Obchody MDOZ 2024 dla młodzieży – Żyrardów
Powrót
fragmenty wag oraz napis MDOZ 2024
Data publikacji: 4 kwietnia 2024

24 kwietnia, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2024, odbędzie się spotkanie pt.  “Było, jest i będzie. Rewitalizacja zabytkowego Żyrardowa oczami młodych” oraz spacer dla młodzieży połączony z warsztatami dziennikarskimi na temat rewitalizacji.

Osada fabryczna w Żyrardowie, jako modelowy przykład organizacji przestrzennej XIX-wiecznego ośrodka przemysłowego, została uznana za pomnik historii w 2012 roku. Tutejsze zakłady lniarskie pod koniec stulecia należały do największych w Europie. Żyrardów zaliczany jest do pierwszych nowoczesnych miast w Polsce, których układ urbanistyczny i typ architektury podporządkowane zostały konsekwentnie jego funkcji, tworząc w efekcie zwarty, kompletny i zintegrowany organizm.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Dział Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo NID oraz Oddział Terenowy NID w Warszawie, w partnerstwie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Wydarzenie organizowane jest jedynie dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Bożena Żelazowska, Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content