„Ochrona zabytków archeologicznych” 2024 – wyniki naboru 
Powrót
widok z lotu ptaka na grodzisko
Data publikacji: 9 kwietnia 2024

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych 2024”.

Celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Dofinansowanie zostało przyznane na wykonanie 21 zadań, w tym 12 zadań do wykonania w 2024 r. (jednorocznych) i 9 zadań dwuletnich (2024-2025).

W przypadku, gdy złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 9).

Odwołania należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r. (do końca dnia). Jeżeli wniosek kwalifikuje się do odwołania, opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników.

Do poprawności złożenia odwołania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności – wystarczy kliknąć przycisk odwołania w systemie EBOI. Dostępne przy składaniu odwołania pole uzasadnienia można wypełnić opcjonalnie. Brak uzasadnienia nie wpływa na poprawność odwołania oraz tryb jego rozpatrzenia.

Do pobrania:

wyniki naboru wniosków Ochrona zabytków archeologicznych 2024 (plik PDF)

wyniki naboru wniosków Ochrona zabytków archeologicznych 2024 (plik xls)

Informacja na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-archeologicznych-2024

Program „Ochrona zabytków archeologicznych” jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

MKiDN
Skip to content