyński. – Cieszyn: Druk. Karol Prochaska, 1861.
 194. Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia: studia z historii architektury i sztuki / red. nauk. Romuald Kaczmarek, Dariusz Galewski. – Wrocław: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Wrocławski, 2016.
 195. Klessen / [Hrsg. Sibylle Badstübner-Gröger]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2009.
 196. Kody pamięci: ikonografia Śląska w grafice i rysunku od XVIII do początku XX w. / Ewa Halawa. – Wrocław: fot. barw. i cz.-b., ryc., rys., mapa; 29 cm.
 197. Kolegiata pod wezwaniem św. Mikołaja w Końskich: przemiany strukturalne bryły i wnętrza na przestrzeni wieków / Daria Rutkowska. – Końskie: Wydawnictwo Arslibris. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie, 2014.
 198. Kolekcja “Ex-librisów” Antoniego Ryszarda w Krakowie / Halina Marcinkowska, Katarzyna Podniesińska, Przemysław M. Żukowski; pod red. Diany Błońskiej. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015.
 199. Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku / Barbara Ilkosz. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2016.
 200. Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku: Pawilon Czterech Kopuł: przewodnik / [aut. tekstów Anna Chmielarz, Iwona Gołaj; red. merytoryczna Barbara Banaś]. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2016.
 201. Kolekcje i zbiory muzealne: problematyka prawna / redakcja Piotr Stec, Piotr Paweł Maniurka. – Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2015.
 202. Kolekcje ziemi obiecanej: zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880-1939 / Dariusz Kacprzak. – Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2015.
 203. Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku: szkice / pod red. Tomasza F. de Rosseta, Agnieszki Kluczewskiej-Wójcik, Aldony Tołysz. – Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2015.
 204. Kolor i blask: ceramika architektoniczna oraz mozaiki w Krakowie i Małopolsce po 1945 roku / Bożena Kostuch. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2015.
 205. Kompleks gmachu: architektura władzy / Deyan Sudjic; przeł. Agnieszka Rasmus-Zgorzelska. – Warszawa: Fundacja Centrum Architektury, 2015.
 206. Konserwacja i ochrona zabytków architektury / Marek Gosztyła, Peter Pásztor. – Wyd. 2 rozsz. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013.
 207. Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim: perły architektury gotyckiej w Polsce / [red. wydawnicza Jolanta Weihs]. – Olsztyn: Muzeum Warmii i Mazur, 2016.
 208. Konserwacja zabytków architektury: teoria i praktyka działań konserwatorskich na przykładzie reprezentatywnych kościołów Rzeszowa / Marek Gosztyła, Beata Jagieła. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015.
 209. Konserwatorskie zwierzenia: rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993: wywiad-rzeka, materiały źródłowe / Izabela Lewandowska. – Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015.
 210. Konteksty: polska sztuka ludowa: antropologia kultury, etnografia, sztuka / Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. – Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1990-.
 211. Kontusz i frak: o symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej / Agata Roćko. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2015.
 212. Kopydłowo, Stanowisko 6: osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski / redakcja Arkadiusz Marciniak, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Marta Bartkowiak, Mikołaj Lisowski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO. – Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Pękowice: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2015.
 213. Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej. T. 2, Archidiecezja Krakowska: dekanaty pozakrakowskie / Tomasz Szybisty przy współpracy Danuty Czapczyńskiej-Kleszczyńskiej. – Kraków: Imedius Agencja Reklamowa, 2015.
 214. Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej. T. 3, Diecezja bielsko-żywiecka / Irena Kontny, Tomasz Szybisty. – Kraków: Imedius Agencja Reklamowa, 2015.
 215. Kosewo: archiwalne cmentarzysko z okresu wędrówek ludów Kossewen III: badania w roku 2014 / pod red. Agnieszki Jaremek. – Warszawa: Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna, 2015.
 216. Kossakowie: co za sukces, co za popularność, grad zaszczytów, honorów / Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska. – Stalowa Wola: Muzeum Regionalne, 2015.
 217. Kossenblatt / [Hrsg. Sibylle Badstübner-Gröger]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2009.
 218. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej: nasze dziedzictwo. T. 1 / [tekst Alicja Lubowicka et al.]. – Bydgoszcz: Ikona, [2014].
 219. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej: nasze dziedzictwo. T. 3 / [tekst Alicja Lubowicka, Maja Mówińska]. – Bydgoszcz: Ikona, [2013].
 220. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej: nasze dziedzictwo. T. 4 / [tekst Alicja Lubowicka, Maja Mówińska]. – Bydgoszcz: Ikona, [2015].
 221. Kościoły Archidiecezji Wrocławskiej: nasze dziedzictwo. T. 4 / [aut. Małgorzata Krzyżanowska-Witkowska, Łukasz Wyszomirski; tekst Maja Mówińska]. – Bydgoszcz: Ikona, [2015].
 222. Kościoły Archidiecezji Wrocławskiej: nasze dziedzictwo. T. 5 / [aut. Małgorzata Krzyżanowska-Witkowska, Łukasz Wyszomirski; tekst Maja Mówińska]. – Bydgoszcz: Ikona, [2015].
 223. Kościoły centralne na terenie Czech i Moraw (IX-XIII w.) / Judyta Nawrot; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: MITEL, 2013.
 224. Kościoły Diecezji Kaliskiej: nasze dziedzictwo. T. 1 / [teksty Alicja Lubowicka, Maja Mówińska]. – Bydgoszcz: Ikona, [2013].
 225. Kościoły Diecezji Kaliskiej: nasze dziedzictwo. T. 2 / [teksty Alicja Lubowicka, Maja Mówińska]. – Bydgoszcz: Ikona, [2014].
 226. Kościoły Diecezji Legnickiej: nasze dziedzictwo. T. 1 / [tekst Klaudia Bryła, Paweł Kupsik, Beata Szydłowska]. – Bydgoszcz: Ikona, [2015].
 227. Kościoły i kaplice dekanatu drzewieckiego w diecezji radomskiej / Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki. – Odrzywół: Instytut Genealogii. Kapituła Polskich Heraldyków i Genealogów, 2012.
 228. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. T. 3 / red. nauk. Dorota Piramidowicz; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016.
 229. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. T. 23 / oprac. Marcin Biernat, Mateusz Łepkowski, Krystyna Mamajko, Jan K. Ostrowski, Grażyna Ruszczyk; współpraca Andrzej Betlej, Agata Dworzak, Rafał Nestorow, Tomasz Pasteczka, Tomasz Zaucha; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015.
 230. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego. T. 3, Kościoły i klasztory Grodna (3) / oprac. Maria Kałamajska-Saeed, Dorota Piramidowicz; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016.
 231. Kościoły ryglowe diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej: zarządzanie zabytkiem: opieka nad obiektem zabytkowym / [autorzy Aleksandra Hamberg-Federowicz, Beata Makowska, Cezary Nowakowski, Henryk Romanik, Maria Witek, Waldemar Witek]. – Szczecin: [Biuro Dokumentacji Zabytków: Narodowy Instytut Dziedzictwa], 2013.
 232. Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku: dzieje, wystrój, konserwacja / pod red. Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2016.
 233. Kościół Świętojański w Toruniu – nowe rozpoznanie: [materiały z V Sesji Naukowej Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, z cyklu “Dzieje i skarby kościołów toruńskich”, współorganizowanej przez Wyższą Szkołę Filologii Hebrajskiej w Toruniu, 15-16 października 2014 roku] / red. nauk. Katarzyna Kluczwajd. – Toruń: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2015.
 234. Kościół w Polsce. T. 1, Średniowiecze / [tekst Jerzy Kłoczowski, Zygmunt Sułkowski, Józef Szymański, Eugeniusz Wiśniowski, Maria Helena Witkowska]. – Kraków: Wydawnictwo Znak, 1966.
 235. Kościół w Polsce. T. 2, Wiek XVI-XVIII / [tekst Jerzy Kłoczowski, Wiesław Müller, Stanisław Litak, Elżbieta Janicka-Olczakowa, Ludomir Bieńkowski]. – Kraków: Wydawnictwo Znak, 1969.
 236. Kościółek pw. Nawiedzenia Najświętszej Panny Maryi w Tłuczani: (z dziejów zapomnianego kościółka wotywnego na tłuczańskim nawsiu) / Jan Rodak. – Kraków: Wydawnictwo scriptum, 2016.
 237. Kościuszko w Szwajcarii 1815-1817 / Janusz Morkowski, Benedykt Drewnowski. – Warszawa: Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2016.
 238. Krajobraz kulturowo-przyrodniczy z perspektywy społecznej / red. nauk. Sławomir Ratajski, Marek Ziółkowski. – Warszawa: Polski Komitet do spraw UNESCO: Narodowe Centrum Kultury, 2015.
 239. Krajobraz kulturowy: warsztaty dla nauczycieli i metodyków: rządowy program edukacyjny “Świadome kształtowanie krajobrazu i ochrona krajobrazu historycznego”: zeszyt dydaktyczny / [zespół red. Andrzej Michałowski et al.]. – Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. Narodowa Instytucja Kultury, 2001.
 240. Krajobraz kulturowy Łodzi i województwa łódzkiego w nauczaniu młodzieży: warsztaty dla nauczycieli i metodyków: rządowy program edukacyjny świadome kształtowanie krajobrazu i ochrona krajobrazu historycznego / [zespół red. Andrzej Michałowski et al.]. – Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, 2002.
 241. Kresy nowoczesne: architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921-1939 / Michał Pszczółkowski. – Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2016.
 242. Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: (organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania) / red. Zygmunt Zaleski. – Poznań: Magistrat stoł. m. Poznania, 1923-.
 243. Kronika zabytkomaniaka. T. 2 / Katarzyna Zarzycka. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2015.
 244. Kronika Zamkowa: biuletyn informacyjny Zamku Królewskiego w Warszawie / red. Magdalena Bajer, Adam Rutkowski. – Warszawa: [s. n.], 1983-.
 245. Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674-1683 / red. nauk. Dariusz Milewski. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2016.
 246. Krzesła, zydle, fotele: krótka historia mebli do siedzenia / Małgorzata Krożel-Kraśna. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2015.
 247. Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / [red. nacz. Józef Mitkowski]. – Kraków: Muzeum Historyczne m. Krakowa, 1974-.
 248. Księżna dobrodziejka, Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-1694) / Jarosław Pietrzak. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2016.
 249. Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim: badania przy ul. św. Idziego / red. Aleksander Limisiewicz, Aleksandra Pankiewicz; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.
 250. Kulturarv der du bor: en inspirasjonsbok / [red. Noelle Dahl-Poppe, Ingunn Holm, Ole Christian Tollersrud, Aleksandra Chabiera, Anna Kozioł, Bartosz Skaldawski]. – [Warszawa]: Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2016].
 251. Kurier Konserwatorski / [Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków; red. nacz. Marcin Gawlicki]. – Warszawa: KOBIDZ, 2008-.
 252. Kwatera z dawnego retabulum Adoracja Dzieciątka, Obrzezanie – awers, Zwiastowanie – rewers, 1480 z katedry pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu: historia, badania, technika, konserwacja / Justyna Olszewska-Świetlik. – Toruń; Wąwał: Pracownia Wydawnicza EIKON Dorota Dominiak, 2014.
 253. Lanke / [Hrsg. Sibylle Badstübner-Gröger]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2002.
 254. Large-scale excavations in Europe: fieldwork strategies and scientific outcome / ed. by Jörg Bofinger and Dirk Krausse. – Bruxelles: Europae Archaeologiae Consilium (EAC): Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2012.
 255. Laudator temporis acti: studia z dziejów sztuki i kultury ofiarowane Księdzu Doktorowi Januszowi Niecieckiemu w 65. rocznicę urodzin / red. Irena Rolska, Krzysztof Gombin, Krzysztof Przylicki; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Historii Sztuki. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.
 256. Lenda medii aevi: średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania / red. Janusz Nowiński; przy współpracy Przemysława Mrozowskiego. – Ląd; Poznań; Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, 2015.
 257. Letters of a dead man / Prince Hermann von Pückler-Muskau; ed. and translator Linda B. Parshall. – Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2016.
 258. Linowo, stanowisko 6: birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej z północno-wschodniej części ziemi chełmińskiej / Małgorzata Kurzyńska; z materiałami innych kultur pradziejowych i z wczesnego średniowiecza oraz analizami specjalistycznymi Kamila Adamczaka, Jacka Gackowskiego, Aldony Garbacz-Klempki, Ryszarda Kirkowskiego, Łukasza Kowalskiego, Tomasza Kozłowskiego, Daniela Makowieckiego, Doroty Malarczyk, Wojciecha Sosnowskiego, Jarosława Strobina, Tomasza Ważnego. – Grudziądz: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi; Toruń: Muzeum Okręgowe, 2015.
 259. Lubuskie Materiały Konserwatorskie / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze; [Jarosław Lewczuk red.]. – Zielona Góra: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003-.
 260. Lucjan Kintopf – mistrz żakardu i jego uczniowie / [koncepcja i red. Małgorzata Wróblewska Markiewicz et al.]. – Łódź: Centralne Muzeum Włókiennictwa, 2015.
 261. Lwów: miasto architektura modernizm / pod red. Bohdana Cherkesa i Andrzeja Szczerskiego. – Wrocław: Muzeum Architektury, 2016.
 262. Łabiszyn i okolica na starej widokówce / Zbigniew Zwierzykowski. – Żnin: Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, 2015.
 263. Łacińska parafia pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Łucku (XV-XVIII w.) / Maria Dębowska. – Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2014.
 264. Madonny i Piety: szlakiem gotyckich figur / [aut. tekstów Bogna Derkowska-Kostkowska, Agnieszka Wysocka, Krzysztof Bartowski, Lech Łbik, Piotr Winter]. – Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2016.
 265. Małe miasta: perspektywa archeologiczna / red. Marek Zalewski, Mariusz Zemło. – Lublin; Supraśl: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2014.
 266. Małe miasta: tożsamość / red. Mariusz Zemło. – Lublin; Supraśl: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2015.
 267. Managing archaeological heritage / ed. by Ghattas J. Sayej, Donald Henson, Yvonne F. Willumsen. – Kristiansand: Vest-Agder-museet, 2015.
 268. Maria Mater Misericordiae / [teksty Andrzej Betlej et. al.]. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2016.
 269. Marzenie i rzeczywistość: gmach Muzeum Narodowego w Warszawie / [red. merytoryczna Piotr Kibort]. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2016.
 270. Materia pomnika: studium porównawcze na przykładzie monumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku / Małgorzata Praczyk. – Poznań: Instytut Historii UAM, 2015.
 271. Materiały archiwalne do biografii artystów nowożytnej Brodnicy / Jacek Tylicki. – Brodnica: Muzeum, 2014.
 272. Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria / Muzeum Narodowe w Szczecinie. – Szczecin: Muzeum Narodowe, 2004-.
 273. Matka Kościoła – wspomożycielka modlitwy: ikonografia maryjna. Cz. 1, Najstarsze typy wizerunków Matki Bożej i ich przykłady w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu / [aut. tekstów Aneta Jurgilewicz-Stępień, Katarzyna Prokopczyk, Piotr Sawicki, Katarzyna Skibińska, Krystyna Stawecka]. – Białystok: Muzeum Podlaskie, 2012.
 274. Meble XV-XVII wieku: katalog zbiorów / Małgorzata Korżel-Kraśna. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2016.
 275. Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury / Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański, Łukasz Gaweł. – Stan prawny na 15 lutego 2016 r. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 276. Metodologia konserwacji zabytków architektury w praktyce / Marek Gosztyła, Beata Jagieła. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015.
 277. Meyenburg / [Hrsg. Sibylle Badstübner-Gröger]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2009.
 278. Miasta-ogrody jutra / Ebenezer Howard; przełożyła Martyna Trykozko. – Warszawa: CA Centrum Architektury; Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej; 2015.
 279. Miasto (post)socjalistyczne: przestrzeń władzy. T. 1 / red. Kinga Nędza-Sikoniowska, Marika Pirveli. – Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2015.
 280. Miasto (post)socjalistyczne: przestrzeń władzy. T. 2 / red. Kinga Nędza-Sikoniowska, Marika Pirveli. – Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015.
 281. Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego / pod redakcją naukową Andrzeja M. Wyrwy; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2016.
 282. Miejsce: studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku / [Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Fundacja Kultura Miejsca; red. nacz. Lidia Klein]. – Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych: Fundacja Kultura Miejsca, 2015-.
 283. Miejsce po Wielkiej Synagodze: przekształcenia placu Bankowego po 1943 roku / Jana Fuchs. – Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2016.
 284. Między Gdańskiem a Santiago: 600-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba fundacji szyprów w Gdańsku / pod redakcją Bartłomieja Sieka, Adama Szarszewskiego, Piotra Paluchowskiego. – Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2015.
 285. Mistrzowie pastelu: od Marteau do Witkacego: kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie / [red. nauk. kat. Anna Grochala et al.]. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2015.
 286. Młyn wodny z Imielina / Piotr Rygus. – Chorzów: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny”, 2014.
 287. Młynarstwo między Wisłą a Pilicą od połowy XVIII do XX wieku / Bogumiła Szurowa – Kielce: Muzeum Wsi Kieleckiej, 2015.
 288. Młyny wodne w województwie lubelskim (do schyłku XVI wieku) / Piotr Plisiecki; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Historii Średniowiecznej. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.
 289. Młyny zbożowe w województwie śląskim: katalog wystawy / Damian Adamczak. – Chorzów: Górnośląski Park Etnograficzny, 2007.
 290. Mniejszości narodowe i religijne na Żuławach / pod red. Janusza Hochleitnera. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2016.
 291. Moda i już: moda w PRL / Joanna Kowalska, Małgorzata Możdżyńska-Nawotka; [tekst Zofia Gołubiew, Piotr Oszczanowski]. – Kraków: Muzeum Narodowe; Wrocław: Muzeum Narodowe, 2015.
 292. Modlińska 257: miejsce magiczne / Anna Mieszkowska, Bartłomiej Włodkowski. – Warszawa: Fundacja AVE: Urząd Dzielnicy Białołęka, 2015.
 293. Modlnica, stan. 5 od późnej epoki brązu po czasy średniowiecza / [red. Karol Dzięgielewski, Magdalena Dzięgielewska, Agata Sztyber]. – Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2015.
 294. Modus: prace z historii sztuki / Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków: Universitas, 2000-.
 295. Monachijczyk w Malborku: karty z podróży wedutysty Domenica Quaglio do Prus w 1832 roku: katalog wystawy czasowej / pod red. Justyny Lijki; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2015.
 296. Monety, zamek, nagrobek: książę Karol I z Podiebradów (1476-1536) między dziedzictwem przodków w dokonaniami potomków / Bogusław Czechowicz (ed.); Radek Fukala, Artur Kwaśniewski, Borys Paszkiewicz, Martin Šandera. – Červený Kostelec: Pavel Mervart; Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2015.
 297. Monumentalna figura madonny na kościele NMP w Malborku: konteksty historyczne, artystyczne i konserwatorskie / red. Janusz Hochleitner. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2015.
 298. Most średnicowy w Warszawie / Arkadiusz Borkowski. – Warszawa: Diametra, 2014.
 299. Mosty łukowe w Polsce: historia, współczesność, przyszłość / Jan Bliszczuk. – Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015.
 300. Muzealnictwo / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodek Dokumentacji Zabytków; [Janusz Odrowąż-Pieniążek red. nacz.]. – Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1952-.
 301. Muzeologija / Muzejski dokumentacijski centar. – Zagreb: Muzejski dokumentacijski centar, 1974-.
 302. Muzeum Narodowe w Warszawie: director’s choice / Agnieszka Morawińska. – London: Scala Arts & Heritage Publishers Ltd.; Warszawa: Muzeum Narodowe, 2016.
 303. Muzeum Starożytności w Wilnie: historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki / Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2016.
 304. Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej / pod red. Aleksandra Pozikhovskiego, Jakuba Rogozińskiego i Małgorzaty Rybickiej; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: MITEL, 2013.
 305. Narodziny nowoczesności: studia o polskiej rzeźbie dwudziestolecia międzywojennego / pod red. Katarzyny Janickiej i Arkadiusza Krawczyka. – Wolsztyn: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera, 2016.
 306. Nasza Przeszłość: studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce = Notre Passé: études sur l’histoire de l’Église et de la culture catholique en Pologne / [red. Jan Dukała]. – Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-.
 307. Nazwy miejscowe Polski: historia, pochodzenie, zmiany. 10, Ra-Re / pod red. Kazimierza Rymuta, Barbary Czopek-Kopciuch i Urszuli Bijak; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. – Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, 2015.
 308. Nazwy miejscowe Polski: historia, pochodzenie, zmiany. 11, Rę-Rs / pod red. Kazimierza Rymuta, Barbary Czopek-Kopciuch i Urszuli Bijak; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. – Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, 2015.
 309. Nazwy miejscowe Polski: historia, pochodzenie, zmiany. 12, Ru-Rż / pod red. Kazimierza Rymuta, Barbary Czopek-Kopciuch i Urszuli Bijak; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. – Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, 2015.
 310. Nieborów i Arkadia – 70 lat Muzeum: księga pamiątkowa / [red. nauk. Agnieszka Morawińska]. – [Nieborów]: Muzeum w Nieborowie i Arkadii, 2015.
 311. Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy, identyfikacja, zagrożenia / pod red. Jana Adamowskiego i Katarzyny Smyk. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2015.
 312. Nietypowe budulce w architekturze czyli o budowlanym zastosowaniu gliny, popiołu, łajna, moczu, sierści, słoniny i podobnych materii, o ich estetyce, semantyce i roli w architekturze. T. 1, Podstawowe części budynku oraz wybrane elementy wykończenia / Jarosław Szewczyk. – Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013.
 313. Nietypowe budulce w architekturze. T. 2, Plecionki / Jarosław Szewczyk. – Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015.
 314. Nietypowe budulce w architekturze. T. 3, Ceramika budowlana / Jarosław Szewczyk. – Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015.
 315. Notes Konserwatorski / Biblioteka Narodowa. Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych; [Barbara Drewniewska-Idziak red. nacz.]. – Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1998-.
 316. Nowe pokolenie konserwatorów krakowskich (II) / [komitet red. Grażyna Korpal et al.]. – Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2015.
 317. Nowoczesna praarchitektura: architektoniczne pomniki narodowe w wilhelmińskich Niemczech (1888-1918) / Rafał Makała; Muzeum Narodowe w Szczecinie. – Szczecin: Muzeum Narodowe, 2015.
 318. Nowosielski w Małopolsce: sztuka sakralna / Krystyna Czerni; zdj. Marian Curzydło. – Kraków: Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej, 2015.
 319. O potrzebie edukacji medialnej w Polsce / red. nauk. Sławomir Ratajski, Michał Federowicz. – Warszawa: Polski Komitet do spraw UNESCO, 2015.
 320. O rzeczach pięknych: rzemiosło artystyczne na przestrzeni wieków / red. Agnieszka Bender, Małgorzata Wrześniak. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015.
 321. O zmianach użytkowania obiektów sakralnych / Andrzej Białkiewicz. – Kraków: Wydawnictwo PK, 2016.
 322. Obraz Podniesienia krzyża z kościoła parafialnego w Trzebosi: nieznane dzieło malarstwa późnobarokowego na Podkarpaciu / Jerzy Żmudziński. – Rzeszów: Indygo, 2014.
 323. Obrazy codzienności: polskie malarstwo rodzajowe I połowy XIX wieku / Agnieszka Świętosławska. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2015.
 324. OCH: ilustrowany atlas architektury Ochoty / koncepcja i projekt Magdalena Piwowar; tekst Mateusz Bzówka, Ewelina Klećkowska; wstęp Grzegorz Piątek; ilustracje Maciej Drążkiewicz, Łukasz Gadomski, Mateusz Gryzło. – Warszawa: Fundacja Centrum Architektury, 2016.
 325. Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce: nowe otwarcie / Jerzy Jasieńko, Andrzej Kadłuczka, Klaudia Stala; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Warszawa; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków: Narodowy Instytut Dziedzictwa; Kraków: Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WAPK, 2015.
 326. Ochrona i konserwacja historycznej architektury modernistycznej Gdyni: zarys problematyki / Robert Hirsch; Politechnika Gdańska. – Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016.
 327. Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków / praca zbiorowa pod red. Bogusława Szmygina. – Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; Lublin: Politechnika Lubelska, 2015.
 328. Ochrona Zabytków: kwartalnik wydawany przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Historyków Sztuki i Kultury w Warszawie. – Warszawa; Kraków: “Czytelnik”, 1948-.
 329. Od Augusta Mocnego do Augusta III: doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732-1734 / wyd. Jerzy Dygdała. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2016.
 330. Od epoki brązu do czasów nowożytnych: wybrane odkrycia i znaleziska / [red. Jan Chochorowski]. – Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2015.
 331. Od kamienicy czynszowej do spółdzielczego osiedla mieszkaniowego: ewolucja idei w szczecińskiej wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej od połowy XIX w. do II wojny światowej / Krzysztof Bizio; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. – Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2016.
 332. Od klejnotów królewskich po biżuterię ubogą: o biżuterii w Polsce / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd]. – Toruń: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2015.
 333. Od modernizmu w kierunku ekspresji narodowej tożsamości: wokół koncepcji sztuki Stanisława Szukalskiego (1893-1987) / Wioletta Brzezińska-Marjanowska. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2015.
 334. Od piwnic po strych: wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku / Ewa Brylewska-Szymańska. – Warszawa: Instytut Historii PAN; Gdańsk: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2015.
 335. Od pomysłu do dzieła: Leon Wyczółkowski / [oprac. aut. Ewa Sekuła-Tauer]. – Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2015.
 336. Odkryte na nowo: archiwalne cmentarzysko z okresu wędrówek ludów Kossewen III: badania w roku 2014 / [Agnieszka Jaremek]. – Warszawa: Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna, [2015].
 337. Odzież i insygnia grobowe biskupów przemyskich obrządku łacińskiego / Anna Drążkowska. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.
 338. Ogrody zimowe w II poł. XIX w.: studium wstępne do projektu rewaloryzacji ogrodu zimowego w Nowej Oranżerii w Łazienkach / Małgorzata Szafrańska. – Warszawa: Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych Muzeum Narodowego, 1982.
 339. Okruchy świętości: relikwie Drzewa Krzyża Świętego: stauroteka z Ostrowa Lednickiego: katalog wystawy / [koncepcja wystawy i autorstwo katalogu Janusz Górecki]. – Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2015.
 340. Olsztyński Rocznik Konserwatorski. – Olsztyn: Pracownia Wydawnicza ElSet, 2014-.
 341. Opatów Fpl. 1: ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen. [4], Naturwissenschaftliche Analysen / Renata Madyda-Legutko, Judyta Rodzińska-Nowak und Jacek Andrzejowski; Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. – Warszawa: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica; Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2015.
 342. Opatów, stan. 1: cmentarzysko kultury przeworskiej w północno-zachodniej Małopolsce: analizy specjalistyczne / pod red. Renaty Madydy-Legutko, Judyty Rodzińskiej-Nowak i Jacka Andrzejowskiego; Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. – Warszawa: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica; Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2015.
 343. Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach w kontekście europejskim / Marian Arszyński. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2016.
 344. Ormiańskie malarstwo miniaturowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Joanna Rydzkowska-Kozak. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2014.
 345. Ornament i dekoracja dzieła sztuki: studia z historii sztuki / pod red. Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej, Agaty Dworzak i Andrzeja Betleja. – Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2015.
 346. Osady z epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu na stanowiskach 9 i 10 w Stanisławicach, pow. bocheński / [red. Marek Nowak, Tomasz Rodak]. – Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2015.
 347. Osełki z otworem do podwieszania w kulturach stepowych późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza / Marcin Burghardt; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: MITEL, 2012.
 348. Osiedle patronackie Piaski: historia i architektura / Stefania Lazar, Anna Binek-Zajda. – Czeladź: Towarzystwo Powszechne “Czeladź”, 2015.
 349. Pałac Branickich w Białymstoku. T. 1, Inwentarze z XVII i XVIII stulecia. Cz. 1 / oprac. i do dr. przygot. Karol Łopatecki, Wojciech Walczak. – Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2012.
 350. Pałac Larischa / Marek Stus. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015.
 351. Pałac w Cucułowcach w świetle inwentarza pośmiertnego Jerzego Stanisława Dzieduszyckiego z 1731 roku / Andrzej Betlej, Anna Markiewicz. – Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2016.
 352. Pałac w Igołomi: przeszłość i współczesność / [autorzy: Krzysztof Tunia, Sebastian Niewiarowski]. – Zakrzów: Wydawnictwo Promo, 2013.
 353. Pałac w Teofilpolu w świetle inwentarzy XIX-wiecznych / Andrzej Betlej. – Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2016.
 354. Pałac w Wiśniowcu w świetle inwentarzy staropolskich / Andrzej Betlej, Anna Markiewicz, Agata Dworzak. – Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2016.
 355. Pamięć utrwalona: dary i nabytki Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi z lat 2003-2014 / [red. kat. Dominik Antoszczyk et al.]. – Łódź: Centralne Muzeum Włókiennictwa, 2015.
 356. Pamiętniki Stanisława Augusta na nowo odkryte / Teresa Kostkiewiczowa. – Warszawa: Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, 2015.
 357. Park Skaryszewski w Warszawie: przyroda i użytkowanie / redakcja naukowa Jerzy Romanowski. – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.
 358. Patchwork: architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak / Michał Duda. – Wrocław: Muzeum Architektury, 2016.
 359. Patronat artystyczny Jagiellonów / pod red. Marka Walczaka i Piotra Węcowskiego. – Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2015.
 360. Petit Tour. Widoki Śląska: porcelana z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Jolanta Sozańska. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2015.
 361. Piątka z panoramy Pragi / Janusz Sujecki. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015.
 362. Plakat – remediacje: 25 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2016 / [pod red. David Crowley]; Muzeum Plakatu w Wilanowie. Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. – Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie, 2016.
 363. Plan Warszawy 1939: Plany miasta stołecznego Warszawy / [książka] Jarosław Trybuś, Paweł E. Weszpiński; [mapy, skorowidz ulic i planów] Instytut Kartograficzny imienia E. Romera, oprac. Ryszard Mączewski, Witold Pietrusiewicz; [broszury] oprac. Ryszard Mączewski, Małgorzata Mycielska. – Warszawa: Muzeum Warszawy, 2015.
 364. Pliszczyn, Stanowisko 9: eneolityczny kompleks osadniczy na Lubelszczyźnie / redakcja Tomasz Jacek Chmielewski, Edmund Mitrus; Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, Fundacja Nauki “Archaeologia Silesiae”. – Pękowice: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO; Wrocław: Fundacja Nauki “Archaeologia Silesiae”, 2015.
 365. Pod lupą konserwatora: wymiana doświadczeń w kontekście rewitalizacji zamku w Lidzbarku Warmińskim / [red. wydawnicza Jolanta Weihs]. – Olsztyn; Lidzbark Warmiński: Muzeum Warmii i Mazur, 2016.
 366. Podlaskie Zeszyty Archeologiczne / Muzeum Podlaskie w Białymstoku. – Białystok: Muzeum Podlaskie, 2005-.
 367. Polichromie i sgraffita na fasadach ośrodków staromiejskich odbudowanych po 1945 r.: kreacja i konserwacja / [red. nauk. Anna Jagiellak, Paulina Świątek]. – Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa; 2015.
 368. Polichromie krużganków zamku w Lidzbarku Warmińskim / Marcin Kozarzewski, Ryszard Żankowski, Adam Szweda. – Olsztyn: Muzeum Warmii i Mazur, 2016.
 369. Poliptyk toruński: studium zabytkoznawczo-konserwatorskie / Juliusz Raczkowski. – Toruń: Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.
 370. Polonya sanatında oryantalizm / [editors Tadeusz Majda et al.]. – Istanbul: Pera Müzesi, 2014.
 371. Polski Komitet Narodowy ICOMOS 1965-2015: 50 lat w służbie ochrony zabytków / red. Katarzyna Pałubska. – Warszawa: Polski Komitet Naukowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2015.
 372. Polski Słownik Biograficzny. T. 50/4, z. 207, Ściskała Dominik – Śliwka Karol / [red. nacz. Andrzej Romanowski]; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa: Instytut Historii PAN; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015.
 373. Polski Słownik Biograficzny. T. 51/1, z. 208, Śliwiak Józef – Śnigurski Jan / [red. nacz. Andrzej Romanowski]; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa: Instytut Historii PAN; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2016.
 374. Polski Słownik Biograficzny. T. 51/2, z. 209, Śnigurski Jan – Świerczewski Eugeniusz / [red. nacz. Andrzej Romanowski]; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa: Instytut Historii PAN; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2016.
 375. Polskie art déco: materiały czwartej sesji naukowej “Wnętrza mieszkalne w stylu art déco” pod przewodnictwem prof. Ireny Huml, prof. Anny Sieradzkiej i prof. Andrzeja K. Olszewskiego w Muzeum Mazowieckim w Płocku 6-7 czerwca 2011 roku / [oprac. red. Zbigniew Chlewiński]. – Płock: Muzeum Mazowieckie, 2015.
 376. Polskie art déco: materiały piątej sesji naukowej “Polskie art déco. Rzeźba i płaskorzeźba” pod przewodnictwem prof. Ireny Huml, prof. Anny Sieradzkiej i prof. Andrzeja K. Olszewskiego w Muzeum Mazowieckim w Płocku 22-23 kwietnia 2013 roku / [oprac. red. Zbigniew Chlewiński]. – Płock: Muzeum Mazowieckie, 2015.
 377. Polskie instrumenty ludowe / Tomasz Czerwiński. – Warszawa: Sport i Turystyka – Muza, 2015.
 378. Pomorania Antiqua / Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. – Gdynia: Wydawnictwo Morskie, 1965-.
 379. Porta Aurea: rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego / [Zakład Historii Sztuki UG Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Miasta Gdańska; red. nauk. Teresa Grzybkowska]. – Gdańsk: ZHS UG: MHMG, 1992-.
 380. Portrety gdańskich lekarzy (XVI-XVIII w.) / Krystyna Jackowska, Adam Szarszewski, Piotr Paluchowski. – Gdańsk: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2015.
 381. Portrety i wizerunki księżnej Marszałkowej / Aldona Cholewianka-Kruszyńska. – Łańcut: Muzeum-Zamek, 2016.
 382. Postmodernizm jest prawie w porządku: polska architektura po socjalistycznej globalizacji / [tekst Łukasz Stanek]. – Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2012.
 383. Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014 / pod red. Ireny Kossowskiej. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.
 384. Prace konserwatorskie w latach 2001-2012 / [zespół pod kier. Janusza Cedro]; Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach. – Kielce: Agencja JP s.c., 2014.
 385. Prace magisterskie 2013/2014. T. 2 / [kom. red. Grażyna Korpal et al.]; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. – Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2013.
 386. Prace magisterskie 2014/2015. T. 3 / [kom. red. Grażyna Korpal et al.]; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. – Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2016.
 387. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Architektura / Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006-.
 388. Prace rewaloryzacyjne w zabytkowym Parku im. Wiosny Ludów w Kutnie / Andrzej Latos. – Kutno: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, 2015.
 389. Projektował Stefan Witold Matejko / Grażyna Fijałkowska. – Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2015.
 390. Proteusz: czyli o przemianach: spacerownik po historii Muzeum Narodowego w Warszawie / Jacek Dehnel; wybór i opis materiału ikonograficznego Anna Masłowska; projekt i opracowanie graficzne Lech Majewski. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2015.
 391. Prötzel / [Hrsg. Sibylle Badstübner-Gröger]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 1997.
 392. Prudnik w średniowieczu: studia nad początkami miasta / pod red. Wojciecha Dominiaka. – Prudnik: Muzeum Ziemi Prudnickiej, 2016.
 393. Pruszcz Gdański, stanowisko 5: cmentarzysko z późnego okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów / Mirosław Pietrzak, Lidia Cymek, Franciszek Rożnowski. – Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 2015.
 394. Průzkumy památek = Denkmalforschung = Historical Monumets’. – Praha: Památkový ústav středních Čech, 1994-.
 395. Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem górnej Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza / Wojciech Rajpold; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: MITEL, 2015.
 396. Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu: diagnoza, zapobieganie, zwalczanie / pod red. Macieja Trzcińskiego, Olgierda Jakubowskiego. – Wrocław: Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, 2016.
 397. Przestrzenie historyczne miasta w projektowaniu konserwatorskim: historyczne mury miejskie w Żorach jako przedmiot opracowania / praca zbiorowa pod red. Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak i Rafała Radziewicza-Winnickiego. – Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016.
 398. Przybytki Melpomeny: katalog wystawy, 16 kwietnia – 8 czerwca 2008 / [red. Jolanta Baziak et al.]; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. – Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2008.
 399. Przywracanie historii: losy malborskich zbiorów po II wojnie światowej: katalog wystawy czasowej / pod red. Aleksandry Siuciak; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2015.
 400. Przywrócona pamięci: Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia – kult – kontekst społeczny / redakcja Andrzej Gil, Mirosław Kalinowski, Ihor Skoczylas; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii, Ukraiński Uniwersytet Katolicki. Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Filozoficzno-Teologiczny. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.
 401. Puck: archeologia o narodzinach miasta / Jerzy Kruppé, Martyna Milewska. – Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.
 402. Quart: kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego / [red. nacz. Waldemar Okoń]. – Wrocław: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006-.
 403. Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2015 / oprac. Wioletta Łabuda-Iwaniak. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.
 404. Raport. 10 / red. Sławomir Kadrow. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2015.
 405. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie: (trasa autostrady A-1) / Błażej Muzolf, Monika Frączak, Przemysław Muzolf, Dominik K. Płaza. – Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego; Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2015.
 406. Ratusz tarnowski: historia, architektura / K. Marek Trusz. – Tarnów: Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne: Muzeum Okręgowe, 2014.
 407. Relacje artystyczne i kulturalne między Italią a Polską w epoce nowożytnej: studia z historii sztuki i kultury / pod red. Alberta Boesten-Stengela i Sławomira Cendrowskiego; Towarzystwo Miłośników Historii. – Warszawa: Wydawnictwo DiG; Bellerive-sur-Allier: Edition La Rama SASU, 2016.
 408. Renesansowe kafle zachodniopomorskie: studium z historii ogrzewania wnętrz mieszkalnych / Marcin Majewski. – Stargard; Szczecin: Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2015.
 409. Renowacje i Zabytki: kwartalnik ogólnopolski: konserwacja, renowacja, adaptacja / [red. nacz. Edward Hardt]. – Kraków: AiP “raport”, 2002-.
 410. Restauracje katedry kieleckiej w XIX i XX wieku / Barbara Maria Gawęcka. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016.
 411. Restauratorenblätter / [Hrsg. Österreichische Sektion des IIC (International Institute for Historic and Artistic Works); Red. Manfred Koller und Rainer Prandtstetten]. – Klosterneuburg; Wien: Mayer & Comp, 1979-.
 412. Retrospekcja i ochrona dziedzictwa kulturowego / red. Samanta Kowalska, Danuta Wańka. – Poznań; Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2015.
 413. Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno – Miłomłyn, Miłomłyn – Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki / RZGW w Gdańsku. – Gdańsk: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 2015.
 414. Rewitalizacja średniowiecznych małych miast Pomorza Zachodniego / pod red. Zbigniewa Paszkowskiego. – Szczecin: Wydawnictwo Hogben, 2014.
 415. Rewitalizacja zespołu kościoła Najświętszej Marii Panny w Malborku / pod red. Janusza Hochleitnera. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2016.
 416. Rex vinorum: z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce / Roman Marcinek. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2015.
 417. Rezydencje w procesie zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa na Dolnym Śląsku w latach 1989-2011 / Adriana Merta-Staszczak. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.
 418. Rocznik Lwowski / Instytut Lwowski. – Warszawa: Instytut Lwowski, 1991-.
 419. Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury / [red. Jacek Purchla]. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, cop. 2008-.
 420. Rocznik Muzealny / Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej; [Agnieszka Kowalewska red.]. – Włocławek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 1988-.
 421. Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie / [red. nacz. Agnieszka Przybyła-Dumin]. – Chorzów: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny; Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2013-.
 422. Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 1938-1992; 2012-.
 423. Rocznik Muzeum Papiernictwa / [Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju; Maciej Szymczyk red. nacz.]. – Duszniki Zdrój: Muzeum Papiernictwa, 2007-.
 424. Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie / [red. nacz. Tomasz Sawicki]. – Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2015-.
 425. Roczniki Humanistyczne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1949-.
 426. Roczniki Sztuki Śląskiej / Muzeum Śląskie we Wrocławiu. – Wrocław: [s.n.], 1959-.
 427. Rodin / Dunikowski: kobieta w polu widzenia / [red. tekstów polskich Maria Porajska-Hałka; red. przekładów angielskich Jennifer Moore-Tymowska; przekł. Karolina Koriat]. – Warszawa: Muzeum Narodowe; Kraków: Muzeum Narodowe, 2016.
 428. Rozbite zwierciadło: biżuteria i galanteria Spłódzielni Przemysłu Artystycznego “Imago Artis” / Michał Myśliński. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2015.
 429. Rozbórz, stanowisko 27: materiały źródłowe / Maciej Karwowski, Dominika Kulikowska; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów: MITEL, 2014.
 430. Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa = Selected Papers from the National Museum in Cracow. New Series / [kom. red. Tadeusz Chruścicki et al.]. – Kraków: MN, 1999-.
 431. Rozwój przestrzenny Szczecina od początku XIX wieku do II wojny światowej / Bogdana Kozińska. – Szczecin: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Szczeciński: Muzeum Narodowe, 2015.
 432. Rynek miasta lokacyjnego w Pucku w świetle badań archeologicznych / Michał Starski. – Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.
 433. Rzeczpospolita domów. 4, Domy miejskie / pod red. Krystyny Krawiec-Złotowskiej; Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2012.
 434. Rzemieślnicy czy artyści?: ozdoby kobiece z Pomorza u schyłku starożytności: katalog skrócony wystawy / Małgorzata Tuszyńska, Anna Strobin, Jarosław Strobin; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. – Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 2016.
 435. Rzeźby Marii z Dzieciątkiem o francuskiej proweniencji stylowej: w Małopolsce i na Spiszu w pierwszej połowie XIV wieku / Zoltán Gyalókay. – Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2013.
 436. Sacrum et Decorum: materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej = materials and studies on the history of sacred art / Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej; [red. nacz. Grażyna Ryba]. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-.
 437. Sacrum po polsku: kościoły Polskie 1945-1965: studia formy w autorskim szkicu architektonicznym: monografia / Beata Malinowska-Petelenz; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków: Wydawnictwo PK, 2015.
 438. Saloniki w okresie wczesnobizantyjskim (IV-VI wiek) / Roman Szlązak; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: MITEL, 2013.
 439. Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej Pośredniczki Łask w Charbielinie / Leszek Grzelak. – Poznań: Wydawnictwo Rys, 2015.
 440. Secesja we Lwowie / Żanna Komar, Julia Bohdanova; tł. Katarzyna Szuster. – Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek; Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, 2014.
 441. Sen o Rybakach / Juliusz Kulesza. – Warszawa: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, 2015.
 442. Setting the agenda: giving new meaning to the European archaeological heritage / ed. by Peter A. C. Schut, Djurra Scharff and Leonard C. De Wit. – Namur: Europae Archaeologiae Consilium (EAC): Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2015.
 443. Sieversdorf / [Hrsg. Sibylle Badstübner-Gröger]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 1998.
 444. Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1996 r.): malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 10, Sa-Się / pod red. Urszuli Makowskiej; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 445. Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Cz. 4, z. 3, Mieszczyński Staw-Mogiliany / oprac. Waldemar Bukowski [et al.]; pod red. Waldemara Bukowskiego; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Kraków: Towarzystwo Naukowe “Societas Vistulana”, 2011.
 446. Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Cz. 4, z. 4, Mogilice-Mrzygłód Stary / oprac. Waldemar Bukowski [et al.]; współpr. archeologiczna Michał Wojenka; pod red. Waldemara Bukowskiego; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Kraków: Towarzystwo Naukowe “Societas Vistulana”, 2014.
 447. Socrealizm po polsku: studia i szkice / Marek Hendrykowski. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015.
 448. Spichlerze plebańskie z Warszowic i Pilchowic / Piotr Rygus. – Chorzów: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny”, 2015.
 449. Stanowisko 1 w Terliczce nad dolnym Wisłokiem: materiały z końca epoki brązu i młodszego okresu rzymskiego / Wojciech Poradyło; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów: MITEL, 2011.
 450. Stavkirker: norweskie kościoły słupowe / Tadeusz W. Lange. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2015.
 451. Stefan Norblin: artysta trzech kontynentów / [red. Anna Szlązak]. – Stalowa Wola: Muzeum Regionalne, 2015.
 452. Struktury osadnicze we wczesnych fazach kultury łużyckiej na Górnym Śląsku / Łukasz Mrówka; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: MITEL, 2014.
 453. Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce / Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. – Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich, 1965-.
 454. Studia i materiały Konferencji Naukowej Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. T. 2 / pod red. Izabeli Michalik; Studenckie Koło Naukowe Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. – Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2014.
 455. Studia i Materiały Lubelskie / Muzeum w Lublinie. – Lublin: Muzeum Okręgowe, 1962-.
 456. Studia Lednickie / Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; [Zofia Kurnatowska red. nacz.]. – Lednica; Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1989-.
 457. Studia nad dawną Polską. T. 4 / red. Tomasz Sawicki. – Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2015.
 458. Studia Wilanowskie / Muzeum Pałac w Wilanowie; [red. Ewa Birkenmajer]. – Warszawa: Muzeum w Wilanowie, 1977-.
 459. Studia z dziejów kultury średniowiecznego Krakowa / Zofia Kozłowska-Budkowa; wybór Stanisław Szczur. – Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2015.
 460. Styl gotycki wyklucza się: międzywojenna architektura w województwie śląskim / Anna Syska, Tomasz Kiełkowski. – Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2015.
 461. Systemy wartościowania dziedzictwa: stan badań i problemy / praca zbiorowa pod red. Bogusława Szmygina. – Warszawa: Polski Komitet Naukowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS; Lublin: Politechnika Lubelska, 2015.
 462. Szkoła z Wapienicy / Dagmara Tomiczek. – Chorzów: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny”, 2015.
 463. Szlaki kulturowe w Europie: organizacja, promocja, zarządzanie / zbiór studiów pod red. Tomasza Studzienieckiego. – Pelplin: Academia Europa Nostra: Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe, 2013.
 464. Szlakiem kościołów fundacji Krasińskich: Opinogóra, Pałuki, Krasne / [oprac. red. Stanisława Maliszewska, Aldona Łyszkowska]. – Opinogóra: Muzeum Romantyzmu, 2015.
 465. Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. T. 3, Wspólnota rzeczy: sztuka niderlandzka i północnoeuropejska 1380-1520 / Antoni Ziemba. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.
 466. Sztuka i Naród / [red. tekstów Joanna Pogorzelska]. – Warszawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2014.
 467. Sztuka polska. [T. 5], Późny barok, rokoko, klasycyzm (XVIII wiek) / Zbigniew Bania, Andrzej Józef Baranowski, Agnieszka Bender, Aleksandra Bernatowicz, Jerzy Kowalczyk, Ewa Łomnicka-Żakowska, Zbigniew Michalczyk, Jakub Sito. – Warszawa: Arkady, 2016.
 468. Sztuka w czasach PRL / Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska. – Olszanica: Bosz, 2016.
 469. Sztuka w Wojniczu: od średniowiecza do współczesności / Jerzy Żmudziński. – Wojnicz: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, 2012.
 470. Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX-XX wieku: zagadnienia konserwatorskie / pod red. Elżbiety Jabłońskiej i Jolanty Czuczko. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.
 471. Szyldy na Starym Mieście w Warszawie: dobre praktyki dla właścicieli i użytkowników / tekst Kamila Baturo, Anna Jagiellak. – Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, 2015.
 472. Śladami dzieł Josepha Fahnrotha: przewodnik / oprac. Aleksandra Ziółkowska. – Opole: Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2016].
 473. Średniowieczna studnia klasztoru Bernardynów w Jaworze: badania interdyscyplinarne / pod red. Arkadiusza Muły. – Jawor: Muzeum Regionalne, 2015.
 474. Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady w Dąbkach, stan. 9 (gm. Darłowo) / Mirosława Zabilska-Kunek; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: MITEL, 2014.
 475. Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach / Grzegorz Wojturski. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2016.
 476. Technika i nauka w muzeum / [red. nauk. Michał F. Woźniak et al.]; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. – Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego; Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2014.
 477. Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości. T. 10 / pod red. Stanisława Januszewskiego; Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. – Wrocław: Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2014.
 478. Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości. T. 11 / pod red. Stanisława Januszewskiego; Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. – Wrocław: Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2015.
 479. The Baltic Sea – a mediterranean of north Europe: in the light of archaeological, historical and natural science research from ancient to early medieval times / [ed. by Olgierd Felczak]; Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. – Gdańsk: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział: Muzeum Archeologiczne, 2015.
 480. The historic environment: policy & practice. – London: Maney Publishing, 2010-.
 481. The idea of the cottage in English architecture, 1760-1860 / Daniel Maudlin. – London: Routledge Taylor & Francis Group, 2015.
 482. The Manoppello Icon the prototype of images of Christ / Karolina Aszyk, Zbigniew Treppa. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.
 483. The Valletta Convention: twenty years after: benefits, problems, challenges / ed. by Victoria M. van der Haas, Peter A.C. Schut. – Bruxelles: Europae Archaeologiae Consilium (EAC): Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2014.
 484. Toruńska Starówka: ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO / [teksty Jakub Głaz, Dariusz Stryniak]. – Toruń: Gmina Miasta, 2014.
 485. Toruński modernizm: architektura miasta 1920-1989 / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, [2016].
 486. Tradycja gotycka w architekturze sakralnej ziem ruskich Korony / Tomasz Zaucha. – Kraków: Muzeum Narodowe: Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2015.
 487. Tradycyjne rzemiosło ludowe “Ginące zawody”: katalog wystawy / [aut. wystawy Damian Adamczak]. – Chorzów: Górnośląski Park Etnograficzny, 2005.
 488. Treasures of art: the National Museum in Warsaw / [foreword by: Agnieszka Morawińska et. al]. – Warsaw: “Arkady”: Muzeum Narodowe, 2016.
 489. Tresta Rządowa, stanowisko 1 cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej / Łukasz Oleszczak, Wojciech Twardowski; Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Pękowice: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO; Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
 490. Trzy światy średniowiecza: iuxta castrum Sandouel / Grzegorz Kiarszys. – Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015.
 491. Twórczość grupy Dziewięciu Grafików (1947-1960) / Małgorzata Ksenia Krzyżanowska. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2014.
 492. Twórczość grupy Dziewięciu Grafików (1947-1960) / Małgorzata Ksenia Krzyżanowska. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2014.
 493. Twórczość malarzy polskich w papieskim Rzymie w XIX wieku / Maria Nitka. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2014.
 494. Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.): badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007 / red. Magdalena Bis, Wojciech Bis; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2015.
 495. Ubiory na dworze króla Jana III Sobieskiego / [red. nauk. Monika Janisz]. – [Warszawa]: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, [2016].
 496. Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646-1667): z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych / Karolina Targosz. – Wyd. 2 z aneksami. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2015.
 497. Ukrzyżowany na palmowym drzewie: konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej Chrystus Ukrzyżowany na drzewie palmowym z kościoła oo. Dominikanów w Lublinie na tle ikonografii przedstawienia / Natalia Kucia-Szymor. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016.
 498. Urbanistyka “a la française”: tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji dopełnienie obrazu. T. 1, W poszukiwaniu źródeł urbanistyki europejskiej: modele średniowiecznej organizacji przestrzeni południowej Francji: od Cyrkulad do Bastyd / Krzysztof Kazimierz Pawłowski. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych Universitas, 2016.
 499. Urząd marszałkowski koronny w bezkrólewiach XVII-XVIII wieku (1632-1736) / Krzysztof Wiśniewski. – Warszawa: Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, 2015.
 500. Ustawa krajobrazowa: komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu / red. nauk. Anna Fogel, Grzegorz Goleń, Anna Małecka. – Stan prawny na 1 grudnia 2015 r. – Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 501. Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna: komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Maciej Nowak, Zuzanna Tokarzewska-Żarna. – Stan prawny: czerwiec 2016. – Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016.
 502. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: komentarz / Anna Michalak, Artur Ginter. – Stan prawny na 1 marca 2016 r. – Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 503. Vademecum konserwatora zabytków: międzynarodowe normy ochrony dziedzictwa kultury (edycja 2015) / wybór tekstów i oprac. Bogusław Szmygin. – Warszawa: Polski Komitet Naukowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, 2015.
 504. Vademecum konserwatora zabytków: międzynarodowe normy ochrony dziedzictwa kultury / Polski Komitet Narodowy ICOMOS; red. Marek Konopka, Krzysztof Pawłowski. – Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 1996-.
 505. Vernacular architecture. – York: Vernacular Architecture Group,.
 506. Visual cultures of death in Central Europe: contemplation and commemoration in early modern Poland-Lithuania / Aleksandra Koutny-Jones. – Leiden; Boston: Brill, 2015.
 507. W cieniu Dżersera: badania polskich archeologów w Sakkarze / Karol Myśliwiec; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. – Toruń; Warszawa: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2016.
 508. W czasach, gdy Stargard był stolicą…: o kuflu monetowym małżonków von Lockstädt w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie / pod red. Marcina Majewskiego. – Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2014.
 509. W kręgu École de Paris: malarze żydowscy z Polski / Jerzy Malinowski, Barbara Brus-Malinowska. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007.
 510. W kręgu światła lampy naftowej / [red. Jan Gancarski]. – Rzeszów: MITEL, 2005.
 511. W kręgu Wyczóła / [red. nauk. Michał F. Woźniak]; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. – Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2013.
 512. W poszukiwaniu zaginionego miasta: 15 lat badań średniowiecznej lokalizacji Nieszawy / pod red. Aleksandra Andrzejewskiego i Piotra Wronieckiego; Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. – Łódź: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
 513. Wacław Nowakowski / Marta Karpińska. – Kraków: Instytut Architektury, 2015.
 514. Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski / [Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Olsztynie; red. nacz. Jacek Wysocki]. – Olsztyn: Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, 1999-.
 515. Warszawa Kopczyńskich / [red. kat. Alicja Szóstka]. – Warszawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2016.
 516. Warszawski Dom Technika 1905-2015 / Bronisław Hynowski. – Warszawa: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT; Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o., 2015.
 517. Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI-XVIII wieku / Jolanta Putkowska. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2016.
 518. Węgry: zespół osadniczy na pograniczu pomorsko-pruskim w XI-XII w. / Mieczysław Haftka, Sławomir Wadyl; we współpracy z Danielem Makowieckim i Katarzyną Pińską. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2015.
 519. Wiadomości Konserwatorskie: biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. – [Warszawa]: SKZ ZG, 1985-.
 520. Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego / [Oddział Wojewódzki Służby Ochrony Zabytków w Lublinie; zespół red. Halina Landecka przewodn.]. – Lublin: Oddział Wojewódzki Służby Ochrony Zabytków, 1999-.
 521. Wicina: katalog zabytków metalowych / [pod red. Aliny Jaszewskiej]. – Zielona Góra: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział Lubuski, 2011.
 522. Widzialne niewidzialnego: nowe kościoły warszawskie / Konrad Kucza-Kuczyński. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015.
 523. Wiejski dom mieszkalny w widłach Wisły i Sanu: forma i funkcja (1850-1965) / Józef Furdyna. – Mielec: Samorządowe Centrum Kultury, 2014.
 524. Wielki słownik angielsko-polski / red. nacz. Jadwiga Linde-Usiekniewicz. – Wyd. 1, dodr. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; [Oxford]: Oxford University Press, 2014.
 525. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski / Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Poznaniu; Aleksander Starzyński red. – Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2002-.
 526. Wielofazowe osady kultury mierzanowickiej w Targowisku i Zakrzowcu na Podgórzu Wielickim / [red. Jacek Górski, Paweł Jarosz]. – Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2015.
 527. Wierzchołek papierowej wieży Babel: Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie w latach 1966-2014 / Zdzisław Schubert; Muzeum Plakatu w Wilanowie. Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. – Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie, 2016.
 528. Wiesław Domasłowski / Wiesław Domasłowski, Jadwiga W. Łukaszewicz, Piotr Niemcewicz, Arletta Piasecka, Katarzyna Polak; pod red. Aliny Tomaszewskiej-Szewczyk. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.
 529. Wieś górnośląska w dawnej grafice i fotografii: wieś górnośląska w przedstawieniach wizualnych od połowy XIX wieku do 1939 roku / [autorzy wyst. Damian Adamczak, Antoni Kreis]. – Chorzów: Górnośląski Park Etnograficzny, 2013.
 530. Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w Malborku: dzieje, konserwacja / pod red. Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2016.
 531. Wieże wyciągowe od żurawia do konstrukcji żelbetowej: katalog wystawy / Adam Frużyński, Piotr Wybraniec. – Chorzów: Górnośląski Park Etnograficzny, 2008.
 532. Willa w krajobrazie miasta przemysłowego / Katarzyna Łakomy; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków: Wydawnictwo PK, 2015.
 533. Witold Cęckiewicz. T. 1, Rozmowy o architekturze: projekty / pod red. Marty Karpińskiej, Doroty Leśniak-Rychlak, Michała Wiśniewskiego. – Kraków: Instytut Architektury, 2015.
 534. Witold Cęckiewicz. T. 2, Socrealizm, socmodernizm, postmodernizm: eseje / pod red. Marty Karpińskiej, Doroty Leśniak-Rychlak, Michała Wiśniewskiego. – Kraków: Instytut Architektury, 2015.
 535. Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena: idea, utopia, reinterpretacja / pod red. Marcina Lechowskiego, Magdaleny Linkowskiej, Zbigniewa Sobczuka; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Historii Sztuki Współczesnej KUL. – Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2009.
 536. Woda / [red. naukowy Irena Kontny]. – Katowice: Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2015.
 537. Wokół dworu i pałacu w Łabuńkach 1771-1944 / Agnieszka Szykuła-Żygawska. – Łabunie: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, 2015.
 538. Wokół herbaty, kawy i czekolady / Aleksandra Przeździecka-Kujałowicz. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2016.
 539. Wpływ społeczności pradziejowych i okresu średniowiecza na środowisko przyrodnicze Pojezierza Gostynińskiego / eds. Małgorzata Rybicka i Agnieszka Wacnik; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: MITEL, 2012.
 540. Wrocławska Europa: przewodnik / [tekst Ewa Houszka, Marek Pierzchała, Jacek Witecki]. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2016.
 541. Wschodnie pogranicze grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych / pod red. Małgorzaty Rybickiej; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów: MITEL, 2014.
 542. Wskrzeszenie Łazarza w teologii i ikonografii średniowiecza / Stanisław Kobielus. – Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2016.
 543. Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Roberta Masztalskiego. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014.
 544. WuWA – Mieszkanie i miejsce pracy / [tekst o osiedlu WuWA: Jadwiga Urbanik; wywiady: Grażyna Hryncewicz-Lamber]. – Wrocław: Wrocławska Rewitalizacja, 2014.
 545. Wybrane materiały w gdańskich warsztatach malarskich od XV do XVIII wieku w świetle badań metodą spektroskopii Ramana (RS) / Justyna Olszewska-Świetlik, Edyta Proniewicz, Bożena Szmelter-Fausek, Ewa Pięta. – Toruń: Pracownia Wydawnicza EIKON Dorota Dominiak, 2014.
 546. Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce / praca zbiorowa pod red. Bogusława Szmygina. – Warszawa: Polski Komitet Naukowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS; Lublin: Politechnika Lubelska, 2015.
 547. Wyjazdy “za sztuką”: nadzieje, zyski i straty artystów XIX i XX wieku / red. nauk. Dorota Kudelska, Ewelina Kuryłek. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015.
 548. Wykład prawa ochrony zabytków / Katarzyna Zalasińska, Kamil Zeidler. – Warszawa: Wolters Kluwer SA; Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015.
 549. Wystawy światowe w Barcelonie: problemy zachowania dziedzictwa kulturowego / Ksenia Katarzyna Piątkowska. – Gdańsk: Politechnika Gdańska. Wydział Architektury, 2014.
 550. Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku / pod red. Janusza Hochleitnera. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2016.
 551. XVII-wieczny ośrodek złotniczy w Brodnicy: Muzeum w Brodnicy, katalog wystawy, listopad 2001 – styczeń 2002 / Edyta Osiak. – Brodnica: Muzeum, [2001].
 552. XYZ: o profesorze Mieczysławie Porębskim / [teksty: Krystyna Czerni, Maria Poprzęcka, Maria Anna Potocka, Julita Kwaśniak]. – Kraków: Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, 2015.
 553. Z dziejów Krowodrzy / pod red. Małgorzaty Niechaj. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015.
 554. Z dziejów religijnych Pomezanii w XVIII wieku. T. 1, Synteza dziejów / Mieczysław Józefczyk. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2015.
 555. Z dziejów religijnych Pomezanii w XVIII wieku. T. 2, Źródła do dziejów XVIII-wiecznej Pomezanii / Mieczysław Józefczyk. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2015.
 556. Zabytki na Mazowszu: rocznik konserwatorski / [Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków; red. Rafał Nadolny]. – Warszawa: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, 2012-.
 557. Zabytkowe parki podworskie Pomorza Środkowego / Zbigniew Sobisz, Mariola Truchan; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Wyd. 2 uzup. – Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2010.
 558. Zagadnienia konserwacji zabytkowej architektury drewnianej: materiały pomocnicze / Tomasz Tomaszek. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015.
 559. Zagroda robotników leśnych z Bruśka / Piotr Rygus. – Chorzów: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny”, 2014.
 560. Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim: dzieje budowlane i problemy konserwatorskie / Wojciech Wółkowski. – Olsztyn: Muzeum Warmii i Mazur, 2016.
 561. Zamek w Człuchowie: historia, architektura, archeologia / [tekst Maciej Kurdwanowski, Michał Starski]. – Warszawa; Człuchów: Muzeum Regionalne, 2015.
 562. Zamek w Gołańczy: dzieje i architektura od połowy XIV po schyłek XVIII stulecia / Tomasz Olszacki, Artur Różański. – Gołańcz: Gołaniecki Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna, 2015.
 563. Zamiechów, stan. 18: wielokulturowe stanowisko na Przedgórzu Rzeszowskim / Sylwester Czopek, Jarosław Bronowicki, Joanna Podgórska-Czopek; z aneksami: Marzeny i Daniela Makowieckich, Mirosławy Zabilskiej-Kunek i Joanny Rogóż; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów: MITEL, 2015.
 564. Zapomniane miejsca Dolnego Śląska: przewodnik. Cz. 1, Nizina Śląska / [Jakub Jagiełło]. – Warszawa: Wydawnictwo Ciekawe Miejsca.net, 2016.
 565. Zapomniane miejsca Świętokrzyskie: przewodnik / [Rafał Jurkowski]. – Warszawa: Wydawnictwo Ciekawe Miejsca.net, 2016.
 566. Zeesen / [Hrsg. Sibylle Badstübner-Gröger]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2004.
 567. Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung: mit den Mitteilungen des deutschen Restauratorenverbandes. – Worms: Wernersche, 1987-.
 568. Zernikow / [Hrsg. Sibylle Badstübner-Gröger]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2010.
 569. Zespół zabytkowy Piotrawina: promocja dziedzictwa: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej podsumowaniu badań archeologicznych i prac remontowo-konserwatorskich w zespole sakralnym w Piotrawinie prowadzonych w latach 2011-2013 oraz wybranym zabytkom zgromadzonym na wystawie przy kościele parafialnym / Renata Bartnik. – Piotrawin: Parafia pw. św. Tomasza Ap. i św. Stanisława BM, 2014.
 570. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka / [red. zeszytów naukowych Eugeniusz Mitkowski; kom. red. serii Architektura i Urbanistyka Robert Ast przewodn.]. – Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1999-.
 571. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opuscula Musealia / [Uniwersytet Jagielloński] = Universitatis Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque. Opuscula Musealia / [Universitatis Iagellonica; red. Stanisław Waltoś]. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1986-.
 572. Zgromadzenie Panów Złotników Krakowskich w latach 1772-1866: cech i sztuka złotnicza wobec przemian politycznych i gospodarczych Krakowa / Michał Myśliński. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 573. Ziarnko do ziarnka i będzie miarka: dawne przyrządy metrologiczne: korce, łokcie, wagi, odważniki, cyrkle…: informator do wystawy / Tadeusz Fercowicz. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2016.
 574. Zichow / [Hrsg. Sibylle Badstübner-Gröger]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2010.
 575. Zieleń Warszawy / fot. , układ i oprac. Henryk Lisowski; [teksty i przypisy naukowe i źródłowe Gerard Ciołek]. – Warszawa: Sport i Turystyka, 1956.
 576. Zobaczyć niewidzialne: zabytki sztuki sakralnej w powiecie tarnogórskim / Zofia Krzykowska. – Tarnowskie Góry: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej; Muzeum w Tarnowskich Górach, 2014.
 577. Zygmunt Radnicki (1894-1969) / [Światosław Lenartowicz]. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2015.
 578. Żelazowa Wola: dzieje domu Chopina / Mariola Wojtkiewicz. – Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2010.
 579. Życie wśród piękna: świat chińskiego uczonego: sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego / [red. nauk. Joanna Popkowska]. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2016.
 580. Архітектура і містобудування Західної Волині 1921-1939 рoкiв / Ольга Михайлишин. – Рівне: Дятлик М., 2013.
2015

liczba nowości: 621

 1. “Dubiecko – na przestrzeni wieków”: 4 konferencja historyczna, 21-22 września 2010 r., Dubiecko / [red. projektu Danuta Armata]. – Dubiecko: Urząd Gminy, 2010.
 2. “Dubiecko – od zarania dziejów”: 3 konferencja historyczna, 23 września 2009 r., Dubiecko / [red. projektu Danuta Armata]. – Dubiecko: Urząd Gminy, 2009.
 3. “Dziedzictwo kulturowe Dubiecka i okolic”: 5 konferencja historyczna / [red. projektu Danuta Armata]. – Dubiecko: Urząd Gminy, 2013.
 4. “Krzemionki Opatowskie”: monument prahistorii Europy: kopalnie krzemienia pasiastego / Jerzy Tomasz Bąbel. – Ostrowiec Świętokrzyski: Muzeum Historyczno-Archeologiczne, 2015.
 5. “Pomniki wdzięczności” Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej / Dominika Czarnecka. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015.
 6. “Sen architekta” czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku: studia i materiały / Zdzisława Tołłoczko; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Wyd. 2 poszerz. – Kraków: Politechnika Krakowska, 2015.
 7. 100 dawnych adresów Warszawy / Ireneusz Zalewski. – Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska, 2015.
 8. 100 lat Muzeum w Szczecinie / [pod red. Szymona Piotra Kubiaka, Dariusza Kacprzaka]. – Szczecin: Muzeum Narodowe, 2013.
 9. 100 rarytasów z kolekcji militariów w Muzeum Narodowym w Krakowie / Michał Dziewulski; [tł. Jerzy Juruś]. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2015.
 10. 100-lecie kościoła św. Gotarda na kaliskim Rypinku / [red. Jolanta Delura]. – Kalisz: [s.n.], 2010.
 11. 1913 – Święto wiosny / [pod red. Szymona Piotra Kubiaka, Dariusza Kacprzaka]. – Szczecin: Muzeum Narodowe, 2013.
 12. 40 years World Heritage Convention / popularizing the protection of cultural and natural heritage / ed. Marie-Theres Albert, Birgitta Ringbeck. – Berlin: de Gruyter, 2015.
 13. ABC: gość niepełnosprawny w muzeum / [red. zeszytu Joanna Grzonkowska]. – Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2013.
 14. ABC ochrony muzeów skansenowskich. – Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2014.
 15. ABC zarządzania kolekcją muzealną / [red. zeszytu Joanna Grzonkowska]. – Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2014.
 16. Abrys, delineatio, kopersztych… czyli “przednie rysowanie, godne poszanowania, dobrych magistrów rysunki”: projekty dzieł małej architektury ze zbiorów krakowskich / Andrzej Betlej, Agata Dworzak. – Kraków: Wydawnictwo Kasper, 2014.
 17. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]. – Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1974-.
 18. Adresy gratulacyjne i dyplomy członkowskie z lat 1836-1912 ze zbiorów Gabinetu Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Zofia Bandurska. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2015.
 19. Akta wizytacji katedry wawelskiej oraz kościołów diecezji krakowskiej 1602-1604 / oprac. Elżbieta Bularz; Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2015.
 20. Aleja Szucha 25: historia gmachu polskiej edukacji / [tekst Tomasz Urzykowski]. – Warszawa; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2014.
 21. Aleksander Gierymski 1850-1901 / [red. Zofia Jurkowlaniec (eseje), Maja Porajska-Hałka (kalendarium, katalog malarstwa), Małgorzata Jurkiewicz (katalog rysunków i ryciny). – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2014.
 22. Alleen in Deutschland: Bedeutung, Pflege, Entwicklung / hrsg. von Ingo Lehmann und Michael Rohde. – Leipzig: Edition Leipzig, 2006.
 23. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 86, Lunt – Mandelsloh / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2015.
 24. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 87, Mandelstamm Matielli / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2015.
 25. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 88, Matijin – Meixner / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff; in Zsarb. mit Eberhard König. – Berlin: de Gruyter, 2016.
 26. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 89, Majchar – Minguzzi / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2016.
 27. Allgemeines Künstler-Lexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 90, Minh Cao – Morrillo / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin: de Gruyter, 2016.
 28. André Le Nôtre in perspective / ed. by Patricia Bouchenot-Déchin and Georges Farhat. – Paris: Hazan; 2013.
 29. Andrzej Schlüter: rzeźbiarz królów / Mariusz Karpowicz. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2014.
 30. Animalia – anomalia (Łódź, 19.04.2013); I tak zjedzą nas robale, czyli O właściwym porządku świata (Łódź, 15.03.2013): materiały ze studencko-doktoranckich konferencji naukowych zorganizowanych przez Sekcję Dawną Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego / [red. Krzysztof Stefański]. – Łódź: Koło Naukowe Historyków Sztuki. Sekcja Dawna. Katedra Historii Sztuki. Uniwersytet Łódzki, 2014.
 31. Anthropological Perspectives on Intangible Cultural Heritage / Lourdes Arizpe, Cristina Amescua. – Cham: Springer, 2013.
 32. Archaeological heritage management in the modern world / ed. by Henryk Cleere. – London: Routledge Taylor & Francis Group, 2000.
 33. Archeologia powiatu obornickiego: Oborniki – Rogoźno – Ryczywół / pod red. Tomasza Skorupki; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Oddział Poznański Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. – Poznań: Muzeum Archeologiczne, 2005.
 34. Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie / Eugeniusz Cnotliwy. – Szczecin: Muzeum Narodowe, 2014.
 35. Archikatedra w Lublinie: konserwacja kaplicy pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Marii Panny / [zespół red. Edward Kosakowski et al.]. – Lublin: Parafia Archikatedralna, 1999.
 36. Architectus: pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej / [red. nauk. Ewa Łużyniecka]. – [Wrocław]: Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 1997-.
 37. Architekci i historia / Janusz Sepioł. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2015.
 38. Architekt Zdzisław Mączeński (1878-1961) / Agata Szmitkowska. – Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2014.
 39. Architektura chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 1772-1945 i jej problematyka konserwatorska / Maciej Prarat. – Toruń: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, 2012.
 40. Architektura Galicji w dobie autonomii na przykładzie Jarosławia / Marek Gosztyła, Beata Jagieła, Iwona Duszik. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012.
 41. Architektura i rozwój przestrzenny Zakopanego 1600-2013 / Zbigniew Moździerz; Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, Muzeum Tatrzańskiego im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem. – Zakopane: cop. Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego & Muzeum Tatrzańskiego im. dra T. Chałubińskiego, 2013.
 42. Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego / Iwona Barańska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002.
 43. Architektura modernistyczna w Zabrzu / [tekst Tomasz Wagner]. – Zabrze: Urząd Miejski, 2013.
 44. Architektura pałacu Goetzów-Okocimskich w Brzesku-Okocimiu / Mateusz Grzęda; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2014.
 45. Architektura Podkowy Leśnej / Grzegorz Grątkowski. – Wyd. 2 popr. – Podkowa Leśna: Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, 2007.
 46. Architektura polska lat 1976-2001 na obszarze Pomorza Zachodniego / Wojciech Bal, Elżbieta Czekiel-Świtalska, Wojciech Pawłowski, Miłosz Raczyński, Adam M. Szymski. – Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2014.
 47. Architektura schronisk górskich w Sudetach / Jacek Suchodolski. – Wyd. 2 popr. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014.
 48. Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918-1939: funkcja / Michał Pszczółkowski. – Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2015.
 49. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne: organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. – Lublin: [s.n.], 1959-.
 50. Arkadia: the illusion and the reality: an eighteenth-century Polish garden under restoration / [Fiona Cowell, Ewa Święcka]. – [London: Polish Cultural Institute], 1995.
 51. Artifex: pismo Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego / [red. Bartłomiej Gutowski, Piotr Janowczyk]. – [Warszawa: Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego], 2000-.
 52. Artium Quaestiones / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; red. Konstanty Kalinowski. – Poznań: [s. n.], 1979-.
 53. Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1945 / Magdalena Tarnowska. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2015.
 54. Atlas historyczny miast polskich. T. 1, Prusy Królewskie i Warmia. Z. 5, Malbork / red. Antoni Czacharowski, Roman Czaja; oprac. historyczne Wiesław Długołęcki, Wiesław Sieradzan przy współpr. Mariusza Mierzwińskiego; oprac. kartograficzne Dariusz Chwiałkowski, Agnieszka Noryśkiewicz, Wiesław Sieradzan. – Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002.
 55. Atlas historyczny miast polskich. T. 1, Prusy Królewskie i Warmia. Z. 6, Świecie / red. historyczna Roman Czaja; red. kartograficzna Zenon Kozieł; oprac. historyczne Roman Czaja; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska przy współpr. Dariusza Chwiałkowskiego, Agnieszki Noryśkiewicz. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.
 56. Atlas historyczny miast polskich. T. 1, Prusy Królewskie i Warmia. Z. 7, Chojnice / red. historyczna Roman Czaja; red. kartograficzna Zenon Kozieł; oprac. historyczne Roman Czaja; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Izabela Lewandowska. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
 57. Autoportret: pismo o dobrej przestrzeni: kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury. – Kraków: Małopolski Instytut Kultury, 2002-.
 58. Badania architektoniczne: historia i perspektywy rozwoju / pod red. Mariana Arszyńskiego, Macieja Prarata, Ulricha Schaafa, Bożeny Zimnowody-Krajewskiej; Zakład Konserwatorstwa. Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń; Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2015.
 59. Bałucianka: w kręgu zaginionej sztuki / Artur Bata. – Krosno: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2014.
 60. Barok: historia, literatura, sztuka / [Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; red. nacz. Janusz Pelc]. – Warszawa: “Semper”, 1994-.
 61. Barokowe organy w katedrze pelplińskiej: rekonstrukcja i konserwacja / [red. Jerzy Deja]. – Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej “Bernardinum”, 2003.
 62. Barokowe perły na terenie województwa sandomierskiego: z dziejów budownictwa rezydencjonalno-obronnego / pod red. Dariusza Kaliny. – Kielce: Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska, 2011.
 63. Bazylika Serca Jezusowego tętniące życiem serce warszawskiej Pragi / Bronisław Kant. – Warszawa: Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego, 2008.
 64. Belweder oraz jego mieszkańcy i użytkownicy (1818-2014) / Mariusz Kolmasiak. – Częstochowa; Wydawnictwo Taurus, 2014.
 65. Bernardo Bellotto i jego drezdeński apartament: o tożsamości społecznej i artystycznej weneckiego wedutysty / Ewa Manikowska. – Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2014.
 66. Bielajewo: zabytek przeszłości / Kuba Snopek. – Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2014.
 67. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego / Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku; [Janina Hościłowicz, Lucyna Stalończyk red. zeszytu]. – Białystok: Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, 1999-.
 68. Biuletyn Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. – Toruń; Olsztyn: Wydawnictwo “Algo”, 2005-.
 69. Blask ciemności i światło niewiedzy / Stanisław Kobielus. – Ząbki: Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2015.
 70. Błogosławiona Salomea i klasztory klarysek w Zawichoście, Skale i Krakowie do końca XV wieku / Elżbieta Sander. – Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2015.
 71. Bo to zła kobieta była…: hetery, prostytutki, wariatki – kulturowy obraz kobiety: materiały z ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Sekcję Dawną Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, (9-10 grudnia 2011) / [red. Jowita Jagla]. – Łódź: Koło Naukowe Historyków Sztuki. Sekcja Dawna. Katedra Historii Sztuki. Uniwersytet Łódzki, 2013.
 72. Bodzia: a late viking-age elite cemetery in central Poland / ed. by Andrzej Buko; ed. assistant Dorota Cyngot. – Leiden: Boston: Brill, 2015.
 73. Botschaften zur Gartendenkmalpflege: Festschrift für Klaus-Henning von Krosigk: ein bunter Strauß von Aufsätzen und Essays von Gartendenkmalpflegern und Freunden zum Abschied aus dem Landesdenkmalamt Berlin / Landesdenkmalamt Berlin und Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e.V. – Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2011.
 74. Budowanie w pięknym krajobrazie. 2 / zespół red. publ. Jacek Godlewski, Andrzej Więckowski, James Burlew; Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich w Jeleniej Górze, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. – Jelenia Góra: Poligrafia Wydawnictwo AD REM, 2007.
 75. Bursztyn i żuławskie konteksty kulturowe / praca zbiorowa pod red. nauk. Janusza Hochleitnera. – Malbork: Muzeum Zamkowe; 21 cm.
 76. Bursztynowym szlakiem drewnianych kościołów / Damian Langner. – Warszawa: Imprint – Wydawnictwo Barbelo, 2014.
 77. Bydgoski Rocznik Muzealny / Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego. – Bydgoszcz: Muzeum, 1969-.
 78. Calor amicus czyli o kaflu i piecu / Katarzyna Moskal. – Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2010.
 79. Ceramika ćmielowska w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach: od manufaktury magnackiej do przemysłu / Magdalena Śniegulska-Gomuła. – Kielce: Muzeum Narodowe, 2015.
 80. Ciała, groby i ikony: kult świętych w ruskiej tradycji literackiej i ikonograficznej / Aleksandra Sulikowska. – Warszawa: Fundacja “Ars Auro Prior”: Wydawnictwo Neriton, 2013.
 81. Codzienność dawnej Francji: życie i rzeczy w czasach ancien régime’u / pod red. Michela Figeaca; przeł. z jęz. fr. Dorota Sieńko. – Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2015.
 82. Collegium Minus / Dariusz Niemiec, Marcin Starzyński. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015.
 83. Collegium Novum / Andrzej Chwalba, Monika Bogdanowska. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014.
 84. Conflictus magnus apud Grunwald 1410: między historią a tradycją / red. Katarzyna Ożóg, Janusz Trupinda. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2013.
 85. Conservation and management of archaeological sites. – London: James & James (Science Publishers) Ltd., 1995-.
 86. Cultural heritage: management, identity and potential / edited by Łukasz Gaweł, Ewa Kocój. – Kraków: Jagiellonian University Press, 2015.
 87. Cultural heritage in international investment law and arbitration / Valentina Vadi. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
 88. Cyna: zabytki sztuki konwisarskiej w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu / Anna Petrus. – Kraków: Zamek Królewski na Wawelu, 2014.
 89. Czarny Dunajec: kościół Przenajświętszej Trójcy / Rafał Monita, Andrzej Skorupa. – Kraków: Wydawnictwo Astraia, 2013.
 90. Czas muzeów w Europie Środkowej: muzea i centra sztuki współczesnej (1989-2014) / Katarzyna Jagodzińska. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2014.
 91. Cztery nowoczesności: teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku / Andrzej Szczerski. – Kraków: Studio wydawnicze DodoEditor, 2015.
 92. Dahme / [Alexandra Rumanovská]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2015.
 93. Das Oratorium Marianum der Universität Breslau – ein Festsaal des Marienlobs und der Künste: seine Geschichte bis zur Wiederherstellung der Deckenmalerei im Jahr 2014 / Norbert Conrads. – Wrocław: Via Nowa: Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.
 94. Das Parkseminar: Gartendenkmalpflege und Naturschutz durch bürgerschaftliches Engagement am Beispiel der Parkseminare im Schlospark Brody/Pförten (Polen) / Rudolf Schröder und Claudius Wecke; Herg. vom Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V. und dem Europäischen Parkverbund Lausitz. – Cottbus: Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz, 2013.
 95. Dawne pieczęcie: typologia, metody badań, interpretacje / pod red. Zenona Piecha; Polskie Towarzystwo Heraldyczne. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2015.
 96. Dąb wczesnośredniowieczny – zapis poznania: badania nad zabezpieczeniem i ochroną konstrukcji wałów grodowych eksponowanych w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci na Ostrowie Tumskim w Poznaniu / pod red. Agnieszki Stempin i Wiesława Olka. – Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2014.
 97. DenkMal: Zeitschrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein. – Kiel: Landesamt für Denkmalpflege, Schleswig-Holstein, 1994-.
 98. Denkmalpflege Informationen. – München: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2006-.
 99. Denkmalpflege-Themen / Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. – München: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2010-.
 100. DENKmalWERTE: Beiträge zur Theorie und Aktualität der Denkmalpflege / Hans-Rudolf Meier & Ingrid Scheurmann (Hg.). – Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2010.
 101. Dezynfekcja chemiczna zabytków na podłożu papierowym: skuteczność i zagrożenia / Joanna Karbowska-Berent. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.
 102. Die Entwicklung des Denkmalrechts in Preußen 1701-1947 / Stefan Mieth. – Frankfurt am Main: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2005.
 103. Die Gartenkunst. – Worms am Rhein: Wernersche Verlagsgesellschaft, 1989-.
 104. Domus Malbork: zamek krzyżacki w typie regularnym / Kazimierz Pospieszny. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.
 105. Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat: Dobra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Ukrainy wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO / scenariusz wystawy Mariusz Czuba, Maciej Rymkiewicz. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2014.
 106. Drewniane dzwonnice cerkiewne dawnego województwa przemyskiego / Jan Kurek. – Kraków: KMB Press, 2013.
 107. Drewniany kościół w Haczowie: pomnik Światowego Dziedzictwa Kultury / Piotr Łopatkiewicz. – Kraków: nakł. Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Haczowie, 2015.
 108. Dubiecko – dzieje najdawniejsze, dawne i współczesne: materiały z konferencji historycznej odbytej w dniach 24-25 września 2008 roku w Dubiecku / [red. Danuta Armata]. – Dubiecko: Urząd Gminy, 2008.
 109. DwaRogi / Fryderyk Zgodzaj. – Katowice: Studio NOA Ireneusz Olsza; Tworóg: Gminny Ośrodek Kultury, 2013.
 110. Dwory i pałace ziemi wrzesińskiej…: “…ocalić od zapomnienia…” / [aut. zdjęć Eugenia Dolata et al.].; Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku. – Września: Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2014.
 111. Dwory w Albumach Inwentaryzacji Wsi Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1921-1939) / Małgorzata Rozbicka. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014.
 112. Dwór ze Święcan czyli Domu szlachecko-ziemiańskiego życia opisane podług urządzenia i sprzętów w nim się znajdujących / Renata Kinga Jara. – Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego, 2014.
 113. Dziedzictwo Fryderyka Chopina: kolekcja Boutroux-Ferrà w Valldemossie / Bożena Schmid-Adamczyk; red. nauk. i uzup. Ewa Sławińska-Dahlig. – Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2015.
 114. Dziedzictwo historyczno-artystyczne Archidiecezji Warmińskiej: zabytki ruchome / Janina Bosko, Jacek Maciej Wojtkowski. – Olsztyn: Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, 2011.
 115. Dziedzictwo i perspektywy: VIII Międzynarodowa Konferencja o architekturze i sztuce sakralnej z cyklu: “Kościoły naszych czasów”, Kielce – SacroExpo 2009 / [oprac. edytorskie Regina Kozakiewicz-Opałka]; Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział Kielce, Targi Kieleckie. – Kielce: Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział, 2013.
 116. Dziedzictwo kulturowe przemysłu i struktur osadniczych w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej / Barbara Stankiewicz. – Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
 117. Dzieje kościoła i szpitala św. Ducha w Kole / Krzysztof Witkowski. – Koło: Muzeum Technik Ceramicznych, 2013.
 118. Dzieje miejscowości i parafii Ujazd w XIX i XX wieku / Werner Szygula. – Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2014.
 119. Dzieje parafii i kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku: praca zbiorowa / pod red. Marii Przytockiej. – Mały Płock: Parafia Rzymskokatolicka; Łomża: Wydawnictwo Spes, 2013.
 120. Dzieje Parafii pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach (1820-2012) / Piotr Gębka, Dorota Strojnowska. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015.
 121. Dzieje wielickiej żupy solnej / Antoni Jodłowski. – Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich, 2015.
 122. Dzieje zamku w Pucku / Jerzy Kruppé, Martyna Milewska. – Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.
 123. Dziejów polskich pomniki: kroniki i dziejopisarstwo w starodrukach z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie / Agnieszka Perzanowska. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2015.
 124. Dzieła i Interpretacje / Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław: Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993-.
 125. Dzieło sztuki – dzieło wiary: przez widziane do niewidzianego / Stanisław Kobielus. – Ząbki: Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2002.
 126. Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu: architektura i niezrealizowany projekt nowoczesności / Makary Górzyński. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014.
 127. Dźwięk w krajobrazie – stan i perspektywy badań: materiały interdyscyplinarnego seminarium, Lublin 3-4 września 2008 / pod red. Sebastiana Bernata; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Nauk o Ziemi. Zakład Ochrony Środowiska [et al.]. – Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2008.
 128. El Greco: ekstaza świętego Franciszka z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach / [red. nauk. Andrzej Rottermund]. – Warszawa: Zamek Królewski – Muzeum, 2014.
 129. Encyklopedia katolicka. T. 20, Vác – Żywy Różaniec / [red. nacz. Edward Gigilewicz et al.]; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014.
 130. Etnografia Nowa = The New Ethnography / [Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie; Ewa Chomicka red. nacz.]. – Warszawa: Państwowe Muzeum Etnograficzne, 2009-.
 131. Euntes in mundum universum praedicate evangelium: programy ideowe osiemnastowiecznych malowideł kościołów zakonnych na ziemiach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / Janina Dzik. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014.
 132. Europeum / Janusz Wałek, Dorota Dec. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2013.
 133. EwaGlos: European Illustrated Glossary of Conservation Terms for Wall Paintings and Architectural Surfaces / ed. by Angela Weyer, Pilar Roig Picazo, Daniel Pop, JoAnn Cassar, Aysun Özköse, Jean-Marc Vallet, Ivan Srša. – Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2015.
 134. Feliks “Manggha” Jasieński i jego kolekcja w Muzeum Narodowym w Krakowie / Agnieszka Kluczewska-Wójcik. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2014.
 135. Fidiasz, Michał Anioł i inni: królewska i uniwersytecka kolekcja odlewów gipsowych w Warszawie / red. nauk. i koncepcja książki Jerzy Miziołek i Hubert Kowalski. – Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie, 2012.
 136. Figuralizm Aleksandra Gierymskiego / Michał Haake. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015.
 137. Figury retoryczne: Warszawska rzeźba architektoniczna 1918-1970 / [koncepcja książki i red. merytoryczna Alicja Gzowska]. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2015.
 138. Filip Felicjan Szumborski (1771-1851), greckokatolicki biskup chełmski / Paweł Krzysztof Ślaza. – Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2014.
 139. Forma a idea: od pomysłu do realizacji w sztukach wizualnych: materiały ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Sekcję Dawną Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, (Łódź, 18.05.2012) / [red. Krzysztof Stefański]. – Łódź: Koło Naukowe Historyków Sztuki. Sekcja Dawna. Katedra Historii Sztuki. Uniwersytet Łódzki, 2014.
 140. Fortyfikacje nowożytne w Polsce: badania, realizacje, projekty: zagospodarowanie do współczesnych funkcji / praca zbiorowa pod red. Lecha Narębskiego. – Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013.
 141. Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku: katalog wystawy / [red. Tadeusz Janiak, Dariusz Stryniak]. – Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2006.
 142. Französische und italienische Architekten am Dresdner Hof / [red. Anita Niederlag]. – Dresden: Sandstein Verlag, 2014.
 143. Freski bizantyńsko-ruskie fundacji Jagiełły w kaplicy Zamku Lubelskiego / Anna Różycka-Bryzek. – Wyd. 2. – Lublin: Muzeum Lubuskie, 2012.
 144. Fundacje miejskie Benedyktynów tynieckich w Małopolsce Południowej w okresie Średniowiecza / Dominika Kuśnierz-Krupa. – Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2014.
 145. Funkcje muzeum współczesnego: wyzwania i interpretacja oferty muzealnej / pod red. Janusza Hochleitnera i Wiesławy Połom-Jakubowicz. – Malbork: Muzeum Zamkowe, 2015.
 146. Galeria Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego: przewodnik / [tekst gł., red. nauk. Bożena Mierzejewska]. – Warszawa: Muzeum Narodowe, 2014.
 147. Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich: katalog / Dorota Juszczak, Hanna Małachowicz. – Warszawa: Łazienki Królewskie, 2015.
 148. Gdańsk i okolice 1793-1914: miasto, ludzie, wydarzenia w rysunku i grafice / [red. naczelny Wojciech Bonisławski; red. nacz. Aleksander Baliński]. – Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2014.
 149. Gdecz – Giecz: scire est reminisci: krótka historia wydobywania z zapomnienia rezydencji piastowskiej / Andrzej M. Wyrwa; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. – Dziekanowice; Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2014.
 150. Georges de La Tour “U lichwiarza” z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B. G. Woźnickiego / [red. nauk. Andrzej Rottermund]. – Warszawa: Zamek Królewski – Muzeum, 2015.
 151. Gerard Koch: działalność konserwatorska, rekonstrukcje, kopie oraz realizacje artystyczne / [aut. not katalogowych Romuald Nowak, Gerard Koch; red. Małgorzata Chilkiewicz; tł. Małgorzata Słabicka]. – Wrocław: Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne, 2013.
 152. Gleissen – Glisno / [Błażej Skaziński]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2011.
 153. Gmina Dubiecko przyjazna turystom: przewodnik nie tylko historyczny / [aut. Maciej Pietrzak, Danuta Armata]. – Dubiecko: Urząd Gminy; [Przemyśl]: Oficyna Wydawnicza Mercator, 2011.
 154. Gołuchów: rezydencja magnacka w świetle źródeł / Róża Kąsinowska. – Wyd. 3. – Gołuchów: Ośrodek Kultury Leśnej, 2011.
 155. Gotycka przebudowa kościoła klasztornego cysterek w Trzebnicy: kaplica św. Jadwigi i nieukończony chór / Stanisław Pasiciel. – Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2014.
 156. Gotyckie kościoły Gminy Kołbaskowo / Marek Łuczak. – Szczecin: Pomorskie Towarzystwo Historyczne, 2013.
 157. Górnośląscy potentaci – dziedzictwo Henckel von Donnersmarcków / [aut. tekstów i zdjęć Paweł Pomykalski, Beata Pomykalska, Joanna Oczko]. – Gliwice; Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej; Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2013.
 158. Grabież Europy: losy dzieł sztuki w Trzeciej Rzeszy i podczas II wojny światowej / Lynn H. Nicholas. – Wyd. 2, popr. i uzup. – Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2014.
 159. Grodzisko: dzieje wsi i kościoła 1429-2009 / Piotr Smykała. – Opole: Wydawnictwo MS, 2009.
 160. Gryfice: dzieje miasta: praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Białeckiego. – Szczecin: Uniwersytet Szczeciński: Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego “Dokument”; Gryfice: Urząd Miasta, 2013.
 161. Gutshöfe und Herrenhäuser in Schleswig-Holstein / Deert Lafrenz; hrsg. vom Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein. – Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2015.
 162. Gwido Chmarzyński i jego dzieło “Sztuka w Toruniu” / pod red. Emanuela Okonia. – Toruń: Towarzystwo Naukowe: Muzeum Okręgowe, 2014.
 163. Halowe kościoły z XIV wieku na Śląsku / Hanna Kozaczewska-Golasz przy współudz. Hanny Golasz-Szołomickiej. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013.
 164. Hanseberg – Krzymów / [Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, Mirosław Opęchowski]. – Berlin: Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2009.
 165. Heritage at risk: ICOMOS world report 2011-2013 on monuments and sites in danger / ed. Christoph Machat, Michael Petzet, John Ziesemer; International Council on Monuments and Sites. – Berlin: Hendrik Bäßler Verlag, 2014.
 166. Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność / heritage, culture & the present / wyd.: Międzynarodowe Centrum Kultury; red. nacz. Jacek Purchla. – Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010-.
 167. Herrschaftszeiten!: Adel in der Niederlausitz / hrsg. von Simone Neuhäuser im Auftrag der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz . – Cottbus: Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz, 2014.
 168. Historia i zabytki Gminy Kołbaskowo / Marek Łuczak. – Szczecin: Pomorskie Towarzystwo Historyczne, 2010.
 169. Historia mebli europejskich: od średniowiecza do współczesności ze szczególnym uwzględnieniem wzorów francuskich / Pierre Kjellberg; konsultacja nauk. wyd. pol. Stefan Mieleszkiewicz i Monika Janisz. – Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2014.
 170. Historia sztuki Mariana Sokołowskiego / Magdalena Kunińska; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2014.
 171. Historia sztuki wobec globalizacji / pod red. Marii Poprzęckiej. – Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2013.
 172. Historia w kamieniu ukryta: płyty nagrobne i epitafia z kościoła pw. Świętego Krzyża w Opolu / Marta Czyż. – Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2014.
 173. Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku 1226-2013: w trzechsetlecie beatyfikacji bł. Czesława / pod red. Dariusza Galewskiego, Wojciecha Kucharskiego, Marka L. Wójcika. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015.
 174. Historic gardens and climate change: recommendations for preservation / [general concept Michael Rohde]. – Leipzig: Edition Leipzig, 2014.
 175. Historyczna rezydencja we współczesnym mieście / pod red. Marii Poprzęckiej. – Warszawa: Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską. Muzeum Łazienki Królewskie, 2014.
 176. Historyczne więźby dachowe kościołów w Warszawie / Maciej Warchoł. – Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, 2015.
 177. Hodegetria: ikonografia maryjna. Cz. 2, Najstarsze typy wizerunków Hodegetrii i ich przykłady w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu / [aut. tekstów Maciej Ćwiklewski et al.]. – Białystok: Muzeum Podlaskie, 2014.
 178. I Łódzkie Spotkanie Studentów Historii Sztuki: materiały ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Sekcję Dawną Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, (Łódź, 11-12.01.2013) / [red. Krzysztof Stefański]. – Łódź: Koło Naukowe Historyków Sztuki. Sekcja Dawna. Katedra Historii Sztuki. Uniwersytet Łódzki, 2014.
 179. II Łódzkie Spotkanie Studentów Historii Sztuki: materiały ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Sekcję Dawną Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, (Łódź, 10-11.01.2014) / [red. Krzysztof Stefański]. – Łódź: Koło Naukowe Historyków Sztuki. Sekcja Dawna. Katedra Historii Sztuki. Uniwersytet Łódzki, 2014.
 180. III Łódzkie Spotkanie Studentów Historii Sztuki (Łódź, 12-14.12.2014): W blasku Orientu, Dziedzictwo postindustrialne problemy, wyzwania, perspektywy, Pod natchnieniem – źródła i inspiracje: wybrane materiały ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Koło Naukowe Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego / [red. Krzysztof Stefański, Alina Barczyk]. – Łódź: Koło Naukowe Historyków Sztuki. Sekcja Dawna. Katedra Historii Sztuki. Uniwersytet Łódzki, 2015.
 181. Ikonografia zdrady i śmierci Judasza: starożytność chrześcijańska i średniowiecze / Stanisław Kobielus. – Ząbki: Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2005.
 182. Ikonosfera: zeszyty muzealne / Muzeum Ikon w Supraślu. – Białystok: Muzeum Podlaskie, 2012-.
 183. In horto latericio: rozprawy z dziejów architektonicznych szkół amsterdamskiej i hamburskiej / Zdzisława i Tomasz Tołłoczko. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2000.
 184. Innowacja i tradycja: Henryk Brunsberg i późnogotycka architektura ceglana Pomorza i Brandenburgii / [red. Michał Gierke; tł. z niem. Agnieszka Lindenhayn-Fiedorowicz]. – Chojna: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne “Terra Incognita”; Potsdam: Deutsches Kulturforum Östliches Europa, 2015.
 185. Interdisciplinary research on the works of art / ed. by Justyna Olszewska-Świetlik, Joanna M. Arszyńska, Bożena Szmelter-Fausek; Department of Painting Technologies and Techniques. Institute for the Study, Conservation and Restoration of Cultural Heritage. Faculty of Fine Arts. Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.
 186. Interdyscyplinarne badania założeń rezydencjonalnych i obronnych / [red. nacz. Piotr Sypczuk]. – Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.
 187. Interpreting archaeological topography: airborne laser scanning, 3D data and ground observation / ed. by Rachel S. Opitz, David C. Cowley – Oxford; Oakville: Oxbow Books, 2013.
 188. Inwentarz Lwowskiej Bazyliki Metropolitalnej obrządku łacińskiego kaplic rezydencji arcybiskupów we Lwowie i Obroszynie XIX/XX wieku oraz jego losy po II wojnie światowej w Polsce / oprac. i wydał Józef Wołczański. – Lwów; Kraków: Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. Oddział, 2013.
 189. Jak budowano drewniane kościoły w średniowiecznej Małopolsce / Małgorzata Bajon-Romańska. – Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2008.
 190. Jak prawidłowo gospodarować starymi budynkami: poradnik dla użytkowników objętych ochroną konserwatorską / [aut. oprac. Łukasz Urbańczyk]. – Stan prawny na 28.06.2015 r. – Ruda Śląska: Miasto Ruda Śląska, 2015.
 191. Joannici i ich związki z ziemiami polskimi / red. nauk. Przemysław Deles, Przemysław Mrozowski. – Warszawa: Arx Regia. Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, 2014.
 192. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley: Emerald Group Publishing, 2011-.
 193. Journal of cultural heritage. – Paris: Elsevier, 1999-.
 194. Kacwin: kościół Wszystkich Świętych / zdjęcia Rafał Monita, tekst Andrzej Skorupa. – Kraków: Wydawnictwo Astraia, 2015.
 195. Kafle w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / Katarzyna Moskal. – Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2012.
 196. Kanon obiektu sakralnego?: IX Międzynarodowa Konferencja o architekturze i sztuce sakralnej z cyklu: “Kościoły naszych czasów”, Kielce – SacroExpo 2010 / [oprac. edytorskie Regina Kozakiewicz-Opałka, Grzegorz Zarzycki]; Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział Kielce, Targi Kieleckie. – Kielce: Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział, 2013.
 197. Kaplica ogrojcowa przy kościele św. Barbary w Krakowie / Joanna Sławińska. – Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2015.
 198. Kaplica św. Kingi: świątynia wielickich górników / Barbara Konwerska; Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. – Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich, 2014.
 199. Kaplica Tęczyńskich w Staszowie: przyczynek do dziejów obiektu / Agata Łucja Bazak. – Sandomierz: [Wydawnictwo Amoryka], 2014.
 200. Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. T. 6, Miejscowości Ł-N / Piotr Lasek, Piotr Sypczuk; pod red. Wandy Mossakowskiej. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2014.
 201. Katalog solniczek: Muzeum Żup Krakowskich / Klementyna Ochniak-Dudek; Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. – Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich, 2014.
 202. Katalog zabytków sztuki: województwo podlaskie (białostockie): miasto Białystok / pod red. Marcina Zglińskiego i Anny Oleńskiej. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2015.
 203. Katalog zdobień drewnianych domów Białostocczyzny z komentarzem krytycznym. [T. 1, Deskowania, naroża i okna] / Jarosław Szewczyk. – Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2014.
 204. Katedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim / [Janusz L. Jurkiewicz]. – Stargard Szczeciński: Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Dziedzictwo Kulturowe, 2014.
 205. Katedra w Kamieniu Pomorskim / Szczęsny Skibiński. – Poznań: Partia Polonorum: Księgarnia Św. Wojciecha, 2002.
 206. Katedra, ratusz, dwór: wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy / pod red. Jacka Kowalskiego i Tomasza Ratajczaka; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauki o Sztuce. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014.
 207. Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855). T. 5, Gubernia Lubelska: [opisy] / oprac. Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska; przy udziale Grażyny Michalskiej i Jacka Studzińskiego; Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Gabinet Rycin, Narodowy Instytut Dziedzictwa. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2014.
 208. Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855). T. 6, Gubernia Augustowska: [opisy] / oprac. Jacek Strudziński; przy udziale Grażyny Michalskiej i Roberta Kunkla; Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Gabinet Rycin, Narodowy Instytut Dziedzictwa. – Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2014.
 209. Klasycystyczne założenia pałacowo-ogrodowe na Wołyniu 1780-1831 / Wioletta Brzezińska-Marjanowska. – Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2014.
 210. Klasztor Franciszkanów w Woźnikach: dzieje, ludzie, budowle / pod red. Pawła Klinta, Alojzego Pańczaka. – Woźniki: Wydawnictwo Opalgraf, 2011.
 211. Kleine Kulturgeschichte der schlesischen Schlösser: 150 Adelssitze im Portrait. Bd. 1, Niederchlesien / hrsg. Arne Franke. – Görlitz: Bergstadverlag, 2015.
 212. Klejnoty krakowskiego Bractwa Kurkowego w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / Grażyna Lichończak-Nurek. – Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2014.
 213. Klimat a drewno zabytkowe: dawna i współczesna wiedza o drewnie / Paweł Kozakiewicz, Mieczysław Matejak. – Wyd. 4 zm. – Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2013.
 214. Kobierce modlitewne: katalog zbiorów / Katarzyna Połujan; Fundacja Teresy Sahakian, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. – Warszawa: Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2015.
 215. Kolej Skwierzyna – Stare Bielice: kolejowy modernizm w Polsce / Miron Urbaniak. – Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2013.
 216. Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Cz. 2, Grafika / Arkadiusz Dobrzyniecki, Hanna Kuś-Joachimiak. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2014.
 217. Kolędowanie na Kaszubach: dzieje kolęd na Pomorzu od XVI do XXI wieku / Witosława Frankowska. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2015.
 218. Kollegat, ystävät ja kiistakumppanit: suomalaisten arkeologien kansainväliset yhteydet 1870-1950 / Timo Salminen. – Helsinki: [Suomen muinaismuidtoyhdistyksen Aikakauskirja], 2014.
 219. Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku, stan. 10-12, pow. wielicki / red. Jacek Górski. – Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2014.
 220. Konrad Brandel 1838-1920 / Danuta Jackiewicz. – Warszawa: Dom Spotkań z Historią: Muzeum Narodowe, 2015.
 221. Konserwacja dóbr kultury: ogólne terminy i definicje / Polski Komitet Normalizacyjny. – Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2013.
 222. Konserwacja dóbr kultury: ogólne terminy i definicje [Dokument elektroniczny] / Polski Komitet Normalizacyjny. – Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2013.
 223. Konserwacja i kreacja architektury: Jan Tajchman i jego działalność / Justyna Brodzka, Błażej Ciarkowski. – Toruń: Wydawnictwo Tako, 2014.
 224. Konserwator wobec dzieła sztuki: pięć tekstów o praktyce i teorii konserwatorskiej / Wojciech Kurpik. – Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych, 2015.
 225. Kontakty Pojezierza Mazurskiego ze wschodnią strefą Bałtyku w okresie wpływów rzymskich na przykładzie szpil / Anna Juga-Szymańska; Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. – Warszawa: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica: Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2014.
 226. Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej: przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu / [red. Mirosław Fudziński, Henryk Paner]; Muzeum Arc