Powrót
Dyrekcja
Dr hab. Katarzyna Zalasińska – Dyrektor

Doktor habilitowana nauk prawnych, nauczycielka akademicka, autorka monografii i artykułów naukowych. Specjalizuje się w prawie ochrony zabytków, działalności muzeów, bibliotek i archiwów oraz w obrocie dziełami sztuki. W latach 2018-2021 dyrektorka Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2018 była Przewodniczącą Komitetu Światowego Dziedzictwa w Polsce. Adiunktka w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Jako ekspertka przez lata współpracowała z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Polskim Komitetem ds. UNESCO, a także Biurem Analiz Sejmowych. W latach 2012–2017 była członkinią Rady Ochrony Zabytków, a w latach 2013–2019 członkinią Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego działających przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2015–2016 prezeska Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Jest współautorką koncepcji wdrożenia w Polsce Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003. Razem z prof. Hanną Schreiber przyczyniła się do złożenia pierwszego polskiego wniosku i wpisania w 2018 r. szopkarstwa na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

Członkini Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Tematyka jej publikacji naukowych związana jest głównie z prawnymi aspektami funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności UNESCO. Jest autorką komentarza do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz redaktorką i współautorką komentarza do Konwencji UNESCO w dziedzinie kultury.

Bogusław Chmiel – Zastępca Dyrektora

Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Dyplom w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, promotor pracy dyplomowej prof. Wiktor Zin.
Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Wydziale Geodezji i Inżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 2000 roku posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; uprawnienia do projektowania, weryfikowania i opiniowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektoniczno-budowlanej. Wieloletnia praktyka w całym spektrum posiadanych kompetencji. Od 2004 roku mianowany na Biegłego Sądowego Sądu Okręgowego w Krakowie.  W strukturach samorządowych członek komisji urbanistyczno-planistycznych.

Za społeczną działalność odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Honorową Odznaką ZKwP.

Anna Czerwińska-Walczak – Zastępca Dyrektora

Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2008 r. zajmuje się ochroną dziedzictwa kulturowego, muzealnictwem i zarządzaniem w instytucjach kultury. Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP, na stanowisku głównego konserwatora w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, kierując Muzeum w Nieborowie i Arkadii, oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jako kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum.

Jest autorką prac badawczych i publikacji z zakresu plastyki nowożytnej oraz ochrony zabytków. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami. W 2013 r. otrzymała dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania kultury i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

Mariusz Czuba – Zastępca Dyrektora
Ukończył studia z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z architekturą późnego średniowiecza oraz sakralnego budownictwa drewnianego. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań, w tym książkowych, z dziedziny historii sztuki i szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego. Od 1993 roku zawodowo związany z państwową służbą konserwatorską. W latach 1999-2008 Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wieloletni wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Od 2008 roku zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (od 1 stycznia 2011 roku Narodowego Instytutu Dziedzictwa).
Beata Szczepanek-Zera – Główny Księgowy

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Informatycznej w Warszawie. Tytuł zawodowy magistra ekonomii uzyskała w OLYMPUS Szkole Wyższej im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie. Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw ukończyła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów nr 24345/2008.

Z księgowością związana od ponad 17 lat. Przez ok. 7 lat pracowała w działach księgowości – m.in. Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad/Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Od 2004 roku główny księgowy.

Kontakt z dyrekcją
Sekretariat:
ul. M. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. + 48 22 826 93 52 wew. 111, 148
fax + 48 22 826 17 14
e-mail: nid@nid.pl

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content