Dzień Architektury Drewnianej 2024
Powrót
dzieci wyglądające przez okno drewnianego domu
Data publikacji: 19 czerwca 2024

W dniach 23-25 sierpnia br. będziemy obchodzić drugą edycję Dnia Architektury Drewnianej (#DAD), którego główną ideą jest upowszechnianie tego wyjątkowego elementu kultury poprzez nieodpłatne udostępnienie zabytkowych obiektów szerokiej publiczności. Już teraz zapraszamy właścicieli i użytkowników zabytkowej architektury drewnianej do aktywnego udziału w drugiej edycji Dnia Architektury Drewnianej.

DAD jest świętem właścicieli, użytkowników oraz opiekunów obiektów drewnianych. Wydarzenie ma charakter edukacyjny i popularyzatorski. Prowadzone w jego toku prelekcje, wykłady oraz promocja dobrych praktyk podnoszą kompetencje użytkowników oraz ogółu społeczeństwa.

Pierwsza edycja Dnia Architektury Drewnianej odbyła się 26 sierpnia 2023 roku w Zakopanem. Do udziału w wydarzeniu udało nam się zaprosić właścicieli 17 obiektów. Można było zwiedzać wyjątkowe, drewniane wille, takie jak Dom “Pod Jedlami” Jana Gwalberta Pawlikowskiego, willa „Koszysta” – dom Jana Sztaudyngera, willa „Cicha” – dom Karola Kłosowskiego, willa „Harenda” – dom Jana Kasprowicza czy willa „Maliniakówka” – dom rzeźbiarza Antoniego Kenara. Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, na hasło „dzień architektury drewnianej”, nieodpłatnie otworzyło oddziały – willę „Kolibę”, willę „Okszę” oraz chałupę Gąsieniców Sobczaków. W ciągu jednego dnia obiekty zostały odwiedzone przez blisko 1500 osób.

Weź udział w Dniu Architektury Drewnianej! Wszystkich właścicieli obiektów drewnianych zachęcamy do zaprezentowania ich szerszej publiczności. Aby twój obiekt również znalazł się na liście udostępnionych drewnianych budynków w ramach DAD 2024, należy zarejestrować się przez formularz podany poniżej. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca.

Zarejestruj się!

 

Warunki uczestnictwa w DAD 2024:

  1. Rejestracja obiektów odbywa się na podstawie przesłanej karty zgłoszeniowej. Właściciele zgłoszonych obiektów zostaną poinformowani drogą mailową o zarejestrowaniu udziału w wydarzeniu.
  2. Udział w wydarzeniu oraz udostępnianie obiektu jest bezpłatne.
  3. Dzień Architektury Drewnianej odbędzie się w przeciągu weekendu 23 – 25 sierpnia 2024r. Konkrety dzień oraz godziny udostępniania obiektu są określane przez Właścicieli obiektu.
  4. Właściciel obiektu określa granicę, obszar oraz formę udostępniania nieruchomości.
  5. Ewentualną rezygnację z udziału w wydarzeniu należy zgłosić niezwłocznie, maksymalnie do dnia 10 sierpnia 2024r. poprzez przesłanie informacji na adres mailowy: zakopane@nid.pl
  6. Gospodarze obiektów, którzy wezmą udział w wydarzeniu otrzymają pakiet poradników NID oraz pisemne Podziękowanie za udział w wydarzeniu. Udział w wydarzeniu jest formą udostępniania obiektu oraz jest działaniem  o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim.

Zachęcamy również do śledzenia wydarzenia na Facebooku, gdzie będziemy publikować bieżące informacje. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Bożena Żelazowska, Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzień Architektury Drewnianej objęty jest patronatem Polskiego Radia S.A.

Skip to content