Regionalne obchody MDOZ 2024 w województwie świętokrzyskim – Starachowice
Powrót
Data publikacji: 21 marca 2024

11 kwietnia odbędą się regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2024 w województwie świętokrzyskim. Od godz. 10.00 do 14.00 w Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach będzie odbywać się konferencja naukowa „Od historii przemysłu do przemysłu kultury. Sposoby wykorzystania dziedzictwa postindustrialnego w regionie świętokrzyskim”. Następnie uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane referaty, które przedstawią historię, tradycję, ochronę i perspektywy na dalsze lata dla zabytków techniki w województwie świętokrzyskim. Po konferencji przewidziane jest zwiedzanie muzeum dla zainteresowanych osób. Pretekstem dla miejsca, w którym będą odbywać się świętokrzyskie obchody MDOZ 2024, jest obecnie procedowany wniosek o uznanie zespołu zakładu wielkopiecowego w Starachowicach za pomnik historii. Wydarzenie jest organizowane przez Oddział Terenowy NID w Kielcach, we współpracy z Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Bożena Żelazowska, Generalny Konserwator Zabytków oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków Starosta Starachowic Prezydent Starachowic Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny. Konieczna rejestracja pod linkiem: https://rejestracja.nid.pl/mdoz2024_swietokrzyskie

Zapraszamy do śledzenia tego wydarzenia na naszym Facebook’u.

Program obchodów MDOZ 2024 w Starachowicach Konferencja „Od historii przemysłu do przemysłu kultury. Sposoby wykorzystania dziedzictwa postindustrialnego w regionie świętokrzyskim” Muzeum Przyrody i Techniki “Ekomuzeum” im. Jana Pazdura ul. Marszałka Piłsudskiego 95, Starachowice

 • godz. 10.00–10.30 – rozpoczęcie obchodów
 • godz. 10.30–10.50 – „Weryfikacja zabytków techniki w województwie świętokrzyskim”; prowadzący: Włodzimierz Pedrycz, Joanna Rek – Oddział Terenowy NID w Kielcach
 • godz. 10.50–11.10 – „Adaptacja doświadczeń i osiągnięć zagranicznych w przemyśle Staropolskiego Okręgu Przemysłowego”; prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Szczepański – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • godz. 11.10–11.30 – „Zagłębie Staropolskie a Centralny Okręg Przemysłowy – przeobrażenia”; prowadzący: dr Jan Główka
 • godz. 11.30–12.00 – przerwa kawowa
 • godz. 12.00–12.20 – „Współczesne wykorzystanie obiektów poprzemysłowych – możliwości i perspektywy”; prowadzący: Daniel Czernek – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
 • godz. 12.20–12.40 – „Od ekomuzeum Doliny Kamiennej do Żelaznych Dolin. Sposoby ochrony i popularyzacji przemysłowego dziedzictwa kultury w północnej części województwa świętokrzyskiego”; prowadzący: Paweł Kołodziejski – Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach
 • godz. 12.40–13.00 – „Duch dawnej techniki i sposoby jego przywoływania: niematerialne dziedzictwo poprzemysłowe regionu”; prowadzący: dr Maciej Chłopek – Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
 • godz. 13.00–13.20 – „Pyszny zakład” czy „sterczące ruiny”? Historia i propozycje rewitalizacji XIX-wiecznego zespołu walcowni żelaza w Nietulisku Dużym”; prowadzący: Kamil Kaptur – Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • godz. 13.20–14.00 – poczęstunek, dyskusje kuluarowe
 • godz. 14.00–15.00 – zwiedzanie Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach.

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content