#NIDTeam: Kamienie młyńskie jako elementy budowli sakralnej
Powrót
Kamień młyński wmurowany w ścianę kościoła
Data publikacji: 15 września 2023

Eksperci Narodowego Instytutu Dziedzictwa, jako członkowie interdyscyplinarnego zespołu projektu #millPOLstone, uczestniczyli w kolejnych warsztatach projektu naukowego #millPOLstone – „Pamięć kamieni. Pochodzenie, użytkowanie i sakralizacja kamieni młyńskich wmurowanych w ściany gotyckich kościołów na Nizinach południowobałtyckich”.

W dniach 6-7 września w Golssen w Niemczech (Brandenburgia) odbyły się kolejne warsztaty projektu naukowego #millPOLstone – „Pamięć kamieni. Pochodzenie, użytkowanie i sakralizacja kamieni młyńskich wmurowanych w ściany gotyckich kościołów na Nizinach południowobałtyckich”. Tegoroczne warsztaty „Millstones in churches of Eastern Germany” objęły konferencję naukową i objazd po wybranych kościołach Brandenburgii, w których można zobaczyć takie właśnie świadectwa wtórnego użytkowania kamienia młyńskiego jako elementu budowli sakralnej (miejscowości Falkenhein, Giessmannsdorf, Rottstock i Miersdorf).

Członkami interdyscyplinarnego zespołu projektu #millPOLstone są również eksperci Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Joanna Piotrowska, historyk sztuki, główny specjalista w Oddziale Terenowym w Olsztynie NID oraz Waldemar Witek, etnograf, kierownik Oddziału Terenowego w Szczecinie NID.

W pierwszym dniu konferencji w Golssen Joanna Piotrowska, wystąpiła, wraz z dr. Dariuszem Brykałą i dr. Robertem Piotrowskim przedstawiając podsumowanie badań dotyczących obrazowania kamieni młyńskich w sztuce i nadawanych mu za tym pośrednictwem znaczeń symbolicznych. Wystąpienie „The millstone in visual arts – an attribute of the saints and a tool in a typological story” wzbudziło żywą dyskusję i będzie przyczynkiem do dalszych badań i publikacji.

Projekt #millPOLstone jest prowadzony przez dr. Dariusza Brykałę z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, a finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem projektu jest naświetlenie fenomenu praktyki wmurowywania kamieni młyńskich w ściany kościołów gotyckich, charakterystycznej dla obecnych terenów północnej Polski i Niemiec, w sposób multidyscyplinarny – m.in. materiałowy, zabytkoznawczy i antropologiczny.

Osoby zainteresowane zagadnieniem zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami, uczestnikami projektu!

Uczestnicy projektu #millPOLstone przy kościele w Falkenhein, fot. Piotr Lamparski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk (IGiPZ PAN), Toruń. Od lewej: dr Robert Piotrowski, IGiPZ PAN, Toruń; mgr Zachariasz Mosakowski, IGiPZ PAN, Toruń; prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz, IGiPZ PAN, Toruń; dr Jarosław Baranowski, IGiPZ PAN, Warszawa; dr hab. Piotr Gierszewski, prof. IGiPZ PAN, IGiPZ PAN, Toruń; mgr Waldemar Witek, NID OT w Szczecinie; dr hab. Piotr Czubla, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Geologii i Geomorfologii UŁ; mgr Joanna Piotrowska, NID OT w Olsztynie; dr Olaf Juschus, Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, Cottbus; dr Driusz Brykała, IGiPZ PAN, Toruń; dr Cezary Kardasz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Stefan Wenzel, LEIZA Leibniz-Zentrum für Archäologie, Mayen; prof. dr hab. Achim Brauer, GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam; dr Tilo Schöfbeck, Bauforschung-Archäologie-Dendrochronologie, Schwerin; dr Andreas Börner, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Güstrow

Uczestnicy projektu #millPOLstone, fot. NID/W. Witek
Joanna Piotrowska, NID OT w Olsztynie, fot. PAN/P. Lamparski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
Kamień młyński, fot. NID/W. Witek
Waldemar Witek, Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, fot. NID
Skip to content