W Poznaniu odbyły się warsztaty dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego – „Zapis tradycji”
Powrót
Grupa warsztatowa dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Zapis tradycji
Data publikacji: 28 listopada 2023

Kolejna odsłona projektu, którego celem jest udostępnianie zbiorów będących w posiadaniu depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa kulturowego, odbyła się w Poznaniu. „Zapis tradycji” to projekt, który już kolejny rok jest realizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w partnerstwie z Centrum Archiwistyki Społecznej.

Celem projektu ,,Zapis tradycji” jest dokumentacja, archiwizacja i udostępnianie zbiorów depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Działania te mają pomóc w zachowaniu i zaprezentowaniu unikalnych tradycji oraz zwyczajów. Dwie pierwsze odsłony projektu zostały zrealizowane w województwie śląskim i objęły swoimi działaniami wspólnoty w Żywcu oraz Cieszynie. Tym razem dwudniowe warsztaty zostały przeprowadzone dla depozytariuszy oraz organizacji zajmujących się ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego z terenu województwa wielkopolskiego.

Spotkanie w Poznańskim Centrum Dziedzictwa otworzyły: dr Monika Herkt, dyrektor Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, Teresa Palacz, kierownik Oddziału Terenowego NID w Poznaniu oraz Katarzyna Sadowska-Mazur, kierownik Zespołu ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego NID. W warsztatach wzięli udział depozytariusze niematerialnego dziedzictwa kulturowego, reprezentujący między innymi Bambrów Poznańskich oraz umiejętność wykonywania Snutki golińskiej, a także przedstawiciele instytucji kultury: Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, Muzeum Okręgowego w Lesznie, Muzeum Ziemi Rawickiej oraz Stowarzyszenia Czas A.R.T.. Nad przebiegiem spotkania czuwał również Tomasz Łuczak, koordynator ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego NID w województwie wielkopolskim oraz wszyscy członkowie zespołu koordynującego projekt „Zapis tradycji”.

Uczestnicy warsztatów w pierwszej kolejności poznali działalność Centrum Archiwistyki Społecznej (CAS) oraz wybrane archiwa społeczne, które zaprezentowały przedstawicielki Centrum: Małgorzata Pankowska-Dowgiało, Ewa Majdecka oraz Adriana Kapała. Agata Mucha, inicjatorka projektu i koordynator ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego NID, przedstawiła cele, założenia oraz efekty powstałe w wyniku działań, które były dotychczas podejmowane w ramach realizacji projektu.

W kolejnej części skupiono się na przedstawieniu informacji o tym co i jak dokumentować i archiwizować, Adriana Kapała z CAS zaprezentowała również schemat pracy i nagrywania historii mówionej. Na zakończenie intensywnego dnia zajęć, Poznańskie Centrum Dziedzictwa – gospodarz wydarzenia – zorganizowało oprowadzanie po ekspozycji głównej centrum interpretacji dziedzictwa Brama Poznania oraz zwiedzanie wystawy czasowej w Galerii Śluza pt. ,,O ludziach, którzy tworzyli Poznań’’.

Podczas drugiego dnia szkolenia uczestnicy warsztatów zapoznali się z aspektami praktycznymi prowadzenia archiwum. Małgorzata Pankowska-Dowgiało, kierowniczka Działu Rozwoju Kompetencji Archiwistów Społecznych podzieliła się wiedzą na temat tego jak skanować oraz opisywać dokumenty i zdjęcia. Ewa Majdecka, kierowniczka Działu Rozwoju Narzędzi Cyfrowych CAS przedstawiła natomiast narzędzia do opracowania i publikacji zbiorów, czyli Otwarty System Archiwizacji oraz portal zbioryspoleczne.pl. Na zakończenie uczestnicy mogli przećwiczyć zdobyte wiadomości w Otwartym Systemie Archiwizacji.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu instytucji organizujących wydarzenie, zaangażowaniu członków zespołu projektowego, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu uczestników spotkania, w tym depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Organizatorami warsztatów „Zapis tradycji” był Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Centrum Archiwistyki Społecznej, a współorganizatorem Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

Warsztaty dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego „Zapis tradycji”, fot. NID/Agata Mucha
Warsztaty dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego „Zapis tradycji”, fot. NID/Agata Mucha
Warsztaty dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego „Zapis tradycji”, fot. NID/Agata Mucha
Warsztaty dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego „Zapis tradycji”, fot. NID/Agata Mucha
Warsztaty dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego „Zapis tradycji”, fot. NID/Agata Mucha
Warsztaty dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego „Zapis tradycji”, fot. NID/Agata Mucha
Warsztaty dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego „Zapis tradycji”, fot. NID/Agata Mucha
Warsztaty dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego „Zapis tradycji”, fot. NID/Agata Mucha
Skip to content