„Trzy razy o Krupniczej” – 6. odsłona zajęć NID4TEENS za nami
Powrót
wspólne zdjęcie uczniów i doktor habilitowanej Moniki Bogdanowskiej zastępcy dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Data publikacji: 5 marca 2024

29 lutego w jednej z krakowskich szkół odbyło się szóste spotkanie z cyklu „NID4TEENS”. Zajęcia w formule Master Class pt. „Duch miejsca, czyli podróż po mapie pamięci” przeprowadziła dr hab. Monika Bogdanowska, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Celem zajęć było uświadomienie uczestnikom różnorodności i nawarstwień kulturowo-artystycznych, ukrytych w pozornie dobrze znanym obszarze ich małej ojczyzny, a konkretnie na ulicy Krupniczej w Krakowie.

Bogactwo znanych postaci związanych z ulicą Krupniczą oraz fascynujące zdarzenia i fakty z historii powszechnej oraz lokalnej stanowiły w trakcie spotkania istotny punkt wyjścia dla rozważań o nie zawsze oczywistych obliczach, jakie przyjmuje dziedzictwo kulturowe determinujące kształt naszego współczesnego świata.

Uczestnicy, dzięki wiedzy zdobytej w trakcie poprzednich zajęć cyklu „NID4TEENS”, mogli skonfrontować swoje poglądy z obrazem dziedzictwa kulturowego przedstawionym przez eksperta Narodowego Instytut Dziedzictwa oraz brać czynny udział w wykładzie prowadzonym w formule Master Class.

Lutowa odsłona zajęć warsztatowych przybrała formę konkursu „Who is Who na Krupniczej”. W jego ramach uczestnicy pracując w grupach, prowadzili własne badania źródłowe odkrywając w jaki sposób wybrana przez nich  postać/instytucja wpisała się w historię ulicy Krupniczej. Zwieńczeniem pracy badawczej uczestników było stworzenie prezentacji, która przekona jury konkursu, że wybrana postać lub instytucja zasługuje na miano najlepszej, najsłynniejszej lub najważniejszej na Krupniczej.
Zwieńczeniem pracy badawczej uczestników było stworzenie prezentacji, która przekona jury konkursu (w składzie: dyrektor NID dr hab. Katarzyna Zalasińska, zastępca dyrektora NID dr hab. Monika Bogdanowska, kierownik Oddziału Terenowego NID w Krakowie Witold Górny i dyrektor szkoły dr Marcin Purchałka), że wybrana postać lub instytucja zasługuje na miano najlepszej, najsłynniejszej lub najważniejszej na Krupniczej.Jak zawsze, uczestnicy poradzili sobie z tym zadaniem celująco! Szacowne grono jury mogło zobaczyć szereg autorskich filmów, nakręconych i zmontowanych przez uczniów – w tym jeden pełnowymiarowy reportaż z sondą uliczną, wysłuchać profesjonalnie przeprowadzonej analizy dzieła sztuki a także docenić urok opowieści opatrzonej powstającym na żywo komentarzem rysunkowym.

Po zakończeniu burzliwych obrad jury dokonało trudnego wyboru i przyznało nagrody oraz wyróżnienia następującym wystąpieniom:

  • Józef Szujski – autorzy projektu: Gustaw Wójcik, Grzegorz Łukaszyk, Mateusz Görlich;
  • krąg rodzinny mistrza Jana Matejki – autorka projektu: Malwina Konatowicz;
  • Jan Maria Szancer – autorzy projektu: Ignacy Gądek, Juliusz Stefański.

Wyniki konkursu ogłosiła dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a następnie wręczyła nagrody i upominki wszystkim uczestnikom konkursu.

Kolejnym etapem było wyjście w teren, w trakcie którego uczestnicy pod przewodnictwem dr hab. Moniki Bogdanowskiej, udali się na spacer szlakiem ulicy Krupniczej. Ostatnim, podsumowującym punktem zajęć edukacyjnych była projekcja filmu dokumentalnego pt. „Dom Literatów, czyli kartoteka zamknięta” w kinie Paradox, które jest częścią Domu Kultury im. Henryka Jordana przy ul. Krupniczej w Krakowie. Film dokumentujący dzieje słynnego krakowskiego „Domu Wieszczów” spiął klamrą całość opowieści o ulicy Krupniczej, wiążąc jej przedwojenne dzieje z czasami współczesnymi.

NID4TEENS

Pilotażowa odsłona projektu NID4TEENS, wpisując się w statutowe działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa, jest próbą uzupełnienia humanistycznego profilu kształcenia na średnim poziomie. Głównym celem projektu NID4TEENS jest przybliżenie uczestnikom w przystępnej i atrakcyjnej formie wiedzy pozwalającej  na odkrycie, poznanie i docenienie rangi depozytu kulturowego, jaki otrzymują wchodząc w dorosłość. Zakres tematyczny poruszany w ramach projektu, od kultur przed-antycznych, dziedzictwa Greków, Rzymian i Cesarstwa bizantyńskiego, przez rycerską Europę aż po kres średniowiecza, koresponduje z zakresem nauczania przedmiotów humanistycznych, zdefiniowanych w podstawie programowej klasy I LO. Wspólnie podróżując po kulturowej mapie przemian, jakie zaszły od antyku po świt Odrodzenia, uczestnicy projektu zyskują nową platformę poznawczą, na której łączą się i dopełniają wątki poruszane jednostkowo w obrębie lekcji języka polskiego, historii czy filozofii. Uzupełnienie w ramach projektu NID4TEENS podstawy programowej o wiedzę z zakresu historii sztuki i kultury pozwoli uczestnikom projektu na stworzenie spójnego obrazu źródeł, budujących uniwersalny krąg cywilizacji europejskiej.

Pilotaż realizowany od 2023 roku przez Oddział Terenowy NID w Krakowie w przyszłości może stać się jednym z elementów programu edukacyjnego dla szkół, który jest przygotowywany przez Zespół zadaniowy ds. edukacji  Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

dr hab. Katarzyna Zalasińska dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa i uczestniczki projektu „Trzy razy o Krupniczej” – 6. odsłony zajęć NID4TEENS, fot. NID/Jakub Pawlak
dr hab. Monika Bogdanowska, zastępca dyrektora NID i uczestnicy projektu „Trzy razy o Krupniczej” – 6. odsłony zajęć NID4TEENS, fot. NID/Jakub Pawlak
„Trzy razy o Krupniczej” – 6. odsłona zajęć NID4TEENS, fot. NID/Jakub Pawlak
„Trzy razy o Krupniczej” – 6. odsłona zajęć NID4TEENS, fot. NID/Jakub Pawlak
„Trzy razy o Krupniczej” – 6. odsłona zajęć NID4TEENS, fot. NID/Jakub Pawlak
„Trzy razy o Krupniczej” – 6. odsłona zajęć NID4TEENS, fot. NID/Jakub Pawlak
Skip to content