Relacja z regionalnych obchodów MDOZ 2024 w województwie lubuskim
Powrót
Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Bojadłach
Data publikacji: 25 kwietnia 2024

23 kwietnia w ramach regionalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2024 w województwie lubuskim, w Pałacu w Bojadłach odbyła się konferencja „Dobre praktyki w opiece nad zabytkami – forum wymiany doświadczeń”.

Pałac w Bojadłach, dawniej siedziba rodu von Kottwitz, jest dziś jedną z najwspanialszych rezydencji barokowych na terenie województwa lubuskiego. Jest to murowana, piętrowa budowla, w części podpiwniczona, założona na planie podkowy. W piwnicy zachowały się sklepienia kolebkowe z lunetami, na piętrze stropy z fasetami i gzymsami. Ponadto w pałacu przetrwały oryginalna stolarka drzwiowa, balustrada schodów oraz kominki: dwa kamienne, poźnobarokowe w sali balowej i jeden z reliefowym popiersiem, umieszczony w przyziemiu partii północnej pałacu. Poza barokowym założeniem, na terenie posiadłości znajdują się klasycystyczne, murowane oficyny, które zbudowano na początku XIX w. Obok pałacu znajduje się zespół murowanych budynków folwarcznych oraz park. Budynek, przez wiele lat popadający w ruinę, od 2014 roku poddawany jest gruntownym pracom konserwatorsko-restauratorskim.

Regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie lubuskim zorganizował Oddział Terenowy NID w Zielonej Górze, we współpracy z Fundacją Pałac Bojadła i w partnerstwie z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Konferencja „Dobre praktyki w opiece nad zabytkami – forum wymiany doświadczeń” poświęcona była prezentacji wzorcowych przykładów prac przy obiektach zabytkowych, a także dyskusji na temat problemów, z którymi zmagają się właściciele zabytków i wykonawcy prac. W trakcie wydarzenia możliwe było zwiedzanie wnętrz pałacu w Bojadłach oraz oglądanie wystawy „Rezydencje Środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy”.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji wzorcowych realizacji konserwatorskich z terenu województwa lubuskiego, które przedstawiła Karolina Idryjan, kierownik Oddziału Terenowego NID w Zielonej Górze. Następnie głos zabrała przedstawicielka gospodarzy wydarzenia, Ewa Bydałek z Fundacji Pałac Bojadła, która podsumowała 10 lat rewitalizacji tego zabytkowego pałacu. Paulina Celecka, konserwator dzieł sztuki, opowiadała o konserwacji i restauracji historycznej stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach zabytkowych. Kolejną prelekcję – „Doświadczenia nadzoru konserwatorskiego – wybrane zagadnienia dotyczące realizacji prac budowlanych” – wygłosił konserwator dzieł sztuki Marcin Pechacz, z kolei o problematyce konserwatorsko-restauratorskiej w pracach przy kamiennych obiektach zabytkowych mówił konserwator Tomasz Filar. Ostatnie wystąpienie należało do konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej, Karoliny Jeziorskiej, która przedstawiła zagadnienie konserwacji polichromii w historycznych wnętrzach, na podstawie prac w sali kolumnowej w pałacu w Bojadłach. Po prelekcjach był czas na dyskusję oraz demonstrację wybranych tradycyjnych technik budowlanych.

Spotkanie pozwoliło na wymianę poglądów w gronie właścicieli i administratorów zabytków, wykonawców prac i służb konserwatorskich. Po raz kolejny okazało się, że kluczem do wspólnego celu jest właściwa komunikacja. Przestrzenie pałacu w Bojadłach, którego właściciele od 10 lat podejmują trud ratowania zrujnowanego zabytku, stały się doskonałą scenografią do wymiany doświadczeń w tej materii.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Bożena Żelazowska, Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

dr Aneta Kamińska, Fundacja Pałac Bojadła, dr Barbara Bielinis Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, obchody MDOZ 2024 w Bojadłach, fot. NID
Ewa Bydałek z Fundacji Pałac Bojadła, obchody MDOZ 2024, fot. NID
Karolina Idryjan, kierownik Oddziału Terenowego NID w Zielonej Górze, obchody MDOZ 2024 w Bojadłach,
fot. NID
Karolina Jeziorska, konserwator dzieł sztuki, obchody MDOZ 2024 w Bojadłach, fot. NID
Marcin Pechacz, konserwator dzieł sztuki, obchody MDOZ 2024 w Bojadłach, fot. NID
obchody MDOZ 2024 w Bojadłach, fot. NID
Paulina Celecka, konserwator dzieł sztuki, obchody MDOZ 2024 w Bojadłach, fot. NID
Tomasz Filar, konserwator dzieł sztuki, obchody MDOZ 2024 w Bojadłach, fot. NID
Pałac w Bojadłach, obchody MDOZ 2024 fot. NID
Skip to content