Pracownik Pracowni Terenowej w Katowicach

dokumentowanie i monitorowanie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego na terenie województwa śląskiegogromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji na temat stanu zachowania iochrony zabytków w województwie śląskimprzygotowywanie opinii i ekspertyz oraz...
Skip to content