I zjazd Szkoły Ciesielskiej NID w Wojszynie – Podstawy tradycyjnego ciesielstwa w budownictwie zrębowym
Powrót
narzędzia ciesielskie
Data publikacji: 15 kwietnia 2024

W dniach od 5 do 7 lipca odbędzie się I zjazd Szkoły Ciesielskiej w Ośrodku Działań Twórczych i Edukacyjnych „SPICHLERZOWNIA” w Wojszynie poświęcone tradycjom budownictwa zrębowego.

Tematyką I zjazdu będzie podstawa tradycyjnego ciesielstwa w budownictwie zrębowym.

Warsztaty przygotowane zostały z myślą o wykonawcach pracujących przy zabytkowych obiektach zrębowych, przedstawicielach służb konserwatorskich, architektach i użytkownikach obiektów ryglowych oraz szerokim gronie zainteresowanych tradycyjnym ciesielstwem i zabytkami drewnianej architektury zrębowej.

Harmonogram:

Piątek, 5 lipca 2024 r.

 • 10:00 – rozpoczęcie warsztatów
  Wprowadzenie – działalność popularyzatorska Ośrodka Działań Twórczych i Edukacyjnych SPICHLERZOWNIA, główne cele i założenia dotyczące obiektów architektury drewnianej [dr hab. Jakub Pieleszek]
 • 10:15 – 12:00 wykłady:
  –  Tradycyjna konstrukcja zrębowa [Maciej Warchoł, NID Dział Ekspertyz i Analiz Zabytków]
  –  Fach ciesielski [Cezary Romanowski, cieśla]
 • 12:00 – 13:00 przerwa
 • 13:00 – 15:30 zajęcia warsztatowe
 • 15:30 – 15.45 przerwa kawowa
 • 15:45 – 18:00 zajęcia warsztatowe

Sobota, 6 lipca 2024r.

 • 9:00 – 11:00 wykłady
  –  Czytanie drewna [dr hab. Jakub Pieleszek]
  –  Niematerialne dziedzictwo kulturowe w kontekście tradycji ciesielskich. Wprowadzenie w problematykę oraz przykłady żywego dziedzictwo opartego o drewno  [Agata Mucha, Katarzyna Sadowska – Mazur, NID Zespół ds. Dziedzictwa Niematerialnego]
 • 11:00 – przerwa kawowa
 • 11:30 – 14:00 zajęcia warsztatowe
 • 14:00 – 15:00 przerwa
 • 15:00 – 18:00 zajęcia warsztatowe

Niedziela, 7 lipca 2024r.

 • 9:00 – 11:00 wykłady
  –  Charakterystyka i kontekst historyczny. Zabytki budownictwa drewnianego w regionie. Stan zachowania zasobu. Zagrożenia [Andrzej Żygadło]
  –  Misja i działalność Centrum Architektury Drewnianej NID [Monika Sabljak, Pracownia Terenowa NID – Centrum Architektury Drewnianej w Zakopanem]
 • 11:00 – 14:00 zajęcia warsztatowe
 • 14:00 – Podsumowanie i zakończenie I zjazdu
  –  Edukacja na rzecz ochrony drewnianego budownictwa [dr hab. Jakub Pieleszek]

Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zarejestrowanie się poprzez formularz: https://rejestracja.nid.pl/szkola_ciesielska_wojszyn, w tym wyrażenie zgód w poszczególnych zakresach, udział w szkoleniu BHP oraz otrzymanie informacji zwrotnej od Organizatorów o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu.

Organizatorzy zapewniają zaplecze merytoryczne, materiały edukacyjne oraz szkolenie BHP. Podczas szkolenia przewidziano przerwy kawowe oraz ognisko integracyjne. Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz dojazdem.

Współorganizatorami wydarzenia są Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ośrodek Działań Twórczych i Edukacyjnych „SPICHLERZOWNIA”.

Szkoły ciesielskie finansowe są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działań Pracowni Terenowej NID – Centrum Architektury Drewnianej.

Skip to content