Powrót
Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja budynku willa “U Dziadka” w Otwocku na Centrum Architektury Drewnianej
Cel inwestycji

Willa „u Dziadka”, znajdująca się przy ulicy Mickiewicza w Otwocku została zakupiona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2019 roku w celu rewitalizacji budynku i zorganizowania w nim siedziby Centrum Architektury Drewnianej.

W willi zostanie zorganizowany punkt kontaktowy wspierający opiekunów architektury i budownictwa drewnianego we właściwej opiece nad tym wymagającym szczególnej troski zasobem zabytkowym, w tym organizowane będą szkolenia dla właścicieli oraz kursy rzemiosła tradycyjnego podnoszące kompetencje rzemieślników w zakresie zapewniającym właściwą konserwację zabytków drewnianych, z uwzględnieniem regionalnej specyfiki technik rzemieślniczych oraz konstrukcji architektury drewnianej. Ważnym elementem działalności Centrum będzie także opracowywanie i szerokie udostępnianie poradników i podręczników dobrych praktyk dla właścicieli i opiekunów zabytków architektury oraz budownictwa drewnianego. 

Przebieg remontu

W 2019 wykonano ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną willi stanowiącą kluczowy element dokumentacji przedprojektowej dla jej planowanego remontu konserwatorskiego, przebudowy i adaptacji. W kolejnym roku przeprowadzono badania stratygraficzne na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz analizę chemiczną spoiwa i pigmentów z próbek pobranych z elewacji, które pozwoliły na ustalenie jej pierwotnej kolorystyki. W 2021 roku powstało opracowanie geodezyjne terenu działki oraz opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla remontu konserwatorskiego, przebudowy i adaptacji budynku w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych. Narodowy Instytut Dziedzictwa zakupił również od gminy Otwock działkę sąsiadującą bezpośrednio z willą.

W roku 2022, w związku z zakupem dodatkowej działki, wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa z inwentaryzacją zieleni dla zagospodarowania terenu ze zmienioną lokalizacją zjazdu oraz miejsca na wiatę szkoleniową. Uzyskano zamienne pozwolenie na budowę, a w ostatnim kwartale roku wykonano w willi prace zabezpieczające.  W roku 2023 rozpoczęto realizację prac konstrukcyjno-budowlanych poprzedzających roboty instalacyjne, tzw. III etap inwestycji.

Remont willi „U Dziadka” okazał się bardziej wymagający niż się pierwotnie spodziewano, ponieważ w wielu miejscach uszkodzeniu uległa konstrukcja budynku. Na pierwszym etapie robót budowlanych, ograniczonych do tych poprzedzających roboty instalacyjne, wymieniono i wzmocniono zdegradowane elementy konstrukcji, a przede wszystkim przeprowadzono lwią część prac konserwatorskich dotyczących elewacji, stolarki, a nawet schodów wewnętrznych willi. Przywrócono pierwotną, pełną prostoty elegancję elewacjom. Ich kolorystyka została ustalona na podstawie badań stratygraficznych przez Komisję Konserwatorską z udziałem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Istniejącą stolarkę drzwiową wewnętrzną poddano renowacji. Stolarka okienna znajdowała się w tak złym stanie technicznym, że czuwająca nad wszystkim pracami komisja konserwatorska z udziałem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zadecydowała o rozwiązaniu zamiennym względem pierwotnie planowanego: zamiast zachowania zbyt zdegradowanych zewnętrznych skrzydeł i wmontowania ich w nowe ramy, zdecydowano o wykonaniu całkowicie nowych okien wiernie odtwarzających historyczne skrzydła, z zachowaniem wszelkich oryginalnych okuć. Werandy były również w bardzo złym stanie technicznym, więc odtworzono je jako wierne kopie pierwotnych. W listopadzie przeprowadzony został odbiór robót budowlanych oraz konserwatorskich tegorocznego etapu prac. Prace tego etapu zostały odebrane bez uwag.

Wykonanie opisanych wyżej robót, nie oznacza zakończenia realizacji inwestycji. Pozostaną do wykonania roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, roboty budowlane wraz z aranżacją wnętrz, a także roboty związane z zagospodarowaniem terenu, które będą kontynuowane w 2024 r. 

Aktualności

Galeria

Lato 2023

Jesień 2023

Zima 2023

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content