Za nami obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2024, które przygotowaliśmy dla młodzieży szkolnej w Żyrardowie
Powrót
Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Żyrardowie
Data publikacji: 29 kwietnia 2024

24 kwietnia, w ramach obchodów MDOZ 2024, odbyło się spotkanie pt.  “Było, jest i będzie. Rewitalizacja zabytkowego Żyrardowa oczami młodych” oraz spacer dla młodzieży połączony z warsztatami dziennikarskimi na temat rewitalizacji.

Osada fabryczna w Żyrardowie, jako modelowy przykład organizacji przestrzennej XIX-wiecznego ośrodka przemysłowego, została uznana za pomnik historii w 2012 roku. Tutejsze zakłady lniarskie pod koniec stulecia należały do największych w Europie. Żyrardów zaliczany jest do pierwszych nowoczesnych miast w Polsce, których układ urbanistyczny i typ architektury podporządkowane zostały konsekwentnie jego funkcji, tworząc w efekcie zwarty, kompletny i zintegrowany organizm.

Aby zachęcić młodzież do poznawania i chronienia dziedzictwa kulturowego, w tym dziedzictwa przemysłowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa w partnerstwie z miastem Żyrardów zorganizował spacer miejski oraz warsztaty na temat rewitalizacji zabytków. Wzięli w nich udział uczniowie  Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie.

Uczestnicy spotkania przeprowadzili w plenerze wywiady z losowymi mieszkańcami miasta na temat świadomości rewitalizacji, stosunku do przestrzeni, w której mieszkają czy też stosunku do dziedzictwa Żyrardowa. Zwieńczeniem wydarzenia był wywiad z ekspertem, Jackiem Grzonkowskim na temat działań Urzędu Miasta Żyrardów dotyczących dziedzictwa i rewitalizacji.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Dział Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo NID oraz Oddział Terenowy NID w Warszawie, w partnerstwie z Miastem Żyrardów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Bożena Żelazowska, Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MDOZ 2024 w Żyrardowie, fot. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie
MDOZ 2024 w Żyrardowie, fot. NID/ Patrycja Jastrzębska
MDOZ 2024 w Żyrardowie, fot. NID/ Patrycja Jastrzębska
MDOZ 2024 w Żyrardowie, fot. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie
warsztaty dla młodzieży w Żyrardowie, MDOZ 2024, fot. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie
Skip to content