Powrót
9 listopada: Międzynarodowa konferencja Eternal Heritage – ETHER – Wieczne Dziedzictwo

Dziedzictwo kulturowe to również wielka siła i wielka inspiracja, dla szerokiego grona twórców reprezentujących sektory kreatywne. W swoich, niekiedy wąskich dziedzinach, posługują się oni podobnymi metodami i technologiami, wytwarzając produkty swojego rzemiosła, sztuki korzystają z podobnych narzędzi. Czy dwa światy – naukowców i twórców, mogłyby współpracować? Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w konferencji interdyscyplinarnej, poświęconej wykorzystaniu technologii cyfrowych w obrazowaniu, dokumentowaniu i prezentowaniu dziedzictwa kulturowego, która odbędzie się 9 listopada w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym w Warszawie.

Technologie digitalizacji zabytków, poza precyzyjną dokumentacją, dają nam możliwość szerokiego udostępniania i zachowania o nich pamięci dla przyszłych pokoleń. Szczególnie dzisiaj, dziedzictwo kulturowe potrzebuje digitalizacji, usystematyzowanej archiwizacji oraz upowszechnienia w bezkresnych przestrzeniach wirtualnego świata.

Eternal Heritage – ETHER – Wieczne Dziedzictwo, to międzynarodowa konferencja, która będzie pierwszą próbą integracji środowisk naukowych – archeologii, architektury, historii sztuki i konserwacji, muzealników oraz szeroko rozumianych sektorów kreatywnych. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentowane zostaną najciekawsze projekty naukowe wykorzystujące techniki dokumentacyjne modelowania trójwymiarowego w architekturze zabytkowej, badaniach archeologicznych oraz analizach zabytków muzealnictwa oraz te związane z przemysłami kreatywnymi: przemysłem filmowym, przemysłem gier, wzornictwem przemysłowym oraz technologiami wizualizacyjnymi.

Tematy o których chcemy dyskutować, dotyczą potencjału którym dysponują instytucje sprawujące pieczę nad dziedzictwem kulturowym, oraz możliwości i technologii jakie są implementowane w działaniach sektorów kreatywnych.

Celem konferencji jest identyfikacja wspólnych obszarów, które mogłyby stać się fundamentem do stworzenia międzynarodowego systemu współpracy, wymiany doświadczeń, potrzeb oraz wzajemnego wykorzystywania swoich zasobów.

Narodowy Instytut Dziedzictwa od 14 lat realizuje powierzoną mu funkcję Centrum Kompetencji w obszarze digitalizacji zabytków.

Do zadań Centrum Kompetencji ds. Digitalizacji Zabytków należy przede wszystkim koordynacja i wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych oraz koordynacja w zakresie ich gromadzenia, przechowywania i udostępniania. Zadaniem Centrum jest wyznaczanie standardów, ich udostępnianie oraz popularyzacja, w tym edukacja kadr instytucji kultury w zakresie digitalizacji obiektów nieruchomych oraz promocja zasobów cyfrowych.

W ramach prowadzonych działań Centrum opracowuje zestaw dobrych praktyk i zaleceń dotyczących inwentaryzacji architektonicznych wykonywanych metodami cyfrowymi. Realizuje również cyfrową inwentaryzację zabytków o strategicznym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego. W zakresie prowadzonych działań powstaje zarówno dokumentacja techniczna, jak i materiał wizualny do wykorzystania w popularyzacji i promocji zabytku. Wszystkie materiały są publikowane na portalu zabytek.pl: chmury punktów wybranych zabytków https://zabytek.pl/pl/obiekty?media=cumulus zabytki w 3D na Obiekty – Zabytek.pl oraz na portalu Sketchfab  nid-official – Sketchfab

 

Do pobrania:
Program konferencji

Forma konferencji:

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Warszawie, w języku polskim.
Konferencja ma charakter zamknięty, uczestnictwo będzie bezpłatne.
Ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona, wejściówki będą udostępniane po dokonaniu rejestracji poprzez formularz https://rejestracja.nid.pl/. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja nie będzie transmitowana on-line.
Szczegółowy program zostanie udostępniony 31 października 2023 r.

Termin: 9 listopada 2023 r. godz. 10.00-17.00
Miejsce: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa
Język: wydarzenie będzie dostępne w języku polskim i angielskim

Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, przy współpracy Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

Komitet organizacyjny oraz sekretariat konferencji:
Centrum kompetencji do spraw digitalizacji zabytków, Dział Digitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Organizacja międzynarodowej konferencji Eternal Heritage – ETHER – Wieczne Dziedzictwo została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji zadania „Centrum kompetencji do spraw digitalizacji zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa”.

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content