Regionalne obchody MDOZ 2024 w województwie małopolskim – Kraków
Powrót
Data publikacji: 21 marca 2024

11 kwietnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2024 w województwie małopolskim. Tematyką tegorocznych regionalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Krakowie są głównie zagadnienia związane z pomnikami historii oraz powiązanymi z nimi, szeroko obserwowanymi, zagadnieniami konserwatorskimi. Zaplanowane wydarzenia wpisują się także  w świętowanie jubileuszu 30-lecia uznania pierwszych polskich zabytków za pomniki historii.

W ramach obchodów MDOZ 2024 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się trzyczęściowa konferencja „Pomnik historii. Rozkodować miejsce i czas”, w trakcie której zostaną szeroko omówione różne kwestie formalno-prawne i praktyczne związane z pomnikami historii. Jedną z części będzie forum dyskusyjne z udziałem osób, którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem pomnikami historii.

Ostatnia część zostanie poświęcona wystąpieniom wybitnych ekspertów, zajmujących się aspektami badawczo-naukowymi i praktycznymi, związanymi z historycznymi organami. Kontynuacją tej części wydarzenia będą prelekcje i prezentacje muzyczne wybranych, zabytkowych organów w krakowskich kościołach.

Obchodom MDOZ 2024 w Krakowie będzie towarzyszyć wystawa prezentująca małopolskie pomniki historii.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem30 lat pomników historii”. 

Elementem powiązanym z obchodami MDOZ w Krakowie jest audycja radiowa pt. „Skarby Małopolski”, zrealizowana we współpracy z Radiem Kraków, w obiekcie stanowiącym wyjątkowy w kontekście naszego wydarzenia pomnik historii – kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Orawce, w którym również znajdują się zabytkowe organy. Audycji można wysłuchać na stronie Radia Kraków.

Wydarzenie zostały zorganizowane przez Oddział Terenowy NID w Krakowie, we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Bożena Żelazowska, Generalny Konserwator Zabytków oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Patronat medialny: Radio Kraków

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje wstęp wolny.

Zapraszamy do śledzenia tego wydarzania na naszym Facebooku.

Program obchodów MDOZ 2024 w Krakowie

Konferencja „Pomnik historii. Rozkodować miejsce i czas”
Sala obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, Pałac Wielopolskich
plac Wszystkich Świętych 3–4, Kraków

 • godz. 10.00-10.30 – rozpoczęcie wydarzenia

I CZĘŚĆ. „Pomnik historii w praktyce” – od godz. 10.15 do 11.30

 • „Formalne aspekty zarządzania pomnikiem historii na przykładzie Kopca Kościuszki w Krakowie”; prowadzący: prof. dr hab. Piotr Dobosz – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • „Ochrona zabytków w obszarze pomnika historii – historycznego zespołu Krakowa – poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”; prowadzący: Jolanta Czyż – zastępca dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa
 • „Procedura wpisu na listę pomników historii”; prowadzący: Anna Hanaka – kierownik Działu Pomników Historii w Narodowym Instytucie Dziedzictwa
 • „Digitalizacja. Konserwacja. Wizualizacja”; prowadzący: Paweł Szelest – Regionalna Pracownia Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury
 • „Pomnik historii – zabytek techniki”; prowadzący: Robert Kola – kierownik Zespołu ds. Dziedzictwa Techniki w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

II CZĘŚĆ. „Głos pomnika historii” (forum dyskusyjne na temat praktycznych aspektów zarządzania pomnikiem historii) – od godz. 11.30 do 12.30

 • Kopalnia Soli „Wieliczka”; Agnieszka Wolańska – pełnomocnik zarządu ds. historii i kultury
 • Kopalnia Soli „Bochnia”; Zygmunt Dobrowolski – prezes zarządu, Krzysztof Hałas – długoletni pracownik i kierownik Działu Górniczego, Dorota Włosowicz – rzecznik prasowy
 • opactwo Benedyktynów w Tyńcu; br. dr hab. Michał Tomasz Gronowski OSB – szafarz opactwa
 • Stary Sącz; Jacek Lelek – burmistrz gminy Stary Sącz
 • parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce; ks. Wojciech Mozdyniewicz – proboszcz
 • 12.30-13.00 – poczęstunek

III CZĘŚĆ. „Brzmienie pomnika historii” – od godz. 13.00 do 14.00

 • „Organy zwierciadłem swojej epoki”; prowadzący: dr hab. Krzysztof Urbaniak – Zespół ds. Organów Historycznych w Narodowym Instytucie Dziedzictwa
 • „Życie i działalność organmistrzowska Antoniego Sapalskiego” – prowadzący: Piotr Matoga – organolog, członek Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie
 • „Organy w Orawce – o działalności Pracowni Konserwacji Zabytkowych Organów”; prowadzący: Jacek Kulig, restaurator organów w Orawce, ekspert Pracowni Konserwacji Zabytkowych Organów w latach 1971–1993

Muzyczne prezentacje zabytkowych organów Miasta Krakowa (prelekcje z prezentacją muzyczną w wykonaniu dra hab. Krzysztofa Urbaniaka z Zespołu ds. Organów Historycznych Narodowego Instytutu Dziedzictwa)

 • godz. 14.30-15.20 – Kościół klasztorny dominikanów pw. Świętej Trójcy, ul. Stolarska 12
 • godz. 15.30-16.30 – Uniwersytecka Kolegiata św. Anny w Krakowie, ul. św. Anny 11

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content