Zabytki tworzą klimat
Powrót
Dzien Ziemi aktual
Data publikacji: 21 kwietnia 2023

Międzynarodowy Dzień Ziemi, przypadający 22 kwietnia, jest doskonałą okazją do refleksji nad stanem naszej planety. Czy wiecie, że według badań stosunek kosztów emisji dwutlenku węgla z budowy nowego budynku i renowacji zabytku wynosi nawet 70:1?

Naprawa, renowacja i ratowanie istniejących budynków zabytkowych przed rozbiórką ma istotne skutki w długim okresie w kwestii zmian klimatycznych. Wykorzystanie istniejących budynków zamiast ich wyburzania i budowania nowych pozwala zachować ich szarą energię, zmniejszając zużycie energii pierwotnej oraz emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Naprawa i konserwacja zamiast podjęcia dużego remontu strukturalnego to także oszczędność energii – w porównaniu z rozbiórką i nowymi budowlami generują oszczędności w zakresie emisji dwutlenku węgla.

W 2007 roku New Economics Foundation (NEF) w swoich wyliczeniach przedstawiła szacunki korzyści węglowych wynikających z ratowania przed rozbiórką zabytkowych budynków na ubogich obszarach Wielkiej Brytanii. Stosunek emisji dwutlenku węgla z budowy nowego budynku i renowacji zabytku sięga nawet 70:1. Taka optyka daje wyraźną motywację do tworzenia zachęt do renowacji i ponownego wykorzystania istniejących zasobów budowlanych. Korzyści środowiskowe będą prawdopodobnie znacznie większe, ponieważ wyliczona korzyść dotyczy samej emisji dwutlenku węgla i nie uwzględnia wpływu na środowisko samej rozbiórki lub wygenerowanych odpadów i konieczności ich późniejszego składowania oraz kosztów utylizacji.

Modernizacja budynków dziedzictwa kulturowego przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu sektora budowlanego na środowisko i wpisuje się w strategię gospodarki o obiegu zamkniętym. Ma ona na celu zmniejszenie całkowitych zasobów pozyskiwanych ze środowiska i zmniejszenie ilości odpadów generowanych przez działalność człowieka. Sektor budowlany, według informacji z 2019 roku, odpowiadał za niemal 40% światowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery i generował co roku ponad 0,5 mld ton odpadów. Wyjściem z tej sytuacji jest ponowne wykorzystanie obiektów i materiałów budowlanych.

Dbając o zabytki, dbasz o klimat!

Skip to content