Spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa w Polsce
Powrót
Spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa w Polsce.
Data publikacji: 13 października 2023

W Krakowie odbyło się kolejne spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa – zabytków wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, znajdujących się na terenie Polski.

11 października 2023 r. w Krakowie odbyło się kolejne z cyklu spotkań opiekunów miejsc światowego dziedzictwa w Polsce. W spotkaniu udział wzięło ponad 60 osób – byli to zarówno zarządcy polskich miejsc światowego dziedzictwa, jak i przedstawiciele wojewódzkich, samorządowych i diecezjalnych służb konserwatorskich oraz lokalnych władz samorządowych.

Tegoroczne spotkanie poświęcone było przede wszystkim podsumowaniu kilku ważnych zadań związanych z ochroną i zarządzaniem miejscami światowego dziedzictwa. Podczas spotkania zaprezentowano przebieg prac nad III cyklem raportu okresowego UNESCO, dotyczącego stanu realizacji wdrażania Konwencji światowego dziedzictwa z 1972 r., które objęły m.in. spotkania szkoleniowe on-line dla przedstawicieli miejsc oraz przygotowanie raportów dla dwóch miejsc transgranicznych (Parku Mużakowskiego i Drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat), a także omówiono wyniki powstałych raportów.

Jednym z punktów spotkania było podsumowanie, trwającego ponad rok, zadania polegającego na przeprowadzeniu lustracji 15 miejsc kulturowych światowego dziedzictwa w Polsce, które możliwe było dzięki współpracy z zarządcami tych miejsc oraz służbami konserwatorskimi. Działanie to umożliwiło uzyskanie aktualnego obrazu stanu zachowania miejsc oraz dało możliwość rozmowy o problemach i wyzwaniach, z jakimi zmagają się na co dzień zarządcy.

Zaprezentowano także polską wersję językową publikacji z serii Podręczników światowego dziedzictwa pn. “Wytyczne i zestaw narzędzi do ocen oddziaływania w kontekście światowego dziedzictwa” oraz przedstawiono sprawozdanie z 45. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbyła się w Arabii Saudyjskiej, w kontekście spraw istotnych dla ochrony miejsc światowego dziedzictwa w Polsce.

Spotkania opiekunów miejsc światowego dziedzictwa w Polsce od lat pełnią funkcję forum wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a także są miejscem promocji dobrych praktyk.

Barbara Furmanik, Narodowy Instytut Dziedzictwa, spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa
w Polsce, Kraków, październik 2023 r.
Anna Marconi-Betka, Narodowy Instytut Dziedzictwa, spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa
w Polsce, Kraków, październik 2023 r.
Arkadiusz Łukawski, Narodowy Instytut Dziedzictwa, spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa
w Polsce, Kraków, październik 2023 r.
Spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa w Polsce, Kraków, październik 2023 r.
Spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa w Polsce, Kraków, październik 2023 r.
dr Andrzej Siwek, Narodowy Instytut Dziedzictwa, spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa w Polsce, Kraków, październik 2023 r.
Spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa w Polsce, Kraków, październik 2023 r.
Karolina Idryjan, Narodowy Instytut Dziedzictwa, spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa w Polsce,
Kraków, październik 2023 r.
Spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa w Polsce, Kraków, październik 2023 r.
Skip to content