Seminarium i warsztaty „Historyczna stolarka okienna” – ogłoszenie
Powrót
Widok na okno krakowskiej kamienicy.
Data publikacji: 12 września 2023

Serdecznie dziękujemy za ogromne zainteresowanie seminarium i warsztatami „Historyczna stolarka okienna”, organizowanymi w Krakowie w dniach 21 – 22 września, przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wszystkie osoby, które wysłały zgłoszenie na seminarium, warsztaty i spacery, otrzymają indywidualne potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową. Ze względu na limity miejsc w trybie stacjonarnym, na kanale TV NID, dostępna będzie relacja filmowa z seminarium oraz warsztatów.

Warsztaty i spacery – z uwagi na dużą ilość zgłoszeń, która przekroczyła liczbę dostępnych miejsc na warsztaty i spacer, nie było możliwości przyjęcia wszystkich chętnych osób, na oba te wydarzenia. Po długiej i trudnej analizie zgłoszeń, zostało zakwalifikowanych 48 uczestników warsztatów oraz 75 uczestników spacerów „Szlakiem krakowskich okien Sławomira Odrzywolskiego”.

Do wszystkich osób, które zgłosiły chęć udziału w wydarzeniach, zostały wysłane indywidualnie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wraz z prośbą o potwierdzenie obecności. Osoby, które zgłosiły swój udział, a nie otrzymały takiej informacji do dnia 10 września, prosimy o pilny kontakt na adres: msabljak@nid.pl.

Seminarium – istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia swojego udziału, chętnych prosimy o przesłanie zgłoszenia na mail: msabljak@nid.pl.

Zapraszamy na spacer architektoniczny „Szlakiem krakowskich okien Sławomira Odrzywolskiego” – zwiedzanie indywidualne.

Dla wszystkich osób, których nie mogliśmy zakwalifikować na spacer architektoniczny oraz wszystkich innych znawców i pasjonatów tematu mamy niespodziankę!

Na stronie internetowej nid.pl zostanie udostępniona mapka do zwiedzania indywidualnego. Każdy będzie miał możliwość przejścia trasy indywidualnie według przygotowanej trasy wraz z informacjami o oglądanych zabytkach.

Rozpoczęcie trasy: Kraków, Planty vis-a-vis kamienicy przy ul. Basztowej 23, w pobliżu przystanku MPK Teatr Słowackiego.

Jednocześnie informujemy, że relacja filmowa z seminarium oraz warsztatów „Historyczna stolarka okienna” będzie dostępna po zakończeniu wydarzeń na kanale TV NID na YouTube.

Seminarium i warsztaty „Historyczna stolarka okienna” finansowe są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działań Centrum Architektury Drewnianej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Skip to content