Pracownik Sekretariatu

Zakres obowiązków:  Wykonywanie czynności w zakresie prac organizacyjno-technicznych w Sekretariacie Instytutu: przygotowywanie korespondencji i dokumentów zgodnie z potrzebami Dyrekcji Instytutu,zapewnienie szybkiego i sprawnego przepływu informacji,obsługa...

Specjalista IT

Zakres obowiązków:  opieka i nadzór nad utrzymaniem sprawności sprzętu komputerowego Instytutuadministrowanie serwerami usług katalogowych, serwerami plików, zdalne monitorowanie i administrowanie serwerami i administracją sieci.rozwój i utrzymanie infrastruktury...

Specjalista ds. skanowania zasobu

W związku z realizacją Projektu pn.: „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” (nr: POPC.02.03.02-00-0017/18) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu...
Skip to content