Jak poprawić jakość życia w starych budynkach? Zapraszamy na webinarium!
Powrót
Kamienica w bańce szklanej
Data publikacji: 6 września 2023

Zapraszamy na webinaria poświęcone termomodernizacji. 18 września odbędzie się spotkanie poświęcone tematyce izolacji i docieplania, natomiast 10 października problematyce wentylacji, energii i ogrzewania. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja! Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza inwestorów publicznych i prywatnych, a także pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy planują prace termomodernizacyjne oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

Jak efektywnie wentylować wnętrza, obniżając koszty ogrzewania i emisję zanieczyszczeń? Jak zachować wartość estetyczną i historyczną obiektów przy jednoczesnym zapewnieniu trwałości elementów dziedzictwa kulturowego? Na te i inne pytania odpowie dr Tomasz Jeleński.

Każdy budynek ma swoją unikalną historię i specyficzne cechy, dlatego podczas planowania procesów renowacji lub modernizacji ważne jest dostosowanie zakresu prac i środków do jego indywidualnych potrzeb, przy uwzględnieniu ekspertyzy z zakresu konserwacji. Jednak, to podejście może znacząco opóźniać etapy projektowe oraz wymagać uzyskania odpowiednich zezwoleń, szczególnie w przypadku obiektów zabytkowych.

Wyzwaniem jest znalezienie praktycznych narzędzi, które mogą usprawnić ochronę dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady minimalnej ingerencji. Jednocześnie, te narzędzia powinny umożliwiać poprawę funkcjonalności historycznych budynków, ograniczając ich negatywny wpływ na środowisko naturalne i klimat oraz zwiększając ich odporność na różne zagrożenia.

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza na webinaria z serii „Algorytmy optymalnego zakresu renowacji energetycznej”, który poprowadzi dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, dr Tomasz Jeleński.

Część 1 – Izolowanie i docieplanie – 18 września 2023 r., godz. 11.00

Część 2 – Wentylacja, energia, ogrzewanie – 10 październik 2023 r., godz. 11.00

Link do formularza rejestracyjnego: >tutaj<

Do kogo skierowany jest webinar? Dlaczego warto wziąć w nim udział?

Inwestorzy publiczni i prywatni, a także pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, którzy planują prace termomodernizacyjne na dużą skalę. Ponadto szerokie grono odbiorców, którzy poszukują wskazówek:

  • jak poprawić warunki higieniczne, dobrostan i jakość życia w starych budynkach?
  • jak odpowiednio wentylować wnętrza, unikać zawilgoceń, zmniejszać ryzyko podtopień, równocześnie ograniczając koszty ogrzewania, zanieczyszczenia pyłowe i emisję gazów cieplarnianych?
  • jak nie narażać przy tym historycznych obiektów na utratę wartości estetycznych lub zabytkowych, ale zapewnić im trwanie, dla kolejnych pokoleń, jako cennych elementów środowiska kulturowego?

Najważniejsze tezy:

Obecnie brakuje praktycznej wiedzy i wytycznych, które ułatwiłyby i przyspieszyły współpracę inwestorów i projektantów z konserwatorami oraz sprawną analizę przypadku jako podstawę podejmowania lub wydawania decyzji. Jeżeli wytyczne się pojawiają, to często są zbyt sztywne i nie pozwalają na indywidualizację rozwiązań.

Jak zauważa dr Jeleński, odpowiedzią na te braki może być algorytm, czyli narzędzie, które prowadzi nas z określonego stanu początkowego do pożądanego stanu końcowego, podpowiadając sposób postępowania w procesie analityczno-projektowym:

Proponowany zestaw algorytmów ma na celu przede wszystkim eliminację błędów, które są często popełniane przy renowacji i termomodernizacji. Ma prowadzić nas określoną ścieżką rozumowania i wskazywać optymalne rozwiązania, przy uwzględnieniu specyficznych czynników i indywidualnych uwarunkowań budynku. Te czynniki uwzględniamy m.in. akcentując potrzeby ochrony wartości zabytkowych i estetycznych, wprowadzania odnawialnych źródeł energii, a także rozważając kwestie kosztów zewnętrznych. Każdy z proponowanych algorytmów zawiera też bloki odnoszące się do wartości społecznych i ekonomicznych – mówi dr Tomasz Jeleński.

Udział w webinarium „Algorytmy optymalnego zakresu renowacji energetycznej” jest bezpłatny.

Dr Tomasz Jeleński – nauczyciel akademicki, urbanista, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, twórca i kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast”. Autor nagradzanych projektów oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych na temat metod zarządzania partycypacyjnego, trwałości i resiliencji w oparciu o dziedzictwo naturalne i kulturowe. Prezes INTBAU Polska i przewodniczący (Chairman) INTBAU College of Chapters. Członek Rady Fundacji Sendzimira i Komisji Ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich „Klimat i Przestrzeń”.

Skip to content