Szkolenie online “Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po nowelizacji z 2023 roku – w aspekcie ochrony zabytków i krajobrazu”
Powrót
Kobieta siedząca przy biurku pisze w notatniku. Na biurku leży otwarty laptop, telefon i niebieska filiżanka, róża
Data publikacji: 9 kwietnia 2024

16 kwietnia 2024 r., godz. 10:00
Online, platforma CISCO WEBEX
Współorganizatorzy: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego i Narodowy Instytut Dziedzictwa

Zapraszamy na szkolenie online współorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa – “Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po nowelizacji z 2023 roku – w aspekcie ochrony zabytków i krajobrazu”.

Szkolenie jest adresowane w szczególności do:
– urzędników samorządowych, szczebla gminnego i powiatowego, w szczególności odpowiedzialnych za zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym.

Szkolenie poprowadzi dr Anna Fogel – główny specjalista w Dziale Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo NID. Doktor nauk prawnych, były sędzia, radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 2011 roku, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obroniła rozprawę doktorską „Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym”. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z ochroną zabytków, ochroną środowiska oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także konfliktami w tym obszarze. Autorka kilkudziesięciu publikacji o tej tematyce, m.in. komentarza do Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu („Ustawy krajobrazowej”) oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Członkini Zespołu Prawno-Urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Na szkolenie wymagana jest rejestracja przez formularz dostępny tutaj.

Skip to content