Powrót
Biblioteka
O bibliotece

Biblioteka powstała jako część powołanego w 1962 roku Ośrodka Dokumentacji Zabytków. Podstawą jej działalności stał się bogaty zbiór druków Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Pełnił on początkowo rolę księgozbioru podręcznego dla pracowników ówczesnego ODZ, a także zaplecza merytorycznego do ich codziennej pracy. Z czasem okazał się również niezwykle przydatny szerszemu gronu specjalistów, w tym historykom sztuki, konserwatorom czy muzealnikom.

Biblioteka NID jest biblioteką specjalistyczną, a jej obecny księgozbiór liczy około 60 000 woluminów książek i czasopism. Gromadzi i udostępnia przede wszystkim literaturę dotyczącą zabytków w Polsce oraz ochrony, konserwacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Zbiory biblioteczne udostępniane są wszystkim zainteresowanym wyłącznie na miejscu, prawo do wypożyczania mają tylko pracownicy Instytutu.

Do pobrania:

Regulamin Biblioteki NID

Kontakt:
Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek w godzinach 9:00 – 14:00
środa – nieczynne
czwartek, piątek w godzinach 9:00 – 14:00

Z Biblioteki można skorzystać wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

Wykaz nabytków bibliotecznych

2021

liczba nowości: 471

listopad-grudzień
liczba nowości: 85

 1. Przewodnik po sowieckich umocnieniach z lat 1940-1941 : Linia Mołotowa w Przemyślu i Medyce / Tomasz Zając, Karol Kicman. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2021.
 2. Architektoniczne i kulturowe transformacje Nysy : konceptualizacja idei / redakcja Tomasz Drewniak, Jakub Lewicki ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Gmina Nysa. – Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2017.
 3. „By skreślić historię naszych zbiorów” : polskie kolekcje artystyczne / Tomasz F. de Rosset. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021.
 4. Franciszek Wyleżuch / Patryk Oczko. – Tychy : Urząd Miasta Tychy : Muzeum Miejskie w Tychach, [2021].
 5. Marek Dziekoński : koncepcja, kreacja, konteksty / Patryk Oczko. – Tychy : Muzeum Miejskie, 2017.
 6. Przestrzeń miasta w gospodarce socjalistycznej : industrializacja i budownictwo mieszkaniowe w latach 1950 – 1980 w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku / Jakub Kujawa. – Poznań : Wydział Historii UAM, 2020.
 7. Studia o muzealnej pamięci na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej do roku 1918 / redakcja Tomasz F. de Rosset, Aldona Tołysz, Małgorzata Wawrzak. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 8. Suwalski słownik biograficzny. T. 1/ redaktor Zbigniew Fałtynowicz, kierownik projektu Jerzy Brzozowski. – Suwałki : Muzeum Okręgowe ; Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe ; 2021.
 9. Tychy : sztuka w przestrzeni miasta / Patryk Oczko. – Wydanie drugie, rozszerzone. – Tychy : Miejskie Centrum Kultury w Tychach : Muzeum Miejskie w Tychach, 2020.
 10. Wokół malarstwa monachijskiego : wiek XIX : Monachium, Wiedeń, Paryż : studia i szkice / pod redakcją Elizy Ptaszyńskiej. – Suwałki : Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2020.
 11. Z piaskowca i z marmuru : dzieła mistrza Pokornego / Maria Lipok-Bierwiaczonek ; zdjęcia autorki. – Tychy : Muzeum Miejskie, 2020.
 12. Historie gdańskich dzielnic. T. 3, Nowy Port / pod red. Janusza Dargacza, Katarzyny Kurkowskiej i Leszka Molendowskiego. – Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2021.
 13. Kolory Gdańska : kompozycje barwne fasad od XVI do końca XVIII wieku / Anna Kriegseisen. – Gdańsk : Wydawnictwo Muzeum Gdańska, 2021.
 14. The Tourist-Historic City : Retrospect and Prospect of Managing the Heritage City / Gregory John Ashworth and John Tunbridge. – 1st ed. – Amsterdam ; New York : Pergamon, 2000.
 15. Toruń średniowieczny i nowożytny / [red. nauk. Jadwiga Chudziakowa, Alina Sosnowska] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
 16. Valuing Cultural Heritage : Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artifacts / edited by Såtle Navrud and Richard C. Ready. – Cheltenham : Edward Elgar, 2002.
 17. Wstecz : historia Warszawy do początku / Błażej Brzostek. – Wydanie I. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2021.
 18. rocznica otwarcia Muzeum Pałacu w Rogalinie, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu / teksty Ewa Leszczyńska ; wstęp Adam Soćko. – Poznań : Muzeum Narodowe, 2019.
 19. Antonio Canova and his Polish Clientele / Katarzyna Mikocka-Rachubowa. – Warsaw : Institute of Art. Polish Academy of Sciences ; 2021.
 20. Architekci w miastach XIX i XX wieku / [red. Agnieszka Wysocka, Lech Łybik]. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury ; Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 2021.
 21. Artistic patronage in Central Europe – from private foundations to state art : proceedings of the 27th Conference of the Working Group of German and Polish Art Historians and Conservators in Warsaw, 19-21 September 2019 / ed. by Jakub Adamski. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN : Instytut Historii Sztuki UW, 2021.
 22. Dawna Hajnówka : zabudowa, obiekty, imprezy, mieszkańcy / Ryszard Pater. – Hajnówka : Urząd Miasta Hajnówka, 2021.
 23. Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim / Agnieszka Pawłowska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019.
 24. Jubilerstwo w międzywojennej Warszawie : rzemiosło – ludzie – biżuteria / Agata Lipczik. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2021.
 25. O czym opowiadają detale na bydgoskich budynkach / Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2020.
 26. Obrazy Szczecina, Szczecin w obrazach : malarstwo, rysunek i grafika = Bilder von Stettin, Stettin in Bildern : Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafik = Pictures of Szczecin, Szczecin in pictures : paintings, drawings and prints / redakcja = Herausgeben von = edited by Dariusz Kacprzak, Szymon Jeż ; teksty = Beiträge = essays Ewa Gwiazdowska, Szymon Jeż, Dariusz Kacprzak. – Szczecin : Walkowska Wydawnictwo, 2020.
 27. Polskie wybrzeże w okresie międzywojennym na archiwalnych zdjęciach i pocztówkach / Maciej Maksymowicz. – Gdańsk : Narodowe Muzeum Morskie 2021.
 28. Die postindustrielle Stadt und ihr Erbe im 21. Jahrhundert – Schutz, Erhaltung, Revitalisierung : Beiträge der 25. Konferenz des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Lodz 11 – 14. Oktober 2017 / Hrsg. des Bd. Krzysztof Stefański, Paul Zalewski. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN ; Łódź : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.
 29. Szlakiem muzeów etnograficznych na wolnym powietrzu : w poszukiwaniu wiejskiego krajobrazu / Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2020.
 30. Sztuka małych form : studia nad produkcją i wzornictwem polskiej biżuterii w latach 1945-1989 / Michał Myśliński. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 31. Śladami hrabiny Anieli Potulickiej / Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2020.
 32. Ulica Cieszkowskiego w Bydgoszczy : krótka ulica : ciekawa historia / Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2020.
 33. Zbąszyń zapoznana twierdza / redakcja Jerzy Stiller. – Zbąszyń : Urząd Miejski, [2019].
 34. Metasieci w proaktywnym podejściu do planowania rewaloryzacji zabytkowych obiektów budowlanych / Grzegorz Śladowski. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2021.
 35. Miraże natury i architektury : prace naukowe dedykowane profesorowi Tadeuszowi Bernatowiczowi / pod red. Aliny Barczyk, Piotra Gryglewskiego. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Instytut Historii Sztuki. Uniwersytet Łódzki ; [Warszawa] : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, 2021.
 36. Bruśnieńskie krzyże przydrożne : historia w kamieniu / oprac. Grzegorz Ciećka, Daniel Potkański, Tomasz Stelmaski. – Lubaczów : Muzeum Kresów w Lubaczowie, 2021.
 37. Sztuka polska. [T. 6], Sztuka XIX wieku (z uzupełnieniem o sztukę Śląska i Pomorza Zachodniego) / Jerzy Malinowski redaktor naukowy tomu ; [autorzy]: Ewa Grochowska, Dariusz Kacprzak, Lech Lechowicz, Piotr Łukaszewicz, Wanda Maria Rudzińska, Krzysztof Stefański, Małgorzata Szafrańska, Piotr Szubert, Ewa Wieruch-Jankowska. – Warszawa : Arkady, 2021.
 38. Sztuka zagrabiona 2 : Madonna znika pod szklanką kawy / Włodzimierz Kalicki, Monika Kuhnke. – Warszawa : Agora S.A., 2021.
 39. Architekt dobra i piękna : rzecz o Stanisławie Niemczyku / Barbara Siemińska, Ewa Chudyba. – Chybie : Prasa Lokalna. Wydawnictwo, 2021.
 40. Cud jedności : architektura i plastyka dwudziestolecia międzywojennego / redakcja Katarzyna Wojtczak. – Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury : Fundacja Terytoria Książki, 2019.
 41. Plan londyński : niezrealizowana wizja odbudowy Warszawy (1945-1946) / opracowanie Mikołaj Getka-Kenig. – Warszawa : Instytut Pileckiego, 2021.
 42. Przewodniki turystyczne i ich znaczenie dla popularyzacji ustaleń polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku / Dominik Ziarkowski. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
 43. Św. Jan od nowa : odbudowa kościoła św. Jana w Gdańsku 1945-2020 / Iwona Berent. – Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2021.
 44. Tadeusz Kantor 1947 : nowoczesne doświadczenie z nauką, sztuką i Paryżem w tle / Wojciech Bałus. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021.
 45. Warszawa szlakiem „Gościńca” Adama Jarzębskiego : rekonstrukcja miasta z roku 1643 w 25 obrazach / Tomasz Kuls. – Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska, 2020.
 46. Badania konserwatorskie w procesie rewaloryzacji architektury / Małgorzata Korpała. – Wydanie drugie, poprawione. – Warszawa : Fundacja Hereditas, 2018.
 47. Wilanów to nie tylko obecni mieszkańcy : Cmentarz Wilanowski 1816-2016 / Wojciech Parzyński. – Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, 2021.
 48. Do źródła / Marek Walczak. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2020.
 49. Drewniane cerkwie : ukryte skarby wspólnej turystyki Karpat / [redakcja i wstęp Piotr Zubowski ; opisy cerkwi Barbara Łuczkowska, Janusz Mazur, Piotr Zubowski ; fotografie i biogramy Ołeh Chawawczak, Serhij Denysenko, Robert Dowhanycz, Serhij Hudak, Krystian Kłysewicz, Jurij Kryliweć, Marek Kuziemski, Tomasz Michalski, Tomasz Mielnik, Alicja Mróz ; tłumaczenia Serhij Hladyshuk]. – Lubaczów : Muzeum Kresów w Lubaczowie, 2021.
 50.  Drewniane skarbczyki dam : historia kobiet w meblach zapisana / Małgorzata Korżel-Kraśna. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021.
 51. Wrocław według Bacha / Aurelia Zduńczyk. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021.
 52. Fortyfikacje Festung Breslau / Stanisław Kolouszek. – Jelenia Góra : Archiwum – System, 2014.
 53. Jerzy Gottfried : architekt / koncepcja, oprac. merytoryczne, red. Iga Herok-Turska ; projekt i oprac. graf. Jarosław Kaczmarski. – Katowice : Biblioteka Śląska w Katowicach : SARP. Oddział, 2015.
 54. Jurand Jarecki : architekt / koncepcja i opracowanie merytoryczne Iga Herok-Turska, współpraca Dominika Śliwińska, Ryszard Nakonieczny, Przemysław Czernek. – Katowice : Biblioteka Śląska w Katowicach, 2018.
 55. Kaplica zamkowa w Raciborzu : perła gotyku i pomnik dziejowy / Grzegorz Wawoczny. – Racibórz : Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, 2016.
 56. Freski fundacji Władysława II Jagiełły w kolegiacie wiślickiej / Piotr Ł. Grotowski. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
 57. Budownictwo wojskowe w Łodzi / pod red. Witolda Jarno i Przemysława Waingertnera. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Kotliński : Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
 58. Dworzec Warszawa Główna i linia średnicowa : 1921-1949 / Marek Ćwikła. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2021.
 59. Tempus edax rerum : utracone kościoły Krakowa wzniesione w okresie od X do XVIII wieku / Tomasz Gwiazda ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020.
 60. Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury / Andrzej Moś ; Uniwersytet Gdański. Wydział Prawa i Administracji. – Stan prawny: 15 czerwca 2021 r. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021.
 61. Strój górali orawskich / redakcja Robert Kowalczyk ; fotografie Łukasz Sowiński ; [teksty Jadwiga Pilch, Karolina Kowalczyk, Krzysztof Pieronek, Marcin Kowalczyk, Robert Kowalczyk]. – Jabłonka : Orawskie Centrum Kultury ; Kraków : Agent PR, 2018.
 62. Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów : antologia wczesnych tekstów. T. 1, 1766-1882 / redakcja Tomasz F. de Rosset, Michał F. Woźniak, Ewelina Bednarz Doiczmanowa. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 63. Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów : antologia wczesnych tekstów. T. 2, 1882-1917 / red. Tomasz F. de Rosset, Michał F. Woźniak, Ewelina Bednarz Doiczmanowa. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 64. Zamki gotyckie / autor koncepcji i koordynator wydawnictwa: Ewa Krupa ; tekst: Lech Łbik. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2021.
 65. Pomniki historii / autor koncepcji i koordynator wydawnictwa: Ewa Krupa ; redakcja: Agnieszka Wysocka, Lech Łbik. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2020.
 66. Przełomowe lata 1918-1920 / autor koncepcji i koordynator wydawnictwa: Ewa Krupa ; autorzy tekstów: Lech Łbik, Krystian Strauss. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2018.
 67. Cuda na fasadach : detale szczecińskich budynków. [Cz. 2] / Michał Rembas. – Szczecin : Bratek Michał Rembas, 2016.
 68. Cuda na fasadach : detale szczecińskich budynków / Michał Rembas. – Wydanie drugie. – Szczecin : Bratek Michał Rembas, 2021.
 69. Gdańsk – Shipyard – „Solidarity” : Industrial and Freedom Heritage of the Gdańsk Shipyard / author Andrzej Trzeciak, translation Lindex, text editing Dariusz Rudziński, design Piotr Berezowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2021.
 70. Gdańsk – Stocznia – „Solidarność” : przemysłowe i wolnościowe dziedzictwo Stoczni Gdańskiej / autor tekstu Andrzej Trzeciak, redakcja Dariusz Rudziński, opracowanie graficzne Piotr Berezowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2021.
 71. Ochrona dziedzictwa dla przyszłych pokoleń : Narodowy Instytut Dziedzictwa : działalność 2020 / Narodowy Instytut Dziedzictwa. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2021].
 72. Zabytek zadbany AD 2021 / [tekst Hanna Mackiewicz]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2021.
 73. Kurhany na Roztoczu / praca zbiorowa pod red. Grzegorza Mączki ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. – Lublin : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2021.
 74. Wczesnośredniowieczna Wiślica : urbs famosissima in regno Lechitarum / Nina Glińska. – Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.

wrzesień-październik
liczba nowości: 85

 1. 20 lat Fundacji „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” : od fragmentu do transgranicznego miejsca światowego dziedzictwa 1993-2013 / aut. Arielle Kohlschmidt & Jan Hufenbach ; aut. podp. pod zdj. Astrid Roscher ; red. Cord Panning, Astrid Roscher, Cornelia Wenzel ; tł. Mirosława Kowęzowska, Iwona Politt, Jerzy Bielerzewski. – Bad Muskau : Fundacja „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”, 2013.
 2. 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3. V : polskie elity a upadek Rzeczypospolitej : katalog wystawy / red. naukowy Angela Sołtys, red. prowadzący Anna Wlaźnik. – Warszawa : Arx Regia – Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum, 2021.
 3. Architektura i budownictwo Mazowsza XII-XVIII wieku / pod red. Michała Wardzyńskiego. – Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury ; Truskaw : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2020.
 4. Architektura, miasto, piękno : pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Agaty Zachariasz, Miłosza Zielińskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2021.
 5. Architektura, miasto, piękno : pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Artura Jasińskiego, Macieja Skazy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2021.
 6. Miejska gra w zielone : zieleń 65 miast na prawach powiatu w latach 2005-2017 / Barbara Kołodziej. – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2019.
 7. Regnum defendo ense et alis tego stricto : Malbork w Prusach Królewskich. Tom 1, Prusy Królewskie i Malbork w okresie staropolskim (1454-1772) / redakcja naukowa Rafał Panfil, Artur Dobry ; autorzy Janusz Trupinda, Artur Dobry, Rafał Panfil [i 16 pozostałych]. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2021.
 8. Cmentarz : dziedzictwo materialne i duchowe / redakcja naukowa Teresa Klimowicz, Agata Rybińska, Monika Tarajko. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021.
 9. Dwudziestowieczne plany urbanistyczne Rybnika i ich realizacje / Jacek Kamiński. – Rybnik : Muzeum im. o. Emila Drobnego, 2020.
 10. Historyczne oznaczenia strycharskie na ceramice budowlanej województwa lubuskiego / Alicja Duda. – Zielona Góra : [Alicja Duda], 2021.
 11. Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej : konteksty, podmioty, zarządzanie / Armin Mikos von Rohrscheidt. – Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe : Poznańskie Centrum Dziedzictwa, 2021.
 12. Jakle, kiecki i zopaski : strój ludowy ziemi rybnickiej / Aleksandra Grabiec. – Rybnik : Muzeum, 2015.
 13. Kontekst historyczny polskiej edukacji plastycznej / Anna Marta Żukowska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.
 14. Przemiany w szkutnictwie rzecznym w Polsce : studium archeologiczne / Waldemar Ossowski ; z oprac. Cezarego Żrodowskiego pt. Cyfrowa rekonstrukcja kształtu historycznych jednostek śródlądowych. – Gdańsk : Centralne Muzeum Morskie, 2010.
 15. Rośliny i zwierzęta : atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza = Plants & animals : atlases of natural history in the age of Linnaeus / autorzy tekstów = authors of texts Julia Czapla, Julia Fiedorczuk, Agnieszka Fluda-Krokos, Anna Olszewska, Krzysztof Radoszek, Paulina Roszak-Niemirska, Agata Wąsowska-Pawlik ; tłumaczenie = translation Jessica Taylor-Kucia. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury = International Cultural Centre, 2020.
 16. Sztuka książki : o kształceniu graficznym w środowisku akademickim Krakowa i Warszawy w latach 1918-1989 / Anna Boguszewska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.
 17. Zarys dziejów cmentarza przy zabytkowym kościele w Bełku / redakcja Anna Grabowska-Rogus, Ewa Kulik. – Rybnik : Muzeum im. o. Emila Drobnego, 2021.
 18. Badania w sektorze kultury : przyszłość i zmiana / red. Agnieszka Konior, Olga Kosińska, Anna Pluszyńska. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2021.
 19. Jan Szpakowicz : przestrzeń elementarna / Łukasz Wojciechowski, Aleksandra Czupkiewicz. – Wrocław : Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2021.
 20. Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste III : Zborník Gotická cesta 3/2018 / zost. Michaela Kalinová. – Rožňava : Občianske združenie Gotická cesta ; Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020.
 21. Polski Słownik Biograficzny. T. 53/2, z. 217, Teodorowicz Feliks – Tetmajer Adolf / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2020.
 22. Polski Słownik Biograficzny. T. 53/3, z. 218, Tetmajer Adolf – Themerson Stefan / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2021.
 23. Raport. 15 / red. Sławomir Kadrow. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 24. Willa Lentza : historia (od)nowa / Maciej Słomiński, Michał Dębowski. – Szczecin : Willa Lentza, 2021.
 25. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych / Agnieszka Konior. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2021.
 26. Kościół św. Leonarda : zabytków lipnickich korona / aut. Zbigniew Kras, Joanna Wieliczka-Szarkowa, Maria Fortuna-Sudor ; tł. na jęz. ang. Marta Białecka. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2013.
 27. Naziemne skarby kultury / oprac. Jan Flasza ; Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. – Bochnia : Muzeum w Bochni im. prof. Stanisława Fischera, 2020.
 28. Nowe życie dziedzictwa przemysłowego : materialne/niematerialne / red. Łukasz Gaweł, Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2017.
 29. Pomnik Niepodległości : Kościół pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku / Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski. – Białystok : Fundacja Ochrony Zabytków „Na Rubieży”, 2019.
 30. Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Bochni / Iwona Zawidzka. – Bochnia : Muzeum wBochni im. prof. Stanisława Fischera, 2018.
 31. Święty kąt : o religijności ludowej / Iwona Zawidzka. – Bochnia : Muzeum im. prof. Stanisława Fischera, 2016.
 32. Widoki architektury w grafice XIX wieku : z problematyki kształtowania kanonu zabytków narodowych / Ewa Skotniczna. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2018.
 33. Bitwa pod piramidami / Paweł Jędryczak, Romuad Nowak. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2021.
 34. Dziedzictwo Torunia i ziemi chełmińskiej : odkrycia i reinterpretacje / pod red. Moniki Jakubek-Raczkowskiej. – Toruń, TNOiK Dom Organizatora, 2021.
 35. Jego wysokość but / pod redakcją Małgorzaty Wrześniak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020.
 36. Między architekturą nowoczesną a tradycyjną […] między konstrukcją a formą : prace naukowe dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Stefańskiemu / pod redakcją Piotra Gryglewskiego, Tadeusza Bernatowicza, Darii Rutkowskiej-Siudy. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
 37. Panorama i panoramy / Beata Stragierowicz. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2021.
 38. Panorama Racławicka / Romuald Nowak, Beata Stragierowicz. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2021.
 39. Panorama Siedmiogrodzka / Romuald Nowak, Beata Stragierowicz. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2021.
 40. Sibi, suisque et Patriae ornamento : fundacje artystyczne Koniecpolskich w XV–XVII wieku / Zbigniew Bania. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.
 41. Studies in archeological ceramology / edited by Zbigniew Kobyliński. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; 2020.
 42. Textus et pictura : średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych / pod redakcją Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Marty Czyżak. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, copyright 2019.
 43. Wokół dziedzictwa : historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocznicę śmierci prof. Jerzego Remera / pod redakcją Michała Pszczółkowskiego, Marcina Zdanowskiego, Karoliny Zimnej-Kaweckiej. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2020.
 44. Die Holzkonstruktionen / Franz Stade ; mit einem Nachw. von Klaus Röder. – Leipzig : Reprint-Verlag, [1994].
 45. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w powiecie bocheńskim / Iwona Zawidzka. – Bochnia : Muzeum im. Stanisława Fischera, 2005.
 46. Mistrzowie igły : kilka kart z dziejów bocheńskiego cechu krawieckiego w XVI i XVII stuleciu / Anetta Stachoń. – Bochnia : Muzeum im. Stanisława Fischera, 2001.
 47. Varia historiae : wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza / red. Jan Flasza, Krzysztof Polek. – Bochnia : Muzeum im. Stanisława Fischera, 2018.
 48. Białostockie krzyże i kapliczki / oprac. Marta Wróbel. – Białystok : Urząd Miejski. Departament Kultury, Promocji i Sportu, 2017.
 49. Dziedzictwo poprzemysłowe jako element zintegrowanego zarządzania miastem / Filip Moterski. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
 50. Park Żeromskiego w Warszawie / autor tekstu Danuta Sikora ; redakcja Grażyna Waluga ; Zarząd Zieleni m. st. Warszawy. – Warszawa : Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 2018.
 51. Twierdza i miasto / pod redakcją Zbigniewa Pilarczyka. – Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2020.
 52. Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie (1931-1939) / Natasza Styrna. – Warszawa : Wydawnictwo „Neriton”, 2009.
 53. 90 lat osiedla willowego w Katowicach-Śródmieściu / red. Krzysztof Kraus. – Katowice : Fundacja Dom Modernisty, 2018.
 54. Cmentarz bernardyński w Wilnie 1810-2010 / zespół red. Rimantas Miknys, Jonas Glemža, J. Marcinkevičius, Virgilijus Pugačiauskas, Sigitas Narbutas, Andrzej Przewoźnik, Tomasz Merta. – Wilno : Wydawnictwo Versus Aureus, 2013.
 55. Nowożytne zabytki sztuki protestanckiej na terenie obecnego powiatu słupskiego : (nastawy ołtarzowe, kazalnice, ołtarze ambonowe, chrzcielnice, epitafia, płyty nagrobne, obrazy, prospekty organowe, loże, ławy, empory, inne zabytki) / Katarzyna Bartosiewicz. – Słupsk : Starostwo Powiatowe w Słupsku, 2021.
 56. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie ogrodów szreberowskich i jordanowskiego w Katowicach / Ryszard Nakonieczny. – Wydanie drugie. – Katowice : Fundacja Dom Modernisty, 2018.
 57. Willmann w Warszawie : Willmann Encore – męczeństwa apostołów : Willmann – opus minor / pod red. Mirosława Nowaka i Marka Pierzchały ; Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. – Warszawa : Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, 2020.
 58. Dawna architektura Politechniki Łódzkiej : willa Józefa Richtera = Historic architecture of the Lodz University of Technology : Joseph Richter’s Villa / Krystyna Popiel, Małgorzata Wilbik. – Łódź : Pracownia Historyczna Politechniki Łódzkiej, 2017.
 59. Detal w architekturze Politechniki Łódzkiej / autor tekstów Renata Przewłocka-Sionek. – Łódź : Pracownia Historyczna Politechniki Łódzkiej, 2011.
 60. Jan Kossowski (1898-1958) : spotkanie z architekturą / Agnieszka Wysocka. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020.
 61. Odbudowa miast Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej : wybrane problemy / redakcja Paweł Migdalski ; Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Stargardzie. – Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe ; Stargard : Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, 2021.
 62. Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / redakcja naukowa Jacek Purchla. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019.
 63. Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka / red. nauk. Mateusz Hübner, Krzysztof Zieliński. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2016.
 64. Kłopoty ze sztuka ludową : gust, ideologie, nowoczesność / Ewa Klekot. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria ; Fundacja Terytoria Książki, 2021.
 65. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. T. 5 / red. nauk. Katarzyna Kolendo-Korczak ; oprac. Katarzyna Kolendo-Korczak, Zbigniew Michalczyk, Anna Oleńska, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz, Marcin Zgliński ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020.
 66. Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska : płyty nagrobne Bazyliki Mariackiej / Elżbieta Starek, Grzegorz Kotłowski ; zdjęcia Lucyna Lewandowska. – Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2021.
 67. Miniaturowe światy : historia domków dla lalek / Piotr Oczko – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2021.
 68. Bazylika Archikatedralna w Przemyślu / Juliusz Bachta, Marek Wojnarowski. – Przemyśl : Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa, 2019.
 69. Kłopotliwe dziedzictwo? : architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce / pod redakcją naukową Jacka Purchli i Żanny Komar. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020.
 70. Libri veritatis Atanazego Raczyńskiego : suplement / opracowanie Kamila Kłudkiewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019.
 71. Niewiasty Starego i Nowego Testamentu : ryciny z kolekcji ks. dr. Jana Kwolka : katalog zbiorów / Piotr Lasota. – Przemyśl : Wydawnictwo Muzeum Archidiecezjalnego, 2020.
 72. Obraz jako obiekt teoretyczny : studia z teorii i historii badań nad sztuką. T. 2 / pod redakcją Łukasza Kiepuszewskiego, Michała Haake, Piotra Juszkiewicza ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.
 73. Utracone arcydzieło : losy obrazu „Targ na jarzyny” Józefa Pankiewicza / Michał Haake. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.
 74. Wędrujące Madonny : wizerunki Madonn kresowych na Podkarpaciu : materiały z konferencji naukowych odbytych w latach 2016-2020 w Przemyślu / redakcja i opracowanie graficzne Marek Wojnarowski. – Przemyśl : Centrum Kulturalne w Przemyślu : przy współpracy Muzeum Archidiecezjalnego im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa w Przemyślu, 2020.
 75. Częstochowska Hodegetria / Wojciech Kurpik. – Wydanie 2, rozszerzone. – Jasna Góra : Wydawnictwo Paulinianum, 2020.
 76. Management Plan of the UNESCO World Heritage site „Town of Bamberg“ / conceptual development by Patricia Alberth, Hannah Röhlen, Diana Büttner, Hannah Gröner ; City of Bamberg World Heritage Office. – Bamberg : City of Bamberg World Heritage Office, 2019.
 77. Obraz wsi w wyobrażeniach mieszkańców : miejsca i ludzie / Elżbieta Szot-Radziszewska. – Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013.
 78. Portret w Polsce XVI wieku / Przemysław Mrozowski. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2021.
 79. Niepodległość i nowoczesność : studia z historii sztuki / pod redakcją Lecha Karwowskiego, Dariusza Kacprzaka, Szymona Piotra Kubiaka. – Szczecin : Muzeum Narodowe w Szczecinie ; Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki : Fundacja Kultura Miejsca, 2019.
 80. Ornament, forma i symbolika w sztuce ludowej na Żmudzi / Józef Perkowski ; redakcja naukowa i wprowadzenie Justyna Słomska-Nowak. – Toruń : Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, 2018.
 81. Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku / Piotr Chomik, Roman Andrzej Płoński, Marek Ławreszuk. – Białystok : Fundacja Vidovdan, 2018.
 82. Cmentarze wojenne z I wojny światowej : gawęda przewodnicka. Cz. 1, Okręg I – Nowy Żmigród, Okręg II – Jasło / Roman Frodyma ; [rysunki cmentarzy Waldemar Hübner]. – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus – Rafał Barski : Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, 2015.
 83. Cmentarze wojenne z I wojny światowej : gawęda przewodnicka. Cz. 2, Okręg III – Gorlice, Okręg IV – Łużna, Okręg V – Pilzno / Roman Frodyma. – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus – Rafał Barski : Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, 2019.
 84. Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej : przewodnik turystyczny / Roman Frodyma. – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus – Rafał Barski : Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, 2017.
 85. Pozór kostiumu : historyzm i orientalizm w modzie kobiecej w Polsce od XVIII do początku XX wieku / Małgorzata Możdżyńska-Nawotka. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021.

lipiec-sierpień
liczba nowości: 63

 1. Cerkwie w Polsce południowo-wschodniej / fotografie Kamil Paluszek, wstęp Jarosław Giemza, Damian Nowak – Rzeszów : Wydawnictwo Libra, 2021.
 2. Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich : historia i treści ideowe architektury / Alina Barczyk. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.
 3. ŚRÓD PN : ilustrowany atlas architektury Śródmieścia Północnego = an illustrated atlas of Śródmieście Północne architecture / koncepcja i projekt = concept and design Magdalena Piwowar ; wybór i tekst = selection and text Michał Kempiński, Ewa Ziajkowska ; ilustracje = illustrations Kamila Doniec, Maciej Drążkiewicz, Mateusz Gryzło, Maria Łomiak, Peter Łyczkowski. – Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, 2021.
 4. Architektura powojennych szpitali Łodzi na tle uwarunkowań epoki / Joanna Borowczyk. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018.
 5. Architektura schronisk i zajazdów w dolinie Dzikiej Orlicy na pograniczu polsko-czeskim / Jacek Suchodolski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2021.
 6. Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : Łozina i okolice / opracowanie autorskie Arkadiusz Dobrzyniecki ; [fotografie kolorowe i czarnobiałe Małgorzata Kujda]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 7. Łódź U Like 2018 : 10. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury : zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć : monografia / redakcja: Katarzyna Błaszczyk, Włodzimierz Witkowski ; Politechnika Łódzka. Instytut Architektury i Urbanistyki. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019.
 8. Muzea kościelne wobec nowych wyzwań / pod red. nauk. Natanaeli Wiesławy Błażejczyk, Piotra Majewskiego. – Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2019.
 9. Rekonstrukcje, dekonstrukcje, (nad)interpretacje : studia o losach architektury środkowoeuropejskich miast i rezydencji w aspekcie politycznym (XIX-XXI wiek) / Tomasz Torbus. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, 2019.
 10. Rewitalizacja miast : w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania / pod red. Marii Dankowskiej i Bartosza M. Walczaka. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018.
 11. Architektura XX wieku : jej badania i popularyzacja w Gdyni i w Europie = Architecture of the 20th century research and popularisation in Gdynia and Europe / redakcja naukowa artykułów Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch. – Gdynia : Urząd Miasta Gdyni ; Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2019.
 12. Klasztor kanoników regularnych laterańskich w Błoniu : przeszłość na nowo odkryta 1288-1819-1912-2019 / Marcin Wojciech Solarz, Jarosław Ilski ; redakcja Wiesława Wideryńska, Katarzyna Meyza. – Błonie : Muzeum Ziemi Błońskiej ; Warszawa : Trzecia Strona, 2020.
 13. Malarstwo niderlandzkie i flamandzkie w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu / Joanna Winiewicz-Wolska. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 2021.
 14. Archaeological sites and monuments in the care of the state : sharing our experiences / ed. by Chris Corlett. – Namur : Europae Archaeologiae Consilium : Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2019.
 15. Archaeology and Public Benefit : Moving the Debate Forward / ed. by Sadie Watson – Namur : Europae Archaeologiae Consilium : Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2020.
 16. Development-led Archaeology in Europe : Meeting the Needs of Archaeologists, Developers and the Public / ed. by Agnes Stefánsdóttir. – Budapeszt : Europae Archaeologiae Consilium : Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), 2019.
 17. Digital archaeological heritage / ed. by Keith May. – Namur : Europae Archaeologiae Consilium, 2016.
 18. Kapliczki i krzyże na terenie miasta Mińsk Mazowiecki / red. Janusz Kuligowski, Michał Rogala, Piotr Wojdyga. – Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 2010.
 19. Odzyskany blask : barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL. Cz. 2 / red. Krzysztof Przylicki. – Lublin : Muzeum KUL, 2019.
 20. Odzyskany blask : barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL / red. Krzysztof Przylicki. – Lublin : Muzeum KUL, 2018.
 21. Eryka i Jan Drostowie : mistrzowie szkła ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Barbara Banaś. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021.
 22. Kolegiata w Głogowie : historia, odbudowa, zabytek / praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Boka ; autorzy: Antoni Bok, Jerzy Dymytryszyn, Marek Robert Górniak, Andrzej Sadowski, Rafał Zendran. – Głogów : Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, 2020.
 23. Segmenty dziedzictwa kulturowego : między ochroną dziedzictwa materialnego a niematerialnego / red. nauk. Piotr Dobosz, Witold Górny, Adam Kozień, Anna Mazur. – Kraków : AT Wydawnictwo, 2020.
 24. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 5, Powiat krośnieński, Gminy Bobrowice, Bytnica i Dąbie / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2016.
 25. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 14, Powiat żarski, Gmina Żary / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2021.
 26. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 15, Powiat żagański, Gminy Brzeźnica, Gozdnica, Iłowa i Małomice / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2021.
 27. Jako serce pośrodku ciała… : kultura artystyczna kościoła Mariackiego w Krakowie / pod red. Marka Walczaka i Agaty Wolskiej. – Kraków : Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2021.
 28. Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów / Piotr Kołpak. – Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2020.
 29. Mapy miasta : dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa / red. Anna Niedźwiedź, Kaja Kajder. – Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2020.
 30. O budowaniu królestwa : książęce i królewskie fundacje architektoniczne w Małopolsce jako środek reprezentacji władzy 1243-1370 / Piotr Pajor. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana” : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.
 31. Renowacja elementów architektury / Anna Sieniawska-Kuras, Piotr Potocki. – Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”, 2012.
 32. Sen o Warszawie / Janusz Targowski. – Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2021.
 33. Piękno niedostrzegane : detal architektoniczny zabytkowego terenu Uniwersytetu Warszawskiego / [autor scenariusza wystawy Krzysztof Mordyński ; tłumaczenie Anne-Marie Fabianowska]. – Warszawa : Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego : Uniwersytet Warszawski, 2020.
 34. Podróż za marzeniami : kultura uzdrowiskowa w Europie / Bożena Płonka-Syroka, Paulina Suchecka. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021.
 35. Tkanina : cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych badań / red. nauk. tomu Karolina Stanilewicz. – Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki ; Łódź : Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, 2020.
 36. Architektura w służbie nauki : dawny Wydział Medyczny we Wrocławiu / Małgorzata Wójtowicz. – Wrocław : Muzeum Architektury we Wrocławiu : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2020.
 37. Trzy początki 1918/1945/1989 / [redakcja i teksty Michał Duda, Małgorzata Devosges-Cuber ; tłumaczenie Anna Molik, Grzegorz Piątkowski]. – Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.
 38. WUWA 1929-2019 : wrocławska wystawa Werkbundu / Jadwiga Urbanik ; [redaktor naukowy: Jerzy Ilkosz]. – Wrocław : Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2019.
 39. 4 i 5 Pomorska Sesja Sprawozdawcza za lata 2016 i 2018 / pod redakcją Mirosława Fudzińskiego ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku, Fundacja Ochrony Zabytków w Gdańsku, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Gdańsku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Delegatura w Słupsku. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2020.
 40. Kolekcje : kształtowanie, historia, dziedzictwo utracone = Collections : development, history, lost heritage / pod redakcją dr Magdaleny Mielnik = edited by dr Magdalena Mielnik. – Gdańsk : Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2020.
 41. Kronika wschowskich Bernardynów czyli Archivium klasztoru wschowskiego Braci Mniejszych Obserwantów, w którym [opisane jest] wprowadzenie, fundacja, a następnie wygnanie przez dysydenckich mieszkańców – odstępców od prawdziwej wiary, ponowne wprowadzenie a następnie nowa fundacja przez życzliwych patronów, i protektorów, rozwój i sprawy godne zapamiętania : z dokumentów i rękopisów opowiedziana Roku Pańskiego 1790 / pod redakcją Alojzego Pańczaka ; tłumaczenie Pius Turbański, Alojzy Pańczak. – Wschowa : Stowarzyszenie Czas A.R.T ; Muzeum Ziemi Wschowskiej, 2019.
 42. Wschowskie ulice. Cz. 2, Polskie Przedmieście. 1 / Dariusz Czwojdrak. – Wschowa : Stowarzyszenie Czas A.R.T., 2018.
 43. Wschowskie ulice. Cz. 3, Polskie Przedmieście. 2 / Dariusz Czwojdrak, Przemysław Wojciech. – Wschowa : Stowarzyszenie Czas A.R.T., 2018.
 44. Zbiory naukowe Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej z perspektywy 100 lat / Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ; redaktor Maria Brykowska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020.
 45. Zbiory naukowe Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej z perspektywy 100 lat / Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ; redaktor naukowy serii Małgorzata Rozbicka. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020.
 46. Augsburg jako ośrodek rytownictwa wobec Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku : zapomniane konteksty / Zbigniew Michalczyk. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, 2020.
 47. Imago Lesnae : ikonografia dawnego Leszna : katalog / redakcja Kamila Szymańska. – Leszno : Muzeum Okręgowe, 2020.
 48. Polska : siła obrazu / redakcja Iwona Danielewicz, Agnieszka Rosales Rodríguez. – Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2020.
 49. Przekształcenia małych miast w Polsce : studium wybranych miast w strefie podmiejskiej Warszawy / Anna Majewska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021.
 50. Tożsamość polska = Polish National Identity / koncepcja, redakcja, teksty Mariusz Knorowski. – Warszawa : Muzeum Plakatu w Wilanowie. Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie ; 2019.
 51. Utracone kamienice warszawskie doby wczesnego modernizmu (1909-1914) / Piotr Kilanowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021.
 52. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 112, Valle – Verner / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2021.
 53. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 113, Vernet – Voigt, David / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2021.
 54. Dzieje kościoła pw. św. Trójcy oraz dworu w Nowym Mieście nad Wartą / Dariusz Andrzejczak, Witold Miedziak. – Nowe Miasto nad Wartą : Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą, 2020.
 55. Żołynia, Rynek 1, Kamienica Dąbrowskich / tekst Magdalena Kątnik-Kowalska ; zdjęcia Marcin Plezia. – Żołynia : Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni, 2021.
 56. Analiza porównawcza zapraw iniekcyjnych do podklejania malowideł ściennych : produktów handlowych i mieszanek własnych / Karina Ewa Niedzielska. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2020.
 57. Architekt Akademii : Adolf Szyszko-Bohusz w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych / Michał Pilikowski. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2020.
 58. Prace magisterskie 2018/2019. T. 7 / [kom. red. Grażyna Korpal et al.] ; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2020.
 59. Studia jubileuszowe : 70 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie / redakcja: Małgorzata Nowalińska. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2020.
 60. Galeria Morska Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku / Monika Jankiewicz-Brzostowska, Liliana Giełdon. – Gdańsk : Narodowe Muzeum Morskie, 2020.
 61. Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych / Katarzyna Hodor. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 62. Rysunki architektoniczne w aktach Dyrekcji Ubezpieczeń : Kielce. Cz. 1, Rynek, ul. Duża, ul. Jana Pawła II, pl. NMP, pl. Zamkowy / oprac. Krzysztof Myśliński. – Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2019.
 63. Rysunki architektoniczne w aktach Dyrekcji Ubezpieczeń : Kielce. Cz. 2, ul. Mała, ul. Leśna, ul. Piotrkowska, ul. Sienkiewicza, ul. Wesoła / oprac. Krzysztof Myśliński. – Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2020.

maj-czerwiec
liczba nowości: 70

 1. Architektura w służbie medycyny : ewolucja układów architektoniczno-urbanistycznych szpitali dla psychicznie chorych na przykładzie pruskich prowincjonalnych zakładów leczniczo-opiekuńczych z XIX i początku XX stulecia / Daria Bręczewska-Kulesza. – Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2020.
 2. Cultural Heritage in the European Union : a Critical Inquiry into Law and Policy / edited by Andrzej Jakubowski, Kristin Hausler, Francesca Fiorentini. – Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2019.
 3. Gematria, geometria i inne fenomeny w architekturze judaizmu / Mateusz Michalski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020.
 4. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie : szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Cz. 10, Adolf van der Laan – Lucas van Leyden / Magdalena Adamska, Jan Motyka ; Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2020.
 5. Pałace Dolnego Śląska. 1 , Powiat trzebnicki : gmina Trzebnica i Zawonia / Damian Dąbrowski. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2020.
 6. Prezentacja interpretacyjna zabytków architektury w ochronie dziedzictwa kulturowego / Jolanta Sroczyńska. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2018.
 7. Przestrzeń podmiejska : wybrane zagadnienia struktury funkcjonalno-przestrzennej / Tomasz Bajwoluk. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2020.
 8. Stary Fordon : synergia w rewitalizacji / Ewa Raczyńska-Mąkowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2020.
 9. Ustawa o muzeach : komentarz / Ziemowit Cieślik, Iwona Gredka-Ligarska, Paulina Gwoździewicz-Matan, Irena Lipowicz, Andrzej Matan, Kamil Zeidler ; [wstęp prof. dr hab. Stanisław Waltoś]. – Stan prawny na 1 marca 2021 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.
 10. Dziedzictwo architektoniczne : badania oraz adaptacje budowli sakralnych i obronnych / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 11. Dziedzictwo architektoniczne : badania podstawowe i ich dokumentowanie / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.
 12. Dziedzictwo architektoniczne : rekonstrukcje i badania obiektów zabytkowych / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017.
 13. Dziedzictwo architektoniczne : restauracje i adaptacje zabytków / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.
 14. Dziedzictwo architektoniczne : w kręgu świata przyrodniczego i budowli miejskich / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 15. Dziedzictwo architektoniczne : z badań i konserwacji dachów, posadzek oraz ścian ceglanych / pod redakcją Ewy Łużynieckiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 16. Dzieje Zamku Królewskiego w Sandomierzu / Bożena Ewa Wódz. – Sandomierz : Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,.
 17. Górzno : szlakiem gminnych kapliczek i krzyży / red: Krzysztof Magdziak, Dariusz Pudełko.
 18. Ustawa o muzeach : komentarz / Adam Barbasiewicz. – Stan prawny: listopad 2020. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021.
 19. W Gdańsku i w szerokim świecie / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2021.
 20. Domek Młynarzy i inne gdańskie różności / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2018.
 21. Gdański Król Żurawi / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2010.
 22. Gdańskie Spichlerze : piękno zapomniane / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Marpress, 2017.
 23. Kościół Świętego Józefa w Gdańsku : dzieje i zabytki / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 2020.
 24. Od Aksamitnej do Żytniej : ulice Starego Gdańska / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo „Marpress”, 2017.
 25. Od Gyddanyzc do Wielkiego Gdańska : dzielnice Gdańska : nazwy, historia / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Marpress, 2018.
 26. Opowieści Starego Gdańska / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo „Marpress”, 2009.
 27. Sto jeden razy Gdańsk / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo „Marpress”, 2017.
 28. Inowrocław na tle polityki historycznej Polski : z okazji 700-letniej rocznicy wyroku w procesie polsko-krzyżackim w Inowrocławiu / Stanisław Koc. – Inowrocław : Drukarnia Totem s.c., 2021.
 29. Miasto w procesie przemian od czasów nowożytnych do współczesności = La ville et le processus de transition de l’époque moderne à nos jours / pod redakcją Magdaleny Gibiec, Doroty Wiśniewskiej, Leszka Ziątkowskiego. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019.
 30. Nekropolie biskupie w nowożytnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.) : prawodawstwo, lokalizacja pochówków, formy komemoracji / Krzysztof Rafał Prokop. – Kraków ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 31. Budując system : ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie 19 i 20 wieku / Andrzej Laskowski. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020.
 32. Niezniszczalny : Bohdan Pniewski – architekt salonu i władzy / Grzegorz Piątek ; Teatr Wielki – Opera Narodowa. – Warszawa : Wydawnictwo Filtry, 2021.
 33. Osiedla Wrocławia : historia / red. Halina Okólska we współpracy z Tomaszem Kozubkiem. – Wrocław : Wydawnictwo Gajt 1991 s.c. : Muzeum Miejskie Wrocławia, 2021.
 34. Inwentaryzacja zabytków architektury w lwowskim okręgu konserwatorskim 1920​–1939 : szkice z dziejów / Piotr Lasek. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 35. Pałac Królewski na Wawelu w czasach Zygmunta Starego : cztery studia / Stanisław Mossakowski. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
 36. Sanktuaria polskie / Adam Bujak, tekst Czesław Ryszka. – Kraków : Biały Kruk, 2021.
 37. Arcydzieła z Watykanu : wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II / redaktor naukowy Beata Gadomska ; redaktor prowadzący Monika Baranowska. – Warszawa : Arx Regia – Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2020.
 38. Eseje o arrasach króla Zygmunta Augusta / Magdalena Piwocka. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2020.
 39. Umarł król : 650. rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego / redaktorzy naukowi katalogu Paweł Tyszka, Michał Zawadzki. – Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2020.
 40. Wszystkie arrasy króla : powroty: 2021-1961-1921 / autorzy tekstów Magdalena Ozga, Magdalena Piwocka, Jerzy Holc. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2021.
 41. Cmentarzyska kultur pomorskiej i przeworskiej w Głogowie-Nosocicach / Artur Błażejewski, Marcin Bohr, Adrianna Chrzanowska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2020.
 42. Grudziądz-Rządz (Rondsen, Kr. Graudenz), stan. 1 : archiwalne cmentarzysko kultury oksywskiej i wielbarskiej / Małgorzata Kurzyńska ; z autorskim udziałem Sebastiana Chrupka, Aldony Garbacz-Klempki, Michała Jankowskiego, Anny Juga-Szymańskiej, Łukasza Kowalskiego, Tomasza Kozielca, Małgorzaty Pronobis-Gajdzis, Izabeli Szter ; Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. – Grudziądz : Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu, 2020.
 43. Małe Czyste : gm. Stolno, stanowisko 20 : wielokulturowe stanowisko sepulkralne na ziemi chełmińskiej / pod red. Ewy Bokiniec. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika : Muzeum Okręgowe, 2020.
 44. Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie : badania archeologiczno-architektoniczne 1941-2017 / Teresa Rodzińska-Chorąży, Andrzej Tyc, Wacław Gojniczek, Bożena Czwojdrak, Jana Gryc, Zofia Jagosz-Zarzycka, Bogusław Chorąży, Grzegorz Chromik, Łukasz Łukaszewski. – Cieszyn ; Kraków : Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2020.
 45. Śląska fabryka fajek glinianych w Zborowskiem : wyniki badań, studia, konteksty / red. nauk. Barbara Papaj. – Chorzów : Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 2020.
 46. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Tarnawie Rzepińskiej / pod red. Bartłomieja Gruszki, Arkadiusza Michalaka. – Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 47. Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu / red. Dariusz Poliński. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. : Jagielloński Instytut Wydawniczy : Europejska Fundacja „Pamięć i Dziedzictwo”, 2020.
 48. Żelazna Nowa : stanowisko 2 : cmentarzysko ludności kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu / Małgorzata Cieślak-Kopyt, Dorota Pogodzińska. – Radom : Muzeum im. Jacka Malczewskiego ; Pękowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2020.
 49. Nazwać, żeby ocalić : klasycy myśli konserwatorskiej wobec reliktów przeszłości / Janusz Krawczyk. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 50. Zagraniczne podróże budowniczych (architektów, kamieniarzy, murarzy) i rzeźbiarzy w łacińskiej Europie od X do pierwszej połowy XIV wieku w świetle źródeł pisanych / Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak, Marcin Wiewióra. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 51. Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych / Małgorzata Joanna Węgrzak. – Stan prawny na dzień 17 listopada 2020 r. – Gdańsk : Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020.
 52. Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia : dobre praktyki / [redakcja: Artur Gaweł, Karolina Radłowska i Przemysław Sianko]. – Białystok ; Wasilków : Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 2017.
 53. Dziedzictwo rzemiosła artystycznego : tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja. T. 1 / pod red. Piotra Niemcewicza i Marty Chylińskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 54. Krajka : sokólska tkanina ludowa / Aleksandra Pluta, Edyta Wiśniewska. – Wasilków : Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 2019.
 55. Mistrzowie reliefu : najcenniejsze plakiety XV-XVIII w. z dawnej kolekcji Andrzeja Ciechanowskiego / Artur Badach. – Warszawa : Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, 2020.
 56. PAOJ : przewodnik architektoniczny dla osiedla domków fińskich na Jazdowie / Magda Koźluk, Mateusz Potempski, Dariusz Śmiechowski. – Warszawa : SAWAPW, 2019.
 57. Witraże : sztuka wciąż odkrywana / red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka. – Kraków : Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona ; Legnica : Wydawnictwo Edytor, 2020.
 58. Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie / Artur Gaweł. – Wydanie III, poprawione i rozszerzone. – Wasilków : Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 2021.
 59. Anatomia grabieży : polityka Rosji wobec polskiego dziedzictwa kultury od XVII do XXI wieku / Dariusz Matelski. – Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021.
 60. Model rewitalizacji miast polskich : na tle doświadczeń niemieckich / Aleksandra Jadach-Sepioło. – Warszawa ; Kraków : Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2021.
 61. Od zakazu do wolności : historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki / Mateusz Maria Bieczyński. – Poznań : Silva Rerum : Uniwersytet Artystyczny, 2017.
 62. Artystyczne Przedmieście : o dawnych i współczesnych malarzach, grafikach i rzeźbiarzach sanockiego Przedmieścia / Jerzy Chytła. – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus, 2020.
 63. Bene ordinata et eleganter picta : kościół św. Jerzego w Gliwicach-Ostropie (1667-1719-2019) : monografia wydana z okazji 350. rocznicy budowy kościoła oraz 300. rocznicy jej poświęcenia / autorzy: Jerzy Gorzelik, Piotr Górecki, Aleksander Konieczny, Michał Marchacz, Anna Szadkowska, Antonina Żaba ; rozdział wprowadzający: Michał Wilner. – Gliwice ; Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO : Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2019.
 64. Figuralne płyty nagrobne na Śląsku i Łużycach w okresie baroku (1650-1750) / Małgorzata Stankiewicz. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2021.
 65. Z dziejów Marmurów Kieleckich (1876-2016) / pod redakcją Jana Główki i Jerzego Szczepańskiego ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. – Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2020.
 66. Cerkwie Sądecczyzny / Zbigniew Muzyk. – Nowy Sącz : Wydawnictwo „Koliber”, 2013.
 67. Cerkwie : wschodnia część Beskidu Niskiego / Zbigniew Muzyk. – Nowy Sącz : Wydawnictwo „Fundacja”, 2002.
 68. Grody i zamki nad Dunajcem i Popradem / Krzysztof Moskal. – Nowy Sącz : Wydawnictwo „Koliber”, 2011.
 69. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych / Alina Maciejewska, Agnieszka Turek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 70. Spodek w Zenicie : przewodnik po architekturze lat 1945-1989 w województwie śląskim / Anna Syska. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2020.

kwiecień
liczba nowości: 67

 1. Aleksander Kotsis (1836-1877) : odcienie realizmu / red. Aleksandra Krypczyk-De Barra ; [aut. tekstów Aleksandra Krypczyk-De Barra, Andrzej Szczerski, Monika Tarnowska-Reszczyńska]. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2021.
 2. Andrzej Paszkowski i dzieje willi „Kozłówka” / Artur Bojarski. – Legionowo : Muzeum Historyczne w Legionowie, 2021.
 3. Obłędne ogrody : terapeutyczne właściwości krajobrazu jako podstawa kompozycji zespołów szpitali psychiatrycznych XIX i na początku XX wieku / Anna Staniewska. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2020.
 4. Jubileusz 300-lecia istnienia Parafii w Medyni Głogowskiej : 1718-2018 / tekst Irena Plizga, kalendarium Danuta Gołojuch, korekta i konsultacje Lucyna Solak. – Medynia Głogowska : parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 2018.
 5. Ksiądz Franciszek Miklasiński (1870-1928) / Krzysztof Haptaś. – Kolbuszowa : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, 2016.
 6. Męska rzecz / pod red. Małgorzaty Wrześniak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2020.
 7. Wysoka k. Łańcuta : studia, szkice i materiały z dziejów parafii i miejscowości / pod red. abpa Adama Szala i ks. Sławomira Zycha. – Wysoka ; Przemyśl : Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 2014.
 8. Wysoka k. Łańcuta : studia, szkice i materiały z dziejów parafii i miejscowości. T. 2 / pod red. abpa Adama Szala i ks. Sławomira Zycha. – Wysoka ; Przemyśl : Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 2019.
 9. Archi(w)tektura Henryka Nahorskiego / Marta Leśniakowska, Iwona Jastrzębska-Puzowska, Katarzyna Gębarowska. – Bydgoszcz : Fundacja Farbiarnia, 2019.
 10. Kościół farny w Strzyżowie / rys historyczny Ludwik Grzebień ; zdjęcia Igor Witowicz. – Strzyżów : Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP ; Rzeszów : Larus Studio Witold Ziaja, 2016.
 11. Majerscy dla katedry przemyskiej : historia restauracji katedry przemyskiej obrządku łacińskiego w kontekście działalności Ferdynanda i Stanisława Majerskich / Bartosz Podubny. – Przemyśl ; Żołynia : Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni, 2020.
 12. Muzealna twarz Klio : wybór tekstów z lat 1999-2019 / Piotr Majewski. – Warszawa : Bellona : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2020.
 13. Renesansowy dwór obronny w Łękach Górnych / Barbara Bosak, Antoni Bosak. – Krosno : Wydawnictwo „Ruthenus” Rafał Barski, 2014.
 14. Park Mużakowski = Muskauer Park : plan : Łęknica/Bad Muskau. – Aktualizacja 2017. – [Polska] : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2021].
 15. Dzwony i wieże królewskiej Katedry na Wawelu : Dzwon Zygmunta / Mieczysław Rokosz. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
 16. Dzwony pożyczone : studia historyczne i prawne nad problematyką strat dóbr kultury / Marceli Tureczek. – Poznań : Instytut Zachodni, 2020.
 17. Kopice : historia utraconego piękna / Janusz L. Dobesz, Irma Kozina, Maciej Mischok. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2020.
 18. In principio : mit początku w kulturze średniowiecznej Europy : tom dedykowany pamięci prof. Jacka Wiesiołowskiego : materiały XXXVII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej / pod redakcją Jacka Kowalskiego i Witolda Miedziaka. – 398 s. : fot. barw. ; 24 cm.
 19. Sacrum na płótnie malowane : zasłony wielkopostne kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce / Ewa Kocój, Maria Borczuch-Białkowska, Lucyna Borczuch. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
 20. Planty, promenady, ringi : śródmiejskie założenia pierścieniowe Gdańska, Poznania, Wrocławia i Krakowa / Łukasz Bugalski. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2020.
 21. Alfons Karny : Galeria Portretów Wielkich Polaków / tekst Ryszard Saciuk. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, [2018].
 22. Bydgoszcz nie tylko pieniądzem stała / Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ; opracowanie: Jolanta Szałkowska-Łoś, Józef Łoś. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 2020.
 23. Cmentarze i pomniki I wojny światowej po stuleciu : stan badań i ochrony / red. Małgorzata Karczewska. – Białystok : Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2019.
 24. Jan Stanisławski i jego uczniowie : z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków / opracowanie merytoryczne Inga Kopciewicz. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 2020.
 25. Metropolitan Jewish cemeteries of the 19th and 20th centuries in Central and Eastern Europe : a comparative study / Rudolf Klein. – Petersberg : Michael Imhof Verlag GmbH & Co. KG, 2018.
 26. Miejsca pamięci czynu niepodległościowego na północno-wschodnim Mazowszu / Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski. – Białystok : środek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2019.
 27. Muzeum Podlaskie prezentuje / pod redakcją Waldemara F. Wilczewskiego. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2020.
 28. Pamięć o Niepodległej na północno-wschodnim Mazowszu / red. Maciej Karczewski. – Białystok : Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2019.
 29. Ruch turystyczny w Kopalni Soli Wieliczka w okresie zarządu austriackiego (1772-1918) / Barbara Konwerska. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 2020.
 30. W namiotach wezyrskich : komemoracja wojen tureckich w kulturze szlacheckiej / Sabine Jagodzinski. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020.
 31. Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju / Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, 2020.
 32. Polejowscy : karta z dziejów lwowskiego środowiska artystycznego w drugiej połowie XVIII wieku / Agata Dworzak. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika ; Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” : Uniwersytet Jagielloński, 2020.
 33. Tramwaje lwowskie 1880-1944 / Jan Szajner, Marcin Rechłowicz. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2020.
 34. The Old Town in Warsaw – Authenticity Unknow : Perservation and Conservation of the Plaster and Wall Paintings on the UNESCO World Heritage List / edited by Anna Jagiellak. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 35. Warszawskie Stare Miasto – autentyzm nieznany : zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO / redakcja merytoryczna Anna Jagiellak. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 36. Freski supraskie : relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyńskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu / redakcja Adam Ruta ; współpraca redakcyjna Aneta Jurgilewicz-Stępień i inni. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego, 2019.
 37. Katalog ręczników ludowych gminy Orla / Alina Dębowska, Katarzyna Sołub, Jerzy Sołub. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2019.
 38. Kościoły Grybowa : monografia historyczno-artystyczna / Józef Skrabski. – Kraków : DodoEditor, 2010.
 39. W kręgu Branickich : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, maj-wrzesień 2019 / tekst Anna Dąbrowska ; noty katalogowe Anna Dąbrowska, Joanna Tomalska-Więcek. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2019.
 40. Drewniane kościoły : od Tatr po Gorce / Zbigniew Muzyk. – Wyd. 2 popr. – Nowy Sącz : „Wydawnictwo Fundacja” : Drukarnia BAAD, 2006.
 41. Drewniane kościoły : Ziemia Tarnowska – część południowa / ks. Tadeusz Bukowski. – Nowy Sącz : „Wydawnictwo Fundacja”, 2005.
 42. Szkłem malowane : problematyka konserwatorska emalierstwa / Alina Tomaszewska-Szewczyk. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 43. Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek / pod redakcją Marcina Szymy i Marka Walczaka. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana” : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.
 44. Opolski Informator Konserwatorski / Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Opolu. – Opole : Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Opolu, 1981-. R. 2020.
 45. Lubuskie Materiały Konserwatorskie / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ; [Jarosław Lewczuk red.]. – Zielona Góra : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003-. T. 17 (2020).
 46. Ikona i Logos : [zeszyty muzealne Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku]. – Białystok : Muzeum Podlaskie, 2019-. T. 1 (2019).
 47. Podlaskie Zeszyty Archeologiczne / Muzeum Podlaskie w Białymstoku. – Białystok : Muzeum Podlaskie, 2005-. T. 14-15 (2020).
 48. Osowa : osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą / Danuta Jaskanis, Paweł Szymański. – Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku ; Warszawa : Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.
 49. Jaćwieskie ośrodki grodowe / Marcin Engel ; Państwowe Muzeum Archeologiczne, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne : Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.
 50. Kopalnie krzemienia na stanowisku „Za garncarzami” w Ożarowie / pod red. Wojciecha Brzezińskiego. – Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ; Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020.
 51. Stanowiska 24, 25 i 27 w Mirocinie, gm. Przeworsk : osadnictwo z wczesnego okresu epoki brązu / Paweł Jarosz, Mirosław Mazurek. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2020.
 52. Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. T. 1, Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego / Piotr Papiernik, Joanna Wicha, Rafał Brzejszczak, Piotr Kittel, Piotr Wroniecki. – Łódź : Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2020.
 53. Badania kwartału IX : najstarsze ślady osadnictwa : praca zbiorowa. T. 5,1 / pod red. Marcina Majewskiego ; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe. – Stargard : Muzeum w Stargardzie ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019.
 54. Czernikowice : cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza / Tomasz Stolarczyk, Przemysław Paruzel, Dagmara Łaciak, Justyna Baron, Agata Hałuszko, Radosław Jarysz, Radosław Kuźbik, Jeannette J. Łucejko, Marcin Majewski, Kamil Nowak ; Muzeum Miedzi w Legnicy. – Legnica : Muzeum Miedzi w Legnicy, 2020.
 55. Kamienica Szlachecka : cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pojezierzu Kaszubskim / Małgorzata Tuszyńska ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2020.
 56. Między Słupią a Wierzycą : cmentarzyska kultury pomorskiej z obszaru Kaszub i Kociewia / Piotr Fudziński. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2020.
 57. Na granicy światów : obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. świętokrzyskie / pod red. Michała Przeździeckiego i Witolda Migala. – Warszawa : Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 2020.
 58. Wczesnośredniowieczna Niemcza : archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy z lat 1950-1981 / red. Joanna Kachel-Szyjka, Krzysztof Jaworski, Aleksander Limisiewicz ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław : Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020.
 59. Wczesny i środkowy neolit na pojezierzu starogardzkim w świetle badań nad dolną Wierzycą i Janką / red. Olgierd Felczak. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2020.
 60. Znalezisko gromadne przedmiotów metalowych kultury łużyckiej w Brudzyniu, pow. żniński : VI sprawozdanie biskupińskie / red. nauk. Jacek Gackowski, Henryk P. Dąbrowski ; Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Polskie Towarzystwo Historyczne. – Biskupin : Muzeum Archeologiczne w Biskupinie ; Toruń : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2020.
 61. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 4, Synteza / Bogusław Gediga, Anna Józefowska, Dagmara Łaciak, Izabella Dolata-Daszkiewicz ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2020.
 62. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 5, Opracowania specjalistyczne / red. Bogusław Gediga, Anna Józefowska ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2020.
 63. Historyczny krajobraz kulturowy zachodnich Sudetów : wstęp do badań / red. Jerzy Piekalski ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław : Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020.
 64. Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie : badania interdyscyplinarne i konserwacja / pod red. Marty Stasiak-Cyran ; Muzeum Narodowe w Lublinie. – Lublin : Muzeum Narodowe, 2020.
 65. Grodzisko Piotrówka w Radomiu w świetle badań archeologicznych 2010-2013. Część 1, Stratygrafia i chronologia / Maciej Trzeciecki, Michał Auch, Katarzyna Stańczuk. – Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 66. Suraż : średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim / red. Dariusz Krasnodębski, Hanna Olczak. – Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 67. Ulica 3 Maja w Rzeszowie : archeologia, historia, archeometria, kafle piecowe, antropologia, radiologia, odontologia, katalog / red. Joanna Rogóż, Hubert Mącik. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2019.

marzec
liczba nowości: 51

 1. Dom podcieniowy na Żuławach / Marta Koperska-Kośmicka. – Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2020.
 2. Dziedzictwo kulturowe – teraźniejszość – przyszłość : markowy produkt turystyczny Pomorza / pod red. Mirosława Boruszczaka ; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. – Słupsk : Muzeum Pomorza Środkowego, 2010.
 3. Kościoły Diecezji Tarnowskiej : nasze dziedzictwo. T. 2 / [aut. Małgorzata Krzyżanowska-Witkowska, Łukasz Wyszomirski ; tekst Piotr Drewniak, Agnieszka Mażuchowska, Krystyna Nowak, Elżbieta Rogucka, Roman Miarecki]. – Bydgoszcz : Ikona, [2019].
 4. Następstwa zagłady Żydów : Polska 1944-2010 / pod red. nauk. Feliksa Tycha, Moniki Adamczyk-Garbowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2012.
 5. Ostrów Lednicki : palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego : chronologia i kontekst / red. Danuta Banaszak, Andrzej Kowalczyk, Arkadiusz Tabaka, Andrzej M. Wyrwa. – Lednica ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2020.
 6. Relikty i uzurpatorzy / Janusz Sujecki. – Warszawa : nakładem autora, 2020.
 7. Zakopane : drewniany kościół św. Jana na Harendzie / tekst Andrzej Skorupa ; fotografie Rafał Monita. – Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2020.
 8. Drzewa / [redakcja Tomasz Kunz]. – Kraków : EMG, 2018.
 9. Działalność kulturalna hrabiny Friederike von Reden (1774-1854) / Urszula Bończuk-Dawidziuk. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : partner wydawniczy Strefa Kultury Wrocław, 2019.
 10. O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony : filozofia i elementy nowej teorii i praktyki konserwacji / Iwona Szmelter. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020.
 11. Architektki / redakcja Tomasz Kuntz. – Kraków : EMG, 2016.
 12. Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894 / Marlena Hajduk. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020.
 13. Muzea zamkowe i pałacowe w Polsce w świetle pozytywnych efektów zewnętrznych ich działalności / Katarzyna Obłąkowska. – Warszawa : Difin, 2021.
 14. Pionierki / redakcja Ewa Dąbrowska. – Kraków : EMG, 2019.
 15. Architektura XX wieku : zachowanie jej autentyzmu i integralności w Gdyni i w Europie / red. Maria Jolanta Sołtysik, Marek Stępa. – Gdynia : Urząd Miasta, 2020.
 16. Park Mużakowski – Łęknica : przewodnik / Renata Stachańczyk. – Wyd. 3, poprawione. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 17. Zaščita in vzdrževanje mozaikov in situ : zbornik referatov 2. mednarodnega simpozija o mozaikih 21.-23. oktobra 2015 v Ljubljani = Protection and maintenance of mosaics in situ : proceedings of the 2nd International Symposium on Mosaics 21-23 October 2015 in Ljubljana / uredile Sabina Dolenec, Marina Lesar Kikelj, Judita Lux, Bernarda Županek. – Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; 2020.
 18. Journal of cultural heritage. – Paris : Elsevier, 1999-.
 19. Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej. T. 1-10. – Nowy Sącz : Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, 2020.
 20. Kronika zabytkomaniaka. T. 4 / Katarzyna Zarzycka. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 21. Atlas Twierdzy Toruń. Z. 6, Bramy Twierdzy Toruń / Janusz Pokrzywnicki ; pod red. Janusza Tandeckiego i Lecha Narębskiego ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji im. Adama Freytaga w Toruniu. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2013.
 22. Kurhany na Wyżynie Lubelskiej / praca zbiorowa pod red. Grzegorza Mączki ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. – Lublin : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2020.
 23. Lenda novi aevi : nowożytne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania / red. Janusz Nowiński. – Ląd ; Poznań ; Warszawa : Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, 2019.
 24. Etnografia : materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym / Marian Pokropek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019.
 25. Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych : VI konferencja naukowo-techniczna „REW-INŻ’2004”. T. 3 / [kom. red. Krzysztof Chudyba et al.] ; Polska Akademia Nauk Komisja Budownictwa Oddział w Krakowie; Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej; Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Krakowie. – Kraków : [s.n.], 2004.
 26. Kafle z Centralnej Składnicy Muzealnej w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku : historia i konserwacja : katalog wystawy / oprac. Barbara Pospieszna – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2005.
 27. U źródeł bolesławieckiej ceramiki : Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w. / Barbara Glinkowska [et al.] – Jelenia Góra : Moniatowicz Foto Studio, 2012.
 28. Urban planning „à la française” : one thousand years of practice and European innovations : completing the image. Vol. 1, In search of the origins of European urban planning : models of medieval spatial organization in Southern France : from circulades to bastides / Krzysztof Kazimierz Pawłowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 29. Urban planning „à la française” : one thousand years of practice and European innovations : completing the image. Vol. 2, Since the birth of absolutism through the Enlightenment / Krzysztof Kazimierz Pawłowski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 30. Zabytek zadbany AD 2020 / [tekst Joanna Piotrowska]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 31. Cultural heritage, ageing, disability, and identity : practice, and the development of inclusive capital / Simon Hayhoe. – London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019.
 32. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego : krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego / red. Katarzyna Sadowska-Mazur. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 33. SAS : ilustrowany atlas architektury Saskiej Kępy / koncepcja i projekt Magdalena Piwowar ; tekst Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś. – Wyd. 2, rozszerzone. – Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, 2020.
 34. Standardy termomodernizacji obiektów zabytkowych : wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków dotyczące ochrony wartości dziedzictwa kulturowego w procesie poprawy charakterystyki energetycznej budowli zabytkowych / red. Marta Elas. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 35. Warszawskie synagogi : na tropie tajemnic / Jarosław Zieliński. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2020.
 36. Zarządzanie ryzykiem katastrof w światowym dziedzictwie / [red. polskiej wersji językowej Anna Marconi-Betka, Barbara Furmanik]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 37. Kultury i krajobrazy pamięci / pod redakcją Marka Dziewierskiego i Bożeny Pactwy. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020.
 38. Ustawa o rewitalizacji : komentarz / Tomasz Bąkowski. – Stan prawny na 31 maja 2017 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.
 39. Sprawozdania Zarządu Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego / pod red. Artura Dobrego, Janusza Trupindy. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2020.
 40. Blok jako dzieło sztuki : trzy modele architektury socjalnej w XX-wiecznej Francji : Le Corbusier, Émile Aillaud, Ricardo Bofill / Dorota Jędruch. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020.
 41. Kaplica grobowa Łubieńskich i Sobańskich na cmentarzu w Wiskitkach / Marcin Brzeziński. – Warszawa ; Guzów ; Wiskitki : Fundacja im. Felixa hr. Sobańskiego, 2020.
 42. Między normą a naturą : początki portretu w Europie Środkowej (około 1350-1430) / Mateusz Grzęda. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana” : 2020.
 43. Planowanie procesów rewitalizacji miast : teoria a praktyka / Katarzyna Olbińska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
 44. Płaszczyzna porozumienia : stoły w XVIII i XIX wieku / Małgorzata Korżel-Kraśna. – Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2020.
 45. Dziedzictwo obok Mnie : poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach / red. Aleksandra Chabiera, Anna Kozioł, Bartosz Skaldawski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 46. Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku / Marek Bednarek, Krzysztof Spychała. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2020.
 47. Pisanie pisanek techniką batikową na Śląsku Opolskim / opracowanie Ewa Banik. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2020.
 48. Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim i Zimnej Wódce / opracowanie Joanna Banik. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2020.
 49. Ratusz w Oleśnie / opracowanie Katarzyna Latocha. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, [2020].
 50. Nagrobek biskupa Jana Konarskiego w katedrze na Wawelu / Marcin Fabiański. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020.
 51. W stylu świdermajer / [wybór ilustracji i opis Ewa Moskwa] ; Wydział Archiwum Biura Administracyjno-Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. – Warszawa : Studio Reklamy i Wydawnictwo Masz, 2013.

styczeń
liczba nowości: 61

 1. Adaptive reuse of the built heritage : concepts and cases of an emerging discipline / Bie Plevoets and Koenraad Van Cleempoel. – London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019.
 2. Open Heritage Data an introduction to research, publishing and programming with open data in the heritage sector / Henriette Roued-Cunliffe. – London : Facet Publishing, 2020.
 3. The Oxford handbook of public heritage theory and practice / edited by Angela M. Labrador and Neil Asher Silberman. – New York : Oxford University Press, 2018.
 4. Populism and heritage in Europe : lost in diversity and unity / Ayhan Kaya. – Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2020.
 5. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 110, Toroni – Tupynambá / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2021.
 6. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 111, Tur – Valldosera / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2021.
 7. Bilde von Prage : czeska rzeźba kamienna stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach / Monika Jakubek-Raczkowska, Monika Czapska – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2020.
 8. Biuletyn Historii Sztuki : [kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki = Bulletin of Art History : a quarterly published by the Institute of Art History of the Polish Academy of Sciences (IS-PAN) in conjunction with the Art Historians’ Society / Piotr Paszkiewicz red. nacz.]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 1954-.
 9. Bulletin van het Rijksmuseum. – Amsterdam: Rijks-Museum, 1953-.
 10. Cultural economics and cultural policies / edited by Alan Peacock and Ilde Rizzo with contributions by Giorgio Brosio [et al.]. – Dorchdert ; Boston ; London : Kluwer Acedemic Publishers, 1994.
 11. Economic Perspectives on Cultural Heritage / edited by Michael Hutter and Ilde Rizzo. – Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 1997.
 12. Geniusz Baroku Szymon Czechowicz 1689-1775 / red. Andrzej Betlej, Tomasz Zaucha. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.
 13. A geography of heritage : power, culture and economy / Brian Graham, G.J. Ashworth, J.E. Tunbridge. – London : Arnold ; New York : Oxford University Press, 2004.
 14. Handbook on the economics of cultural heritage / ed. by Ilde Rizzo, Anna Mignosa. – Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2013.
 15. Ingenium et labor : studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Ziembie z okazji 60. urodzin / redakcja naukowa Piotr Borusowski, Agnieszka Rosales Rodríguez, Zuzanna Sarnecka, Joanna Sikorska, Aleksandra Sulikowska-Bełczkowska. – Warszawa ; Uniwersytet Warszawski : Muzeum Narodowe w Warszawie : 2020.
 16. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej / Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; [Andrzej Klonder red.]. – Warszawa : IAiE PAN.
 17. Late Medieval passion panoramas : background, function, reception / Kamil Kopania. – Warsaw ; Białystok : The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw. Branch Campus in Białystok, 2020.
 18. Ochrona Zabytków : kwartalnik wydawany przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Historyków Sztuki i Kultury w Warszawie. – Warszawa ; Kraków : „Czytelnik”, 1948-.
 19. Poland – China : art and cultural heritage / ed. by Joanna Wasilewska. – Kraków : Jagiellonian University Press, 2011.
 20. Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego / [red. nacz. Waldemar Okoń]. – Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006-.
 21. Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski : konserwacja, renowacja, adaptacja / [red. nacz. Edward Hardt]. – Kraków : AiP „raport”, 2002-.
 22. Skarpa Warszawska / [red. nacz. Danuta Szmit-Zawierucha]. – Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska, 2012-.
 23. Tkanina artystyczna w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku / Ewa Witkowicz-Pałka. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2020.
 24. Z głowy prababci : czepki, kopki, klapice / redakcja Ewa Tomaszewska. – Leszno ; Muzeum Okręgowe w Lesznie : 2020.
 25. Zamek Malbork w czasach wielkich mistrzów oraz zarys jego dalszych dziejów : vademecum dla zwiedzających / Marek Stokowski, Janusz Trupinda. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2020.
 26. Denkmalpflege Informationen. – München : Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2006-.
 27. Průzkumy památek = Denkmalforschung = Historical Monuments’. – Praha : Památkový ústav středních Čech, 1994-.
 28. Adhibenda : rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza PDN, 2014-.
 29. Ikonotheka : prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego / [kom. red. Jan Białostocki przewodn. ; red. Barbara Chodyńska]. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990-.
 30. 100-lecie kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej i Świętego Jerzego w Toruniu : 19-20 maj 2007. – Toruń : Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2007.
 31. 50 lat architektury i urbanistyki w Polskiej Akademii Nauk / red. Edmund Małachowicz ; Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu. Komisja Architektury i Urbanistyki. – Wrocław : Oddział PAN we Wrocławiu, 2002.
 32. Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych / Piotr Lityński. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019.
 33. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 13, Powiat żarski, Gminy Lubsko i Tuplice / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2020.
 34. Ekonomia kultury : przewodnik Krytyki Politycznej. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.
 35. Guidelines for elaboration of plans of management, use and protection of historic ruins / compiled by Bogusław Szmygin, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2020.
 36. Konkurencyjność miasta w kontekście współczesnych koncepcji teoretycznych i zjawisk gospodarczych / Ewelina Szczech-Pietkiewicz. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH : Szkoła Główna Handlowa, 2019.
 37. Kultura a ekonomia / Marian Noga. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2014.
 38. Kultura a rozwój / redakcja Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla. – Wyd. 2 zmienione i rozsz. – Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017.
 39. Kultura na peryferiach / pod redakcją Małgorzaty Jacyno, Tomasza Kukołowicza, Mikołaja Lewickiego. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2018.
 40. Na skraju Kurpiowszczyzny : parafia pw. św. Floriana w Jednorożcu / Maria Weronika Kmoch. – Jednorożec : Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”, 2020.
 41. Ochrona zabytków architektury obronnej : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Społecznych Opiekunów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków i Krajowej Narady Konserwatorskiej Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji : Giżycko, 12-14 września 1997 r. / red. nauk. Piotr Molski. – Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, 1997.
 42. Rewitalizacja miast : teoria, narzędzia, doświadczenia / praca zbiorowa pod redakcją Piotra Trzepacza i Agaty Warchalskiej-Troll – Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2017.
 43. Rewitalizacja obszarów wiejskich : uwarunkowania, modele, konsekwencje / Ewa Pałka-Łebek. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019.
 44. Transnational model of sustainable protection and conservation of historic ruins : best practices handbook / team of authors: Bogusław Szmygin [ i 52 pozostałych]. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.
 45. Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego / Andrzej B. Krupiński. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1989.
 46. Muzealnictwo / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodek Dokumentacji Zabytków ; [Janusz Odrowąż-Pieniążek red. nacz.]. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1952-.
 47. Gminny program opieki nad zabytkami miasta Zamościa : strategiczny dokument samorządu w ochronie zabytków / Bogusław Szmygin, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.
 48. Guidelines of modern management of historic ruins : best practices handbook / [compiled by Sergio Calò, Maurizio Malè, Eugenio Tamburrino ; Venetian Cluster]. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2020.
 49. Ocena wartości i plan zarządzania Młyna Papierniczego w Dusznikach-Zdroju / Bogusław Szmygin, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek. – Lublin : Politechnika Lubelska ; Duszniki-Zdrój : Muzeum Papiernictwa ; Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS Zamek Królewski, 2017.
 50. Transnational model form of socially useful use of historic ruins : best practices handbook / [compiled by: Patrizia Borlizzi, Antonino Frenda, Silvia Soldano, Marco Valle]. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2020.
 51. Uniwersalna karta oceny stanu technicznego obiektów tradycyjnych i zabytkowych / Bogusław Szmygin, Maciej Trochonowicz, Bartosz Szostak, Kinga Toruń. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.
 52. Zagrożenia mikrobiologiczne zbiorów muzealnych / Magdalena Dyda. – Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2020.
 53. Badania techniczne historycznych ruin / Bogusław Szmygin, Maciej Trochonowicz, Beata Klimek, Bartosz Szostak. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.
 54. (Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej / redakcja naukowa Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Paprot-Wielopolska, Mariola Tymochowicz. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2020.
 55. Światowe dziedzictwo kultury UNESCO : charakterystyka, metodologia, zarządzanie / Bogusław Szmygin. – Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Lublin : Politechnika Lubelska, 2016.
 56. Zespół zamkowy w Janowcu : ocena wartości i plan zarządzania / Bogusław Szmygin, Andrzej Siwek, Anna Fortuna-Marek. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2020.
 57. Olsztyński Rocznik Konserwatorski. – Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2014-.
 58. Roczniki Sztuki Śląskiej / Muzeum Śląskie we Wrocławiu. – Wrocław : [s.n.], 1959-.
 59. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski / Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Poznaniu ; Aleksander Starzyński red. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2002-.
 60. Roczniki Humanistyczne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1949-.
 61. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków / Wojciech Lis. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020.
2020

liczba nowości: 331

październik
liczba nowości: 31

 1. Historie gdańskich dzielnic. T. 1, Chełm / pod redakcją Janusza Dargacza, Katarzyny Kurkowskiej i Piotra Paluchowskiego. – Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2018.
 2. Huculszczyzna : ceramika pokucka w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie / Krystyna Tucholska, Bożena Kostuch. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2008.
 3. Krakowskie synagogi / Bartłomiej Grzegorz Sala. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019.
 4. Mosty z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku / Józef Tomasz Juros. – Ozimek : Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi, 2009.
 5. Początki i rozwój miast Górnego Śląska : studia interdyscyplinarne / red. tomu Dominik Abłamowicz, Mirosław Furmanek, Monika Michnik. – Gliwice : Muzeum, 2004.
 6. PRA: ilustrowany atlas architektury Pragi / koncepcja i projekt Magdalena Piwowar ; tekst Maciej Czeredys, Ewa Ziajkowska ; il. Maciej Drążkiewicz, Mateusz Gryzło, Peter Łyczkowski. – Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, 2020.
 7. Kościół św. Katarzyny w Woźnikach w świetle nieznanej wizytacji 1662 roku oraz innych inwentarzowych zapisów z lat 1663-1701 / Bernard Szczech. – Bytom : Agencja Wydawnicza Łukasz Szczech, 1999.
 8. Wokół Wielkiej Synagogi w Gdańsku : z dziejów lokalnej społeczności żydowskiej / pod redakcją Ewy Barylewskiej-Szymańskiej. – Gdańsk : Muzeum Gdańska ; Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2019.
 9. Z problemów architektury 1 połowy XX wieku / redakcja Joanna Kucharzewska. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2019.
 10. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym : wprowadzenie do problematyki / Zbigniew Kobyliński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020.
 11. Architektura drewniana w Białymstoku / opracowanie autorskie Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski, Wiesław Wróbel. – Białystok : Urząd Miejski w Białymstoku. Departament Kultury, Promocji i Sportu, 2020.
 12. Policja w walce o zabytki / Marek Łuczak. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2020.
 13. Betonoza : jak się niszczy polskie miasta / Jan Mencwel. – Warszawa : Krytyka Polityczna, 2020.
 14. Dolabella : wenecki malarz Wazów : katalog wystawy / redaktor naukowy Magdalena Białonowska ; konsultacja merytoryczna Przemysław Mrozowski ; Zamek Królewski w Warszawie. – Warszawa : Zamek Królewski – Muzeum, 2020.
 15. Pół wieku z zabytkami : w życiu i pracach konserwatorskich gdańskiego architekta / Andrzej Macur. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2018.
 16. Rembrandt : zobacz to! : arcydzieła w Zamku Królewskim w Warszawie / Alicja Jakubowska, Magdalena Królikiewicz ; Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. – Warszawa : Zamek Królewski – Muzeum, 2020.
 17. Szablą i krzyżem : pokaz obrazu Jana Henryka Rosena w stulecie Cudu nad Wisła 1920 : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum 23 lipca-15 listopada 2020 r. / red. nauk. Paweł Tyszka. – Warszawa : Zamek Królewski – Muzeum, 2020.
 18. W boju i na paradzie : husaria Rzeczypospolitej w XVI-XVII w. / red. nauk. Zbigniew Hundert, Tomasz Mleczek ; Zamek Królewski w Warszawie. – Warszawa : Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2017.
 19. The historic environment : policy & practice. – London : Maney Publishing, 2010-.
 20. Journal of cultural heritage. – Paris : Elsevier, 1999-.
 21. Kronika Miasta Poznania : miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : (organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania) / red. Zygmunt Zaleski. – Poznań : Magistrat stoł. m. Poznania, 1923-.
 22. Modus : prace z historii sztuki / Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków : Universitas, 2000-.
 23. Historia technik budowlanych : fundamenty, rusztowania, mury, więźby, sklepienia / Jan Tajchman, Andrzej Jurecki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
 24. Najlepsze miasto świata : Warszawa w odbudowie 1944-1949 / Grzegorz Piątek. – Warszawa : Wydawnictwo WAB – Grupa Wydawnicza Foksal, 2020.
 25. W poszukiwaniu Lebensraumu : Zagłębie Dąbrowskie w nazistowskich planach przestrzennych 1939-1944 / Stefania Lazar. – Czeladź : Muzeum Saturn w Czeladzi ; 2020.
 26. Architektura Będzina 1918-1939 : budynki użyteczności publicznej / Stefania Lazar. – Będzin : Fundacja Brama Cukermana, 2016.
 27. Dwory i pałace Wielkopolski : styl narodowy / Jan Skuratowicz. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2020.
 28. Kresy dawnej Rzeczypospolitej / redaktor naukowy tomu Robert Kunkel. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018.
 29. Moda patriotyczna w Polsce : od konfederacji barskiej do powstania warszawskiego / Nadia Sola-Sałamacha ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie. – Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, 2019.
 30. Porta Aurea : rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego / [Zakład Historii Sztuki UG Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Miasta Gdańska ; red. nauk. Teresa Grzybkowska]. – Gdańsk : ZHS UG : MHMG, 1992-.
 31. Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej = materials and studies on the history of sacred art / Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej ; [red. nacz. Grażyna Ryba]. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-.

wrzesień
liczba nowości: 58

 1. Budownictwo drewniane Kurpiów Puszczy Zielonej / Marian Pokropek. – Ostrołęka : Muzeum Kultury Kurpiowskiej, 2016.
 2. Prawobrzeżne Dolne Powiśle we wczesnej epoce żelaza : akulturacja – infiltracja – transformacja / Zbigniew Bukowski. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2020.
 3. Romuald Zerych (1888-1964) : rzeźbiarz niezapamiętany / Barbara Kalinowska. – Ostrołęka : Muzeum Kultury Kurpiowskiej, 2019.
 4. Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu. T. 2 / pod redakcją Juliusza Raczkowskiego i Moniki Jakubek-Raczkowskiej. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2020.
 5. Kawa czy herbata ? : archeologiczne świadectwa konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku / pod red. Beaty Ceynowej; teksty: Ewa Barylewska-Szymańska [i 8 pozostałych]. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2020.
 6. Tożsamość : 100 lat polskiej architektury / pod redakcją Bolesława Stelmacha i Karoliny Andrzejewskiej-Batko; teksty: Waldemar Baraniewski [i 14 pozostałych]. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2019.
 7. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami : komentarz / Katarzyna Zalasińska. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020.
 8. Wokół wawelskiego dworu Jagiellonów : cztery studia o sztuce renesansowej / Marcin Fabiański ; opracowanie redakcyjne Tomasz Pasteczka. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 2020.
 9. Wpływ kultury arabskiej na sztukę polską : rzemiosło artystyczne, architektura i malarstwo / redakcja naukowa Tadeusz Majda, Agata S. Nalborczyk. – Warszawa : Dialog, 2019.
 10. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu : przewodnik / Romuald Nowak. – Wrocław : Wydawnictwo ZET, 2011.
 11. Malarski skarb kościoła w Małujowicach / Tadeusz Jurek, Mirosław Czoppa ; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach. – Kwidzyn : VEGA Studio Adv. Tomasz Müller, 2019.
 12. Średniowieczny zespół rezydencjonalny na Górze Katedralnej w Chełmie / pod red. Andrzeja Buko ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 13. Verbum Domini manet in aeternum : Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu / red. Marta Tatiana Małkus ; Muzeum Ziemi Wschowskiej. – Wschowa : Muzeum Ziemi Wschowskiej, 2017.
 14. Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen : Kleinpolen. Bd. 1, Einführung in Geschichte und Kunst / i.A. des Herder-Instituts für Historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg ; i.V.m. dem Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków und dem Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa ; sowie in Kooperation mit der Dehio-Vereinigung (Wissenschaftliche Vereinigung zur Fortführung des kunsttopographischen Werkes von Georg Dehio e. V.) ; hrsg. von Wojciech Bałus und Dietmar Popp ; bearb. von Sławomir Brzezicki und Joanna Wolańska ; unter Mitarbeit von Agnese Bergholde-Wolf, Adam Organisty, Dietmar Popp, Birte Pusback und Wiebke Rohrer. – München ; Berlin : Deutscher Kunstverlag, 2020.
 15. Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen : Kleinpolen. Bd. 2, Westlicher Teil mit Krakau / i. A. des Herder-Instituts für Historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg ; i.V.m. dem Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków und dem Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa ; sowie in Kooperation mit der Dehio-Vereinigung (Wissenschaftliche Vereinigung zur Fortführung des kunsttopographischen Werkes von Georg Dehio e. V.) ; hrsg. Wojciech Bałus und Dietmar Popp ; bearb. von Sławomir Brzezicki und Joanna Wolańska ; uneter Mitarbeiten von Agnese Bergholde-Wolf, Adam Organisty, Dietmar Popp, Birte Pusback und Wiebke Rohrer. – München ; Berlin : Deutscher Kunstverlag, 2020.
 16. Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen : Kleinpolen. Bd. 3, Östlicher Teil mit Lublin / i. A. des Herder-Instituts für Historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg ; i.V.m. dem Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow und dem narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa ; sowie in Kooperation mit der Dehio-Vereinigung (Wissenschaftliche Vereinigung zur Fortführung des kunsttopographischen Werkes von Georg Dehio e. V.) ; hrsg. von Wojciech Bałus und Dietmar Popp ; bearb. von Sławomir Brzezicki und Joanna Wolańska ; uneter Mitarbeiten von Agnese Bergholde-Wolf, Adam Organisty, Dietmar Popp, Birte Pusback und Wiebke Rohrer. – München ; Berlin : Deutscher Kunstverlag, 2020.
 17. Lewin Brzeski i okolice : historia zapisana na starej pocztówce / red. Anna Butrym, Jerzy Kochler. – Lewin Brzeski : Towarzystwo Przyjaciół Lewina, 2019.
 18. Kościół świętych Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim : zapomniany pomnik śląskiej reformacji / fot. Roman Baran, Jerzy Kochler. – Lewin Brzeski : Oświatowo-Kulturowe Stowarzyszenie „Civitatis Loviensis”, 2014.
 19. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. – Lublin : [s.n.], 1959-.
 20. Wiadomości Konserwatorskie : biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny ; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. – [Warszawa] : SKZ ZG, 1985-.
 21. The historic environment : policy & practice. – London : Maney Publishing, 2010-.
 22. Journal of cultural heritage. – Paris : Elsevier, 1999-.
 23. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.
 24. Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie / [red. nacz. Tomasz Sawicki]. – Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2015-.
 25. Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung : mit den Mitteilungen des deutschen Restauratorenverbandes. – Worms : Wernersche, 1987-.
 26. Hermann Joseph Hübner (1872-1934) : zapomniany prudnicki proboszcz (1906-1934) / Janusz Stolarczyk ; Muzeum Ziemi Prudnickiej. – Prudnik : Narodowy Instytut Dziedzictwa : Muzeum Ziemi Prudnickiej, 2020.
 27. Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi, kanałów i dróg wodnych / Cezary Wawrzyński. – Olsztyn : Edytor WERS, 2014.
 28. Zagłada cmentarzy żydowskich / Krzysztof Bielawski – Warszawa : Więź, 2020.
 29. Działalność Elżbiety Sieniawskiej : polityka – gospodarka – kultura / pod red. Bożeny Popiołek. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020.
 30. Elżbieta Sieniawska : królowa bez korony / pod red. nauk. Konrada Morawskiego, Konrada Pyzela ; Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020.
 31. Odrzuceni przez społeczeństwo : cmentarz z końca XV/1. połowy XVI wieku odkryty przy ul. Dworcowej w Gliwicach / Jacek Pierzak, Łukasz Obtułowicz, Henryk Głąb, Jarosław Wróbel. – Gliwice : Muzeum, 2014.
 32. Promenada na południe : historia ulicy Kościuszki w Katowicach / pod. red. Magdaleny Chmiel. – Katowice : Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, 2019.
 33. Grafika dawna : wiek XV do lat 20. XIX wieku : Szkoła niemiecka : Barthel Beham i Sebald Beham / Małgorzata Łazicka. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
 34. Przyszłość rzeczy minionych / redaktor naukowy tomu Małgorzata Rozbicka. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019.
 35. Rysunki architektoniczne i dekoracyjne. Tom 1, Tylman van Gameren / – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
 36. Rysunki architektoniczne i dekoracyjne. Tom 2, Tylman van Gameren / – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
 37. Rysunki dawnych mistrzów : Wiek XV do lat 20. XIX wieku : szkoła niderlandzka, flamandzka i holenderska / Jolanta Talbierska. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
 38. Rysunki dawnych mistrzów : wiek XV do lat 20. XIX wieku : szkoła polska: S / – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
 39. Dubeczno : stanowisko 1 : Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie : materiały z badań archeologicznych w latach 1986-1987 / pod red. Haliny Taras. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej ; Lublin : Ars Libri S.C., 2019.
 40. Ludwinowo : stanowisko 7 : osada neolityczna na Kujawach / pod red. Joanny Pyzel. – Gdańsk ; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Pękowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2019.
 41. Szarbia, stanowisko 7, gm. Koniusza : osady i cmentarzyska od okresu neolitu po okres wpływów rzymskich / pod red. Ryszarda Naglika. – Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2019.
 42. Ikona w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie : katalog wystawy / [projekt katalogu Wanda Mazurek]. – Konin : Muzeum Okręgowe, 2018.
 43. Jan Hrynkowski (1891-1971) / Światosław Lenartowicz. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2019.
 44. Katalog zbioru biżuterii Muzeum Okręgowego w Koninie / Małgorzata Szuman-Gorczyca. – Konin : Muzeum Okręgowe w Koninie, 2019.
 45. Maksymilian Oborski w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie : katalog wystawy / Muzeum Okręgowe w Koninie ; [projekt katalogu Wanda Mazurek]. – Konin : Muzeum Okręgowe, 2017.
 46. Muzeum Książąt Czartoryskich / pod redakcją Katarzyny Płonki-Bałus, Natalii Koziary. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
 47. Portret trumienny : studia i szkice / pod redakcją Aleksandra Jankowskiego i Barbary M. Gawęckiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020.
 48. Wyspiański : posłowie / Magdalena Laskowska, Łucja Skoczeń-Rąpała. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2019.
 49. Zapomniane dziedzictwo : zbiór odlewów gipsowych Uniwersytetu Jagiellońskiego / Andrzej Betlej, Agata Dworzak, Piotr Jamski, Róża Książek-Czerwińska, Magdalena Kunińska, Jolanta Pollesch ; współpraca Julianna Karp, Bartłomiej Makowiecki. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2019.
 50. Ciepłe : elitarna nekropola wczesnośredniowieczna na Pomorzu Wschodnim / pod redakcją Sławomira Wadyla. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku,.
 51. Dwa grody nad Wirynką : Dąbrówka, stanowiska 1 i 2 : woj. wielkopolskie / pod red. Marzeny Sznyt i Pawła Pawlaka. – Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2019.
 52. Karmin : fenomen powtarzalności / Justyna Baron, Marcin Maciejewski, Radosław Jarysz, Radosław Kuźbik, Dagmara Łaciak, Jeannette J. Łucejko, Maksym Mackiewicz, Beata Miazga, Kamil Nowak, Dawid Sych. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2019.
 53. Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych / redakcja Jarosław Sobieraj. – Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 2019.
 54. Późnośredniowieczny warsztat garncarski ze Smolnicy : rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń / Małgorzata Pytlak ; z aneksem Piotra Guni „Wyniki interdyscyplinarnych badań petrograficzno-geochemicznych średniowiecznych naczyń z warsztatu garncarskiego w Smolnicy (woj. zachodniopomorskie)”. – Gorzów Wielkopolski : Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, 2019.
 55. Samławki : zespół cmentarzysk kurhanowych na Pojezierzu Mrągowskim / Marcin Gładki. – Warszawa : Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna , 2019.
 56. Stanowisko Biała 26 gm. Trzcianka woj. wielkopolskie : studium przypadku / redakcja Piotr Alagierski. – Trzcianka : Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka, 2019.
 57. Wilczyce : stanowisko 10 : norma i precedens w rytuale pogrzebowym małopolskiej kultury ceramiki sznurowej / red. Piotr Włodarczyk. – Kraków ; Niepołomice : Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater” ; Pękowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2019.
 58. Żuławka 13 gm. Wyrzysk : pozostałości wielofazowego osadnictwa z epoki kamienia na terenie Wielkopolski / pod redakcją Katarzyny Pyżewicz. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2019.

lipiec-sierpień
liczba nowości: 87

 1. Konińskie Zeszyty Muzealne / Muzeum Okręgowe w Koninie ; [Lech Stefaniak red. naczelny]. – Konin : Muzeum Okręgowe, 2006-.
 2. Archeologia Bagicza : kulturowe oblicza życia i śmierci / Marta Chmiel-Chrzanowska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019.
 3. Atomowi żołnierze wolności : archeologia magazynów broni jądrowej w Polsce / Grzegorz Kiarszys. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019.
 4. Civitas et urbs : Szczecin od średniowiecza do współczesności : kwartał 1. T. 1 / pod redakcją Anny Bogumiły Kowalskiej. – Szczecin : Muzeum Narodowe, 2019.
 5. Civitas et urbs : Szczecin od średniowiecza do współczesności : kwartał 1. T. 2 / pod redakcją Anny Bogumiły Kowalskiej. – Szczecin : Muzeum Narodowe, 2019.
 6. Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach. T. 1 / red. Jacek Wrzesiński ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. – Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2019.
 7. Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach. T. 2 / red. Jacek Wrzesiński ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. – Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2019.
 8. Kolonia Rychłocice stanowisko 1, województwo łódzkie : cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów / Wojciech Siciński ; przy współudziale: Rafała Brzejszczaka, Piotra Papiernika, Lubomiry Tyszler, Joanny Wichy, Anny Zielińskiej. – Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2019.
 9. Kosin 10, Kopiec 4 i 8 : stanowiska osadniczo-pracowniane tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na terenie wychodni krzemieni świeciechowskiego oraz gościeradowskiego / pod redakcją Anny Zakościelnej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie : „Ars Libri”, 2019.
 10. Nekropola z późnej epoki brązu : Wartosław-Biezdrowo-Zakrzewo / pod redakcją Andrzeja Krzyszowskiego. – Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2019.
 11. Sadłowo : birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej na ziemi dobrzyńskiej wraz z materiałami pozostałych kultur archeologicznych / redakcja naukowa Jadwiga Lewandowska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2019.
 12. Skarb z Nowego Kramska : analizy, konteksty / redakcja Arkadiusz Michalak, Julia Orlicka-Jasnoch. – Zielona Góra ; Świdnica : Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy, 2019.
 13. Sośnia „Szwedzki Most” : materiały krzemienne ze zbiorów Zygmunta Glogera / Agnieszka Dziedzic. – Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2019.
 14. Wczesnośredniowieczny gród i osada w Przytoku : stan. 1 i 2 : wyniki badań archeologicznych i środowiskowych / pod red. Bartłomieja Gruszki. – Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2019.
 15. Wojna trzydziestoletnia : pożar miasta w dniu 7 października 1635 r. : praca zbiorowa. T. 4 / pod red. Marcina Majewskiego ; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe. – Stargard : Muzeum w Stargardzie ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019.
 16. Cud światła : witraże średniowieczne w Polsce / Dobrosława Horzela ; noty katalogowe Edyta Bernady [i 19 pozostałych]. – Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.
 17. Kultura wizualna Niemiec 1768-1945 w świetle teorii sztuki i estetyki : sprzeciw i fascynacja : dzieje recepcji / pod redakcją Jacka Jaźwierskiego, Ryszarda Kasperowicza, Marcina Pastwy. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017.
 18. Pędzlem i dłutem : o twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora (1918-1989) / Irena Kontny. – Wyd. 2. – Katowice : Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, 2019.
 19. Kultury pamięci, kultury zapomnienia : osady pierwszych rolników w percepcji młodszych ugrupowań naddunajskich : studium wybranych przypadków / Joanna Pyzel. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.
 20. Nubia Christiana. 2 / red. Magdalena Łaptaś, Stefan Jakobielski ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2020.
 21. Simo Heikkilä : designer’s Life and Work / Anna Wiśnicka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2020.
 22. Bruegel w towarzystwie : Pieter Bruegel Starszy : dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / red. nauk. Joanna A. Tomicka. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019.
 23. Rembrandt osobiście : Rembrandt van Rijn : dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / red. nauk. Joanna A. Tomicka. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019.
 24. Wystawa, której nie było… : Ignacy Łopieński (1865-1941) : odnowiciel sztuki graficznej / koncepcja i opracowanie katalogu Piotr P. Czyż. – Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2019.
 25. Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa = Selected Papers from the National Museum in Cracow. New Series / [kom. red. Tadeusz Chruścicki et al.]. – Kraków : MN, 1999-.
 26. Studia Wilanowskie / Muzeum Pałac w Wilanowie ; [red. Ewa Birkenmajer]. – Warszawa : Muzeum w Wilanowie, 1977-.
 27. Meandry ochrony dziedzictwa kultury : aspekty prawnokarne i kryminalistyczne / pod redakcją Marcina Sabacińskiego i Macieja Trzcińskiego. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 28. Powszechna Wystawa Krajowa 1929 : architektura i urbanistyka / Joanna Bielawska-Pałczyńska, Hanna Hałas-Rakowska. – Łódź : Księży Młyn, 2019.
 29. Przewodnik po secesji w Łodzi i województwie łódzkim / Maria Nowakowska. – Łódź : Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju Regio, 2018.
 30. Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2019 / oprac. Wioletta Łabuda-Iwaniak. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020.
 31. Heinrich Graf von Brühl (1700–1763) : Bauherr und Mäzen / Hendrik Bärnighausen, Martin Schuster. – Altenburg : Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 2020.
 32. Skarby epoki Piastów : w siedemsetną rocznicę koronacji Władysława Łokietka 1320-2020 / redakcja Joanna Ziętkiewicz-Kotz. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 2020.
 33. XVIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1, Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Ewy Fudzińskiej ; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013.
 34. XVIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / pod red. Ewy Fudzińskiej ; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013.
 35. XX Sesja Pomorzoznawcza / pod red. Ewy Trawickiej ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2018.
 36. Helga Matzke presents : Central European drinking culture and Royal Silver dinner table (16th-18th centuries) / editor in chief Jan Godłowski ; texts by Jan Godłowski, Klementyna Ochniak-Dudek, Fred Matzke, Martin Eberle, Christina Ntaflou, Daniela Caroline Herrmann ; catalogue/notes on the objects Christina Ntaflou. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 2020.
 37. Profesor Edmund Małachowicz : architekt i konserwator : autentyczność i wiarygodność zabytku architektury / Elżbieta Grodzka. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020.
 38. Zagrożone dziedzictwo : polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi / Wojciech Konończuk, współpraca: Piotr Kosiewski. – Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2020.
 39. 1 Pomorska Sesja Sprawozdawcza / pod red. Mirosława Fudzińskiego ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych. – Gdańsk : Muzuem Archeologiczne, 2016.
 40. 2 i 3 Pomorska Sesja Sprawozdawcza za rok 2012 i 2014 / pod redakcją Mirosława Fudzińskiego ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne ; Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
 41. Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. T. 3 / redakcja naukowa: Kazimierz Kuczman, Józef Skrabski, Andrzej Włodarek. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie : Instytut Historii Sztuki i Kultury, 2018.
 42. Sapientia aedificavit sibi domum : mądrość zbudowała sobie dom… T. 2 / red. nauk. Monika Czapska – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
 43. Karpackie miasta, miasteczka i wsie / Hanna Hrehorowicz-Gaber, Elżbieta Węcławowicz-Bilska, Wojciech Wójcikowski. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 44. Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. T. 1 / redakcja naukowa: Kazimierz Kuczman, Józef Skrabski, Andrzej Włodarek. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie : Instytut Historii Sztuki i Kultury, 2018.
 45. Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. T. 2 / redakcja naukowa: Kazimierz Kuczman, Józef Skrabski, Andrzej Włodarek. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie : Instytut Historii Sztuki i Kultury, 2018.
 46. Krajobraz warowny Polski : procesy rewaloryzacji i percepcji : próba syntezy / Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus, Anna Staniewska. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 47. Małe miasta o układach historycznych w Polsce Południowej / Agnieszka Ciepiela, Olga Kania, Rita Łabuz. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 48. Zarządzanie w turystyce kulturowej. T. 1, Konteksty, koncepcje, strategie / Armin Mikos von Rohrscheidt. – Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe : we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium, 2020.
 49. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 109, Thomann – Toron / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2020.
 50. Architektura sakralna w Wielkopolsce i jej zleceniodawcy na tle regionalizacji baroku / Andrzej Józef Baranowski. – Warszawa : Liber pro Arte, 2020.
 51. Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. T. 3, Miejscowości G. Cz. 2 / Piotr Lasek, Piotr Sypczuk ; pod red. Piotra Laska. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2020.
 52. Muzeum Narodowe w Kielcach : Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej / redakcja naukowa Robert Kotowski ; opracowanie tekstu Joanna Kaczmarczyk, Iwona Rajkowska, Magdalena Śniegulska-Gomuła. – Kielce : Muzeum Narodowe, 2019.
 53. Stylistic trends in Polish furniture 1918-1939 / Anna Kostrzyńska-Miłosz. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk : Fundacja Liber pro Arte, 2019.
 54. Sztuka w Świętokrzyskiem : studia z historii kultury i sztuki w 19 i 20 wieku / pod redakcją Jolanty Drążyk, Piotra Rosińskiego, Henryka Suchojada. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019.
 55. Śródmieścia miast polskich : retrospekcja i przyszłość. Cz. 1 / praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Podhalańskiego. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2020.
 56. Śródmieścia miast polskich : retrospekcja i przyszłość. Cz. 2 / praca zbiorowa pod redakcją Kingi Racoń-Leji. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2020.
 57. Twórczość malarska Szymona Czechowicza i jej znaczenie dla kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów / pod redakcją Ewy Doleżyńskiej-Sewerniak i Ryszarda Mączyńskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
 58. Dzieje wilanowskiej nieruchomości ziemskiej : związki funkcjonalno-gospodarcze / Mirosław Kłusek – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
 59. Frysztak i okolice : podróż ze starą fotografią. 2 / Agata Zahuta. – Krosno : AGAZAH Agata Zahuta , 2020.
 60. Katalog grodzisk Warmii i Mazur. T. 1 / pod redakcją Zbigniewa Kobylińskiego. – Warszawa : Fundacja Res Publica Multiethnica : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2017.
 61. Katalog grodzisk Warmii i Mazur. T. 2 / pod redakcją Zbigniewa Kobylińskiego. – Warszawa : Fundacja Res Publica Multiethnica : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2017.
 62. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. T. 4, Kościół katedralny w Pińsku / red. nauk. Dorota Piramidowicz ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019.
 63. Miastoprojekt – Łódź swojemu miastu : konkursy – projekty – realizacje / Rafał Pakuła. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019.
 64. Torunia przestrzeń wspólna : wielokulturowe miasto z cezurą i bez cezury 1920 r. / redakcja naukowa Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski. – Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2020.
 65. Zabytkowe parki dworskie i folwarczne Dorzecza Parsęty / Zbigniew Sobisz, Mariola Truchan, Zbigniew Osadowski. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2019.
 66. Ecclesia, Studia z Dziejów Wielkopolski / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny ; [Feliks Lenort red.]. – Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2003-.
 67. Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce = Notre Passé : études sur l’histoire de l’Église et de la culture catholique en Pologne / [red. Jan Dukała]. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-.
 68. Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420 : główne kierunki rozwoju / Jakub Adamski. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2017.
 69. Kościół pw. św. Bartłomieja i kaplica Tęczyńskich w Staszowie / Agata Łucja Bazak. – Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, 2020.
 70. Zarządzanie w turystyce kulturowej. T. 2, Obszary, relacje, oferta / Armin Mikos von Rohrscheidt. – Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe : we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium, 2020.
 71. Wiadomości Konserwatorskie : biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny ; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. – [Warszawa] : SKZ ZG, 1985-.
 72. Katalog nagrobków piastowskich / opracowała Aleksandra Losik-Sidorska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2020.
 73. Przewodnik po zabytkowym zespole cmentarnym w Łomży / Sławomir Zgrzywa, ks. kan. Marian Mieczkowski. – Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów : Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Łomży, 2019.
 74. Stawiski : historia miasta i okolic na tle dziejów Mazowsza do II wojny światowej / Zenon Krajewski. – Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2020.
 75. XVIII-wieczne klasztory kapucyńskie na Ukrainie / o. Patryk Remigiusz Jankiewicz. – Kraków : Kustodia Ukrainy Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, 2014.
 76. Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : powiat trzebnicki [ilustracje] / pod red. Jana Harasimowicza ; oprac. aut. Urszula Bończuk-Dawidziuk [et al.]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 77. Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : powiat trzebnicki [tekst] / pod red. Jana Harasimowicza ; oprac. aut. Urszula Bończuk-Dawidziuk [et al.]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 78. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie : wystrój i wyposażenie / pod red. Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej i ks. Wacława Dokturno. – Przeczno : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2019.
 79. Santok : strażnica i klucz Królestwa Polskiego : wyniki badań z lat 1958-1965 / pod red. Knigii Zamelskiej-Monczak. – Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 80. World Heritage / UNESCO, INCAFO. – Madrid : INCAFO, Archivo fotografico, 1996-.
 81. Lubuskie Materiały Konserwatorskie / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ; [Jarosław Lewczuk red.]. – Zielona Góra : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003-.
 82. Rocznik Krakowski / Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa ; [red. Stanisław Krzyżanowski]. – Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1898-.
 83. Denkmalpflege in Sachsen : Mitteilungen des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen. – Drezno : Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 1992-.
 84. Architectus : pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej / [red. nauk. Ewa Łużyniecka]. – [Wrocław] : Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 1997-.
 85. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego / Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku ; [Janina Hościłowicz, Lucyna Stalończyk red. zeszytu]. – Białystok : Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, 1999-.
 86. Etnografia Polska / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958-.
 87. Ikonotheka : prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego / [kom. red. Jan Białostocki przewodn. ; red. Barbara Chodyńska]. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990-.

marzec-czerwiec
liczba nowości: 38

 1. Barok : historia, literatura, sztuka / [Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego ; red. nacz. Janusz Pelc]. – Warszawa : „Semper”, 1994-.
 2. Historyczne ruiny – ochrona, użytkowanie, zarządzanie / red. naczelny Bogusław Szmygin. – Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS : Muzeum Łazienki Królewskie ; Lublin : Politechnika Lubelska, 2018.
 3. Polski Słownik Biograficzny. T. 53/1, z. 216, Taube Johann – Teodorowicz Feliks / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2019.
 4. Sztuka na Mazowszu : nowe otwarcie / pod red. Andrzeja Pieńkosa i Michała Wardzyńskiego. – Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2019.
 5. Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku. T. 2, Źródła inspiracji / Marta Wiraszka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019.
 6. Piękne przedmioty : ozdoba ciała i dekoracja wnętrz sakralnych i świeckich / pod red. Agnieszki Benderer, Małgorzaty Wrześniak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019.
 7. Raport. 14 / red. Sławomir Kadrow. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 8. Biżuteria w Polsce : konteksty, zbiory, ekspozycje / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd]. – Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2019.
 9. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 11, Powiat żarski, gminy Brody i Jasień / Robert Romuald Kufel – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza PDN, 2020.
 10. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 12, Powiat żarski, gminy Lipinki Łużyckie, Łęknica, Przewóz i Trzebiel / Robert Romuald Kufel – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza PDN, 2020.
 11. Cultural Heritage management in China preserving the cities of the Pearl River Delta / Hilary du Cros, Yok-shiu F. Lee. – Wyd. 2. – London ; New York : Routledge, 2011.
 12. Hodegetrie Krakowskie. T. 4, 1550-1750. T. 5, 1750-2018 / praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej, Piotra Łopatkiewicza, Małgorzaty Nowalińskiej, Anny Sękowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019.
 13. Nagrobek serca króla Jana Kazimierza w kościele Saint-Germain-des-Pres w Paryżu : Æternæ memoriæ Regis Ortodoxi / Paweł Migasiewicz – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, 2019.
 14. O sztuce kopiowania: studia inspirowane badaniami powtarzalności przedstawień Hodegetrii Krakowskich 1400-1550 / Małgorzata Nowalińska. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019.
 15. Ochrona artefaktów dziedzictwa kulturowego / red. nauk. Samanta Kowalska, Andrzej Szymański. – Poznań ; Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2019.
 16. Prace magisterskie 2017/2018. T. 6 / [kom. red. Grażyna Korpal et al.] ; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019.
 17. Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 14, Twórca i dzieło / red. Irena Rolska. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2019.
 18. Archiwum Fary Chełmińskiej / Marek G. Zieliński. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019.
 19. Fara w mieście od średniowiecza do współczesności : społeczność, duchowość, architektura, wystrój : studia z historii sztuki / red. Rafał Eysymontt, Dariusz Galewski. – Wrocław : Stowarzyszenie Historyków Sztuki : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Instytut Historii Sztuki, 2019.
 20. Filhellenizm a rodząca się nowoczesność : kolekcja starożytności Eduarda Schauberta w świetle zachodzących zmian / Agata Kubala. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2019.
 21. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.
 22. Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung : mit den Mitteilungen des deutschen Restauratorenverbandes. – Worms : Wernersche, 1987-.
 23. Denkmalpflege Informationen. – München : Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2006-.
 24. Průzkumy památek = Denkmalforschung = Historical Monumets’. – Praha : Památkový ústav středních Čech, 1994-.
 25. Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem / red. nauk. Józef Borzyszkowski ; red. Bronisława Dejna. – Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2018.
 26. Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności : studia i szkice / red. nauk. Lechosław Lameński, Ewa Letkiewicz, Piotr Majewski, Jerzy Żywicki. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019.
 27. Varstvo Spomenikov. – Ljubljana : Ministrstvo za Kulturo : Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1948-.
 28. Cultural Tourism / Hilary du Cros, Bob McKercher. – Wyd. 3. – New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2020.
 29. DenkMal : Zeitschrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein. – Kiel : Landesamt für Denkmalpflege, Schleswig-Holstein, 1994-.
 30. Notes Konserwatorski / Biblioteka Narodowa. Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych ; [Barbara Drewniewska-Idziak red. nacz.]. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1998-.
 31. Studia Zamkowe / Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2004-.
 32. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1974-.
 33. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. – Lublin : [s.n.], 1959-.
 34. Bieszczad : sprawozdania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami O/Michniowiec. – Michniowiec : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1993-.
 35. Informatica museologica / Muzejski dokumentacioni centar. – Zagreb : Muzejski dokumentacioni centar, 1973-.
 36. Muzeologija / Muzejski dokumentacijski centar. – Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 1974-.
 37. Parki, ogrody, cmentarze / pod red. Ireny Kontny. – Katowice : Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków : Regionalny Instytut Kultury, 2019.
 38. Wielkie murowanie : zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego / [red. nauk. Agnieszka Bocheńska et al.] ; Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. – Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2019.

luty
liczba nowości: 65

 1. Archeologia jako humanistyczna interpretacja przeszłości : studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mamzerowi / red. Aleksandra Posern-Zielińska, Joanna Sawicka, Jacek Kabaciński, Michał Kara, Kinga Zamelska- Monczak ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu. – Poznań : Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2018.
 2. Archeologiczne przywracanie pamięci o wielkiej wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) / pod red. Anny I. Zalewskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2019.
 3. Artyści i rzemieślnicy artystyczni Gdańska, Prus Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej : skorowidz kwerendalny / Janusz Pałubicki. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 4. Hans Memling i sztuka dewocji osobistej w Niderlandach XV i początku XVI wieku : materiały z pierwszej międzynarodowej konferencji memlingowskiej / pod red. nauk. Marcina Kalecińskiego. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 5. Sztuka w 20-leciu międzywojennym : w stronę tradycji / [red. Małgorzata Ruszkowska-Macur]. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 6. Tematyka moralistyczna w gdańskiej sztuce świeckiej XVI i XVII wieku / Magdalena Mielnik. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 7. Włochy w Gdańsku. T. 1, Eseje / pod red. nauk. Marcina Kalecińskiego. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 8. Włochy w Gdańsku. T. 2, Katalog zabytków / pod red. nauk. Marcina Kalecińskiego. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 9. Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : powiat trzebnicki [ilustracje] / pod red. Jana Harasimowicza ; oprac. aut. Urszula Bończuk-Dawidziuk [et al.]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 10. Katalog zabytków sztuki : województwo wrocławskie (dolnośląskie) : powiat trzebnicki [tekst] / pod red. Jana Harasimowicza ; oprac. aut. Urszula Bończuk-Dawidziuk [et al.]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 11. Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka / Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1990-.
 12. Nowe Katowice : forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic (1945-1980) / Aneta Borowik. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019.
 13. Wojciech Sadley : tkanina życia / Jacek Barszcz, Jarosław Maciej Zawadzki. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Akademia Sztuk Pięknych, 2019.
 14. Ikony w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach / [red. Urszula Bańcerek]. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2017.
 15. Pokażę Wam inny Górny Śląsk : katalog zbiorów pocztówek Muzeum Śląskiego w Katowicach / oprac. Małgorzata Kaganiec. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2012.
 16. Szlak cysterski na Dolnym Śląsku w dokumencie archiwalnym / Janusz Gołaszewski, Bartosz Grygorcewicz, Ivo Łaborewicz. – Wrocław : Dolnośląska Organizacja Turystyczna : Archiwum Państwowe, 2017.
 17. Sztuka kobiet – kobiety w sztuce : artystki na Śląsku 1880-2000 / [red. nauk. Teresa Maria Kulak]. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2016.
 18. Gdańskie Studia Muzealne. Seria Nova / Muzeum Narodowe w Gdańsku. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019-.
 19. Varstvo Spomenikov. – Ljubljana : Ministrstvo za Kulturo : Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1948-.
 20. Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie / [Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie ; red. Mirosław Opęchowski]. – Szczecin : Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 2006-.
 21. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu / Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy ; [kom. red. Krzysztof Bartowski, Bogna Derkowska-Kostkowska, Piotr Winter ; red. nauk. Barbara Janiszewska-Mincer]. – Bydgoszcz : Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1996-.
 22. Katalog studiów badawczych Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków 1954-1992 : badania laboratoryjne, metody badań i konserwacji / oprac. Jan Gromnicki. – Warszawa : Wydawnictwo PP PKZ, 1994.
 23. La Pagode d’argent. Vol. 1, les peintures murales de la galerie dans la cour de la Pagode d’argent (Vat Preah Keo Morokhot) : rapport de la Mission Polono-Cambodgiennie de Conservation des Monuments a Phnom Penh 1985-1992 / [ed. Lech Krzyżanowski et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1992.
 24. Reports from Ashmunein : Polish-Egyptian archaeological and preservation mission at El-Ashmunein 1987-1990. Vol. 2 / [ed. Lech Krzyżanowski et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1992.
 25. The Bayon Temple. Vol. 1, the report of the Polish-Cambodian archaeological and preservation mission 1990 / [comité de red. Andrzej Bochiński et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.
 26. The Megzid Janraiseg temple. Vol. 1, The Polish-Mongolian mission for conservation of historic monuments 1989 / [ed. Elżbieta Kowalczykowa et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.
 27. Mausoleum of Qurqumas in Cairo : results of the investigations and conservations works : 1984-1988. Vol. 3 / [ed. Jan Gromnicki et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.
 28. Stacje kolejowe : świat, Europa i Królestwo Polskie 1830-1915 : architektura i budownictwo / Jarosław Zieliński. – Wydanie I. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019.
 29. Stacje kolejowe : Warszawa 1845-1915 : architektura i budownictwo / Jarosław Zieliński. – Wydanie I. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019.
 30. The Temple of queen Hatshepsut. Vol. 4, The report of the Polish-Egyptian archaeological and preservation mission Deir El-Bahari 1980-1988 / [ed. Lech Krzyżanowski et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.
 31. Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 8, Dziedzictwo nasze czy obce? / pod red. Katarzyny Zdeb, Kamila Rabiegi i Rafała Soleckiego. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019.
 32. Marina El Alamein. Vol. 1, archaeological background and conservation problems the Polish-Egyptian preservation mission at Marina 1988, the Polish excavation mission at Marina 1987-1989 / [comité de red. Andrzej Bochiński et al.]. – Warsaw : Wydawnictwa PKZ, 1991.
 33. La Qal’a des Bani Hammad : rapport de la mission polono-algérienne 1987-1988. Vol. 1 / [comité de red. Andrzej Bochiński et al.]. – Varsovie : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EGROSS” : na zlec. PP Pracownie Konserwacji Zabytków, 1990.
 34. Recherches sur les monuments du Champa : rapport de la mission polono-vietnamienne 1981-1982. Vol. 2 / [comité de red. Andrzej Bochiński et al.]. – Varsovie : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EGROSS” : na zlec. PP Pracownie Konserwacji Zabytków, 1990.
 35. Reports from Ashmunein : Polish-Egyptian archeological and preservation mission at El Ashmunein / [ed. Jan Gromnicki et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1989.
 36. Warownia Markovi Kuli : sprawozdanie z prac misji 1984-1988 / [red. Jan Gromnicki et al.] – Warszawa : Pracownie Konserwacji Zabytków, 1990.
 37. Los polacos en la conservacion de la Habana vieja / [red. Marek Barański, Tadeusz Sadowski]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1988.
 38. Średniowieczne techniki budowlane w Macedonii w świetle badań warowni Markovi Kuli w Prilepie / Tadeusz Polak. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1987.
 39. Restytucja zabytków w Polsce : ograniczenia i perspektywy / red. nauk. Anna Gerecka-Żołyńska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.
 40. Rola samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego / Piotr Schmidt. – Kraków : AT Wydawnictwo, 2019.
 41. Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy w Polsce / red. Karolina Jara, Aleksandra Paradowska. – Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019.
 42. The historic environment : policy & practice. – London : Maney Publishing, 2010-.
 43. Historyczne wnętrze urbanistyczne : materiały z seminarium, Toruń 19-20 września 2001 r. / [red. Michał Smoktunowicz]. – Toruń : Stowarzyszenie Polskie Dziedzictwo – Kultura Przyroda, 2001.
 44. Skarby archiwalne 1155-1939 : Sancti, beati atque illustres homines Ecclesiae – Święci, błogosławieni i wybitni ludzie Kościoła / [tekst katalogu Jacek Krochmal]. – Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2016.
 45. Szlakiem architektury drewnianej : świątynie / [red. Lech Łbik]. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2019.
 46. Nummi et humanitas : studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin / [red. Mateusz Bogucki, Witold Garbaczewski, Grzegorz Śnieżko]. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2017.
 47. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.
 48. Willmann : opus magnum / pod red. Piotra Oszczanowskiego. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 49. Współczesność i historia : medale, plakiety i żetony z lat 1800-1889 : katalog zbiorów. T. 1 / Magdalena Karnicka. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 50. Współczesność i historia : medale, plakiety i żetony z lat 1800-1889 : katalog zbiorów. T. 2 / Magdalena Karnicka. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 51. Wyrzeźbiony Wrocław : rzeźbiarze wrocławscy pierwszej połowy XX wieku / pod red. Barbary Andruszkiewicz i Piotra Oszczanowskiego. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 52. Blask orderów : w 100-lecie odzyskania niepodległości. T. 1, Ordery i odznaczenia dawnej Rzeczypospolitej, w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, XVII-XIX w. (1634-1831) / pod red. Tadeusza Jeziorowskiego i Mariusza Skotnickiego. – Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.
 53. Blask orderów : w 100-lecie odzyskania niepodległości. T. 2, Ordery i odznaczenia dawnej Rzeczypospolitej, Kraj i Uchodźstwo, 1919-1992 / pod red. Tadeusza Jeziorowskiego i Mariusza Skotnickiego. – Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.
 54. Blask orderów : w 100-lecie odzyskania niepodległości. T. 3, Ordery i odznaczenia Polski Ludowej (PRL) i III Rzeczypospolitej / pod red. Tadeusza Jeziorowskiego i Mariusza Skotnickiego. – Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.
 55. Bratanków dzieje wspólne : unikaty ze zbiorów budapesztańskich / [autor tekstów Michał Mackiewicz]. – Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.
 56. Intorno a Marcello Bacciarelli : italiani nelle Varsavia dei Lumi / a cura di Andrzej Pieńkos e Mariusz Smoliński. – Warszawa : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019.
 57. Mausoleum of Qurqumas in Cairo. Vol. 2, Results of the investigations and conservations works / [ed.-in-chief Lech Krzyżanowski et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1985.
 58. Recherches sur les monuments du Champa. Vol. 1, Rapport de la mission polono-vietnamienne 1981-1982 / [com. de red. Tadeusz Polak (président) et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1985.
 59. The temple of Queen Hatshepsut. Vol. 3, Results of the investigations and conservation works of the Polish-Egyptian archeological and preservation mission Deir el-Bahari / [editor-in-chief Lech Krzyżanowski]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1985.
 60. Warownia Markovi Kuli : sprawozdanie z prac misji 1977-1983 / [red. Marek Barański, Tadeusz Sadowski]. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1985.
 61. Les ateliers Polonais de conservation – PKZ et la sauvegarde du patrimoine culture : 18-29 Janvier 1993, Paris, UNESCO / [responsable de la publication Marek Barański, Krystyna Kraśniewska]. – Varsovie : Wydawnictwa PKZ, 1993.
 62. Polish conservators of monuments in Asia / [ed. in chief Lech Krzyżanowski]. – Warszawa : Wydawnictwa PPPKZ, 1994.
 63. Profesorowi Witoldowi Henslowi / [Tadeusz Polak, Tadeusz Rosłanowski]. – Kraków : PKZ, 1979.
 64. Spis wydawnictw PP Pracownie Konserwacji Zabytków 1966-1980 / oprac. Małgorzata Łankiewicz, Jan Rudewicz. – Warszawa : Ośrodek Informacji PKZ, dr. 1981.
 65. Teraźniejszość rzeczy minionych / Janusz Kubiak. – Warszawa : PP Pracownie Konserwacji Zabytków, Ośrodek Informacji Konserwatorskiej, 1983.

styczeń
liczba nowości: 52

 1. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. – Lublin : [s.n.], 1959;
 2. Kronika Zamkowa : biuletyn informacyjny Zamku Królewskiego w Warszawie / red. Magdalena Bajer, Adam Rutkowski. – Warszawa : [s. n.], 1983;
 3. Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce / Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 1965-.
 4. Wiadomości Konserwatorskie : biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny ; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. – [Warszawa] : SKZ ZG, 1985-.
 5. Nowoczesne metody badawcze w archeologii : seminarium w Zakrzowie : teksty referatów / [red. zeszytu Krystyna Kruczek] ; PP Pracownie Konserwacji Zabytków. – Kraków : Wydawnictwa PKZ, 1989.
 6. Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura / pod red. Agnieszki Gronek i Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej. – Kraków ; Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019.
 7. Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego : studia z historii sztuki / pod red. Teresy Dudek Bujarek. – Katowice : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Górnośląski, 2019.
 8. Toruńskie miejsca do mieszkania i (za)pamiętania : domy, pomniki, cmentarze / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2019.
 9. Zasady wykonywania i przedstawiania studiów, planów i projektów rewaloryzacji / Olgierd Sawicki. – Warszawa : Wydawnictwa PKZ, 1990.
 10. Całe morze budowania : wrocławska architektura 1956-1970 / Agata Gabiś. – Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.
 11. Dzieła mistrzów renesansu w grafice od XVI do XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu / Beata Fekecz-Tomaszewska, Olgierd Czerner. – Wrocław : Muzeum Architektury, 2019.
 12. Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce = Notre Passé : études sur l’histoire de l’Église et de la culture catholique en Pologne / [red. Jan Dukała]. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-.
 13. Nowy początek : (od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej / pod red. Janusza Trupindy i Aleksandry Siuciak. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
 14. Sapientia aedificavit sibi domum : mądrość zbudowała sobie dom… / red. nauk. Janusz Trupinda. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
 15. Czerwińsk nad Wisłą : historia, rozwój, wyzwania / pod red. Radosława Lolo. – Czerwińsk ; Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2018.
 16. Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa w zarysie : podręcznik dla studentów szkół wyższych / Maciej Motak ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Wyd. 2, rozszerzone. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 17. Radziwiłłowskie dobra Orla (1585-1695) / Michał Sierba. – Białystok : Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2017.
 18. Architektura Wawelu w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / Jadwiga Gwizdałówna. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2019.
 19. Grody Lubelszczyzny od XI do XIV wieku / praca zbiorowa pod red. Ewy Banasiewicz-Szykuły ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. – Lublin : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2019.
 20. Obraz Madonna w płaszczu opiekuńczym Giovanniego da Gaeta ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu : badania i konserwacja / red. Ewa Wiłkojć, Joanna Winiewicz-Wolska. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2019.
 21. Polskie art déco : materiały siódmej sesji naukowej „Polskie art déco. Malarstwo i grafika” pod przewodnictwem prof. Anny Sieradzkiej, prof. Andrzeja K. Olszewskiego i dr Anny Kostrzyńskiej-Miłosz w Muzeum Mazowieckim w Płocku 23-24 października 2017 roku / [oprac. red. Zbigniew Chlewiński]. – Płock : Muzeum Mazowieckie, 2019.
 22. Prewencja jako niezbędny element opieki nad zbiorami Zamku Królewskiego na Wawelu : konserwacja prewencyjna kolekcji Lanckorońskich / red. Ewa Wiłkojć, Joanna Winiewicz. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2019.
 23. XVIII-wieczne szafki kątowe dekorowane laką ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu : historia, badania, konserwacja / red. Ewa Wiłkojć, Joanna Winiewicz-Wolska. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2019.
 24. Zabytki ziemi łomżyńskiej : 92 rysunki wraz z opisami zabytków. T. 1 / Jerzy Rudnicki. – Rajgród : Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 1998.
 25. Zabytki ziemi łomżyńskiej : historia miast i wsi, rysunki zabytków wraz z opisami, portrety i życiorysy osób zasłużonych. T. 2 / Jerzy Rudnicki. – Rajgród : Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 2001.
 26. Zabytki ziemi łomżyńskiej : historia miast i wsi, rysunki zabytków wraz z opisami, portrety i życiorysy osób zasłużonych. T. 3 / Jerzy Rudnicki. – Rajgród : Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 2005.
 27. Detal architektoniczny warszawskiej Pragi 1850-1939 / pod red. Jadwigi Roguskiej. – Warszawa : Fundacja Hereditas, 2018.
 28. Kazimierz Chłędowski i jego pisarstwo o sztuce / Marta Gołąbek. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 29. Leonardiana w kolekcjach polskich : co jest czym : oryginał, replika, kopia / autorzy tekstów Dorota Folga-Januszewska, Anna Kwiatkowska, Elżbieta Modzelewska, Iwona Szmelter, Agnieszka Woźniak-Wieczorek. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 30. Portret w dawnej Polsce / Jan K. Ostrowski. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 31. Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego / [Oddział Wojewódzki Służby Ochrony Zabytków w Lublinie ; zespół red. Halina Landecka przewodn.]. – Lublin : Oddział Wojewódzki Służby Ochrony Zabytków, 1999-.
 32. Ochota dzielnica z klasą : architektura i mieszkańcy. Część 2 / Jerzy S. Majewski, Grzegorz Mika, Joanna Rolińska, Jarosław Zieliński. – Warszawa : Fundacja Hereditas, 2019.
 33. Polska bibliografia organów. T. 3 / Maria Szymanowicz. – Lublin : Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2018.
 34. Wielkie Morawy / [red. nauk. Pavel Kouřil]. – Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego ; Szczecin : Wydawnictwo Triglav, 2017.
 35. Wikingowie w Polsce : zabytki skandynawskie z ziem polskich / red. nauk. Michał Bogacki, Andrzej Janowski, Łukasz Kaczmarek. – Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego ; Szczecin : Wydawnictwo Triglav, 2019.
 36. Archeologia obwodnicy Inowrocławia : badania archeologiczne w pasie budowy obwodnicy Inowrocławia : katalog zabytków / [zespół red. Michał Wiśniewski, Leszek Kotlewski]. – Bydgoszcz : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2019.
 37. Die Gartenkunst. – Worms am Rhein : Wernersche Verlagsgesellschaft, 1989-.
 38. Model / Piotr Gajewski. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 39. Od Torunia do Charkowa / pod red. Małgorzaty Grupy i Andrzeja Pydyna. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.
 40. XIV-wieczne układy urbanistyczne w Małopolsce i na Podkarpaciu : stan zachowania, ochrona i rewaloryzacja / Dominika Kuśnierz-Krupa. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 41. Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki : doktryny, teoria, praktyka / Andrzej Kadłuczka. – Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2018.
 42. Władysław Grabski (1924-1970) : działalność architekta – badacza na Politechnice Krakowskiej / Joanna Jadwiga Białkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 43. Architektura ceglana w Białymstoku / oprac. autorskie Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski, Wiesław Wróbel. – Białystok : Urząd Miejski. Departament Kultury, Promocji i Sportu, 2019.
 44. Dzieje Sławkowa / pod red. Feliksa Kiryka. – Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, 2001.
 45. Pomniki historii : najcenniejsze obiekty i zespoły zabytkowe w Polsce / aut. tekstów Roman Marcinek ; zespół red. Anna Hanaka, Anna Kucińska-Isaac, Małgorzata Maksymiuk, Tadeusz Sadowski, Anna Wawrzyńczuk. – Wyd. 4, uzup. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 46. Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu / pod red. nauk. Macieja Trzcińskiego ; (autorzy) Bartłomiej Gadecki, Olgierd Jakubowski, Maciej Trzciński, Kamil Zeidler. – Stan prawny na dzień 1 lipca 2019. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.
 47. Zabytek zadbany AD 2019 / [tekst Joanna Piotrowska]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 48. Journal of cultural heritage. – Paris : Elsevier, 1999-.
 49. Porta Aurea : rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego / [Zakład Historii Sztuki UG Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Miasta Gdańska ; red. nauk. Teresa Grzybkowska]. – Gdańsk : ZHS UG : MHMG, 1992-.
 50. Studia Wilanowskie / Muzeum Pałac w Wilanowie ; [red. Ewa Birkenmajer]. – Warszawa : Muzeum w Wilanowie, 1977-.
 51. Lekcja anatomii u Hansa Memlinga / Jerzy Jankau. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.
 52. Restauratorenblätter / [Hrsg. Österreichische Sektion des IIC (International Institute for Historic and Artistic Works) ; Red. Manfred Koller und Rainer Prandtstetten]. – Klosterneuburg ; Wien : Mayer & Comp, 1979-.
2019

liczba nowości: 447

 1.  100 Monuments of History : historic sites of particular importance in Poland / zespół red. Elżbieta Jagielska, Mariusz Czuba, Anna Hanaka, Anna Wawrzyńczuk. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018.
 2. 100 Pomników Historii / zespół red. Elżbieta Jagielska, Mariusz Czuba, Anna Hanaka, Anna Wawrzyńczuk. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018.
 3. 11.11 1918 : niepodległość i pamięć w Europie Środkowej / Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, Piotr Tadeusz Kwiatkowski. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018.
 4. 550 lat : dzieje radomskich bernardynów 1468-2018 / Michał Krawczyk, Wojciech Stan. – Radom : Klasztor OO. Bernardynów, 2019.
 5. 966 : pamięć w dębie zachowana / [red. Agnieszka Stempin]. – Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2015.
 6. Adolf Rading : nieznane oblicze wrocławskiej awangardy / pod red. Jerzego Ilkosza i Beate Störtkuhl. – Wrocław : Muzeum Architektury : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 7. Album historyczny Pałacu Kreutzów w Kościelcu / Makary Górzyński. – Kościelec : Stowarzyszenie na rzecz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu „W Koło Sztuki”, 2019.
 8. Aleje Racławickie 14 : historia gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / Aneta Kramiszewska. – Lublin : Wydawnictwo KUL : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2019.
 9. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 104, Silvestrin – Somani / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2019.
 10. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 105, Somaré – Steenkamp / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2019.
 11. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 107, Stuntz – Tandy / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2020.
 12. Allgemeines Künstler-Lexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 106, Steenroet – Stundl / Hrsg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff. – Berlin : de Gruyter, 2020.
 13. Andrzej Stanisław Ciechanowiecki : kolekcjoner, marszand i mecenas / Magdalena Białonowska. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012.
 14. Anna Mitkowska, Maria Łuczyńska-Bruzda, Gerard Ciołek : katalog wystawy / [koordynator Katarzyna Hodor]. – Kraków : Politechnika Krakowska, 2019.
 15. Archaeology for everyone : presenting archaeological heritage to the public in Poland / Roksana Chowaniec. – Warsaw : Instytut Archeologii UW, 2017.
 16. Archeologia masonerii. Cz. 1, Symbole wolnomularskie w dekoracjach architektonicznych toruńskich kamienic / Marek Kołyszko. – Toruń : Machina Druku, 2018.
 17. Architekt Antoni Dygat 1886-1949 : życie pełne wyzwań / Tomasz Lachowski. – Warszawa : Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, 2019.
 18. Architektur und Kunst in der Ära des sächsischen Ministers Heinrich Graf von Brühl (1738-1763) / Hrsg. Tomasz Torbus unter Mitarb. Markus Hörsch. – Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2014.
 19. Architektura – wizje niezrealizowane / Philip Wilkinson. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018.
 20. Architektura a sztuka / Tomasz Kozłowski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2018.
 21. Architektura niepodległości w Europie Środkowej / [red. nauk. Łukasz Galusek]. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018.
 22. Architektura secesyjna w Lublinie / Hanna Bieniaszkiewicz. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019.
 23. Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego / Jarosław Jarzewicz. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.
 24. Architektura w mieście, architektura dla miasta : przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w „długim” dziewiętnastym wieku / red. nauk. Aleksander Łupienko, Agnieszka Zabłocka-Kos. – Warszawa : Instytut Historii PAN, 2019.
 25. Architektura w początkach państw Europy Środkowej / [red. Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak]. – Gdańsk : Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2018.
 26. Architektura XX wieku, jej ochrona i konserwacja w Gdyni i w Europie / [red. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch]. – Gdynia : Urząd Miasta, 2018.
 27. Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej 1904-2018 / Jakub Szczepański. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2019.
 28. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. – Lublin : [s.n.], 1959-.
 29. Arcydzieła plastyki XIX i XX wieku w świątyniach, rezydencjach i przestrzeni publicznej Mazowsza / pod red. Michała Wardzyńskiego. – Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2019.
 30. Arensdorf – Jarnatów / [Błażej Skaziński]. – Berlin : Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2017.
 31. Artistic translations between fourteenth and sixteenth centuries : international seminar for young researchers : proceedings / [ed. by Zuzanna Sarnecka, Aleksandra Fedorowicz-Jackowska]. – Warsaw : Institute of Art History University of Warsaw ; 2013.
 32. Artysta dla Niepodległej : Dunikowski i odnowa Wawelu / Agnieszka Janczyk. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2018.
 33. Asian Buddhist heritage : conserving the sacred / ed. by Gamini Wijesuriya, Sujeong Lee. – Roma : ICCROM, 2017.
 34. Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu. Cz. 1 / Agata Zachariasz, Katarzyna Hodor, Anna Steuer-Jurek. – Kraków : Wydawnictwo PK, [2019].
 35. Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu. Cz. 2 / Marzanna Jagiełło, Jacek Chrząszczewski, Katarzyna Łakomy. – Kraków : Wydawnictwo PK, [2019].
 36. Atanazy Raczyński (1788-1874) : biografia / Michał Mencfel. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
 37. Atrakcyjna narracja jako siła przyciągająca ruch turystyczny do dziedzictwa przemysłowego. – Zabrze : Urząd Miejski, 2018.
 38. Autobusy z Sanoka 1950-2013 / Marek Kuc. – Wyd. 1, dodruk. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2018.
 39. Awers / rewers : architekt Bohdan Lachert / Katarzyna Uchowicz. – Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.
 40. Bacciarellówka – pracownia i szkoła artystyczna króla Stanisława Augusta / Anita Chiron-Mrozowska. – Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2018.
 41. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku / [red. t. Eugeniusz Tomczak] ; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. – Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 1998.
 42. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku / [red. t. Eugeniusz Tomczak] ; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. – Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2000.
 43. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku / [red. t. Eugeniusz Tomczak] ; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. – Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2000.
 44. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1998 roku / [red. t. Eugeniusz Tomczak] ; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. – Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2001.
 45. Barbakany w Polsce / Bartłomiej Grzegorz Sala. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2019.
 46. Bazylika w Strzegomiu : gotycki pomnik historii / Tomasz Mikołajczak. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018.
 47. Bild und Konfession im östlichen Mitteleuropa / Hrsg. Maria Deiters und Evelin Wetter. – Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2013.
 48. Boris Dubovik : „Moj lubimyj staryj gorod!” : staryj Tallinn glazami ohranausego pamatniki ctariny / Anu Sejdla, Rijn Alatalu. – [Tallinn] : Eesti ICOMOS : Ajakool, 2019.
 49. Bracia Łopieńscy : tytani warszawskiego brązownictwa : katalog wystawy / [red. i koncepcja katalogu Małgorzata Mycielska]. – Warszawa : Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2013.
 50. Bramy nieba : bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria i Kazimierz Piechotkowie ; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. – Wyd. 2, zm. i popr. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata : Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2015.
 51. Broń drzewcowa i obuchowa w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku / Antoni Romuald Chodyński. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
 52. Broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne z Ostrowa Lednickiego, Giecza i Grzybowa / red. Paweł Sankiewicz, Andrzej M. Wyrwa ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. – Lednica ; Dziekanowice : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2018.
 53. Brzeziny : dzieje miasta i regionu / praca zbiorowa pod red. Lubomiry Tyszler, Anny Marciniak-Kajzer, Marka Olędzkiego. – Brzeziny ; Łódź : Urząd Miasta Brzeziny [etc.], 2014.
 54. Bulletin van het Rijksmuseum. – Amsterdam: Rijks-Museum, 1953-.
 55. Bydgoszcz przemysłowa : retro przewodnik – od warsztatu do fabryki / [koncepcja Bogna Derkowska-Kostkowska ; współpr. red. Krystian Strauss]. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2018.
 56. Bzura 1914-1915 / Mariusz Samborski, Jakub Wojewoda, Jacek Furmańczyk, Michał Górny. – Sochaczew : Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, 2018.
 57. Chełmskie Osiedle Dyrekcja i inne obiekty zabytkowe Chełma z okresu międzywojennego / [teksty Zbigniew Lubaszewski]. – Chełm : Wydawnictwo Tawa Taurogiński Waldemar, [2018].
 58. Chełmskie Osiedle Dyrekcja i inne obiekty zabytkowe Chełma z okresu międzywojennego / [teksty Zbigniew Lubaszewski]. – Chełm : Wydawnictwo Tawa Taurogiński Waldemar, [2018].
 59. Ciechocinek : dzieje uzdrowiska / pod red. Szymona Kubiaka ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2001.
 60. Cmentarz na Rossie w Wilnie: historia, sztuka, przyroda / pod red. Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego. – Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ; Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2019.
 61. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 6, Powiat krośnieński, Gmina Gubin (Bieżyce-Luboszyce) / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2017.
 62. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 7, Powiat krośnieński, Gmina Gubin (Łazy-Żytowań) / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2017.
 63. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 8, Powiat krośnieński, gminy Krosno Odrzańskie i Maszewo / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2018.
 64. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 9, Powiat wschowski, miasto i gmina Wschowa / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2019.
 65. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 2, Powiat zielonogórski, Gminy Czerwieńsk i Nowogród Bobrzański / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2013.
 66. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 3, Powiat zielonogórski, Gminy Kargowa, Sulechów i Trzebiechów / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2014.
 67. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 10, Powiat wschowski, Gminy Sława i Szlichtyngowa / Robert Romuald Kufel. – Zielona Góra : Agencja Wydawnicza „PDN”, 2019.
 68. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 1, Katalog / Bogusław Gediga, Anna Józefowska ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2018.
 69. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 2, Tablice, część 1 / Bogusław Gediga, Anna Józefowska ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2018.
 70. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10 / 11 / 12, powiat wrocławski. Tom 3, Tablice, część 2 / Bogusław Gediga, Anna Józefowska ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku, 2018.
 71. Czarnówko, Fpl. 5 : vor- und frühgeschichtliche Gräberfelder in Pommern. Teil 2, Acht Prunkgräber : Zeugnisse neuer Eliten im 2. Jh. n. Chr. im Ostseeraum / herausgegeben von Jacek Andrzejowski, Mariola Pruska und Jan Schuster ; Muzeum w Lęborku, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. – Lębork : Muzeum w Lęborku ; Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica ; Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2018.
 72. Czarnówko, stan. 5 : cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu. Część 2 / Osiem grobów okazałych : narodziny nowych elit w II wieku po Chr. w basenie Morza Bałtyckiego / Jan Schuster ; pod red. Jacka Andrzejowskiego, marioli Pruskiej i Jana schustera ; Muzeum w Lęborku, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica ; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. – Lębork : Muzeum ; Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 2018.
 73. Czas przełomu : sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908-1928 / red. Karel Srp, Lenka Bydžovská. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury ; [Praga] : Arbor vitae societas, 2019.
 74. Czerwińsk / Janusz Nowiński. – Warszawa : Towarzystwo Salezjańskie, 2002.
 75. Damnica / Hannelore Schardin-Liedtke. – Szczecin : Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz, 2019.
 76. Daniela Chodowieckiego przypadki : rzecz o artyście spełnionym z Gdańskiem i Berlinem w tle / Kalina Zabuska. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2018.
 77. Dary Ziemi w tworzeniu i promocji terytorialnych marek turystycznych. – Zabrze : Urząd Miejski, 2018.
 78. Dawne fortyfikacje dla turystyki, rekreacji i kultury / pod red. Lecha Narębskiego. – Toruń : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział, 2018.
 79. Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996 – 2000 na trasie gazociągu jamalskiego / red. A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański. – Warszawa : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2018.
 80. Dawniej : o ludziach i czasach w Markowej / Jacek Tejchma. – Wyd. 2. – Markowa : Wydawnictwo Szkolne OMEGA, 2017.
 81. Dąb : dzieje dzielnicy Katowic / Urszula Rzewiczok. – Wyd. 2 poszerz. i uzup. – Katowice : Muzeum Historii Katowic, 2014.
 82. De re nummaria : starodruki numizmatyczne w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / Agnieszka Perzanowska. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2018.
 83. Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen : Schlesien / hrsg. von Ernst Badstübner, Dietmar Popp, Andrzej Tomaszewski ; bearb. von Sławomir Brzezicki und Christine Nielsen unter Mitarb. von Grzegorz Grajewski und Dietmar Popp. – Berlin : Deutscher Kunstverlag ; Warszawa : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2005.
 84. DenkMal : Zeitschrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein. – Kiel : Landesamt für Denkmalpflege, Schleswig-Holstein, 1994-.
 85. Denkmalpflege in Sachsen : Mitteilungen des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen. – Drezno : Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 1992-.
 86. Depingere fast est : Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor / Michał Kurzej. – Kraków : Imedius Agencja Reklamowa, 2018.
 87. Detal architektoniczny warszawskiej Pragi 1850-1939 / pod red. Jadwigi Roguskiej. – Warszawa : Fundacja Hereditas, 2018.
 88. Diagnoza stanu ochrony historycznych struktur urbanistyczno-krajobrazowych powiatu poznańskiego na podstawie metody Historycznych Kodów Przestrzennych i zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / Paweł Piotr Szumigała. – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2019.
 89. Die Baugeschichte der Friedenskirche Jauer im Spiegel des bautechnischen Befundes sowie der schriftlichen und bildlichen Quellen : ein beitrag zur Entwicklung einer arteigenen Methode der bauhistorischen Erforschung von Fachwerkbauten. Bd. 1, Text / Ulrich Schaaf. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
 90. Die Baugeschichte der Friedenskirche Jauer im Spiegel des bautechnischen Befundes sowie der schriftlichen und bildlichen Quellen : ein beitrag zur Entwicklung einer arteigenen Methode der bauhistorischen Erforschung von Fachwerkbauten. Bd. 2, Abbildungen / Ulrich Schaaf. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
 91. Die Gartenkunst. – Worms am Rhein : Wernersche Verlagsgesellschaft, 1989-.
 92. Die Türkenkriege im Spiegel der polnisch-litauischen Adelskultur : Kommemoration und Repräsentation bei den Żółkiewski, Sobieski und Radziwiłł / Sabine Jagodzinski. – Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2013.
 93. Dlaczego Duchamp nie czesał się z przedziałkiem? / Anna Markowska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019.
 94. Dobkowice, stanowiska 37 i 39, woj. podkarpackie : osady kultury mierzanowickiej na Podgórzu Rzeszowskim / Paweł Jarosz, Mirosław Mazurek, Anita Szczepanek ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2018.
 95. Domy dawnej służby folwarcznej i ich znaczenie w kreowaniu wizerunku wsi południowej Wielkopolski / Renata Gubańska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2019.
 96. Domy i ich mieszkańcy : w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ulicy Świętojańskiej 6-7 w Gdańsku / autorzy Monika Badura et. al. ; [red. Joanna Dąbal] / – Gdańsk : Uniwersytet Gdański ; Muzeum Gdańska, 2018.
 97. Drewniana architektura cerkiewna Małopolski Środkowej. Z. 1, Powiat jarosławski / Wojciech Sobocki. – Brøndby : Ator Tryk v/K. Mazur, [ca1986].
 98. Drewniana architektura sakralna południowego Podlasia : (północnej części województwa lubelskiego) / Jan Maraśkiewicz. – Biała Podlaska : Jan Maraśkiewicz, 2019.
 99. Driesen – Drezdenko / [Błażej Skaziński, Zbigniew Kubasik]. – Berlin : Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2017.
 100. Drogi do Niepodległości : reminiscencje popowstaniowe / red. nauk. Tomasz Wolsza. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Muzeum Historii Polski, 2018.
 101. Dwa ołtarze : srebrne arcydzieła z wrocławskiej katedry / Jacek Witecki. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 102. Dwór rodziny Lutostańskich w Nieborzynie : symbol stulecia niepodległości małej ojczyzny / Ryszard Głoszkowski. – Kleczew : [Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna], 2018.
 103. Dziecko i jego świat : ubiory dziecięce od XVII do XIX wieku / [red. nauk. Monika Janisz]. – [Warszawa] : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 104. Dziedzictwo archeologiczne w Polsce : formy edukacji i popularyzacji / Roksana Chowaniec. – Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski, 2010.
 105. Dziedzictwo archeologiczne ziemi złotoryjskiej / Tomasz Stolarczyk, Mariusz Łesiuk. – Radziechów : Fundacja Archeologiczna Archeo, 2015.
 106. Dziedzictwo franciszkanów konwentualnych w Zamościu : architektura, sztuka, historia / Ewa Lorentz. – Zamość : Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP OO. Franciszkanów Konwentualnych, 2016.
 107. Dziedzictwo kulturowe częstochowskiego : wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne / Barbara Pabian. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2005.
 108. Dziedzictwo kulturowe wałbrzyskiego : wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne / Monika Bisek-Grąz. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2011.
 109. Dziennik 1887-1897 / Sokrates Starynkiewicz. – Warszawa : Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2005.
 110. Endangered heritage : emergency evacuation of heritage collections / [Aparna Tandon]. – Roma : ICCROM ; Paris : UNESCO, 2016.
 111. Estetyka ogrodu : między sztuką a ekologią / Mateusz Salwa. – Łódź : Wydawnictwo Przypis, 2016.
 112. Etnograficzne didaskalia : Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i kultura dolnośląska / [wprowadzenie Elżbieta Berendt]. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 113. Europejska szkoła hrabiego Zamoyskiego w Kołbieli / pod red. Andrzeja Kamińskiego. – Kołbiel : Gmina Kołbiel, 2019.
 114. Fenomen miejsca : nekropola kurhanowa z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie, pow. zamojski / Jacek Górski, Anna Tyniec ; z udziałem Janusza Budziszewskiego, et. al. – Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2018.
 115. First aid to cultural heritage in times of crisis. 1, Handbook / Aparna Tandon. – Roma : ICCROM ; 2018.
 116. First aid to cultural heritage in times of crisis. 2, Toolkit / Aparna Tandon. – Roma : ICCROM ; 2018.
 117. Folwarki Lubelszczyzny : historia rozwoju i zabudowy / Bartłomiej Kwiatkowski. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.
 118. Fotografie ruin : ruiny fotografii 1944-2014 / Magdalena Wróblewska. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2014.
 119. French paintings from the 16th to 20th century in the collection of the National Museum in Warsaw : complete illustrated Catalogue Raisonné / Iwona Danielewicz ; red. Antoni Ziemba, Anna Kiełczewska. – Warsaw : The National Museum, 2019.
 120. Gabinety i ogrody : polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania / Aleksandra Jakóbczyk-Gola. – Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2019.
 121. Galeria Malarstwa i Rzeźby Polskiej od końca XVIII do początku XXI wieku w Muzeum Okręgowym w Toruniu : katalog / Anna Kroplewska-Gajewska. – Toruń : Muzeum Okręgowe, 2018.
 122. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 13, Cz. A, Sekcje 323-329, 344-350, 363-369, 380-386 / wydał Zbigniew Budzyński ; przy współpr. Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi i Łukasza Walczego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2018.
 123. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 13, Cz. B, Sekcje 323-329, 344-350, 363-369, 380-386 / wydał Zbigniew Budzyński ; przy współpr. Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi i Łukasza Walczego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe. – [Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2018].
 124. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 13, Cz. C, Sekcje 323-329, 344-350, 363-369, 380-386 / wydał Zbigniew Budzyński ; przy współpr. Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi i Łukasza Walczego ; przełożył na język ukraińki Oleh Dukh ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2018.
 125. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 7, Cz. A, Sekcje 151-159, 170-179, 190-200 / red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii i Archiwistyki, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2017.
 126. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 7, Cz. B, Sekcje 151-159, 170-179, 190-200 / [red. Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii, Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe]. – [Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017].
 127. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 7, Cz. C, Sekcje 151-159, 170-179, 190-200 / red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii, Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla, Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017.
 128. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 9, Cz. A, Sekcje 206-210, 230-234, 256-260, 287-291 / wydał Andrzej Janeczek ; przy współpr. Bogusława Dybasia i Łukasza Walczewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii, Stacja Naukowa w Wiedniu, Austriackie Archiwum Państwowe. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2017.
 129. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 9, Cz. B, Sekcje 206-210, 230-234, 256-260, 287-291 / [wydał Andrzej Janeczek ; przy współpr. Bogusława Dybasia i Łukasza Walczewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii, Stacja Naukowa w Wiedniu, Austriackie Archiwum Państwowe]. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2017.
 130. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 9, Cz. C, Sekcje 206-210, 230-234, 256-260, 287-291 / [wydał Andrzej Janeczek ; przy współpr. Bogusława Dybasia i Łukasza Walczewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii, Stacja Naukowa w Wiedniu, Austriackie Archiwum Państwowe]. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2017.
 131. Gerard Ciołek i przyjaciele : kalendarium życia i pracy 25 pasterzy krajobrazu i zabytków. Cz. 1, 1841-1945 / Tadeusz Maciej Ciołek. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 132. Gerard Ciołek i przyjaciele : kalendarium życia i pracy 25 pasterzy krajobrazu i zabytków. Cz. 2, 1946-1991 / Tadeusz Maciej Ciołek. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 133. Giszowiec : monografia historyczna / Joanna Tofilska. – Katowice : Muzeum Historii Katowic, 2016.
 134. Glina : w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja / pod red. Jacka Rulewicza. – Warszawa : Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny, 2019.
 135. Grody z okresu plemiennego na Lubelszczyźnie / praca zbiorowa pod red. Ewy Banasiewicz-Szykuły ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. – Lublin : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2018.
 136. Grupa Krakowska 1932-1937 / pod red. Barbary Ilkosz. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2018.
 137. Grupa Krakowska 1932-1937 / pod red. Barbary Ilkosz. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2018.
 138. Halowe kościoły z wieku XV i pierwszej połowy XVI na Śląsku / Hanna Kozaczewska-Golasz, Hanny Golasz-Szołomickiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.
 139. Herbarz szlachty kaszubskiej. T. 4 / Przemysław Pragert. – Gdańsk : Wydawnictwo Oskar : Wydawnictwo BiT, Beata Żmuda-Trzebiatowska, 2015.
 140. Heritage and Society / ed. by Robert Kusek and Jacek Purchla. – Kraków : International Cultural Centre, 2019.
 141. Historia sztuki na co dzień : studia z historii sztuki / [red. tomu Jarosław Jarzewicz, Janusz Pazder]. – Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018.
 142. Historic construction and conservation : materials, systems and damage / Pere Roca, Paulo B. Lourenço, Angelo Gaetani. – New York : London : Routledge Taylor & Francis Group, 2019.
 143. Hodegetrie Krakowskie. [3], 1490-1550 / praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej, Piotra Łopatkiewicza, Małgorzaty Nowalińskiej, Anny Sękowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2018.
 144. Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych. 1, Umywalnia na Zamku Wysokim w Malborku : jej historia i wystrój / Piotr Oczko, Jan Pluis ; przy współpracy Artura Dobrego ; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2018.
 145. Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych. 2, Mody i wnętrza / Piotr Oczko, Jan Pluis ; przy współpracy Artura Dobrego ; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2018.
 146. Hotel Bristol : na rogu historii i codzienności / Faustyna Toeplitz-Cieślak, Izabela Żukowska. – Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2018.
 147. I Sobieski a Roma : la famiglia reale polacca nella Città Eterna / a cura di Julisz A. Chrościcki, Zuzanna Flisowska, Paweł Migasiewicz. – Varsovia : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018.
 148. Ikonografia ulic Św. Jana, Floriańskiej i Pijarskiej oraz środkowych odcinków ulic Św. Tomasza i Św. Marka w Krakowie / Iwona Kęder, Waldemar Komorowski, Barbara Zbroja, Agata Dworzak, Michał Klinke. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
 149. Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie. T. 1, Katalog / Mirosław Piotr Kruk. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
 150. Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie. T. 2, Badania technologiczne / red. Mirosław Piotr Kruk. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
 151. Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie. T. 3, Ilustracje / red. Mirosław Piotr Kruk. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
 152. Ikony z kolekcji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Renata Kinga Jara. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2016.
 153. Informator archeologiczny : badania 1967 r. / [red. Ewa Eberle, Marek Konopka, Halina Mackiewicz, Maria Marczak] ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne. – Warszawa : „Tekst”, 1968.
 154. Informator archeologiczny : badania rok 1981 / [red. Lidia Eberle, Marek Konopka, Zofia Sulgostowska, Dorota Szlifirska-Woyda] ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków ; Generalny Konserwator Zabytków ; P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. – Warszawa : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1982.
 155. Informator o zasobie archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum / oprac. zbior. pod red. Beaty Gadomskiej. – Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2018.
 156. Instrumentarium tradycyjne : wystawa ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu / [wprowadzenie Hanna Golla]. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 157. International conference of Mining and Underground Museums : let’s meet and share our experiences! / [scientific ed. Jan Godłowski] ; Cracow Saltworks Museum in Wieliczka. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 2018.
 158. Interpretacja dziedzictwa / Freeman Tilden ; przełożyła Agnieszka Wilga. – Poznań : Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT ; [Warszawa] : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 159. Inwentaryzacja zabytków archeologicznych : aspekty prawne, praktyka i potrzeby : materiały z konferencji / red. Jan Gancarski. – Krosno : Muzeum Podkarpackie : Wydawnictwo Ruthenus, 2018.
 160. Jakość środowiska mieszkalnego a dziedzictwo kulturowe : na przykładzie wybranych miast województwa podkarpackiego / Justyna Kobylarczyk, Dominika Kuśnierz-Krupa. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2018.
 161. Jan Bułhak : Wilno i Wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka / [aut. Mariola Balińska, Maciej Szymanowicz]. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2018.
 162. Janów Biskupi : miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867) / Robert Mirończuk. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2018.
 163. Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX wieku / pod red. Aleksandry Pudło, Waldemara Ossowskiego, Ewy Trawickiej. – Gdańsk : Muzeum Gdańska : Muzeum Archeologiczne, 2018.
 164. Joachima Łuszczewskiego plan i rejestr pomiarowy siedzib miasta Ciechanowa z 1851 roku / Grzegorz Kęsik. – Warszawa : Ciechanów : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019.
 165. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.
 166. Journal of cultural heritage management and sustainable development. – Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.
 167. Journal of cultural heritage. – Paris : Elsevier, 1999-.
 168. Jurgów : kościół świętego Sebastiana / tekst Andrzej Skorupa ; fot. Rafał Monita. – Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2019.
 169. Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. T. 3, Miejscowości D-F. Cz. 1 / Piotr Sypczuk, Maria Szkurłat ; pod red. Piotra Laska i Wandy Mossakowskiej. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2018.
 170. Katalog rysunków architektonicznych dawnego Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku (1817-1945) / Mariusz Mierzwiński. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
 171. Katalog tradycyjnego budownictwa w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach / Tadeusz Sadkowski. – Wdzydze Kiszewskie : Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich, 2018.
 172. Katalog zabytków sztuki : województwo lubelskie : powiat Radzyński : [ilustracje] / red. i oprac. Katarzyna Kolendo-Korczakowa, Anna Oleńska, Marcin Zgliński ; dokumentacja fot. Piotr Jamski. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 173. Katalog zabytków sztuki : województwo lubelskie : powiat Radzyński : [teksty] / red. i oprac. Katarzyna Kolendo-Korczakowa, Anna Oleńska, Marcin Zgliński. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 174. Katalog zabytków sztuki : województwo podlaskie (białostockie) : powiat bielski : [ilustracje] / red. Zbigniew Michalczyk, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz, Marcin Zgliński ; dokumentacja fot. Piotr Jamski. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 175. Katalog zabytków sztuki : województwo podlaskie (białostockie) : powiat bielski : [tekst] / red. Zbigniew Michalczyk, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz, Marcin Zgliński ; dokumentacja fot. Piotr Jamski. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 176. Kirkuty na Śląsku Opolskim / Krzysztof Spychała. – Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 177. Kolegiata kórnicka : od prywatnej świątyni do romantycznego sejmu Rzeczypospolitej : monografia artystyczna / Jacek Kowalski ; z fot. Mikołaja Potockiego. – Kórnik : Fundacja Zakłady Kórnickie, 2007.
 178. Kolejowe budownictwo mieszkaniowe na Śląsku i w Wielkopolsce / Dorota Balińska-Ciężki. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2018.
 179. Kolonie robotnicze w Zabrzu i ich mieszkańcy : żyło się biednie, ale szczęśliwie / pod red. Beaty Piechty-von Schagen i Mirosława Węckiego. – Zabrze : Muzeum Górnictwa Węglowego, 2017.
 180. Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 7, Dziedzictwo techniki / pod red. Katarzyny Zdeb i Kamila Rabiegi. – Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018.
 181. Konteksty i modernizacje : studia z dziejów architektury i urbanistyki w PRL / Piotr Marciniak. – Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018.
 182. Konwergencja zasobów architektury lokalnej dla współczesnych potrzeb na terenie Małopolski / Wojciech Jan Chmielewski, Tomasz Kapecki ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 183. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego. T. 4, Kościoły i klasztory Grodna (4) / oprac. Maria Kałamajska-Saed ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018.
 184. Kościoły i parafie Diecezji Mazurskiej przeszłość i teraźniejszość : historia kościołów i parafii ewangelickich w zarysie ze szczególnym uwzględnieniem ich losów po 1945 roku. T. 1 / Rudolf Bażanowski. – Olsztyn : Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, 2019.
 185. Kościoły i parafie Diecezji Mazurskiej przeszłość i teraźniejszość : historia kościołów i parafii ewangelickich w zarysie ze szczególnym uwzględnieniem ich losów po 1945 roku. T. 2 / Rudolf Bażanowski. – Olsztyn : Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, 2019.
 186. Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym / przez Juljana Bartoszewicza ; wizerunki kościołów i celniejsze z nich nagrobki rytował na drzewie Michał Starkman. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015.
 187. Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu : przewodnik / Grzegorz Paczkowski. – Międzyrzecz : Stowarzyszenie „Święty Jan Chrzciciel”, 2008.
 188. Kościół pw. świętego Michała Archanioła w Katowicach / Jacek Siebel. – Katowice : Muzeum Historii Katowic, 2018.
 189. Kościół w Mariańskim Porzeczu : iluzjonistyczne malarstwo baroku : drewniany skarb Mazowsza / [Jan Krajewski]. – Mariańskie Porzecze : Rzymsko-Katolicka Parafia Matki Boskiej Bolesnej, 2017.
 190. Kowno XX-XXI wiek : przewodnik architektoniczny / pod red. Juliji Reklaité. – [Warszawa] : Centrum Architektury ; [Wilno] : we współpracy z Litewskim Instytutem Kultury, 2017.
 191. Krajobraz przemijania : z dziejów Lginia 1311-2011 / Dariusz Czwojdrak. – Wschowa : [Muzeum Ziemi Wschowskiej : Urząd Miasta i Gminy], 2011.
 192. Kronika sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie : Kronika Jakubowa, kościoła i szkoły / spisana przez Viktora Repetzkiego ; [wstęp Marek Robert Górniak]. – Jakubów : Zielona Góra : Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2010.
 193. Kronika zabytkomaniaka. T. 3 / Katarzyna Zarzycka. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 194. Krosno, stan. 1, nekropola kultury wielbarskiej z obszaru starożytnego ujścia Wisły : materiały z badań w latach 1980-2009 / Agnieszka Jarzec ; pod red. Adama Cieślińskiego ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Archeologii Europy Starożytnej ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
 195. Król jedzie! : wizyty władców polskich w Gdańsku XV-XVIII w. T. 1, Eseje / pod red. Edmunda Kizika. – Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2018.
 196. Król jedzie! : wizyty władców polskich w Gdańsku XV-XVIII w. T. 2, Katalog / pod red. Jacka Kriegseisena. – Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2018.
 197. Krzycząc: Polska! : niepodległa 1918 / [red. nauk. Piotr Rypson]. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2018.
 198. Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu. T. 1, Chełmno / Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, Piotr Oliński. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2019.
 199. Kuczbork-Osada : nekropola z pogranicza starożytnych światów / Andrzej Szela. – Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
 200. Kujawsko-pomorskie kościoły ewangelickie dawniej i dziś / Piotr Birecki, Jarosław Kłaczkow. – Toruń : Machina Druku, 2018.
 201. Kultur- und Baugeschichte der sächsischen Vieh- und Schlachthöfe / Ulrich Hübner. – Dresden : Sandstein Verlag, 2017.
 202. Kwiat królestwa : archeologów polskich pokolenie trzecie / Stefan Karol Kozłowski. – Warszawa : Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej. Uniwersytet Warszawski ; Łódź : Instytut Archeologii. Uniwersytet Łódzki, 2015.
 203. Lăcaşuri din lemn : biserici de sat din Sălaj / [text Cristian Brăcăcescu]. – Bucureşti : Igloo, 2015.
 204. Laquearia subter : dekoracja malarska żółkiewskiej rezydencji króla Jana III i jej europejskie źródła / Michał Witkowski. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018.
 205. Leonardo da Vinci : dzieła malarskie / Antonio Paolucci, Jerzy Miziołek. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019.
 206. Lubin : early medieval stronghold at the mouth of the Oder River / edited by Marian Rębkowski. – Szczecin : Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 2018.
 207. Lublin : przeobrażenia urbanistyczne 1815-1939 / Natalia Przesmycka. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.
 208. Ludowe tradycje : dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego / praca zbiorowa pod red. Barbary Bazielich. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Katowice : Muzeum Śląskie, 2009.
 209. Lwowskie środowisko artystyczne w XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych i sądowych / Agata Dworzak. – Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2018.
 210. Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska : Katedra w Oliwie / Grzegorz Kotłowski, Elżbieta Starek ; zdjęcia Lucyna Lewandowska. – Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2019.
 211. Łęgonice Małe, stan. II : cmentarzysko kultury przeworskiej nad Dolną Pilicą / Maria Kordowska, Katarzyna Kowalska ; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica. – Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 2018.
 212. Łuków : miasto powiatowe w woj. lubelskiem : monografja z 26 ilustracjami, jedną tablicą barwną i 3 planami miasta / Jan Stanisław Majewski. – Łuków : Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana St. Majewskiego, 2014.
 213. Maksymilian Gierymski (1846-1874) : katalog dzieł zebranych / koncepcja merytoryczna i red. nauk. katalogu Aleksandra Krypczyk-De Barra. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
 214. Mancherlei Gedanken über die Art und Weise, Gärten anzulegen / Izabela Czartoryska, [Michael Niedermeier, Barbara Werner, Katrin Schulze, Adam S. Labuda]. – Weimar : VDG, 2018.
 215. Manifesty polskiej awangardy artystycznej : Formiści, Bunt, Jung Idysz : 1917-1922 / Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2019.
 216. Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [red.] Adam Fastnacht. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1964-.
 217. Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w latach 1935-1989 / Paweł Kajzar. – Kraków : Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, 2018.
 218. Max Fleischer i jego dzieło : historia żydowskiego cmentarza i domu przedpogrzebowego w Gliwicach / [Bożena Kubit]. – Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2018.
 219. Mądrość ludowa : dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego / Dorota Simonides. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2007.
 220. Miasteczko naszych dziadków : przewodnik / Danuta Blin-Olbert. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2018.
 221. Miasto i wojna : wpływ II wojny światowej na przekształcenia struktury przestrzennej i współczesną kondycję urbanistyczną wybranych miast europejskich / Kinga Racoń-Leja. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 222. Miasto w działaniu : Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w epoce nowoczesnej / Magdalena Matysek-Imielińska. – 462, [4] s. : fot. cz.-b. ; 20 cm.
 223. Miejsca dla kultury i rozrywek : idee, architektura, ludzie / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2019.
 224. Miejsca pamięci w przestrzeni miasta w XIX i XX wieku / [red. Lech Łbik, Krystian Strauss, Agnieszka Wysocka]. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2019.
 225. Mieszkanie w mieście : Poznań w kontekście europejskich reform mieszkaniowo-urbanistycznych / Hanna Grzeszczuk-Brendel. – Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2018.
 226. Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku : społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego / red. nauk. Anna Kalinowska, Adam Perłakowski, Dariusz Rolnik, Filip Wolański. – Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2018.
 227. Migracje : sztuka późnogotycka na Śląsku / [red. nauk. Agnieszka Patała]. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2018.
 228. Mistrz i Katarzyna : Hans von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa / red. Mirosław P. Kruk, Aleksandra Hola, Marek Walczak. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2018.
 229. Mistrz Rodziny Marii : dzieła malarstwa tablicowego jednego z krakowskich warsztatów cechowych przełomu XV i XVI wieku / Jarosław Adamowicz. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2018.
 230. Modernistyczna architektura Krakowa : problemy konserwatorskie / zespół red. Jerzy Zbiegień, Katarzyna Biecuszek, Michał Szkoła. – Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, 2017.
 231. Modernizm na Śląsku 1900-1939 : architektura i polityka / Beate Störtkuhl. – Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.
 232. Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku / Krzysztof Stefański, Błażej Ciarkowski. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2018.
 233. Modernizm, sport, polityka : praktyki artystyczne wokół Igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie i Spartakiad 1928 roku / Przemysław Strożek. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2019.
 234. Mrowino, stanowisko 3 : późny neolit nad środkową Wartą / pod red. Marzeny Szmyt ; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. – Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2018.
 235. Muzeum bezpieczne / red. Hanna Jędras, Paweł Jaskanis. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ; Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018.
 236. Muzeum OdNowa : modernizacja kamienic Muzeum Warszawy 2015-2018 / zdjęcia Marcin Czechowicz ; wybór zdjęć i tekst Joanna Dudelewicz. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2018.
 237. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie : przewodnik / [red. prowadzący Dorota Folga-Januszewska, Paweł Jaskanis]. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 238. Myślenie miastem : architektura Jana Zawiejskiego / Jacek Purchla, Marek Świdrak, Kamila Twardowska, Michał Wiśniewski. – Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018.
 239. Na jednej strunie Malczewski i Słowacki : obrazy i rysunki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / [red. nauk. Anna Grochala, Piotr Kopszak]. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019.
 240. Nad brzegami Świdra / praca zbiorowa pod red. Stanisława Zająca. – Otwock : Brzegi Andriollego Fundacja Wspierania Kultury, 2019.
 241. Nadia konstruktorka : sztuka i komunizm Chodasiewicz-Grabowskiej-Léger / Karolina Zychowicz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019.
 242. Najjaśniejszym : panegiryki i utwory pochwalne poświęcone królom i królowym polskim : w zbiorze starych druków Muzeum Narodowego w Krakowie / Agnieszka Perzanowska. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2018.
 243. Nałęczów : kształtowanie i rozwój uzdrowiska / Natalia Przesmycka. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.
 244. Natura i duchowość : Carl Borromäus Ruthart (1630-1703) / [red. nauk. Lucia Arbace, Magdalena Mielnik]. – Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019.
 245. Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Mirocinie na Wysoczyźnie Kańczuckiej / pod redakcją P. Jarosza i J. Machnika i A. Szczepanek ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2019.
 246. Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Szczytnej na Wysoczyźnie Kańczuckiej / pod redakcją P. Jarosza i J. Machnika ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2017.
 247. Nieistniejące, nieznane, niezwykłe : kościoły Warszawy / Piotr Otrębski. – Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska, 2019.
 248. Niepodległość : wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego / Wacława Milewska. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2018.
 249. Nieznana historia cmentarza z terenu Cytadeli Warszawskiej / pod red. Wojciecha Borkowskiego i Marzeny Zieleniewskiej-Kasprzyckiej. – Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, 2018.
 250. Nowe otwarcie dla turystyki : niematerialne dziedzictwo przemysłowe. – Zabrze : Urząd Miejski, 2016.
 251. O kościele Św. Katarzyny prawie wszystko / Andrzej Januszajtis. – Gdańsk : Wydawnictwo „Marpress”, 2018.
 252. O miejsce książki w historii sztuki. Cz. 2, Państwo i kościół : w rocznicę chrztu Polski / red. Agnieszka Gronek.
 253. Obrazy mocne – obrazy słabe : studia z teorii i historii badań nad sztuką / red. nauk. Łukasz Kiepuszewski, Stanisław Czekalski, Mariusz Bryl ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.
 254. Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych / Longin Majdecki, Anna Majdecka-Strzeżek. – Wyd. 2, zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 255. Od epoki kamienia do współczesności : badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. T. 1 / Piotr Papiernik, Dominik Kacper Płaza. – Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, 2018.
 256. Od epoki kamienia do współczesności : badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. T. 2 / Piotr Papiernik, Dominik Kacper Płaza. – Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, 2018.
 257. Od upadku do świetności : dzieje zamku w Gniewie od pożaru w 1921 roku do czasów współczesnych / Krzysztof Halicki. – Gdynia : Wydawnictwo Region, 2019.
 258. Od wzlotów ducha po światła rozumu : grafika francuska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie / Ewa Gwiazdowska. – Szczecin : Muzeum Narodowe, 2017.
 259. Odkrycie cmentarza przy kościele św. Jerzego : glosy do historii średniowiecznego Gorzowa Wielkopolskiego / [red. Małgorzata Pytlak, Gabriela Balcerzak]. – Gorzów Wielkopolski : Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, 2007.
 260. Odzyskana stołeczność : Warszawa 1915-1918 / pod red. Barbary Hensel-Moszczyńskiej i Anny Topolskiej. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2018.
 261. Ogrody Larassów : założenia projektów dworsko-pałacowych na Warmii i Mazurach. – Dywity : Fundacja Moda na Warmię i Mazury, 2017.
 262. Ogrody w twórczości Edwarda Bartmana : wydanie specjalne z okazji 80. urodzin profesora / [red. zeszytu Marek Szumański] ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Katedra Architektury Krajobrazu. – Warszawa : SGGW, 2009.
 263. Ołtarze ambonowe : interdyscyplinarne prace badawcze / pod red. Marty Kaluch-Tabisz. – Wrocław : Agencja Wydawnicza ARGI, 2018.
 264. Organizacja życia na Zamku Krzyżackim w Malborku w czasach Wielkich Mistrzów : 1309-1457 / Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda. – Wyd. 3, uzup. i popr. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
 265. Orońsko – miejsce i ludzie / Tomasz Palacz. – Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej, 1997.
 266. Osiedle Montwiłła-Mireckiego : opowieść mieszkańców : przed wojną, wysiedlenia, powroty / Dorota Fornalska. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2018.
 267. Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege. – Wien : Anton Schroll, 1952-.
 268. Pałace świętokrzyskie : dzieje, atrakcje, sekrety : przewodnik / Rafał Jurkowski. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2019.
 269. Pamięć Ojczyzny : dzieła i druki ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Beata Stragierowicz. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2018.
 270. Pamięć pokoleń : tradycja kulturowa kresowian subregionu głubczyckiego / Barbara Górnicka-Naszkiewicz. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2018.
 271. Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku / Katarzyna Hewner. – Ciechocinek : [Parafia Rzymsko-Katolicka Świętych Piotra i Pawła], 2009.
 272. Paragone : rzeźba wobec awangardy / red. tomu Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Historii Sztuki. Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej. – Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki ; Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018.
 273. Park im. Józefa Piłsudskiego (Park Ludowy, Park na Zdrowiu) / pod red. Romualda Olaczka. – Łódź : Stowarzyszenie Film, Przyroda, Kultura, 2019.
 274. Park imienia Adama Mickiewicza (Park Julianowski) / pod red. Romualda Olaczka. – Łódź : Stowarzyszenie Film, Przyroda, Kultura, 2016.
 275. Piece i latryny : z badań nad urządzeniami ogniowymi i sanitarnymi w klasztorach Małopolski / Anna Bojęś-Białasik ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Politechnika Krakowska, 2018.
 276. Plac Targowy wczesnośredniowiecznej osady w Abû Mînâ / Jacek Kościuk. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 277. Plac Wolności we Wrocławiu : od placu musztry do forum kultury / Tomasz Kozubek. – Wrocław : Muzeum Miejskie, 2019.
 278. Plan Warszawy 1825 : plany miasta stołecznego Warszawy Wymierzony przez Officerów Korpusu Inżenierów w latach 1818 i 1819 i litografowany przez tychże roku 1822 : ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy / [książka] Henryk Bartoszewicz, Paweł E. Weszpiński ; [oprac. planu] Witold Pietrusiewicz, Katarzyna Wagner, [oprac broszury] Katarzyna Wagner, Paweł E. Weszpiński, Korpus Oficerów Wojskowych. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2017.
 279. Plan Warszawy 1955 : plan dzielnic centralnych m.st. Warszawy : ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy / Andrzej Skalimowski, Paweł E. Weszpiński ; Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2018.
 280. Plebania z Ropy czyli z wizytą u księdza plebana w sanockim skansenie / Renata Kinga Jara. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2017.
 281. Płockie organy katedralne / Marcin Sadowski. – Płock : Płocki Instytut Wydawniczy, 2019.
 282. Pod Złotym Słońcem, Rynek 6 we Wrocławiu : dom mieszczan, rezydencja władców, arcydzieło architektury / Piotr Oszczanowski, Arkadiusz Dobrzyniecki. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2016.
 283. Polanki : podmiejskie rezydencje mieszczan gdańskich / Marcin Gawlicki. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2019.
 284. Polscy architekci krajobrazu : Jan Dominik Smogorzewski / Marek Szumański ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Katedra Architektury Krajobrazu. – Warszawa : SGGW, 2018.
 285. Polscy i rosyjscy architekci w XIX i XX wieku / red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash, Agnieszka Pospiszil, Svitlana Levoshko. – Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2018.
 286. Polska polityka architektoniczna : polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury / aut. Piotr Andrzejewski, Andrzej Baranowski, Grzegorz Buczek, Andrzej Chwalibóg, Krzysztof Chwalibóg, Dariusz Śmiechowski, Stefan Wojciechowski, Przemysław Wolski ; Polska Rada Architektury, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Krajowa Rada Izby Architektów RP, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów. – Wyd. 3, rozwinięcie tematów. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury : SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich, 2018.
 287. Polski biedermeier – romantyzm „udomowiony” / pod red. Agnieszki Rosales Rodriguez. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019.
 288. Polski Słownik Biograficzny. T. 11/2, z. 49, Jełowicki Aleksander – Jundziłł Stanisław Bonifacy / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : Instytut Historii PAN, 1965.
 289. Polski Słownik Biograficzny. T. 52/3, z. 214, Tarło Stanisław – Tarnowski Jan / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2018.
 290. Polski Słownik Biograficzny. T. 52/4, z. 215, Tarnowski Jan – Taube Jerzy / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2019.
 291. Polskie kolekcjonerstwo rzemiosła artystycznego / red. Magdalena Białonowska, Monika Bryl, Anna Frąckowska. – Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018.
 292. Polskie przestrzenie kultury : wybrane zagadnienia / Mateusz Gyurkovich. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 293. Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie. T. 5, Ziemia halicka dawnego województwa ruskiego / pod red. Wojciecha Drelicharza ; oprac. Agnieszka Biedrzycka ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2018.
 294. Pomniki Historii : prezentacja wstępna / red. Marek Konopka ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. – Warszawa : [Ośrodek Dokumentacji Zabytków], 1994.
 295. Porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu / Dorota Gabryś. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2019.
 296. Portrety królów i wybitnych polaków : serie wydawnicze z lat 1820-1864 / Wojciech Przybyszewski. – Warszawa : Fundacja Hereditas, 2017.
 297. Powiat strzelecko-drezdenecki (do 1815 roku) / zebr. i oprac. Marceli Tureczek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.
 298. Powiat żagański (do 1815 roku) / zebr. i oprac. Joachim Zdrenka ; przy współpracy z Adamem Górskim, Ryszardem Patorskim i Marcelim Tureczkiem. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
 299. Powiat żarski (do 1815 roku) / zebr. i oprac. Adam Górski, Paweł Karp. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
 300. Praktyczny patriotyzm w Toruniu 1918/1920-2018 : różne odsłony niepodległości / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. – Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2018.
 301. Proces kształtowania relacji z naturą w architekturze współczesnej / Barbara Widera. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.
 302. Průzkumy památek = Denkmalforschung = Historical Monumets’. – Praha : Památkový ústav středních Čech, 1994-.
 303. Przegląd dokumentacji zabytków : Warszawa – Mazowsze. Z. 2 / Eleonora Bergman, Jarosława Szczepańska ; Stołeczna Pracownia Dokumentacji Dóbr Kultury. – Warszawa : Stołeczna Pracownia Dokumentacji Dóbr Kultury, 1990.
 304. Przemoc, konflikt, wojna / redaktorzy Maciej Dębiec, Sylwia Jędrzejewska. – Rzeszów : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego : Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2018.
 305. Przeszłość przyszłości : rola polskiego i ukraińskiego muzealnictwa w zachowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego pogranicza : materiały konferencji naukowej / koncepcja konf. i red. nauk. Piotr Kondraciuk. – Zamość : Muzeum Zamojskie, 2006.
 306. Przeszłość wpisana w kamień : obrzędowe i siedliskowe formy użytkowania stanowisk 9 i 10 w Grabkowie na Kujawach / pod red. Piotra Chachlikowskiego, Adriany Romańskiej. – Poznań : Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.
 307. Przygotowanie wniosków o wpisanie na listę światowego dziedzictwa / [red. polskiej wersji językowej Anna Marconi-Betka, Barbara Furmanik]. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.
 308. Puławy-Włostowice : wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny / Barbara Niezabitowska-Wiśniewska ; z autorskim udziałem Monica Abreu-Głowackiej et. al. – Lublin : Drukarnia Akapit, 2018.
 309. Radom-Wośniki, stanowisko 2, cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim / Elżbieta Małgorzata Kłosińska ; analizy specjalistyczne: Marcin J. Biborski, Jerzy Libera, Barbara Mnich, Patrycja Nowakowska, Joanna Piątkowska-Małecka, Anna Rauba-Bukowska, Grzegorz Skrzyński, Karina Smolińska, Krzysztof Szostek ; Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo. – Radom ; Pękowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2018.
 310. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie dolnośląskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Grzegorz Grajewski, Bogna Oszczanowska, Donata Trenkler. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 311. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie kujawsko-pomorskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Robert Kola, Leszek Kotlewski, Adam Paczuski. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 312. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie lubelskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Jan Niedźwiedź, Ewa Prusicka, Bożena Stanek-Lebioda. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 313. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie lubuskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Krzysztof Garbacz, Krzysztof Słowiński. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 314. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie łódzkim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Paweł Filipowicz, Zbigniew Lechowicz, Agnieszka Lorenc-Karczewska, Anna Michalska, Patrycja Podgarbi, Jolanta Welc-Jędrzejewska, Włodzimierz Witkowski, Agata Wójcik. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 315. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie małopolskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Andrzej Siwek, Olga Dyba, Roman Marcinek. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 316. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie mazowieckim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Anna Dymek, Katarzyna Kosior, Małgorzata Laskowska-Adamowicz, Bartłomiej Modrzewski, Alicja Suchecka, Jerzy Szałygin, Michał Sekuła. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 317. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie opolskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Ewa Kalbarczyk-Klak, Agnieszka Sałyga-Rzońca, Marcin Sabaciński. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 318. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie podkarpackim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Ryszard Kwolek, Anna Fortuna-Marek, Zbigniew Misiuk. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 319. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie podlaskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Anna Górska, Aneta Kułak, Zbigniew Misiuk. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 320. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie pomorskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Tomasz Błyskosz, Krystyna Babinis, Beata Dygulska, Dorota Hryszkiewicz-Kahlau, Teofila Lebiedź-Gruda – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 321. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie śląskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Agnieszka Olczyk, Michał Bugaj, Agata Mucha. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 322. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie świętokrzyskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Włodzimierz Pedrycz, Nina Glińska, Łukasz Młynarski, Joanna Rek. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 323. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie warmińsko-mazurskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Iwona Liżewska, Hanna Mackiewicz. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 324. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie wielkopolskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Teresa Palacz, Tomasz Łuczak, Barbara Iwanicka-Pinkosz, Marek Wróbel. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 325. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie zachodniopomorskim : zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi A i C) / red. nacz. Małgorzata Rozbicka ; red. prowadzący Maciej Warchoł ; autorzy tekstu Beata Makowska, Waldemar Witek, Jakub Wrzosek. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
 326. Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2018 / oprac. Wioletta Łabuda-Iwaniak. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 327. Raport. 13 / red. Sławomir Kadrow. – Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018.
 328. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) / Lubomira Tyszler, Anna Nierychlewska. – Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2018.
 329. Recherches Archeologiques de… / L’Institut d’Archeologie Polonaise de l’Université de Cracovie. – Kraków : AGH, 1968-.
 330. Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych / Katarzyna Hodor. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 331. Re-Konstruktionen : Stadt, Raum, Museum : Stadt, Raum, Museum : Beiträge der 23. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Posen, 7.-10. Oktober 2015 / hrsg. von Piotr Korduba, Dietmar Popp ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Historii Sztuki, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz Gemeinschaft. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Marburg : Herder-Institut, 2019.
 332. Residentiae tempore belli et pacis : materiały do badań i ochrony założeń rezydencjonalnych i obronnych / pod red. Piotra Laska i Piotra Sypczuka. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.
 333. Restauratorenblätter / [Hrsg. Österreichische Sektion des IIC (International Institute for Historic and Artistic Works) ; Red. Manfred Koller und Rainer Prandtstetten]. – Klosterneuburg ; Wien : Mayer & Comp, 1979-.
 334. Restauro : Zeitschrift für Kunsttechniken, Restaurierung und Museumsfragen : Mitteilungen der IADA / [Red. Claus Grimm, Thomas Brachert, Gerd Brinkhus]. – München : Verlag Georg D. W. Callwey, 1988-.
 335. Revisiting authenticity in the Asian context / ed. by Gamini Wijesuriya, Jonathan Sweet. – Roma : ICCROM, 2018.
 336. Rok obrzędowy na Podlasiu / Artur Gaweł. – Białystok : Muzeum Podlaskie, 2013.
 337. Rolka sztokholmska : skarb Zamku Królewskiego w Warszawie / Marta Zdańkowska. – Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2019.
 338. Roman horsemen against Germanic tribes : the Rhineland frontier cavalry fighting styles 31 BC-AD 256 / Radosław Andrzej Gawroński. – Warsaw : Institute of Archaeology of the Cardinal Stefan Wyszyński University, 2018.
 339. Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu : studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Cz. 1 / red. Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2018.
 340. Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu : studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Cz. 2 / redakcja Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2018.
 341. Rzeźba i mała architektura w ogrodach wilanowskich / Agnieszka Świtek. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 342. Sacrum i postindustrializm : wschodnie wyspy odrzańskie we Wrocławiu : historia zabudowy / Maria Zwierz. – Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.
 343. Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Kielcach : między pamięcią a polityką historyczną II Rzeczypospolitej / Robert Kotowski, Lidia Michalska-Bracha. – Kielce : Muzeum Narodowe : Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, 2018.
 344. Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Konradowie / Bolesław Dratwa. – Konradowo : [s.n.] ; 1981.
 345. Secred space : contributions to the archeology of belief / ed. by Louis Daniel Nebelsick, Joanna Wawrzeniuk, Katarzyna Zeman-Wiśniewska. – Warsaw : Institute of Archaeology of the Cardinal Stefan Wyszyński University, 2018.
 346. Sierakowice : drewniany kościół świętego Marcina / tekst Mirosław Kuczkowski ; fot. Rafał Monita. – Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2019.
 347. Sigalin : towarzysz odbudowy / Andrzej Skalimowski. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018.
 348. Skarbnica karpackiej wielokulturowości / [tekst Jerzy Ginalski] ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2018.
 349. Skarby z dawnej zakrystii : zabytkowe szaty liturgiczne z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu / Ewa Andrzejewska. – Kalisz : Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, 2018.
 350. Skopie : miasto, architektura i sztuka solidarności / red. nauk. Łukasz Galusek. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019.
 351. Słownik gwary i kultury Kujaw. T. 1, A-H / oprac. Zofia Sawaniewska-Mochowa, Włodzimierz Moch. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2917.
 352. Słownik terminów używanych w dawnych warsztatach złotniczych oraz wybranych terminów pomocniczych w rozumieniu specyfiki warsztatu / Jacek A. Rochacki. – Warszawa : Beta Design, 2019.
 353. Służby konserwatorskie w dwudziestoleciu międzywojennym : narodziny, organizacja, działalność : w 100-lecie odzyskania niepodległości / [red. nauk. Karol Guttmejer]. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, 2018.
 354. Sofíïvka za tridcât’ p’ât’ rokìv (1980-2015) : zvìrnik naukovih i naukovo-populârnih prac’ / I. S. Kosenko – Kiïv : Palivoda, 2015.
 355. Sofiyivka : National Dendrological Park / Ivan Kosenko. – Kiïv : Palivoda, 2016.
 356. Sokolnie galicyjskie : historia i stan obecny / Marzanna Raińska. – Nowy Sącz : Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”, 2018.
 357. Spacerownik : rosyjskimi śladami po województwie łódzkim / Joanna Podolska, Michał Jagiełło ; fot. Tomasz Stańczak. – Łódź : Agora SA, 2012.
 358. Spis dokumentów parafialnych w zasobach Archiwum Diecezjalnego w Płocku / Dariusz Majewski. – Płock : Płocki Instytut Wydawniczy, 2011.
 359. Splendide vestitus : o znaczeniu ubiorów na królewskim dworze Jagiellonów w latach 1447-1572 / Maria Molenda. – Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2012.
 360. Srebra kaliskie XIX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej / Ewa Andrzejewska. – Kalisz : Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, 2018.
 361. Stalowa Wola : miasto przeszłości – przyszłość miasta : dziedzictwo architektury przemysłowej / red. nauk. Elżbieta Przesmycka. – Stalowa Wola : Muzeum Regionalne, 2018.
 362. Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania / Agnieszka Wilkaniec. – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018.
 363. Stanisławice, stan. 9 i 10, pow. bocheński : osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych / red. Justyna Rodak. – Kraków : Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2018.
 364. Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu / pod red. Juliusza Raczkowskiego ; przy współpr. Moniki Jakubek-Raczkowskiej. – Toruń : Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.
 365. Stare Przedmieście / pod red. Janusza Dargacza i Katarzyny Kurkowskiej. – Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2019.
 366. Stolice wielkopolskiego protestantyzmu : Leszno i Śmigiel : współistnienie wyznań : dziedzictwo / pod red. nauk. Kamili Szymańskiej ; Muzeum Okręgowe w Lesznie. – Leszno : Muzeum Okręgowe, 2018.
 367. Strzelce Krajeńskie : Friedeberg (Neumark) : historia jednego miasta / Grzegorz Graliński. – Strzelce Krajeńskie : Agencja Reklamowa Media Serwis, 2005.
 368. Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej. T. 2 / red. Agnieszka Gronek, Alicja Z. Nowak. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019.
 369. Studia z dziejów sztuki polskiej w okresie baroku i rokoka / Piotr Bohdziewicz. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973.
 370. Studia z historii sztuki i kultury wileńskiej lat 1900-1945 : (wybór tekstów) / Józef Poklewski ; pod red. nauk. Elżbiety Pileckiej, Alicji Saar-Kozłowskiej, Małgorzaty Wawrzak. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
 371. Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla dawnej cerkwi pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu, części dobra światowego dziedzictwa UNESCO / Dąbrówka Lipska, Roman Marcinek, Andrzej Siwek, Maciej Świątkowski, Maciej Warchoł ; współpr. Klara Kantorowicz, Karol Czajkowski, Bolesław Kobielski, Hubert Gałka ; koordynacja Mariusz Czuba. – Kraków : Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 372. Styl narodowy w architekturze sakralnej Polski Odrodzonej (1918-1939) / Anna Tejszerska. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019.
 373. Sześćdziesiąt lat z archeologią w życiu cyklisty / Bogdan Balcer. – Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, 2015.
 374. Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach polskich : Sudety Wschodnie i Przedgórze Sudeckie / Romuald M. Łuczyński. – Wydanie 1. – grudzień 2018/2019. – Wrocław : Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, 2019.
 375. Szlakiem rezydencji wiejskich : dwory i pałace / [red. Agnieszka Wysocka, Lech Łbik]. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2017.
 376. Sztuka i Kultura / [red. nacz. Ryszard Mączyński]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013-.
 377. Sztuka pograniczy : studia z historii sztuki / pod red. Lechosława Lameńskiego, Elżbiety Błotnickiej-Mazur, Marcina Pastwy. – Lublin : Wydawnictwo KUL ; Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018.
 378. Sztuka śląska XV-XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu : przewodnik po wystawie w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu / Bożena Guldan-Klamecka, Romuald Nowak, Marek Pierzchała. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2018.
 379. Sztuka w Łodzi (7) : inspiracje, metamorfozy, refleksje / [zespół red. Karolina Stanilewicz, Łukasz M. Sadowski, Aleksandra Sumorok]. – Łódź : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział, 2017.
 380. Sztuka włoska : katalog wystawy w Muzeum Zamojskim w Zamościu / [red. naukowa i oprac. Piotr Kondraciuk] ; Muzeum Zamojskie w Zamościu. – Zamość : Muzeum Zamojskie, 2010.
 381. Średniowieczne rękopisy iluminowane Biblioteki i Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. T. 2, Bawaria, Czechy, Polska / Katarzyna Płonka-Bałus. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2018.
 382. Średniowieczny system obronny miasta Poznania : fragment odcinka północnego : wyniki badań archeologicznych / pod red. Piotra Pawlaka ; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. – Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2018.
 383. Tadeusz Kościuszko w falerystce / Krzysztof Lachowicz. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
 384. Tajemnicze miasto : spacery po Warszawie. Cz. 10, Dzielnica Mokotów: od Siekierek po Wyględów / Michał Szymański. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2016.
 385. Tak to zapamiętałem / Jerzy Hieronim Olszewski ; oprac. Barbara Bielasta ; Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. – Ciechanów : Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, 2015.
 386. Technische Denkmale in Sachsen / Hrsg. Landesamt für Denkmalpflege Sachsen. – Dresden : Sandstein Verlag, 2017.
 387. Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / pod red. Doroty Jędruch, Marty Karpińskiej, Doroty Leśniak-Rychlak. – [Kraków] : Instytut Architektury, 2018.
 388. Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 2, Eseje / pod red. Doroty Jędruch, Marty Karpińskiej, Doroty Leśniak-Rychlak. – [Kraków] : Instytut Architektury, 2018.
 389. Tendit in ardua virtus : studia ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi w siedemdziesięciolecie urodzin / red. Joanna Ziętkiewicz-Kotz. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2017.
 390. Teodor Marian Talowski / Tadeusz Bystrzak. – Kraków : [ Wydawnictwo Attyka], 2017.
 391. The challenges of World Heritage recovery / ed. Magdalena Marcinkowska, Katarzyna Zalasińska, Dąbrówka Lipska. – Warsaw : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
 392. The historic environment : policy & practice. – London : Maney Publishing, 2010-.
 393. The materiality of troubled pasts : archaeologies of conflicts and wars / edited by Anna Zalewska, John M. Scott and Grzegorz Kiarszys. – Warszawa : Roadside History Lessons Foundation ; Szczecin : Department of Archaeology. Szczecin University, 2017.
 394. Toruńskie wyroby konwisarskie od XVI do XIX wieku ze znakami miasta, mistrza i jakości cyny / Michał Kurkowski. – Toruń : Muzeum Okręgowe, 2018.
 395. Transformacje i redefinicje : adaptacja dziedzictwa architektonicznego do nowej funkcji a zachowanie ciągłości historycznej miejsca / Julia Sowińska-Heim. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
 396. Transformacje rynków średniowiecznych miast Śląska Opolskiego od XVIII wieku do czasów współczesnych : przerwane tradycje, zachowane dziedzictwo, nowe narracje / Monika Ewa Adamska. – Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2019.
 397. Truso : legenda Bałtyku : katalog wystawy / Marek Franciszek Jagodziński. – Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2015.
 398. Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa / Magdalena Banaszkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.
 399. Twórcy i dzieła warszawskiej szkoły architektury 1915-2015 / Konrad Kucza-Kuczyński. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.
 400. Tychy : dziedzictwo nowego miasta : architektura i urbanistyka lat 1955-1989 / [red. nauk. Patryk Oczko]. – Tychy : Muzeum Miejskie, 2017.
 401. Tychy : sacrum w mieście socjalistycznym / Patryk Oczko. – Tychy : Muzeum Miejskie, 2019.
 402. U źródeł chrześcijaństwa w Polsce : baseny chrzcielne z Ostrowa Lednickiego : katalog wystawy / Janusz Górecki. – Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2019.
 403. Ulica Marszałkowska po 1945 roku / Artur Bojarski. – Warszawa : Książka i Wiedza, 2018.
 404. Urbanistyka „a la française” : tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji, dopełnienie obrazu. T. 3, Od Wielkiej Rewolucji po nowe tysiąclecie: wiek XIX, epoka pragmatyzmu : wiek XX, laboratorium urbanistycznej nowoczesności / Mirosław Wiśniewski, Weronika Wiśniewska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych Universitas, 2018.
 405. Urbanistyka operacyjna : zarys teorii / Tomasz Ossowicz. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 406. Verlorenes Kulturerbe? : Leben und Werk des Konservators von Westpreußen Bernhard Schmid (1872-1947) / Wiesław Sieradzan. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
 407. Vernacular architecture. – York : Vernacular Architecture Group,.
 408. W przededniu wielkiej odbudowy : zamek malborski na kartach berlińskiego albumu Johanna Friedricha Fricka z przełomu XVIII i XIX wieku / pod red. Justyny Lijki. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019.
 409. Warszawa Gutta / Błażej Pindor ; teksty Anna Dybczyńska-Bułyszko, Łukasz Gorczyca, Bolesław Stelmach. – Warszawa : Fundacja Raster : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2018.
 410. Warszawskie konserwacje 2007-2018 : dotacje na zabytki udzielone przez m.st. Warszawa / [red. prowadzący Katarzyna Zawiła]. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, 2018.
 411. Warszawskie osiedle ZOR / [oprac. Barbara Oflańska, Andrzej Dobrucki, Wacław Orzeszkowski, Jan Kazimierz Zieliński]. – Warszawa : Arkady, 1968.
 412. Warsztat sztukatorski Giovanniego Battisty Falconiego / Beata Klimek. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.
 413. Wędrowanie sztuki / pod red. Artura Badacha i Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery. – Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018.
 414. Wiadomości Konserwatorskie : biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny ; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. – [Warszawa] : SKZ ZG, 1985-.
 415. Wiatraki na Ziemi Puławskiej / Aleksander Lewtak. – Końskowola : Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne, 2017.
 416. Wielokulturowy obiekt warowny na Górze Zamkowej oraz gród cyplowy w Starym Dzierzgoniu : studia i materiały / [redaktor naukowy Daniel Gazda]. – Warszawa : Trzecia Strona, 2018.
 417. Wieża Eiffla na Piną : kresowe marzenia II RP / Agnieszka Rybak, Anna Smółka. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018.
 418. Wilno XX-XXI wiek : przewodnik architektoniczny / pod red. Mariji Drėmaitė, Rūty Leitanaitė, Juliji Reklaitė. – [Warszawa] : Centrum Architektury, 2019.
 419. Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu / Agnieszka Tomaszewicz. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 420. Wycena nieruchomości zabytkowych : problemy i propozycje : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Chrzanowskiego. – Zielona Góra ; Kraków : Zachodnie Centrum Organizacji, [1997].
 421. Wyspiański nieznany / pod red. Łukasza Gawła, Magdaleny Laskowskiej. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
 422. Wytyczne i zalecenia ochrony tynków szlachetnych doby modernizmu / [oprac. Monika Bogdanowska, Bożena Boba-Dyga, Halina Rojkowska-Tasak, Marcin Furtak]. – Kraków : [Politechnika Krakowska : Akademia Sztuk Pięknych], 2019.
 423. Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski. – Poznań : [s.n.], 1926-1988.
 424. Z przeszłości opactwa łysogórskiego / red. Krzysztof Bracha, Jarosław Różański, Marzena Marczewska. – Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2018.
 425. Zabytki techniki – nie tylko z perspektywy prawników / pod red. Iwony Gredki-Ligarskiej, Anny Rogackiej-Łukasik, Dariusza Rozmusa. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2018.
 426. Zabytki warte Poznania : 35 lat Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu / Paweł Cieliszko. – Poznań : Wydawnictwo „Druga Strona Poznania”, 2018.
 427. Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemięckiego w latopisowym Pleśniku (Podhorce na Ukrainie) / Radosław Liwoch. – Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2018.
 428. Zabytkowa infrastruktura kolejowa Polski i Niemiec : dialog konserwatorski Warszawa – Berlin / [red. nauk. Karol Guttmejer]. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, 2018.
 429. Zabytkowe kościoły Wielkopolski / Adam Dubowski. – Poznań : „Albertinum” Księgarnia św. Wojciecha, 1956.
 430. Zamek króla Zygmunta I na Wawelu : architektura, dekoracja architektoniczna, funkcje / Marcin Fabiański. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2017.
 431. Zamki świętokrzyskie : skarby, legendy, tajemnice : przewodnik / Rafał Jurkowski. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2017.
 432. Zamoyski ocalony / [koncepcja publikacji Ewa Ziembińska]. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019.
 433. Zapomniane dziedzictwo : architektura folwarczna Wielkopolski : fotografie Waldemara Śliwczyńskiego / [autor Ewa Kostołowska]. – Poznań : Muzeum Narodowe, 2018.
 434. Zapomniane miejsca : Lubuskie. Część środkowa / [Jakub Jagiełło, Adam Sowa]. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2018.
 435. Zapomniane miejsca Dolnego Śląska. [Cz. 1], Sudety Zachodnie / [red. Jakub Jagiełło]. – Wyd. 2, zmienione. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2019.
 436. Zapomniane miejsca Dolnego Śląska. [Cz. 1], Sudety Zachodnie / [red. Jakub Jagiełło]. – Wyd. 2, zmienione. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2019.
 437. Zapomniane miejsca Małopolskie : południe i wschód / [Mateusz Porębski]. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2019.
 438. Zbiór pasteli w kolekcji pałacu w Wilanowie / Krystyna Gutowska-Dudek. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019.
 439. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung : [neue Folge der Zeitschrift für Ostforschung / Herder-Institut ; Hrsg. Stefan Hartmann et al.]. – Marburg : Herder-Institut, 1995-.
 440. Zespół osadniczy z epoki kamienia – Rzucewo, Gmina Puck, stanowisko 1 / pod red. Danuty Król. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2018.
 441. Zielony Kraków dla przyjemności i pożytku Szanownej Publiczności / Agata Zachariasz. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
 442. Znaleziska archeologiczne : problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania / pod red. Katarzyny Zdeb. – Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Zielona Góra : Fundacja Archeologiczna ; Głogów : Muzeum Archeologiczno-Historyczne ; Legionowo : Muzeum Historyczne, 2017.
 443. Związki architektury modernistycznej i motoryzacji indywidualnej : wybrane realizacje europejskie 1903-1973 / Łukasz Wojciechowski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
 444. Żądza chwały : Władysław IV Waza w ikonografii performatywnej / Jacek Żukowski. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018.
 445. Żegluga i kanały żeglugowe dawnej Rzeczypospolitej / Cezary Wawrzyński. – Olsztyn : Edytor „Wers”, 2019.
 446. Życie codzienne / red. Maciej Dębiec. – Rzeszów : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego : Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2017.
 447. Życie sztuką : Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskich / red. Inga Głuszek. – Poznań : Muzeum Narodowe, 2018.

Katalogi

Publikacje do pobrania

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content