24 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2024 w województwie wielkopolskim
Powrót
Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Lesznie
Data publikacji: 26 kwietnia 2024

Regionalne obchody MDOZ 2024 w województwie wielkopolskim odbyły się 24 kwietnia w Lesznie. Uczestnicy wzięli udział w konferencji pod hasłem „Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – 30 lat pomników historii w województwie wielkopolskim” oraz oprowadzaniu po pałacu Sułkowskich.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w województwie wielkopolskim świętowaliśmy 24 kwietnia, w Lesznie. W pięknym, miejskim ratuszu odbyła się konferencja zorganizowana przez Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Poznaniu, we współpracy z Urzędem Miasta, Muzeum Okręgowym oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków. Licznie przybyłych gości, pracowników urzędów konserwatorskich z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Jolantą Goszczyńską na czele, muzeów, bibliotek oraz opiekunów pomników historii powitali kierownik Oddziału Terenowego w Poznaniu oraz Wiceprezydent Miasta Leszna, dr Piotr Jóźwiak. Tegoroczne święto ludzi zajmujących się ochroną dziedzictwa i zabytków wiąże się z 30 rocznicą uznania pierwszych obiektów zabytkowych za pomniki historii w Polsce.

W pierwszej części konferencji zaprezentowało się Muzeum Okręgowe w Lesznie. Dr Kamila Szymańska, dyrektor muzeum przedstawiła specyfikę działalności placówki oraz zakres opieki nad posiadanym zasobem. Główna konserwator muzeum, Grażyna Michalak opowiedziała o pracach konserwatorskich przeprowadzonych w latach w latach 2017-2023 i problematyce z nimi związanej. Kolejny wystąpienie należało do Macieja Urbana, Miejskiego Konserwatora Zabytków, który zaprezentował Leszno jako potencjalny pomnik historii.

W drugiej część konferencji, Teresa Palacz, kierownik Oddziału Terenowego NID w Poznaniu przedstawiła 11 wielkopolskich pomników historii. Nawiązała do historii pojawienia się tej formy ochrony w ustawodawstwie polskim, a następnie przedstawiła drogę do uzyskania tego tytułu przez wielkopolskie zabytki. W tym zacnym gronie mamy dwa najstarsze pomniki ustanowione 8 września 1994 r., tj. Ostrów Lednicki oraz katedrę pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie. Nie był to jednak koniec atrakcji przewidzianych w ramach obchodów MDOZ 2024.

Wykład stanowił wprowadzenie do panelu dyskusyjnego na temat pożytków płynących z posiadania statusu pomnika historii. O katedrze w Gnieźnie i pracach prowadzonych tam przez 30 lat mówił konserwator diecezjalny, ks. Jarosław Bogacz. Dyrektor Muzeum Ziemi Średzkiej „Dworek w Koszutach”, Jacek Piotrowski przypomniał historię uznania zespołu dworsko-parkowego w Koszutach za pomnik historii. W dalszej dyskusji uczestniczyli inni obecni na konferencji opiekunowie pomników historii w Rogalinie, Gostyniu i Rydzynie. Rozmawiano o ochronie tych miejsc, sposobach finansowania oraz promocji.

Po niezwykle ożywionej i interesującej debacie, uczestnicy konferencji udali się do budynku dawnej synagogi, aby zapoznać się ze zbiorami Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Wisienką na torcie była możliwość obejrzenia odkrytych polichromii w pałacu Sułkowskich. W trakcie zwiedzania omawiano możliwości ich dalszych badań, konserwacji i ewentualnych ekspozycji.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Oddział Terenowy NID w Poznaniu, we współpracy z Prezydentem Miasta Leszna, Muzeum Okręgowym w Lesznie i Miejskim Konserwatorem Zabytków w Lesznie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Bożena Żelazowska, Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

dr Kamila Szymańska, obchody MDOZ 2024 w Lesznie, fot. Muzeum Okręgowe w Lesznie/ Tomasz Sikorski
Jacek Piotrowski, obchody MDOZ 2024 w Lesznie, fot. NID/ Tomasz Łuczak
ks. Jarosław Bogacz, Jolanta Goszczyńska – Wojewódzka Konserwator Zabytków, obchody MDOZ 2024 w Lesznie, fot. Muzeum Okręgowe w Lesznie/ Tomasz Sikorski
Maciej Urban, Miejski Konserwator Zabytków, obchody MDOZ 2024 w Lesznie, fot. Muzeum Okręgowe w Lesznie/ Tomasz Sikorski
Obchody MDOZ 2024 w Lesznie, fot. Muzeum Okręgowe w Lesznie/ Tomasz Sikorski
przemówienie wiceprezydenta Miasta Leszna dr Piotra Jóźwiaka – obchody MDOZ 2024 w Lesznie, fot. Muzeum Okręgowe w Lesznie/ Tomasz Sikorski
Teresa Palacz, kierownik OT NID w Poznaniu, obchody MDOZ 2024 w Lesznie, fot. Muzeum Okręgowe w Lesznie/ Tomasz Sikorski
Teresa Palacz, otwarcie obchdów MDOZ w Lesznie, fot. Muzeum Okręgowe w Lesznie/ Tomasz Sikorski
W pałacu Sułkowskich, obchody MDOZ 2024 w Lesznie, fot. NID/ Tomasz Łuczak
Wizyta w Muzeum Okręgowym w Lesznie, fot. Muzeum Okręgowe w Lesznie/ Tomasz Sikorski
zwiedzanie pałacu Sułkowskich, obchody MDOZ 2024 w Lesznie, fot. NID/ Tomasz Łuczak
Skip to content