Regionalne obchody MDOZ 2024 w województwie zachodniopomorskim – Siemczyno
Powrót
Data publikacji: 25 marca 2024

22 kwietnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dnia Ochrony Zabytków 2024 w województwie zachodniopomorskim. W ramach obchodów, w sali kamiennej w zespole pałacowo-folwarcznym w Siemczynie, odbędzie się konferencja na temat zachodniopomorskich pomników historii w kontekście aktualnego stanu zachowania, działań konserwatorskich oraz wyzwań w zakresie rekomendacji nowych wpisów na listę pomników historii, z uwzględnieniem trudnej historii tego regionu.

Podczas konferencji odbędą się trzy panele dyskusyjne na temat użytkowania pomników historii i zarządzania nimi, ich dokumentowania i promocji oraz o dziedzictwie pomorza zachodniego. Pałac w Siemczynie jest jednym z ciekawszych i lepiej zachowanych barokowych pałaców na Pomorzu Zachodnim. Po zakończeniu konferencji przewodnik oprowadzi uczestników wydarzenia po Pałacu w Siemczynie.

Dowiedz się więcej o pałacu w Siemczynie: zabytek.pl/pl/obiekty/siemczyno-palac

Zachęcamy także do zapoznania się z tekstem „30 lat pomników historii”.

Wydarzenie jest organizowane przez Oddział Terenowy NID w Szczecinie, we współpracy z Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie i Biurem Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Bożena Żelazowska, Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wstęp na wydarzenie tylko za zaproszeniem.

Zapraszamy do śledzenia tego wydarzenia na naszym Facebooku.

Program obchodów MDOZ 2024 w Siemczynie:  

godz. 9.30–10.00 – rozpoczęcie obchodów

I. Panel 1. „Użytkowanie i zarządzanie pomnikami historii” – w godz. 10.00–12.00

Moderatorzy: Tomasz Wolender, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Waldemar Witek, Oddział Terenowy NID w Szczecinie

 • „Pomniki historii – przekrój zasobu i procedura uznania” – paneliści: Elżbieta Jagielska, Anna Hanaka – Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • „Pierwszy pomnik historii na Pomorzu Zachodnim. Zespół katedralny w Kamieniu Pomorskim w świetle najnowszych badań” – paneliści: ks. kan. Dariusz Żarkowski – zespół katedralny w Kamieniu Pomorskim, Błażej Bubnowicz – Muzeum Ziemi Kamieńskiej
 • „Kolegiata stargardzka pomnikiem historii – problematyka badawcza i konserwatorska na przykładzie prac realizowanych w latach 2020–2023” – paneliści: ks. dr Janusz Posadzy – kolegiata mariacka w Stargardzie, dr Małgorzata Gwiazdowska – historyk sztuki
 • „Stargard intra et extra muros”. Obwarowania miejskie od zarania po dzień dzisiejszy” – paneliści: Mirosław Opęchowski, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

godz. 12.00–12.30 – przerwa kawowa

II. Panel 2. „Dokumentowanie i promocja pomników historii” – w godz. 12.30-14.30

Moderatorzy: Tomasz Wolender – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Waldemar Witek – Oddział Terenowy NID w Szczecinie

 • „Pierwsze próby dokumentacji obecnych pomników historii na Pomorzu Zachodnim do 1945 roku”; panelista: dr hab. Barbarach Ochędowska-Grzelak – Uniwersytet Szczeciński
 • „Skaning i fotogrametria – współczesne metody dokumentowania zachodniopomorskich pomników historii” – paneliści: Maria Witek, Krzysztof Tymbarski – Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
 • „Pomniki historii Szczecina czy pomniki historii Polski? Szczecińskie zabytki wnioskowane do uznania za pomnik historii” – paneliści: Michał Dębowski – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie
 • „Kaplica templariuszy w Chwarszczanach pomnikiem historii. I co dalej? Wiele pytań bez odpowiedzi” – panelista: dr Przemysław Kołosowski – Fundacja Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach
 • „Trzebiatów – „genius loci” – panelista: Renata Korek, Trzebiatowski Ośrodek Kultury

godz. 14.30–15.30 – obiad

III. Panel 3. „Dziedzictwo Pomorza Zachodniego o cechach pomników historii” – w godz. 15.30–17.30

Moderator: Tomasz Błyskosz – kierownik Oddziału Terenowego NID w Gdańsku

 • „Kościoły w Iwięcinie i Krupach oraz zamki w Płotach – wyboista droga do celu?” – paneliści: Maria Witek, Krzysztof Tymbarski – Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
 • „Zespół kościołów szkieletowych (ryglowych) na Pomorzu Zachodnim” – panelista: Waldemar Witek – Oddział Terenowy NID w Szczecinie
 • „Zespół zabytkowych świnoujskich fortyfikacji – przesłanki do uznania za pomnik historii” – panelista: dr Tomasz Cykalewicz – Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn Papiernia”
 • „Pałac w Siemczynie – droga na listę pomników historii” – panelista: Bogdan Andziak – Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie

godz. 17.30–18.30 – zwiedzanie pałacu z przewodnikiem

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Skip to content