Międzynarodowa konferencja ETHER – Eternal Heritage/Wieczne Dziedzictwo 2024
Powrót
Data publikacji: 3 lipca 2024

W dniach 5 i 6 listopada br. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej konferencji ETHER – Eternal Heritage/Wieczne Dziedzictwo, kierowanej do  naukowców, badaczy, projektantów i twórców korzystających w swoich działaniach z technologii trójwymiarowego modelowania, Augmented i Virtual Reality.

Międzynarodowa konferencja ETHER – Eternal Heritage/Wieczne Dziedzictwo 2024, poświęcone wykorzystaniu technologii cyfrowych w nauce oraz dokumentowaniu i prezentowaniu dziedzictwa kulturowego, będzie miało charakter interdyscyplinarny.

Technologia digitalizacji zabytków, poza precyzyjną dokumentacją, daje nam możliwość szerokiego udostępniania i zachowania o nich pamięci dla przyszłych pokoleń. Szczególnie dzisiaj, dziedzictwo kulturowe potrzebuje digitalizacji, usystematyzowanej archiwizacji oraz upowszechniania w bezkresnych przestrzeniach wirtualnego świata.

Międzynarodowa konferencja ETHER – Eternal Heritage/Wieczne Dziedzictwo ma na celu integrację środowisk naukowych, archeologów, architektów, historyków sztuki, konserwatorów, muzealników oraz szeroko rozumianych sektorów kreatywnych, a także stworzenie fundamentów dla międzynarodowego systemu współpracy, wymiany doświadczeń, potrzeb oraz wzajemnego wykorzystywania swoich zasobów. Obecnie, współpraca ta ma ogromne znaczenie w kontekście wykorzystania technologii w digitalizacji zabytków, a więc również ochrony ich substancji i możliwości ich upowszechniania. Potencjał drzemie również w popularyzacji dziedzictwa kulturowego za pomocą przemysłu kreatywnego – m.in. filmów, gier czy wzornictwa przemysłowego.

Tegoroczna edycja konferencji ETHER rozszerzona zostanie o część warsztatową, ukierunkowaną na zasady i metodykę pracy w terenie, metody opracowania danych oraz sposoby ich wykorzystania.

Więcej informacji nt. wydarzenia: https://nid.pl/2024/05/24/kolejna-edycja-miedzynarodowej-konferencji-ether-2024/

Organizacja międzynarodowej konferencji ETHER – Eternal Heritage/Wieczne Dziedzictwo została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji zadania „Dofinansowanie działalności Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zabytków”.

Skip to content