Rozstrzygnięcie konkursu Zabytek Zadbany 2023
Powrót
Zdjęcie przedstawia siedzibę Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, obiekt nominowany w konkursie Zabytek Zadbany
Data publikacji: 16 czerwca 2023

Już w najbliższy wtorek – 20 czerwca – w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego poznamy nagrodzonych w konkursie „Zabytek Zadbany”. Do konkursu zgłoszono 55 zabytków. Przez etap oceny formalnej pomyślnie przeszły 42 obiekty z 13 województw. Jury konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków wybrało spośród nich najlepsze obiekty. Nominacje i wybór nagrodzonych w poszczególnych kategoriach, w tym kategorii specjalnej, zostały dokonane przez Jury na podstawie zweryfikowanych zgłoszeń oraz opinii merytorycznych przygotowanych przez pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jego głównym celem jest promocja i upowszechnianie najlepszych prac konserwatorskich, budowlanych, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych zrealizowanych zgodnie ze standardami badawczymi i wykonawczymi. Konkurs ma długą tradycję, sięgającą prawie 50 lat wstecz. Właściciele i zarządcy zabytkowych nieruchomości mogą ubiegać się o tytuł laureata lub wyróżnienie, jeśli ich działania w zakresie badań, prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach są wzorowe i konsekwentne. Pracownicy Narodowego Instytutu Dziedzictwa przeprowadzają ocenę zgłoszeń oraz przygotowują eksperckie opinie.

Wyniki konkursu poznamy 20 czerwca podczas uroczystości w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nominacje w poszczególnych kategoriach prezentują się następująco:

Kategoria: Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu

 1. Ratusz w Ząbkowicach Śląskich (woj. dolnośląskie)
 2. Kamienica przy ul. 3 Maja 32 w Rzeszowie (woj. podkarpackie)
 3. Kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni (woj. pomorskie)
 4. Budynek Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu (woj. śląskie)

Kategoria: Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu

 1. Cmentarz z okresu pierwszej wojny światowej nr 196 w Koszycach Małych (woj. małopolskie)
 2. Pałac w Pniewach (woj. wielkopolskie)
 3. Belweder w Parku Młodzieżowym w Świdnicy (woj. dolnośląskie)

Kategoria: Adaptacja obiektów zabytkowych

 1. Pałac Wierusz-Kowalskich, obecnie siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie (woj. mazowieckie)
 2. Fabryka odzieży, obecnie budynek mieszkalny “Stara Szwalnia” w Lesznie (woj. wielkopolskie)
 3. Dawny kościół ewangelicki, obecnie obiekt o funkcjach kulturalno-turystycznych i edukacyjnych w Złotym Stoku (woj. dolnośląskie)
 4. Siedziba dyrekcji i administracji Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Żyrardowskich, obecnie urząd miejski i biblioteka w Żyrardowie (woj. mazowieckie)

Kategoria: Architektura i budownictwo drewniane

 1. Kościół parafialny Świętego Jana Chrzciciela w Soninie (woj. podkarpackie)
 2. Willa Jadwiniówka w Zakopanem (woj. małopolskie)
 3. Willa Frankówka w Józefowie (woj. mazowieckie)
 4. Kapliczka przydrożna w miejscowości Podlas (woj. łódzkie)

Kategoria: Zabytki techniki

 1. Wiatrak typu koźlak w Chrośnie (woj. kujawsko-pomorskie)
 2. Zespół dworca kolejowego w Węglińcu (woj. dolnośląskie)

W kategorii specjalnej, za właściwe użytkowanie i stałą opiekę nad zabytkiem, nagrody są już znane. Tytuł laureata otrzymały ex aequo dwa obiekty: kościół Świętego Antoniego Padewskiego i klasztor franciszkanów w Poznaniu (woj. wielkopolskie) oraz katedra Wniebowzięcia NMP i Świętego Andrzeja Apostoła we Fromborku (woj. warmińsko-mazurskie).

Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną uhonorowani dyplomami oraz tablicami oznaczającymi status “Zabytku Zadbanego”, które będą mogli umieścić na swoich obiektach. Dodatkowo nagrodzone zabytki zostaną zaprezentowane w ogólnodostępnych dedykowanych publikacjach przygotowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, które trafią m.in. do właścicieli zabytków oraz do przedstawicieli ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.

Konkurs Zabytek Zadbany objęty jest patronatem Polskiego Radia S.A. 

Organizacja konkursu jest finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Skip to content