Powrót
Światowe dziedzictwo

Ze względu na zmiany i zniszczenia, jakie niesie ewolucja społeczna i gospodarcza na świecie uznano, że dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jest coraz bardziej zagrożone. W celu zapobieżenia tej tendencji opracowano Konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, która została przyjęta przez Konferencję Generalną UNESCO w 1972 r. Polska ratyfikując konwencję w 1976 r., jako jedno z pierwszych państw, jednocześnie przyjęła zobowiązanie ochrony swojego dziedzictwa, które posiada wybitne wartości rozpoznawane w skali światowej.

Narodowy Instytut Dziedzictwa koordynuje realizację postanowień Konwencji światowego dziedzictwa z 1972 r. w Polsce. Działania te mają na celu zachowanie dziedzictwa o wyjątkowej powszechnej wartości, podniesienie poziomu ochrony i zarządzania dobrami światowego dziedzictwa w Polsce, stworzenie forum wymiany informacji i wypracowanie modelu efektywnej współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za dobra światowego dziedzictwa. Obejmują one:

 • aktywne wsparcie służb konserwatorskich, organów samorządu terytorialnego, zarządców oraz instytucji rządowych w ochronie i konserwacji dóbr wpisanych i kandydujących na Listę światowego dziedzictwa;
 • zapewnienie platformy współpracy i wymiany informacji dla jednostek rządowych i organizacji pozarządowych, a także szeroko rozumianego społeczeństwa w ochronie i opiece nad obszarami światowego dziedzictwa;
 • prowadzenie monitoringu i ocenę stanu zachowania polskich miejsc wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO;
 • opracowywanie dla Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO raportów okresowych dotyczących polityki państwa w zakresie realizacji Konwencji oraz koordynacja opracowywania raportów okresowych dla poszczególnych miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO;
 • popularyzowanie światowego dziedzictwa i jego znaczenia dla społeczeństwa;
 • organizację spotkań opiekunów miejsc światowego dziedzictwa, które mają na celu zapoznanie opiekunów i zarządców polskich miejsc oraz służby konserwatorskie z tematyką światowego dziedzictwa, a także stanowią platformę do wymiany doświadczeń. Każde spotkanie porusza konkretne zagadnienia związane z ochroną oraz zarządzaniem światowym dziedzictwem w Polsce i na świecie.

Baza informacji na temat Światowego Dziedzictwa w Polsce prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa znajduje się tutaj: swiatowedziedzictwo.nid.pl

Aktualna lista zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa:

 1. Historyczne Centrum Krakowa
 2. Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni 
 3. Puszcza Białowieska  
 4. Auschwitz Birkenau, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) 
 5. Historyczne centrum Warszawy 
 6. Stare Miasto w Zamościu
 7. Średniowieczne miasto w Toruniu 
 8. Zamek krzyżacki w Malborku 
 9. Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy 
 10. Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy 
 11. Drewniane kościoły południowej Małopolski 
 12. Muskauer Park / Park Mużakowski
 13. Hala Stulecia we Wrocławiu 
 14. Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat 
 15. Tarnowskie Góry, Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi 
 16. Krzemionkowski region pradziejowego górnictwa krzemienia pasiastego 
 17. Pradawne i pierwotne lasy bukowe w Karpatach i innych regionach Europy 

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content