NID4TEENS – tegoroczna edycja projektu Narodowego Instytutu Dziedzictwa na ostatniej prostej
Powrót
Wnętrze szopki krakowskiej, zajęcia NID4TEENS w Muzeum Krakowa
Data publikacji: 5 czerwca 2024

Tegoroczna edycja projektu NID4TEENS, wraz z końcem roku szkolonego, zbliża się ku końcowi. 29 maja odbyły się przedostatnie zajęcia, które poświęcone były dziedzictwu niematerialnemu.

NID4TEENS to  program edukacyjny skupiający się na dziedzictwie kulturowym, który stanowi uzupełnienie dla konwencjonalnych lekcji. W roku szkolnym 2023/2024 jest pilotażowo realizowany przez Oddział Terenowy NID w Krakowie. W ramach współpracy z wybraną szkołą, zaplanowano serię dziesięciu warsztatów dla uczniów pierwszej klasy liceum, które mają w sposób ciekawy i angażujący uzupełniać wiedzę z lekcji języka polskiego, historii czy filozofii.

Majowe zajęcia NID4TEENS były przedostatnimi w tym roku. Uczniowie poznawali zagadnienia związane z dziedzictwem niematerialnym, rozpoczynając od części teoretycznej, którą poprowadziła Agata Mucha – ekspertka NID zajmującą się na co dzień szerokimi aspektami dziedzictwa niematerialnego. W pełnym odkrywaniu pozornie ukrytych, otaczających nas przejawów tradycji i kultury, pomogli uczennicom i uczniom dr Andrzej Iwo Szoka oraz dr Monika Widzicka – specjaliści na co dzień pracujący w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, oddziale Muzeum Krakowa. Eksperci poprowadzili młodzież trasą pochodu Lajkonika, odtwarzając w trakcie dźwięki towarzyszące temu corocznemu wydarzeniu i stanowiące integralne z nim elementy dziedzictwa niematerialnego. Ostatnim etapem zajęć była wizyta w Pałacu Krzysztofory – siedzibie Muzeum Krakowa, gdzie młodzież miała możliwość zobaczenia stroju Lajkonika oraz zapoznania się z tradycją krakowskiego szopkarstwa, a nawet wejścia do „wnętrza” krakowskiej szopki.

O programie NID4TEENS przeczytać można w artykule autorstwa Anny Marii Cymborskiej-Waluś Sprawozdanie z pilotażowego projektu edukacyjnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa NID4TEENS. Dziedzictwo dla Przyszłości, realizowanego przez Odział Terenowy NID w Krakowie, opublikowanym w najnowszym numerze „Ochrony Zabytków” 1/2024/. Jak pisze autorka:

„Głównym celem przyświecającym autorom projektu NID4TEENS jest przekazanie uczestnikom w przystępny, atrakcyjny sposób wiedzy, która pozwoli im odkryć i docenić rangę depozytu kulturowego, jaki otrzymują, wchodząc w dorosłość. Zakres tematyczny zagadnień poruszanych w ramach projektu – od kultur przedantycznych oraz dziedzictwa Greków, Rzymian i cesarstwa bizantyńskiego, przez rycerską Europę, po kres średniowiecza – zazębia się z programem nauczania przedmiotów humanistycznych zdefiniowanym w podstawie programowej dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego.”

Program powstał w odpowiedzi na potrzebę wsparcia kształcenia humanistycznego w liceach. W ramach realizacji pilotażowej edycji przygotowano autorskie materiały pomocnicze, takie jak karty pracy indywidualnej, ćwiczenia do wykonania w terenie, materiały do zajęć warsztatowych, opracowania tekstów źródłowych i pomocniczych oraz opracowania materiałów ikonograficznych. Co istotne, treści oparte są w dużej mierze o dziedzictwo materialne i niematerialne Krakowa, a więc kształtują więź z lokalnymi zabytkami i tradycjami, z którymi obcuje się bezpośrednio na co dzień. Narodowy Instytut Dziedzictwa planuje tego typu rozwiązania wprowadzać coraz szerszej, jak pisze Anna Cymborska-Waluś:

Dotychczasowy sukces projektu oraz zaskakująco pozytywny oddźwięk wśród jego uczestników zachęcają do dalszych działań o charakterze edukacyjnym i poszukiwania dla nich jeszcze innej formuły. Takiej, która sprawdzi się w każdym miejscu naszego kraju. Dziedzictwo, jego wartość, bogactwo i istotne znaczenie dla kształtowania przyszłości nie ograniczają się bowiem do metropolii o średniowiecznym rodowodzie ani do zbiorów o charakterze narodowym. To właśnie jest wyzwanie, z którym chcemy się zmierzyć po zakończeniu realizowanej obecnie, pilotażowej odsłony projektu NID4TEENS. Dziedzictwo dla Przyszłości”.

Agata Mucha, ekspertka NID do spraw dziedzictwa niematerialnego prowadzi zajęcia NID4TEEN,
fot. NID/ Sylwia Janiarczyk
dr Andrzej Iwo Szoka oraz dr Monika Widzicka z Muzeum Krakowa prowadzą spacer w ramach zajęć NID4TEENS, fot. NID/ Sylwia Janiarczyk
Lajkonik w Muzeum Krakowa, fot. NID/ Sylwia Janiarczyk
Wnętrze szopki krakowskiej, zajęcia NID4TEENS w Muzeum Krakowa, fot. NID/ Sylwia Janiarczyk
Skip to content