Specjalista w Zespole ds. Promocji
Powrót
Data publikacji: 30 listopada 2023

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do Zespołu ds. Promocji

Zakres zadań:

 • Realizacja działań promocyjnych zgodnie z identyfikacją wizualną NID
 • Przygotowywanie i realizacja akcji marketingowych i materiałów BLT/ATL, w tym
  • pozyskiwanie ofert od reklamodawców i firm zajmujących się produkcją materiałów promocyjnych;
  • przygotowywanie stosownych umów i zamówień związanych z akcjami promocyjnymi NID;
  • stosowanie przepisów ustawy o prawie zamówień publicznych.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi: studia graficzne, agencje reklamowe, producenci materiałów promocyjnych itp.
 • Przygotowywanie grafik na potrzeby profili social media Instytutu
 • Dokumentacja fotograficzna organizowanych przez NID konferencji, spotkań, wydarzeń plenerowych wraz przygotowaniem materiału do publikacji w Internecie i profilach social media NID
 • Współpraca przy organizacji konferencji, seminariów, udziału w targach i wystawach
 • Bieżąca aktualizacja stron internetowych Instytutu, w tym: nid.pl
 • Bieżąca współpraca z Zespołem ds. Komunikacji w zakresie działań promocyjnych NID
 • Bieżąca archiwizacja dokumentów, materiałów graficznych oraz treści publikowanych w Internecie

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: marketing, Public Relations)
 • Minimum 3-letni staż pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • Obsługa programów graficznych (Canva lub Adobe Photoshop)
 • Obsługa systemów CMS stron internetowych
 • Obsługa pakietu Microsoft 365

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny – w tytule pliku prosimy zawrzeć imię i nazwisko

Termin składania dokumentów: 29 grudnia 2023 roku

Sposób składania dokumentów:
Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „Zespół ds. Promocji”.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content