Seminarium: Status prawny szczątków ludzkich jako zagadnienie prawa dziedzictwa kulturowego
Powrót
miniaturka ICLAFI
Data publikacji: 30 maja 2023

W dniach 22-23 maja br. odbyło się zorganizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa seminarium ICOMOS International Scientific Committee on Legal, Administrative and Financial Issues (ICLAFI) pt. „A legal status of human remains as an issue of the culture heritage law”.

Tematem spotkania była kwestia statusu prawnego szczątków ludzkich, jako ewentualnych zabytków archeologicznych i powiązane z tym zagadnienia.

W seminarium uczestniczyli członkowie ICLAFI (Międzynarodowy Komitet Naukowy ICOMOS ds. Prawnych, Administracyjnych i Finansowych) ze Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Holandii, Belgii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Słowenii, Turcji, Izraela, Singapuru oraz Polski. W pierwszym dniu spotkania odbyły się prelekcje poświęcone statusowi prawnemu szczątków ludzkich w kontekście prawa krajowego. Drugiego dnia po południu miało miejsce posiedzenie statutowe ICLAFI.

Po obradach uczestnicy seminarium udali się na 3-dniowy wyjazd studyjny do Torunia, Malborka, Elbląga oraz Fromborka, którego hasłem przewodnim były miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz, w związku z obchodzonym Rokiem Kopernikańskim, miejsca związane z życiem i działalnością wybitnego polskiego astronoma.

ICOMOS – International Council on Monuments and Sites – to Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków, która powołana została w 1965 roku, na Kongresie założycielskim w Warszawie. Jest to organizacja pozarządowa o zasięgu międzynarodowym, afiliowana przy UNESCO. W jej strukturach znajduje się Międzynarodowy Komitet Naukowy ICOMOS ds. Prawnych, Administracyjnych i Finansowych.

Skip to content