6 grudnia wykład online: „Początek końca czy koniec początku zmian systemowych w ochronie zabytków?”
Powrót
kolumna
Data publikacji: 5 grudnia 2023

Zapraszamy na ostatnie spotkanie z serii „Zabytki i prawo”. Wykład „Początek końca czy koniec początku zmian systemowych w ochronie zabytków?” będzie jednocześnie podsumowaniem rozważań na temat stanu systemu ochrony zabytków na 20-lecie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Spotkania z udziałem czołowych polskich prawników specjalizujących się w ochronie zabytków odbywały się od 18 października do 6 grudnia.

W jakim kierunku zmierza ustawa o ochronie zabytków? Czy potrzebujemy ewolucji czy rewolucji? Na te złożone pytania odpowiemy podczas ostatniego spotkania cyklu otwarte wykłady online „Zabytki i prawo”. Będzie ono nie tylko podsumowaniem dotychczasowych prelekcji, ale również wskazaniem drogi jaka stoi przed ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wykład „Początek końca czy koniec początku zmian systemowych w ochronie zabytków?” przeprowadzi dr hab. Katarzyna Zalasińska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

dr hab. Katarzyna Zalasińska – dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, doktor habilitowana nauk prawnych, nauczyciel akademicki, autorka monografii i artykułów naukowych. Specjalizuje się w prawie ochrony zabytków, działalności muzeów, bibliotek i archiwów oraz obrotu dzieł sztuki. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. Tematyka jej publikacji naukowych związana jest głównie z prawnymi aspektami funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego.

Ustawa, przyjęta 23 lipca 2003 roku, odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polityki ochrony zabytków w Polsce, wprowadzając ramy prawne. Określa ona przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację instytucji odpowiedzialnych za ochronę zabytków.
Sfera ochrony zabytków jest niezwykle złożona, a zmieniające się uwarunkowania ciągle stawiają nowe wyzwania przed organami ochrony zabytków i ustawodawcą. Obecnie, kiedy od momentu uchwalenia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami minęły dwie dekady, a w tym czasie, wiele się zmieniło w podejściu do dziedzictwa kulturowego, nastąpił skok technologiczny, a zmiany społeczne następują szybciej niż w poprzednich dziesięcioleciach, niezbędna stała się pogłębiona refleksja nad prawem ochrony zabytków w Polsce. W związku z tym, cykl wykładów „Zabytki i prawo” będzie okazją do refleksji nad obecnym stanem prawnej ochrony zabytków w Polsce, a także do rozważenia przyszłości oraz niezbędnych zmian legislacyjnych. Wykłady wygłoszą czołowi polscy prawnicy zajmujący się nin. problematyką, prezentując najbardziej aktualne zagadnienia związane z prawną ochroną dziedzictwa kultury – powiedziała dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, inicjatorka wykładów „Zabytki i prawo”.

Cykl wykładów „Zabytki i Prawo” jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematyką dziedzictwa kulturowego, ochrony zabytków i prawa.

Termin: 6 grudnia 2023 r., godz. 18:00
Prelegent: dr hab. Katarzyna Zalasińska, Uniwersytet Warszawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Temat: Początek końca czy koniec początku zmian systemowych w ochronie zabytków?

Wykład jest dostępny online na platformie Teams, po wcześniejszej rejestracji.
Link do rejestracji: <tutaj>

Wszystkie wykłady są dostępne online na kanale YouTube NID – TV NID.

Co dalej z gminną ewidencją zabytków? Stan po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
dr Aleksander Jakubowski, Uniwersytet Warszawski
Link do nagrania wykładu: <tutaj>

Problemy ze stosowaniem przepisów karnych w zakresie ochrony dziedzictwa kultury,
prof. dr hab. Maciej Trzciński, Uniwersytet Wrocławski
Link do nagrania wykładu: <tutaj>

Pranie pieniędzy na rynku dzieł sztuki,
dr Katarzyna Lenczowska-Soboń, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Link do nagrania wykładu: <tutaj>

Nowy level regulacji obrotu dobrami kultury – między ustawą z 2003 r. a projektowaną ustawą
dr hab. Wojciech Szafrański, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Link do nagrania wykładu: <tutaj>

(Nie)typowe dziedzictwo,
dr Alicja Jagielska-Burduk, Uniwersytet Opolski
Link do nagrania wykładu: <tutaj>

System prawa ochrony zabytków i prawa kształtowania i ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
prof. dr hab. Piotr Dobosz, Uniwersytet Jagielloński
Link do nagrania wykładu: <tutaj>

Koordynacja merytoryczna i prowadzenie: dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Organizacja cyklu: Patrycja Jastrzębska, Koordynator ds. projektów edukacyjnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Skip to content