Przeczytaj raport z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa w 2023 roku – „Od 60 lat na straży dziedzictwa”
Powrót
Pałac Lubostroń
Data publikacji: 29 maja 2024

Na koniec 2023 roku w Narodowym Instytucie Dziedzictwa zatrudnionych było 263 pracowników. Zespół działający w Warszawie i w 19 ośrodkach i pracowniach terenowych zrealizował wiele działań, dzięki którym jeszcze skuteczniej chronimy zabytki i nasze dziedzictwo. Te wybrane, naszym zdaniem najistotniejsze, prezentujemy w raporcie „Od 60 lat na straży dziedzictwa”.

Naszych partnerów, współpracowników, obserwatorów oraz wszystkich zaangażowanych w ochronę zabytków zapraszamy do zapoznania się z raportem z działalności NID w 2023 roku. To podsumowanie najważniejszych zadań, które udało się wykonać, świadectwo realizacji strategii, które Instytut obrał w ostatnich dwóch latach, a także podkreślenie roli, jaką pełnią pracownicy na co dzień wypełniający misję NID, aby zachować dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń.

Kluczowe obszary rozwoju

W ciągu ostatnich dwóch lat, w ramach Narodowego Instytutu Dziedzictwa powołano nowe zespoły zadaniowe: Centrum Badań nad Prawem Ochrony Dziedzictwa Kultury, Zespół ds. Edukacji, Zespół ds. Architektury Drewnianej, Zespół ds. Zmian Klimatu oraz Zespół ds. Organów Historycznych. Wzmocniony również został Dział Digitalizacji, co stanowi istotny krok rozwoju Instytutu w kierunku coraz szerszej realizacji transformacji cyfrowej w zakresie ochrony zabytków. Zdigitalizowane za pomocą nowoczesnych metod dokumenty oraz same obiekty zasilają Centralną Bazę Danych o Zabytkach udostępnianą służbom konserwatorskim za pomocą programu ScanManager oraz szerszej publiczności za pomocą portalu zabytek.pl, który w 2023 roku osiągnął rekordową ilość odsłon – siedem milionów.

Zmiana w zarządzaniu i kierunkach działania NID pozwoliła na wzmocnienie współpracy z samorządami, opiekunami zabytków, depozytariuszami dziedzictwa oraz miłośnikami historii. Wspierając niezmiennie służby konserwatorskie oraz specjalistów, nawiązaliśmy szeroką współpracę z partnerami zewnętrznymi, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, gromadzonymi przez pokolenia pracowników NID.

Jak podkreśla dyrektor NID, dr hab. Katarzyna Zalasińska, Instytut działał intensywnie również na polu współpracy międzynarodowej – „Głos polskich ekspertów był słyszalny w najważniejszych gremiach międzynarodowych, między innymi w związku z przejęciem przez Polskę przewodnictwa w ramach European Heritage Heads Forum – profesjonalnej i eksperckiej sieci zrzeszającej szefów instytucji z wielu krajów zajmujących się dziedzictwem kulturowym. Gospodarzem kolejnego spotkania EHHF w 2024 roku jest właśnie Polska.”

Raport dostępny jest do pobrania <tutaj>

Skip to content