Powrót
Akademia Nieświeska – studia podyplomowe

Międzynarodowa Podyplomowa Letnia Szkoła “Akademia Nieświeska” jest polsko-białoruskim przedsięwzięciem, którego misją jest szkolenie kadr konserwatorskich Europy Środkowo-Wschodniej, a przede wszystkim pochodzących z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Mołdawii.

Międzynarodowa Podyplomowa Letnia Szkoła “Akademia Nieświeska” powstała w 1995 r. na mocy porozumienia z dnia 15 listopada 1994 r. o szkoleniu kadr specjalistów z krajów środkowoeuropejskich, podpisanego pod patronatem Ministrów Kultury Polski i Białorusi pomiędzy Ośrodkiem Ochrony Zabytkowego Krajobrazu z siedzibą w Warszawie a Instytutem Problemów Kultury Białorusi z siedzibą w Mińsku. Później zasady współpracy określano kolejnymi porozumieniami w 2003 roku, w 2005 roku, w 2008, w 2011, 2014 roku i ostatnio w 2018 roku. Obecnie współorganizatorami „Akademii Nieświeskiej” są: ze strony polskiej Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie, a ze strony białoruskiej Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki z siedzibą w Mińsku.

Międzynarodowa Podyplomowa Letnia Szkoła „Akademia Nieświeska” kształci absolwentów szkół wyższych krajów Europy Środkowo-Wschodniej zawodowo zajmujących się ochroną i konserwacją zabytków. Dyplomy ukończenia Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły “Akademia Nieświeska” otrzymało do chwili obecnej 292 słuchaczy.

Kursy szkoleniowe odbywają się w cyklach dwuletnich. Każdy z kursów poświęcony jest innej tematyce związanej z ochroną, konserwacją i zagospodarowaniem zabytków. Zajęcia rozpoczynają w Białorusi wykładami teoretycznymi prowadzonymi przez specjalistów polskich i białoruskich, zgodnie z tematem wiodącym kursu. Wykładom towarzyszą objazdy studialne poświęcone praktycznym aspektom ochrony i konserwacji zabytków. Zakończenie każdego z kursów ma miejsce następnego roku w Polsce. Celem drugiej części kursu jest przede wszystkim zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami ochrony i konserwacji zabytków, pracą służb ochrony zabytków oraz realizowanymi aktualnie w Polsce pracami konserwatorskimi. Służy temu dwutygodniowy objazd studialny. Na zakończenie kursu, po prezentacji prac dyplomowych związanych z wiodącym tematem, słuchacze otrzymują dyplomy ukończenia Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska”.

Tematyka przeprowadzonych do tej pory kursów „Akademii Nieświeskiej” dotyczyła zasad ochrony, konserwacji i zagospodarowania obiektów i zespołów zabytkowych, między innymi teorii oraz praktyki ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, pielęgnacji i rewaloryzacji historycznych parków i ogrodów, ochrony i konserwacji zabytkowych cmentarzy, ochrony i kształtowania krajobrazu miast i miasteczek oraz miast historycznych, ochrony, kształtowania i zagospodarowania turystycznego Kanału Augustowskiego i przyległego dorzecza, ochrony i możliwości zagospodarowania turystycznego zabytkowych fortyfikacji i budowli obronnych, badań interdyscyplinarnych w zespołach pałacowo-ogrodowych, ochrony i możliwości zagospodarowania zabytkowych budowli poprzemysłowych, zasad zagospodarowania obiektów i zespołów zabytkowych dla celów turystycznych, ochrony i konserwacji zabytkowych budowli sakralnych, zasad określania wartości zabytkowych i formułowania wytycznych konserwatorskich, zasad kształtowania otoczenia zabytku, wyznaczania stref ochrony konserwatorskiej i zagadnień dotyczących autentyczności oraz integralności jako wartości zabytku.

Międzynarodowa Podyplomowa Letnia Szkoła „Akademia Nieświeska” od wielu lat cieszy się bardzo dobrą opinią wśród międzynarodowego środowiska konserwatorskiego.

Koordynatorem Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska” jest Lidia Klupsz.

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content