Powrót
Dyrekcja
dr hab. Katarzyna Zalasińska – Dyrektor

Doktor habilitowana nauk prawnych, nauczycielka akademicka, autorka monografii i artykułów naukowych. Specjalizuje się w prawie ochrony zabytków, działalności muzeów, bibliotek i archiwów oraz w obrocie dziełami sztuki. W latach 2018-2021 dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2018 była Przewodniczącą Komitetu Światowego Dziedzictwa w Polsce. Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Jako ekspert przez lata współpracowała z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Polskim Komitetem ds. UNESCO, a także Biurem Analiz Sejmowych. W latach 2012–2017 była członkiem Rady Ochrony Zabytków, a w latach 2013–2019 członkiem Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego działających przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2015–2016 prezes Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Jest współautorką koncepcji wdrożenia w Polsce Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003. Razem z prof. Hanną Schreiber przyczyniła się do złożenia pierwszego polskiego wniosku i wpisania w 2018 r. szopkarstwa na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Tematyka jej publikacji naukowych związana jest głównie z prawnymi aspektami funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności UNESCO. Jest autorką komentarza do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz redaktorką i współautorką komentarza do Konwencji UNESCO w dziedzinie kultury.

dr hab. Monika Bogdanowska – Zastępca Dyrektora

Adiunkt w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, magister konserwacji dzieł sztuki (1987), doktor nauk technicznych (2005), habilitacja w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki (2012), studia podyplomowe w zakresie translatoryki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1995-97) oraz konserwacji zabytków architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury PK (1994). Autorka monografii budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, polsko-angielskiego słownika konserwacji malarstwa, współautorka Interdyscyplinarnego Słownika Wielojęzycznego (IMD). Autorka licznych opracowań monograficznych poświęconych zagadnieniom ochrony dziedzictwa oraz przekładów tekstów specjalistycznych z zakresu konserwacji dzieł sztuki. Członek prezydiów Polskiego Komitetu ICOMOS oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

 

Bogusław Chmiel – Zastępca Dyrektora

Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Dyplom w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, promotor pracy dyplomowej prof. Wiktor Zin.
Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Wydziale Geodezji i Inżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 2000 roku posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; uprawnienia do projektowania, weryfikowania i opiniowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektoniczno-budowlanej. Wieloletnia praktyka w całym spektrum posiadanych kompetencji. Od 2004 roku mianowany na Biegłego Sądowego Sądu Okręgowego w Krakowie.  W strukturach samorządowych członek komisji urbanistyczno-planistycznych.

Za społeczną działalność odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Honorową Odznaką ZKwP.

dr Anna Czerwińska-Walczak – Zastępca Dyrektora

Doktor w dziedzinie sztuki, absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Accademia di Brera w Mediolanie (2006) i Accademia di Belle Arti Aldo Galli w Como (2008). Uczestniczka licznych kursów specjalistycznych poświęconych sztuce i kolekcjom (m.in. Sotheby’s Institute of Art, The 64th Attingham Summer School 2015) oraz zarządzaniu (m.in. Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego, Management w ICAN Institute, Harvard Business Review [2017]).

Od 2008 roku zajmuje się zawodowo ochroną dziedzictwa kulturowego, muzealnictwem i zarządzaniem w instytucjach kultury. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystent na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP, a następnie w muzeach rezydencjonalnych: na stanowisku głównego konserwatora w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, kierując Muzeum w Nieborowie i Arkadii oraz jako kustosz w Zamku Królewskim w Warszawie. 

Jest autorką prac badawczych i publikacji z zakresu plastyki nowożytnej oraz ochrony zabytków. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. 

Elżbieta Ofat – Zastępca Dyrektora

Absolwentka Akademii Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz kilku kierunków studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Leona Koźmińskiego. Stażystka Programu Europejskich Rezydencji Królewskich w Pałacu w Wersalu.

Menedżer z dużym doświadczeniem w organizacji i zarządzaniu instytucjami kultury oraz projektami z zakresu promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego, członek ICOMOS. Od lat związana z muzeami, pracowała m.in. jako zastępca dyrektora ds. Zarządzania w Muzeum Łazienki Królewskie, zastępca dyrektora ds. marketingu Zamku Królewskiego w Warszawie czy też jako dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Kultury. Koordynowała współpracę 7 Rezydencji Królewskich w ramach projektu Darmowy Listopad online oraz Ferie po królewsku. Wprowadzała zmiany strukturalne oraz nowe rozwiązania w pracy organizacji, zarządzała przygotowaniem planów pracy instytucji oraz nadzorowała ich realizację i rozliczenia finansowe. Budowała markę instytucji oraz nawiązywała relacje z mediami. Pozyskiwała sponsorów i mecenasów dla projektów w obszarze kultury.

 

Kontakt z Dyrekcją
Sekretariat:
ul. M. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. + 48 22 826 93 52 wew. 111, 148
fax + 48 22 826 17 14
e-mail: nid@nid.pl

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content