II Forum Samorządowe wokół Parków Kulturowych. Warsztat kompetencyjny i spacer perypatetyczny
Powrót
Rynek w Bieruniu
Data publikacji: 11 października 2023

17 października zapraszamy do Instytutu im. Wojciecha Korfantego w Katowicach na warsztaty kompetencji komunikacyjnych z Hugo Roele i spacer z Dorotą Kupper. Patronat nad Forum objął Narodowy Instytut Dziedzictwa.

I Forum Samorządowe wokół idei Parków Kulturowych zorganizowane w Instytucie Korfantego w maju br. zakończyło się wspólnym wnioskiem. Próby tworzenia Parków Kulturowych, czyli obszarowej ochrony konserwatorskiej, kończą się w ostatnich latach fiaskiem w województwie śląskim.
Z diagnozy pokonferencyjnej wynikło, że przy wielu deficytach, w tym prawnych (Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma 20 lat i wymaga aktualizacji), brakuje przede wszystkim kompetencji i doświadczenia, jak zachowywać się w sytuacjach, gdy komunikacja pomiędzy obywatelami a władzą samorządową robi się trudna. Jak działać w tych „emocjonalnych chwilach”, gdy wzmaga się często bezprzedmiotowy konflikt, a obawy obu stron nie pozwalają formować rozwiązań, ani nie zmierzają do uzgodnień i kompromisów. 

Park Kulturowy, a przede wszystkim proces jego wprowadzania (od idei – po uchwałę, przede wszystkim w centrach miast) może być polem zastosowania praktyk komunikacyjnych w modelu NVC. Wymaga to jednak w pierwszym kroku ich indywidualnego poznania przez członków i członkinie wszystkich grup interesariuszy planowanej zmiany, aby móc po nie sięgać w trudnych momentach kryzysu komunikacyjnego, w rozmaitych, także szerszych relacjach społecznych.

17 października odbędą się warsztaty kompetencji komunikacyjnych z Hugo Roele i spacer z Dorotą Kupper.

PROGRAM:

08.30 – 09.00 – rejestracja
09.00 – 12.00 – I część warsztatu z H. Roele
12.00 – 13.00 wyjście na spacer i lunch
13.00 – 15.00 spacer z D. Kupper
15.00 – 18.00 II część warsztatu z H.Roele
18.00 – zakończenie

Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim, tłumaczony na język polski.
Adres: Instytut im. Wojciecha Korfantego, Katowice, ul. Teatralna 4, I piętro.

Prowadzący:

Hugo Roele – pochodzi z Holandii. Jest trenerem, mediatorem, autorem książki „Book of needs” i kart potrzeb „Deck of needs”. Od wielu lat udoskonala narzędzia NVC i szuka takich sposób prowadzenia szkoleń w oparciu o Porozumienie bez Przemocy by nauka i integrowanie NVC było maksymalnie efektywne i proste. Sposób, w jaki Hugo prowadzi warsztaty pozwala zarówno początkującym adeptom sztuki komunikacji bez przemocy przyswoić sobie nowy materiał i uczyć się szybciej, jak i tym, którzy są już dojrzali w praktyce NVC zwiększyć ich jakość słuchania i mówienia. Hugo Roele nie będzie po raz pierwszy pracował w Polsce, dlatego pewne bariery, mentalność oraz formy budowania komunikacji w naszym kraju są już przez niego częściowo rozpoznane, co – jak sądzimy – jest dodatkowym atutem naszego zaproszenia.

Dorota Kupper – aktywistka miejska, studiowała historię sztuki i prawo. Od 2017 r. prowadzi Fundację Wzornictwo i Ład zajmującą się edukacją architektoniczną i pokazywaniem dobrego wzornictwa. Organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży, spacery architektoniczne,  podejmuje interwencje związane z ochroną architektury zabytkowej, inicjuje zmiany w przestrzeni publicznej. W roku 2022 była zaangażowana w projekt Nowa Szkolna Ulica mający zwrócić uwagę na potrzeby dzieci w sąsiedztwie szkół w zakresie bezpieczeństwa oraz estetyki i funkcjonalności. Fundacja wydała publikację „Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Mokotowa”. Jest ona adresowana do architektów, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, władz spółdzielni i mieszkańców (wydana została dzięki wsparciu Stołecznego Konserwatora Zabytków). Spacer perypatetyczny pozwoli lepiej porozmawiać o przestrzeni i działaniach Fundacji oraz o katowickiej architekturze.

Partnerką rozmowy o katowickiej architekturze będzie Ewa Caban, kierowniczka Działu Centrum Dziedzictwa Instytutu Korfantego.

Tłumacz: Mateusz Lipiński.

Koordynacja I i II Forum: dr Małgorzata Tkacz-Janik, specjalistka ds. dziedzictwa niematerialnego IK.


Skip to content