Międzynarodowa Konferencja „Architektura wyzwań. Odbudowa Ukrainy” – drugi dzień obrad
Powrót
miniaturka konferencja  dzien Lazienki Ukraina
Data publikacji: 4 lipca 2023

Jak skutecznie przyczynić się do odbudowy Ukrainy w kontekście globalnych wyzwań? Jak rozwiązać problemy związane z pozyskiwaniem źródeł energii, które nie wpływają negatywnie na zmiany klimatyczne?  Jak wojna w Ukrainie wpłynie na przyszły kształt struktur urbanistycznych? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć prelegenci drugiego dnia międzynarodowej konferencji poświęconej szeroko pojętej odbudowie Ukrainy. Swój wykład wygłosiła również zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr hab. Monika Bogdanowska.

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

Odbudowa po wojnie będzie jednym z najtrudniejszych zadań nie tylko dla Ukrainy w kontekście odbudowy infrastruktury państwa, ale również dla społeczności międzynarodowej. Przeszłe doświadczenia pokazują, jak długotrwałe społeczne, kulturowe i przestrzenne są skutki tak olbrzymich tragedii.

Pierwszego dnia Międzynarodowej Konferencji „Architektura wyzwań. Odbudowa Ukrainy” eksperci skupili się na kluczowych wyzwaniach, przed jakimi stoi Ukraina oraz społeczność międzynarodowa w kontekście odbudowy kraju. Jak podkreślili organizatorzy, w celu odbudowy Ukrainy po wojnie, niezwykle istotne jest przeprowadzenie szerokiej dyskusji i współpracy na arenie międzynarodowej. Wydarzenie stało się platformą wymiany myśli i doświadczeń specjalistów z ponad 20 różnych instytucji akademickich, kulturalnych i gospodarczych. Tylko pierwszego dnia spotkania zaprezentowano 19 referatów, które zostały przygotowane przez 37 ekspertów.

Relacja z pierwszego dnia obrad Międzynarodowej Konferencji „Architektura wyzwań. Odbudowa Ukrainy” >tutaj<. Relacja online z pierwszego dnia konferencji: https://youtu.be/BgCAAXTQZek

Drugi dzień Międzynarodowej Konferencji „Architektura wyzwań. Odbudowa Ukrainy”

Wyzwania związane z zapewnieniem odpowiednich warunków bytowych oraz zachowaniem i wzmocnieniem więzi społecznych będą kluczowe, jednocześnie wprowadzając nowoczesne rozwiązania i modernizację, zwłaszcza w kontekście aspiracji Ukrainy do dołączenia do państw Wspólnoty Europejskiej, co wiąże się z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi standardów środowiskowych.

Odbudowa Ukrainy wiąże się również z wyzwaniami dotyczącymi dostępu do kurczących się zasobów rolnych, wody oraz ochrony bioróżnorodności, a także koniecznością znalezienia ekologicznych źródeł energii i racjonalnego planowania inwestycji. Wartość odbudowy polega na właściwym kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej, wykorzystaniu dostępnych materiałów i znalezieniu odpowiednich rozwiązań, które zagwarantują ochronę środowiska i skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Jak podkreśliła dr hab. Monika Bogdanowska, zastępca dyrektora NID, potrzeba odbudowy nie tylko budynków mieszkalnych czy infrastruktury, ale również obiektów związanych z dziedzictwem kulturowym, jest naturalnym pragnieniem każdej społeczności: 

– Odbudowa zniszczonych obiektów dziedzictwa kulturowego po nagłych zniszczeniach, takich jak wojny, czy klęski żywiołowe jest naturalnym dążeniem społeczeństwa pragnącego odzyskać swoje dziedzictwo. Jest to doświadczenie wielu krajów i obszarów, jednak niszczenie zabytków dokonane w ramach planowych działań agresora dążącego do „starcia” z powierzchni ziemi tożsamości narodu, budzi szczególny opór i chęć odwetu polegającą na odtworzeniu tego, co zostało zniszczone – podkreśliła dr hab. Monika Bogdanowska.

Dziś jednak, dodała wicedyrektor NID, trzeba uwzględniać warunki związane z ochroną środowiska oraz powszechny konsensus dotyczący potrzeby łagodzenia zmian klimatycznych:

Nastąpił zanik dawnych technik budowlanych, a wraz z nimi umiejętności podtrzymywanych przez rzemieślników i lokalnych producentów materiałów budowlanych (np. cegielni). Kolejnym dylematem jest utylizacja odpadów. W przypadku tradycyjnych materiałów (drewna czy kamienia) nie jest to dużym problemem, jednak materiały współczesne (np. produkty syntetyczne czy żelbet) utylizować jest o wiele trudniej, a wiele z nich stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Z drugiej strony odbudowa może być realizowana współczesnymi technikami, a nowe obiekty mogą mieć dużo lepszą niż stare charakterystykę energetyczną. Ma to jednak swoją cenę, gdyż produkcja współczesnych materiałów budowlanych jest krytycznym obciążeniem dla środowiska. Proces odbudowy zabytkowych obiektów postawi więc istotne pytania logistyczne i techniczne.

Jak podkreślili organizatorzy, konferencja skupiająca się na wyzwaniach i perspektywach związanych z odbudową Ukrainy po wojnie miała na celu rozpoczęcie dyskusji na temat kluczowych aspektów przywrócenia tego kraju do normalności. Zwrócono również uwagę na ważny aspekt solidarności i współpracy międzynarodowej.

Dwudniowe spotkanie miało wyjątkowe znaczenie jako platforma jednocząca społeczność akademicką oraz wybitne postacie z dziedziny kultury, nauki i gospodarki. Głównym celem tego wydarzenia było omówienie kryzysu wojennego na Ukrainie i rozpoczęcie wspólnej dyskusji na temat licznych wyzwań z tym związanych.

Relacja online z drugiego dnia konferencji:: https://youtu.be/adIns8aLMvU

Organizatorzy konferencji:
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Partnerzy konferencji:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (KNUBA), Narodowy Uniwersytet „Politechnika Zaporoska”, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Narodowy Związek Architektów Ukrainy, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP).

Honorowy patronat:
JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Przewodniczący Komitetu Architektury Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Konferencja odbywa się pod przewodnictwem międzynarodowego Komitetu Naukowego w składzie:

Anna Maria Wierzbicka, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej – przewodnicząca Komitetu Naukowego;
Shigeru Ban, prof., architekt, Okrągły Stół Nowego Europejskiego Bauhausu, Uniwersytet Keiō (Tokio, Japonia);
Agata Bonenberg, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej;
Wojciech Bonenberg, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej;
Bohdan Cherkes, prof. dr hab. inż. arch., Instytut Architektury i Designu, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” (Lwów, Ukraina);
Viktor Greshta, prof. dr. hab. inż., rektor, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Zaporoska” (Zaporoże, Ukraina);
Barbara Gronostajska, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;
Sławomir Gzell, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Prot Jarnuszkiewicz, profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie;
Oleksandr Kashchenko, prof. dr hab. inż. arch., dziekan Wydziału Architektury, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (Kijów, Ukraina);
Tomasz Kozłowski, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Yuriy Kryvoruchko, prof. dr hab. inż. arch., Instytut Architektury i Designu, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” (Lwów, Ukraina);
Konrad Kucza-Kuczyński, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Jakub Lewicki, prof. dr hab., Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków;
Piotr Lorens, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej;
Marek Pabich, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej;
Bogusław Podhalański, prof. dr hab. inż. arch., Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu;
Jan Rabiej, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Śląskiej;
Elżbieta Dagny Ryńska, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Krystyna Solarek, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Bolesław Stelmach, prof. dr hab. inż. arch., dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki;
Valeriy Tovbych, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (Kijów, Ukraina);
Jerzy Uścinowicz, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Białostockiej;
Beata Joanna Gawryszewska, dr hab. inż. arch. kraj., prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
Krzysztof Ingarden, dr hab. inż. arch., prof. KAAFM, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
Grzegorz Nawrot, dr hab. inż. arch., prof. WAPŚ, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej;
Krzysztof Koszewski, dr hab. inż. arch, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Magdalena Kozień-Woźniak, dr hab. inż. arch., prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej;
Mirosław Orzechowski, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Karolina Tulkowska-Słyk, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Kinga Racoń-Leja, dr hab. inż. arch., prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej;
Oleksandr Chyzhevsky, dr inż. arch., przewodniczący Narodowego Związku Architektów Ukrainy (Kijów, Ukraina);
Ewelina Gawell, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Renata Jóźwik, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Jerzy Łątka, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;
Anita Orchowska, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Łukasz Piątek, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Hubert Trammer, dr inż. arch., Okrągły Stół Nowego Europejskiego Bauhausu;
Paweł Trębacz, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Justyna Zdunek-Wielgołaska, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Kinga Zinowiec-Cieplik, dr inż. arch. krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Oleksandr Baranovskyi, architekt, koordynator projektów Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy (Kijów, Ukraina);
Anastasiya Ponomaryova, architekt, Wydział Architektury ETH Zurych (Szwajcaria), inicjatywa CO-HATY (Iwano-Frankiwsk, Ukraina).

Komitet organizacyjny:

Anna Maria Wierzbicka, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Konrad Kucza-Kuczyński, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Karolina Tulkowska-Słyk, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Ewelina Gawell, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Renata Jóźwik, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Anita Orchowska, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Paweł Trębacz, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Justyna Zdunek-Wielgołaska – dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Kinga Zinowiec-Cieplik, dr inż. arch. krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Maria Arno, mgr inż. arch., doktorantka PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej – sekretarz;
Agnieszka Czułowska – mgr inż.arch., doktorantka PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Magdalena Duda, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Szymon Kalata, mgr inż. arch., doktorant PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Maciej Kaufman, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Martyna Kędrzyńska, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Jakub Pieńkowski, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Martyna Rowicka-Michałowska, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Filip Strzelecki, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Partnerzy medialni:
Rzeczpospolita, Architektura Murator, Architektura i Biznes, Bird in Flight, Хмарочос, Pragmatika.

Sponsorzy:
Deloitte, Flora Development, Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

dr hab. Monika Bogdanowska – Zastępca dyrektora NID, Międzynarodowa Konferencja „Architektura wyzwań. Odbudowa Ukrainy” – drugi dzień obrad, fot. NID
Międzynarodowa Konferencja „Architektura wyzwań. Odbudowa Ukrainy” – drugi dzień obrad, fot. NID
Międzynarodowa Konferencja „Architektura wyzwań. Odbudowa Ukrainy” – drugi dzień obrad, fot. NID
Międzynarodowa Konferencja „Architektura wyzwań. Odbudowa Ukrainy” – drugi dzień obrad, fot. NID
Skip to content